Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 23 april 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
M.F. (Maarten) Poorter
Toelichting

Zo werkt het: tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen als hamerstuk of bespreekstuk. Over een bespreekstuk kunnen raadsleden nog in gesprek voor ze een besluit nemen. Meer weten over een onderwerp? Alle stukken staan in de agenda.


U bent welkom bij de raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:07 - 00:04:08 - Maarten Poorter
  00:04:11 - 00:07:32 - Maarten Poorter
  00:07:32 - 00:07:33 - Jan van der Starre
  00:07:33 - 00:07:36 - Jan van der Starre
  00:07:36 - 00:07:37 - Maarten Poorter
  00:07:37 - 00:08:02 - Maarten Poorter
  00:08:02 - 00:08:13 - Femke Lammerts-Dekker
  00:08:13 - 00:08:24 - Maarten Poorter
  00:08:24 - 00:08:34 - Dennis Koopman
  00:08:34 - 00:09:01 - Maarten Poorter
  00:09:01 - 00:09:07 - Nicky Stammis
  00:09:07 - 00:09:17 - Maarten Poorter
  00:09:17 - 00:09:29 - Ben Hoejenbos
  00:09:29 - 00:10:01 - Maarten Poorter
  00:10:01 - 00:10:13 - Milo Poland
  00:10:13 - 00:10:14 - Maarten Poorter
  00:10:14 - 00:10:24 - Floris de Boer
  00:10:24 - 00:12:28 - Maarten Poorter
 2. 2

 3. 3

  03:09:51 - 03:10:17 - Maarten Poorter
  03:10:19 - 03:16:08 - Maarten Poorter
  03:16:19 - 03:19:39 - Soledad van Eijk
  03:20:12 - 03:20:58 - Maarten Poorter
 4. 3.a

  Mevrouw Ajouaa heeft op 5 april de voorzitter van de raad geïnformeerd dat zij haar raadslidmaatschap neerlegt. De heer Louis volgt haar op als raadslid en heeft zijn benoeming op 17 april aanvaard. Bij dit agendapunt staat de toelating van de heer Louis geagendeerd.


  Het afscheid van mevrouw Ajouaa en de felicitatie van de heer Louis vinden aan het eind van de vergadering plaats.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. De heer I.H. Louis toe te laten als lid van de gemeenteraad.

  03:20:43 - 03:20:58 - Maarten Poorter
  03:21:03 - 03:21:54 - Maarten Poorter
  03:21:54 - 03:21:57 - Joke Visser
  03:21:57 - 03:22:41 - Joke Visser
  03:22:41 - 03:22:42 - Maarten Poorter
  03:22:42 - 03:22:56 - Maarten Poorter
  03:23:10 - 03:23:56 - Maarten Poorter
 5. 4
  Vragenkwartier Dijk en Waard
 6. 5

 7. 6

 8. 7
  Bespreekstukken
 9. 7.1

  Stemuitslag

  voor 70%
  tegen 30%
  voor
  Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. De zienswijzennota vast te stellen. 
  2. Het integraal parkeerbeleid 2024 – 2030 vast te stellen.
  3. De Beleidsnota Parkeren in woonwijken van Heerhugowaard (2015) in te trekken. 
  4. De Parkeerstrategie Stadshart en Stationsgebied Gemeente Heerhugowaard (2021) in te trekken. 
  5. Voor de implementatie in 2024 incidenteel een bedrag beschikbaar te stellen van € 400.000 en deze te verantwoorden in de voorjaarsrapportage.

  Besluiten

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit met inachtneming van Amendement D:
  1. De zienswijzennota vast te stellen.
  2. Het integraal parkeerbeleid 2024 – 2030 op basis van dit amendement aan te passen en vast te stellen. De wijzigingen ook door te voeren in de bijlage A business case 2023 en bijlage B Technische toelichting businesscase op pagina 53 t/m 74.
  3. De Beleidsnota Parkeren in woonwijken van Heerhugowaard (2015) in te trekken.
  4. De Parkeerstrategie Stadshart en Stationsgebied Gemeente Heerhugowaard (2021) in te trekken.
  5. Voor de implementatie in 2024 incidenteel een bedrag beschikbaar te stellen van € 400.000 en deze te verantwoorden in de voorjaarsrapportage.


  Tekst amendement D:
  Het Integraal parkeerbeleid 2024-2030 op onderstaande onderdelen aan te passen:
  Op pagina 27 in de paragraaf 4.1 beleidsuitgangspunten uitgangspunt 8
  · het vergunningsgebied wordt (mogelijk gefaseerd) uitgebreid naar het Stationskwartier, kernwinkelgebied Middenwaard en omgeving en waar nodig schoolomgevingen. Intensivering van handhaving is hiervoor nodig. Er wordt een vergunningenuitgifteplafond op basis van de capaciteit ingevoerd. De 2e bewonersvergunningen en overige vergunningen worden betaald (€ 200 per jaar voor tweede bewonersvergunningen, € 450 per jaar voor bedrijvenvergunningen). Als het uitgifteplafond bereikt is, kan de resterende vraag middels abonnementen worden opgevangen op parkeerclusters op afstand;


  Deze tekst te schrappen en te vervangen door:


  · het vergunningsgebied wordt (mogelijk gefaseerd) uitgebreid naar het Stationskwartier, kernwinkelgebied Middenwaard en omgeving en waar nodig schoolomgevingen. Intensivering van handhaving is hiervoor nodig. Er wordt een vergunningenuitgifteplafond op basis van de capaciteit ingevoerd. De 2e bewonersvergunningen en overige vergunningen worden betaald (€ 100 per jaar voor tweede bewonersvergunningen, € 450 per jaar voor bedrijvenvergunningen). Als het uitgifteplafond bereikt is, kan de resterende vraag middels abonnementen worden opgevangen op parkeerclusters op afstand;


  Op pagina 31 in de paragraaf Vergunningshoudersparkeren de derde bullet en vijfde bullet
  · de 1e bewonersvergunning is gratis. Bewonersvergunningen voor 2e en daaropvolgende auto’s zijn betaald (€200). Ook bedrijvenvergunningen en abonnementen op clusters voor bewoners en bedrijven zijn betaald. Bedrijvenvergunningen hebben een hoger tarief dan bewonersvergunningen (€ 450) en er wordt een maximumaantal vergunningen per bedrijf gegeven op basis van het aantal werknemers. Vergunningen voor zorgverleners en mantelzorgers zijn gratis;
  · voor bewoners zonder parkeergelegenheid op eigen terrein blijft de 1e parkeervergunning op straat gratis4. Wie een parkeerplaats op eigen terrein heeft komt niet in aanmerking voor een 1e parkeervergunning om het gebruik van de parkeerplaats op eigen terrein aan te moedigen;


