Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel Parelhof

dinsdag 31 oktober 2023

20:00 - 22:15
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
Anja Grim
Toelichting

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Blijf daarom in contact met de raad.


Wilt u iets zeggen tijdens een politieke avond?
Dan kan dat. U kunt vijf minuten iets zeggen. Raadsleden en fractievertegenwoordigers kunnen u dan vragen stellen. Bij een beeldvormend onderwerp kunt u ook aan tafel zitten en meepraten. Wilt u vijf minuten iets zeggen of aan tafel zitten? Neem contact op met de griffie. Doe dat vóór dinsdag 31 oktober 12.00 uur.


Mail griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.


De raad stelt vragen
Raadsleden kunnen technische vragen stellen over een onderwerp op de agenda. Zo kunnen ze meer duidelijkheid krijgen over iets. Deze vragen kunnen tot donderdag 26 oktober 12.00 uur gesteld worden via griffie@dijkenwaard.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:07:06 - 00:08:23 - Anja Grim
  00:08:28 - 00:08:29 - Anja Grim
  00:09:05 - 00:10:54 - Anja Grim
 2. 2

  Indien uw fractie een hamerstuk wenst te bespreken (of een bespreekstuk niet wenst te bespreken), dient u dit bij het vaststellen van de agenda beargumenteerd kenbaar te maken.


  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

  00:09:52 - 00:10:54 - Anja Grim
  00:10:54 - 00:11:01 - Daniëlle Barhorst
  00:11:01 - 00:12:38 - Anja Grim
 3. 3
  Bespreekstukken - 20:10
 4. 3.1

  Op 11 juli 2023 heeft de gemeenteraad de ”Nota reserves en voorzieningen gemeente Dijk en Waard 2023” vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten vastgelegd hoe de gemeente Dijk en Waard omgaat met de reserves en voorzieningen. Ook wordt inzicht gegeven in de specifieke beleidsuitgangspunten en de financiële mutaties per reserve. Daarnaast is de motie Herijking reserve en de toezegging invulling sociale koop hierin meegenomen.
  advies agendacommissie Dit gesprek dient ter voorbereiding op de Begrotingsraad van 7 november aanstaande. Het gaat om verschuivingen van reserves. Geadviseerd wordt om voor het politieke gesprek over dit voorstel een uur uit te trekken.

  Voorgesteld besluit

  1. De Prognose reserves 2023-2027 vast te stellen en de financiële effecten te verwerken in de jaarrekening 2023. 
  2. Twee nieuwe reserves in te stellen, t.w. Reserve kapitaallasten en Reserve sociaal domein en de saldi van de in paragraaf 2.1 van de bijlage Prognose reserves 2023-2027 genoemde bestaande reserves daar samen te voegen; 
  3. In te stemmen met de voorgestelde overhevelingen tussen bestaande reserves, zoals benoemd in paragraaf 2.2 van bijlage Prognose reserves 2023-2027; 
  4. De in paragraaf 2.3 van de bijlage Prognose reserves 2023-2027 genoemde reserves met een totaalbedrag van € 2.728.000 in 2023 vrij te laten vallen; 5. De saldi van de Reserve Beheer & Sociale Structuur NBK2 en de Reserve Grote Projecten aan te vullen met een bedrag van per saldo € 273.000.

