Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel Parelhof

Starttijd 19.00 uur

donderdag 5 oktober 2023

19:00 - 21:40
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
Els Nieuwland - Rijs
Toelichting

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Blijf daarom in contact met de raad.


Wilt u iets zeggen tijdens een politieke avond?
Dan kan dat. U kunt vijf minuten iets zeggen. Raadsleden en fractievertegenwoordigers kunnen u dan vragen stellen. Bij een beeldvormend onderwerp kunt u ook aan tafel zitten en meepraten. Wilt u vijf minuten iets zeggen of aan tafel zitten? Neem contact op met de griffie. Doe dat donderdag 5 oktober vóór 12.00 uur.


Mail griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.


De raad stelt vragen
Raadsleden kunnen technische vragen stellen over een onderwerp op de agenda. Zo kunnen ze meer duidelijkheid krijgen over iets. Deze vragen kunnen tot donderdag 28 september 12.00 uur gesteld worden via griffie@dijkenwaard.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:06:44 - 00:10:07 - Els Nieuwland-Rijs
  00:10:48 - 00:11:35 - Henk Corbee
  00:11:36 - 00:11:43 - Els Nieuwland-Rijs
 2. 2

  Toelichting: Op 14 juni 2022 heeft het college ingestemd met de formele start van gebiedsontwikkeling De Frans. Uw raad is hierover op 21 juni 2023 geïnformeerd met het collegebericht ‘Start gebiedsontwikkeling De Frans’. In de afgelopen maanden is in samenwerking met ‘gebiedspartners’ (initiatiefnemers, betrokken ondernemers en maatschappelijke instellingen in het gebied) gewerkt aan een integraal plan (gebiedsvisie en ontwikkelstrategie) voor de transformatie van De Frans. Inmiddels is de Gebiedsvisie klaar om ter vaststelling aan de raad aan te bieden en wordt in aansluiting hierop een vervolg op de gebiedsontwikkeling voorgesteld.


  Verloop gesprek: fracties gaan met elkaar in debat, aan de wethouder kunnen politieke vragen worden gesteld. Technische vragen zijn vooraf gesteld en beatwoord en worden bij de vergaderstukken gevoegd.
  Resultaat politieke tafel: het voorstel is klaar voor besluitvorming in raad van 10 oktober 2023 en wordt als bespreek,- of hamerstuk op de agenda van de raad geplaatst

  Voorgesteld besluit

  Het college stelt de raad voor in te stemmen met de volgende besluitpunten:
  1. De door SITE voorgestelde ruimtelijke en programmatische koers in de Gebiedsvisie Proeftuin De Frans (bijlage 1) als uitgangspunt te nemen voor de volgende stap in het proces van gebiedsontwikkeling De Frans. De koers is gebaseerd op 6 essenties:
  ▪ Developing Apart Together; gezamenlijk wat moet, apart wat kan.
  ▪ De Fitte Frans; er wordt voortgeborduurd op de sterke maatschappelijke ankers en het gebied richt zich op mensen die van verbinding houden.
  ▪ Vijf complementaire deelgebieden; ieder deelgebied krijgt een eigen sfeer, inrichting en programmamix.
  ▪ Levensader als verbinder en activator; de levensader is een route door De Frans, waarlangs bijzondere plekken en functies te vinden zijn.
  ▪ Gezond mobiliteitsprincipe; de focus ligt op innovatieve en duurzame mobiliteit.
  ▪ Toekomstbestendig en duurzaam; de levensader legt ook een ecologische verbinding, doordat er een doorlopende groenstructuur ontstaat. Boven- en ondergrondse ontwikkelingen worden gekoppeld.
  2. Een voorbereidingskrediet ter grootte van € 520.000,- ter beschikking te stellen voor de volgende fase van de gebiedsontwikkeling

  00:11:54 - 00:12:40 - Quincy Naarden
  00:12:41 - 00:12:46 - Els Nieuwland-Rijs
  00:12:55 - 00:14:42 - Jasper John
  00:14:43 - 00:14:54 - Els Nieuwland-Rijs
  00:15:02 - 00:15:33 - Jolanda van Ling-Wanst
  00:15:34 - 00:15:39 - Els Nieuwland-Rijs
  00:15:46 - 00:17:34 - Ben Hoejenbos
  00:17:35 - 00:17:59 - Els Nieuwland-Rijs
  00:18:01 - 00:18:12 - Nils Langedijk
  00:18:12 - 00:18:14 - Els Nieuwland-Rijs
  00:18:14 - 00:22:07 - Nils Langedijk
  00:22:07 - 00:22:47 - Els Nieuwland-Rijs
  00:22:50 - 00:23:17 - Nils Langedijk
  00:23:17 - 00:23:19 - Els Nieuwland-Rijs
  00:23:19 - 00:25:42 - Els Nieuwland-Rijs
  00:25:47 - 00:25:49 - Insprekerspas 1
  00:25:49 - 00:29:18 - Insprekerspas 1
 3. 3

  Toelichting: Voor het realiseren van 29 sociale huurwoningen aan de Rembrandtstraat in Heerhugowaard (woningbouwproject Berckheidelaan) is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Medewerking aan deze aanvraag is alleen mogelijk door toepassing van een uitgebreide afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan. Een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de gemeenteraad is daarbij nodig.  Eerder heeft de raad besloten dat de afgegeven ontwerp vvgb bij geen zienswijzen aangemerkt kan worden als definitief. Tegen het project zijn zienswijzen ingediend. De zienswijzen leiden niet tot een ander oordeel over het project. Het college stelt de raad voor de zienswijzen niet over te nemen en de verklaring van geen bedenkingen af te geven. Daarna kan het college de omgevingsvergunning verlenen.


