Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel Parelhof

dinsdag 16 april 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
Joke van Ruitenbeek
Toelichting

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Blijf daarom in contact met de raad.


Wilt u iets zeggen tijdens een politieke avond?
Dan kan dat. U kunt vijf minuten iets zeggen. Raadsleden en fractievertegenwoordigers kunnen u dan vragen stellen. Bij een beeldvormend onderwerp kunt u ook aan tafel zitten en meepraten. Wilt u vijf minuten iets zeggen of aan tafel zitten? Neem contact op met de griffie. Doe dat dinsdag 16 april 2024 vóór 12.00 uur.


Mail griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.


De raad stelt vragen
Raadsleden kunnen technische vragen stellen over een onderwerp op de agenda. Zo kunnen ze meer duidelijkheid krijgen over iets. Deze vragen kunnen tot donderdag 11 april 2024 vóór 12.00 uur gesteld worden via griffie@dijkenwaard.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:27 - 00:06:33 - Joke van Ruitenbeek
 2. 2
  Publieksrondvraag - 20:05
 3. 3

  00:05:30 - 00:06:33 - Joke van Ruitenbeek
  00:06:34 - 00:06:59 - Ben Hoejenbos
  00:06:59 - 00:07:13 - Joke van Ruitenbeek
  00:07:17 - 00:11:26 - Joke van Ruitenbeek
 4. 4

  00:08:18 - 00:11:26 - Joke van Ruitenbeek
 5. 4.1

  Het integrale parkeerbeleid streeft naar een balans van het ruimtegebruik, zowel in de bestaande woonomgeving als in toekomstige ontwikkelingen, met oog voor de belangen van de huidige en toekomstige autobezitter en gebruiker. Er is behoefte aan nieuw beleid om actuele en toekomstige parkeervraagstukken het hoofd te bieden. De raad gaf op 15 maart 2022 met de motie ‘Parkeerverordening‘ opdracht om het integraal parkeerbeleid op te stellen. De zienswijzen en de discussie in de gemeenteraad hebben geleid tot aanpassingen in het beleid dat nu ter vaststelling voorligt.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de gemeenteraad te adviseren over de volgende besluitpunten: 
  1. De zienswijzennota vast te stellen. 
  2. Het integraal parkeerbeleid 2024 – 2030 vast te stellen.
  3. De Beleidsnota Parkeren in woonwijken van Heerhugowaard (2015) in te trekken. 
  4. De Parkeerstrategie Stadshart en Stationsgebied Gemeente Heerhugowaard (2021) in te trekken. 
  5. Voor de implementatie in 2024 incidenteel een bedrag beschikbaar te stellen van € 400.000 en deze te verantwoorden in de voorjaarsrapportage.

