Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel Parelhof

dinsdag 12 september 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
A. Kloosterboer
Toelichting

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar.


De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Door van u te laten horen, kan u invloed hebben op wat de raad besluit.


Wilt u iets zeggen over iets dat op de agenda staat? Zit dan aan tafel bij onderwerpen over beeldvorming. Of spreek 5 minuten bij onderwerpen over oordeelsvorming. Meldt u aan bij de griffie via griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:39 - 00:00:45 - Annelies Kloosterboer
  00:03:28 - 00:06:04 - Annelies Kloosterboer
  00:06:05 - 00:06:06 - insprekerspas 3
  00:06:06 - 00:06:18 - Annelies Kloosterboer
  00:06:18 - 00:13:57 - insprekerspas 3
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  Richttijd: 20 minuten
  Toelichting: Eens per kwartaal geeft de politie een toelichting op het veiligheidsbeeld in de gemeente Dijk en Waard
  Besluit agendacommissie 30-09-23: agenderen voor de politieke avond van 12 september as. 
  Gespreksvorm: beeldvormend

  00:06:41 - 00:13:57 - insprekerspas 3
  00:13:57 - 00:14:12 - Annelies Kloosterboer
  00:14:12 - 00:14:16 - Robert Vermeulen
  00:14:16 - 00:14:28 - Robert Vermeulen
  00:14:28 - 00:15:04 - insprekerspas 3
  00:15:04 - 00:15:05 - Carmen Bosscher
  00:15:05 - 00:15:06 - Annelies Kloosterboer
  00:15:06 - 00:15:49 - Carmen Bosscher
  00:15:49 - 00:17:03 - insprekerspas 3
  00:17:03 - 00:17:04 - Annelies Kloosterboer
  00:17:04 - 00:17:05 - insprekerspas 3
  00:17:05 - 00:19:05 - Willem Jan Mandersloot
  00:19:05 - 00:20:05 - insprekerspas 3
  00:20:05 - 00:20:13 - Willem Jan Mandersloot
  00:20:13 - 00:20:15 - Annelies Kloosterboer
  00:20:15 - 00:20:18 - Annelies Kloosterboer
  00:20:18 - 00:20:19 - insprekerspas 3
  00:20:19 - 00:21:02 - Ruben Philippo
  00:21:02 - 00:21:03 - Annelies Kloosterboer
  00:21:03 - 00:21:38 - insprekerspas 3
  00:21:38 - 00:21:47 - Ruben Philippo
  00:21:47 - 00:22:33 - insprekerspas 3
  00:22:33 - 00:22:38 - Ruben Philippo
  00:22:38 - 00:22:39 - insprekerspas 3
  00:22:39 - 00:22:40 - Annelies Kloosterboer
  00:22:40 - 00:22:41 - insprekerspas 3
  00:22:41 - 00:23:21 - Milo Poland
  00:23:21 - 00:24:12 - insprekerspas 3
  00:24:12 - 00:24:13 - Annelies Kloosterboer
  00:24:13 - 00:24:16 - insprekerspas 3
  00:24:16 - 00:26:11 - Karin van der Vliet
  00:26:11 - 00:28:06 - insprekerspas 3
  00:28:06 - 00:28:07 - Annelies Kloosterboer
  00:28:07 - 00:28:09 - Karin van der Vliet
  00:28:09 - 00:28:13 - Annelies Kloosterboer
  00:28:13 - 00:28:15 - Erik Wegman
  00:28:15 - 00:28:42 - Erik Wegman
  00:28:42 - 00:28:51 - insprekerspas 3
  00:28:51 - 00:28:54 - Annelies Kloosterboer
  00:28:54 - 00:30:58 - Friedel Nijman
  00:30:58 - 00:30:59 - Annelies Kloosterboer
  00:30:59 - 00:31:00 - Friedel Nijman
  00:31:00 - 00:31:05 - insprekerspas 3
  00:31:06 - 00:32:08 - Annelies Kloosterboer
 4. 5