  Verloop gesprek: fracties gaan met elkaar in debat, aan de wethouder kunnen politieke vragen worden gesteld. Technische vragen zijn vooraf gesteld en beatwoord en worden bij de vergaderstukken gevoegd.
  Resultaat politieke tafel: het voorstel is klaar voor besluitvorming in raad van 10 oktober 2023 en wordt als bespreek,- of hamerstuk op de agenda van de raad geplaatst

  Voorgesteld besluit

  Het college stelt de raad voor in te stemmen met de volgende besluitpunten:
  voor het realiseren van het woningbouwproject Berckheidelaan (met 29 woningen) in Heerhugowaard
  1. de zienswijzen te beantwoorden conform de Nota zienswijzen woningbouwproject Berckheidelaan;
  2. een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het strijdig planologisch gebruik en daartoe af te wijken van het bepaalde in het bestemmingsplan Heerhugowaard Kern Noord.

  00:26:19 - 00:29:18 - Insprekerspas 1
  00:29:18 - 00:29:19 - Els Nieuwland-Rijs
  00:29:19 - 00:29:33 - Els Nieuwland-Rijs
  00:29:38 - 00:30:13 - Els Nieuwland-Rijs
  00:30:14 - 00:33:15 - Carmen Bosscher
  00:33:15 - 00:33:24 - Els Nieuwland-Rijs
  00:33:24 - 00:33:25 - Els Nieuwland-Rijs
  00:33:27 - 00:33:52 - Ben Hoejenbos
  00:33:53 - 00:33:55 - Carmen Bosscher
  00:33:55 - 00:34:15 - Carmen Bosscher
  00:34:15 - 00:34:37 - Ben Hoejenbos
  00:34:37 - 00:34:38 - Els Nieuwland-Rijs
  00:34:38 - 00:34:47 - Els Nieuwland-Rijs
  00:34:47 - 00:34:51 - Ben Hoejenbos
  00:34:51 - 00:34:59 - Carmen Bosscher
  00:34:59 - 00:35:16 - Els Nieuwland-Rijs
  00:35:16 - 00:35:24 - Ben Hoejenbos
  00:35:24 - 00:35:25 - Carmen Bosscher
  00:35:25 - 00:35:26 - Els Nieuwland-Rijs
  00:35:26 - 00:35:28 - Els Nieuwland-Rijs
  00:35:28 - 00:35:29 - Carmen Bosscher
  00:35:29 - 00:36:02 - Carmen Bosscher
  00:36:02 - 00:36:11 - Els Nieuwland-Rijs
  00:36:20 - 00:36:23 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:36:23 - 00:38:34 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:38:36 - 00:38:54 - Els Nieuwland-Rijs
  00:38:56 - 00:38:57 - Els Nieuwland-Rijs
  00:38:57 - 00:38:58 - Jasper John
  00:38:58 - 00:40:42 - Jasper John
  00:40:44 - 00:40:48 - Els Nieuwland-Rijs
  00:40:58 - 00:40:59 - Els Nieuwland-Rijs
  00:41:01 - 00:41:47 - Quincy Naarden
  00:41:47 - 00:41:52 - Els Nieuwland-Rijs
  00:41:57 - 00:41:59 - Els Nieuwland-Rijs
  00:41:59 - 00:45:22 - Ben Hoejenbos
  00:45:23 - 00:45:30 - Els Nieuwland-Rijs
  00:45:31 - 00:47:21 - Jorrit Bakkum
  00:47:21 - 00:47:22 - Els Nieuwland-Rijs
  00:47:22 - 00:47:35 - Els Nieuwland-Rijs
  00:47:40 - 00:47:42 - Els Nieuwland-Rijs
  00:47:42 - 00:47:43 - Nils Langedijk
  00:47:43 - 00:52:35 - Nils Langedijk
  00:52:35 - 00:52:38 - Els Nieuwland-Rijs
  00:52:38 - 00:52:40 - Carmen Bosscher
  00:52:40 - 00:52:57 - Carmen Bosscher
  00:52:59 - 00:53:01 - Els Nieuwland-Rijs
  00:53:01 - 00:53:02 - Nils Langedijk
  00:53:02 - 00:54:03 - Nils Langedijk
  00:54:04 - 00:54:12 - Els Nieuwland-Rijs
  00:54:13 - 00:54:57 - Carmen Bosscher
  00:54:59 - 00:55:00 - Els Nieuwland-Rijs
  00:55:00 - 00:55:01 - Nils Langedijk
  00:55:01 - 00:55:13 - Nils Langedijk
  00:55:15 - 00:55:16 - Els Nieuwland-Rijs
  00:55:16 - 00:55:18 - Ben Hoejenbos
  00:55:18 - 00:56:25 - Ben Hoejenbos
  00:56:27 - 00:56:28 - Els Nieuwland-Rijs
  00:56:28 - 00:56:54 - Nils Langedijk
  00:56:54 - 00:57:05 - Ben Hoejenbos
  00:57:05 - 00:57:13 - Els Nieuwland-Rijs
  00:57:13 - 00:58:38 - Nils Langedijk
  00:58:38 - 00:58:40 - Els Nieuwland-Rijs
  00:58:40 - 00:58:46 - Ben Hoejenbos
  00:58:46 - 00:59:14 - Ben Hoejenbos
  00:59:15 - 00:59:18 - Els Nieuwland-Rijs
  00:59:18 - 00:59:30 - Nils Langedijk
  00:59:31 - 00:59:33 - Els Nieuwland-Rijs
  00:59:33 - 00:59:35 - Jasper John
  00:59:35 - 01:00:52 - Jasper John
  01:00:53 - 01:00:56 - Els Nieuwland-Rijs
  01:00:56 - 01:00:58 - Nils Langedijk
  01:00:58 - 01:01:18 - Nils Langedijk
  01:01:18 - 01:01:21 - Els Nieuwland-Rijs
  01:01:21 - 01:02:26 - Jorrit Bakkum
  01:02:26 - 01:02:29 - Els Nieuwland-Rijs
  01:02:29 - 01:02:31 - Nils Langedijk
  01:02:31 - 01:03:01 - Nils Langedijk
  01:03:02 - 01:03:57 - Els Nieuwland-Rijs
 4. 4

