Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel Parelhof

donderdag 20 juni 2024

20:00 - 21:15
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
F. de Boer
Toelichting

Deze politieke tafel staat in het teken van de bespreking van de evaluatie pilot armoedebeleid.


Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Blijf daarom in contact met de raad.


Wilt u iets zeggen tijdens een politieke avond?
Dan kan dat. U kunt vijf minuten iets zeggen. Raadsleden en fractievertegenwoordigers kunnen u dan vragen stellen. Bij een beeldvormend onderwerp kunt u ook aan tafel zitten en meepraten. Wilt u vijf minuten iets zeggen of aan tafel zitten? Neem contact op met de griffie. Doe dat donderdag 20 juni vóór 12.00 uur.


Mail griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 20:00
 2. 2
  Publieksrondvraag - 20:00
 3. 3
  Vaststellen agenda - 20:05
 4. 4
  Bespreekstukken - 20:10
 5. 4.1

  Op 16 april 2024 is beeldvormend gesproken over de evaluatie van de pilot armoedebeleid. Diverse fracties hebben aangegeven behoefte te hebben om hier ook oordeelsvormend over in gesprek te gaan met elkaar. Omdat er geen raadsvoorstel of –besluit voorligt, is hiervoor een agendaverzoek bij de agendacommissie gedaan. De agendacommissie heeft ingestemd met het verzoek om het armoedebeleid oordeelsvormend aan de politieke tafel van 20 juni te bespreken.


  Behandelwijze
  Het gesprek aan de politieke tafel vindt plaats aan de hand van twee centrale vragen waar de fracties in hun bijdrage antwoord op kunnen geven:
  1. Hoe kijkt de raad aan tegen de evaluatie van het armoedebeleid?
  2. Wil de raad het college nog zaken meegeven in de verdere uitvoering van de pilot armoedebeleid?


  De basis voor de oordeelsvorming is de evaluatie pilot armoedebeleid. De politieke tafel is met name gericht op het onderlinge debat tussen de fracties. Fracties voeren met elkaar het verdiepende gesprek. Technische vragen aan de wethouder worden niet toegestaan. Hier was op 16 april de mogelijkheid voor. Uitgangspunt is dat er in deze bespreking oordeelsvormend met elkaar van mening wordt gewisseld. Er vindt een politiek debat plaats dat dient als input voor het college. De wethouder kan dan reageren op wat de raad het college nog mee wil geven 


  Vervolg 
   Op basis van de tafelbehandeling kunnen fracties zelf aangegeven hoe zij verder willen met het onderwerp.

 6. 5
  Hamerstukken - 21:15
 7. 6
  Sluiting - 21:15