Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel Parelhof

dinsdag 18 april 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
Femke Lammerts
Toelichting

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar.


De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Door van u te laten horen, kan u invloed hebben op wat de raad besluit.


Wilt u iets zeggen over iets dat op de agenda staat? Zit dan aan tafel bij onderwerpen over beeldvorming. Of spreek 5 minuten bij onderwerpen over oordeelsvorming. Meldt u aan bij de griffie via griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:35 - 00:04:56 - Femke Lammerts-Dekker
 2. 2

  00:02:19 - 00:04:56 - Femke Lammerts-Dekker
 3. 3

  00:02:47 - 00:04:56 - Femke Lammerts-Dekker
  00:05:05 - 00:08:39 - Véronique Wanst
  00:08:40 - 00:08:46 - Femke Lammerts-Dekker
  00:08:55 - 00:10:43 - Jolanda van Ling-Wanst
  00:10:45 - 00:10:51 - Femke Lammerts-Dekker
  00:11:06 - 00:13:58 - Carmen Bosscher
  00:13:58 - 00:13:59 - Femke Lammerts-Dekker
  00:13:59 - 00:14:04 - Femke Lammerts-Dekker
  00:14:15 - 00:15:44 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:15:45 - 00:15:53 - Femke Lammerts-Dekker
  00:15:54 - 00:15:55 - Femke Lammerts-Dekker
  00:15:55 - 00:15:56 - Véronique Wanst
  00:15:56 - 00:16:13 - Véronique Wanst
  00:16:13 - 00:16:25 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:16:25 - 00:16:38 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:16:38 - 00:17:20 - Véronique Wanst
  00:17:20 - 00:17:25 - Véronique Wanst
  00:17:25 - 00:17:48 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:17:50 - 00:17:56 - Femke Lammerts-Dekker
  00:18:16 - 00:21:23 - Mike Walter
  00:21:24 - 00:21:39 - Femke Lammerts-Dekker
  00:21:48 - 00:23:07 - Stefan Brau
  00:23:10 - 00:23:17 - Femke Lammerts-Dekker
  00:23:25 - 00:24:18 - Soledad van Eijk
  00:24:18 - 00:24:21 - Femke Lammerts-Dekker
  00:24:21 - 00:24:45 - Véronique Wanst
  00:24:45 - 00:25:07 - Soledad van Eijk
  00:25:07 - 00:25:11 - Femke Lammerts-Dekker
  00:25:11 - 00:25:24 - Willem Jan Mandersloot
  00:25:24 - 00:25:25 - Femke Lammerts-Dekker
  00:25:25 - 00:25:45 - Willem Jan Mandersloot
  00:25:45 - 00:26:42 - Soledad van Eijk
  00:26:42 - 00:26:47 - Femke Lammerts-Dekker
  00:26:56 - 00:28:15 - Naïma Ajouaau
  00:28:18 - 00:28:22 - Femke Lammerts-Dekker
  00:28:26 - 00:29:27 - Lea van der Zee
  00:29:28 - 00:29:45 - Femke Lammerts-Dekker
  00:29:51 - 00:32:35 - Gerard Rep
  00:32:35 - 00:32:41 - Femke Lammerts-Dekker
  00:32:41 - 00:33:35 - Gerard Rep
  00:33:35 - 00:33:43 - Femke Lammerts-Dekker
  00:33:43 - 00:34:18 - Carmen Bosscher
  00:34:18 - 00:34:19 - Gerard Rep
  00:34:19 - 00:34:20 - Femke Lammerts-Dekker
  00:34:20 - 00:35:11 - Gerard Rep
  00:35:12 - 00:35:14 - Femke Lammerts-Dekker
  00:35:14 - 00:35:15 - Carmen Bosscher
  00:35:15 - 00:36:23 - Carmen Bosscher
  00:36:23 - 00:36:24 - Gerard Rep
  00:36:24 - 00:36:25 - Femke Lammerts-Dekker
  00:36:25 - 00:37:06 - Gerard Rep
  00:37:06 - 00:37:09 - Femke Lammerts-Dekker
  00:37:09 - 00:37:10 - Carmen Bosscher
  00:37:10 - 00:37:11 - Carmen Bosscher
  00:37:11 - 00:37:55 - Carmen Bosscher
  00:37:55 - 00:37:56 - Femke Lammerts-Dekker
  00:37:56 - 00:38:27 - Gerard Rep
  00:38:27 - 00:38:29 - Femke Lammerts-Dekker
  00:38:30 - 00:39:15 - Véronique Wanst
  00:39:15 - 00:39:16 - Femke Lammerts-Dekker
