Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel Parelhof

dinsdag 11 juni 2024

20:00 - 22:10
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
F. Lammerts
Toelichting

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Blijf daarom in contact met de raad.


Wilt u iets zeggen tijdens een politieke avond?
Dan kan dat. U kunt vijf minuten iets zeggen. Raadsleden en fractievertegenwoordigers kunnen u dan vragen stellen. Bij een beeldvormend onderwerp kunt u ook aan tafel zitten en meepraten. Wilt u vijf minuten iets zeggen of aan tafel zitten? Neem contact op met de griffie. Doe dat dinsdag 11 juni vóór 12.00 uur.


Mail griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.


De raad stelt vragen
Raadsleden kunnen technische vragen stellen over een onderwerp op de agenda. Zo kunnen ze meer duidelijkheid krijgen over iets. Deze vragen kunnen tot donderdag 6 juni vóór 12.00 uur gesteld worden via griffie@dijkenwaard.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:35 - 00:08:44 - Femke Lammerts-Dekker
  00:08:45 - 00:23:31 - Ambtelijke Ondersteuning
  00:23:31 - 00:23:43 - Femke Lammerts-Dekker
  00:23:43 - 00:24:35 - Nicky Stammis
  00:24:35 - 00:24:39 - Ambtelijke Ondersteuning
  00:24:39 - 00:24:42 - Femke Lammerts-Dekker
  00:24:42 - 00:24:45 - Ambtelijke Ondersteuning
  00:24:45 - 00:25:26 - Nicky Stammis
  00:25:26 - 00:25:34 - Ambtelijke Ondersteuning
  00:25:34 - 00:25:35 - Femke Lammerts-Dekker
  00:25:35 - 00:25:36 - Nicky Stammis
  00:25:36 - 00:26:06 - Nicky Stammis
  00:26:06 - 00:26:10 - Femke Lammerts-Dekker
  00:26:10 - 00:26:12 - Femke Lammerts-Dekker
  00:26:12 - 00:26:28 - Ambtelijke Ondersteuning
  00:26:28 - 00:26:33 - Nicky Stammis
  00:26:33 - 00:26:44 - Ambtelijke Ondersteuning
  00:26:44 - 00:26:45 - Femke Lammerts-Dekker
  00:26:45 - 00:26:46 - Nicky Stammis
  00:26:46 - 00:26:53 - Femke Lammerts-Dekker
  00:26:53 - 00:26:54 - Ambtelijke Ondersteuning
  00:26:54 - 00:27:28 - Nicky Stammis
  00:27:28 - 00:27:37 - Ambtelijke Ondersteuning
  00:27:37 - 00:27:39 - Nicky Stammis
  00:27:39 - 00:27:41 - Ambtelijke Ondersteuning
  00:27:41 - 00:27:46 - Milo Poland
  00:27:46 - 00:28:26 - Milo Poland
  00:28:26 - 00:28:57 - Milo Poland
  00:29:00 - 00:29:03 - Ambtelijke Ondersteuning
  00:29:03 - 00:29:08 - Femke Lammerts-Dekker
  00:29:09 - 00:29:37 - Jan van der Starre
  00:29:37 - 00:29:44 - Femke Lammerts-Dekker
  00:29:44 - 00:30:17 - Jan van der Starre
  00:30:17 - 00:30:49 - Ambtelijke Ondersteuning
  00:30:49 - 00:30:54 - Femke Lammerts-Dekker
  00:30:54 - 00:30:55 - Femke Lammerts-Dekker
  00:30:55 - 00:30:57 - Femke Lammerts-Dekker
  00:30:58 - 00:31:18 - Carmen Bosscher
  00:31:19 - 00:31:24 - Ambtelijke Ondersteuning
  00:31:24 - 00:31:25 - Femke Lammerts-Dekker
  00:31:25 - 00:31:44 - Femke Lammerts-Dekker
