Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel Parelhof

dinsdag 5 maart 2024

20:00 - 22:15
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
Anja Grim
Toelichting

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Blijf daarom in contact met de raad.


Wilt u iets zeggen tijdens een politieke avond?
Dan kan dat. U kunt vijf minuten iets zeggen. Raadsleden en fractievertegenwoordigers kunnen u dan vragen stellen. Bij een beeldvormend onderwerp kunt u ook aan tafel zitten en meepraten. Wilt u vijf minuten iets zeggen of aan tafel zitten? Neem contact op met de griffie. Doe dat dinsdag 5 maart vóór 12.00 uur.


Mail griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.


De raad stelt vragen
Raadsleden kunnen technische vragen stellen over een onderwerp op de agenda. Zo kunnen ze meer duidelijkheid krijgen over iets. Deze vragen kunnen tot donderdag 29 februari vóór 12.00 uur gesteld worden via griffie@dijkenwaard.nl

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:06:10 - 00:08:38 - Anja Grim
 2. 2
  Publieksrondvraag - 20:05
 3. 3

  00:07:09 - 00:08:38 - Anja Grim
 4. 4

  00:07:23 - 00:08:38 - Anja Grim
 5. 4.1

  Op 11 juli 2023 stelde de raad de kaders vast met een besluit op de peilnota. Op 8 november 2023 werd het concept aan de raad voorgelegd en werd besloten deze vrij te geven voor inspraak.


  Hierop zijn 112 zienswijzen ontvangen. De rode lijn in deze zienswijzen zijn de verhoogde tarieven van het parkeren en de vergunningen. Dit kunt u teruglezen in de zienswijzennota parkeerbeleid. Het college heeft deze zienswijze beoordeeld en (deels) verwerkt in het parkeerbeleid.


  Tijdens deze avond wordt toegelicht en met de raad besproken waarvoor dit beleid wordt ingevoerd, wat er uit de inspraakprocedure is gekomen en hoe het college dat verwerkt heeft in een aangepaste versie van het beleid. Daarbij wordt aan de raad aangegeven wat de redenen zijn van het wel of niet aanpassen van het beleid en welke afwegingen gemaakt zijn.


  Na behandeling van het definitieve beleid aan de politieke tafel van 16 april, volgt vaststelling door de gemeenteraad op 23 april. Daarna worden de voorbereidingen getroffen voor invoering van het nieuwe beleid per 1 januari 2025.

