Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Algemene Beschouwingen

dinsdag 11 juli 2023

15:00 - 20:30
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
M. (Maarten) Poorter
Toelichting

Een uitgebreide raadsvergadering met besluitvorming over de:
- Jaarstukken 2022
- nota reserves en voorzieningen
- de Voorjaarsrapportage 2023
- de Kadernota 2024

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:20 - 00:06:09 - Maarten Poorter
  00:06:20 - 00:12:24 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:12:41 - 00:13:45 - Maarten Poorter
 2. 2

  00:13:12 - 00:13:45 - Maarten Poorter
  00:13:45 - 00:14:35 - Carmen Bosscher
  00:14:35 - 00:15:05 - Maarten Poorter
  00:15:08 - 00:15:24 - Carmen Bosscher
  00:15:25 - 00:15:30 - Maarten Poorter
  00:15:30 - 00:15:32 - Carmen Bosscher
  00:15:32 - 00:15:35 - Maarten Poorter
  00:15:35 - 00:15:52 - Rob Lute
  00:15:53 - 00:18:54 - Maarten Poorter
 3. 3
  Hamerstuk
 4. 3.a

  Hoe gaat het met de uitgaven? Gaat alles volgens plan? Of is er extra geld nodig voor iets? Twee keer per jaar laat de gemeente via een rapportage zien hoe het gaat met de uitgaven. Zo kan de raad controleren of het financieel goed gaat. Zijn er financiële afwijkingen groter dan € 100.000? Dan staan die in deze rapportage. 


  Raadsbesluit:

  1. de voorjaarsrapportage 2023 (bijlage 1) vast te stellen en de mutaties voorjaarsrapportage te verwerken in de begroting 2023
  2. de technisch neutrale mutaties genoemd (bijlage 2) vast te stellen en de mutaties te verwerken in de begroting 2023
  3. in te stemmen met de in de bijlage 3 genoemde maximale subsidieverstrekkingen

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie BVNL (2)

  Besluit

  De raad van gemeente Dijk en Waard besluit:
  1. de voorjaarsrapportage 2023 (bijlage 1) vast te stellen en de mutaties voorjaarsrapportage te verwerken in de begroting 2023
  2. de technisch neutrale mutaties genoemd (bijlage 2) vast te stellen en de mutaties te verwerken in de begroting 2023
  3. in te stemmen met de in de bijlage 3 genoemde maximale subsidieverstrekkingen.


  Het besluit wordt aangenomen
  Stemverklaring: BVNL
  Voor: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, CU, PvdA, ADW, FVD en LF
  Tegen: BVNL

  00:16:09 - 00:18:54 - Maarten Poorter
 5. 4

  00:16:13 - 00:18:54 - Maarten Poorter
 6. 4.a

  Wat heeft de gemeente het afgelopen jaar gedaan? En wat heeft het uitvoeren van het beleid gekost? Dat lees je terug in de jaarstukken 2022 van de gemeente. Op die manier legt de gemeente verantwoording af aan de raad. En is het te zien voor iedereen die het wil weten. In 2022 is er gewerkt aan de inrichting van de nieuwe organisatie, de uitvoering van het armoedebeleid, de harmonisatie van vele regelingen, de voorbereidingen voor projecten in de gemeente als het Kanaalpark. Ook zijn er stappen gezet op het gebied van duurzaamheid door de energiecoaches en de Flixbus. De gemeente sluit 2022 af met een fors voordelig resultaat van € 21,8 miljoen. Dit resultaat is voornamelijk veroorzaakt door incidentele meevallers. De raad heeft al vragen kunnen stellen over de jaarstukken. De antwoorden van het college op die vragen staan bij dit onderwerp.


  Raadsbesluit (geamendeerd)
  1. de programmarekening 2022 vast te stellen met een positief saldo van € 21.790.000
  2. € 3.794.000 toe te voegen aan de reserve verhoogde asielinstroom
  3. € 488.000 toe te voegen aan de reserve overhevelingen budgetten
  4. € 847.000 in 2023 beschikbaar te stellen voor Ahri-gelden
  5. € 1.410.000 toe te voegen aan de reserve doorontwikkeling Museum BroekerVeiling
  6. € 283.000 toe te voegen aan de reserve Motie sociale woningbouw 
  7. € 36.120 toe te voegen aan de reserve Ruimtelijke initiatieven in gebiedsontwikkelingen
  8. € 310.000 in 2023 beschikbaar te stellen voor Organisatie ontwikkeling en kosten dienstverlening
  9. € 2.251.000 in 2023 beschikbaar te stellen voor de uitbetaling van de Energietoeslag 2023
  10. het restant saldo € 12.370.880 toe te voegen aan de Algemene Reserve

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie BVNL (2)

  Besluit

  Amendement A -reserve bouwgrondexploitaties
  Indieners: fracties van DOP, Lokaal Dijk en Waard, PvdA, Senioren Dijk en Waard en GroenLinks
  Wij stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen
  Het voorstel vast te stellen, maar als volgt aan te passen:
  Vervallen: 4. € 6.090.000 toe te voegen aan de reserve bouwgrondexploitaties
  Wijzigen: 11. Het restant saldo € 12.370.880 toe te voegen aan de Algemene Reserve


  Het amendement wordt aangenomen.
  Stemverklaring: VVD en CU
  Voor: DOP, LDW, SDW, GL, CU, PVDA, en LF
  Tegen: VVD, CDA, D66, FVD, ADW en BVNL


  De raad van gemeente Dijk en Waard besluit (geamendeerd):
  1. de programmarekening 2022 vast te stellen met een positief saldo van € 21.790.000
  2. € 3.794.000 toe te voegen aan de reserve verhoogde asielinstroom
  3. € 488.000 toe te voegen aan de reserve overhevelingen budgetten
  4. € 847.000 in 2023 beschikbaar te stellen voor Ahri-gelden
  5. € 1.410.000 toe te voegen aan de reserve doorontwikkeling Museum BroekerVeiling
  6. € 283.000 toe te voegen aan de reserve Motie sociale woningbouw
  7. € 36.120 toe te voegen aan de reserve Ruimtelijke initiatieven in gebiedsontwikkelingen
  8. € 310.000 in 2023 beschikbaar te stellen voor Organisatie ontwikkeling en kosten dienstverlening
  9. € 2.251.000 in 2023 beschikbaar te stellen voor de uitbetaling van de Energietoeslag 2023
  10. het restant saldo € 12.370.880 toe te voegen aan de Algemene Reserve.


  Het geamendeerde besluit wordt aangenomen
  Voor (33): DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, CU, PvdA, ADW, FVD en LF
  Tegen (2): BVNL