  00:31:44 - 00:31:46 - Daniëlle Barhorst
  00:31:46 - 00:31:48 - Daniëlle Barhorst
  00:31:48 - 00:31:50 - Femke Lammerts-Dekker
  00:31:50 - 00:32:08 - Daniëlle Barhorst
  00:32:08 - 00:32:09 - Femke Lammerts-Dekker
  00:32:09 - 00:32:13 - Femke Lammerts-Dekker
  00:32:14 - 00:33:02 - Femke Lammerts-Dekker
  00:33:13 - 00:38:22 - Ambtelijke Ondersteuning
 2. 2
  Publieksrondvraag - 20:00
 3. 3
  Vaststellen agenda - 20:05
 4. 4
  Bespreekstukken - 20:10
 5. 4.1

  Dijk en Waard wil een kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd evenementenaanbod waarborgen. Om dit te bereiken heeft het college onderzoek laten uitvoeren naar vier specifieke locaties waar evenementen worden georganiseerd. Deze locaties zijn geselecteerd op basis van de frequentie van evenementen en de potentiële impact ervan op de omgeving. Het betreft de locaties ijsbaanterrein ’t Kruis in Heerhugowaard, de Speelweide in Noord-Scharwoude, het kermisterrein in Zuid-Scharwoude, en het evenemententerrein Geestmerambacht. Het terrein Geestmerambacht wordt voornamelijk gebruikt voor grootschalige evenementen met een groot aantal bezoekers en verkeersbewegingen, terwijl de overige locaties zich binnen woonwijken bevinden. Met de groeiende bevolking wordt verwacht dat de vraag naar evenementen in de komende jaren zal toenemen. Echter, deze bevolkingsgroei kan ook leiden tot een grotere ervaren hinder door evenementen. Om deze reden zijn locatieprofielen opgesteld voor de vier terreinen, met als doel om organisatoren, omwonenden en bezoekers te informeren over de mogelijkheden en beperkingen van evenementen op elke locatie. De gemeenteraad wordt voorgesteld om deze locatieprofielen vast te stellen. Na goedkeuring van de locatieprofielen zullen deze worden geïntegreerd in het omgevingsplan. Hierna zal gestart worden met het opstellen van het evenementenbeleid en wordt onderzocht of er nog meer locatieprofielen voor andere terreinen nodig zijn. Alle locatieprofielen worden dan onderdeel van het nog op te stellen brede evenementenbeleid.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. De nota van beantwoording zienswijzen concept locatieprofielen evenemententerreinen vast te stellen. 
  2. Het beleidskader locatieprofielen evenemententerreinen voor de locaties IJsbaanterrein ’t Kruis in Heerhugowaard, de Speelweide in Noord-Scharwoude, kermisterrein ZuidScharwoude en evenemententerrein Geestmerambacht vast te stellen. 
  3. De bevoegdheid tot het wijzigen van het omgevingsplan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders voor wat betreft het opnemen van de locatieprofielen evenemententerreinen voor de evenementenlocaties IJsbaanterrein ’t Kruis in Heerhugowaard, de Speelweide in Noord-Scharwoude, kermisterrein Zuid-Scharwoude en evenemententerrein Geestmerambacht.