  00:39:17 - 00:39:24 - Gerard Rep
  00:39:24 - 00:39:55 - Véronique Wanst
  00:39:56 - 00:39:57 - Femke Lammerts-Dekker
  00:39:57 - 00:39:59 - Femke Lammerts-Dekker
  00:39:59 - 00:40:39 - Gerard Rep
  00:40:39 - 00:40:40 - Femke Lammerts-Dekker
  00:40:40 - 00:40:41 - Femke Lammerts-Dekker
  00:40:41 - 00:41:54 - Véronique Wanst
  00:41:55 - 00:41:56 - Femke Lammerts-Dekker
  00:41:57 - 00:42:12 - Gerard Rep
  00:42:12 - 00:42:15 - Femke Lammerts-Dekker
  00:42:15 - 00:42:57 - Jolanda van Ling-Wanst
  00:42:58 - 00:42:59 - Femke Lammerts-Dekker
  00:42:59 - 00:43:33 - Gerard Rep
  00:43:33 - 00:43:38 - Gerard Rep
  00:43:38 - 00:43:39 - Femke Lammerts-Dekker
  00:43:39 - 00:43:40 - Femke Lammerts-Dekker
  00:43:40 - 00:43:49 - Jolanda van Ling-Wanst
  00:43:49 - 00:43:50 - Femke Lammerts-Dekker
  00:43:50 - 00:44:21 - Gerard Rep
  00:44:21 - 00:44:22 - Jolanda van Ling-Wanst
  00:44:22 - 00:44:31 - Jolanda van Ling-Wanst
  00:44:31 - 00:44:32 - Gerard Rep
  00:44:32 - 00:44:34 - Gerard Rep
  00:44:34 - 00:44:36 - Femke Lammerts-Dekker
  00:44:36 - 00:44:40 - Femke Lammerts-Dekker
  00:44:40 - 00:45:08 - Stefan Brau
  00:45:08 - 00:45:09 - Femke Lammerts-Dekker
  00:45:09 - 00:45:46 - Gerard Rep
  00:45:46 - 00:46:01 - Stefan Brau
  00:46:01 - 00:46:36 - Gerard Rep
  00:46:36 - 00:46:53 - Stefan Brau
  00:46:53 - 00:46:58 - Femke Lammerts-Dekker
  00:47:00 - 00:47:18 - Mike Walter
  00:47:18 - 00:47:19 - Femke Lammerts-Dekker
  00:47:19 - 00:47:30 - Gerard Rep
  00:47:30 - 00:47:34 - Femke Lammerts-Dekker
  00:47:34 - 00:47:45 - Naïma Ajouaau
  00:47:45 - 00:47:50 - Naïma Ajouaau
  00:47:50 - 00:47:56 - Femke Lammerts-Dekker
  00:47:56 - 00:47:57 - Femke Lammerts-Dekker
  00:47:58 - 00:48:07 - Femke Lammerts-Dekker
  00:48:09 - 00:53:04 - René Schoemaker
  00:53:05 - 00:53:18 - Femke Lammerts-Dekker
  00:53:19 - 00:54:20 - Carmen Bosscher
  00:54:20 - 00:54:21 - Femke Lammerts-Dekker
  00:54:21 - 00:55:07 - René Schoemaker
  00:55:07 - 00:55:08 - Femke Lammerts-Dekker
  00:55:10 - 00:55:39 - Carmen Bosscher
  00:55:39 - 00:56:32 - Carmen Bosscher
  00:56:32 - 00:56:33 - Femke Lammerts-Dekker
  00:56:33 - 00:56:37 - René Schoemaker
  00:56:37 - 00:56:46 - René Schoemaker
  00:56:47 - 00:56:57 - Femke Lammerts-Dekker
  00:56:57 - 00:57:39 - Fred Ruiten
  00:57:39 - 00:57:40 - Femke Lammerts-Dekker
  00:57:40 - 00:57:41 - Fred Ruiten
  00:57:41 - 00:57:51 - Femke Lammerts-Dekker
  00:57:51 - 00:58:12 - Fred Ruiten
  00:58:12 - 00:58:32 - Femke Lammerts-Dekker
  00:58:39 - 01:00:42 - Véronique Wanst
  01:00:42 - 01:00:46 - Femke Lammerts-Dekker
  01:00:46 - 01:00:47 - Femke Lammerts-Dekker
  01:00:47 - 01:01:19 - Soledad van Eijk
  01:01:19 - 01:01:20 - Femke Lammerts-Dekker
  01:01:20 - 01:01:58 - Véronique Wanst
  01:01:59 - 01:02:02 - Femke Lammerts-Dekker
  01:02:07 - 01:03:51 - Willem Jan Mandersloot
  01:03:52 - 01:03:53 - Véronique Wanst
  01:03:53 - 01:06:16 - Véronique Wanst
  01:06:16 - 01:06:17 - Femke Lammerts-Dekker
  01:06:17 - 01:06:18 - Véronique Wanst
  01:06:18 - 01:06:21 - Femke Lammerts-Dekker
  01:06:21 - 01:07:09 - Willem Jan Mandersloot
  01:07:09 - 01:07:11 - Femke Lammerts-Dekker
  01:07:11 - 01:07:15 - Willem Jan Mandersloot
  01:07:15 - 01:07:16 - Femke Lammerts-Dekker
  01:07:16 - 01:07:27 - Femke Lammerts-Dekker
  01:07:28 - 01:08:06 - Véronique Wanst