  Deze tekst te schrappen en te vervangen door:


  · De 1e bewonersvergunning wordt betaald tegen het tarief van enkel de administratieve kosten voor het verstrekken hiervan (€ 25). Voor bewonersvergunningen voor 2e en daaropvolgende auto’s geldt een tarief van (€100). Ook bedrijvenvergunningen en abonnementen op clusters voor bewoners en bedrijven zijn betaald. Bedrijvenvergunningen hebben een hoger tarief dan bewonersvergunningen (€ 450) en er wordt een maximumaantal vergunningen per bedrijf gegeven op basis van het aantal werknemers. Vergunningen voor zorgverleners en mantelzorgers zijn gratis;
  · Wie een parkeerplaats op eigen terrein heeft komt niet in aanmerking voor een 1e parkeervergunning[1] om het gebruik van de parkeerplaats op eigen terrein aan te moedigen;

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit met inachtneming van Amendement D:
  1. De zienswijzennota vast te stellen.
  2. Het integraal parkeerbeleid 2024 – 2030 op basis van dit amendement aan te passen en vast te stellen. De wijzigingen ook door te voeren in de bijlage A business case 2023 en bijlage B Technische toelichting businesscase op pagina 53 t/m 74.
  3. De Beleidsnota Parkeren in woonwijken van Heerhugowaard (2015) in te trekken.
  4. De Parkeerstrategie Stadshart en Stationsgebied Gemeente Heerhugowaard (2021) in te trekken.
  5. Voor de implementatie in 2024 incidenteel een bedrag beschikbaar te stellen van € 400.000 en deze te verantwoorden in de voorjaarsrapportage.


  Tekst amendement D:
  Het Integraal parkeerbeleid 2024-2030 op onderstaande onderdelen aan te passen:
  Op pagina 27 in de paragraaf 4.1 beleidsuitgangspunten uitgangspunt 8
  · het vergunningsgebied wordt (mogelijk gefaseerd) uitgebreid naar het Stationskwartier, kernwinkelgebied Middenwaard en omgeving en waar nodig schoolomgevingen. Intensivering van handhaving is hiervoor nodig. Er wordt een vergunningenuitgifteplafond op basis van de capaciteit ingevoerd. De 2e bewonersvergunningen en overige vergunningen worden betaald (€ 200 per jaar voor tweede bewonersvergunningen, € 450 per jaar voor bedrijvenvergunningen). Als het uitgifteplafond bereikt is, kan de resterende vraag middels abonnementen worden opgevangen op parkeerclusters op afstand;


  Deze tekst te schrappen en te vervangen door:


  · het vergunningsgebied wordt (mogelijk gefaseerd) uitgebreid naar het Stationskwartier, kernwinkelgebied Middenwaard en omgeving en waar nodig schoolomgevingen. Intensivering van handhaving is hiervoor nodig. Er wordt een vergunningenuitgifteplafond op basis van de capaciteit ingevoerd. De 2e bewonersvergunningen en overige vergunningen worden betaald (€ 100 per jaar voor tweede bewonersvergunningen, € 450 per jaar voor bedrijvenvergunningen). Als het uitgifteplafond bereikt is, kan de resterende vraag middels abonnementen worden opgevangen op parkeerclusters op afstand;


  Op pagina 31 in de paragraaf Vergunningshoudersparkeren de derde bullet en vijfde bullet
  · de 1e bewonersvergunning is gratis. Bewonersvergunningen voor 2e en daaropvolgende auto’s zijn betaald (€200). Ook bedrijvenvergunningen en abonnementen op clusters voor bewoners en bedrijven zijn betaald. Bedrijvenvergunningen hebben een hoger tarief dan bewonersvergunningen (€ 450) en er wordt een maximumaantal vergunningen per bedrijf gegeven op basis van het aantal werknemers. Vergunningen voor zorgverleners en mantelzorgers zijn gratis;
  · voor bewoners zonder parkeergelegenheid op eigen terrein blijft de 1e parkeervergunning op straat gratis4. Wie een parkeerplaats op eigen terrein heeft komt niet in aanmerking voor een 1e parkeervergunning om het gebruik van de parkeerplaats op eigen terrein aan te moedigen;


  Deze tekst te schrappen en te vervangen door:


  · De 1e bewonersvergunning wordt betaald tegen het tarief van enkel de administratieve kosten voor het verstrekken hiervan (€ 25). Voor bewonersvergunningen voor 2e en daaropvolgende auto’s geldt een tarief van (€100). Ook bedrijvenvergunningen en abonnementen op clusters voor bewoners en bedrijven zijn betaald. Bedrijvenvergunningen hebben een hoger tarief dan bewonersvergunningen (€ 450) en er wordt een maximumaantal vergunningen per bedrijf gegeven op basis van het aantal werknemers. Vergunningen voor zorgverleners en mantelzorgers zijn gratis;
  · Wie een parkeerplaats op eigen terrein heeft komt niet in aanmerking voor een 1e parkeervergunning[1] om het gebruik van de parkeerplaats op eigen terrein aan te moedigen;
  [1] Behoudens bestaande en nieuwe (contractueel) vastgelegde uitzonderingen

  Amendementen

  Titel
  IPB Bedrijvenvergunningen
  IPB Gelijke parkeertarieven
  IPB Toekomstige uitbreiding betaald parkeren
  Tarief vergunningen parkeerbeleid
  Tarieven parkeervergunning

