Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 12 maart 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
M.F. (Maarten) Poorter
Toelichting

Zo werkt het: tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen als hamerstuk of bespreekstuk. Over een bespreekstuk kunnen raadsleden nog in gesprek voor ze een besluit nemen. Meer weten over een onderwerp? Alle stukken staan in de agenda.


U bent welkom bij de raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:04 - 00:01:05 - Maarten Poorter
  00:01:05 - 00:01:06 - Maarten Poorter
  00:01:06 - 00:05:27 - Maarten Poorter
 2. 2

  00:03:19 - 00:05:27 - Maarten Poorter
 3. 3

  00:03:23 - 00:05:27 - Maarten Poorter
 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijsten wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:03:30 - 00:05:27 - Maarten Poorter
 5. 5

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld.

  00:03:43 - 00:05:27 - Maarten Poorter
 6. 6

  00:03:55 - 00:05:27 - Maarten Poorter
 7. 6.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. Het Integraal Huisvestingsplan onderwijs Dijk en Waard (IHP) vast te stellen als richtinggevend beleidskader. 
  2. Het college opdracht te geven om samen met de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs een masterplan voortgezet onderwijs op te stellen en in Q3 2024 aan de raad voor te leggen, zodat de raad een aanvullend besluit kan nemen over de gewenste investeringen in het voortgezet onderwijs.
  3. Het rapport Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard vast te stellen. 
  4. Het college opdracht te geven om samen met de binnensportverenigingen (ZV Vrone, HV Vrone, Stichting Tennisbanen Sint Pancras, FC Marlène, HV KSV, HV Tornado, SiU en TTL) een uitgewerkt plan op te stellen voor de binnensport en in Q3 2024 aan de raad voor te leggen, zodat de raad een aanvullend besluit kan nemen over de gewenste investeringen in de binnensportaccommodaties. 
  5. De som aan nieuwe uitgaven van € 47.270.000,- die voortvloeien uit fase 1 (2024-2027) van het IHP als volgt te dekken: 
  A. De lasten van de investeringen met afschrijving (€ 45.340.000,-) mee te nemen in de kadernota en de meerjarenbegroting 2025; 
  B. De eenmalige kosten voor de pilots groene schoolpleinen (€ 100.000,-) mee te nemen in de kadernota en de meerjarenbegroting 2025 (jaarschijf 2025); 
  C. De eenmalige kosten voor huisvestingsonderzoeken (€ 150.000.-) mee te nemen in de Voorjaarsrapportage 2024; 
  D. De kosten voor tijdelijke huisvesting van € 1.680.000,- die voortvloeien uit fase 1 van het IHP, te dekken uit de reserve huisvesting primair onderwijs. 
  6. Bij de Voorjaarsrapportage 2024 een bedrag van € 1,4 miljoen vanuit de algemene reserve te doteren aan de reserve huisvesting primair onderwijs ter dekking van beslispunt 5D. 
  7. De middelen die vrijkomen bij het afstoten van bestaande onderwijslocaties en de niet in de begroting ingerekende opbrengsten uit het verhuren van bestaande onderwijsaccommodaties te storten in de reserve huisvesting primair onderwijs. Vastgesteld in de openbare vergadering van 12 maart 2024

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. Het Integraal Huisvestingsplan onderwijs Dijk en Waard (IHP) vast te stellen als richtinggevend beleidskader.
  2. Het college opdracht te geven om samen met de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs een masterplan voortgezet onderwijs op te stellen en in Q3 2024 aan de raad voor te leggen, zodat de raad een aanvullend besluit kan nemen over de gewenste investeringen in het voortgezet onderwijs.
  3. Het rapport Ruimte voor binnensport in Dijk en Waard vast te stellen
  4. Het college opdracht te geven om samen met de binnensportverenigingen (ZV Vrone, HV Vrone, Stichting Tennisbanen Sint Pancras, FC Marlène, HV KSV, HV Tornado, SiU en TTL) een uitgewerkt plan op te stellen voor de binnensport en in Q3 2024 aan de raad voor te leggen, zodat de raad een aanvullend besluit kan nemen over de gewenste investeringen in de binnensportaccommodaties.
  5. De som aan nieuwe uitgaven van € 47.270.000,- die voortvloeien uit fase 1 (2024-2027) van het IHP als volgt te dekken:
  A. De lasten van de investeringen met afschrijving (€ 45.340.000,-) mee te nemen in de kadernota en de meerjarenbegroting 2025;
  B. De eenmalige kosten voor de pilots groene schoolpleinen (€ 100.000,-) mee te nemen in de kadernota en de meerjarenbegroting 2025 (jaarschijf 2025);
  C. De eenmalige kosten voor huisvestingsonderzoeken (€ 150.000.-) mee te nemen in de Voorjaarsrapportage 2024;
  D. De kosten voor tijdelijke huisvesting van € 1.680.000,- die voortvloeien uit fase 1 van het IHP, te dekken uit de reserve huisvesting primair onderwijs.
  6. Bij de Voorjaarsrapportage 2024 een bedrag van € 1,4 miljoen vanuit de algemene reserve te doteren aan de reserve huisvesting primair onderwijs ter dekking van beslispunt 5D.
  7. De middelen die vrijkomen bij het afstoten van bestaande onderwijslocaties en de niet in de begroting ingerekende opbrengsten uit het verhuren van bestaande onderwijsaccommodaties te storten in de reserve huisvesting primair onderwijs.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Terughoudend investeringen