  00:35:03 - 00:38:22 - Ambtelijke Ondersteuning
  00:38:22 - 00:38:28 - Femke Lammerts-Dekker
  00:38:28 - 00:39:49 - Ambtelijke Ondersteuning
  00:39:49 - 00:40:02 - Femke Lammerts-Dekker
  00:40:02 - 00:40:03 - Ambtelijke Ondersteuning
  00:40:03 - 00:40:18 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:40:18 - 00:40:50 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:40:50 - 00:40:52 - Ambtelijke Ondersteuning
  00:40:52 - 00:40:54 - Femke Lammerts-Dekker
  00:40:54 - 00:40:55 - Jan van der Starre
  00:40:55 - 00:41:08 - Jan van der Starre
  00:41:08 - 00:41:22 - Jan van der Starre
  00:41:22 - 00:41:28 - Ambtelijke Ondersteuning
  00:41:29 - 00:41:33 - Femke Lammerts-Dekker
  00:41:33 - 00:41:43 - Nicky Stammis
  00:41:44 - 00:41:48 - Femke Lammerts-Dekker
  00:41:49 - 00:42:13 - Carmen Bosscher
  00:42:14 - 00:42:43 - Femke Lammerts-Dekker
  00:42:48 - 00:43:17 - Insprekerspas 1
  00:43:17 - 00:43:21 - Jan van der Starre
  00:43:21 - 00:43:25 - Femke Lammerts-Dekker
  00:43:25 - 00:48:01 - Insprekerspas 1
  00:48:01 - 00:48:15 - Femke Lammerts-Dekker
  00:48:15 - 00:48:16 - Insprekerspas 1
  00:48:16 - 00:48:33 - Daniëlle Barhorst
  00:48:33 - 00:49:11 - Insprekerspas 1
  00:49:11 - 00:49:27 - Daniëlle Barhorst
  00:49:27 - 00:49:52 - Insprekerspas 1
  00:49:52 - 00:50:04 - Insprekerspas 1
  00:50:04 - 00:50:05 - Daniëlle Barhorst
  00:50:05 - 00:50:20 - Daniëlle Barhorst
  00:50:20 - 00:50:26 - Femke Lammerts-Dekker
  00:50:26 - 00:50:35 - Daniëlle Barhorst
  00:50:35 - 00:51:00 - Insprekerspas 1
  00:51:00 - 00:51:02 - Daniëlle Barhorst
  00:51:02 - 00:51:07 - Femke Lammerts-Dekker
  00:51:07 - 00:52:07 - Carmen Bosscher
  00:52:07 - 00:52:09 - Femke Lammerts-Dekker
  00:52:09 - 00:52:20 - Femke Lammerts-Dekker
  00:52:20 - 00:57:14 - Insprekerspas 1
  00:57:14 - 00:57:48 - Femke Lammerts-Dekker
  00:57:48 - 01:02:54 - Insprekerspas 1
  01:02:54 - 01:03:08 - Femke Lammerts-Dekker
  01:03:08 - 01:03:09 - Nicky Stammis
  01:03:09 - 01:03:23 - Nicky Stammis
  01:03:23 - 01:03:37 - Insprekerspas 1
  01:03:37 - 01:03:51 - Femke Lammerts-Dekker
  01:03:51 - 01:08:47 - Insprekerspas 1
  01:08:47 - 01:08:53 - Femke Lammerts-Dekker
  01:08:53 - 01:08:55 - Insprekerspas 1
  01:08:55 - 01:09:07 - Nicky Stammis
  01:09:07 - 01:09:08 - Insprekerspas 1
  01:09:08 - 01:09:16 - Femke Lammerts-Dekker
  01:09:16 - 01:09:18 - Insprekerspas 1
  01:09:18 - 01:09:37 - Carmen Bosscher
  01:09:37 - 01:09:42 - Insprekerspas 1
  01:09:42 - 01:09:43 - Insprekerspas 1
  01:09:43 - 01:09:49 - Femke Lammerts-Dekker
  01:09:49 - 01:09:54 - Femke Lammerts-Dekker