  Amendementen

  Titel
  Amendement A - DOP Reserve grondexploitaties
  00:16:18 - 00:18:54 - Maarten Poorter
  00:18:54 - 00:18:55 - Kees Tesselaar
  00:18:55 - 00:19:01 - Kees Tesselaar
  00:19:01 - 00:19:23 - Maarten Poorter
  00:19:23 - 00:19:36 - Maarten Poorter
  00:19:36 - 00:19:37 - Robert Vermeulen
  00:19:37 - 00:20:02 - Robert Vermeulen
  00:20:03 - 00:20:08 - Maarten Poorter
  00:20:08 - 00:20:12 - Robert Vermeulen
  00:20:12 - 00:20:39 - Maarten Poorter
  00:20:42 - 00:24:59 - Robert Vermeulen
  00:24:59 - 00:25:00 - Maarten Poorter
  00:25:00 - 00:26:34 - Robert Vermeulen
  00:26:34 - 00:26:42 - Maarten Poorter
  00:26:42 - 00:26:49 - Robert Vermeulen
  00:26:51 - 00:28:11 - Kees Tesselaar
  00:28:11 - 00:28:24 - Maarten Poorter
  00:28:24 - 00:28:26 - Kees Tesselaar
  00:28:26 - 00:29:00 - Robert Vermeulen
  00:29:00 - 00:29:02 - Maarten Poorter
  00:29:02 - 00:29:34 - Kees Tesselaar
  00:29:34 - 00:29:36 - Maarten Poorter
  00:29:36 - 00:29:37 - Robert Vermeulen
  00:29:37 - 00:29:52 - Robert Vermeulen
  00:29:52 - 00:29:53 - Maarten Poorter
  00:29:53 - 00:29:58 - Robert Vermeulen
  00:29:58 - 00:29:59 - Maarten Poorter
  00:29:59 - 00:30:02 - Robert Vermeulen
  00:30:02 - 00:30:28 - Kees Tesselaar
  00:30:28 - 00:30:34 - Maarten Poorter
  00:30:34 - 00:30:39 - Jan van der Starre
  00:30:39 - 00:31:00 - Jan van der Starre
  00:31:00 - 00:31:01 - Maarten Poorter
  00:31:01 - 00:31:56 - Kees Tesselaar
  00:31:56 - 00:31:57 - Maarten Poorter
  00:31:57 - 00:32:06 - Jan van der Starre
  00:32:06 - 00:32:13 - Jan van der Starre
  00:32:13 - 00:32:31 - Kees Tesselaar
  00:32:31 - 00:32:33 - Maarten Poorter
  00:32:33 - 00:32:35 - Maarten Poorter
  00:32:35 - 00:32:55 - Jan van der Starre
  00:32:55 - 00:32:56 - Maarten Poorter
  00:32:56 - 00:32:57 - Jan van der Starre
  00:32:57 - 00:32:59 - Maarten Poorter
  00:32:59 - 00:33:01 - Kees Tesselaar
  00:33:01 - 00:33:04 - Maarten Poorter
  00:33:04 - 00:33:33 - Kees Tesselaar
  00:33:33 - 00:33:37 - Maarten Poorter
  00:33:37 - 00:34:10 - Maarten Poorter
  00:34:10 - 00:34:18 - Soledad van Eijk
  00:34:18 - 00:34:21 - Soledad van Eijk
  00:34:21 - 00:34:24 - Maarten Poorter
  00:34:24 - 00:35:21 - Soledad van Eijk
  00:35:21 - 00:35:25 - Maarten Poorter
  00:35:25 - 00:35:42 - Maarten Poorter
  00:35:56 - 00:38:03 - Mike Walter
  00:38:03 - 00:38:37 - Maarten Poorter
  00:38:37 - 00:38:39 - Kees Tesselaar
  00:38:39 - 00:38:51 - Kees Tesselaar
  00:38:51 - 00:39:05 - Robert Vermeulen
  00:39:05 - 00:39:08 - Maarten Poorter
  00:39:08 - 00:39:26 - Robert Vermeulen
  00:39:26 - 00:39:33 - Maarten Poorter
  00:39:33 - 00:40:15 - Kees Tesselaar
  00:40:15 - 00:40:16 - Maarten Poorter
  00:40:19 - 00:40:40 - Robert Vermeulen
  00:40:40 - 00:40:41 - Kees Tesselaar
  00:40:41 - 00:40:43 - Maarten Poorter
  00:40:43 - 00:40:47 - Kees Tesselaar
  00:40:47 - 00:40:48 - Maarten Poorter
  00:40:48 - 00:40:55 - Maarten Poorter
  00:40:55 - 00:40:58 - Rob Lute
  00:40:58 - 00:40:59 - Rob Lute
  00:40:59 - 00:41:00 - Maarten Poorter
  00:41:00 - 00:41:18 - Rob Lute
  00:41:18 - 00:41:34 - Maarten Poorter
  00:42:05 - 00:48:28 - Fred Ruiten
  00:48:28 - 00:48:32 - Maarten Poorter
  00:48:32 - 00:48:48 - Anja Grim
  00:48:48 - 00:48:49 - Maarten Poorter
  00:48:49 - 00:49:18 - Fred Ruiten
  00:49:18 - 00:49:23 - Robert Vermeulen
  00:49:23 - 00:49:25 - Maarten Poorter
  00:49:25 - 00:49:50 - Robert Vermeulen
  00:49:50 - 00:49:51 - Maarten Poorter
  00:49:51 - 00:49:52 - Maarten Poorter
  00:49:52 - 00:50:17 - Fred Ruiten
  00:50:17 - 00:50:19 - Maarten Poorter
  00:50:19 - 00:50:20 - Fred Ruiten
  00:50:20 - 00:50:39 - Robert Vermeulen
  00:50:39 - 00:50:43 - Maarten Poorter
  00:50:43 - 00:50:47 - Robert Vermeulen
  00:50:47 - 00:50:48 - Maarten Poorter
  00:50:48 - 00:51:12 - Maarten Poorter
  00:51:12 - 00:51:39 - Fred Ruiten
  00:51:39 - 00:51:40 - Maarten Poorter
  00:51:40 - 00:51:42 - Fred Ruiten
  00:51:42 - 00:52:13 - Mike Walter
  00:52:13 - 00:52:14 - Mike Walter
  00:52:14 - 00:52:16 - Maarten Poorter
  00:52:16 - 00:52:17 - Mike Walter
  00:52:17 - 00:52:30 - Fred Ruiten
  00:52:30 - 00:52:31 - Maarten Poorter
  00:52:31 - 00:52:35 - Fred Ruiten
  00:52:35 - 00:52:41 - Maarten Poorter
  00:52:41 - 00:53:54 - Fred Ruiten
  00:53:54 - 00:53:55 - Maarten Poorter
  00:53:55 - 00:53:58 - Fred Ruiten
  00:53:58 - 00:54:13 - Maarten Poorter
  00:54:13 - 00:54:48 - Fred Ruiten
  00:54:48 - 00:54:50 - Maarten Poorter
  00:54:50 - 00:54:51 - Fred Ruiten
  00:54:51 - 00:54:53 - Soledad van Eijk
  00:54:53 - 00:54:54 - Fred Ruiten
  00:54:54 - 00:55:09 - Maarten Poorter
  00:55:09 - 00:55:14 - Maarten Poorter
  00:55:14 - 00:55:55 - Carmen Bosscher
  00:55:55 - 00:55:58 - Carmen Bosscher
  00:55:58 - 00:55:59 - Maarten Poorter
  00:55:59 - 00:56:08 - Maarten Poorter
  00:56:21 - 00:56:26 - Carmen Bosscher
  00:56:26 - 00:56:27 - Maarten Poorter
  00:56:27 - 00:58:38 - Carmen Bosscher
  00:58:38 - 00:59:08 - Maarten Poorter
  00:59:08 - 00:59:09 - Floris de Boer
  00:59:09 - 00:59:31 - Floris de Boer
  00:59:31 - 00:59:34 - Carmen Bosscher
  00:59:34 - 00:59:39 - Joke van Ruitenbeek
  00:59:39 - 00:59:40 - Maarten Poorter
  00:59:40 - 00:59:41 - Carmen Bosscher
  00:59:41 - 00:59:47 - Joke van Ruitenbeek
  00:59:47 - 01:00:18 - Maarten Poorter
  01:00:18 - 01:00:19 - Carmen Bosscher
  01:00:19 - 01:00:20 - Maarten Poorter
  01:00:20 - 01:00:23 - Carmen Bosscher
  01:00:23 - 01:00:26 - Maarten Poorter
  01:00:26 - 01:00:36 - Carmen Bosscher
  01:00:36 - 01:00:39 - Maarten Poorter
  01:00:39 - 01:00:48 - Maarten Poorter
  01:00:48 - 01:01:33 - Fred Ruiten
  01:01:35 - 01:01:37 - Maarten Poorter
  01:01:37 - 01:01:38 - Carmen Bosscher
  01:01:38 - 01:02:01 - Carmen Bosscher
  01:02:01 - 01:02:16 - Maarten Poorter
  01:02:16 - 01:02:18 - Fred Ruiten
  01:02:18 - 01:02:28 - Fred Ruiten
  01:02:28 - 01:02:41 - Maarten Poorter
  01:02:41 - 01:03:54 - Robert Vermeulen
  01:03:54 - 01:04:14 - Fred Ruiten
  01:04:14 - 01:04:24 - Robert Vermeulen
  01:04:24 - 01:04:36 - Maarten Poorter
  01:09:56 - 01:10:03 - Maarten Poorter
  01:10:20 - 01:10:23 - Maarten Poorter
  01:10:36 - 01:14:31 - Maarten Poorter
  01:14:34 - 01:15:23 - Maarten Poorter
  01:15:30 - 01:15:57 - Robert Vermeulen
  01:15:57 - 01:16:00 - Maarten Poorter
  01:16:00 - 01:16:04 - Robert Vermeulen
  01:16:04 - 01:16:08 - Maarten Poorter
  01:16:08 - 01:16:09 - Joris Koning
  01:16:09 - 01:16:10 - Maarten Poorter
  01:16:10 - 01:16:11 - Joris Koning
  01:16:11 - 01:16:19 - Joris Koning
  01:16:20 - 01:16:22 - Jasper John
  01:16:22 - 01:16:28 - Jasper John
  01:16:29 - 01:20:38 - Maarten Poorter
 7. 4.b

  Reserves zijn handig voor als er een financiële tegenvaller is. Zo’n reserve is vrij te besteden. Een voorziening niet. Dit is geld voor toekomstige verplichtingen. Het is goed om daar afspraken over te hebben, zodat het gesprek daar niet over gaat op het moment dat het nodig is. Als basis voor deze nota zijn de nota’s uit Langedijk en Heerhugowaard gebruikt.


