Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie 2022-07-12 Meer (grondgebonden) woningen voor ouderen in de eigen kern

ID
18
Titel
Motie 2022-07-12 Meer (grondgebonden) woningen voor ouderen in de eigen kern
Status
Aangenomen
Raadsleden
Portefeuillehouder
Toelichting
Einddatum
Stand van zaken
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)