Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel Parelhof

dinsdag 3 oktober 2023

20:00 - 23:10
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
Joke van Ruitenbeek
Toelichting

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Blijf daarom in contact met de raad.


Wilt u iets zeggen tijdens een politieke avond?
Dan kan dat. U kunt vijf minuten iets zeggen. Raadsleden en fractievertegenwoordigers kunnen u dan vragen stellen. Bij een beeldvormend onderwerp kunt u ook aan tafel zitten en meepraten. Wilt u vijf minuten iets zeggen of aan tafel zitten? Neem contact op met de griffie. Doe dat dinsdag 3 oktober vóór 12.00 uur.


Mail griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.


De raad stelt vragen
Raadsleden kunnen technische vragen stellen over een onderwerp op de agenda. Zo kunnen ze meer duidelijkheid krijgen over iets. Deze vragen kunnen tot donderdag 28 september 12.00 uur gesteld worden via griffie@dijkenwaard.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:07:25 - 00:07:26 - Joke van Ruitenbeek
  00:07:31 - 00:10:54 - Joke van Ruitenbeek
  00:11:00 - 00:26:59 - Insprekerspas 1
  00:26:59 - 00:27:10 - Joke van Ruitenbeek
  00:27:10 - 00:27:11 - Insprekerspas 1
  00:27:11 - 00:27:47 - Robert Vermeulen
  00:27:47 - 00:27:49 - Joke van Ruitenbeek
  00:27:49 - 00:27:52 - Robert Vermeulen
  00:27:52 - 00:29:23 - Insprekerspas 1
  00:29:23 - 00:29:27 - Lea van der Zee
  00:29:27 - 00:30:19 - Lea van der Zee
  00:30:19 - 00:32:15 - Insprekerspas 1
  00:32:15 - 00:32:39 - Lea van der Zee
  00:32:39 - 00:33:17 - Insprekerspas 1
  00:33:17 - 00:33:23 - Lea van der Zee
  00:33:23 - 00:33:24 - Insprekerspas 1
  00:33:24 - 00:33:30 - Joke van Ruitenbeek
  00:33:30 - 00:33:31 - Carmen Bosscher
  00:33:31 - 00:34:05 - Carmen Bosscher
  00:34:05 - 00:34:47 - Insprekerspas 1
  00:34:47 - 00:35:04 - Carmen Bosscher
  00:35:04 - 00:35:10 - Insprekerspas 1
  00:35:10 - 00:35:12 - Joke van Ruitenbeek
  00:35:12 - 00:35:13 - Jasper John
  00:35:13 - 00:35:40 - Jasper John
  00:35:40 - 00:36:30 - Insprekerspas 1
  00:36:30 - 00:37:00 - Jasper John
  00:37:00 - 00:37:58 - Insprekerspas 1
  00:37:58 - 00:38:14 - Jasper John
  00:38:14 - 00:38:15 - Joke van Ruitenbeek
  00:38:15 - 00:38:18 - Joke van Ruitenbeek
  00:38:18 - 00:38:19 - Joke van Ruitenbeek
  00:38:21 - 00:41:33 - Maarten Poorter
  00:41:33 - 00:42:39 - Joke van Ruitenbeek
 2. 2

  De insteek van het beeldvormende moment is kennis delen en met elkaar verkennen wat de brandweer doet. Hierbij wordt dieper ingegaan op het Veiligheidsbeeld perspectief brandweer, mogelijk locaties (kazernes) en wordt er een bruggetje gelegd naar de raadsavond in Alkmaar op 4 oktober over de doorontwikkeling van de brandweer.


  De presentatie wordt u aangeboden door de brandweer.

