Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 9 januari 2023

18:00 - 19:30
Locatie

Trouwzaal (D0-12 Parelhof)

Voorzitter
M. (Maarten) Poorter
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  • Protocol integriteitsmeldingen
  • Evaluatie functioneren presidium (B. de Jong)
 3. 3

 4. 4

 5. 5
  Evaluatie vorige raadsvergadering d.d. 19.12.2022 en 20.12.2022
 6. 6
  Ingezonden punten
 7. 6.a

  Gezien de recente wisselingen in de raad, zijn er weer wat opengevallen vacatures. Benoemingen zijn voorzien tijdens de raadsvergadering van 24 januari 2023. Kandidaten gezocht voor:

  • Agendacommissie
  • Auditcommissie (maximaal één plek)
  • 2e plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad
 8. 6.b

  Er is een Woo-verzoek binnengekomen. Bijgaand een raadsvoorstel voor de afdoening van dat verzoek. Kunt u dit agenderen voor de raadsvergadering van 24 januari 2022?


  Vervolg
  In maart 2022 is er ook een Wob-verzoek ingediend gericht aan de raad (sinds 1 mei 2022 betreft dit de Woo). Dit verzoek is behandeld in de raadsvergadering van 29 maart 2022. Toen is ook het voorstel gedaan om de griffier te mandateren om besluiten te kunnen nemen over Woo-verzoeken gericht aan de raad. Met dat voorstel is de raad destijds niet akkoord gegaan (middels amendement) en er is afgesproken om dit verder te bespreken op een tafel. Dat is in de tussentijd nog niet gebeurd. De vraag is of u dit gesprek alsnog wenst te voeren of dat deze aanpak voor nu volstaat?

 9. 6.c

  In de bijlage:

  • een conceptverordening voor de te vormen Rekenkamer Dijk en Waard
  • een bijbehorende notitie, met de adviezen van de auditcommissie hierover.

  Kan het presidium reageren op de voorgestelde keuzen van de auditcommissie?
  En kan het presidium de verordening ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad?

 10. 6.d

  Fractievertegenwoordigers en kerstfeest, ik heb hier verschillende signalen over ontvangen.

 11. 6.e

  Stemming in de raadsvergadering.

 12. 6.f

  Al een aantal keer wordt de deadline van 30 dagen voor schriftelijke vragen niet gehaald, en op het moment dat ik daar navraag naar doe dan heb ik ze binnen 24 uur…..

 13. 6.g

  Veel mailtjes en agendawijzingen (toevoegen van stukken, aanpassing van stukken) op de dag van vergadering.
  Hoe gaan we hier mee om? Kunnen we er dan vanuit gaan dat we ons als raad goed kunnen voorbereiden? Dan heb ik het niet over moties en amendementen die staande de vergadering nog ingediend mogen worden ingediend.

 14. 6.h

  Dit verzoek kwam van inwoners op de tribune.

 15. 7
  Rondvraag
 16. 8
  Sluiting