  00:11:18 - 00:12:38 - Anja Grim
  00:12:38 - 00:12:42 - Joris Koning
  00:12:42 - 00:14:17 - Joris Koning
  00:14:19 - 00:14:24 - Anja Grim
  00:14:38 - 00:16:22 - Joke van Ruitenbeek
  00:16:24 - 00:16:28 - Anja Grim
  00:16:42 - 00:20:13 - Jasper John
  00:20:16 - 00:20:21 - Anja Grim
  00:20:33 - 00:21:23 - Daan Pheijffer
  00:21:24 - 00:21:29 - Anja Grim
  00:21:43 - 00:23:20 - Robert Vermeulen
  00:23:20 - 00:23:28 - Anja Grim
  00:23:28 - 00:24:06 - Robert Vermeulen
  00:24:06 - 00:24:12 - Anja Grim
  00:24:14 - 00:24:17 - Anja Grim
  00:24:20 - 00:24:58 - Els Nieuwland-Rijs
  00:24:59 - 00:25:22 - Anja Grim
  00:25:50 - 00:29:46 - Fred Ruiten
  00:29:46 - 00:29:57 - Anja Grim
  00:29:57 - 00:30:34 - Robert Vermeulen
  00:30:34 - 00:31:24 - Fred Ruiten
  00:31:24 - 00:31:28 - Anja Grim
  00:31:28 - 00:32:06 - Jasper John
  00:32:06 - 00:32:43 - Fred Ruiten
  00:32:43 - 00:32:45 - Anja Grim
  00:32:45 - 00:32:46 - Fred Ruiten
  00:32:46 - 00:32:47 - Anja Grim
  00:32:47 - 00:33:24 - Jasper John
  00:33:24 - 00:34:15 - Fred Ruiten
  00:34:15 - 00:34:16 - Anja Grim
  00:34:16 - 00:34:21 - Jasper John
  00:34:21 - 00:35:42 - Jasper John
  00:35:42 - 00:35:46 - Anja Grim
  00:35:46 - 00:35:47 - Jasper John
  00:35:47 - 00:35:56 - Anja Grim
  00:35:56 - 00:43:13 - Fred Ruiten
  00:43:13 - 00:43:19 - Anja Grim
  00:43:19 - 00:43:25 - Fred Ruiten
  00:43:25 - 00:45:03 - Els Nieuwland-Rijs
  00:45:03 - 00:45:58 - Fred Ruiten
  00:45:58 - 00:46:14 - Els Nieuwland-Rijs
  00:46:14 - 00:46:36 - Fred Ruiten
  00:46:36 - 00:46:38 - Els Nieuwland-Rijs
  00:46:38 - 00:46:40 - Fred Ruiten
  00:46:40 - 00:46:50 - Anja Grim
  00:46:50 - 00:48:44 - Anja Grim
 5. 3.2

  De retailvisie is eerder vastgesteld in de raden van Langedijk en Heerhugowaard. De uitgangspunten van beide visies zijn ongewijzigd. In de uitvoeringsprogramma’s zijn de acties met de ondernemers herijkt en waar nodig aangevuld. Aanvullend is specifiek beleid voor kringloopwinkels1 , flitsbezorgers, dark kitchens en ondergeschikte detailhandel en 1 n.a.v. Motie ‘Duidelijk beleid voor kringloopwinkels en circulaire ambachtscentra, mei 2022 Raadsvoorstel horeca opgenomen in de Retailvisie (zie ook bijlage A - Wijzigingen Retailvisie Dijk en Waard 2023)


  advies agendacommissie: het betreft hier een beleidsarme harmonisatie. Echter gezien de maatschappelijke discussie over onderwerpen uit deze twee visies, adviseert de commissie om het voorstel oordeelsvormend  te behandelen en hiervoor 60 minuten uit te trekken

  Voorgesteld besluit

  1. De Retailvisie Dijk en Waard 2023 vast te stellen. 
  2. De Visie werklocaties Dijk en Waard 2023 vast te stellen. 
  3. De Retailvisie Dijk en Waard, vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk op 17-11- 2020, in te trekken. 
  4. De Retailvisie Dijk en Waard, vastgesteld door de raad van de gemeente Heerhugowaard op 24-11-2020, in te trekken. 
  5. De Visie werklocaties Dijk en Waard, vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk op 17-11-2020, in te trekken. 
  6. De Visie werklocaties Dijk en Waard, vastgesteld door de raad van de gemeente Heerhugowaard op 24-11-2020, in te trekken.