  Moties

  Titel
  Fietsparkeren
  Kentekenhandhaving
  Parkeerbeleid, voorrang bewoners Lapis Lazuli
  Tijdelijke ontheffingen
  Uitbreiding blauwe zone
  00:10:45 - 00:12:28 - Maarten Poorter
  00:12:33 - 00:15:54 - Nicky Stammis
  00:15:54 - 00:16:07 - Maarten Poorter
  00:16:07 - 00:18:05 - Nicky Stammis
  00:18:05 - 00:18:07 - Maarten Poorter
  00:18:07 - 00:21:35 - Nicky Stammis
  00:21:35 - 00:21:41 - Maarten Poorter
  00:21:41 - 00:21:42 - Daniëlle Barhorst
  00:21:42 - 00:22:14 - Daniëlle Barhorst
  00:22:14 - 00:22:15 - Maarten Poorter
  00:22:15 - 00:22:16 - Maarten Poorter
  00:22:16 - 00:22:32 - Nicky Stammis
  00:22:33 - 00:22:36 - Maarten Poorter
  00:22:36 - 00:22:37 - Nicky Stammis
  00:22:37 - 00:23:46 - Nicky Stammis
  00:23:46 - 00:23:50 - Maarten Poorter
  00:23:50 - 00:24:30 - Nicky Stammis
  00:24:30 - 00:24:35 - Maarten Poorter
  00:24:35 - 00:24:38 - Joke van Ruitenbeek
  00:24:38 - 00:24:52 - Joke van Ruitenbeek
  00:24:54 - 00:25:14 - Nicky Stammis
  00:25:15 - 00:25:16 - Maarten Poorter
  00:25:16 - 00:25:19 - Joke van Ruitenbeek
  00:25:20 - 00:25:21 - Maarten Poorter
  00:25:21 - 00:25:28 - Nicky Stammis
  00:25:31 - 00:25:33 - Maarten Poorter
  00:25:33 - 00:25:36 - Nicky Stammis
  00:25:36 - 00:25:50 - Nicky Stammis
  00:25:51 - 00:26:02 - Maarten Poorter
  00:26:13 - 00:28:56 - Perry Stet
  00:28:56 - 00:29:02 - Maarten Poorter
  00:29:02 - 00:29:23 - Nicky Stammis
  00:29:23 - 00:29:26 - Maarten Poorter
  00:29:26 - 00:29:55 - Perry Stet
  00:29:55 - 00:29:57 - Maarten Poorter
  00:29:57 - 00:30:00 - Jasper John
  00:30:00 - 00:30:41 - Jasper John
  00:30:41 - 00:30:43 - Maarten Poorter
  00:30:43 - 00:30:45 - Maarten Poorter
  00:30:45 - 00:31:07 - Perry Stet
  00:31:07 - 00:31:08 - Maarten Poorter
  00:31:08 - 00:31:21 - Perry Stet
  00:31:21 - 00:31:23 - Maarten Poorter
  00:31:23 - 00:32:10 - Perry Stet
  00:32:10 - 00:32:21 - Maarten Poorter
  00:32:21 - 00:32:46 - Perry Stet
  00:32:46 - 00:32:57 - Maarten Poorter
  00:32:57 - 00:33:05 - Maarten Poorter
  00:33:06 - 00:35:20 - Daniëlle Barhorst
  00:35:20 - 00:35:23 - Maarten Poorter
  00:35:23 - 00:35:49 - Jan van der Starre
  00:35:49 - 00:35:50 - Maarten Poorter
  00:35:50 - 00:35:51 - Maarten Poorter
  00:35:51 - 00:36:05 - Daniëlle Barhorst
  00:36:05 - 00:36:07 - Maarten Poorter
  00:36:07 - 00:36:09 - Daniëlle Barhorst
  00:36:09 - 00:36:16 - Jan van der Starre
  00:36:16 - 00:36:18 - Maarten Poorter
  00:36:18 - 00:36:21 - Maarten Poorter
  00:36:21 - 00:36:22 - Nicky Stammis
  00:36:22 - 00:36:41 - Nicky Stammis
  00:36:41 - 00:36:42 - Daniëlle Barhorst
  00:36:42 - 00:36:43 - Maarten Poorter
  00:36:43 - 00:36:57 - Daniëlle Barhorst
  00:36:57 - 00:36:58 - Maarten Poorter
  00:36:58 - 00:37:02 - Nicky Stammis
  00:37:02 - 00:37:03 - Daniëlle Barhorst
  00:37:03 - 00:37:04 - Maarten Poorter
  00:37:04 - 00:37:13 - Daniëlle Barhorst
  00:37:13 - 00:37:16 - Maarten Poorter
  00:37:16 - 00:38:33 - Daniëlle Barhorst
  00:38:33 - 00:38:35 - Maarten Poorter
  00:38:35 - 00:38:36 - Daniëlle Barhorst
  00:38:36 - 00:38:58 - Nicky Stammis
  00:38:58 - 00:38:59 - Maarten Poorter
  00:38:59 - 00:39:03 - Daniëlle Barhorst
  00:39:03 - 00:39:04 - Maarten Poorter
  00:39:04 - 00:39:05 - Nicky Stammis
  00:39:05 - 00:39:33 - Nicky Stammis
  00:39:33 - 00:39:34 - Maarten Poorter
  00:39:34 - 00:39:59 - Daniëlle Barhorst
  00:39:59 - 00:40:00 - Maarten Poorter
  00:40:00 - 00:40:01 - Daniëlle Barhorst
  00:40:01 - 00:40:03 - Maarten Poorter
  00:40:03 - 00:40:30 - Daniëlle Barhorst
  00:40:32 - 00:40:35 - Maarten Poorter
  00:40:51 - 00:44:41 - Jasper John
  00:44:41 - 00:44:43 - Maarten Poorter
  00:44:43 - 00:44:45 - Jasper John
  00:44:45 - 00:44:51 - Maarten Poorter
  00:44:51 - 00:46:17 - Jasper John
  00:46:18 - 00:46:23 - Maarten Poorter
  00:46:33 - 00:46:43 - Rob Lute
  00:46:43 - 00:46:45 - Maarten Poorter
  00:46:45 - 00:48:13 - Rob Lute
  00:48:14 - 00:48:34 - Maarten Poorter
  00:48:38 - 00:50:03 - Jan van der Starre
  00:50:03 - 00:50:07 - Maarten Poorter
  00:50:07 - 00:50:08 - Jan van der Starre
  00:50:08 - 00:50:41 - Joris Koning
  00:50:41 - 00:50:42 - Maarten Poorter
  00:50:42 - 00:51:17 - Jan van der Starre
  00:51:17 - 00:51:19 - Maarten Poorter
  00:51:19 - 00:51:57 - Joris Koning
  00:51:57 - 00:52:00 - Maarten Poorter
  00:52:00 - 00:52:02 - Maarten Poorter
  00:52:02 - 00:52:43 - Jan van der Starre
  00:52:43 - 00:52:44 - Joris Koning
  00:52:44 - 00:52:55 - Joris Koning
  00:52:55 - 00:52:56 - Maarten Poorter
  00:52:56 - 00:53:34 - Jan van der Starre
  00:53:34 - 00:53:36 - Joris Koning
  00:53:36 - 00:53:59 - Joris Koning
  00:53:59 - 00:54:00 - Maarten Poorter
  00:54:00 - 00:54:06 - Maarten Poorter
  00:54:06 - 00:54:15 - Jan van der Starre
  00:54:15 - 00:54:19 - Maarten Poorter
  00:54:19 - 00:54:39 - Daniëlle Barhorst
  00:54:39 - 00:54:40 - Jan van der Starre
  00:54:40 - 00:54:41 - Maarten Poorter
  00:54:41 - 00:55:04 - Jan van der Starre
  00:55:04 - 00:55:05 - Maarten Poorter
  00:55:05 - 00:55:06 - Jan van der Starre
  00:55:06 - 00:55:14 - Daniëlle Barhorst
  00:55:14 - 00:55:17 - Maarten Poorter
  00:55:17 - 00:55:20 - Jan van der Starre
  00:55:20 - 00:55:21 - Maarten Poorter
  00:55:21 - 00:55:27 - Daniëlle Barhorst
  00:55:27 - 00:55:58 - Daniëlle Barhorst
  00:55:58 - 00:56:00 - Maarten Poorter
  00:56:00 - 00:56:06 - Jan van der Starre