  01:08:08 - 01:08:10 - Femke Lammerts-Dekker
  01:08:11 - 01:09:24 - Mike Walter
  01:09:24 - 01:09:26 - Femke Lammerts-Dekker
  01:09:26 - 01:09:27 - Mike Walter
  01:09:27 - 01:09:31 - Femke Lammerts-Dekker
  01:09:31 - 01:09:52 - Mike Walter
  01:09:52 - 01:09:55 - Femke Lammerts-Dekker
  01:09:55 - 01:09:56 - Mike Walter
  01:09:56 - 01:10:35 - Véronique Wanst
  01:10:37 - 01:10:39 - Femke Lammerts-Dekker
  01:10:39 - 01:10:42 - Naïma Ajouaau
  01:10:42 - 01:12:31 - Naïma Ajouaau
  01:12:32 - 01:12:33 - Femke Lammerts-Dekker
  01:12:33 - 01:12:34 - Véronique Wanst
  01:12:34 - 01:13:27 - Véronique Wanst
  01:13:27 - 01:13:28 - Femke Lammerts-Dekker
  01:13:31 - 01:14:10 - Naïma Ajouaau
  01:14:11 - 01:14:12 - Femke Lammerts-Dekker
  01:14:13 - 01:14:27 - Véronique Wanst
  01:14:28 - 01:14:29 - Femke Lammerts-Dekker
  01:14:29 - 01:14:30 - Mike Walter
  01:14:31 - 01:15:33 - Lea van der Zee
  01:15:35 - 01:15:48 - Véronique Wanst
  01:15:49 - 01:15:50 - Lea van der Zee
  01:15:50 - 01:16:05 - Lea van der Zee
  01:16:06 - 01:16:17 - Femke Lammerts-Dekker
  01:16:26 - 01:17:50 - Soledad van Eijk
  01:17:52 - 01:18:02 - Femke Lammerts-Dekker
  01:18:05 - 01:18:08 - Femke Lammerts-Dekker
  01:18:12 - 01:19:29 - Carmen Bosscher
  01:19:29 - 01:19:49 - Carmen Bosscher
  01:19:49 - 01:19:51 - Femke Lammerts-Dekker
  01:19:51 - 01:19:53 - Naïma Ajouaau
  01:19:53 - 01:20:05 - Naïma Ajouaau
  01:20:05 - 01:20:25 - Carmen Bosscher
  01:20:25 - 01:20:26 - Femke Lammerts-Dekker
  01:20:26 - 01:20:27 - Naïma Ajouaau
  01:20:27 - 01:21:03 - Naïma Ajouaau
  01:21:03 - 01:21:04 - Carmen Bosscher
  01:21:04 - 01:21:05 - Femke Lammerts-Dekker
  01:21:05 - 01:21:06 - Carmen Bosscher
  01:21:06 - 01:21:11 - Naïma Ajouaau
  01:21:11 - 01:22:32 - Carmen Bosscher
  01:22:32 - 01:22:33 - Femke Lammerts-Dekker
  01:22:33 - 01:22:34 - Naïma Ajouaau
  01:22:34 - 01:23:15 - Naïma Ajouaau
  01:23:15 - 01:23:16 - Carmen Bosscher
  01:23:16 - 01:23:17 - Femke Lammerts-Dekker
  01:23:17 - 01:24:11 - Carmen Bosscher
  01:24:11 - 01:24:13 - Femke Lammerts-Dekker
  01:24:13 - 01:24:14 - Carmen Bosscher
  01:24:14 - 01:24:40 - Soledad van Eijk
  01:24:40 - 01:24:41 - Femke Lammerts-Dekker
  01:24:41 - 01:25:09 - Carmen Bosscher
  01:25:09 - 01:25:10 - Femke Lammerts-Dekker
  01:25:10 - 01:25:11 - Carmen Bosscher
  01:25:11 - 01:25:16 - Soledad van Eijk
  01:25:16 - 01:25:17 - Femke Lammerts-Dekker
  01:25:17 - 01:25:28 - Carmen Bosscher
  01:25:28 - 01:25:31 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:25:31 - 01:25:32 - Femke Lammerts-Dekker
  01:25:32 - 01:25:42 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:25:42 - 01:25:45 - Femke Lammerts-Dekker
  01:25:45 - 01:26:29 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:26:29 - 01:26:30 - Carmen Bosscher
  01:26:30 - 01:26:57 - Carmen Bosscher
  01:26:57 - 01:26:58 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:26:58 - 01:26:59 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:26:59 - 01:27:00 - Femke Lammerts-Dekker
  01:27:00 - 01:27:19 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:27:19 - 01:27:20 - Carmen Bosscher
  01:27:20 - 01:27:25 - Femke Lammerts-Dekker
  01:27:25 - 01:27:58 - Carmen Bosscher
  01:27:58 - 01:29:02 - Femke Lammerts-Dekker
  01:35:11 - 01:35:13 - Femke Lammerts-Dekker
  01:35:48 - 01:37:23 - Femke Lammerts-Dekker
 4. 4