  00:47:43 - 00:48:44 - Anja Grim
  00:48:45 - 00:48:46 - Anja Grim
  00:48:46 - 00:48:48 - Daniëlle Barhorst
  00:48:48 - 00:50:10 - Daniëlle Barhorst
  00:50:11 - 00:50:13 - Anja Grim
  00:50:14 - 00:50:18 - Anja Grim
  00:50:21 - 00:50:35 - Femke Lammerts-Dekker
  00:50:37 - 00:50:44 - Daniëlle Barhorst
  00:50:44 - 00:50:45 - Femke Lammerts-Dekker
  00:50:45 - 00:50:50 - Femke Lammerts-Dekker
  00:50:50 - 00:50:51 - Anja Grim
  00:50:51 - 00:51:05 - Femke Lammerts-Dekker
  00:51:05 - 00:51:12 - Daniëlle Barhorst
  00:51:14 - 00:51:28 - Anja Grim
  00:51:28 - 00:51:30 - Milo Poland
  00:51:30 - 00:56:55 - Milo Poland
  00:56:55 - 00:56:56 - Anja Grim
  00:56:56 - 00:57:04 - Anja Grim
  00:57:16 - 00:59:43 - Jasper John
  00:59:45 - 00:59:50 - Anja Grim
  00:59:56 - 01:04:11 - Femke Lammerts-Dekker
  01:04:11 - 01:04:13 - Anja Grim
  01:04:13 - 01:04:15 - Anja Grim
  01:04:15 - 01:04:21 - Joris Koning
  01:04:21 - 01:04:41 - Joris Koning
  01:04:41 - 01:04:42 - Femke Lammerts-Dekker
  01:04:45 - 01:05:15 - Femke Lammerts-Dekker
  01:05:16 - 01:05:17 - Anja Grim
  01:05:18 - 01:05:48 - Daniëlle Barhorst
  01:05:48 - 01:05:49 - Femke Lammerts-Dekker
  01:05:49 - 01:05:56 - Daniëlle Barhorst
  01:05:56 - 01:05:57 - Anja Grim
  01:05:57 - 01:06:02 - Anja Grim
  01:06:03 - 01:06:12 - Femke Lammerts-Dekker
  01:06:12 - 01:06:22 - Anja Grim
  01:06:32 - 01:08:19 - Joris Koning
  01:08:21 - 01:08:25 - Anja Grim
  01:08:35 - 01:11:36 - Richard den Bak
  01:11:37 - 01:11:42 - Anja Grim
  01:11:43 - 01:13:02 - Els Nieuwland-Rijs
  01:13:03 - 01:13:18 - Anja Grim
  01:13:27 - 01:15:43 - Fred Ruiten
  01:15:43 - 01:15:47 - Anja Grim
  01:15:47 - 01:15:51 - Milo Poland
  01:15:51 - 01:16:29 - Milo Poland
  01:16:29 - 01:19:01 - Fred Ruiten
  01:19:01 - 01:19:20 - Anja Grim
  01:19:20 - 01:19:25 - Fred Ruiten
  01:19:25 - 01:20:41 - Milo Poland
  01:20:41 - 01:20:44 - Anja Grim
  01:20:44 - 01:20:56 - Fred Ruiten
  01:20:56 - 01:20:59 - Anja Grim
  01:20:59 - 01:21:01 - Fred Ruiten
  01:21:01 - 01:21:05 - Anja Grim
  01:21:05 - 01:21:15 - Daniëlle Barhorst
  01:21:15 - 01:21:16 - Anja Grim
  01:21:16 - 01:21:50 - Daniëlle Barhorst
  01:21:50 - 01:21:51 - Fred Ruiten
  01:21:51 - 01:21:53 - Anja Grim
  01:21:53 - 01:23:53 - Fred Ruiten
  01:23:53 - 01:23:59 - Anja Grim
  01:23:59 - 01:24:50 - Jasper John
  01:24:50 - 01:25:07 - Fred Ruiten
  01:25:07 - 01:25:09 - Anja Grim
  01:25:09 - 01:25:31 - Milo Poland
  01:25:31 - 01:25:33 - Anja Grim
  01:25:33 - 01:26:28 - Fred Ruiten
  01:26:28 - 01:26:32 - Anja Grim
  01:26:32 - 01:26:48 - Fred Ruiten
  01:26:48 - 01:26:52 - Anja Grim
  01:26:52 - 01:27:06 - Fred Ruiten
  01:27:06 - 01:27:11 - Anja Grim
  01:27:11 - 01:27:57 - Femke Lammerts-Dekker
  01:27:57 - 01:27:59 - Anja Grim
  01:27:59 - 01:29:55 - Fred Ruiten
  01:29:55 - 01:30:05 - Anja Grim
  01:30:05 - 01:30:06 - Fred Ruiten
  01:30:06 - 01:30:14 - Femke Lammerts-Dekker
  01:30:14 - 01:30:15 - Fred Ruiten
  01:30:15 - 01:30:20 - Anja Grim
  01:30:20 - 01:31:11 - Fred Ruiten
  01:31:11 - 01:31:12 - Anja Grim
  01:31:12 - 01:31:14 - Femke Lammerts-Dekker
  01:31:14 - 01:31:44 - Femke Lammerts-Dekker
  01:31:44 - 01:31:45 - Fred Ruiten
  01:31:45 - 01:31:46 - Anja Grim
  01:31:46 - 01:32:27 - Fred Ruiten
  01:32:27 - 01:32:31 - Anja Grim
  01:32:31 - 01:32:32 - Fred Ruiten
  01:32:32 - 01:33:20 - Dennis Koopman
  01:33:20 - 01:33:21 - Anja Grim
  01:33:21 - 01:33:27 - Anja Grim
  01:33:27 - 01:33:48 - Fred Ruiten
  01:33:48 - 01:33:50 - Anja Grim
  01:33:50 - 01:33:51 - Fred Ruiten
  01:33:51 - 01:34:42 - Milo Poland
  01:34:42 - 01:34:43 - Anja Grim
  01:34:43 - 01:35:17 - Fred Ruiten
  01:35:17 - 01:35:18 - Milo Poland
  01:35:18 - 01:35:19 - Anja Grim
  01:35:19 - 01:35:46 - Milo Poland
  01:35:46 - 01:35:47 - Fred Ruiten
  01:35:47 - 01:35:49 - Anja Grim
  01:35:49 - 01:38:17 - Fred Ruiten
  01:38:17 - 01:38:23 - Anja Grim
  01:38:23 - 01:38:34 - Fred Ruiten
  01:38:34 - 01:39:38 - Els Nieuwland-Rijs
  01:39:38 - 01:39:39 - Fred Ruiten
  01:39:39 - 01:39:49 - Anja Grim
  01:39:49 - 01:40:04 - Fred Ruiten
  01:40:04 - 01:40:07 - Anja Grim
  01:40:07 - 01:40:12 - Richard den Bak
  01:40:12 - 01:40:14 - Richard den Bak
  01:40:14 - 01:40:17 - Anja Grim
  01:40:17 - 01:40:37 - Richard den Bak
  01:40:37 - 01:41:25 - Fred Ruiten
  01:41:27 - 01:41:31 - Anja Grim
  01:41:32 - 01:41:35 - Fred Ruiten
  01:41:35 - 01:41:45 - Anja Grim
  01:41:45 - 01:42:25 - Anja Grim
  01:42:27 - 01:42:57 - Anja Grim
 6. 4