  Raadsbesluit (geamendeerd):
  1. De nota reserves en voorzieningen gemeente Dijk en Waard 2023 vast te stellen;
  2. De nota reserves en voorzieningen gemeente Langedijk 2018 in te trekken per 1 januari 2023;
  3. De beleidsnota reserves en voorzieningen gemeente Heerhugowaard 2017 in te trekken per 1 januari 2023;
  4. De nota reserves en voorzieningen gemeente Dijk en Waard 2023 een dag na de publicatie met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 januari 2023.


  Amendement B:
  in de tekst van de Nota reserves en voorzieningen gemeente Dijk en Waard onder punt 2.1.2. de criteria aan te vullen met:
  - de minimale reserve bij het instellen van een reserve moet tenminste een bedrag van € 150.000 zijn;


  Amendement C:
  in de tekst in de Nota reserves en voorzieningen gemeente Dijk en Waard onder punt 2.1.5. , zijnde:
  Als het doel van een reserve niet meer aan de orde is dan kan de bestemming van de reserve worden gewijzigd. Alleen de gemeenteraad kan het doel of bestemming van een reserve wijzigen, ten allen tijde is een raadsbesluit nodig ter onderbouwing. volledig te schrappen;


  Amendement E:
  in de tekst van de Nota reserves en voorzieningen gemeente Dijk en Waard onder punt 2.1.2. zijnde; "In het raadsbesluit dient aangegeven te worden:", bij het gedachtestreepje: "- Einddatum van de reserve (indien van toepassing)", de toevoeging "(indien van toepassing)" te verwijderen.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie BVNL (2)

  Besluit

  Er worden 4 amendementen en 1 motie ingediend
  Amendement B – Nota 1
  Indiener: VVD
  Wij stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen
  1. in de tekst van de Nota reserves en voorzieningen gemeente Dijk en Waard onder punt 2.1.2. de criteria aan te vullen met:
  - de minimale reserve bij het instellen van een reserve moet tenminste een bedrag van € 150.000 zijn;
  2. de nota reserves en voorzieningen gemeente Dijk en Waard 2023 vast te stellen.


  Het amendement wordt aangenomen
  Voor (33): DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, CU, PvdA, ADW, FVD en LF
  Tegen (2): BVNL


  Amendement C – Nota 2
  Indiener: VVD
  Wij stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen
  1. de tekst in de Nota reserves en voorzieningen gemeente Dijk en Waard onder punt 2.1.5. , zijnde:
  Als het doel van een reserve niet meer aan de orde is dan kan de bestemming van de reserve worden gewijzigd. Alleen de gemeenteraad kan het doel of bestemming van een reserve wijzigen, ten allen tijde is een raadsbesluit nodig ter onderbouwing.
  volledig te schrappen;
  2. de nota reserves en voorzieningen gemeente Dijk en Waard 2023 vast te stellen


  Het amendement wordt aangenomen
  Voor (33): DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, CU, PvdA, ADW, FVD en LF
  Tegen (2): BVNL


  Amendement D – Nota 3
  Indiener: VVD
  Wij stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen
  1. in de tekst van de Nota reserves en voorzieningen gemeente Dijk en Waard onder punt 2.1.4 de tekst “….. valt vrij ten gunste van het exploitatieresultaat …..”, te vervangen door: “….. valt vrij ten gunste van de algemene reserve ……”;
  2. de nota reserves en voorzieningen gemeente Dijk en Waard 2023 vast te stellen.


  Het amendement wordt verworpen
  Voor (12): VVD, D66, GL, ADW en FVD
  Tegen (23): LDW, CDA, CU, PvdA, BVNL, LF, SDW en DOP


  Amendement E –nota 4
  Indiener: VVD
  Wij stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen
  :

  1. in de tekst van de Nota reserves en voorzieningen gemeente Dijk en Waard onder punt 2.1.2. zijnde; “In het raadsbesluit dient aangegeven te worden:”, bij het gedachtestreepje: “- Einddatum van de reserve (indien van toepassing)”, de toevoeging “(indien van toepassing)” te verwijderen;
  2. de nota reserves en voorzieningen gemeente Dijk en Waard 2023 vast te stellen.


  Het amendement wordt aangenomen
  Voor (33): DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, CU, PVDA, ADW, FVD en LF
  Tegen (2): BVNL


  De raad van de gemeente Dijk en waard besluit (geamendeerd):
  1. De nota reserves en voorzieningen gemeente Dijk en Waard 2023 vast te stellen;
  2. De nota reserves en voorzieningen gemeente Langedijk 2018 in te trekken per 1 januari 2023;
  3. De beleidsnota reserves en voorzieningen gemeente Heerhugowaard 2017 in te trekken per 1 januari 2023;
  4. De nota reserves en voorzieningen gemeente Dijk en Waard 2023 een dag na de publicatie met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 januari 2023.


  Amendement B:
  in de tekst van de Nota reserves en voorzieningen gemeente Dijk en Waard onder punt 2.1.2. de criteria aan te vullen met:
  - de minimale reserve bij het instellen van een reserve moet tenminste een bedrag van € 150.000 zijn;


  Amendement C:
  in de tekst in de Nota reserves en voorzieningen gemeente Dijk en Waard onder punt 2.1.5. , zijnde:
  Als het doel van een reserve niet meer aan de orde is dan kan de bestemming van de reserve worden gewijzigd. Alleen de gemeenteraad kan het doel of bestemming van een reserve wijzigen, ten allen tijde is een raadsbesluit nodig ter onderbouwing.
  volledig te schrappen;


  Amendement E:
  in de tekst van de Nota reserves en voorzieningen gemeente Dijk en Waard onder punt 2.1.2. zijnde; "In het raadsbesluit dient aangegeven te worden:", bij het gedachtestreepje: "- Einddatum van de reserve (indien van toepassing)", de toevoeging "(indien van toepassing)" te verwijderen;


  Het geamendeerde besluit wordt aangenomen
  Voor (33): DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, CU, PVDA, ADW, FVD en LF
  Tegen (2): BVNL


  Motie 01 Herziening Reserves en Voorzieningen gemeente Dijk en Waard
  Indieners: GroenLinks en PvdA
  Wij vragen het college om:
  Bij de voorbereidingen voor de nota Herziening Reserves en Voorzieningen in het 3e kwartaal 2023 invulling te geven aan deze raadsuitspraak


  De motie aangenomen
  Voor (33): DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, CU, PvdA, ADW, FVD en LF
  Tegen (2): BVNL

  Amendementen

  Titel
  Amendement B - VVD Raadsvoorstel Reserves en voorzieningen (tekst bij 2.1.2)
  Amendement C - VVD Raadsvoorstel Reserves en voorzieningen ( (tekst bij 2.1.5)
  Amendement D - VVD Raadsvoorstel Reserves en voorzieningen ( (tekst bij 2.1.4)
  Amendement E - VVD Raadsvoorstel Reserves en voorzieningen (tekst bij 2.1.2)

  Moties

  Titel
  Herziening Reserves en Voorzieningen
 8. 4.c

  Hoe ziet de begroting er straks uit? In hoofdlijnen wordt dat al bepaald in de kadernota. Dit is het moment dat de raad via moties en amendementen kan aangeven of er ergens extra of minder aandacht voor nodig is. Daarin wordt vooruit gekeken naar welke kosten er gaan komen, van 2024 tot 2027. Als uitgangspunt is de begroting 2023 gebruikt. Aangevuld met ontwikkelingen, zoals de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen en indexeringen. Ook zijn de plannen uit het coalitieakkoord meegenomen. Is de kadernota vastgesteld? Dan wordt deze uitgewerkt in de begroting 2024, die in november naar de raad gaat.


  Raadsbesluit:

  1. de kadernota 2024 vast te stellen en de financiële effecten te verwerken in de begroting 2024.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie BVNL (2)

  Besluit

  Er worden 17 moties ingediend.


  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:
  1. de kadernota 2024 vast te stellen en de financiële effecten te verwerken in de begroting 2024.