  Moties

  Titel
  Motie Sporten voor iedereen
  Motie Turn- en gymhallen

  Toezeggingen

  Titel
  Inclusief sporten meenemen bij uitwerking plan binnensport
  00:04:12 - 00:05:27 - Maarten Poorter
  00:05:37 - 00:10:36 - Jan van der Starre
  00:10:36 - 00:10:39 - Maarten Poorter
  00:10:39 - 00:10:40 - Carmen Bosscher
  00:10:40 - 00:10:53 - Carmen Bosscher
  00:10:53 - 00:10:54 - Maarten Poorter
  00:10:54 - 00:10:55 - Carmen Bosscher
  00:10:55 - 00:11:04 - Maarten Poorter
  00:11:04 - 00:11:06 - Jan van der Starre
  00:11:06 - 00:11:08 - Maarten Poorter
  00:11:08 - 00:11:10 - Carmen Bosscher
  00:11:10 - 00:11:32 - Carmen Bosscher
  00:11:32 - 00:11:33 - Maarten Poorter
  00:11:33 - 00:12:11 - Jan van der Starre
  00:12:11 - 00:12:21 - Maarten Poorter
  00:12:21 - 00:12:45 - Carmen Bosscher
  00:12:45 - 00:12:46 - Maarten Poorter
  00:12:46 - 00:13:01 - Jan van der Starre
  00:13:01 - 00:13:17 - Jan van der Starre
  00:13:17 - 00:13:18 - Maarten Poorter
  00:13:18 - 00:13:19 - Soledad van Eijk
  00:13:19 - 00:13:35 - Soledad van Eijk
  00:13:35 - 00:13:38 - Jan van der Starre
  00:13:38 - 00:13:40 - Maarten Poorter
  00:13:40 - 00:13:41 - Soledad van Eijk
  00:13:41 - 00:13:44 - Maarten Poorter
  00:13:44 - 00:13:46 - Véronique Wanst
  00:13:46 - 00:14:39 - Véronique Wanst
  00:14:39 - 00:14:41 - Maarten Poorter
  00:14:41 - 00:15:08 - Jan van der Starre
  00:15:08 - 00:15:09 - Maarten Poorter
  00:15:09 - 00:15:36 - Véronique Wanst
  00:15:36 - 00:15:37 - Maarten Poorter
  00:15:37 - 00:16:03 - Jan van der Starre
  00:16:03 - 00:16:05 - Maarten Poorter
  00:16:05 - 00:16:37 - Véronique Wanst
  00:16:37 - 00:16:38 - Maarten Poorter
  00:16:38 - 00:16:44 - Véronique Wanst
  00:16:44 - 00:16:48 - Maarten Poorter
  00:16:48 - 00:16:49 - Véronique Wanst
  00:16:49 - 00:17:36 - Jan van der Starre
  00:17:36 - 00:17:38 - Jan van der Starre
  00:17:38 - 00:17:47 - Maarten Poorter
  00:17:47 - 00:17:48 - Véronique Wanst
  00:17:48 - 00:17:59 - Véronique Wanst
  00:17:59 - 00:18:02 - Maarten Poorter
  00:18:02 - 00:18:04 - Maarten Poorter
  00:18:04 - 00:18:43 - Annelies Kloosterboer
  00:18:43 - 00:18:55 - Maarten Poorter
  00:18:55 - 00:19:21 - Joke van Ruitenbeek
  00:19:21 - 00:19:28 - Jan van der Starre
  00:19:28 - 00:19:29 - Joke van Ruitenbeek
  00:19:29 - 00:19:33 - Joke van Ruitenbeek
  00:19:33 - 00:19:34 - Jan van der Starre
  00:19:34 - 00:19:44 - Maarten Poorter
  00:19:44 - 00:19:51 - Maarten Poorter
  00:19:58 - 00:21:41 - Joke van Ruitenbeek
  00:21:41 - 00:21:42 - Maarten Poorter
  00:21:42 - 00:21:54 - Joke van Ruitenbeek
  00:21:54 - 00:21:55 - Joke van Ruitenbeek
  00:21:55 - 00:22:01 - Maarten Poorter
  00:22:01 - 00:22:23 - Joke van Ruitenbeek
  00:22:23 - 00:22:25 - Maarten Poorter
  00:22:25 - 00:22:26 - Maarten Poorter
  00:22:26 - 00:22:42 - Véronique Wanst
  00:22:42 - 00:22:43 - Maarten Poorter