  00:08:20 - 00:11:26 - Joke van Ruitenbeek
  00:11:35 - 00:17:34 - Insprekerspas 1
  00:17:34 - 00:17:39 - Joke van Ruitenbeek
  00:17:39 - 00:19:36 - Insprekerspas 1
  00:19:36 - 00:19:42 - Joke van Ruitenbeek
  00:19:42 - 00:19:57 - Insprekerspas 1
  00:19:57 - 00:20:12 - Joke van Ruitenbeek
  00:20:12 - 00:20:37 - Joke van Ruitenbeek
  00:20:38 - 00:25:10 - Insprekerspas 1
  00:25:10 - 00:25:14 - Joke van Ruitenbeek
  00:25:14 - 00:25:49 - Joke van Ruitenbeek
  00:25:53 - 00:31:40 - Insprekerspas 1
  00:31:40 - 00:32:05 - Joke van Ruitenbeek
  00:32:05 - 00:32:12 - Nicky Stammis
  00:32:12 - 00:32:20 - Nicky Stammis
  00:32:20 - 00:33:14 - Insprekerspas 1
  00:33:14 - 00:33:29 - Joke van Ruitenbeek
  00:33:29 - 00:33:31 - Insprekerspas 1
  00:33:31 - 00:33:50 - Carmen Bosscher
  00:33:50 - 00:34:23 - Insprekerspas 1
  00:34:23 - 00:34:26 - Carmen Bosscher
  00:34:26 - 00:34:28 - Insprekerspas 1
  00:34:28 - 00:34:39 - Joke van Ruitenbeek
  00:34:39 - 00:34:50 - Insprekerspas 1
  00:34:50 - 00:35:05 - Joke van Ruitenbeek
  00:35:05 - 00:39:45 - Insprekerspas 1
  00:39:45 - 00:39:58 - Joke van Ruitenbeek
  00:39:58 - 00:41:28 - Joke van Ruitenbeek
  00:41:28 - 00:41:30 - Nicky Stammis
  00:41:30 - 00:47:33 - Nicky Stammis
  00:47:38 - 00:47:45 - Joke van Ruitenbeek
  00:48:02 - 00:48:39 - Petra Pekema
  00:48:41 - 00:50:14 - Petra Pekema
  00:50:14 - 00:50:18 - Joke van Ruitenbeek
  00:50:18 - 00:50:20 - Nicky Stammis
  00:50:20 - 00:50:23 - Nicky Stammis
  00:50:23 - 00:50:51 - Petra Pekema
  00:50:51 - 00:50:55 - Joke van Ruitenbeek
  00:50:55 - 00:50:56 - Carmen Bosscher
  00:50:56 - 00:51:13 - Carmen Bosscher
  00:51:13 - 00:51:35 - Petra Pekema
  00:51:35 - 00:52:13 - Carmen Bosscher
  00:52:13 - 00:52:17 - Joke van Ruitenbeek
  00:52:17 - 00:52:34 - Carmen Bosscher
  00:52:34 - 00:54:12 - Petra Pekema
  00:54:12 - 00:54:21 - Joke van Ruitenbeek
  00:54:21 - 00:55:11 - Petra Pekema
  00:55:11 - 00:55:19 - Joke van Ruitenbeek
  00:55:19 - 00:55:31 - Petra Pekema
  00:55:32 - 00:59:42 - Carmen Bosscher
  00:59:52 - 01:00:31 - Joke van Ruitenbeek
  01:00:44 - 01:04:42 - Richard den Bak
  01:04:42 - 01:04:44 - Joke van Ruitenbeek
  01:04:44 - 01:05:02 - Joke van Ruitenbeek
  01:05:04 - 01:05:28 - Petra Pekema
  01:05:28 - 01:05:37 - Richard den Bak