  00:56:06 - 00:56:07 - Maarten Poorter
  00:56:07 - 00:56:24 - Daniëlle Barhorst
  00:56:24 - 00:56:26 - Maarten Poorter
  00:56:26 - 00:56:48 - Jan van der Starre
  00:56:48 - 00:56:59 - Maarten Poorter
  00:56:59 - 00:57:50 - Jan van der Starre
  00:57:50 - 00:57:51 - Maarten Poorter
  00:57:51 - 00:58:19 - Maarten Poorter
  00:58:20 - 01:00:36 - Joris Koning
  01:00:36 - 01:00:40 - Maarten Poorter
  01:00:40 - 01:00:41 - Jan van der Starre
  01:00:41 - 01:01:08 - Jan van der Starre
  01:01:08 - 01:01:09 - Maarten Poorter
  01:01:09 - 01:01:13 - Jan van der Starre
  01:01:13 - 01:01:14 - Maarten Poorter
  01:01:14 - 01:01:16 - Jan van der Starre
  01:01:16 - 01:01:17 - Maarten Poorter
  01:01:17 - 01:01:42 - Joris Koning
  01:01:42 - 01:01:44 - Maarten Poorter
  01:01:44 - 01:01:47 - Jan van der Starre
  01:01:47 - 01:01:52 - Jan van der Starre
  01:01:53 - 01:02:26 - Joris Koning
  01:02:26 - 01:02:27 - Maarten Poorter
  01:02:27 - 01:02:29 - Joris Koning
  01:02:29 - 01:02:33 - Maarten Poorter
  01:02:33 - 01:02:34 - Nicky Stammis
  01:02:34 - 01:02:50 - Nicky Stammis
  01:02:50 - 01:02:51 - Maarten Poorter
  01:02:51 - 01:03:38 - Joris Koning
  01:03:38 - 01:03:39 - Maarten Poorter
  01:03:40 - 01:04:01 - Nicky Stammis
  01:04:02 - 01:04:03 - Maarten Poorter
  01:04:03 - 01:04:20 - Joris Koning
  01:04:20 - 01:04:22 - Maarten Poorter
  01:04:22 - 01:04:59 - Nicky Stammis
  01:04:59 - 01:05:00 - Joris Koning
  01:05:00 - 01:05:12 - Joris Koning
  01:05:12 - 01:05:15 - Maarten Poorter
  01:05:17 - 01:06:04 - Rob Lute
  01:06:04 - 01:06:06 - Maarten Poorter
  01:06:06 - 01:06:08 - Maarten Poorter
  01:06:08 - 01:06:53 - Joris Koning
  01:06:53 - 01:06:54 - Maarten Poorter
  01:06:55 - 01:07:04 - Rob Lute
  01:07:04 - 01:07:06 - Maarten Poorter
  01:07:06 - 01:07:13 - Rob Lute
  01:07:13 - 01:07:18 - Maarten Poorter
  01:07:18 - 01:07:21 - Maarten Poorter
  01:07:21 - 01:07:25 - Nicky Stammis
  01:07:25 - 01:07:29 - Nicky Stammis
  01:07:29 - 01:07:30 - Maarten Poorter
  01:07:30 - 01:07:31 - Nicky Stammis
  01:07:31 - 01:07:32 - Maarten Poorter
  01:07:32 - 01:07:35 - Maarten Poorter
  01:07:35 - 01:07:38 - Joris Koning
  01:07:38 - 01:07:39 - Joris Koning
  01:07:39 - 01:07:41 - Maarten Poorter
  01:07:41 - 01:07:43 - Maarten Poorter
  01:07:43 - 01:08:06 - Nicky Stammis
  01:08:07 - 01:08:08 - Maarten Poorter
  01:08:08 - 01:08:42 - Joris Koning
  01:08:42 - 01:08:44 - Maarten Poorter
  01:08:44 - 01:08:49 - Maarten Poorter
  01:08:49 - 01:08:54 - Joris Koning
  01:08:54 - 01:09:21 - Maarten Poorter
  01:09:24 - 01:10:53 - Carmen Bosscher
  01:10:53 - 01:10:55 - Maarten Poorter
  01:10:55 - 01:11:08 - Carmen Bosscher
  01:11:08 - 01:11:09 - Maarten Poorter
  01:11:09 - 01:11:12 - Joke van Ruitenbeek
  01:11:12 - 01:11:44 - Joke van Ruitenbeek
  01:11:44 - 01:11:45 - Maarten Poorter
  01:11:45 - 01:11:57 - Carmen Bosscher
  01:11:57 - 01:11:58 - Joke van Ruitenbeek
  01:11:58 - 01:12:00 - Maarten Poorter
  01:12:00 - 01:12:03 - Joke van Ruitenbeek
  01:12:03 - 01:12:05 - Maarten Poorter
  01:12:05 - 01:12:33 - Carmen Bosscher
  01:12:33 - 01:12:35 - Joke van Ruitenbeek
  01:12:35 - 01:12:40 - Maarten Poorter
  01:12:40 - 01:12:45 - Maarten Poorter
  01:12:45 - 01:12:55 - Joke van Ruitenbeek
  01:12:55 - 01:12:56 - Maarten Poorter
  01:12:58 - 01:13:03 - Carmen Bosscher
  01:13:03 - 01:13:04 - Maarten Poorter
  01:13:04 - 01:13:07 - Maarten Poorter
  01:13:07 - 01:13:34 - Nicky Stammis
  01:13:35 - 01:13:36 - Maarten Poorter
  01:13:36 - 01:14:12 - Carmen Bosscher
  01:14:12 - 01:14:13 - Maarten Poorter
  01:14:13 - 01:14:38 - Carmen Bosscher
  01:14:38 - 01:14:40 - Maarten Poorter
  01:14:40 - 01:14:46 - Carmen Bosscher
  01:14:46 - 01:14:50 - Maarten Poorter
  01:14:50 - 01:14:53 - Nicky Stammis
  01:14:53 - 01:15:23 - Nicky Stammis
  01:15:23 - 01:15:24 - Maarten Poorter
  01:15:24 - 01:15:37 - Nicky Stammis
  01:15:37 - 01:15:38 - Maarten Poorter
  01:15:38 - 01:15:39 - Carmen Bosscher
  01:15:39 - 01:16:16 - Carmen Bosscher
  01:16:16 - 01:16:17 - Carmen Bosscher
  01:16:17 - 01:16:20 - Maarten Poorter
  01:16:20 - 01:16:21 - Rob Lute
  01:16:21 - 01:16:47 - Rob Lute
  01:16:47 - 01:16:48 - Carmen Bosscher
  01:16:48 - 01:17:26 - Carmen Bosscher
  01:17:26 - 01:17:28 - Maarten Poorter
  01:17:28 - 01:17:29 - Rob Lute
  01:17:29 - 01:17:33 - Rob Lute
  01:17:33 - 01:17:35 - Maarten Poorter
  01:17:35 - 01:17:36 - Maarten Poorter
  01:17:37 - 01:18:01 - Joris Koning
  01:18:01 - 01:18:02 - Maarten Poorter
  01:18:02 - 01:18:03 - Maarten Poorter
  01:18:03 - 01:18:04 - Carmen Bosscher
  01:18:04 - 01:18:35 - Carmen Bosscher
  01:18:35 - 01:18:47 - Carmen Bosscher
  01:18:47 - 01:18:50 - Maarten Poorter
  01:18:50 - 01:19:03 - Joris Koning
  01:19:03 - 01:19:04 - Maarten Poorter
  01:19:04 - 01:19:06 - Maarten Poorter
  01:19:06 - 01:19:08 - Carmen Bosscher
  01:19:08 - 01:19:12 - Carmen Bosscher
  01:19:12 - 01:19:16 - Maarten Poorter
  01:19:16 - 01:19:18 - Carmen Bosscher
  01:19:18 - 01:19:20 - Maarten Poorter
  01:19:20 - 01:19:21 - Floris de Boer
  01:19:21 - 01:20:02 - Floris de Boer
  01:20:02 - 01:20:03 - Maarten Poorter
  01:20:03 - 01:20:31 - Carmen Bosscher
  01:20:31 - 01:20:32 - Maarten Poorter
  01:20:32 - 01:20:37 - Carmen Bosscher
  01:20:37 - 01:20:39 - Floris de Boer
  01:20:39 - 01:21:13 - Floris de Boer
