Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

incl. kadernota van GR'en

dinsdag 13 februari 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
De heer Vermeulen, plaatsvervangend raadsvoorzitter
Toelichting

Zo werkt het: tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen als hamerstuk of bespreekstuk. Over een bespreekstuk kunnen raadsleden nog in gesprek voor ze een besluit nemen. Meer weten over een onderwerp? Alle stukken staan in de agenda.


U bent welkom bij de raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:00:23 - Robert Vermeulen
  00:00:30 - 00:01:42 - Robert Vermeulen
  00:01:59 - 00:05:44 - Insprekerspas 2
  00:06:14 - 00:06:21 - Robert Vermeulen
  00:09:10 - 00:10:31 - Robert Vermeulen
  00:11:33 - 00:13:47 - Robert Vermeulen
 2. 2

  00:12:00 - 00:13:47 - Robert Vermeulen
  00:13:48 - 00:14:33 - Robert Vermeulen
 3. 3
  Personele benoemingen
 4. 3.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:
  1. de heer A. Lahyi te benoemen als lid van de rekenkamer Dijk en Waard voor de duur van zes jaar.

 5. 3.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:
  te benoemen in besturen van onderstaande gemeenschappelijke regelingen:
  E. Leibrand als lid in het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht;
  E. Leibrand als lid in het algemeen bestuur van het Openbaar lichaam vuilverbranding Alkmaar en omstreken.

  00:15:28 - 00:16:18 - Robert Vermeulen
 6. 4

  00:16:12 - 00:16:18 - Robert Vermeulen
  00:16:29 - 00:20:42 - Ben Hoejenbos
  00:20:42 - 00:20:43 - Robert Vermeulen
  00:20:43 - 00:20:48 - Robert Vermeulen
  00:21:01 - 00:23:38 - John Does
  00:23:40 - 00:23:45 - Robert Vermeulen
  00:23:49 - 00:24:38 - Ben Hoejenbos
  00:24:39 - 00:25:26 - John Does
  00:25:27 - 00:28:20 - Robert Vermeulen
 7. 5

 8. 6

  00:25:55 - 00:28:20 - Robert Vermeulen
 9. 7

  00:26:03 - 00:28:20 - Robert Vermeulen
 10. 7.1.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Geen zienswijze in te dienen voor de concept kadernota van de Cocensus;
  2. De financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2025 van gemeente Dijk en Waard.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. Geen zienswijze in te dienen voor de concept kadernota van de Cocensus;
  2. De financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2025 van gemeente Dijk en Waard.

 11. 7.1.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De volgende zienswijze af te geven op de voorgenomen aanpassing van de GR Cocensus naar aanleiding van de wijziging van de WGR:
  a. de onderdelen 'verantwoording' en 'terbeschikkingstelling' uit het kaderstellend besluit gewijzigde WGR opnemen in artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling
  b. in artikel 9 lid 6 'algemeen bestuur' te vervangen voor 'bestuur'
  c. de datum van inwerkingtreding te wijzigen van 1 januari 2024 naar een datum van wijziging van de regeling per 1 juli 2024. Daarbij in artikel 32 het woord 'vervanging' aan te passen naar 'wijziging'
  d. de uittredingsbepaling aan te passen zodat de deelnemers beslissen over de concept- uittredingsregeling in plaats van het algemeen bestuur
  2. In te stemmen met de toetreding van gemeente Landsmeer tot de gemeenschappelijke regeling Cocensus per 1 januari 2025;
  3. Met inachtneming van de zienswijze verwerkt onder punt 1 van dit besluit geen zienswijze af te geven op de wijziging van de GR Cocensus 2025 in verband met de voorgenomen
  toetreding van gemeente Landsmeer per 1 januari 2025.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. De volgende zienswijze af te geven op de voorgenomen aanpassing van de GR Cocensus naar aanleiding van de wijziging van de WGR:
  a. de onderdelen 'verantwoording' en 'terbeschikkingstelling' uit het kaderstellend besluit gewijzigde WGR opnemen in artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling
  b. in artikel 9 lid 6 'algemeen bestuur' te vervangen voor 'bestuur'
  c. de datum van inwerkingtreding te wijzigen van 1 januari 2024 naar een datum van wijziging van de regeling per 1 juli 2024. Daarbij in artikel 32 het woord 'vervanging' aan te passen naar 'wijziging'
  d. de uittredingsbepaling aan te passen zodat de deelnemers beslissen over de concept- uittredingsregeling in plaats van het algemeen bestuur
  2. In te stemmen met de toetreding van gemeente Landsmeer tot de gemeenschappelijke regeling Cocensus per 1 januari 2025;
  3. Met inachtneming van de zienswijze verwerkt onder punt 1 van dit besluit geen zienswijze af te geven op de wijziging van de GR Cocensus 2025 in verband met de voorgenomen toetreding van gemeente Landsmeer per 1 januari 2025.

