Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie 2022-07-12 Meer (grondgebonden) woningen voor ouderen in de eigen kern

ID

18

Agendapunt
Titel

Motie 2022-07-12 Meer (grondgebonden) woningen voor ouderen in de eigen kern

Status
Raadsleden
Portefeuillehouder
Toelichting
Einddatum
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)