  01:09:54 - 01:09:56 - Daniëlle Barhorst
  01:09:56 - 01:10:13 - Daniëlle Barhorst
  01:10:13 - 01:11:02 - Insprekerspas 1
  01:11:02 - 01:11:03 - Femke Lammerts-Dekker
  01:11:03 - 01:11:10 - Femke Lammerts-Dekker
  01:11:10 - 01:11:12 - Insprekerspas 1
  01:11:12 - 01:11:26 - Floris de Boer
  01:11:26 - 01:11:39 - Insprekerspas 1
  01:11:39 - 01:11:43 - Floris de Boer
  01:11:43 - 01:11:44 - Insprekerspas 1
  01:11:44 - 01:12:07 - Femke Lammerts-Dekker
  01:12:07 - 01:12:16 - Insprekerspas 1
  01:12:16 - 01:12:18 - Floris de Boer
  01:12:18 - 01:13:34 - Floris de Boer
  01:13:34 - 01:13:36 - Carmen Bosscher
  01:13:36 - 01:16:30 - Carmen Bosscher
  01:16:30 - 01:18:13 - Floris de Boer
  01:18:14 - 01:18:20 - Femke Lammerts-Dekker
  01:18:20 - 01:18:34 - Milo Poland
  01:18:34 - 01:18:37 - Floris de Boer
  01:18:37 - 01:18:55 - Floris de Boer
  01:18:55 - 01:19:09 - Floris de Boer
  01:19:09 - 01:19:18 - Milo Poland
  01:19:18 - 01:19:19 - Floris de Boer
  01:19:19 - 01:19:23 - Floris de Boer
  01:19:23 - 01:19:43 - Floris de Boer
  01:19:43 - 01:19:44 - Femke Lammerts-Dekker
  01:19:44 - 01:19:56 - Femke Lammerts-Dekker
  01:19:56 - 01:19:58 - Jan van der Starre
  01:19:58 - 01:20:16 - Jan van der Starre
  01:20:16 - 01:20:59 - Floris de Boer
  01:20:59 - 01:21:03 - Femke Lammerts-Dekker
  01:21:03 - 01:21:05 - Jasper John
  01:21:05 - 01:21:09 - Jasper John
  01:21:09 - 01:21:34 - Carmen Bosscher
  01:21:34 - 01:22:42 - Carmen Bosscher
  01:22:42 - 01:22:43 - Femke Lammerts-Dekker
  01:22:43 - 01:22:47 - Femke Lammerts-Dekker
  01:22:48 - 01:23:46 - Carmen Bosscher
  01:23:50 - 01:25:05 - Floris de Boer
  01:25:05 - 01:25:08 - Femke Lammerts-Dekker
  01:25:08 - 01:25:18 - Femke Lammerts-Dekker
  01:25:19 - 01:25:47 - Rob Lute
  01:25:47 - 01:26:24 - Floris de Boer
  01:26:24 - 01:26:25 - Rob Lute
  01:26:25 - 01:26:26 - Femke Lammerts-Dekker
  01:26:26 - 01:26:28 - Rob Lute
  01:26:28 - 01:26:34 - Rob Lute
  01:26:34 - 01:26:38 - Floris de Boer
  01:26:38 - 01:26:39 - Rob Lute
  01:26:39 - 01:26:41 - Femke Lammerts-Dekker
  01:26:42 - 01:27:10 - Nicky Stammis
  01:27:10 - 01:27:52 - Floris de Boer
  01:27:52 - 01:27:55 - Femke Lammerts-Dekker
  01:27:55 - 01:28:02 - Nicky Stammis
  01:28:02 - 01:28:30 - Floris de Boer
  01:28:30 - 01:28:35 - Floris de Boer
  01:28:35 - 01:28:39 - Femke Lammerts-Dekker
  01:28:41 - 01:29:03 - Joke van Ruitenbeek
  01:29:03 - 01:29:10 - Floris de Boer
  01:29:11 - 01:29:22 - Femke Lammerts-Dekker
  01:29:39 - 01:34:58 - Joke van Ruitenbeek
  01:34:58 - 01:35:03 - Femke Lammerts-Dekker
