Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 2 april 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
M.F. (Maarten) Poorter
Toelichting

Zo werkt het: tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen als hamerstuk of bespreekstuk. Over een bespreekstuk kunnen raadsleden nog in gesprek voor ze een besluit nemen. Meer weten over een onderwerp? Alle stukken staan in de agenda.


U bent welkom bij de raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:22 - 00:07:01 - Maarten Poorter
 2. 2

  00:03:26 - 00:07:01 - Maarten Poorter
 3. 3

  00:05:31 - 00:07:01 - Maarten Poorter
 4. 4

  00:05:35 - 00:07:01 - Maarten Poorter
 5. 5

  00:05:52 - 00:07:01 - Maarten Poorter
 6. 6
  Bespreekstuk
 7. 6.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De ontwerp-Omgevingsvisie ‘Strategische Omgevingsvisie gemeente Dijk en Waard’ en de bijbehorende ontwerp-Omgevingseffectrapportage vrij te geven voor zienswijzen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. De ontwerp-Omgevingsvisie ‘Strategische Omgevingsvisie gemeente Dijk en Waard’ en de bijbehorende ontwerp-Omgevingseffectrapportage vrij te geven voor zienswijzen.

  00:06:04 - 00:07:01 - Maarten Poorter
  00:07:01 - 00:07:02 - Ben Hoejenbos
  00:07:02 - 00:10:03 - Ben Hoejenbos
  00:10:03 - 00:10:19 - Maarten Poorter
  00:10:20 - 00:11:31 - Joris Koning
  00:11:31 - 00:11:34 - Maarten Poorter
  00:11:42 - 00:13:08 - Jasper John
  00:13:08 - 00:13:13 - Maarten Poorter
  00:13:24 - 00:14:31 - Willem Jan Mandersloot
  00:14:32 - 00:14:38 - Maarten Poorter
  00:14:39 - 00:14:45 - Maarten Poorter
  00:14:45 - 00:15:35 - Perry Stet
  00:15:36 - 00:15:51 - Maarten Poorter
  00:15:54 - 00:17:58 - Nils Langedijk
  00:17:59 - 00:18:01 - Maarten Poorter
  00:18:01 - 00:18:07 - Jasper John
  00:18:07 - 00:18:09 - Nils Langedijk
  00:18:09 - 00:18:30 - Jasper John
  00:18:31 - 00:19:45 - Nils Langedijk
  00:19:45 - 00:19:57 - Maarten Poorter
  00:19:57 - 00:20:12 - Dennis Koopman
  00:20:12 - 00:20:56 - Maarten Poorter
 8. 7

  00:20:36 - 00:20:56 - Maarten Poorter
 9. 7.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. Het Controleprotocol Gemeente Dijk en Waard 2023 - 2025 vast te stellen. 
  2. Het Normenkader Gemeente Dijk en Waard 2023 vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit: 
  1. Het Controleprotocol Gemeente Dijk en Waard 2023 - 2025 vast te stellen. 
  2. Het Normenkader Gemeente Dijk en Waard 2023 vast te stellen.

  00:20:44 - 00:20:56 - Maarten Poorter
  00:20:59 - 00:21:28 - Anja Grim
  00:21:28 - 00:21:33 - Maarten Poorter
  00:21:36 - 00:22:11 - Carmen Bosscher
  00:22:12 - 00:22:39 - Maarten Poorter
 10. 7.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Om over de ambtshalve wijzigingen te besluiten overeenkomstig de Staat van Wijzigingen;
  2. Het bestemmingsplan Woningbouw Gildestraat, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.1980.Gildestraat-VA01 gewijzigd vast te stellen;
  3. Op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd;
  4. Te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum 14 juli 2022

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. Om over de ambtshalve wijzigingen te besluiten overeenkomstig de Staat van Wijzigingen;
  2. Het bestemmingsplan Woningbouw Gildestraat, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.1980.Gildestraat-VA01 gewijzigd vast te stellen;
  3. Op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd;
  4. Te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum 14 juli 2022

  00:22:26 - 00:22:39 - Maarten Poorter
 11. 7.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. het bestemmingsplan 'Perceel achter Voorburggracht 99, Zuid-Scharwoude' ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met identificatiecode NL.IMRO.1980.BPNSZS2012herz005-va01; 
  2. geen milieueffectrapportage vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit: 
  1. het bestemmingsplan 'Perceel achter Voorburggracht 99, Zuid-Scharwoude' ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met identificatiecode NL.IMRO.1980.BPNSZS2012herz005-va01; 
  2. geen milieueffectrapportage vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen.

  00:22:28 - 00:22:39 - Maarten Poorter
 12. 7.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. een ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen (verder ontwerpbesluit-vvgb) af te geven inzake de door burgemeester en wethouders voorgenomen verlening van een omgevingsvergunning voor het realiseren van 16 seniorenwoningen van Belle-Vue Wonen in De Draai in Heerhugowaard en daartoe af te wijken van het bepaalde in het bestemmingsplan De Draai 2019;
  2. om, in het geval er geen zienswijzen worden ingediend en er dus geen heroverweging van het besluit door de gemeenteraad hoeft plaats te vinden, het ontwerpbesluit-vvgb te beschouwen als een definitieve verklaring van geen bedenkingen en de afhandeling van de omgevingsvergunning aan het college van burgemeester en wethouders te mandateren.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit: 
  1. een ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen (verder ontwerpbesluit-vvgb) af te geven inzake de door burgemeester en wethouders voorgenomen verlening van een omgevingsvergunning voor het realiseren van 16 seniorenwoningen van Belle-Vue Wonen in De Draai in Heerhugowaard en daartoe af te wijken van het bepaalde in het bestemmingsplan De Draai 2019;
  2. om, in het geval er geen zienswijzen worden ingediend en er dus geen heroverweging van het besluit door de gemeenteraad hoeft plaats te vinden, het ontwerpbesluit-vvgb te beschouwen als een definitieve verklaring van geen bedenkingen en de afhandeling van de omgevingsvergunning aan het college van burgemeester en wethouders te mandateren.