  Richttijd: 90 minuten
  Toelichting: In de nieuwe Woonvisie worden de huisvestingsopgaven en de aanzienlijke veranderende woningmarkt bij elkaar gebracht. Hiermee faciliteert de gemeente nieuwe ontwikkelingen en woningbouwprojecten en is er een basis voor de afspraken die jaarlijks met de woningcorporaties worden gemaakt. Het huidige beleid op wonen vervalt vanwege de fusie van de voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. Ook zijn onderdelen van het woonbeleid toe aan een update. Verder is op 1 januari van dit jaar een aanpassing van de Woningwet van kracht geworden die gemeenten verplicht een actuele woonvisie te hebben . 
  Aan de tafel  zijn de woningcorporaties Woonwaard en Woonstichting Langedijk uitgenodigd om een toelichting te geven op de realisatie van sociale woningbouw in algemene zin.
  Bij de stukken is de Woningmarktanalyse en het bijbehorende Collegebericht gevoegd. Deze heeft u reeds in april van dit jaar ontvangen van het college. De presentatie, zoals deze wordt gegeven op de Politieke Avond, volgt spoedig.
  Besluit agendacommissie 30-09-23: agenderen voor de politieke avond van 12 september as.
  Gespreksvorm: beeldvormend

  00:31:21 - 00:32:08 - Annelies Kloosterboer
  00:32:10 - 00:32:49 - Annelies Kloosterboer
  00:32:51 - 00:32:55 - Nils Langedijk
  00:32:55 - 00:32:57 - Annelies Kloosterboer
  00:32:57 - 00:35:26 - Nils Langedijk
  00:35:28 - 00:35:37 - Annelies Kloosterboer
  00:35:51 - 00:41:55 - insprekerspas 3
  00:41:55 - 00:41:57 - Annelies Kloosterboer
  00:41:57 - 00:41:58 - Annelies Kloosterboer
  00:41:58 - 00:42:25 - Willem Jan Mandersloot
  00:42:26 - 00:43:15 - insprekerspas 3
  00:43:17 - 00:43:19 - Annelies Kloosterboer
  00:43:19 - 00:43:20 - insprekerspas 3
  00:43:20 - 00:48:51 - insprekerspas 3
  00:48:51 - 00:48:54 - Annelies Kloosterboer
  00:48:54 - 00:50:04 - Ben Hoejenbos
  00:50:04 - 00:52:31 - insprekerspas 3
  00:52:31 - 00:52:33 - Ben Hoejenbos
  00:52:33 - 00:52:36 - Annelies Kloosterboer
  00:52:36 - 00:53:06 - Ben Hoejenbos
  00:53:07 - 00:53:09 - insprekerspas 3
  00:53:09 - 00:53:12 - Ben Hoejenbos
  00:53:12 - 00:53:13 - insprekerspas 3
  00:53:13 - 00:53:15 - Annelies Kloosterboer
  00:53:15 - 00:53:16 - Annelies Kloosterboer
  00:53:18 - 00:53:20 - Annelies Kloosterboer
  00:53:30 - 00:54:45 - Els Nieuwland-Rijs
  00:54:47 - 00:55:00 - insprekerspas 3
  00:55:00 - 00:55:02 - insprekerspas 3
  00:55:02 - 00:55:03 - Annelies Kloosterboer
  00:55:03 - 00:55:04 - Els Nieuwland-Rijs
  00:55:04 - 00:55:41 - insprekerspas 3
  00:55:41 - 00:56:14 - Els Nieuwland-Rijs
  00:56:14 - 00:56:26 - Annelies Kloosterboer
  00:56:26 - 00:56:28 - Annelies Kloosterboer
  00:56:28 - 00:56:29 - Willem Jan Mandersloot
  00:56:32 - 00:57:01 - Quincy Naarden
  00:57:02 - 00:57:56 - insprekerspas 3
  00:57:56 - 00:58:14 - Quincy Naarden
  00:58:14 - 00:58:15 - insprekerspas 3
  00:58:15 - 00:58:17 - Quincy Naarden
  00:58:17 - 00:58:19 - Quincy Naarden
  00:58:24 - 01:04:11 - insprekerspas 3
  01:04:13 - 01:04:14 - Annelies Kloosterboer
  01:04:14 - 01:04:15 - Rob Lute
  01:04:15 - 01:04:34 - Rob Lute
  01:04:35 - 01:04:40 - insprekerspas 3
  01:04:40 - 01:04:46 - Rob Lute
  01:04:46 - 01:04:48 - Annelies Kloosterboer
  01:04:48 - 01:04:58 - insprekerspas 3
  01:04:58 - 01:05:03 - Annelies Kloosterboer
  01:05:03 - 01:05:05 - insprekerspas 3
  01:05:05 - 01:05:12 - Ben Hoejenbos
  01:05:12 - 01:05:14 - Annelies Kloosterboer
  01:05:14 - 01:05:21 - Ben Hoejenbos
  01:05:21 - 01:05:47 - Ben Hoejenbos
  01:05:47 - 01:06:05 - insprekerspas 3
  01:06:05 - 01:06:08 - Ben Hoejenbos
  01:06:08 - 01:06:17 - insprekerspas 3
  01:06:18 - 01:06:22 - Annelies Kloosterboer
  01:06:22 - 01:06:24 - Mike Walter
  01:06:24 - 01:06:56 - Mike Walter
  01:06:56 - 01:06:58 - insprekerspas 3
  01:06:58 - 01:07:34 - insprekerspas 3
  01:07:34 - 01:07:35 - Mike Walter
  01:07:36 - 01:07:37 - Annelies Kloosterboer
  01:07:46 - 01:07:49 - insprekerspas 3
  01:07:49 - 01:07:51 - Annelies Kloosterboer