  Het besluit wordt aangenomen
  Voor (33): DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, CU, PvdA, ADW, FVD en LF
  Tegen (2): BVNL

  Moties

  Titel
  Behoefteonderzoek ondernemers
  Bewegwijzering
  Buurtbatterij
  Ervaringsdeskundigen voor weerbaarheid jeugd
  Evenementenlocaties
  Geen kastjes maar mensen voor onze verenigingen
  Geen tijd voor papier maar tijd voor mensen
  Oei ik groei
  Oekraïense vluchtelingen sporten op voormalig WMC-terrein beter faciliteren
  Oprichting commissie Sociaal Domein
  Padel en Geluid
  Regels zijn regels
  Stappenplan A-niveau Dienstverlening
  Subsidieverantwoording
  Toekomst voor De Vork
  Verduurzamen woningen met een energielabel lager dan C
  Warm welkom in ons verenigingsleven
  01:17:45 - 01:20:38 - Maarten Poorter
  01:20:43 - 01:25:40 - Femke Lammerts-Dekker
  01:25:40 - 01:25:41 - Maarten Poorter
  01:25:41 - 01:26:13 - Femke Lammerts-Dekker
  01:26:13 - 01:26:15 - Maarten Poorter
  01:26:15 - 01:26:18 - Maarten Poorter
  01:26:18 - 01:26:21 - Femke Lammerts-Dekker
  01:26:21 - 01:26:24 - Maarten Poorter
  01:26:24 - 01:26:41 - Femke Lammerts-Dekker
  01:26:41 - 01:26:55 - Maarten Poorter
  01:26:55 - 01:28:07 - Femke Lammerts-Dekker
  01:28:07 - 01:28:25 - Maarten Poorter
  01:28:25 - 01:28:34 - Maarten Poorter
  01:28:40 - 01:29:09 - Soledad van Eijk
  01:29:09 - 01:29:12 - Maarten Poorter
  01:29:12 - 01:29:23 - Femke Lammerts-Dekker
  01:29:23 - 01:29:24 - Femke Lammerts-Dekker
  01:29:24 - 01:29:25 - Maarten Poorter
  01:29:25 - 01:29:27 - Maarten Poorter
  01:29:27 - 01:29:28 - Annelies Kloosterboer
  01:29:28 - 01:29:56 - Annelies Kloosterboer
  01:29:56 - 01:29:57 - Annelies Kloosterboer
  01:29:57 - 01:30:01 - Femke Lammerts-Dekker
  01:30:01 - 01:30:17 - Femke Lammerts-Dekker
  01:30:17 - 01:30:19 - Annelies Kloosterboer
  01:30:19 - 01:30:20 - Annelies Kloosterboer
  01:30:20 - 01:30:25 - Femke Lammerts-Dekker
  01:30:25 - 01:30:37 - Maarten Poorter
  01:30:37 - 01:30:38 - Femke Lammerts-Dekker
  01:30:38 - 01:30:39 - Maarten Poorter
  01:30:39 - 01:30:53 - Maarten Poorter
  01:30:53 - 01:30:54 - Floris de Boer
  01:30:54 - 01:31:15 - Floris de Boer
  01:31:15 - 01:31:16 - Maarten Poorter
  01:31:17 - 01:31:55 - Femke Lammerts-Dekker
  01:31:55 - 01:31:58 - Maarten Poorter
  01:31:58 - 01:32:10 - Floris de Boer
  01:32:10 - 01:32:18 - Maarten Poorter
  01:32:22 - 01:33:19 - Nicky Stammis
  01:33:19 - 01:33:20 - Maarten Poorter
  01:33:20 - 01:33:21 - Maarten Poorter
  01:33:21 - 01:33:23 - Floris de Boer
  01:33:23 - 01:34:06 - Floris de Boer
  01:34:07 - 01:34:38 - Nicky Stammis
  01:34:38 - 01:34:39 - Floris de Boer
  01:34:39 - 01:34:40 - Floris de Boer
  01:34:40 - 01:34:55 - Floris de Boer
  01:34:55 - 01:35:02 - Floris de Boer
  01:35:02 - 01:35:03 - Maarten Poorter
  01:35:03 - 01:35:30 - Nicky Stammis
  01:35:31 - 01:35:42 - Maarten Poorter
  01:35:43 - 01:36:18 - Lea van der Zee
  01:36:18 - 01:36:21 - Maarten Poorter
  01:36:21 - 01:36:29 - Femke Lammerts-Dekker
  01:36:29 - 01:36:56 - Maarten Poorter
  01:37:06 - 01:39:51 - Kees Tesselaar
  01:39:53 - 01:42:04 - Kees Tesselaar
  01:42:04 - 01:42:05 - Maarten Poorter
  01:42:05 - 01:42:15 - Maarten Poorter
  01:42:15 - 01:42:16 - Jasper John
  01:42:16 - 01:42:18 - Jasper John
  01:42:18 - 01:42:22 - Kees Tesselaar
  01:42:22 - 01:42:34 - Jasper John
  01:42:34 - 01:42:35 - Maarten Poorter
  01:42:37 - 01:43:16 - Kees Tesselaar
  01:43:16 - 01:43:17 - Jasper John
  01:43:17 - 01:43:18 - Jasper John
  01:43:18 - 01:43:31 - Jasper John
  01:43:31 - 01:43:32 - Maarten Poorter
  01:43:33 - 01:43:35 - Kees Tesselaar
  01:43:35 - 01:43:37 - Maarten Poorter
  01:43:37 - 01:43:38 - Maarten Poorter
  01:43:39 - 01:43:55 - Femke Lammerts-Dekker
  01:43:55 - 01:43:56 - Maarten Poorter
  01:43:56 - 01:44:33 - Kees Tesselaar
  01:44:33 - 01:44:35 - Maarten Poorter
  01:44:35 - 01:44:48 - Femke Lammerts-Dekker
  01:44:48 - 01:44:49 - Maarten Poorter
  01:44:49 - 01:45:22 - Kees Tesselaar
  01:45:22 - 01:45:24 - Kees Tesselaar
  01:45:24 - 01:45:26 - Maarten Poorter
  01:45:28 - 01:45:59 - Jorrit Bakkum
  01:45:59 - 01:46:00 - Kees Tesselaar
  01:46:00 - 01:46:28 - Kees Tesselaar
  01:46:28 - 01:46:33 - Maarten Poorter
  01:46:33 - 01:46:44 - Kees Tesselaar
  01:46:44 - 01:46:47 - Maarten Poorter
  01:46:47 - 01:46:49 - Maarten Poorter
  01:46:49 - 01:46:55 - Maarten Poorter
  01:46:55 - 01:46:57 - Dennis Koopman
  01:46:57 - 01:47:12 - Dennis Koopman
  01:47:12 - 01:47:13 - Maarten Poorter
  01:47:13 - 01:47:43 - Kees Tesselaar
  01:47:43 - 01:47:44 - Maarten Poorter
  01:47:44 - 01:47:48 - Maarten Poorter
  01:47:48 - 01:47:49 - Dennis Koopman
  01:47:49 - 01:48:03 - Dennis Koopman
  01:48:03 - 01:48:04 - Maarten Poorter
  01:48:04 - 01:48:11 - Kees Tesselaar
  01:48:11 - 01:48:12 - Maarten Poorter
  01:48:12 - 01:48:34 - Maarten Poorter
  01:48:34 - 01:53:43 - Anja Grim
  01:53:43 - 01:54:06 - Maarten Poorter
  01:54:06 - 01:54:44 - Anja Grim
  01:54:44 - 01:54:47 - Maarten Poorter
  01:54:47 - 01:54:49 - Maarten Poorter
  01:54:49 - 01:54:54 - Milo Poland
  01:54:54 - 01:55:35 - Milo Poland
  01:55:35 - 01:55:36 - Maarten Poorter
  01:55:36 - 01:55:44 - Maarten Poorter
  01:55:44 - 01:56:25 - Ben Hoejenbos
  01:56:25 - 01:56:28 - Maarten Poorter
  01:56:28 - 01:56:32 - Ben Hoejenbos
  01:56:32 - 01:56:34 - Maarten Poorter
  01:56:34 - 01:56:35 - Anja Grim
  01:56:35 - 01:56:46 - Anja Grim
  01:56:46 - 01:56:47 - Maarten Poorter
  01:56:47 - 01:56:52 - Maarten Poorter
  01:56:52 - 01:56:57 - Floris de Boer
  01:56:57 - 01:56:58 - Maarten Poorter
  01:56:58 - 01:56:59 - Soledad van Eijk
  01:56:59 - 01:57:19 - Soledad van Eijk
  01:57:19 - 01:57:20 - Maarten Poorter
  01:57:21 - 01:58:06 - Anja Grim
  01:58:06 - 01:58:10 - Maarten Poorter
  01:58:10 - 01:58:11 - Anja Grim
  01:58:11 - 01:58:21 - Soledad van Eijk