  01:21:13 - 01:21:14 - Maarten Poorter
  01:21:14 - 01:21:18 - Carmen Bosscher
  01:21:18 - 01:21:25 - Maarten Poorter
  01:21:25 - 01:21:33 - Jasper John
  01:21:33 - 01:21:56 - Jasper John
  01:21:56 - 01:21:57 - Maarten Poorter
  01:21:57 - 01:22:26 - Carmen Bosscher
  01:22:26 - 01:22:27 - Jasper John
  01:22:27 - 01:22:28 - Jasper John
  01:22:28 - 01:23:03 - Jasper John
  01:23:03 - 01:23:04 - Maarten Poorter
  01:23:04 - 01:23:14 - Jasper John
  01:23:14 - 01:23:16 - Maarten Poorter
  01:23:16 - 01:23:17 - Maarten Poorter
  01:23:17 - 01:23:18 - Carmen Bosscher
  01:23:18 - 01:23:20 - Carmen Bosscher
  01:23:20 - 01:23:27 - Maarten Poorter
  01:23:27 - 01:23:28 - Carmen Bosscher
  01:23:28 - 01:23:46 - Carmen Bosscher
  01:23:46 - 01:23:47 - Maarten Poorter
  01:23:47 - 01:23:49 - Jan van der Starre
  01:23:49 - 01:24:25 - Jan van der Starre
  01:24:25 - 01:24:47 - Maarten Poorter
  01:24:47 - 01:24:48 - Nicky Stammis
  01:24:48 - 01:24:52 - Nicky Stammis
  01:24:52 - 01:25:16 - Maarten Poorter
  01:28:39 - 01:28:44 - Maarten Poorter
  01:29:05 - 01:29:22 - Maarten Poorter
  01:29:33 - 01:30:27 - Maarten Poorter
  01:30:31 - 01:30:37 - Nicky Stammis
  01:30:37 - 01:30:51 - Maarten Poorter
  01:30:51 - 01:30:56 - Maarten Poorter
  01:30:57 - 01:31:29 - Nicky Stammis
  01:31:29 - 01:32:01 - Maarten Poorter
  01:32:04 - 01:32:13 - Carmen Bosscher
  01:32:13 - 01:32:18 - Maarten Poorter
  01:32:18 - 01:32:25 - Maarten Poorter
  01:32:37 - 01:33:22 - Petra Feenstra
  01:33:22 - 01:33:23 - Maarten Poorter
  01:33:23 - 01:33:28 - Maarten Poorter
  01:33:46 - 01:37:52 - Joke van Ruitenbeek
  01:37:52 - 01:37:55 - Maarten Poorter
  01:37:55 - 01:41:23 - Joke van Ruitenbeek
  01:41:23 - 01:41:25 - Maarten Poorter
  01:41:25 - 01:41:27 - Joke van Ruitenbeek
  01:41:27 - 01:41:41 - Nicky Stammis
  01:41:41 - 01:41:42 - Nicky Stammis
  01:41:42 - 01:41:45 - Maarten Poorter
  01:41:45 - 01:41:56 - Nicky Stammis
  01:41:56 - 01:41:58 - Nicky Stammis
  01:41:58 - 01:41:59 - Maarten Poorter
  01:41:59 - 01:42:17 - Joke van Ruitenbeek
  01:42:17 - 01:42:18 - Maarten Poorter
  01:42:18 - 01:42:39 - Nicky Stammis
  01:42:39 - 01:42:47 - Maarten Poorter
  01:42:47 - 01:44:52 - Joke van Ruitenbeek
  01:44:52 - 01:44:57 - Maarten Poorter
  01:44:57 - 01:44:59 - Joke van Ruitenbeek
  01:44:59 - 01:45:07 - Maarten Poorter
  01:45:07 - 01:46:08 - Joke van Ruitenbeek
  01:46:08 - 01:46:11 - Maarten Poorter
  01:46:11 - 01:46:38 - Nicky Stammis
  01:46:38 - 01:46:39 - Maarten Poorter
  01:46:39 - 01:46:56 - Joke van Ruitenbeek
  01:46:56 - 01:46:58 - Maarten Poorter
  01:46:58 - 01:47:06 - Nicky Stammis
  01:47:06 - 01:47:12 - Maarten Poorter
  01:47:12 - 01:47:57 - Jan van der Starre
  01:47:57 - 01:47:58 - Maarten Poorter
  01:47:58 - 01:48:10 - Joke van Ruitenbeek
  01:48:10 - 01:48:14 - Joke van Ruitenbeek
  01:48:14 - 01:48:18 - Maarten Poorter
  01:48:18 - 01:48:19 - Joke van Ruitenbeek
  01:48:19 - 01:48:20 - Maarten Poorter
  01:48:20 - 01:48:22 - Joke van Ruitenbeek
  01:48:22 - 01:48:28 - Maarten Poorter
  01:48:28 - 01:48:54 - Jan van der Starre
  01:48:54 - 01:48:56 - Maarten Poorter
  01:48:56 - 01:49:08 - Jan van der Starre
  01:49:08 - 01:49:09 - Maarten Poorter
  01:49:09 - 01:49:18 - Joke van Ruitenbeek
  01:49:18 - 01:49:28 - Maarten Poorter
  01:49:28 - 01:49:40 - Rob Lute
  01:49:40 - 01:49:50 - Rob Lute
  01:49:50 - 01:49:51 - Maarten Poorter
  01:49:51 - 01:50:00 - Joke van Ruitenbeek
  01:50:00 - 01:50:01 - Maarten Poorter
  01:50:01 - 01:50:02 - Rob Lute
  01:50:02 - 01:50:05 - Rob Lute
  01:50:05 - 01:50:07 - Joke van Ruitenbeek
  01:50:07 - 01:50:11 - Rob Lute
  01:50:11 - 01:50:14 - Maarten Poorter
  01:50:14 - 01:50:27 - Joke van Ruitenbeek
  01:50:27 - 01:50:28 - Rob Lute
  01:50:28 - 01:50:29 - Maarten Poorter
  01:50:29 - 01:50:40 - Rob Lute
  01:50:40 - 01:50:41 - Rob Lute
  01:50:41 - 01:50:46 - Maarten Poorter
  01:50:46 - 01:50:48 - Maarten Poorter
  01:50:48 - 01:50:50 - Maarten Poorter
  01:50:50 - 01:50:51 - Rob Lute
  01:50:51 - 01:51:02 - Maarten Poorter
  01:51:02 - 01:51:14 - Maarten Poorter
  01:51:15 - 01:54:37 - Rutger Does
  01:54:37 - 01:54:50 - Maarten Poorter
  01:54:55 - 01:57:14 - Floris de Boer
  01:57:14 - 01:57:15 - Maarten Poorter
  01:57:15 - 01:57:17 - Floris de Boer
  01:57:17 - 01:57:20 - Maarten Poorter
  01:57:20 - 01:57:21 - Maarten Poorter
  01:57:21 - 01:57:22 - Jan van der Starre
  01:57:22 - 01:58:10 - Jan van der Starre
  01:58:10 - 01:58:12 - Maarten Poorter
  01:58:12 - 01:58:15 - Maarten Poorter
  01:58:15 - 01:58:16 - Floris de Boer
  01:58:16 - 01:58:45 - Floris de Boer
  01:58:45 - 01:58:46 - Maarten Poorter
  01:58:46 - 01:58:49 - Floris de Boer
  01:58:49 - 01:58:51 - Maarten Poorter
  01:58:53 - 01:59:03 - Jan van der Starre
  01:59:03 - 01:59:04 - Maarten Poorter
  01:59:05 - 01:59:29 - Floris de Boer
  01:59:29 - 01:59:34 - Floris de Boer
  01:59:34 - 01:59:35 - Maarten Poorter
  01:59:35 - 01:59:36 - Maarten Poorter
  01:59:37 - 01:59:44 - Nicky Stammis
  01:59:45 - 01:59:46 - Floris de Boer
  01:59:46 - 01:59:55 - Floris de Boer
  01:59:55 - 01:59:56 - Maarten Poorter
  01:59:56 - 02:00:00 - Floris de Boer
  02:00:00 - 02:00:01 - Maarten Poorter
  02:00:03 - 02:00:22 - Carmen Bosscher
  02:00:22 - 02:00:23 - Maarten Poorter
  02:00:23 - 02:00:24 - Carmen Bosscher
  02:00:24 - 02:00:30 - Floris de Boer