  01:07:51 - 01:11:21 - insprekerspas 3
  01:11:21 - 01:11:29 - Annelies Kloosterboer
  01:11:29 - 01:11:32 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:11:32 - 01:11:34 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:11:34 - 01:12:08 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:12:09 - 01:12:37 - insprekerspas 3
  01:12:37 - 01:12:40 - Annelies Kloosterboer
  01:12:40 - 01:12:41 - Carmen Bosscher
  01:12:41 - 01:12:43 - Carmen Bosscher
  01:12:43 - 01:13:09 - Carmen Bosscher
  01:13:09 - 01:13:23 - Annelies Kloosterboer
  01:13:24 - 01:14:02 - insprekerspas 3
  01:14:02 - 01:14:04 - Carmen Bosscher
  01:14:04 - 01:14:06 - Carmen Bosscher
  01:14:06 - 01:14:25 - Carmen Bosscher
  01:14:25 - 01:15:07 - insprekerspas 3
  01:15:07 - 01:15:08 - Annelies Kloosterboer
  01:15:08 - 01:15:13 - Annelies Kloosterboer
  01:15:13 - 01:15:14 - insprekerspas 3
  01:15:14 - 01:15:15 - Carmen Bosscher
  01:15:15 - 01:19:00 - insprekerspas 3
  01:19:00 - 01:19:05 - Annelies Kloosterboer
  01:19:05 - 01:19:27 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:19:27 - 01:19:28 - Annelies Kloosterboer
  01:19:28 - 01:20:03 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:20:03 - 01:20:12 - Annelies Kloosterboer
  01:20:12 - 01:20:41 - Kees Tesselaar
  01:20:41 - 01:21:15 - insprekerspas 3
  01:21:15 - 01:21:17 - Kees Tesselaar
  01:21:17 - 01:21:19 - insprekerspas 3
  01:21:19 - 01:21:20 - Annelies Kloosterboer
  01:21:20 - 01:21:21 - Annelies Kloosterboer
  01:21:21 - 01:21:22 - Annelies Kloosterboer
  01:21:22 - 01:21:23 - insprekerspas 3
  01:21:23 - 01:21:48 - Quincy Naarden
  01:21:48 - 01:22:11 - insprekerspas 3
  01:22:11 - 01:22:12 - Quincy Naarden
  01:22:12 - 01:22:13 - insprekerspas 3
  01:22:13 - 01:22:40 - Quincy Naarden
  01:22:40 - 01:22:41 - insprekerspas 3
  01:22:41 - 01:22:42 - Quincy Naarden
  01:22:42 - 01:22:43 - Quincy Naarden
  01:22:43 - 01:22:44 - Annelies Kloosterboer
  01:22:44 - 01:22:45 - Ben Hoejenbos
  01:22:45 - 01:25:44 - Ben Hoejenbos
  01:25:44 - 01:25:46 - insprekerspas 3
  01:25:46 - 01:25:57 - Annelies Kloosterboer
  01:25:57 - 01:26:02 - Annelies Kloosterboer
  01:26:02 - 01:26:13 - insprekerspas 3
  01:26:13 - 01:30:40 - insprekerspas 3
  01:30:40 - 01:30:43 - Willem Jan Mandersloot
  01:30:43 - 01:30:46 - insprekerspas 3
  01:30:46 - 01:30:48 - Annelies Kloosterboer
  01:30:48 - 01:30:51 - Annelies Kloosterboer
  01:30:51 - 01:31:33 - Willem Jan Mandersloot
  01:31:33 - 01:32:04 - insprekerspas 3
  01:32:04 - 01:33:00 - insprekerspas 3
  01:33:00 - 01:33:02 - Willem Jan Mandersloot
  01:33:02 - 01:33:14 - Willem Jan Mandersloot
  01:33:14 - 01:33:26 - insprekerspas 3
  01:33:26 - 01:34:40 - insprekerspas 3
  01:34:41 - 01:34:54 - Willem Jan Mandersloot
  01:34:54 - 01:34:57 - Annelies Kloosterboer
  01:34:57 - 01:34:58 - Jolanda van Ling-Wanst
  01:34:58 - 01:35:12 - Jolanda van Ling-Wanst
  01:35:12 - 01:35:16 - insprekerspas 3
  01:35:16 - 01:35:51 - insprekerspas 3
  01:35:51 - 01:36:01 - Jolanda van Ling-Wanst
  01:36:01 - 01:36:11 - insprekerspas 3
  01:36:11 - 01:36:12 - Jolanda van Ling-Wanst
  01:36:12 - 01:36:13 - insprekerspas 3
  01:36:13 - 01:36:16 - Annelies Kloosterboer
  01:36:16 - 01:36:46 - Els Nieuwland-Rijs
  01:36:46 - 01:36:47 - insprekerspas 3
  01:36:47 - 01:36:52 - Els Nieuwland-Rijs
  01:36:53 - 01:37:23 - insprekerspas 3
  01:37:23 - 01:37:49 - Els Nieuwland-Rijs
  01:37:50 - 01:37:52 - Annelies Kloosterboer
  01:37:53 - 01:38:36 - Carmen Bosscher
  01:38:36 - 01:38:38 - Annelies Kloosterboer
  01:38:38 - 01:38:51 - Carmen Bosscher
  01:38:51 - 01:38:52 - insprekerspas 3
  01:38:52 - 01:50:22 - insprekerspas 3
  01:50:22 - 01:50:23 - Annelies Kloosterboer
  01:50:24 - 01:50:50 - Joris Koning
  01:50:51 - 01:52:58 - insprekerspas 3
  01:52:58 - 01:53:28 - Annelies Kloosterboer
  01:53:30 - 01:54:16 - Nils Langedijk
  01:54:17 - 01:54:59 - Annelies Kloosterboer
  02:05:42 - 02:07:08 - Annelies Kloosterboer
  02:07:11 - 02:10:03 - Nils Langedijk
 5. 6