 3. 3

  Toelichting: Om meer grip te krijgen op de opgave op het gebied van wonen en zorg in Dijk en Waard, heeft de gemeente een woonzorganalyse en woonzorgvisie opgesteld. De woonzorganalyse beschrijft de opgave op het gebied van wonen en zorg. In de woonzorgvisie zijn de ambities gegroepeerd in vijf thema's en per ambitie zijn acties en prioriteiten benoemd:
  - Passend wonen voor alle ouderen
  - Passend wonen voor andere doelgroepen met een zorg- of ondersteuningsvraag
  - Versterking sociale basis voor beschikbaarheid en betaalbaarheid van zorg
  - Een geschikte woonomgeving waar mensen omkijken naar elkaar
  - Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg
  De gemeente werkt deze ambities samen met inwoners en maatschappelijke partners verder uit naar concrete projecten. De motie 'Iedereen Thuis in een Zorgbuurthuis' is in deze visie meegenomen.


  Verloop gesprek: fracties gaan met elkaar in debat, aan de wethouder kunnen politieke vragen worden gesteld. Technische vragen zijn vooraf gesteld en beantwoord en worden bij de vergaderstukken gevoegd.
  Resultaat van politieke tafel: het voorstel is klaar voor besluitvorming in raad van 10 oktober 2023 en wordt als bespreek,- of hamerstuk op de agenda van de raad geplaatst

  Voorgesteld besluit

  Het college stelt de raad voor in te stemmen met de volgende besluitpunten:
  1. De Woonzorganalyse en -visie vast te stellen.
  2. Budget beschikbaar te stellen uit algemene middelen ten behoeve van twee fte’s voor de uitvoering van de ambities uit de woonzorgvisie à € 220.000,- voor 2024 en € 220.000,- in 2025.
  3. De integrale financiële afweging plaats te laten vinden bij de begroting 2024.

