Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 29 januari 2024

19:30 - 20:30
Locatie

F0 - Bibliotheek Parelhof

Voorzitter
M.F. (Maarten) Poorter
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De heer De boer vervangt de mevrouw Van der Zee.


  Overige mededelingen komen bij de rondvraag aan de orde omdat bij de agendapunten 2 en 3, gasten zijn uitgenodigd.

 2. 2

  Op 13 november zijn de leden In 't Veld en Donia van de Rekenkamer in het presidium geweest om de stand van zaken Rekenkamer toe te lichten. Inmiddels zijn er weer een aantal stappen ondernomen richting de verdere invulling van de Rekenkamer. Op 25 januari zijn de heren ook in de auditcommissie geweest met de documenten. De auditcommissie is het afstemmingsoverleg van de Rekenkamer.
  Aan het presidium wordt gevraagd kennis te nemen van de documenten. De heren In 't Veld en Donia zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

 3. 3

  De heer Roem, kabinetschef, is aanwezig. 


  Eerder is het vlagprotocol in het presidium aan de orde geweest. De memo concept vlaggenprotocol is onder meer gebaseerd op de input van de gemeenten Zwolle, Gorinchem en Den Haag. Verder is een memo bijgevoegd waarin het presidium wordt gevraagd een aantal richtinggevende vragen te beantwoorden. Hiermee kan het vlagprotocol wordt verfijnd en een Dijk en Waard “kleur” geven. Het gaat om een drietal vragen:

  1. Hoe staat het Presidium tegenover het vlaggen op bijzondere gelegenheden zoals Coming Out Day, LHBTQ+ dag, Keti Koti etc. ? Vlaggen of niet vlaggen?
  2. Hoe staat het Presidium om bij geo politieke conflicten / escalaties waar veel slachtoffers zijn gevallen de Nederlandse vlag halfstok te hangen i.p.v. een keuze te maken van het hangen van een vlag van een bij het conflict betrokken natie (lees: de gemeente Dijk en Waard stelt zich neutraal op)?
  3. Hoe staat het Presidium tegenover de trend in het verlichten van gebouwen om een statement te maken (bijv. Orange the world Day inzake geweld tegen vrouwen)?
 4. 4

  Aan het presidium wordt gevraagd de besluitenlijst vast te stellen.

 5. 5
  Evaluatie vorige raadsvergadering d.d. 19 december 2023 en 23 januari 2024
 6. 6

  Geen aanmeldingen.

 7. 7

  - Frequentie presidiumvergaderingen. Wat vindt het presidium van de frequentie? De volgende vergadering vindt plaats 18 maart en daarna op op 13 mei. De frequentie is al minder dan in 2023.
  - Fractievergoedingen verantwoording: de deadline voor het aanleveren van de gegevens is 5 februari.
  - Bijeenkomst gladheidsbestrijding: op vrijdag 2 februari vindt de bijeenkomst over de gladheidsbestrijding plaats. Dit is op verzoek van de raad georganiseerd. Het aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is nog beperkt. Oproep: meld u aub aan (of leden van de fracties).