  Richttijd: 60 minuten
  Toelichting: bij de ontwikkeling van het stationsgebied is een financiële buffer gewenst. Met het beschikbaar stellen van dit krediet door de raad kan de uitvoering van gebiedsontwikkeling Stationsgebied Dijk en Waard verder ontwikkeld worden. Ook wordt zodoende de bestaande subsidietoekenning vanuit de provincie als bijdrage aan de gebiedsontwikkeling geborgd.
  NB De uitslag van de aanbesteding is pas op 12 september bekend bij de provincie en dus ook bij het college van B&W van onze gemeente. De uitslag en dus de hoogte van het krediet wordt dan snel in het raadsvoorstel verwerkt en gepubliceerd bij deze agenda. Dat betekent dat raadsleden pas vlak voor deze vergadering het raadsvoorstel kunnen lezen om hierover vervolgens het politieke gesprek te voeren. Daarom wordt bij de besluitvorming tijdens de daaropvolgende raadsvergadering van 19 september as. (de uiterste datum dat dit besluit genomen kan worden om de subsidietoekenning vanuit de provincie te borgen) nogmaals de mogelijkheid geboden voor een oordeelsvormend gesprek.
  Besluit agendacommissie 30-09-23: agenderen voor de politieke avond van 12 september as.
  Gespreksvorm: oordeelsvormend