  00:07:27 - 00:08:38 - Anja Grim
  00:08:40 - 00:09:53 - Nils Langedijk
  00:09:54 - 00:10:10 - Nils Langedijk
  00:10:10 - 00:10:11 - Anja Grim
  00:10:11 - 00:10:17 - Anja Grim
  00:10:23 - 00:33:36 - Nils Langedijk
  00:33:36 - 00:34:03 - Anja Grim
  00:34:03 - 00:34:17 - Nils Langedijk
  00:34:17 - 00:36:09 - Milo Poland
  00:36:09 - 00:36:51 - Nils Langedijk
  00:36:51 - 00:36:54 - Milo Poland
  00:36:54 - 00:37:44 - Milo Poland
  00:37:44 - 00:37:47 - Nils Langedijk
  00:37:47 - 00:37:49 - Anja Grim
  00:37:49 - 00:37:50 - Nils Langedijk
  00:37:50 - 00:40:36 - Willem Jan Mandersloot
  00:40:36 - 00:40:43 - Anja Grim
  00:40:43 - 00:40:45 - Nils Langedijk
  00:40:45 - 00:42:32 - Hudson Louis
  00:42:32 - 00:42:33 - Nils Langedijk
  00:42:33 - 00:42:37 - Anja Grim
  00:42:37 - 00:43:21 - Floris de Boer
  00:43:21 - 00:43:52 - Nils Langedijk
  00:43:52 - 00:44:15 - Floris de Boer
  00:44:15 - 00:44:16 - Nils Langedijk
  00:44:16 - 00:44:17 - Anja Grim
  00:44:17 - 00:44:20 - Nils Langedijk
  00:44:20 - 00:44:21 - Anja Grim
  00:44:21 - 00:44:22 - Rob Lute
  00:44:22 - 00:44:34 - Rob Lute
  00:44:34 - 00:44:42 - Nils Langedijk
  00:44:42 - 00:45:06 - Rob Lute
  00:45:06 - 00:45:38 - Nils Langedijk
  00:45:38 - 00:46:30 - Rob Lute
  00:46:30 - 00:46:55 - Nils Langedijk
  00:46:55 - 00:47:07 - Rob Lute
  00:47:07 - 00:47:09 - Nils Langedijk
  00:47:09 - 00:47:12 - Anja Grim
  00:47:12 - 00:49:24 - Carmen Bosscher
  00:49:24 - 00:50:30 - Nils Langedijk
  00:50:30 - 00:50:32 - Anja Grim
  00:50:32 - 00:50:33 - Nils Langedijk
  00:50:33 - 00:52:20 - Carmen Bosscher
  00:52:20 - 00:52:21 - Nils Langedijk
  00:52:21 - 00:52:26 - Anja Grim
  00:52:26 - 00:52:41 - Nils Langedijk
  00:52:41 - 00:52:54 - Anja Grim
  00:52:54 - 00:53:11 - Nils Langedijk
  00:53:11 - 00:53:13 - Anja Grim
  00:53:13 - 00:53:16 - Richard den Bak
  00:53:16 - 00:54:37 - Richard den Bak
  00:54:37 - 00:55:14 - Nils Langedijk
  00:55:14 - 00:55:51 - Richard den Bak
  00:55:51 - 00:55:52 - Nils Langedijk
  00:55:52 - 00:55:57 - Anja Grim
  00:55:57 - 00:56:14 - Rob Lute
  00:56:14 - 00:56:18 - Nils Langedijk
  00:56:18 - 00:56:19 - Rob Lute
  00:56:19 - 00:56:28 - Nils Langedijk
  00:56:28 - 00:56:32 - Rob Lute
  00:56:32 - 00:56:35 - Nils Langedijk
  00:56:35 - 00:56:51 - Rob Lute
  00:56:51 - 00:56:54 - Nils Langedijk
  00:56:54 - 00:57:00 - Rob Lute
  00:57:00 - 00:57:14 - Nils Langedijk
  00:57:14 - 00:57:17 - Rob Lute
  00:57:17 - 00:57:19 - Nils Langedijk
  00:57:19 - 00:57:32 - Nils Langedijk
  00:57:32 - 00:57:35 - Anja Grim
  00:57:35 - 00:57:36 - Nicky Stammis
  00:57:36 - 00:57:46 - Nicky Stammis
  00:57:46 - 00:57:50 - Anja Grim
  00:57:50 - 00:58:05 - Nicky Stammis
  00:58:05 - 00:58:24 - Nils Langedijk
  00:58:24 - 00:58:59 - Nicky Stammis
  00:58:59 - 00:59:07 - Nils Langedijk
  00:59:07 - 00:59:41 - Nicky Stammis
  00:59:41 - 00:59:53 - Nils Langedijk
  00:59:53 - 01:00:29 - Nicky Stammis
  01:00:29 - 01:01:17 - Nils Langedijk
  01:01:17 - 01:01:51 - Nicky Stammis
  01:01:51 - 01:02:15 - Nils Langedijk
  01:02:15 - 01:02:20 - Nicky Stammis
  01:02:20 - 01:02:23 - Nils Langedijk
  01:02:23 - 01:02:31 - Anja Grim
  01:02:31 - 01:02:33 - Nils Langedijk
  01:02:33 - 01:05:11 - Hudson Louis
  01:05:11 - 01:05:12 - Anja Grim
  01:05:12 - 01:05:14 - Hudson Louis
  01:05:14 - 01:06:10 - Nils Langedijk
  01:06:10 - 01:06:27 - Hudson Louis
  01:06:27 - 01:06:29 - Nils Langedijk
  01:06:29 - 01:06:33 - Anja Grim
  01:06:33 - 01:06:34 - Nils Langedijk
  01:06:34 - 01:07:10 - Perry Stet
  01:07:10 - 01:07:12 - Nils Langedijk
  01:07:12 - 01:07:28 - Anja Grim
  01:07:28 - 01:07:55 - Anja Grim
 6. 4.2

  Een omgevingsvisie is een nieuw beleidsinstrument onder de Omgevingswet dat richting geeft aan de toekomst van de gemeente. Het geeft de strategische doelen voor onze ‘fysieke leefomgeving’ weer. Die leefomgeving omvat bijvoorbeeld gebouwen, infrastructuur, water of landschap. Maar ook lucht, bodem, geluid of duurzaamheid zijn daar onderdeel van. Welke doelen stellen we ons voor onze leefomgeving? Wat voor gemeente willen wij in de toekomst zijn? Hoe ziet onze leefomgeving van de toekomst eruit? Wat zijn de kwaliteiten en de verbeterpunten, welke uitdagingen komen op ons af? Wat zijn onze wensen, kansen en behoeftes voor de toekomst? Om dergelijke vragen te beantwoorden, bekijken we de verschillende onderdelen van onze leefomgeving niet apart maar in samenhang.