 12. 7.2.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Geen zienswijze in te dienen over de concept kadernota 2025 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR-RHCA).

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. Geen zienswijze in te dienen over de concept kadernota 2025 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR-RHCA).

 13. 7.2.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  geen zienswijze af te geven op de wijziging van de concept GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR-RHCA) in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  geen zienswijze af te geven op de wijziging van de concept GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR-RHCA) in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 14. 7.3.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  Geen opmerkingen in te dienen op het Ontwerpbeleidsplan (en het daarbij behorende dekkingsplan) 2024-2027 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  Geen opmerkingen in te dienen op het Ontwerpbeleidsplan (en het daarbij behorende dekkingsplan) 2024-2027 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

 15. 7.3.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. geen zienswijze af te geven op de wijziging van de GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
  2. geen zienswijze af te geven op de voorgestelde wijziging van artikel 10 van de GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. geen zienswijze af te geven op de wijziging van de GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
  2. geen zienswijze af te geven op de voorgestelde wijziging van artikel 10 van de GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

 16. 7.4.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De PM-post voor Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP) af te wijzen, zolang er geen overeenstemming is over het transitieplan om te voldoen aan de robuustheidscriteria;
  2. Het Dagelijks Bestuur dringend te verzoeken bij de uitwerking van de toekomstige denkrichtingen in het transitieplan ook één op te nemen die uitgaat van kostenneutraliteit en waarbij de deelnemers actief betrokken zijn;
  3. Het Dagelijks Bestuur op te roepen om de verdere implementatie van de Omgevingswet en de Uitvoerings- & Handhavingsstrategie (U&H strategie) zoveel mogelijk kostenneutraal vorm te geven.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. De PM-post voor Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP) af te wijzen, zolang er geen overeenstemming is over het transitieplan om te voldoen aan de robuustheidscriteria;
  2. Het Dagelijks Bestuur dringend te verzoeken bij de uitwerking van de toekomstige denkrichtingen in het transitieplan ook één op te nemen die uitgaat van kostenneutraliteit en waarbij de deelnemers actief betrokken zijn;
  3. Het Dagelijks Bestuur op te roepen om de verdere implementatie van de Omgevingswet en de Uitvoerings- & Handhavingsstrategie (U&H strategie) zoveel mogelijk kostenneutraal vorm te geven.

 17. 7.4.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. geen zienswijze af te geven op de wijziging van de GR OD NHN in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. geen zienswijze af te geven op de wijziging van de GR OD NHN in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 18. 7.5.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  geen zienswijze in te dienen voor de ‘Concept Kadernota Zaffier 2025’.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  geen zienswijze in te dienen voor de ‘Concept Kadernota Zaffier 2025’.

 19. 7.5.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  geen zienswijze af te geven op de wijziging van de GR Zaffier in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  geen zienswijze af te geven op de wijziging van de GR Zaffier in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 20. 7.6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. geen zienswijze af te geven op de wijziging van de GR GGD Hollands Noorden in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
  2. geen zienswijze af te geven op de toegevoegde taak ‘uitvoering In control of alcohol en drugs.
  3. De deelnemersbijdrage met betrekking tot In control of alcohol en drugs vanaf 1 juli 2024 om te buigen van jaarlijks incidenteel € 0,50 per inwoner, naar een structurele bijdrage
  van € 0,54 per inwoner en deze jaarlijks te indexeren conform de afspraken over loon- en prijsindexatie bij de programmabegroting.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. geen zienswijze af te geven op de wijziging van de GR GGD Hollands Noorden in verband met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
  2. geen zienswijze af te geven op de toegevoegde taak ‘uitvoering In control of alcohol en drugs.
  3. De deelnemersbijdrage met betrekking tot In control of alcohol en drugs vanaf 1 juli 2024 om te buigen van jaarlijks incidenteel € 0,50 per inwoner, naar een structurele bijdrage
  van € 0,54 per inwoner en deze jaarlijks te indexeren conform de afspraken over loon- en prijsindexatie bij de programmabegroting.