  01:58:21 - 01:58:23 - Soledad van Eijk
  01:58:23 - 01:58:24 - Maarten Poorter
  01:58:24 - 01:58:28 - Maarten Poorter
  01:58:28 - 01:58:34 - Maarten Poorter
  01:58:35 - 01:58:37 - Floris de Boer
  01:58:37 - 01:58:42 - Maarten Poorter
  01:58:42 - 01:59:22 - Floris de Boer
  01:59:22 - 01:59:23 - Maarten Poorter
  01:59:23 - 01:59:24 - Maarten Poorter
  01:59:25 - 02:00:35 - Milo Poland
  02:00:35 - 02:00:42 - Maarten Poorter
  02:00:42 - 02:01:08 - Maarten Poorter
  02:01:12 - 02:01:15 - Lea van der Zee
  02:01:15 - 02:01:18 - Maarten Poorter
  02:01:18 - 02:06:06 - Lea van der Zee
  02:06:06 - 02:06:07 - Maarten Poorter
  02:06:07 - 02:06:11 - Lea van der Zee
  02:06:11 - 02:06:12 - Maarten Poorter
  02:06:12 - 02:06:52 - Lea van der Zee
  02:06:52 - 02:06:54 - Maarten Poorter
  02:06:54 - 02:07:04 - Maarten Poorter
  02:07:06 - 02:07:19 - Femke Lammerts-Dekker
  02:07:19 - 02:07:20 - Femke Lammerts-Dekker
  02:07:21 - 02:07:46 - Lea van der Zee
  02:07:46 - 02:07:54 - Lea van der Zee
  02:07:54 - 02:07:55 - Maarten Poorter
  02:07:55 - 02:07:56 - Femke Lammerts-Dekker
  02:07:56 - 02:08:06 - Femke Lammerts-Dekker
  02:08:06 - 02:08:07 - Maarten Poorter
  02:08:07 - 02:08:08 - Lea van der Zee
  02:08:08 - 02:08:16 - Lea van der Zee
  02:08:16 - 02:08:17 - Maarten Poorter
  02:08:17 - 02:08:19 - Femke Lammerts-Dekker
  02:08:19 - 02:08:44 - Maarten Poorter
  02:08:50 - 02:14:19 - Jasper John
  02:14:19 - 02:14:21 - Maarten Poorter
  02:14:21 - 02:14:32 - Maarten Poorter
  02:14:32 - 02:16:27 - Jasper John
  02:16:27 - 02:16:36 - Maarten Poorter
  02:16:36 - 02:17:13 - Jasper John
  02:17:13 - 02:17:16 - Maarten Poorter
  02:17:16 - 02:17:17 - Soledad van Eijk
  02:17:17 - 02:17:45 - Soledad van Eijk
  02:17:45 - 02:17:46 - Jasper John
  02:17:46 - 02:17:47 - Maarten Poorter
  02:17:47 - 02:18:04 - Jasper John
  02:18:04 - 02:18:05 - Maarten Poorter
  02:18:05 - 02:18:06 - Jasper John
  02:18:06 - 02:18:08 - Maarten Poorter
  02:18:08 - 02:18:09 - Soledad van Eijk
  02:18:09 - 02:18:49 - Soledad van Eijk
  02:18:49 - 02:18:50 - Maarten Poorter
  02:18:50 - 02:18:52 - Soledad van Eijk
  02:18:52 - 02:18:53 - Maarten Poorter
  02:18:53 - 02:19:45 - Jasper John
  02:19:45 - 02:19:47 - Maarten Poorter
  02:19:47 - 02:19:53 - Maarten Poorter
  02:19:53 - 02:19:54 - Jasper John
  02:19:54 - 02:19:55 - Maarten Poorter
  02:19:55 - 02:20:36 - Dennis Koopman
  02:20:36 - 02:20:37 - Maarten Poorter
  02:20:37 - 02:20:38 - Maarten Poorter
  02:20:38 - 02:20:39 - Jasper John
  02:20:39 - 02:21:08 - Jasper John
  02:21:09 - 02:21:10 - Maarten Poorter
  02:21:10 - 02:21:13 - Dennis Koopman
  02:21:13 - 02:21:18 - Dennis Koopman
  02:21:18 - 02:21:19 - Maarten Poorter
  02:21:19 - 02:21:30 - Maarten Poorter
  02:21:30 - 02:21:32 - Jasper John
  02:21:33 - 02:21:36 - Maarten Poorter
  02:21:36 - 02:22:07 - Nicky Stammis
  02:22:07 - 02:22:08 - Jasper John
  02:22:08 - 02:22:09 - Jasper John
  02:22:09 - 02:22:11 - Jasper John
  02:22:12 - 02:22:13 - Nicky Stammis
  02:22:13 - 02:22:17 - Nicky Stammis
  02:22:17 - 02:22:46 - Nicky Stammis
  02:22:46 - 02:22:47 - Maarten Poorter
  02:22:48 - 02:23:06 - Jasper John
  02:23:06 - 02:23:10 - Maarten Poorter
  02:23:10 - 02:23:11 - Nicky Stammis
  02:23:11 - 02:23:12 - Nicky Stammis
  02:23:12 - 02:23:16 - Maarten Poorter
  02:23:16 - 02:23:20 - Nicky Stammis
  02:23:20 - 02:23:21 - Maarten Poorter
  02:23:21 - 02:23:30 - Maarten Poorter
  02:23:30 - 02:23:31 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:23:31 - 02:23:46 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:23:46 - 02:23:47 - Jasper John
  02:23:47 - 02:23:59 - Jasper John
  02:24:00 - 02:24:02 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:24:02 - 02:24:11 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:24:12 - 02:24:13 - Maarten Poorter
  02:24:13 - 02:24:19 - Maarten Poorter
  02:24:20 - 02:24:58 - Perry Stet
  02:24:58 - 02:25:00 - Maarten Poorter
  02:25:00 - 02:25:01 - Jasper John
  02:25:01 - 02:25:13 - Jasper John
  02:25:14 - 02:25:17 - Maarten Poorter
  02:25:17 - 02:25:19 - Kees Tesselaar
  02:25:19 - 02:25:50 - Kees Tesselaar
  02:25:50 - 02:25:52 - Maarten Poorter
  02:25:52 - 02:25:53 - Jasper John
  02:25:53 - 02:25:57 - Jasper John
  02:25:58 - 02:26:00 - Ben Hoejenbos
  02:26:00 - 02:26:25 - Ben Hoejenbos
  02:26:25 - 02:26:26 - Jasper John
  02:26:26 - 02:26:27 - Maarten Poorter
  02:26:27 - 02:26:52 - Jasper John
  02:26:52 - 02:26:57 - Maarten Poorter
  02:26:57 - 02:27:01 - Ben Hoejenbos
  02:27:01 - 02:27:02 - Maarten Poorter
  02:27:02 - 02:27:06 - Ben Hoejenbos
  02:27:06 - 02:27:07 - Jasper John
  02:27:07 - 02:27:08 - Ben Hoejenbos
  02:27:08 - 02:27:14 - Maarten Poorter
  02:27:14 - 02:27:16 - Jasper John
  02:27:16 - 02:27:22 - Jasper John
  02:27:22 - 02:27:23 - Maarten Poorter
  02:27:23 - 02:27:26 - Maarten Poorter
  02:27:26 - 02:27:33 - Ben Hoejenbos
  02:27:33 - 02:27:34 - Jasper John
  02:27:34 - 02:27:35 - Maarten Poorter
  02:27:35 - 02:27:42 - Jasper John
  02:27:43 - 02:27:46 - Maarten Poorter
  02:27:46 - 02:27:47 - Jasper John
  02:27:47 - 02:27:50 - Maarten Poorter
  02:27:50 - 02:27:54 - Kees Tesselaar
  02:27:54 - 02:28:22 - Kees Tesselaar
  02:28:22 - 02:28:23 - Jasper John
  02:28:24 - 02:28:44 - Jasper John
  02:28:44 - 02:28:46 - Maarten Poorter
  02:28:46 - 02:28:48 - Maarten Poorter
  02:28:48 - 02:29:13 - Kees Tesselaar
  02:29:13 - 02:29:14 - Jasper John
  02:29:14 - 02:30:01 - Jasper John
  02:30:01 - 02:30:18 - Maarten Poorter
  02:30:29 - 02:35:06 - Joke van Ruitenbeek
  02:35:06 - 02:35:16 - Maarten Poorter
  02:35:16 - 02:35:39 - Femke Lammerts-Dekker
  02:35:39 - 02:35:40 - Maarten Poorter
  02:35:40 - 02:35:41 - Maarten Poorter
  02:35:43 - 02:35:57 - Joke van Ruitenbeek
  02:35:57 - 02:35:59 - Maarten Poorter