  01:35:03 - 01:36:07 - Joke van Ruitenbeek
  01:36:07 - 01:36:20 - Femke Lammerts-Dekker
  01:36:20 - 01:36:27 - Nicky Stammis
  01:36:27 - 01:36:30 - Joke van Ruitenbeek
  01:36:30 - 01:36:34 - Nicky Stammis
  01:36:34 - 01:36:38 - Femke Lammerts-Dekker
  01:36:38 - 01:36:47 - Femke Lammerts-Dekker
  01:36:47 - 01:37:00 - Femke Lammerts-Dekker
  01:37:03 - 01:42:35 - Joke van Ruitenbeek
  01:42:35 - 01:42:37 - Femke Lammerts-Dekker
  01:42:37 - 01:42:41 - Floris de Boer
  01:42:41 - 01:42:55 - Floris de Boer
  01:42:55 - 01:43:45 - Joke van Ruitenbeek
  01:43:45 - 01:43:46 - Femke Lammerts-Dekker
  01:43:46 - 01:44:03 - Femke Lammerts-Dekker
  01:44:08 - 01:49:34 - Floris de Boer
  01:49:34 - 01:49:36 - Femke Lammerts-Dekker
  01:49:36 - 01:50:28 - Floris de Boer
  01:50:28 - 01:50:43 - Femke Lammerts-Dekker
  01:50:43 - 01:50:50 - Femke Lammerts-Dekker
  01:50:59 - 01:55:00 - Joke van Ruitenbeek
  01:55:00 - 01:55:08 - Femke Lammerts-Dekker
  01:55:08 - 01:55:21 - Femke Lammerts-Dekker
  02:10:47 - 02:10:52 - Femke Lammerts-Dekker
  02:11:16 - 02:12:24 - Femke Lammerts-Dekker
  02:12:25 - 02:12:53 - Floris de Boer
  02:12:55 - 02:12:59 - Femke Lammerts-Dekker
  02:12:59 - 02:13:00 - Jan van der Starre
  02:13:00 - 02:13:25 - Jan van der Starre
  02:13:25 - 02:13:26 - Femke Lammerts-Dekker
  02:13:26 - 02:13:27 - Jan van der Starre
  02:13:27 - 02:13:46 - Femke Lammerts-Dekker
  02:13:46 - 02:13:48 - Jasper John
  02:13:48 - 02:14:24 - Jasper John
  02:14:25 - 02:14:26 - Femke Lammerts-Dekker
  02:14:27 - 02:15:05 - Jan van der Starre
  02:15:05 - 02:15:07 - Femke Lammerts-Dekker
  02:15:07 - 02:15:08 - Milo Poland
  02:15:08 - 02:15:27 - Milo Poland
  02:15:40 - 02:16:18 - Femke Lammerts-Dekker
  02:16:24 - 02:16:25 - Femke Lammerts-Dekker
  02:16:25 - 02:17:04 - Joke van Ruitenbeek
  02:17:05 - 02:17:25 - Femke Lammerts-Dekker
  02:17:26 - 02:21:53 - John Does
  02:21:53 - 02:21:54 - Femke Lammerts-Dekker
  02:21:54 - 02:21:55 - Femke Lammerts-Dekker
  02:21:55 - 02:21:56 - Nicky Stammis
  02:21:56 - 02:22:08 - Nicky Stammis
  02:22:09 - 02:23:18 - John Does
  02:23:20 - 02:23:21 - Femke Lammerts-Dekker
  02:23:21 - 02:23:22 - Nicky Stammis
  02:23:22 - 02:23:51 - Nicky Stammis
  02:23:51 - 02:23:53 - John Does
  02:23:53 - 02:23:55 - Femke Lammerts-Dekker
  02:23:56 - 02:24:17 - John Does
  02:24:18 - 02:24:20 - Femke Lammerts-Dekker
  02:24:20 - 02:24:22 - Nicky Stammis
  02:24:22 - 02:24:33 - Nicky Stammis
  02:24:34 - 02:24:42 - John Does
  02:24:43 - 02:24:46 - Femke Lammerts-Dekker
  02:24:46 - 02:25:20 - Jasper John
  02:25:20 - 02:26:38 - John Does