  00:22:43 - 00:23:36 - Joke van Ruitenbeek
  00:23:36 - 00:23:37 - Maarten Poorter
  00:23:37 - 00:23:38 - Joke van Ruitenbeek
  00:23:38 - 00:23:39 - Maarten Poorter
  00:23:39 - 00:23:48 - Véronique Wanst
  00:23:48 - 00:23:49 - Maarten Poorter
  00:23:49 - 00:24:27 - Joke van Ruitenbeek
  00:24:28 - 00:24:38 - Maarten Poorter
  00:24:39 - 00:24:44 - Maarten Poorter
  00:24:44 - 00:25:30 - Carmen Bosscher
  00:25:30 - 00:25:31 - Maarten Poorter
  00:25:32 - 00:26:02 - Joke van Ruitenbeek
  00:26:02 - 00:26:03 - Maarten Poorter
  00:26:03 - 00:26:14 - Maarten Poorter
  00:26:14 - 00:28:18 - Joke van Ruitenbeek
  00:28:18 - 00:28:28 - Maarten Poorter
  00:28:28 - 00:28:29 - Jan van der Starre
  00:28:29 - 00:29:38 - Jan van der Starre
  00:29:38 - 00:29:44 - Maarten Poorter
  00:29:44 - 00:29:45 - Joke van Ruitenbeek
  00:29:45 - 00:30:11 - Joke van Ruitenbeek
  00:30:11 - 00:30:13 - Maarten Poorter
  00:30:13 - 00:30:22 - Joke van Ruitenbeek
  00:30:22 - 00:30:23 - Maarten Poorter
  00:30:23 - 00:30:44 - Maarten Poorter
  00:30:51 - 00:38:00 - Annelies Kloosterboer
  00:38:00 - 00:38:01 - Maarten Poorter
  00:38:01 - 00:38:10 - Maarten Poorter
  00:38:10 - 00:40:17 - Véronique Wanst
  00:40:17 - 00:40:28 - Maarten Poorter
  00:40:30 - 00:42:07 - Anja Grim
  00:42:07 - 00:42:09 - Joke van Ruitenbeek
  00:42:09 - 00:42:13 - Maarten Poorter
  00:42:13 - 00:42:29 - Joke van Ruitenbeek
  00:42:29 - 00:42:31 - Maarten Poorter
  00:42:31 - 00:44:45 - Anja Grim
  00:44:45 - 00:44:50 - Maarten Poorter
  00:44:57 - 00:46:58 - Soledad van Eijk
  00:46:58 - 00:47:06 - Maarten Poorter
  00:47:19 - 00:47:24 - Jasper John
  00:47:24 - 00:47:25 - Maarten Poorter
  00:47:25 - 00:49:17 - Jasper John
  00:49:18 - 00:49:36 - Maarten Poorter
  00:49:46 - 00:54:49 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:54:49 - 00:54:51 - Maarten Poorter
  00:54:51 - 00:54:55 - Maarten Poorter
  00:55:12 - 00:56:08 - Carmen Bosscher
  00:56:08 - 00:56:09 - Maarten Poorter
  00:56:09 - 00:56:11 - Joke van Ruitenbeek
  00:56:11 - 00:56:33 - Joke van Ruitenbeek
  00:56:33 - 00:56:35 - Maarten Poorter
  00:56:35 - 00:57:09 - Carmen Bosscher
  00:57:09 - 00:57:10 - Maarten Poorter
  00:57:10 - 00:57:11 - Maarten Poorter
  00:57:11 - 00:57:27 - Joke van Ruitenbeek
  00:57:27 - 00:57:33 - Maarten Poorter
  00:57:34 - 00:59:11 - Carmen Bosscher
  00:59:11 - 00:59:18 - Maarten Poorter
  00:59:24 - 01:02:09 - Monique Bankras-van der Klein
  01:02:09 - 01:02:12 - Maarten Poorter
  01:02:12 - 01:02:39 - Joke van Ruitenbeek
  01:02:39 - 01:02:40 - Maarten Poorter
  01:02:40 - 01:02:41 - Joke van Ruitenbeek
  01:02:41 - 01:02:43 - Maarten Poorter
  01:02:43 - 01:02:48 - Joke van Ruitenbeek
  01:02:48 - 01:02:49 - Monique Bankras-van der Klein
  01:02:49 - 01:03:10 - Maarten Poorter
  01:03:10 - 01:05:50 - Monique Bankras-van der Klein
