Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 14 november 2022

18:00 - 19:30
Locatie

Trouwzaal (D0-12 Parelhof)

Voorzitter
M. (Maarten) Poorter
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  • Kinderburgemeester/jongerenparticipatie (B. de Jong)
 3. 3

 4. 4
  Evaluatie vorige raadsvergaderingen
 5. 5
  Afspraken rondom schriftelijke vragen, mondelinge beantwoording (M. Poorter)
 6. 6

  Graag tips en tops uitwisselen over de startdag van 21 september jl.

 7. 7

 8. 8

 9. 9

  Aanleiding: informatie in de krant over de tunnel onderdoorgang met daar in financiering gegevens. De pers wordt door het College uitvoering ingelicht terwijl de Raadsleden de stukken nog niet hebben ontvangen.

 10. 10

  Door een technische storing gisteravond in de Binding zijn helaas de stukken die ter bespreking lagen op de tafel niet behandeld. En zijn door geschoven naar de raad. Wat inhoudt dat wij de oordeelsvorming en de besluitvorming as Dinsdag gaan doen tijdens de Raadsvergadering. Ik vind dit een onjuiste ontwikkeling en wil dit graag agenderen op de eerst volgende presidium vergadering. Verder is het gebleken dat de video installatie in de Brink niet voldoet aan de eisen die nodig zijn voor een openbare vergadering. De installatie is onstabiel en laat ons meerdere malen in de steek. Dit is een bekend euvel. Ik stel voor dat wij stoppen met het vergaderen in de Brink en dit uitsluitend te gaan doen in het Gemeente huis (Parelhof). De consequentie is dan wel dat wij een tafel op Dinsdag doen en de andere op Donderdag zoals het vorig jaar ook ging.

 11. 11

  Het is goed om na te gaan hoe het zit met de aantallen fractieondersteuners van de nieuwe partijen. Ik heb begrepen dat drie raadsleden de griffie hebben gemeld uit FvD te zijn gestapt. Vervolgens heeft een van de leden van de nieuwe partij zich weer onttrokken en weer FvD in Dijk en Waard opgericht. Ik denk dat het goed is om op basis van wat er gebeurd is na te gaan wat dat betekent voor het aantal fractieondersteuners.

 12. 12
  Stand van zaken rectificatie nieuwsberichten steekincident AZC (C. Bosscher)
 13. 13
  Duidelijkheid beleid rondom integriteitsmelding(en) (C. Bosscher)
 14. 14
  Agenderen van onderwerpen/moties (F. Lammerts)
 15. 15
  Tijdstip presidium (F. Lammerts)
 16. 17

  • Animo politiek actief
  • Animo meet & greet raad en MT
  • Vacatures agendacommissie en auditcommissie
  • Presidiumvergaderingen: openbaar of besloten?
 17. 18
  Rondvraag
 18. 19
  Sluiting