  02:26:38 - 02:26:40 - Femke Lammerts-Dekker
  02:26:40 - 02:27:11 - Jasper John
  02:27:11 - 02:27:12 - John Does
  02:27:12 - 02:27:22 - John Does
  02:27:23 - 02:27:24 - Femke Lammerts-Dekker
  02:27:24 - 02:27:28 - Milo Poland
  02:27:28 - 02:27:51 - Milo Poland
  02:27:52 - 02:27:53 - John Does
  02:27:53 - 02:27:55 - Femke Lammerts-Dekker
  02:27:55 - 02:28:03 - John Does
  02:28:05 - 02:28:08 - Femke Lammerts-Dekker
  02:28:18 - 02:28:32 - Ruben Philippo
  02:28:32 - 02:28:33 - Femke Lammerts-Dekker
  02:28:33 - 02:28:45 - John Does
  02:28:45 - 02:29:03 - Ruben Philippo
  02:29:03 - 02:29:12 - Femke Lammerts-Dekker
  02:29:12 - 02:29:13 - Femke Lammerts-Dekker
  02:29:13 - 02:30:01 - Jan van der Starre
  02:30:01 - 02:30:06 - Femke Lammerts-Dekker
  02:30:07 - 02:30:30 - John Does
  02:30:30 - 02:30:32 - Femke Lammerts-Dekker
  02:30:32 - 02:30:33 - John Does
  02:30:33 - 02:30:54 - John Does
  02:30:54 - 02:30:55 - Femke Lammerts-Dekker
  02:30:55 - 02:30:57 - Femke Lammerts-Dekker
  02:30:58 - 02:31:08 - Jan van der Starre
  02:31:09 - 02:33:17 - John Does
  02:33:17 - 02:33:19 - Femke Lammerts-Dekker
  02:33:19 - 02:33:21 - Femke Lammerts-Dekker
  02:33:21 - 02:33:28 - Carmen Bosscher
  02:33:28 - 02:33:33 - Femke Lammerts-Dekker
  02:33:33 - 02:34:11 - Carmen Bosscher
  02:34:11 - 02:34:12 - John Does
  02:34:12 - 02:34:16 - John Does
  02:34:16 - 02:34:22 - John Does
  02:34:22 - 02:34:24 - Femke Lammerts-Dekker
  02:34:24 - 02:34:25 - Femke Lammerts-Dekker
  02:34:29 - 02:35:21 - Carmen Bosscher
  02:35:23 - 02:35:53 - John Does
  02:35:53 - 02:35:54 - Femke Lammerts-Dekker
  02:35:54 - 02:35:55 - Femke Lammerts-Dekker
  02:35:56 - 02:36:37 - Carmen Bosscher
  02:36:37 - 02:36:38 - Femke Lammerts-Dekker
  02:36:38 - 02:36:49 - Femke Lammerts-Dekker
  02:36:49 - 02:36:51 - John Does
  02:36:51 - 02:37:06 - John Does
  02:37:07 - 02:37:08 - Femke Lammerts-Dekker
  02:37:08 - 02:37:09 - Jasper John
  02:37:09 - 02:37:33 - Jasper John
  02:37:35 - 02:37:36 - John Does
  02:37:36 - 02:38:35 - John Does
  02:38:35 - 02:38:37 - Femke Lammerts-Dekker
  02:38:37 - 02:38:43 - Jasper John
  02:38:43 - 02:39:08 - Jasper John
  02:39:08 - 02:39:09 - Femke Lammerts-Dekker
  02:39:10 - 02:39:35 - John Does
  02:39:36 - 02:39:39 - Femke Lammerts-Dekker
  02:39:39 - 02:39:40 - Joke van Ruitenbeek
  02:39:40 - 02:39:59 - Joke van Ruitenbeek
  02:39:59 - 02:40:00 - John Does
  02:40:00 - 02:40:05 - Femke Lammerts-Dekker
  02:40:05 - 02:40:06 - Joke van Ruitenbeek
  02:40:06 - 02:40:13 - John Does
  02:40:13 - 02:40:38 - Joke van Ruitenbeek