  00:42:13 - 00:42:39 - Joke van Ruitenbeek
  00:42:39 - 00:44:43 - Joke van Ruitenbeek
  00:44:43 - 00:44:59 - Femke Lammerts-Dekker
  00:44:59 - 00:48:34 - Femke Lammerts-Dekker
  00:48:34 - 00:48:40 - Joke van Ruitenbeek
  00:48:45 - 00:53:22 - Anja Grim
  00:53:22 - 00:53:44 - Joke van Ruitenbeek
  00:53:47 - 00:56:18 - Mike Walter
  00:56:18 - 00:56:26 - Joke van Ruitenbeek
  00:56:26 - 00:56:29 - Mike Walter
  00:56:29 - 00:56:32 - Mike Walter
  00:56:32 - 00:56:35 - Joke van Ruitenbeek
  00:56:35 - 00:56:37 - Mike Walter
  00:56:37 - 00:56:38 - Joke van Ruitenbeek
  00:56:38 - 00:56:42 - Joke van Ruitenbeek
  00:56:54 - 00:57:10 - Pauline Bovenkerk - van Oosterom
  00:57:10 - 00:57:24 - Joke van Ruitenbeek
  00:57:24 - 01:00:23 - Pauline Bovenkerk - van Oosterom
  01:00:23 - 01:00:28 - Joke van Ruitenbeek
  01:00:28 - 01:00:29 - Pauline Bovenkerk - van Oosterom
  01:00:29 - 01:00:40 - Femke Lammerts-Dekker
  01:00:40 - 01:00:45 - Pauline Bovenkerk - van Oosterom
  01:00:45 - 01:01:07 - Femke Lammerts-Dekker
  01:01:07 - 01:01:31 - Pauline Bovenkerk - van Oosterom
  01:01:31 - 01:01:34 - Joke van Ruitenbeek
  01:01:34 - 01:02:06 - Pauline Bovenkerk - van Oosterom
  01:02:06 - 01:02:18 - Joke van Ruitenbeek
  01:02:24 - 01:03:58 - Lea van der Zee
  01:03:58 - 01:04:00 - Joke van Ruitenbeek
  01:04:00 - 01:04:06 - Joke van Ruitenbeek
  01:04:27 - 01:08:07 - Friedel Nijman
  01:08:07 - 01:08:18 - Joke van Ruitenbeek
  01:08:18 - 01:08:20 - Friedel Nijman
  01:08:20 - 01:08:38 - Joke van Ruitenbeek
  01:08:38 - 01:08:41 - Joke van Ruitenbeek
  01:08:41 - 01:12:20 - Marjolein Jungbäcker
  01:12:20 - 01:13:35 - Marjolein Jungbäcker
  01:13:35 - 01:13:41 - Joke van Ruitenbeek
  01:13:41 - 01:13:47 - Lea van der Zee
  01:13:47 - 01:13:48 - Joke van Ruitenbeek
  01:13:48 - 01:14:23 - Lea van der Zee
  01:14:23 - 01:14:26 - Marjolein Jungbäcker
  01:14:26 - 01:14:33 - Joke van Ruitenbeek
  01:14:33 - 01:14:55 - Femke Lammerts-Dekker
  01:14:55 - 01:15:14 - Marjolein Jungbäcker
  01:15:14 - 01:15:39 - Femke Lammerts-Dekker
  01:15:39 - 01:15:48 - Marjolein Jungbäcker
  01:15:48 - 01:15:49 - Joke van Ruitenbeek
  01:15:49 - 01:15:59 - Joke van Ruitenbeek
  01:16:09 - 01:18:46 - Carmen Bosscher
  01:18:46 - 01:19:00 - Joke van Ruitenbeek
  01:19:09 - 01:22:53 - Joris Koning
  01:22:55 - 01:23:11 - Joke van Ruitenbeek
  01:23:23 - 01:26:04 - Annette Groot
  01:26:04 - 01:26:12 - Joke van Ruitenbeek
  01:26:12 - 01:26:15 - Anja Grim
  01:26:15 - 01:26:35 - Anja Grim
  01:26:36 - 01:27:54 - Annette Groot
  01:27:54 - 01:27:57 - Joke van Ruitenbeek
  01:27:57 - 01:28:04 - Joke van Ruitenbeek
  01:28:06 - 01:28:49 - Carmen Bosscher
  01:28:52 - 01:29:37 - Annette Groot
  01:29:39 - 01:29:50 - Carmen Bosscher
  01:29:50 - 01:29:52 - Annette Groot
  01:29:52 - 01:30:00 - Annette Groot
  01:30:00 - 01:30:01 - Joke van Ruitenbeek
  01:30:01 - 01:30:27 - Annette Groot
  01:30:27 - 01:30:29 - Joke van Ruitenbeek
  01:30:29 - 01:30:31 - Joke van Ruitenbeek
  01:30:32 - 01:31:59 - Pauline Bovenkerk - van Oosterom
  01:31:59 - 01:32:05 - Annette Groot
  01:32:05 - 01:32:06 - Pauline Bovenkerk - van Oosterom
  01:32:07 - 01:32:14 - Joke van Ruitenbeek
  01:32:14 - 01:32:15 - Femke Lammerts-Dekker
  01:32:15 - 01:32:16 - Annette Groot
  01:32:16 - 01:32:28 - Femke Lammerts-Dekker
  01:32:28 - 01:33:12 - Femke Lammerts-Dekker
  01:33:14 - 01:33:48 - Annette Groot
  01:33:48 - 01:33:59 - Annette Groot
  01:33:59 - 01:34:15 - Femke Lammerts-Dekker
  01:34:16 - 01:34:34 - Annette Groot
  01:34:34 - 01:34:35 - Joke van Ruitenbeek
  01:34:35 - 01:34:36 - Annette Groot
  01:34:36 - 01:34:38 - Joke van Ruitenbeek
  01:34:38 - 01:34:40 - Joke van Ruitenbeek
  01:34:44 - 01:37:00 - Annette Groot
  01:37:00 - 01:37:03 - Joke van Ruitenbeek
  01:37:03 - 01:37:22 - Anja Grim