  Tijdens deze beeldvormende sessie, voorafgaand aan de oordeelsvorming op 26 maart en besluitvorming op 2 april, start met een korte presentatie over de ontwerp strategische omgevingsvisie, die deels overeenkomt met de presentatie van 18 oktober 2023 en uitgebreid is met de te maken keuzes binnen deze visie. Vanuit het college wordt de raad toegelicht waarom diverse keuzes worden voorgesteld. Daarna is er ruimte voor vragen aan het college en discussie over de concept strategische omgevingsvisie met de daarin voorgestelde keuzes. De toelichting op de voorgestelde keuzes maakt ook onderdeel uit van de publiekscampagne die start na deze beeldvormende sessie. 


  Na de publiekscampagne wordt de raad gevraagd de ontwerp strategische omgevingsvisie ter inzage te leggen. De raad beslist daarover op 2 april (na de politieke avond op 26 maart). Vaststelling van de visie volgt naar verwachting begin Q4 2024.

  01:18:26 - 01:20:13 - Anja Grim
  01:20:15 - 01:47:03 - Nils Langedijk
  01:47:03 - 01:47:22 - Anja Grim
  01:47:22 - 01:47:23 - Rob Lute
  01:47:23 - 01:47:38 - Rob Lute
  01:47:38 - 01:47:41 - Nils Langedijk
  01:47:41 - 01:48:03 - Rob Lute
  01:48:03 - 01:48:17 - Nils Langedijk
  01:48:17 - 01:48:39 - Rob Lute
  01:48:39 - 01:48:42 - Nils Langedijk
  01:48:42 - 01:48:50 - Rob Lute
  01:48:50 - 01:48:59 - Nils Langedijk
  01:48:59 - 01:49:03 - Rob Lute
  01:49:03 - 01:49:04 - Nils Langedijk
  01:49:04 - 01:49:07 - Anja Grim
  01:49:07 - 01:49:09 - Nils Langedijk
  01:49:09 - 01:51:20 - Ben Hoejenbos
  01:51:20 - 01:51:21 - Anja Grim
  01:51:21 - 01:53:56 - Nils Langedijk
  01:53:56 - 01:54:04 - Ben Hoejenbos
  01:54:04 - 01:55:16 - Nils Langedijk
  01:55:16 - 01:55:47 - Ben Hoejenbos
  01:55:47 - 01:55:48 - Nils Langedijk
  01:55:48 - 01:55:54 - Anja Grim
  01:55:54 - 01:58:30 - Dennis Koopman
  01:58:30 - 02:01:15 - Nils Langedijk
  02:01:15 - 02:01:57 - Dennis Koopman
  02:01:57 - 02:01:58 - Anja Grim
  02:01:58 - 02:02:05 - Dennis Koopman
  02:02:05 - 02:02:17 - Anja Grim
  02:02:17 - 02:02:23 - Dennis Koopman
  02:02:23 - 02:02:53 - Nils Langedijk
  02:02:53 - 02:02:56 - Anja Grim
  02:02:56 - 02:03:58 - insprekerspas 3
  02:03:58 - 02:05:27 - Nils Langedijk
  02:05:27 - 02:07:08 - insprekerspas 3
  02:07:08 - 02:08:23 - Nils Langedijk
  02:08:23 - 02:09:44 - insprekerspas 3
  02:09:44 - 02:10:38 - Nils Langedijk
  02:10:38 - 02:11:13 - insprekerspas 3
  02:11:13 - 02:11:17 - Nils Langedijk
  02:11:17 - 02:11:18 - Anja Grim
  02:11:18 - 02:11:21 - Perry Stet
  02:11:21 - 02:13:05 - Perry Stet
  02:13:05 - 02:15:31 - Nils Langedijk
  02:15:31 - 02:16:19 - Perry Stet
  02:16:19 - 02:16:23 - Nils Langedijk
  02:16:23 - 02:17:00 - Anja Grim
 7. 5

  02:16:41 - 02:17:00 - Anja Grim
  02:17:00 - 02:17:07 - Nils Langedijk