  02:40:38 - 02:40:39 - Femke Lammerts-Dekker
  02:40:39 - 02:40:47 - John Does
  02:40:48 - 02:40:51 - Femke Lammerts-Dekker
  02:40:51 - 02:41:12 - Rob Lute
  02:41:12 - 02:41:13 - Femke Lammerts-Dekker
  02:41:15 - 02:41:19 - John Does
  02:41:20 - 02:41:21 - Femke Lammerts-Dekker
  02:41:21 - 02:41:25 - Rob Lute
  02:41:26 - 02:41:28 - Femke Lammerts-Dekker
  02:41:28 - 02:41:30 - Jan van der Starre
  02:41:30 - 02:41:44 - Jan van der Starre
  02:41:44 - 02:41:45 - Femke Lammerts-Dekker
  02:41:45 - 02:41:46 - Femke Lammerts-Dekker
  02:41:48 - 02:42:43 - John Does
  02:42:43 - 02:42:44 - Femke Lammerts-Dekker
  02:42:44 - 02:42:47 - Femke Lammerts-Dekker
  02:42:48 - 02:43:13 - Jan van der Starre
  02:43:13 - 02:43:14 - Femke Lammerts-Dekker
  02:43:14 - 02:43:20 - Femke Lammerts-Dekker
  02:43:21 - 02:44:06 - Floris de Boer
  02:44:06 - 02:44:07 - Femke Lammerts-Dekker
  02:44:07 - 02:44:10 - John Does
  02:44:10 - 02:44:13 - Femke Lammerts-Dekker
  02:44:14 - 02:45:14 - John Does
  02:45:14 - 02:45:15 - Floris de Boer
  02:45:15 - 02:46:13 - Floris de Boer
  02:46:13 - 02:46:20 - Femke Lammerts-Dekker
  02:46:21 - 02:46:36 - John Does
  02:46:36 - 02:46:37 - Floris de Boer
  02:46:37 - 02:47:14 - Floris de Boer
  02:47:15 - 02:47:16 - John Does
  02:47:16 - 02:48:05 - John Does
  02:48:05 - 02:48:06 - Femke Lammerts-Dekker
  02:48:06 - 02:48:45 - Floris de Boer
  02:48:47 - 02:49:31 - John Does
  02:49:31 - 02:49:32 - Femke Lammerts-Dekker
  02:49:32 - 02:50:26 - Floris de Boer
  02:50:26 - 02:50:27 - Femke Lammerts-Dekker
  02:50:27 - 02:50:34 - Femke Lammerts-Dekker
  02:50:35 - 02:50:55 - Nicky Stammis
  02:50:56 - 02:50:57 - Femke Lammerts-Dekker
  02:50:57 - 02:51:10 - John Does
  02:51:10 - 02:51:11 - Femke Lammerts-Dekker
  02:51:11 - 02:51:13 - John Does
  02:51:13 - 02:51:23 - John Does
  02:51:24 - 02:51:27 - Femke Lammerts-Dekker
  02:51:27 - 02:51:28 - Nicky Stammis
  02:51:28 - 02:51:43 - Nicky Stammis
  02:51:46 - 02:52:04 - John Does
  02:52:04 - 02:52:09 - Femke Lammerts-Dekker
  02:52:09 - 02:52:11 - John Does
  02:52:11 - 02:52:26 - John Does
  02:52:26 - 02:52:40 - Femke Lammerts-Dekker
  02:52:40 - 02:52:42 - Femke Lammerts-Dekker
  02:52:43 - 02:53:33 - John Does
  02:53:33 - 02:53:34 - Femke Lammerts-Dekker
  02:53:34 - 02:53:47 - Femke Lammerts-Dekker
  02:53:47 - 02:53:48 - Carmen Bosscher
  02:53:48 - 02:54:02 - Carmen Bosscher
  02:54:02 - 02:54:12 - Femke Lammerts-Dekker
  02:54:12 - 02:54:47 - Carmen Bosscher
  02:54:47 - 02:54:57 - Femke Lammerts-Dekker
  02:54:59 - 02:55:02 - Femke Lammerts-Dekker
  02:55:02 - 02:55:04 - Nicky Stammis