  01:36:06 - 01:37:23 - Femke Lammerts-Dekker
  01:37:23 - 01:37:49 - Gerard Rep
  01:37:49 - 01:39:05 - Gerard Rep
  01:39:07 - 01:39:39 - Femke Lammerts-Dekker
  01:39:40 - 01:54:22 - Ambtelijke Ondersteuning
  01:54:22 - 01:54:28 - Femke Lammerts-Dekker
  01:54:28 - 01:54:54 - Femke Lammerts-Dekker
  01:54:54 - 01:54:55 - Anja Grim
  01:54:55 - 01:55:17 - Anja Grim
  01:55:19 - 01:55:28 - Gerard Rep
  01:55:29 - 01:55:36 - Anja Grim
  01:55:36 - 01:55:59 - Gerard Rep
  01:55:59 - 01:56:00 - Femke Lammerts-Dekker
  01:56:00 - 01:56:01 - Femke Lammerts-Dekker
  01:56:01 - 01:56:15 - Véronique Wanst
  01:56:15 - 01:56:31 - Gerard Rep
  01:56:31 - 01:57:03 - Gerard Rep
  01:57:03 - 01:57:12 - Véronique Wanst
  01:57:12 - 01:57:31 - Gerard Rep
  01:57:31 - 01:57:40 - Véronique Wanst
  01:57:40 - 01:57:49 - Gerard Rep
  01:57:49 - 01:57:50 - Femke Lammerts-Dekker
  01:57:50 - 01:57:52 - Femke Lammerts-Dekker
  01:57:55 - 01:58:55 - John van Dongen
  01:58:55 - 01:58:58 - Gerard Rep
  01:58:58 - 01:59:20 - John van Dongen
  01:59:20 - 01:59:21 - Femke Lammerts-Dekker
  01:59:21 - 01:59:25 - Gerard Rep
  01:59:25 - 02:00:59 - Gerard Rep
  02:00:59 - 02:01:02 - John van Dongen
  02:01:05 - 02:01:06 - Femke Lammerts-Dekker
  02:01:06 - 02:01:07 - Francis de Nijs - van Marle
  02:01:07 - 02:01:40 - Francis de Nijs - van Marle
  02:01:40 - 02:01:45 - Gerard Rep
  02:01:45 - 02:02:36 - Gerard Rep
  02:02:36 - 02:02:44 - Francis de Nijs - van Marle
  02:02:44 - 02:02:46 - Gerard Rep
  02:02:46 - 02:02:47 - Gerard Rep
  02:02:47 - 02:02:48 - Femke Lammerts-Dekker
  02:02:48 - 02:02:50 - Femke Lammerts-Dekker
  02:02:50 - 02:03:27 - Willem Jan Mandersloot
  02:03:27 - 02:04:29 - Gerard Rep
  02:04:29 - 02:05:21 - Willem Jan Mandersloot
  02:05:21 - 02:05:22 - Femke Lammerts-Dekker
  02:05:22 - 02:05:25 - Femke Lammerts-Dekker
  02:05:26 - 02:05:57 - Gerard Rep
  02:05:58 - 02:05:59 - Femke Lammerts-Dekker
  02:05:59 - 02:06:00 - Lea van der Zee
  02:06:00 - 02:06:45 - Lea van der Zee
  02:06:47 - 02:06:48 - Femke Lammerts-Dekker
  02:06:48 - 02:07:35 - Gerard Rep
  02:07:36 - 02:08:27 - Femke Lammerts-Dekker
 5. 5

  02:08:24 - 02:08:27 - Femke Lammerts-Dekker