 21. 7.7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de concept kadernota 2025 van de GR Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI);

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de concept kadernota 2025 van de GR Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI);

  00:26:25 - 00:28:20 - Robert Vermeulen
 22. 8

  00:26:28 - 00:28:20 - Robert Vermeulen
 23. 8.1

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie BVNL (2), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Dijk en Waard 2024 als volgt te wijzigen:
  a. Voor logeeropvang van jeugd binnen het sociaal netwerk geen persoonsgebonden budget (pgb) te verstrekken (artikel 7.2.3.1);
  b. Als gevolg van besluitpunt 1a de voorwaarde voor logeeropvang laten vervallen (artikel 7.3.1 lid 7);
  c. Voor begeleiding van jeugd een tarief van € 20 per uur te hanteren (artikel 7.2.3.1, lid a);
  d. De term ‘huishoudelijke hulp’ binnen de Wmo te hanteren bij het verstrekken van een pgb binnen het sociaal netwerk dat bedoeld is voor de ondersteuning in het huishouden. De term thuisondersteuning binnen het sociaal netwerk vervalt daarmee (artikel 7.2.3.2)
  2. Deze wijzigingen met terugwerkende kracht in te laten gaan, per 1 januari 2024.

  Besluit

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:
  1. De verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Dijk en Waard 2024 als volgt te wijzigen:
  a. Voor logeeropvang van jeugd binnen het sociaal netwerk geen persoonsgebonden budget (pgb) te verstrekken (artikel 7.2.3.1 );
  b. Als gevolg van besluitpunt 1a de voorwaarde voor logeeropvang laten vervallen (artikel 7.3.1 lid 7);
  c. Voor begeleiding van jeugd een tarief van€ 20 per uur te hanteren (artikel 7.2.3.1, lid a);
  d. De term 'huishoudelijke hulp' binnen de Wmo te hanteren bij het verstrekken van een pgb binnen het sociaal netwerk dat bedoeld is voor de ondersteuning in het huishouden. De term thuisondersteuning binnen het sociaal netwerk vervalt daarmee (artikel 7.2.3.2)
  2. Deze wijzigingen met terugwerkende kracht in te laten gaan, per 1 januari 2024.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Tarief begeleiding jeugd
  00:26:42 - 00:28:20 - Robert Vermeulen
  00:28:26 - 00:32:19 - Carmen Bosscher
  00:32:19 - 00:32:31 - Robert Vermeulen
  00:32:31 - 00:33:22 - Carmen Bosscher
  00:33:22 - 00:33:26 - Robert Vermeulen
  00:33:26 - 00:33:28 - Véronique Wanst
  00:33:28 - 00:34:24 - Véronique Wanst
  00:34:24 - 00:34:26 - Robert Vermeulen
  00:34:26 - 00:35:39 - Carmen Bosscher
  00:35:39 - 00:35:58 - Robert Vermeulen
  00:36:03 - 00:36:24 - Robert Vermeulen
  00:36:27 - 00:38:10 - Anja Grim
  00:38:11 - 00:38:22 - Robert Vermeulen
  00:38:23 - 00:38:43 - Carmen Bosscher
  00:38:43 - 00:38:44 - Robert Vermeulen
  00:38:44 - 00:38:46 - Robert Vermeulen
  00:38:46 - 00:39:12 - Anja Grim
  00:39:14 - 00:39:15 - Robert Vermeulen
  00:39:15 - 00:39:18 - Carmen Bosscher