  01:37:22 - 01:37:23 - Annette Groot
  01:37:23 - 01:37:33 - Annette Groot
  01:37:33 - 01:37:42 - Anja Grim
  01:37:42 - 01:37:48 - Anja Grim
  01:37:48 - 01:38:18 - Annette Groot
  01:38:18 - 01:38:26 - Anja Grim
  01:38:26 - 01:38:29 - Anja Grim
  01:38:29 - 01:38:30 - Joke van Ruitenbeek
  01:38:30 - 01:39:03 - Anja Grim
  01:39:03 - 01:39:05 - Annette Groot
  01:39:05 - 01:39:12 - Annette Groot
  01:39:12 - 01:39:15 - Anja Grim
  01:39:15 - 01:39:26 - Anja Grim
  01:39:26 - 01:39:31 - Annette Groot
  01:39:31 - 01:39:34 - Anja Grim
  01:39:34 - 01:39:35 - Annette Groot
  01:39:36 - 01:39:43 - Joke van Ruitenbeek
  01:39:43 - 01:39:46 - Annette Groot
  01:39:46 - 01:39:47 - Joke van Ruitenbeek
  01:39:50 - 01:39:51 - Joke van Ruitenbeek
  01:39:51 - 01:45:31 - Annette Groot
  01:45:31 - 01:45:35 - Joke van Ruitenbeek
  01:45:35 - 01:45:39 - Annette Groot
  01:45:40 - 01:45:45 - Joke van Ruitenbeek
  01:45:48 - 01:46:32 - Pauline Bovenkerk - van Oosterom
  01:46:32 - 01:46:33 - Joke van Ruitenbeek
  01:46:33 - 01:46:36 - Joke van Ruitenbeek
  01:46:36 - 01:47:12 - Joris Koning
  01:47:14 - 01:49:53 - Annette Groot
  01:49:53 - 01:49:57 - Joke van Ruitenbeek
  01:49:57 - 01:49:58 - Annette Groot
  01:49:58 - 01:50:49 - Carmen Bosscher
  01:50:49 - 01:50:55 - Carmen Bosscher
  01:50:55 - 01:50:57 - Joke van Ruitenbeek
  01:50:57 - 01:51:17 - Carmen Bosscher
  01:51:17 - 01:51:37 - Joke van Ruitenbeek
  01:51:37 - 01:51:49 - Carmen Bosscher
  01:51:49 - 01:51:54 - Joke van Ruitenbeek
  01:51:54 - 01:51:56 - Carmen Bosscher
  01:51:56 - 01:52:02 - Annette Groot
  01:52:02 - 01:52:06 - Carmen Bosscher
  01:52:06 - 01:52:19 - Annette Groot
  01:52:19 - 01:52:42 - Carmen Bosscher
  01:52:46 - 01:52:47 - Annette Groot
  01:52:47 - 01:52:48 - Annette Groot
  01:52:48 - 01:52:53 - Joke van Ruitenbeek
  01:52:53 - 01:53:00 - Annette Groot
  01:53:03 - 01:53:07 - Joke van Ruitenbeek
  01:53:07 - 01:53:09 - Annette Groot
  01:53:09 - 01:53:13 - Joke van Ruitenbeek
  01:53:14 - 01:53:22 - Joris Koning
  01:53:23 - 01:53:24 - Annette Groot
  01:53:24 - 01:53:58 - Annette Groot
  01:53:58 - 01:54:30 - Joris Koning
  01:54:30 - 01:54:32 - Joke van Ruitenbeek
  01:54:32 - 01:55:05 - Joris Koning
  01:55:06 - 01:55:11 - Annette Groot
  01:55:11 - 01:55:34 - Joris Koning
  01:55:34 - 01:55:35 - Joke van Ruitenbeek
  01:55:35 - 01:55:37 - Joris Koning
  01:55:37 - 01:55:38 - Joke van Ruitenbeek
  01:55:38 - 01:56:00 - Joke van Ruitenbeek
  01:56:02 - 01:56:49 - Mike Walter
  01:56:49 - 01:56:54 - Annette Groot
  01:56:54 - 01:56:56 - Joke van Ruitenbeek
  01:56:56 - 01:57:13 - Joke van Ruitenbeek
  01:57:13 - 01:57:15 - Mike Walter
  01:57:16 - 01:57:17 - Joris Koning
  01:57:20 - 01:57:21 - Joke van Ruitenbeek
  01:57:21 - 01:57:46 - Joris Koning
  01:57:46 - 01:58:05 - Joris Koning
  01:58:06 - 01:58:10 - Annette Groot
  01:58:14 - 01:58:50 - Joke van Ruitenbeek
  01:58:51 - 01:58:56 - Joke van Ruitenbeek
  01:59:04 - 01:59:23 - Pauline Bovenkerk - van Oosterom
  01:59:23 - 01:59:24 - Joke van Ruitenbeek
  01:59:24 - 01:59:29 - Joke van Ruitenbeek
  01:59:30 - 02:00:02 - Joke van Ruitenbeek
  02:00:05 - 02:00:14 - Anja Grim
  02:00:15 - 02:00:17 - Joke van Ruitenbeek
  02:00:23 - 02:00:54 - Femke Lammerts-Dekker
  02:00:55 - 02:03:42 - Joke van Ruitenbeek
  02:03:42 - 02:04:14 - Lea van der Zee
  02:04:14 - 02:04:21 - Joke van Ruitenbeek
  02:04:24 - 02:05:00 - Daniëlle Barhorst
  02:05:01 - 02:05:04 - Joke van Ruitenbeek
  02:05:18 - 02:07:49 - Dennis Koopman
  02:07:49 - 02:07:52 - Joke van Ruitenbeek
  02:08:03 - 02:10:41 - Niek Hendriks
  02:10:42 - 02:10:47 - Joke van Ruitenbeek
  02:11:01 - 02:11:40 - Annette Groot
  02:11:42 - 02:11:48 - Joke van Ruitenbeek
  02:11:50 - 02:12:13 - Annette Groot
  02:12:16 - 02:13:37 - Joke van Ruitenbeek
 4. 4