  02:00:30 - 02:00:40 - Maarten Poorter
  02:00:40 - 02:00:45 - Floris de Boer
  02:00:45 - 02:00:46 - Maarten Poorter
  02:00:46 - 02:00:47 - Maarten Poorter
  02:00:47 - 02:00:48 - Carmen Bosscher
  02:00:48 - 02:01:15 - Carmen Bosscher
  02:01:15 - 02:01:23 - Maarten Poorter
  02:01:23 - 02:01:30 - Maarten Poorter
  02:01:30 - 02:01:33 - Floris de Boer
  02:01:33 - 02:01:47 - Floris de Boer
  02:01:47 - 02:01:51 - Maarten Poorter
  02:01:51 - 02:02:08 - Floris de Boer
  02:02:08 - 02:02:52 - Maarten Poorter
  02:02:53 - 02:04:27 - Nils Langedijk
  02:04:27 - 02:04:34 - Maarten Poorter
  02:04:34 - 02:05:38 - Nils Langedijk
  02:05:38 - 02:05:44 - Maarten Poorter
  02:05:44 - 02:06:13 - Nils Langedijk
  02:06:13 - 02:06:15 - Maarten Poorter
  02:06:15 - 02:06:16 - Maarten Poorter
  02:06:16 - 02:06:18 - Nicky Stammis
  02:06:18 - 02:06:32 - Nicky Stammis
  02:06:32 - 02:06:33 - Maarten Poorter
  02:06:35 - 02:08:08 - Nils Langedijk
  02:08:08 - 02:08:10 - Maarten Poorter
  02:08:10 - 02:08:14 - Nils Langedijk
  02:08:14 - 02:08:15 - Maarten Poorter
  02:08:15 - 02:08:18 - Maarten Poorter
  02:08:18 - 02:08:57 - Nils Langedijk
  02:08:57 - 02:09:01 - Maarten Poorter
  02:09:01 - 02:09:07 - Nils Langedijk
  02:09:07 - 02:09:08 - Maarten Poorter
  02:09:08 - 02:11:10 - Nils Langedijk
  02:11:10 - 02:11:11 - Maarten Poorter
  02:11:11 - 02:11:54 - Nils Langedijk
  02:11:54 - 02:11:55 - Maarten Poorter
  02:11:55 - 02:12:06 - Maarten Poorter
  02:12:06 - 02:12:40 - Nils Langedijk
  02:12:40 - 02:12:42 - Maarten Poorter
  02:12:42 - 02:13:50 - Nils Langedijk
  02:13:50 - 02:13:51 - Maarten Poorter
  02:13:51 - 02:13:52 - Maarten Poorter
  02:13:52 - 02:14:00 - Nicky Stammis
  02:14:01 - 02:14:02 - Maarten Poorter
  02:14:03 - 02:14:45 - Nils Langedijk
  02:14:45 - 02:14:47 - Nils Langedijk
  02:14:47 - 02:14:48 - Nils Langedijk
  02:14:48 - 02:14:49 - Maarten Poorter
  02:14:49 - 02:15:03 - Maarten Poorter
  02:15:03 - 02:15:07 - Nicky Stammis
  02:15:10 - 02:15:11 - Nils Langedijk
  02:15:15 - 02:15:37 - Nils Langedijk
  02:15:37 - 02:15:38 - Maarten Poorter
  02:15:38 - 02:15:39 - Maarten Poorter
  02:15:39 - 02:15:40 - Joke van Ruitenbeek
  02:15:40 - 02:15:51 - Joke van Ruitenbeek
  02:15:51 - 02:15:53 - Maarten Poorter
  02:15:54 - 02:15:55 - Maarten Poorter
  02:15:55 - 02:16:29 - Perry Stet
  02:16:29 - 02:16:30 - Maarten Poorter
  02:16:30 - 02:17:02 - Nils Langedijk
  02:17:02 - 02:17:03 - Perry Stet
  02:17:04 - 02:17:06 - Nils Langedijk
  02:17:06 - 02:17:21 - Maarten Poorter
  02:28:14 - 02:28:20 - Maarten Poorter
  02:29:14 - 02:31:27 - Maarten Poorter
  02:31:33 - 02:32:37 - Nicky Stammis
  02:32:39 - 02:32:44 - Maarten Poorter
  02:32:52 - 02:33:27 - Perry Stet
  02:33:27 - 02:33:40 - Maarten Poorter
  02:33:40 - 02:33:48 - Maarten Poorter
  02:33:52 - 02:35:21 - Jasper John
  02:35:21 - 02:35:27 - Maarten Poorter
  02:35:37 - 02:36:08 - Rob Lute
  02:36:08 - 02:36:09 - Maarten Poorter
  02:36:09 - 02:36:12 - Maarten Poorter
  02:36:28 - 02:37:40 - Jan van der Starre
  02:37:40 - 02:37:51 - Maarten Poorter
  02:37:51 - 02:37:52 - Jan van der Starre
  02:37:52 - 02:38:10 - Joris Koning
  02:38:10 - 02:38:11 - Jan van der Starre
  02:38:11 - 02:38:12 - Maarten Poorter
  02:38:14 - 02:38:38 - Jan van der Starre
  02:38:38 - 02:38:46 - Maarten Poorter
  02:38:46 - 02:39:17 - Maarten Poorter
  02:39:28 - 02:39:54 - Joris Koning
  02:39:54 - 02:40:13 - Maarten Poorter
  02:40:13 - 02:40:32 - Joris Koning
  02:40:32 - 02:41:38 - Maarten Poorter
  02:41:38 - 02:42:12 - Joris Koning
  02:42:12 - 02:42:22 - Maarten Poorter
  02:42:33 - 02:43:15 - Joke van Ruitenbeek
  02:43:15 - 02:43:16 - Maarten Poorter
  02:43:16 - 02:43:19 - Joke van Ruitenbeek
  02:43:19 - 02:43:30 - Joke van Ruitenbeek
  02:43:30 - 02:43:35 - Maarten Poorter
  02:43:35 - 02:43:40 - Jasper John
  02:43:40 - 02:43:59 - Jasper John
  02:44:01 - 02:44:02 - Maarten Poorter
  02:44:02 - 02:44:07 - Joke van Ruitenbeek
  02:44:07 - 02:44:28 - Joke van Ruitenbeek
  02:44:28 - 02:44:40 - Maarten Poorter
  02:44:40 - 02:44:54 - Maarten Poorter
  02:44:58 - 02:45:18 - Maarten Poorter
  02:45:18 - 02:45:19 - Rutger Does
  02:45:19 - 02:46:03 - Rutger Does
  02:46:03 - 02:46:06 - Maarten Poorter
  02:46:06 - 02:46:08 - Maarten Poorter
  02:46:14 - 02:47:24 - Floris de Boer
  02:47:24 - 02:47:42 - Maarten Poorter
  02:47:43 - 02:48:21 - Nils Langedijk
  02:48:21 - 02:48:24 - Maarten Poorter
  02:48:24 - 02:48:25 - Nils Langedijk
  02:48:25 - 02:48:26 - Maarten Poorter
  02:48:26 - 02:48:27 - Maarten Poorter
  02:48:28 - 02:50:33 - Maarten Poorter
  02:50:35 - 02:50:39 - Joke van Ruitenbeek
  02:50:39 - 02:50:40 - Maarten Poorter
  02:50:40 - 02:55:41 - Maarten Poorter
  02:55:41 - 02:56:00 - Nicky Stammis
  02:56:00 - 02:56:03 - Maarten Poorter
  02:56:03 - 02:56:31 - Joke van Ruitenbeek
  02:56:31 - 02:56:34 - Maarten Poorter
  02:56:34 - 02:56:43 - Jan van der Starre
  02:56:43 - 02:56:45 - Maarten Poorter
  02:56:45 - 02:56:46 - Rob Lute
  02:56:46 - 02:56:55 - Rob Lute
  02:56:56 - 02:57:01 - Maarten Poorter
  02:57:05 - 02:57:14 - Carmen Bosscher
  02:57:14 - 02:57:25 - Maarten Poorter
  02:57:27 - 02:57:39 - Menno Horjus
  02:57:39 - 02:57:46 - Maarten Poorter
  02:57:46 - 03:00:46 - Menno Horjus
  03:00:46 - 03:00:55 - Maarten Poorter
  03:01:00 - 03:04:30 - Maarten Poorter
 10. 7.2

