Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Gemeenteraad

De raad vergadert eens per twee weken tijdens de Politieke avond van Dijk en Waard. Zo kan de gemeenteraad een bijdrage leveren aan het vlot aanpakken van de onderwerpen die belangrijk en urgent zijn.
De Politieke avonden van de gemeenteraad van Dijk en Waard zijn te volgen en terug te kijken als u bovenaan klikt op ‘Vergaderingen’.

Hoe ziet een Politieke Avond er uit?
De avond begint om 19.30 uur. Tijdens zo’n avond zijn er verschillende ‘tafels’. Soms zelfs twee tegelijk. Op de agenda kunt u enkele werkdagen vooraf vinden welk onderwerp, hoe laat en hoe lang op de agenda staat. En op welke locatie: in Heerhugowaard en/of in Langedijk.
Allereerst zijn er gesprektafels. Deze zijn bedoeld om elkaar te informeren over een onderwerp of thema. Dat wordt ook wel beeldvorming genoemd.
Daarnaast zijn er discussietafels. Hier gaan de raadsleden of fractievertegenwoordigers met elkaar en het college in discussie. Dit wordt ook wel oordeelsvorming genoemd. Op de agenda staat dan een raadsvoorstel waar de raad een besluit over moet nemen.
Na een pauze start om 21.45 uur de raadsvergadering. De raadsvergadering duurt tot uiterlijk 23.00 uur. De raad neemt dan de besluiten over raadsvoorstellen. Hier kan een debat aan voorafgaan, bijvoorbeeld over moties (een opdracht aan het college of aan de raad zelf) en amendementen (wijzigingen of aanvullingen op een voorstel of besluit).
Heeft u vragen over de werkwijze van de gemeenteraad of hoe u het beste contact kunt zoeken met de raad kunt u per e-mail contact opnemen met de griffie.

College van burgemeester en wethouders

De wethouders vormen samen met de burgemeester het College van burgemeester en wethouders. Het College van B&W is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stad op basis van een gezamenlijk beleidsprogramma voor 4 jaar.
Ieder collegelid heeft zijn/haar eigen portefeuille, taken die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen. Het college vergadert iedere dinsdag, deze vergadering is niet openbaar. De besluiten die het college neemt worden een week later openbaar en gepubliceerd in de besluitlijsten.
Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris. Deze functie wordt ingevuld door Erik Annaert.

Per 01 januari 2022 is Peter Rehwinkel door de commissaris van de Koning benoemd tot waarnemend burgemeester van Dijk en Waard. Dijk en Waard heeft 6 wethouders. Elke wethouder is verantwoordelijk voor een aantal beleidsterreinen, de zogenaamde portefeuille.

Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een wethouder?
Neem dan contact met ons op via bestuurssecretariaat@dijkenwaard.nl of via telefoonnummer 072-2044950

Voor persvragen
Ronald Groot, persvoorlichter
tel: 072 575 5253
e-mail: persvoorlichting@dijkenwaard.nl

Griffie

De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning, de raadsgriffie. De griffie zorgt voor het tijdig publiceren van de agenda en de vergaderstukken. Daarnaast coacht de griffie de raadsfracties en individuele raadsleden bij de uitoefening van hun taken.
Wat doet de griffie zoal:

 • adviseren van de raad over de kaderstellende en controlerende functie;
 • (technische) ondersteuning bij het opstellen van moties, initiatiefvoorstellen, amendementen;
 • communicatieadvies;
 • adviseren van de raad op het gebied van burgerparticipatie;
 • verzorgen van het secretariaat van de gemeenteraad en raadscommissies;
 • adviseren over de bestuurlijke organisatie, agenda en werkzaamheden van de raad;
 • procesondersteuning voor besluitvorming en bestuurlijke processen;
 • monitoring van de uitvoering van de raadsbesluiten door het college;
 • voorbereiden en/of organiseren van onderzoeksvragen of initiatiefvoorstellen;
 • organisatie van raadsinformatiemarkten, politieke avonden
 • begeleiden van het raadslid en vraagbaak;
 • begeleiden bij professionalisering;

Fractievertegenwoordiger

De fractievertegenwoordigers ondersteunen de raadsleden van hun partij.
Zij kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan gesprekstafels tijdens een Politieke Avond om daarin het standpunt van hun partij te vertegenwoordigen.