Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel de Binding

donderdag 8 februari 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Werkcafé De Binding

Voorzitter
Soledad van Eijk
Toelichting

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Blijf daarom in contact met de raad.


Wilt u iets zeggen tijdens een politieke avond?
Dan kan dat. U kunt vijf minuten iets zeggen. Raadsleden en fractievertegenwoordigers kunnen u dan vragen stellen. Bij een beeldvormend onderwerp kunt u ook aan tafel zitten en meepraten. Wilt u vijf minuten iets zeggen of aan tafel zitten? Neem contact op met de griffie. Doe dat donderdag 8 februari  vóór 12.00 uur.
Mail griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.


Thuis meekijken? Dat kan via livestream. U kan de uitzending ook later op deze plek terugkijken.


Aan deze politieke tafel wordt een interactief spel gespeeld. Het kan daarom zijn dat sommige onderdelen van het gesprek niet goed zichtbaar zijn voor het thuis-publiek. Wij raden u daarom aan om deze vergadering live te volgen op de publiekstribune van de Binding.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Insprekers
 3. 3
  Vaststellen agenda
 4. 4
  Beeldvorming:
 5. 4.1

  Voor de gemeente Dijk en Waard is een nieuw grondbeleid opgesteld. Hierover vindt met de raad een beeldvormende gesprekstafel plaats  door middel van een interactief raadsspel met diverse casussen. Zo kan de raad ervaren wat het grondbeleid inhoudt en gaat het grondbeleid meer leven. De nota grondbeleid wordt op de politieke tafel van 5 maart oordeelsvormend besproken, waarnaar het op 12 maart a.s. ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. De Nota grondbeleid Dijk en Waard vast te stellen. 
  2. Het college te mandateren onder voorwaarden strategische verwervingen te verrichten tot een bedrag van € 2,5 miljoen per transactie

 6. 5
  Sluiting