  01:05:37 - 01:05:56 - Petra Pekema
  01:05:58 - 01:06:09 - Joke van Ruitenbeek
  01:06:26 - 01:06:41 - Floris de Boer
  01:06:41 - 01:06:43 - Rutger Does
  01:06:43 - 01:06:47 - Rutger Does
  01:06:47 - 01:06:49 - Rutger Does
  01:06:49 - 01:06:52 - Floris de Boer
  01:06:52 - 01:06:56 - Joke van Ruitenbeek
  01:06:56 - 01:09:01 - Rutger Does
  01:09:01 - 01:09:13 - Joke van Ruitenbeek
  01:09:13 - 01:09:32 - Carmen Bosscher
  01:09:32 - 01:09:52 - Rutger Does
  01:09:52 - 01:09:53 - Joke van Ruitenbeek
  01:09:53 - 01:09:54 - Carmen Bosscher
  01:09:54 - 01:09:56 - Joke van Ruitenbeek
  01:09:56 - 01:10:20 - Carmen Bosscher
  01:10:20 - 01:10:24 - Joke van Ruitenbeek
  01:10:24 - 01:10:26 - Carmen Bosscher
  01:10:26 - 01:10:49 - Rutger Does
  01:10:49 - 01:11:07 - Joke van Ruitenbeek
  01:11:08 - 01:11:13 - Joke van Ruitenbeek
  01:11:13 - 01:12:36 - Floris de Boer
  01:12:38 - 01:12:51 - Joke van Ruitenbeek
  01:13:07 - 01:16:17 - Perry Stet
  01:16:17 - 01:16:21 - Joke van Ruitenbeek
  01:16:21 - 01:16:43 - Carmen Bosscher
  01:16:43 - 01:17:23 - Perry Stet
  01:17:23 - 01:17:24 - Carmen Bosscher
  01:17:24 - 01:17:34 - Joke van Ruitenbeek
  01:17:34 - 01:17:35 - Carmen Bosscher
  01:17:35 - 01:17:40 - Joke van Ruitenbeek
  01:17:40 - 01:17:54 - Carmen Bosscher
  01:17:54 - 01:18:14 - Carmen Bosscher
  01:18:14 - 01:18:21 - Perry Stet
  01:18:21 - 01:18:40 - Joke van Ruitenbeek
  01:18:40 - 01:18:41 - Perry Stet
  01:18:41 - 01:18:42 - Perry Stet
  01:18:42 - 01:19:03 - Carmen Bosscher
  01:19:03 - 01:19:35 - Perry Stet
  01:19:35 - 01:19:41 - Joke van Ruitenbeek
  01:19:41 - 01:22:11 - Perry Stet
  01:22:11 - 01:22:13 - Joke van Ruitenbeek
  01:22:13 - 01:22:18 - Joke van Ruitenbeek
  01:22:20 - 01:26:47 - Daniëlle Barhorst
  01:26:47 - 01:26:55 - Joke van Ruitenbeek
  01:26:55 - 01:27:06 - Joke van Ruitenbeek
  01:27:06 - 01:27:09 - Nicky Stammis
  01:27:09 - 01:27:30 - Daniëlle Barhorst
  01:27:30 - 01:27:47 - Daniëlle Barhorst
  01:27:49 - 01:27:55 - Joke van Ruitenbeek
  01:28:03 - 01:32:45 - Erik Wegman
  01:32:45 - 01:32:47 - Joke van Ruitenbeek
  01:32:47 - 01:33:17 - Floris de Boer
  01:33:17 - 01:34:21 - Erik Wegman
  01:34:21 - 01:34:22 - Joke van Ruitenbeek
  01:34:22 - 01:34:23 - Floris de Boer
  01:34:23 - 01:34:49 - Floris de Boer