  01:05:50 - 01:05:51 - Maarten Poorter
  01:05:51 - 01:05:58 - Maarten Poorter
  01:06:05 - 01:08:07 - John Does
  01:08:07 - 01:08:08 - Maarten Poorter
  01:08:08 - 01:08:09 - Maarten Poorter
  01:08:09 - 01:08:27 - Anja Grim
  01:08:27 - 01:08:28 - Maarten Poorter
  01:08:28 - 01:08:38 - John Does
  01:08:38 - 01:09:14 - John Does
  01:09:14 - 01:09:20 - Anja Grim
  01:09:20 - 01:09:23 - Maarten Poorter
  01:09:23 - 01:09:25 - Maarten Poorter
  01:09:26 - 01:09:58 - Carmen Bosscher
  01:09:58 - 01:09:59 - John Does
  01:09:59 - 01:10:02 - John Does
  01:10:02 - 01:10:03 - Maarten Poorter
  01:10:03 - 01:10:51 - John Does
  01:10:51 - 01:10:53 - Maarten Poorter
  01:10:53 - 01:11:10 - Maarten Poorter
  01:11:11 - 01:11:26 - Carmen Bosscher
  01:11:27 - 01:11:28 - Maarten Poorter
  01:11:31 - 01:12:05 - Jan van der Starre
  01:12:06 - 01:13:07 - John Does
  01:13:07 - 01:13:09 - Maarten Poorter
  01:13:10 - 01:13:31 - Jan van der Starre
  01:13:31 - 01:13:32 - Maarten Poorter
  01:13:32 - 01:14:07 - John Does
  01:14:07 - 01:14:08 - Maarten Poorter
  01:14:08 - 01:14:09 - John Does
  01:14:09 - 01:14:12 - Maarten Poorter
  01:14:12 - 01:14:16 - Maarten Poorter
  01:14:16 - 01:14:17 - John Does
  01:14:17 - 01:14:53 - John Does
  01:14:53 - 01:14:55 - Maarten Poorter
  01:14:55 - 01:15:33 - Joke van Ruitenbeek
  01:15:34 - 01:16:05 - John Does
  01:16:05 - 01:16:06 - Joke van Ruitenbeek
  01:16:06 - 01:16:11 - Joke van Ruitenbeek
  01:16:11 - 01:16:12 - Joke van Ruitenbeek
  01:16:12 - 01:16:13 - Maarten Poorter
  01:16:13 - 01:16:14 - Joke van Ruitenbeek
  01:16:14 - 01:16:15 - John Does
  01:16:15 - 01:16:17 - John Does
  01:16:17 - 01:16:19 - Joke van Ruitenbeek
  01:16:19 - 01:17:18 - John Does
  01:17:18 - 01:17:19 - Maarten Poorter
  01:17:21 - 01:17:34 - Annelies Kloosterboer
  01:17:34 - 01:17:47 - Maarten Poorter
  01:17:47 - 01:17:50 - Maarten Poorter
  01:17:50 - 01:17:51 - John Does
  01:17:51 - 01:18:02 - John Does
  01:18:02 - 01:18:11 - Maarten Poorter
  01:18:11 - 01:19:21 - John Does
  01:19:21 - 01:19:22 - Maarten Poorter
  01:19:22 - 01:19:39 - Maarten Poorter
  01:19:39 - 01:19:40 - Joke van Ruitenbeek
  01:19:40 - 01:19:47 - Joke van Ruitenbeek
  01:19:47 - 01:19:52 - Maarten Poorter
  01:19:52 - 01:20:00 - Maarten Poorter
  01:28:54 - 01:29:06 - Maarten Poorter
  01:29:07 - 01:29:51 - Joke van Ruitenbeek
  01:29:51 - 01:29:52 - Maarten Poorter
  01:29:52 - 01:30:03 - Maarten Poorter
  01:30:03 - 01:30:07 - Jan van der Starre
  01:30:07 - 01:30:08 - Maarten Poorter
  01:30:08 - 01:30:28 - Jan van der Starre
  01:30:28 - 01:30:30 - Maarten Poorter
  01:30:30 - 01:31:39 - Maarten Poorter
  01:31:39 - 01:31:40 - Jan van der Starre
  01:31:40 - 01:31:51 - Jan van der Starre
  01:31:52 - 01:31:54 - Maarten Poorter
  01:31:55 - 01:32:07 - Joke van Ruitenbeek
  01:32:07 - 01:33:10 - Maarten Poorter
 8. 6.2