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie 50+ (was ADW) (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De Nota van Beantwoording zienswijze en Staat van Wijzigingen vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan Jan Glijnisweg 89d, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.1980. BP81Waarderhout- VA01 gewijzigd vast te stellen;
  3. Op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd;
  4. Om aanvullende welstandscriteria, zoals opgenomen in het beeldkwaliteitsplan “Masterplan voor ontwikkeling Waarderhout’ (bijlage 1 bij de toelichting) voor deze ontwikkeling vast te stellen;
  5. Te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum 14 juli 2022.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. De Nota van Beantwoording zienswijze en Staat van Wijzigingen vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan Jan Glijnisweg 89d, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.1980. BP81Waarderhout- VA01 gewijzigd vast te stellen;
  3. Op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd;
  4. Om aanvullende welstandscriteria, zoals opgenomen in het beeldkwaliteitsplan “Masterplan voor ontwikkeling Waarderhout’ (bijlage 1 bij de toelichting) voor deze ontwikkeling vast te stellen;
  5. Te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum 14 juli 2022.

  03:08:54 - 03:09:01 - Maarten Poorter
  03:09:02 - 03:09:14 - Jan van der Starre
  03:09:16 - 03:10:17 - Maarten Poorter
 11. 8
  Hamerstukken
 12. 8.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (4), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  Het ‘Exploitatieplan Westrand Sint Pancras 2023 (1e herziening)’ met identificatiecode NL.IMRO.1980.BPSP2012part007-EPV2 vast te stellen

