Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 18 juni 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
M.F. (Maarten) Poorter
Toelichting

Zo werkt het: tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen als hamerstuk of bespreekstuk. Over een bespreekstuk kunnen raadsleden nog in gesprek voor ze een besluit nemen. Meer weten over een onderwerp? Alle stukken staan in de agenda.


U bent welkom bij de raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Vaststellen agenda gemeenteraadsvergadering
 3. 3
  Personele aangelegenheden
 4. 3.a
  Toelaten van de heer Montijn als fractievertegenwoordiger voor de PvdA
 5. 4
  Vragenkwartier Dijk en Waard
 6. 5

 7. 6
  Lijst ingekomen stukken
 8. 7

  Na de tafelbehandelingen van 11 juni worden de onderwerpen gerangschikt naar hamer- of bespreekstuk.

 9. 7.01
  Aanpassen GR Cocensus i.v.m. wijziging Wgr
 10. 7.02
  Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 GR Cocensus
 11. 7.03
  Aanpassen GR GGD HN i.v.m. wijziging Wgr
 12. 7.04
  Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 GR GGD HN
 13. 7.05
  Aanpassen GR Recreatieschap Geestmerambacht i.v.m. wijziging Wgr
 14. 7.06
  Jaarstukken 2023 en Begroting2025 GR Recreatieschap Geestmerambacht
 15. 7.07
  Aanpassen GR RHCA i.v.m. wijziging Wgr
 16. 7.08
  Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 GR RHCA
 17. 7.09
  Aanpassen GR VVI Alkmaar e.o. i.v.m. wijziging Wgr
 18. 7.10
  Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 GR VVI Alkmaar e.o.
 19. 7.11
  Aanpassen GR Zaffier i.v.m. wijziging Wgr
 20. 7.12
  Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 GR Zaffier
 21. 7.13
  Aanpassen GR Omgevingsdienst NHN i.v.m. wijziging Wgr
 22. 7.14
  Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 GR Omgevingsdienst NHN
 23. 7.15
  Aanpassen GR Veiligheidsregio NHN i.v.m. wijziging Wgr
 24. 7.16
  Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 GR Veiligheidsregio NHN
 25. 7.17
  Aanbieding herzieningen grexen 2024
 26. 7.18
  Gebiedsvisie en ontwikkelstrategie Breekland 2
 27. 7.19
  Visie Recreatie en Toerisme Regio Alkmaar
 28. 7.20
  Locatieprofielen evenemententerreinen
 29. 7.21

  Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Volgens de Woo wijst ieder bestuursorgaan een contactpersoon aan die zorgt dat de vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie beantwoord worden. De gemeenteraad wijst, in navolging van het college en de burgemeester, de adviseur open overheid aan als Woo-contactpersoon.
  Voor het inhoudelijk in behandeling nemen van de Woo-verzoeken wijst de gemeenteraad de (plaatsvervangend) griffier aan. Als er een bezwaarschrift wordt ingediend op het antwoord op een verzoek, is er een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie om deze in behandeling te nemen. Om het standpunt van de raad tijdens de behandeling van het bezwaarschrift en later een eventueel beroepschrift toe te lichten en waar nodig te verdedigen, is het wenselijk dat de raad de griffier mandateert een vertegenwoordiger aan te wijzen. Het betreft technische besluiten.

 30. 8
  (mogelijke) Motie vreemd aan de orde van de dag