  02:07:30 - 02:10:03 - Nils Langedijk
  02:10:04 - 02:10:53 - Annelies Kloosterboer
  02:10:59 - 02:13:45 - Joris Koning
  02:13:46 - 02:13:53 - Annelies Kloosterboer
  02:13:58 - 02:15:33 - Perry Stet
  02:15:34 - 02:15:41 - Annelies Kloosterboer
  02:15:52 - 02:17:45 - Robert Vermeulen
  02:17:45 - 02:17:47 - Annelies Kloosterboer
  02:17:47 - 02:17:48 - Annelies Kloosterboer
  02:17:57 - 02:19:05 - Rob Lute
  02:19:05 - 02:19:06 - Annelies Kloosterboer
  02:19:06 - 02:19:11 - Annelies Kloosterboer
  02:19:18 - 02:20:40 - Kees Tesselaar
  02:20:41 - 02:20:51 - Annelies Kloosterboer
  02:21:00 - 02:22:35 - Carmen Bosscher
  02:22:35 - 02:22:36 - Annelies Kloosterboer
  02:22:36 - 02:22:40 - Annelies Kloosterboer
  02:22:49 - 02:23:53 - Joke van Ruitenbeek
  02:23:55 - 02:24:05 - Annelies Kloosterboer
  02:24:12 - 02:32:24 - Nils Langedijk
  02:32:25 - 02:32:44 - Annelies Kloosterboer
  02:32:44 - 02:33:06 - Carmen Bosscher
  02:33:06 - 02:33:51 - Carmen Bosscher
  02:33:51 - 02:33:53 - Annelies Kloosterboer
  02:33:53 - 02:33:55 - Annelies Kloosterboer
  02:33:56 - 02:34:26 - Nils Langedijk
  02:34:29 - 02:34:37 - Annelies Kloosterboer
  02:34:37 - 02:34:45 - Carmen Bosscher
  02:34:48 - 02:35:06 - Annelies Kloosterboer
  02:35:06 - 02:35:08 - Kees Tesselaar
  02:35:08 - 02:35:10 - Kees Tesselaar
  02:35:10 - 02:35:11 - Annelies Kloosterboer
  02:35:11 - 02:35:13 - Kees Tesselaar
  02:35:13 - 02:35:15 - Annelies Kloosterboer
  02:35:15 - 02:35:27 - Kees Tesselaar
  02:35:28 - 02:35:29 - Annelies Kloosterboer
  02:35:29 - 02:35:33 - Nils Langedijk
  02:35:33 - 02:35:34 - Kees Tesselaar
  02:35:34 - 02:35:39 - Nils Langedijk
  02:35:39 - 02:35:40 - Kees Tesselaar
  02:35:40 - 02:35:42 - Kees Tesselaar
  02:35:44 - 02:35:45 - Nils Langedijk
  02:35:45 - 02:35:46 - Annelies Kloosterboer
  02:35:48 - 02:36:33 - Annelies Kloosterboer
 6. 7
  Afsluiting