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie BVNL (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De Nota grondbeleid Dijk en Waard vast te stellen. 
  2. Het college te mandateren onder voorwaarden strategische verwervingen te verrichten tot een bedrag van € 2,5 miljoen per transactie.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en waard besluit:
  1. De Nota grondbeleid Dijk en Waard vast te stellen.
  2. Het college te mandateren onder voorwaarden strategische verwervingen te verrichten tot een bedrag van € 2,5 miljoen per transactie.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Nota Grondbeleid Dijk en Waard
  01:32:30 - 01:33:10 - Maarten Poorter
  01:33:10 - 01:33:11 - Ben Hoejenbos
  01:33:11 - 01:38:13 - Ben Hoejenbos
  01:38:13 - 01:38:14 - Maarten Poorter
  01:38:14 - 01:38:15 - Milo Poland
  01:38:15 - 01:39:01 - Milo Poland
  01:39:01 - 01:39:02 - Maarten Poorter
  01:39:02 - 01:39:49 - Ben Hoejenbos
  01:39:50 - 01:39:52 - Maarten Poorter
  01:39:52 - 01:39:55 - Kees Tesselaar
  01:39:55 - 01:40:30 - Kees Tesselaar
  01:40:32 - 01:40:55 - Ben Hoejenbos
  01:40:55 - 01:40:56 - Maarten Poorter
  01:40:57 - 01:41:07 - Kees Tesselaar
  01:41:07 - 01:41:18 - Ben Hoejenbos
  01:41:18 - 01:41:20 - Maarten Poorter
  01:41:20 - 01:42:04 - Ben Hoejenbos
  01:42:05 - 01:42:06 - Maarten Poorter
  01:42:06 - 01:42:08 - Kees Tesselaar
  01:42:08 - 01:42:19 - Kees Tesselaar
  01:42:19 - 01:42:21 - Maarten Poorter
  01:42:21 - 01:42:27 - Maarten Poorter
  01:42:27 - 01:42:52 - Jorrit Bakkum
  01:42:52 - 01:42:53 - Maarten Poorter
  01:42:53 - 01:42:54 - Jorrit Bakkum
  01:42:54 - 01:43:01 - Ben Hoejenbos
  01:43:01 - 01:43:03 - Maarten Poorter
  01:43:03 - 01:43:10 - Ben Hoejenbos
  01:43:10 - 01:43:13 - Maarten Poorter
  01:43:13 - 01:43:14 - Maarten Poorter
  01:43:14 - 01:44:06 - Jorrit Bakkum
  01:44:06 - 01:44:07 - Maarten Poorter
  01:44:07 - 01:44:08 - Jorrit Bakkum
  01:44:08 - 01:44:13 - Ben Hoejenbos
  01:44:13 - 01:44:14 - Maarten Poorter
  01:44:14 - 01:44:30 - Ben Hoejenbos
  01:44:30 - 01:44:31 - Maarten Poorter
  01:44:31 - 01:44:32 - Jorrit Bakkum
  01:44:32 - 01:44:33 - Jorrit Bakkum
  01:44:33 - 01:44:34 - Ben Hoejenbos
  01:44:34 - 01:45:00 - Jorrit Bakkum
  01:45:00 - 01:45:01 - Maarten Poorter
  01:45:01 - 01:45:26 - Ben Hoejenbos
  01:45:26 - 01:45:27 - Maarten Poorter
  01:45:27 - 01:45:28 - Jorrit Bakkum
  01:45:28 - 01:45:38 - Jorrit Bakkum
  01:45:38 - 01:45:40 - Ben Hoejenbos
  01:45:40 - 01:45:41 - Maarten Poorter
  01:45:41 - 01:45:46 - Maarten Poorter
  01:45:46 - 01:45:48 - Maarten Poorter
  01:45:48 - 01:45:49 - Jorrit Bakkum
  01:45:49 - 01:45:51 - Maarten Poorter
  01:45:51 - 01:45:52 - Maarten Poorter
  01:45:52 - 01:45:53 - Maarten Poorter
