Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Het college informeert de raad over bepaalde onderwerpen. Dat doen ze onder andere via deze collegeberichten.


Bekijk het overzicht van collegeberichten.

Informatie van bijvoorbeeld inwoners, ondernemers, stichtingen en bedrijven voor de raad, staan op deze plek. Wilt u ook iets delen met de raad? Stuur dit naar griffie@dijkenwaard.nl


Bekijk een overzicht van alle informatie van derden.

Raadsleden kunnen vragen stellen aan het college. Ze kunnen vragen om iets duidelijker te krijgen, maar ook om een waardeoordeel van de burgemeester of het college.


Bekijk het overzicht van vragen.

Een raadslid of fractie zet een amendement in als ze een besluit of plan van het college wil wijzigen. Neemt de raad het amendement aan? Dan moet het college de wijziging overnemen.


Bekijk het overzicht van amendementen.

Een raadslid of fractie zet een motie in als ze willen dat de raad ergens een uitspraak over doet. Wordt zo'n motie aangenomen door de raad? Dan is het een oproep aan bijvoorbeeld het college, de burgemeester of andere fracties in de raad om met die opdracht aan de slag te gaan. Het is niet bindend.


Bekijk een overzicht van alle moties.

Het college zegt dingen toe aan de raad.


Bekijk het overzicht van toezeggingen door het college aan de raad.

Besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Dijk en Waard.

Bekijk de regels en afspraken van de raad, commissies en rekenkamer.