  00:22:31 - 00:22:39 - Maarten Poorter
  00:22:40 - 00:22:58 - Quincy Naarden
  00:23:01 - 00:23:42 - Maarten Poorter
 13. 7.5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. Aanvullend op het kredietbesluit d.d. 24 maart 2021 een bedrag van €2.010.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van het complex van SV Vrone, waarmee het totale uitvoeringskrediet uitkomt op €5.339.000; 
  2. De totale uitvoeringskrediet van €5.339.000 als volgt te dekken: 
  a. Bijdrage SV Vrone €250.000;
  b. Subsidie SPUK €652.000;
  c. Het restant krediet van €4.437.000 te activeren met een bijhorende jaarlijkse kapitaallast van circa €111.000 ten laste van de Reserve Kapitaallasten; 
  3. De onder beslispunt 2c genoemde Reserve Kapitaallasten te voeden met een bedrag van €4.437.000 afkomstig uit: 
  a. Programma Stedelijk Water en Riolering €308.000;
  b. Reserve NBK 2 (B002) €512.000 (cf. raadsbesluit 24 maart 2021);
  c. Reserve Bouwgrondexploitatie (B064) €2.088.000 op basis van de inzet van het verwachte resultaat van de GREX SV Vrone; 
  d. Algemene Reserve (A001) €1.529.000;
  4. Winstnemingen uit de GREX SV Vrone te zijner tijd via een resultaatbestemming te doteren aan de reserve Bouwgrondexploitatie (B064); 
  5. De financiële consequenties van besluitpunten 1 t/m 4 uit te werken en te verwerken in de kadernota 2025; 
  6. Het college opdracht te geven om nader onderzoek te doen naar de inpassing van een nieuw schoolgebouw voor IKC het Baken aan de noordoostzijde van het projectgebied Vrone in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden en de raad over de uitkomsten van het onderzoek te informeren.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit: 
  1. Aanvullend op het kredietbesluit d.d. 24 maart 2021 een bedrag van €2.010.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van het complex van SV Vrone, waarmee het totale uitvoeringskrediet uitkomt op €5.339.000; 
  2. De totale uitvoeringskrediet van €5.339.000 als volgt te dekken: 
  a. Bijdrage SV Vrone €250.000;
  b. Subsidie SPUK €652.000;
  c. Het restant krediet van €4.437.000 te activeren met een bijhorende jaarlijkse kapitaallast van circa €111.000 ten laste van de Reserve Kapitaallasten; 
  3. De onder beslispunt 2c genoemde Reserve Kapitaallasten te voeden met een bedrag van €4.437.000 afkomstig uit: 
  a. Programma Stedelijk Water en Riolering €308.000;
  b. Reserve NBK 2 (B002) €512.000 (cf. raadsbesluit 24 maart 2021);
  c. Reserve Bouwgrondexploitatie (B064) €2.088.000 op basis van de inzet van het verwachte resultaat van de GREX SV Vrone; 
  d. Algemene Reserve (A001) €1.529.000;
  4. Winstnemingen uit de GREX SV Vrone te zijner tijd via een resultaatbestemming te doteren aan de reserve Bouwgrondexploitatie (B064); 
  5. De financiële consequenties van besluitpunten 1 t/m 4 uit te werken en te verwerken in de kadernota 2025; 
  6. Het college opdracht te geven om nader onderzoek te doen naar de inpassing van een nieuw schoolgebouw voor IKC het Baken aan de noordoostzijde van het projectgebied Vrone in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden en de raad over de uitkomsten van het onderzoek te informeren.

  00:23:07 - 00:23:42 - Maarten Poorter
  00:23:53 - 00:25:14 - Annelies Kloosterboer
  00:25:15 - 00:25:24 - Maarten Poorter
  00:25:35 - 00:25:57 - Joke van Ruitenbeek
  00:25:58 - 00:26:11 - Maarten Poorter
  00:26:12 - 00:26:24 - Kees Tesselaar
  00:26:24 - 00:26:30 - Maarten Poorter
  00:26:33 - 00:26:54 - Daniëlle Barhorst
  00:26:57 - 00:27:03 - Maarten Poorter
  00:27:12 - 00:27:46 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:27:47 - 00:27:53 - Maarten Poorter
  00:27:55 - 00:28:07 - Maarten Poorter
  00:28:12 - 00:28:14 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:28:16 - 00:28:47 - Jan van der Starre
  00:28:48 - 00:28:55 - Maarten Poorter
  00:29:07 - 00:29:23 - Carmen Bosscher
  00:29:26 - 00:30:40 - Maarten Poorter
 14. 8

  00:30:25 - 00:30:40 - Maarten Poorter
 15. 9

  00:30:35 - 00:30:40 - Maarten Poorter