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  Het ‘Exploitatieplan Westrand Sint Pancras 2023 (1e herziening)’ met identificatiecode NL.IMRO.1980.BPSP2012part007-EPV2 vast te stellen

 13. 8.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. Vast te stellen de Verordening op de rekenkamer Dijk en Waard 2024.

  03:07:57 - 03:08:01 - Maarten Poorter
 14. 8.3

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie BVNL (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. het "Paraplubestemmingsplan Datacenters Dijk en Waard" ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met identificatiecode NL.IMRO.1980. BPDATACENTERS-VA01;
  2. geen milieueffectrapportage vast te stellen; 3. geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. het "Paraplubestemmingsplan Datacenters Dijk en Waard" ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met identificatiecode NL.IMRO.1980. BPDATACENTERS-VA01;
  2. geen milieueffectrapportage vast te stellen; 3. geen exploitatieplan vast te stellen.

  03:08:00 - 03:08:01 - Maarten Poorter
  03:08:01 - 03:08:13 - Dennis Koopman
  03:08:13 - 03:09:01 - Maarten Poorter
 15. 8.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (4), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Het Actualisatieplan Heerhugowaard 2022, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1980.BP96ACTUALISATIE5-VA01, vast te stellen.
  2. Het Actualisatieplan Langedijk 2022, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1980.BPLGD2022-VA01, vast te stellen.
  3. Het Veegplan Heerhugowaard 2023, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1980.VeegplanHHW2023-VA01, vast te stellen.
  4. Het Veegplan Langedijk 2023, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1980.VeegplanLGD2023-VA01, vast te stellen.
  5. Geen milieueffectrapportage op te stellen voor elk van de genoemde plannen.
  6. Geen exploitatieplan op te stellen voor elk van de genoemde plannen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. Het Actualisatieplan Heerhugowaard 2022, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1980.BP96ACTUALISATIE5-VA01, vast te stellen.
  2. Het Actualisatieplan Langedijk 2022, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1980.BPLGD2022-VA01, vast te stellen.
  3. Het Veegplan Heerhugowaard 2023, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1980.VeegplanHHW2023-VA01, vast te stellen.
  4. Het Veegplan Langedijk 2023, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1980.VeegplanLGD2023-VA01, vast te stellen.
  5. Geen milieueffectrapportage op te stellen voor elk van de genoemde plannen.
  6. Geen exploitatieplan op te stellen voor elk van de genoemde plannen.

  03:08:21 - 03:09:01 - Maarten Poorter
 16. 8.5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. De bedragen van de uitgaven van de fracties in 2023 die uit de fractievergoeding bekostigd zijn, zoals aangegeven in het voorstel opgenomen tabel 1, vast te stellen;


  Verantwoording budget fractieondersteuning 2023
  Fractie: Voorschot: Uitgaven: Terug te storten:
  DOP € 3.805,00 € 1.859,75 € 1.945,22
  LDW € 3.440,00 € 3.491,64 € 0,00
  VVD € 3.075,00 € 2.078,15 € 996,85
  SDW € 2.345,00 € 2.345,00 € 0,00
  D66 € 2.345,00 € 404,01 € 1940,99
  GroenLinks € 2.345,00 € 2.345,00 € 0,00
  FVD € 1.615,00 € 730,50 € 884,50
  CDA € 1.980,00 € 0,00 € 1.980,00
  PvdA € 1.072,50 € 404,01 € 668,49
  ChristenUnie € 1.980,00 € 314,60 € 1.665,40
  50Plus € 1.615,00 € 1.606,08 € 8,92
  BVNL € 1.980,00 € 1.980,00 € 0,00

  2. De terug te storten bedragen van de fracties, zoals aangegeven in het in het voorstel opgenomen tabel 1, vast te stellen;

  03:08:39 - 03:09:01 - Maarten Poorter
 17. 9
  Motie vreemd aan de orde van de dag
 18. 9.1

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit de motie door te schuiven naar de raadsvergadering van 28 mei aanstaande.

 19. 9.2

 20. 9.3

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit de motie door te schuiven naar de raadsvergadering van 28 mei aanstaande.

 21. 10

  03:24:44 - 03:26:01 - Maarten Poorter