  00:39:18 - 00:39:56 - Carmen Bosscher
  00:39:56 - 00:40:06 - Robert Vermeulen
  00:40:06 - 00:40:19 - Carmen Bosscher
  00:40:19 - 00:40:47 - Anja Grim
  00:40:47 - 00:40:48 - Carmen Bosscher
  00:40:48 - 00:40:49 - Anja Grim
  00:40:49 - 00:40:50 - Robert Vermeulen
  00:40:51 - 00:41:00 - Robert Vermeulen
  00:41:02 - 00:41:45 - Véronique Wanst
  00:41:46 - 00:41:58 - Robert Vermeulen
  00:42:05 - 00:43:33 - Gerard Rep
  00:43:33 - 00:43:41 - Robert Vermeulen
  00:43:41 - 00:43:43 - Robert Vermeulen
  00:43:44 - 00:44:23 - Carmen Bosscher
  00:44:23 - 00:44:30 - Robert Vermeulen
  00:44:30 - 00:44:49 - Carmen Bosscher
  00:44:49 - 00:44:50 - Robert Vermeulen
  00:44:50 - 00:44:51 - Gerard Rep
  00:44:51 - 00:45:21 - Gerard Rep
  00:45:21 - 00:45:22 - Carmen Bosscher
  00:45:22 - 00:45:25 - Robert Vermeulen
  00:45:25 - 00:46:06 - Carmen Bosscher
  00:46:06 - 00:46:13 - Robert Vermeulen
  00:46:13 - 00:46:14 - Robert Vermeulen
  00:46:14 - 00:46:15 - Gerard Rep
  00:46:15 - 00:46:49 - Gerard Rep
  00:46:50 - 00:46:51 - Carmen Bosscher
  00:46:51 - 00:46:55 - Robert Vermeulen
  00:46:55 - 00:47:11 - Carmen Bosscher
  00:47:11 - 00:47:15 - Robert Vermeulen
  00:47:15 - 00:47:16 - Anja Grim
  00:47:16 - 00:47:26 - Anja Grim
  00:47:26 - 00:47:28 - Gerard Rep
  00:47:28 - 00:47:29 - Gerard Rep
  00:47:30 - 00:47:36 - Robert Vermeulen
  00:47:36 - 00:47:37 - Gerard Rep
  00:47:37 - 00:47:43 - Gerard Rep
  00:47:44 - 00:47:53 - Robert Vermeulen
  00:47:53 - 00:47:58 - Naïma Ajouaau
  00:47:58 - 00:48:46 - Naïma Ajouaau
  00:48:46 - 00:48:47 - Robert Vermeulen
  00:48:47 - 00:48:52 - Gerard Rep
  00:48:52 - 00:49:09 - Gerard Rep
  00:49:09 - 00:49:10 - Naïma Ajouaau
  00:49:10 - 00:49:21 - Robert Vermeulen
  00:49:21 - 00:49:22 - Gerard Rep
  00:49:22 - 00:49:25 - Robert Vermeulen
  00:49:25 - 00:49:29 - Gerard Rep
  00:49:29 - 00:49:39 - Robert Vermeulen
  00:49:43 - 00:49:46 - Robert Vermeulen
  00:49:50 - 00:50:14 - Rob Lute
  00:50:15 - 00:50:24 - Robert Vermeulen
  00:50:24 - 00:50:56 - Lea van der Zee
  00:50:57 - 00:51:04 - Robert Vermeulen
  00:51:04 - 00:51:11 - Carmen Bosscher
  00:51:11 - 00:51:18 - Carmen Bosscher
  00:51:18 - 00:51:23 - Robert Vermeulen
  00:51:23 - 00:51:24 - Robert Vermeulen
  00:51:27 - 00:51:54 - Robert Vermeulen
  00:52:00 - 00:52:26 - Willem Jan Mandersloot
  00:52:27 - 00:54:33 - Robert Vermeulen
 24. 8.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  de volgende zienswijze in te dienen over de concept kadernota 2025 van de GGD HN:
  1. De GGD opdracht te geven de gemeente tijdig te informeren als één of meerdere risico’s zich voor (dreigen) te doen;
  2. De GGD opdracht te geven om in de eerste Burap duidelijkheid te geven over de invulling van de taakstelling van €280.000 in verband met het vrijmaken van financiële middelen (niet zijnde primaire dienstverlening) voor de bekostiging van Informatiebeveiliging en privacybescherming.