  Voorstel van de Agendacommissie: deze agendapunten niet bespreken en direct met positief advies doorgeleiden naar de raad van 8 november 2023_._


  Indien uw fractie een hamerstuk wel wil bespreken, dient u dit beargumenteerd aan te geven bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 3).
  Het is ook raadzaam om de overige fracties hierover voorafgaand aan de fractieoverleggen te informeren, zodat zij zich daarop kunnen voorbereiden.

 7. 4.1

  Het vaststellen van preventie- en handhavingsplan is verplicht op grond van artikel 43a van de Alcoholwet. De raad heeft de bevoegdheid dit plan vast te stellen. Door het plan vast te stellen is er vernieuwd beleid op alcohol, voornamelijk onder jongeren. Met het vernieuwde beleid streeft de gemeente naar enerzijds zorgvuldiger omgaan met gezondheid en anderzijds tegengaan van overlast die veroorzaakt wordt door alcoholconsumptie. In het plan worden de interventies en doelstellingen benoemd, waarbij het duidelijk wordt wat het beleid is dat de gemeente wil hanteren. Met deze doelstellingen wordt aangesloten op doelstellingen van het eerder vastgestelde preventieakkoord en het integraal beleidskader sociaal domein.


  advies agendacommissie omdat het een puur technische harmonisatie betreft adviseert de commissie om dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 november as.

  Voorgesteld besluit

  1. Het preventie- en handhavingsplan (Alcoholwet artikel 43a) vast te stellen. 
  2. Het preventie- en handhavingsplan Preventie- en handhavingsplan Langedijk alcoholgebruik onder jongeren 2014-2016 (Alcoholwet artikel 43a) in te trekken.

 8. 5
  Sluiting - 22:10