  01:34:49 - 01:36:46 - Erik Wegman
  01:36:46 - 01:36:50 - Joke van Ruitenbeek
  01:36:50 - 01:37:03 - Carmen Bosscher
  01:37:03 - 01:37:35 - Erik Wegman
  01:37:35 - 01:37:36 - Carmen Bosscher
  01:37:36 - 01:38:10 - Carmen Bosscher
  01:38:10 - 01:38:32 - Joke van Ruitenbeek
  01:38:32 - 01:38:33 - Erik Wegman
  01:38:33 - 01:38:38 - Joke van Ruitenbeek
  01:38:38 - 01:38:40 - Erik Wegman
  01:38:40 - 01:38:47 - Joke van Ruitenbeek
  01:38:47 - 01:38:53 - Erik Wegman
  01:38:55 - 01:42:44 - Joris Koning
  01:42:48 - 01:43:19 - Joke van Ruitenbeek
  01:43:20 - 01:52:55 - Nils Langedijk
  01:52:55 - 01:52:59 - Joke van Ruitenbeek
  01:53:01 - 01:53:25 - Carmen Bosscher
  01:53:25 - 01:53:27 - Joke van Ruitenbeek
  01:53:27 - 01:53:46 - Carmen Bosscher
  01:53:50 - 01:54:46 - Nils Langedijk
  01:54:47 - 01:54:49 - Joke van Ruitenbeek
  01:54:49 - 01:55:02 - Carmen Bosscher
  01:55:02 - 01:55:03 - Joke van Ruitenbeek
  01:55:07 - 01:55:27 - Nils Langedijk
  01:55:29 - 01:55:30 - Joke van Ruitenbeek
  01:55:30 - 01:55:31 - Carmen Bosscher
  01:55:31 - 01:55:45 - Carmen Bosscher
  01:55:49 - 01:58:27 - Nils Langedijk
  01:58:27 - 01:58:30 - Joke van Ruitenbeek
  01:58:30 - 01:58:31 - Nicky Stammis
  01:58:31 - 01:58:54 - Nicky Stammis
  01:59:00 - 01:59:22 - Nils Langedijk
  01:59:22 - 01:59:23 - Joke van Ruitenbeek
  01:59:24 - 01:59:59 - Joke van Ruitenbeek
  02:00:14 - 02:01:29 - Petra Pekema
  02:01:29 - 02:01:31 - Joke van Ruitenbeek
  02:01:32 - 02:01:49 - Joke van Ruitenbeek
  02:01:49 - 02:01:50 - Daniëlle Barhorst
  02:01:50 - 02:03:56 - Daniëlle Barhorst
  02:03:56 - 02:03:57 - Daniëlle Barhorst
  02:03:58 - 02:04:22 - Joke van Ruitenbeek
  02:04:36 - 02:05:26 - Nils Langedijk
  02:05:26 - 02:05:28 - Joke van Ruitenbeek
  02:05:28 - 02:05:29 - Nils Langedijk
  02:05:31 - 02:05:45 - Petra Pekema
  02:05:45 - 02:05:48 - Joke van Ruitenbeek
  02:05:48 - 02:05:49 - Petra Pekema
  02:05:49 - 02:06:00 - Joke van Ruitenbeek
  02:06:00 - 02:06:01 - Petra Pekema
  02:06:07 - 02:06:37 - Nils Langedijk
  02:06:38 - 02:13:05 - Joke van Ruitenbeek
  02:17:32 - 02:18:03 - Joke van Ruitenbeek
  02:18:05 - 02:18:06 - Joke van Ruitenbeek
  02:18:07 - 02:18:41 - Joke van Ruitenbeek
  02:18:43 - 02:18:48 - Joke van Ruitenbeek
  02:18:49 - 02:19:51 - Joke van Ruitenbeek
 6. 4.2

  Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van een glastuinbouwperceel aan de Jan Glijnisweg 89d te Heerhugowaard planologisch mogelijk. Op deze locatie worden maximaal 40 woningen mogelijk gemaakt in een bosrijke omgeving. De twee bestaande bedrijfswoningen aan de Jan Glijnisweg worden herbestemd naar reguliere woningen. De bestaande kassen worden gesloopt en het aanwezige glastuinbouwbedrijf ‘Amigo Plant’ zal verhuizen naar het Altongebied.


  Er is 1 zienswijze ingediend die niet heeft geleid tot een wijziging van het bestemmingsplan.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de gemeenteraad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. De Nota van Beantwoording zienswijze en Staat van Wijzigingen vast te stellen; 
  2. Het bestemmingsplan Jan Glijnisweg 89d, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.1980. BP81Waarderhout- VA01 gewijzigd vast te stellen; 
  3. Op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd; 
  4. Om aanvullende welstandscriteria, zoals opgenomen in het beeldkwaliteitsplan “Masterplan voor ontwikkeling Waarderhout’ (bijlage 1 bij de toelichting) voor deze ontwikkeling vast te stellen; 
  5. Te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum 14 juli 2022.

  02:19:12 - 02:19:51 - Joke van Ruitenbeek
  02:20:07 - 02:21:05 - Richard den Bak
  02:21:06 - 02:21:12 - Joke van Ruitenbeek
  02:21:28 - 02:22:24 - Jan van der Starre
  02:22:27 - 02:22:37 - Joke van Ruitenbeek
  02:22:42 - 02:22:43 - Jan van der Starre
  02:22:44 - 02:23:40 - Quincy Naarden
  02:23:40 - 02:24:02 - Joke van Ruitenbeek
  02:24:02 - 02:24:55 - Ben Hoejenbos
  02:24:55 - 02:24:56 - Joke van Ruitenbeek
  02:24:57 - 02:25:06 - Joke van Ruitenbeek
  02:25:14 - 02:26:39 - Nils Langedijk
  02:26:39 - 02:26:42 - Joke van Ruitenbeek
  02:26:42 - 02:26:43 - Joke van Ruitenbeek
  02:26:44 - 02:27:03 - Jan van der Starre
  02:27:03 - 02:27:04 - Nils Langedijk
  02:27:04 - 02:27:12 - Nils Langedijk
  02:27:15 - 02:27:19 - Jan van der Starre
  02:27:19 - 02:27:22 - Nils Langedijk
  02:27:22 - 02:27:24 - Jan van der Starre
  02:27:25 - 02:27:53 - Jan van der Starre
  02:27:55 - 02:28:13 - Nils Langedijk
  02:28:16 - 02:28:18 - Jan van der Starre
  02:28:18 - 02:28:43 - Jan van der Starre
  02:28:45 - 02:28:48 - Nils Langedijk
  02:28:48 - 02:29:43 - Nils Langedijk
  02:29:43 - 02:29:45 - Joke van Ruitenbeek
  02:29:45 - 02:29:49 - Joke van Ruitenbeek
  02:29:49 - 02:30:17 - Ben Hoejenbos
  02:30:20 - 02:30:36 - Nils Langedijk
  02:30:40 - 02:31:01 - Joke van Ruitenbeek
  02:31:02 - 02:31:13 - Joke van Ruitenbeek
  02:31:14 - 02:31:25 - Jan van der Starre
  02:31:27 - 02:31:35 - Joke van Ruitenbeek
  02:31:36 - 02:31:38 - Jan van der Starre
  02:31:39 - 02:31:58 - Joke van Ruitenbeek
  02:31:59 - 02:32:02 - Joke van Ruitenbeek
  02:32:02 - 02:32:18 - Ben Hoejenbos
  02:32:18 - 02:32:20 - Joke van Ruitenbeek
  02:32:21 - 02:32:24 - Joke van Ruitenbeek
  02:32:24 - 02:32:29 - Dennis Koopman
  02:32:29 - 02:32:35 - Dennis Koopman
  02:32:35 - 02:32:45 - Joke van Ruitenbeek
  02:32:45 - 02:32:49 - Dennis Koopman
  02:32:49 - 02:32:50 - Dennis Koopman
  02:32:50 - 02:32:51 - Joke van Ruitenbeek
  02:32:51 - 02:33:02 - Dennis Koopman
  02:33:02 - 02:33:03 - Joke van Ruitenbeek
  02:33:04 - 02:33:33 - Joke van Ruitenbeek
 7. 5
  Hamerstukken - 22:00
 8. 5.1

  De gemeenteraad van Dijk en Waard gaat besluiten het "Paraplubestemmingsplan Datacenters Dijk en Waard" vast te stellen. Het provinciaal beleid (de Omgevingsverordening NH2022) geeft de opdracht om datacenters (vloeroppervlakte meer dan 2000 m2 en een elektrisch aansluitvermogen meer dan 5 MVA) niet toe te staan in de gemeente. Met vaststelling van het paraplubestemmingsplan is de provinciale opdracht uitgevoerd.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de gemeenteraad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. het "Paraplubestemmingsplan Datacenters Dijk en Waard" ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met identificatiecode NL.IMRO.1980. BPDATACENTERS-VA01; 
  2. geen milieueffectrapportage vast te stellen; 3. geen exploitatieplan vast te stellen.

 9. 5.2

  Dit voorstel gaat over het vaststellen van de Actualisatieplannen Heerhugowaard 2022 en Langedijk 2022, en de Veegplannen Heerhugowaard 2023 en Langedijk 2023. Deze plannen zijn nodig vanwege de overgang naar de Omgevingswet. De voorliggende veeg- en actualisatieplannen voorzien dat enkele omgevingsvergunningen in kaart worden gebracht en automatisch onder het tijdelijke Omgevingsplan vallen.

  Voorgesteld besluit

  De tafel wordt gevraagd de gemeenteraad te adviseren over de volgende besluitpunten:
  1. Het Actualisatieplan Heerhugowaard 2022, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1980.BP96ACTUALISATIE5-VA01, vast te stellen. 
  2. Het Actualisatieplan Langedijk 2022, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1980.BPLGD2022-VA01, vast te stellen. 
  3. Het Veegplan Heerhugowaard 2023, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1980.VeegplanHHW2023-VA01, vast te stellen. 
  4. Het Veegplan Langedijk 2023, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1980.VeegplanLGD2023-VA01, vast te stellen. 
  5. Geen milieueffectrapportage op te stellen voor elk van de genoemde plannen. 
  6. Geen exploitatieplan op te stellen voor elk van de genoemde plannen.

 10. 6

  02:33:49 - 02:33:52 - Joke van Ruitenbeek
  12:44:27 - 12:44:28 - Michelle Knopp Jeugdboa