  Besluit

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:
  Met in achtneming van amendement Kadernota GGD - Scenario's ravijnjaar 2026
  de volgende zienswijze in te dienen over de concept kadernota 2025 van de GGD HN:
  1. De GGD opdracht te geven de gemeente tijdig te informeren als één of meerdere risico's zich voor (dreigen) te doen;
  2. De GGD opdracht te geven om in de eerste Burap duidelijkheid te geven over de invulling van de taakstelling van €280.000 in verband met het vrijmaken van financiële middelen (niet zijnde primaire dienstverlening) voor de bekostiging van Informatiebeveiliging en privacybescherming.
  3. We vragen het algemeen bestuur van de GGD om drie realistische en concrete scenario's met mogelijke besparingen en de consequenties daarvan te rapporteren bij de kadernota van 2026. De raad actief te informeren over de voortgang van de uitwerking van deze scenario's.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Kadernota GGD - Scenario's ravijnjaar 2026
  00:53:12 - 00:54:33 - Robert Vermeulen
  00:54:38 - 00:55:50 - Femke Lammerts-Dekker
  00:55:51 - 00:56:05 - Robert Vermeulen
  00:56:08 - 00:56:10 - Robert Vermeulen
  00:56:10 - 00:56:12 - Gerard Rep
  00:56:12 - 00:56:22 - Gerard Rep
  00:56:25 - 00:59:16 - Robert Vermeulen
 25. 8.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Onderstaande zienswijzen af te geven op de ontwerp-Kadernota 2025 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, onderdeel Brandweer:
  a. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de opdracht te geven om een brief te sturen aan het Rijk waarin wordt aangegeven dat de wettelijke eisen een grote druk op de
  brandweerorganisatie leggen en dat de gemeenten onvoldoende ruimte in het Gemeentefonds hebben om de benodigde ontwikkelingen duurzaam te kunnen
  financieren, en het Rijk vervolgens nadrukkelijk te verzoeken om hiervoor een oplossing te bieden.
  b. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te verzoeken om kritisch te kijken naar mogelijke bezuinigingen en de uitvoerbaarheid van de voorgestelde plannen binnen het
  voorgestelde tijdsbestek, de ontwikkelingen te monitoren en de raden hier jaarlijks over te informeren.
  2. Geen opmerkingen in te dienen op het Meerjarenontwikkelplan Brandweer 2024-2027.

  Besluit

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:
  1. Onderstaande zienswijzen af te geven op de ontwerp-Kadernota 2025 Veiligheidsregio NoordHolland Noord, onderdeel Brandweer:
  a. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de opdracht te geven om een brief te sturen aan het Rijk waarin wordt aangegeven dat de wettelijke eisen een grote druk op de brandweerorganisatie leggen en dat de gemeenten onvoldoende ruimte in het Gemeentefonds hebben om de benodigde ontwikkelingen duurzaam te kunnen financieren, en het Rijk vervolgens nadrukkelijk te verzoeken om hiervoor een oplossing te bieden.
  b. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord te verzoeken om kritisch te kijken naar mogelijke bezuinigingen en de uitvoerbaarheid van de voorgestelde plannen binnen het voorgestelde tijdsbestek, de ontwikkelingen te monitoren en de raden hier jaarlijks over te informeren.
  2. Geen opmerkingen in te dienen op het Meerjarenontwikkelplan Brandweer 2024-2027.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Veiligheidsregio - Brandweer duikteam
  00:57:35 - 00:59:16 - Robert Vermeulen
  00:59:27 - 01:03:04 - Jasper John
  01:03:04 - 01:03:09 - Robert Vermeulen
  01:03:09 - 01:03:11 - Quincy Naarden
  01:03:11 - 01:03:52 - Quincy Naarden
  01:03:52 - 01:03:53 - Jasper John
  01:03:53 - 01:03:56 - Jasper John
  01:03:56 - 01:05:15 - Jasper John
  01:05:16 - 01:05:18 - Robert Vermeulen
  01:05:18 - 01:05:45 - Femke Lammerts-Dekker
  01:05:45 - 01:05:48 - Jasper John
  01:05:48 - 01:06:22 - Jasper John
  01:06:24 - 01:06:27 - Robert Vermeulen
  01:06:27 - 01:06:28 - Annelies Kloosterboer
  01:06:28 - 01:07:43 - Annelies Kloosterboer
 26. 8.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De volgende zienswijze in te dienen op de kadernota 2025 van de GR Recreatieschap Geestmerambacht:
  a. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken de herijking van de inkomsten te voorzien van kansrijkheid en risico's.
  b. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken de uitkomsten van de herijking van de inkomsten uit het uitvoeringsprogramma met de colleges en gemeenteraden te
  delen.

  Besluit

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:
  1. De volgende zienswijze in te dienen op de kadernota 2025 van de GR Recreatieschap Geestmerambacht:
  a. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken de herijking van de inkomsten te voorzien van kansrijkheid en risico's.
  b. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken de uitkomsten van de herijking van de inkomsten

  Amendementen

  Titel
  Amendement Geestmerambacht

  Toezeggingen

  Titel
  Sturen op het verstrekken van de herijking van de inkomsten van het uitvoeringsprogramma
  01:49:11 - 01:50:06 - Robert Vermeulen
 27. 9

  01:49:52 - 01:50:06 - Robert Vermeulen
 28. 10

  01:49:55 - 01:50:06 - Robert Vermeulen