  02:35:59 - 02:36:11 - Femke Lammerts-Dekker
  02:36:11 - 02:36:13 - Maarten Poorter
  02:36:14 - 02:36:23 - Joke van Ruitenbeek
  02:36:23 - 02:36:24 - Maarten Poorter
  02:36:24 - 02:36:26 - Femke Lammerts-Dekker
  02:36:26 - 02:37:11 - Maarten Poorter
  02:37:11 - 02:37:12 - Joke van Ruitenbeek
  02:37:14 - 02:41:29 - Carmen Bosscher
  02:41:29 - 02:41:40 - Maarten Poorter
  02:41:40 - 02:41:41 - Carmen Bosscher
  02:41:41 - 02:42:00 - Joke van Ruitenbeek
  02:42:00 - 02:42:02 - Maarten Poorter
  02:42:02 - 02:42:07 - Joke van Ruitenbeek
  02:42:07 - 02:42:08 - Maarten Poorter
  02:42:08 - 02:42:10 - Maarten Poorter
  02:42:10 - 02:42:27 - Carmen Bosscher
  02:42:27 - 02:42:29 - Maarten Poorter
  02:42:29 - 02:42:31 - Véronique Wanst
  02:42:31 - 02:43:15 - Véronique Wanst
  02:43:15 - 02:43:16 - Maarten Poorter
  02:43:16 - 02:43:17 - Véronique Wanst
  02:43:17 - 02:43:18 - Maarten Poorter
  02:43:18 - 02:44:02 - Carmen Bosscher
  02:44:02 - 02:44:04 - Maarten Poorter
  02:44:04 - 02:44:21 - Véronique Wanst
  02:44:21 - 02:44:22 - Maarten Poorter
  02:44:22 - 02:44:56 - Carmen Bosscher
  02:44:56 - 02:44:59 - Maarten Poorter
  02:44:59 - 02:46:05 - Kees Tesselaar
  02:46:05 - 02:46:14 - Maarten Poorter
  02:46:14 - 02:46:16 - Maarten Poorter
  02:46:16 - 02:46:45 - Carmen Bosscher
  02:46:45 - 02:46:49 - Maarten Poorter
  02:46:49 - 02:47:24 - Naïma Ajouaau
  02:47:24 - 02:47:25 - Maarten Poorter
  02:47:25 - 02:48:05 - Carmen Bosscher
  02:48:05 - 02:48:07 - Maarten Poorter
  02:48:07 - 02:48:19 - Naïma Ajouaau
  02:48:19 - 02:48:20 - Carmen Bosscher
  02:48:20 - 02:48:21 - Maarten Poorter
  02:48:21 - 02:48:43 - Carmen Bosscher
  02:48:43 - 02:48:45 - Maarten Poorter
  02:48:45 - 02:49:03 - Naïma Ajouaau
  02:49:03 - 02:49:04 - Maarten Poorter
  02:49:04 - 02:49:10 - Carmen Bosscher
  02:49:10 - 02:49:12 - Maarten Poorter
  02:49:12 - 02:49:17 - Floris de Boer
  02:49:17 - 02:49:46 - Floris de Boer
  02:49:46 - 02:49:47 - Maarten Poorter
  02:49:47 - 02:50:15 - Carmen Bosscher
  02:50:15 - 02:50:16 - Maarten Poorter
  02:50:16 - 02:50:38 - Floris de Boer
  02:50:38 - 02:50:39 - Maarten Poorter
  02:50:39 - 02:50:42 - Floris de Boer
  02:50:42 - 02:50:44 - Maarten Poorter
  02:50:44 - 02:50:56 - Floris de Boer
  02:50:56 - 02:50:57 - Maarten Poorter
  02:50:57 - 02:51:01 - Floris de Boer
  02:51:01 - 02:51:06 - Maarten Poorter
  02:51:06 - 02:51:07 - Maarten Poorter
  02:51:07 - 02:51:49 - Carmen Bosscher
  02:51:49 - 02:52:05 - Maarten Poorter
  02:52:05 - 02:52:22 - Rob Lute
  02:52:22 - 02:52:23 - Maarten Poorter
  02:52:23 - 02:52:40 - Maarten Poorter
  02:52:40 - 02:53:18 - Maarten Poorter
  02:53:18 - 02:53:19 - Ben Hoejenbos
  02:53:19 - 02:53:35 - Ben Hoejenbos
  02:53:35 - 02:54:08 - Maarten Poorter
  02:54:08 - 02:54:09 - Carmen Bosscher
  02:54:09 - 02:54:10 - Carmen Bosscher
  02:54:12 - 02:59:17 - Soledad van Eijk
  02:59:17 - 02:59:28 - Maarten Poorter
  02:59:32 - 02:59:44 - Femke Lammerts-Dekker
  02:59:45 - 02:59:46 - Soledad van Eijk
  02:59:46 - 03:00:18 - Soledad van Eijk
  03:00:18 - 03:00:19 - Maarten Poorter
  03:00:19 - 03:00:20 - Maarten Poorter
  03:00:20 - 03:00:21 - Femke Lammerts-Dekker
  03:00:21 - 03:00:46 - Femke Lammerts-Dekker
  03:00:47 - 03:00:48 - Soledad van Eijk
  03:00:48 - 03:00:52 - Soledad van Eijk
  03:00:53 - 03:00:54 - Maarten Poorter
  03:00:54 - 03:00:55 - Femke Lammerts-Dekker
  03:00:55 - 03:01:06 - Maarten Poorter
  03:01:25 - 03:01:26 - Maarten Poorter
  03:01:27 - 03:05:08 - Jan van der Starre
  03:05:08 - 03:05:37 - Maarten Poorter
  03:05:37 - 03:05:59 - Jan van der Starre
  03:05:59 - 03:06:06 - Maarten Poorter
  03:06:06 - 03:06:08 - Ben Hoejenbos
  03:06:08 - 03:06:11 - Ben Hoejenbos
  03:06:11 - 03:06:12 - Maarten Poorter
  03:06:12 - 03:06:14 - Joke van Ruitenbeek
  03:06:14 - 03:06:59 - Joke van Ruitenbeek
  03:06:59 - 03:07:00 - Maarten Poorter
  03:07:00 - 03:07:07 - Jan van der Starre
  03:07:07 - 03:07:08 - Maarten Poorter
  03:07:08 - 03:07:09 - Joke van Ruitenbeek
  03:07:09 - 03:07:14 - Joke van Ruitenbeek
  03:07:14 - 03:07:16 - Maarten Poorter
  03:07:16 - 03:07:18 - Ben Hoejenbos
  03:07:18 - 03:07:56 - Ben Hoejenbos
  03:07:56 - 03:07:57 - Maarten Poorter
  03:07:57 - 03:08:08 - Jan van der Starre
  03:08:08 - 03:08:09 - Maarten Poorter
  03:08:09 - 03:08:14 - Ben Hoejenbos
  03:08:14 - 03:08:15 - Maarten Poorter
  03:08:15 - 03:08:16 - Kees Tesselaar
  03:08:16 - 03:08:52 - Kees Tesselaar
  03:08:52 - 03:08:56 - Maarten Poorter
  03:08:56 - 03:09:04 - Jan van der Starre
  03:09:04 - 03:09:09 - Maarten Poorter
  03:09:09 - 03:09:39 - Jan van der Starre
  03:09:39 - 03:09:41 - Maarten Poorter
  03:09:41 - 03:09:42 - Kees Tesselaar
  03:09:42 - 03:09:52 - Kees Tesselaar
  03:09:52 - 03:09:56 - Maarten Poorter
  03:09:56 - 03:09:57 - Maarten Poorter
  03:09:57 - 03:09:59 - Jan van der Starre
  03:09:59 - 03:10:14 - Anja Grim
  03:10:14 - 03:10:15 - Maarten Poorter
  03:10:15 - 03:10:17 - Anja Grim
  03:10:17 - 03:10:18 - Maarten Poorter
  03:10:18 - 03:10:19 - Maarten Poorter
  03:10:19 - 03:10:27 - Maarten Poorter
  03:10:35 - 03:14:34 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  03:14:34 - 03:14:35 - Maarten Poorter
  03:14:35 - 03:14:44 - Maarten Poorter
  03:14:44 - 03:14:45 - Jasper John
  03:14:45 - 03:14:57 - Jasper John
  03:14:57 - 03:14:58 - Maarten Poorter
  03:14:58 - 03:14:59 - Maarten Poorter
  03:14:59 - 03:15:04 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  03:15:04 - 03:15:05 - Jasper John
  03:15:05 - 03:15:07 - Maarten Poorter
  03:15:07 - 03:15:21 - Jasper John
  03:15:21 - 03:15:22 - Maarten Poorter
  03:15:22 - 03:15:23 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  03:15:23 - 03:15:35 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  03:15:35 - 03:15:36 - Maarten Poorter
  03:15:36 - 03:15:47 - Maarten Poorter