  Toelichting: In het gebied De Frans zijn vier versnellingslocaties aangewezen. Deze locatie is er daar één van. Het voornemen is om op de Hectorlaan twee appartementengebouw te realiseren. De bestaande bebouwing zal worden gesloopt waarna op de locatie Hectorlaan 17-19 en Hectorlaan 21-31 in totaal 65 woningen en 2 commerciële ruimten worden gerealiseerd. Met de vaststelling van het bestemmingsplan wordt de woningbouw planologisch mogelijk gemaakt. Vanaf 10 juni 2023 heeft het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning voor het perceel Hectorlaan 17-19 en het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder zes weken ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, en bijbehorende ontwerpbesluiten.


  Verloop gesprek: fracties gaan met elkaar in debat, aan de wethouder kunnen politieke vragen worden gesteld. Technische vragen zijn vooraf gesteld en beatwoord en worden bij de vergaderstukken gevoegd.
  Resultaat politieke tafel: het voorstel is klaar voor besluitvorming in raad van 10 oktober 2023 en wordt als bespreek,- of hamerstuk op de agenda van de raad geplaatst

  Voorgesteld besluit

  Het college stelt de raad voor in te stemmen met de volgende besluitpunten:
  1. het bestemmingsplan Hectorlaan 17-31 Heerhugowaard ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met identificatiecode NL.IMRO.1980.BP04HECTORLAAN1731-VA01;
  2. op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins worden verhaald;
  3. te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum: 8 december 2020;
  4. Tot gelijktijdige bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan Hectorlaan 17-31 Heerhugowaard, de hiermee gecoördineerde omgevingsvergunning voor het deelgebied Hectorlaan 17-19 en het besluit hogere waarde Wet geluidhinder, conform het coördinatiebesluit van de gemeenteraad van 28 juni 2018 ex artikel 3.30 van de Wro, middels de website www.officiëlebekendmakingen.nl en het bestemmingsplan digitaal beschikbaar te stellen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

  01:04:04 - 01:05:29 - Els Nieuwland-Rijs
  01:05:33 - 01:06:21 - Ben Hoejenbos
  01:06:22 - 01:06:32 - Els Nieuwland-Rijs
  01:06:44 - 01:06:45 - Ben Hoejenbos
  01:06:45 - 01:06:46 - Els Nieuwland-Rijs
  01:06:46 - 01:07:17 - Ben Hoejenbos
  01:07:17 - 01:07:18 - Els Nieuwland-Rijs
  01:07:18 - 01:07:38 - Els Nieuwland-Rijs
  01:07:40 - 01:08:29 - Nils Langedijk
  01:08:29 - 01:08:33 - Els Nieuwland-Rijs
  01:08:33 - 01:08:38 - Els Nieuwland-Rijs
  01:08:45 - 01:09:30 - Nils Langedijk
  01:09:32 - 01:09:47 - Els Nieuwland-Rijs
  01:09:50 - 01:10:05 - Ben Hoejenbos
  01:10:06 - 01:11:02 - Els Nieuwland-Rijs
 5. 7
  Sluiting - 21:35