  02:55:04 - 02:55:13 - Nicky Stammis
  02:55:13 - 02:55:14 - Femke Lammerts-Dekker
  02:55:14 - 02:55:16 - Femke Lammerts-Dekker
  02:55:16 - 02:55:26 - Nicky Stammis
  02:55:26 - 02:55:28 - Nicky Stammis
  02:55:28 - 02:55:31 - Femke Lammerts-Dekker
  02:55:31 - 02:55:43 - Nicky Stammis
  02:55:44 - 02:55:46 - Femke Lammerts-Dekker
  02:55:46 - 02:56:23 - John Does
  02:56:24 - 02:56:26 - Femke Lammerts-Dekker
  02:56:26 - 02:56:29 - Nicky Stammis
  02:56:29 - 02:56:42 - Nicky Stammis
  02:56:43 - 02:56:44 - Femke Lammerts-Dekker
  02:56:44 - 02:56:55 - John Does
  02:56:55 - 02:57:07 - Femke Lammerts-Dekker
  02:57:07 - 02:57:09 - Femke Lammerts-Dekker
  02:57:09 - 03:01:27 - Maarten Poorter
  03:01:27 - 03:01:28 - Femke Lammerts-Dekker
  03:01:28 - 03:01:30 - Femke Lammerts-Dekker
  03:01:31 - 03:02:07 - Carmen Bosscher
  03:02:08 - 03:02:09 - Femke Lammerts-Dekker
  03:02:10 - 03:02:54 - Maarten Poorter
  03:02:55 - 03:02:56 - Femke Lammerts-Dekker
  03:02:58 - 03:03:27 - Carmen Bosscher
  03:03:27 - 03:03:28 - Maarten Poorter
  03:03:28 - 03:03:29 - Femke Lammerts-Dekker
  03:03:29 - 03:03:48 - Maarten Poorter
  03:03:48 - 03:03:53 - Femke Lammerts-Dekker
  03:03:53 - 03:04:16 - Carmen Bosscher
  03:04:17 - 03:04:20 - Femke Lammerts-Dekker
  03:04:20 - 03:04:21 - Floris de Boer
  03:04:21 - 03:05:07 - Floris de Boer
  03:05:08 - 03:05:09 - Femke Lammerts-Dekker
  03:05:10 - 03:06:10 - Maarten Poorter
  03:06:11 - 03:06:12 - Floris de Boer
  03:06:12 - 03:06:48 - Floris de Boer
  03:06:49 - 03:06:57 - Femke Lammerts-Dekker
  03:06:58 - 03:07:42 - Maarten Poorter
  03:07:42 - 03:07:49 - Femke Lammerts-Dekker
  03:07:49 - 03:07:50 - Floris de Boer
  03:07:50 - 03:07:54 - Floris de Boer
  03:07:54 - 03:08:03 - Floris de Boer
  03:08:03 - 03:08:09 - Femke Lammerts-Dekker
  03:08:09 - 03:08:29 - Floris de Boer
  03:08:30 - 03:08:35 - Femke Lammerts-Dekker
  03:08:35 - 03:08:36 - Femke Lammerts-Dekker
  03:08:37 - 03:08:56 - Maarten Poorter
  03:08:56 - 03:08:58 - Femke Lammerts-Dekker
  03:08:58 - 03:09:01 - Nicky Stammis
  03:09:01 - 03:09:41 - Nicky Stammis
  03:09:41 - 03:09:44 - Femke Lammerts-Dekker
  03:09:44 - 03:10:08 - Nicky Stammis
  03:10:09 - 03:10:11 - Femke Lammerts-Dekker
  03:10:11 - 03:10:49 - Maarten Poorter
  03:10:49 - 03:10:50 - Femke Lammerts-Dekker
  03:10:50 - 03:10:51 - Femke Lammerts-Dekker
  03:10:51 - 03:11:07 - Nicky Stammis
  03:11:07 - 03:11:11 - Femke Lammerts-Dekker
  03:11:11 - 03:11:29 - Maarten Poorter
  03:11:30 - 03:12:51 - Femke Lammerts-Dekker
 6. 5
  Hamerstukken - 22:10
 7. 6
  Sluiting - 22:10