  03:15:51 - 03:20:12 - Rob Lute
  03:20:12 - 03:20:19 - Maarten Poorter
  03:20:19 - 03:20:20 - Maarten Poorter
  03:20:23 - 03:21:07 - Soledad van Eijk
  03:21:08 - 03:21:09 - Rob Lute
  03:21:09 - 03:21:23 - Rob Lute
  03:21:24 - 03:21:25 - Maarten Poorter
  03:21:25 - 03:21:33 - Soledad van Eijk
  03:21:34 - 03:21:35 - Maarten Poorter
  03:21:35 - 03:21:39 - Rob Lute
  03:21:39 - 03:22:06 - Maarten Poorter
  03:22:09 - 03:22:20 - Rob Lute
  03:22:24 - 03:28:03 - Naïma Ajouaau
  03:28:03 - 03:28:12 - Maarten Poorter
  03:28:13 - 03:28:14 - Maarten Poorter
  03:28:15 - 03:28:30 - Femke Lammerts-Dekker
  03:28:30 - 03:28:31 - Naïma Ajouaau
  03:28:31 - 03:28:45 - Naïma Ajouaau
  03:28:45 - 03:28:46 - Femke Lammerts-Dekker
  03:28:46 - 03:28:59 - Femke Lammerts-Dekker
  03:28:59 - 03:29:00 - Maarten Poorter
  03:29:00 - 03:29:14 - Naïma Ajouaau
  03:29:14 - 03:29:15 - Femke Lammerts-Dekker
  03:29:15 - 03:29:20 - Femke Lammerts-Dekker
  03:29:20 - 03:29:21 - Maarten Poorter
  03:29:21 - 03:29:23 - Maarten Poorter
  03:29:23 - 03:29:24 - Maarten Poorter
  03:29:24 - 03:29:26 - Jasper John
  03:29:26 - 03:29:37 - Jasper John
  03:29:37 - 03:29:38 - Maarten Poorter
  03:29:38 - 03:29:39 - Maarten Poorter
  03:29:39 - 03:29:43 - Naïma Ajouaau
  03:29:43 - 03:29:44 - Jasper John
  03:29:44 - 03:29:45 - Maarten Poorter
  03:29:45 - 03:30:29 - Jasper John
  03:30:29 - 03:30:31 - Maarten Poorter
  03:30:31 - 03:30:41 - Jasper John
  03:30:41 - 03:30:42 - Maarten Poorter
  03:30:42 - 03:30:44 - Jasper John
  03:30:44 - 03:31:09 - Naïma Ajouaau
  03:31:09 - 03:31:10 - Jasper John
  03:31:10 - 03:31:11 - Maarten Poorter
  03:31:11 - 03:31:32 - Naïma Ajouaau
  03:31:32 - 03:31:33 - Maarten Poorter
  03:31:33 - 03:31:50 - Naïma Ajouaau
  03:31:50 - 03:31:51 - Maarten Poorter
  03:31:51 - 03:31:54 - Maarten Poorter
  03:31:54 - 03:31:55 - Maarten Poorter
  03:31:55 - 03:31:56 - Jasper John
  03:31:56 - 03:32:07 - Jasper John
  03:32:08 - 03:32:11 - Maarten Poorter
  03:32:11 - 03:32:13 - Rob Lute
  03:32:13 - 03:32:30 - Rob Lute
  03:32:30 - 03:32:33 - Maarten Poorter
  03:32:33 - 03:32:34 - Naïma Ajouaau
  03:32:34 - 03:32:51 - Naïma Ajouaau
  03:32:51 - 03:32:52 - Maarten Poorter
  03:32:52 - 03:32:53 - Milo Poland
  03:32:53 - 03:32:54 - Milo Poland
  03:32:54 - 03:33:10 - Milo Poland
  03:33:10 - 03:33:11 - Maarten Poorter
  03:33:11 - 03:33:12 - Naïma Ajouaau
  03:33:12 - 03:33:13 - Naïma Ajouaau
  03:33:14 - 03:33:28 - Maarten Poorter
  03:33:32 - 03:34:54 - Petra Feenstra
  03:34:55 - 03:36:25 - Petra Feenstra
  03:36:25 - 03:37:45 - Maarten Poorter
  04:41:05 - 04:42:43 - Maarten Poorter
  04:42:49 - 04:46:24 - Fred Ruiten
  04:46:24 - 04:46:26 - Maarten Poorter
  04:46:26 - 04:46:31 - Jan van der Starre
  04:46:31 - 04:46:45 - Maarten Poorter
  04:46:45 - 05:00:36 - Fred Ruiten
  05:00:36 - 05:01:05 - Maarten Poorter
  05:01:05 - 05:01:07 - Fred Ruiten
  05:01:10 - 05:01:49 - Femke Lammerts-Dekker
  05:01:49 - 05:01:50 - Maarten Poorter
  05:01:51 - 05:02:44 - Fred Ruiten
  05:02:44 - 05:02:45 - Maarten Poorter
  05:02:45 - 05:02:46 - Femke Lammerts-Dekker
  05:02:46 - 05:02:52 - Fred Ruiten
  05:02:52 - 05:02:53 - Maarten Poorter
  05:02:53 - 05:03:16 - Femke Lammerts-Dekker
  05:03:16 - 05:03:17 - Maarten Poorter
  05:03:17 - 05:03:31 - Fred Ruiten
  05:03:31 - 05:03:32 - Maarten Poorter
  05:03:32 - 05:03:34 - Maarten Poorter
  05:03:34 - 05:03:48 - Jan van der Starre
  05:03:48 - 05:03:54 - Maarten Poorter
  05:03:55 - 05:04:14 - Anja Grim
  05:04:14 - 05:04:15 - Fred Ruiten
  05:04:15 - 05:04:41 - Anja Grim
  05:04:41 - 05:04:42 - Maarten Poorter
  05:04:42 - 05:05:34 - Fred Ruiten
  05:05:34 - 05:05:35 - Maarten Poorter
  05:05:35 - 05:05:36 - Maarten Poorter
  05:05:38 - 05:05:52 - Anja Grim
  05:05:52 - 05:06:19 - Fred Ruiten
  05:06:20 - 05:06:21 - Maarten Poorter
  05:06:22 - 05:06:23 - Nicky Stammis
  05:06:23 - 05:06:26 - Maarten Poorter
  05:06:26 - 05:06:27 - Maarten Poorter
  05:06:27 - 05:07:08 - Dennis Koopman
  05:07:08 - 05:07:10 - Maarten Poorter
  05:07:10 - 05:07:20 - Dennis Koopman
  05:07:20 - 05:07:22 - Maarten Poorter
  05:07:22 - 05:07:23 - Maarten Poorter
  05:07:24 - 05:08:15 - Fred Ruiten
  05:08:15 - 05:08:17 - Maarten Poorter
  05:08:17 - 05:08:24 - Maarten Poorter
  05:08:24 - 05:08:51 - Dennis Koopman
  05:08:51 - 05:08:52 - Maarten Poorter
  05:08:53 - 05:09:02 - Fred Ruiten
  05:09:02 - 05:09:07 - Maarten Poorter
  05:09:07 - 05:09:08 - Nicky Stammis
  05:09:08 - 05:09:50 - Nicky Stammis
  05:09:50 - 05:09:51 - Maarten Poorter
  05:09:51 - 05:09:52 - Nicky Stammis
  05:09:52 - 05:09:53 - Maarten Poorter
  05:09:53 - 05:09:56 - Nicky Stammis
  05:09:56 - 05:10:05 - Maarten Poorter
  05:10:05 - 05:10:09 - Nicky Stammis
  05:10:09 - 05:10:10 - Maarten Poorter
  05:10:10 - 05:10:11 - Nicky Stammis
  05:10:11 - 05:10:12 - Maarten Poorter
  05:10:12 - 05:10:14 - Maarten Poorter
  05:10:14 - 05:10:23 - Fred Ruiten
  05:10:24 - 05:10:26 - Maarten Poorter
  05:10:26 - 05:10:48 - Soledad van Eijk
  05:10:48 - 05:10:49 - Fred Ruiten
  05:10:49 - 05:11:42 - Fred Ruiten
  05:11:42 - 05:11:53 - Maarten Poorter
  05:11:59 - 05:13:39 - John Does
  05:13:39 - 05:13:42 - Maarten Poorter
  05:13:43 - 05:13:59 - Dennis Koopman
  05:13:59 - 05:14:00 - John Does
  05:14:00 - 05:14:53 - John Does
  05:14:54 - 05:14:55 - Dennis Koopman
  05:14:55 - 05:14:57 - Maarten Poorter
  05:14:57 - 05:15:12 - Dennis Koopman
  05:15:12 - 05:15:13 - Maarten Poorter
  05:15:13 - 05:15:30 - John Does
  05:15:31 - 05:15:32 - Maarten Poorter
  05:15:32 - 05:15:34 - Jasper John
  05:15:34 - 05:16:00 - Jasper John
  05:16:00 - 05:16:01 - John Does
  05:16:01 - 05:16:02 - Jasper John
  05:16:02 - 05:16:03 - John Does
  05:16:03 - 05:16:08 - John Does
  05:16:08 - 05:16:16 - John Does
  05:16:16 - 05:16:19 - Maarten Poorter