  01:45:53 - 01:45:56 - Ben Hoejenbos
  01:45:56 - 01:46:09 - Ben Hoejenbos
  01:46:09 - 01:46:15 - Maarten Poorter
  01:46:15 - 01:46:40 - Maarten Poorter
  01:46:45 - 01:47:27 - Dennis Koopman
  01:47:27 - 01:47:32 - Maarten Poorter
  01:47:41 - 01:48:53 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:48:53 - 01:48:58 - Maarten Poorter
  01:48:58 - 01:49:02 - Ben Hoejenbos
  01:49:02 - 01:49:20 - Ben Hoejenbos
  01:49:21 - 01:49:22 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:49:22 - 01:49:29 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:49:29 - 01:49:30 - Maarten Poorter
  01:49:30 - 01:49:39 - Ben Hoejenbos
  01:49:39 - 01:49:43 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:49:43 - 01:49:48 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:49:48 - 01:50:11 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:50:11 - 01:50:12 - Maarten Poorter
  01:50:12 - 01:50:36 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:50:36 - 01:50:40 - Maarten Poorter
  01:50:40 - 01:51:23 - Ben Hoejenbos
  01:51:24 - 01:51:45 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:51:45 - 01:52:00 - Maarten Poorter
  01:52:00 - 01:52:20 - Kees Tesselaar
  01:52:20 - 01:52:21 - Maarten Poorter
  01:52:21 - 01:52:25 - Maarten Poorter
  01:52:28 - 01:52:42 - Jorrit Bakkum
  01:52:42 - 01:52:55 - Maarten Poorter
  01:53:00 - 01:53:26 - Quincy Naarden
  01:53:26 - 01:53:29 - Maarten Poorter
  01:53:29 - 01:53:32 - Maarten Poorter
  01:53:48 - 01:54:50 - Mike Walter
  01:54:50 - 01:54:52 - Maarten Poorter
  01:54:52 - 01:55:06 - Maarten Poorter
  01:55:07 - 01:55:13 - Fred Ruiten
  01:55:13 - 01:55:15 - Maarten Poorter
  01:55:15 - 01:57:41 - Fred Ruiten
  01:57:41 - 01:57:44 - Maarten Poorter
  01:57:44 - 01:58:35 - Maarten Poorter
  01:58:35 - 01:58:50 - Dennis Koopman
  01:58:50 - 01:59:53 - Maarten Poorter
 9. 7
  Hamerstukken
 10. 7.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. Het bedrag van € 365.000,- beschikbaar te stellen voor de aankoop van het perceel en bijbehorende opstallen gelegen aan de Bovenweg 74, te Sint Pancras; 
  2. De kapitaallasten ad € 1.800 per jaar op te nemen in de Programmabegroting 2025. De kapitaallasten bestaan alleen uit toe te rekenen rente van nu 0,50%.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. Het bedrag van € 365.000,- beschikbaar te stellen voor de aankoop van het perceel en bijbehorende opstallen gelegen aan de Bovenweg 74, te Sint Pancras;
  2. De kapitaallasten ad € 1.800 per jaar op te nemen in de Programmabegroting 2025. De kapitaallasten bestaan alleen uit toe te rekenen rente van nu 0,50%.

  01:59:23 - 01:59:53 - Maarten Poorter
 11. 8

  01:59:43 - 01:59:53 - Maarten Poorter
 12. 9

  01:59:40 - 01:59:53 - Maarten Poorter