  Toelichting: In 2021 hebben de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard de Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda regio Alkmaar vastgesteld. In dit voorstel wordt de Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda regio Alkmaar ongewijzigd ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Dijk en Waard. Door het beleidsdocument opnieuw te bekrachtigen blijft het volgens de Wet Algemene Regels Herindeling geldig. 
   In de Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda Regio Alkmaar staat hoe de gemeenten en het hoogheemraadschap in regio Alkmaar omgaan met de gevolgen van klimaatverandering zoals hevigere buien, langere periodes van droogte en toenemende hitte. De regionale strategie en uitvoeringsagenda zijn eerder door de gemeenteraden van de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard vastgesteld. Door de herindeling was het nodig dit besluit opnieuw als gemeente Dijk en Waard te nemen.


  Verloop gesprek: fracties kunnen met elkaar in debat. Technische vragen zijn vooraf gesteld en beantwoord en worden bij de vergaderstukken gevoegd.


  Resultaat politieke tafel: het voorstel is klaar voor besluitvorming in raad van 10 of 11 oktober 2023 en wordt als bespreek,- of hamerstuk op de agenda van de raad geplaatst

  Voorgesteld besluit

  Het college stelt de raad voor in te stemmen met de volgende besluitpunten:
  1. De Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda Regio Alkmaar vast te stellen. 
  2. Het raadsbesluit van gemeente Heerhugowaard (RB2021040, 6 juli 2021) en daarmee het Beleidsprogramma klimaatadaptatie 2021-2026 in te trekken.

 5. 5

  02:12:45 - 02:13:37 - Joke van Ruitenbeek