Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De agenda en vergaderstukken staan bij 'vergaderingen'. De vergaderstukken staan bij de Politieke Avond of raadsvergadering. Ook ziet u aan het einde van de maand een werkvoorraad. Hier staat de werkvoorraad van de raad. Zo ziet u waar de raad binnenkort over praat.


Bekijk het archief
Voor Heerhugowaard gaat u naar https://archief-gemeentebestuur.heerhugowaard.nl/ en voor Langedijk naar https://archief-bestuur.gemeentelangedijk.nl

Bent u het met een besluit van de raad of het college oneens dan kunt u meerdere gevallen in bezwaar gaan en later zelfs in beroep. Ook als u vindt dat u niet juist bent behandeld door een gemeenteambtenaar, collegelid of raadslid, dan kunt u een klacht indienen. Op de gemeentelijke website kunt u meer lezen over het indienen van een klacht of bezwaar

De Politieke Avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar.
Zo werkt het

 • Op de agenda van Tafel De Binding en Tafel Parelhof ziet u bij de onderwerpen staan of het om beeldvorming of oordeelsvorming gaat.
 • Wil de raad nog een beeld vormen over een onderwerp? Meer informatie verzamelen over een onderwerp? Dan heet dit beeldvorming. U kunt dan meespreken. Tijdens de Politieke Avond zit u dan echt aan tafel en 'spreekt u mee'.
 • Wil de raad vooral in gesprek met elkaar over een onderwerp en standpunten delen? Dan heet dit oordeelsvorming. U kunt dan inspreken. Tijdens de Politieke Avond krijgt u dan 5 minuten om iets te zeggen. Raadsleden kunnen u daarna nog vragen stellen.
 • Staat er een onderwerp op de agenda waar u iets over wilt zeggen? Laat dit dan weten. Stuur een mail naar griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55. Doe dit uiterlijk een dag voor de vergadering.

Tips voor als u meespreekt of inspreekt

 • Wat wil u de raad meegeven? Waarom is het beter als ze iets wel of niet doen? Welke impact heeft het op u of een grotere groep? Zet dat duidelijk op papier. U kunt gewoon voorlezen van papier, een laptop of tablet.
 • Heeft u oplossingen of alternatieven? Noem die dan ook.
 • De Politieke Avond is live te volgen en later terug te kijken. U komt dus in beeld. Wilt u dit niet? Geef dit dan door bij de griffie. Uw stem is wel te horen.

Handig om te weten

 • U kunt niet meespreken of inspreken over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft opengestaan. Of als het op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht mogelijk is een klacht in te dienen.

De Politieke Avond en de raadsvergadering worden opgenomen en live uitgezonden. Ze zijn ook later nog terug te kijken via onze website. Deze vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen.


Wilt u niet in beeld? Geef dit dan door aan de mensen van de griffie. U komt dan niet in beeld. Wel is uw stem te horen.

Heeft u een vraag of een voorstel aan de gemeenteraad? Dan kunt u een brief of e-mail schrijven aan de gemeenteraad. Kijk ook eens bij: zet iets op de agenda van de raad.


Uw brief/e-mail komt dan op de lijst van ingekomen stukken van de eerstvolgende raadsvergadering. De raad beslist hoe uw vraag of voorstel wordt afgehandeld. Dit kan zijn dat de gemeenteraad besluit dat de beantwoording wordt afgedaan door het college.

 • Stuur uw brief naar: Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard onder vermelding van 'aan de gemeenteraad'.
 • Stuur uw e-mail naar: post@dijkenwaard.nl.

Handig om te weten

 • Vermeld altijd in de brief uw naam en adres. Deze gegevens halen we weg als we het op de website plaatsen.
 • Onderteken de brief ook, want de gemeenteraad neemt geen anonieme brieven in behandeling.
 • Heeft u over een bepaald onderwerp al contact gehad met een wethouder of ambtenaar, dan is het verstandig dit in de brief te vermelden.
 • Om verwarring en onnodige vertraging te voorkomen vragen wij u één onderwerp per brief aan te snijden.
 • Brieven aan de gemeenteraad zijn in beginsel openbaar. De kans bestaat dat er informatie over in de krant komt en dat u wordt benaderd door een journalist. Wilt u uw brief of e-mail niet op de website? Mail dan naar griffie@dijkenwaard.nl

De raad brengt elk jaar een aantal werkbezoeken aan bedrijven en instellingen. Wilt u de raad uitnodigen om uw bedrijf of instelling te bezoeken? Neem dan contact op met de griffie, mail griffie@dijkenwaard.nl

Staat een onderwerp nog niet op de agenda, maar vindt u het wel belangrijk? Dan kan u dit ook delen met de raad. Ziet u bijvoorbeeld iets dat anders kan? Heeft u een idee waar meer mensen iets aan hebben? Of maakt u zich zorgen over iets? Mail dit dan naar griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55. Als we voldoende aanmeldingen hebben, nodigen we u na een tijdje uit om uw verhaal te komen vertellen aan de gemeenteraad.

Zoekt u contact met een raadslid? Kijk dan bij 'wie is wie'. Daar staat hun telefoonnummer of e-mailadres.


Wilt u iets zeggen op de Politieke Avond? Weten hoe dit werkt? of meer informatie over een onderwerp? Neem dan contact op met de griffie. Mail griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.

Elke drie weken is er een Politieke Avond. Deze avond vindt plaats op twee locaties. Er is een 'Tafel' in de raadzaal in het gemeentehuis en er is een 'Tafel' in het werkcafé in De Binding.

 • De Politieke avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen et elkaar. Woont of werkt u in Dijk en Waard? Dan kunt  u meespreken of inspreken tijdens deze avond.
 • Kan er een besluit genomen worden over een onderwerp? Dan gaat een voorstel naar de raadsvergadering. Deze is een week later. ook op dinsdagavond.

Kijk en luister mee via de livestream
U bent welkom op de Politieke Avond en bij de raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.

De raad is het hoogste orgaan van de gemeente. Dat wil zeggen dat de raad de opdrachtgever is. Het college is als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de uitvoering.


De raad is gekozen door u
De raad bestaat uit 37 raadsleden, verdeeld over 12 fracties. elke 4 jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. U kan dan op een partij en kandidaat stemmen die het beste bij u past.


De raad stelt de kaders vast
De raad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen van de gemeente. Bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting. De raad stelt de gemeentelijke wetten vast. Daarnaast kan de raad een plan goedkeuren, afkeuren of veranderen. Of zelf initiatief nemen om een plan te maken.


De raad controleert het college
De raad controleert of het college het beleid goed uitvoert en de afgesproken doelstellingen haalt. De raad heeft een aantal middelen om het college te controleren.

U bent welkom op de Politieke Avond en bij de raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.


Zo werkt het:

 • zoek in de agenda de juiste datum
 • kies voor de tafel of vergadering die u terug wilt zien
 • en start de video.

Volg de gemeenteraad Dijk en Waard op Facebook, Twitter of LinkedIn.