Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Presidium

maandag 13 november 2023

19:30 - 21:00
Locatie

F0 - Bibliotheek Parelhof

Voorzitter
M. (Maarten) Poorter
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  - De heren In 't Veld en Donia van de Rekenkamer zijn aanwezig, zie agendapunt 2. Daar wordt als eerste mee gestart, daarna gaat de reguliere vergadering verder.


  - De heer Vermeulen vervangt mevrouw Lammerts en de heer De Boer vervangt mevrouw Van der Zee.


  Komen terug bij agendapunt 7:
  - Burgemeester: Brandweer
  - Burgemeester: Evaluatie bestuurlijke fusie n.a,v. beantwoording technische vragen (morgen in college)  en een gesprek met de provincie deze week.

 2. 2

  De leden In 't Veld en Donia zijn aanwezig om een toelichting te geven op het werk en de voortgang van de rekenkamer. De auditcommissie wordt op 30 november nader geinformeerd.

 3. 3

  - Uitwerking 2-daagse door de klankbordgroep: er wordt voor half januari 2024 een afspraak gemaakt om hier verder op door te pakken. De loco-griffier heeft hierover contact met de leden van de klankbordgroep.
  - De raad aan zet (rollen en positie gemeenteraad): na het presidium van 4 december, van 21-22 uur wordt het eerste voorbereidende gesprek gepland over het (nog te plannen) overleg presidium/college begin 2024. In de voorbereidingsgroep zitten mevrouw Van Ruitenbeek, de heer John, mevrouw Lammerts, mevrouw Van der Zee, de burgemeester, de griffier en de loco-griffier. Maud en/of Marike van bureau SimonsvandeWiel sluiten digitaal aan. Is dat ok?
  - Fractievergoedingen - voorstel voor 2024. Komt in het presidium van 4 december aan de orde.
  - Vlaggenprotocol: staat voor het presidium van 4 december gepland. Mevrouw Bosscher heeft daar ook aandacht voor gevraagd via de mail.
  - Reactie van Wethouder Ruiten op de meerkosten accountant is bijgevoegd.

 4. 4

  - Gemeenteraad 7 november: Werkwijze behandeling begroting en procedure technische vragen. Wat ging goed en wat kan beter? De behandelwijze is toegevoegd.

 5. 5

  In het werkplan raadsgriffie 2023 - 2024 staat dat er een communicatieplan wordt opgesteld. Deze is gebeurd en ligt nu voor. In dit plan staat wat we met onze communicatie willen en welke acties we gaan doen. De griffie voert veel van de acties uit. Toch vraagt het ook wat van u. Een actie als: praat met de raad, slaagt namelijk alleen als de raad er ook is. Lees daarom de acties even goed door. Met name: begrijpelijk debatteren, nodig de raad uit, maak je punt, praat met de raad, democratie in de klas en zelf raadslid worden, vragen iets van de hele raad. Doet u mee? En wat heeft u nodig om dit goed te kunnen doen?
  Aan het presidium wordt ook gevraagd om te reageren op het communicatieplan en aan te geven of het plan akkoord is.

 6. 6

  - Mevrouw Bosscher: rol /uitvoering tafelvoorzitters.
  - De heer Van der Starre: definitie van technische en politieke vragen.
  - Mevrouw Van Ruitenbeek: beeldvormende bijeenkomst over de Broekerveiling. De zichtbaarheid van de spreker en de presentatie bij de De Binding.
  - De heer John en mevrouw Ruitenbeek: terugkoppeling regionale raadsconferentie vrijdag 10 november.

 7. 7
  Rondvraag en sluiting