  05:16:19 - 05:18:04 - John Does
  05:18:04 - 05:18:05 - Maarten Poorter
  05:18:05 - 05:18:07 - John Does
  05:18:08 - 05:18:09 - Maarten Poorter
  05:18:09 - 05:18:10 - John Does
  05:18:10 - 05:18:24 - Maarten Poorter
  05:18:28 - 05:24:28 - Nils Langedijk
  05:24:28 - 05:24:29 - Maarten Poorter
  05:24:29 - 05:24:33 - Maarten Poorter
  05:24:36 - 05:24:49 - Ben Hoejenbos
  05:24:49 - 05:24:50 - Nils Langedijk
  05:24:50 - 05:25:42 - Nils Langedijk
  05:25:42 - 05:25:43 - Maarten Poorter
  05:25:43 - 05:25:44 - Nils Langedijk
  05:25:44 - 05:26:10 - Ben Hoejenbos
  05:26:12 - 05:26:38 - Nils Langedijk
  05:26:38 - 05:26:44 - Ben Hoejenbos
  05:26:44 - 05:26:47 - Maarten Poorter
  05:26:47 - 05:27:04 - Ben Hoejenbos
  05:27:04 - 05:27:05 - Maarten Poorter
  05:27:05 - 05:27:08 - Maarten Poorter
  05:27:11 - 05:28:12 - Nils Langedijk
  05:28:12 - 05:28:14 - Maarten Poorter
  05:28:14 - 05:28:17 - Nils Langedijk
  05:28:17 - 05:28:27 - Maarten Poorter
  05:28:28 - 05:33:09 - René Schoemaker
  05:33:09 - 05:33:10 - Maarten Poorter
  05:33:10 - 05:33:22 - René Schoemaker
  05:33:22 - 05:33:23 - Maarten Poorter
  05:33:23 - 05:33:25 - Maarten Poorter
  05:33:27 - 05:33:53 - Karin van der Vliet
  05:33:53 - 05:33:54 - René Schoemaker
  05:33:54 - 05:34:46 - René Schoemaker
  05:34:46 - 05:34:54 - René Schoemaker
  05:34:54 - 05:34:55 - Maarten Poorter
  05:34:56 - 05:35:10 - Karin van der Vliet
  05:35:10 - 05:35:11 - Maarten Poorter
  05:35:11 - 05:35:13 - René Schoemaker
  05:35:14 - 05:35:16 - Maarten Poorter
  05:35:16 - 05:35:26 - Ben Hoejenbos
  05:35:26 - 05:35:54 - Ben Hoejenbos
  05:35:55 - 05:36:48 - René Schoemaker
  05:36:48 - 05:36:49 - Maarten Poorter
  05:36:49 - 05:36:51 - René Schoemaker
  05:36:51 - 05:36:59 - Ben Hoejenbos
  05:36:59 - 05:37:00 - Maarten Poorter
  05:37:00 - 05:37:05 - Ben Hoejenbos
  05:37:05 - 05:37:07 - Maarten Poorter
  05:37:07 - 05:37:10 - René Schoemaker
  05:37:10 - 05:37:32 - Maarten Poorter
  05:37:32 - 05:37:52 - Ben Hoejenbos
  05:37:52 - 05:37:53 - Maarten Poorter
  05:37:53 - 05:37:54 - René Schoemaker
  05:37:54 - 05:38:28 - René Schoemaker
  05:38:28 - 05:38:29 - Maarten Poorter
  05:38:29 - 05:38:32 - Ben Hoejenbos
  05:38:32 - 05:38:33 - Maarten Poorter
  05:38:33 - 05:38:49 - Maarten Poorter
  05:38:51 - 05:40:23 - Gerard Rep
  05:40:23 - 05:40:25 - Maarten Poorter
  05:40:26 - 05:40:46 - Anja Grim
  05:40:46 - 05:40:47 - Maarten Poorter
  05:40:47 - 05:41:05 - Gerard Rep
  05:41:06 - 05:41:14 - Maarten Poorter
  05:41:23 - 05:42:01 - Annette Groot
  05:42:01 - 05:42:03 - Maarten Poorter
  05:42:03 - 05:42:07 - Maarten Poorter
  05:42:09 - 05:42:21 - Femke Lammerts-Dekker
  05:42:29 - 05:42:44 - Annette Groot
  05:42:44 - 05:42:45 - Maarten Poorter
  05:42:45 - 05:42:57 - Maarten Poorter
  05:42:59 - 05:43:39 - Fred Ruiten
  05:43:39 - 05:43:45 - Maarten Poorter
  05:43:55 - 05:44:12 - Dennis Koopman
  05:44:12 - 05:44:13 - Maarten Poorter
  05:44:13 - 05:44:14 - Maarten Poorter
  05:44:18 - 05:44:33 - Fred Ruiten
  05:44:33 - 05:44:40 - Maarten Poorter
  05:44:40 - 05:44:44 - Nicky Stammis
  05:44:44 - 05:45:02 - Maarten Poorter
  05:45:11 - 05:45:12 - Kees Tesselaar
  05:45:12 - 05:45:28 - Maarten Poorter
  05:45:28 - 05:49:05 - Maarten Poorter
  05:49:13 - 05:49:41 - Kees Tesselaar
  05:49:41 - 05:49:50 - Nicky Stammis
  05:49:50 - 05:49:57 - Kees Tesselaar
  05:49:59 - 05:50:51 - John Does
  05:50:51 - 05:50:52 - Kees Tesselaar
  05:50:52 - 05:50:54 - Kees Tesselaar
  05:50:54 - 05:51:10 - Nicky Stammis
  05:51:10 - 05:51:11 - Kees Tesselaar
  05:51:17 - 05:51:51 - John Does
  05:51:51 - 05:51:53 - Maarten Poorter
  05:51:53 - 05:51:59 - Nicky Stammis
  05:51:59 - 05:52:17 - Nicky Stammis
  05:52:17 - 05:52:18 - John Does
  05:52:18 - 05:52:19 - Maarten Poorter
  05:52:19 - 05:52:26 - John Does
  05:52:27 - 05:52:54 - Maarten Poorter
  06:19:11 - 06:20:30 - Maarten Poorter
  06:20:34 - 06:21:00 - Femke Lammerts-Dekker
  06:21:00 - 06:21:01 - Maarten Poorter
  06:21:01 - 06:21:36 - Femke Lammerts-Dekker
  06:21:36 - 06:21:37 - Maarten Poorter
  06:21:40 - 06:21:57 - Maarten Poorter
  06:22:00 - 06:22:32 - Anja Grim
  06:22:32 - 06:22:34 - Maarten Poorter
  06:22:34 - 06:22:51 - Maarten Poorter
  06:23:01 - 06:24:06 - Jasper John
  06:24:06 - 06:24:10 - Jasper John
  06:24:10 - 06:24:12 - Maarten Poorter
  06:24:12 - 06:24:25 - Jasper John
  06:24:25 - 06:24:26 - Maarten Poorter
  06:24:26 - 06:25:24 - Jasper John
  06:25:24 - 06:25:27 - Maarten Poorter
  06:25:27 - 06:25:34 - Soledad van Eijk
  06:25:34 - 06:26:42 - Soledad van Eijk
  06:26:42 - 06:26:43 - Maarten Poorter
  06:26:43 - 06:26:54 - Jasper John
  06:26:54 - 06:26:55 - Maarten Poorter
  06:26:55 - 06:27:42 - Jasper John
  06:27:42 - 06:27:45 - Maarten Poorter
  06:27:45 - 06:27:46 - Joke van Ruitenbeek
  06:27:46 - 06:28:05 - Joke van Ruitenbeek
  06:28:05 - 06:28:06 - Maarten Poorter
  06:28:06 - 06:28:09 - Jasper John
  06:28:09 - 06:28:12 - Maarten Poorter
  06:28:12 - 06:28:15 - Joke van Ruitenbeek
  06:28:15 - 06:28:16 - Joke van Ruitenbeek
  06:28:16 - 06:28:19 - Maarten Poorter
  06:28:19 - 06:28:21 - Joke van Ruitenbeek
  06:28:21 - 06:28:28 - Maarten Poorter
  06:28:28 - 06:28:30 - Jasper John
  06:28:30 - 06:28:32 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  06:28:32 - 06:28:36 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  06:28:36 - 06:28:48 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  06:28:48 - 06:28:51 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  06:28:52 - 06:28:53 - Maarten Poorter
  06:28:53 - 06:29:05 - Jasper John
  06:29:05 - 06:29:06 - Maarten Poorter
  06:29:06 - 06:29:09 - Jasper John
  06:29:09 - 06:29:13 - Maarten Poorter
  06:29:13 - 06:29:17 - Jasper John
  06:29:17 - 06:29:21 - Jasper John
  06:29:21 - 06:29:36 - Maarten Poorter
  06:29:36 - 06:31:30 - Jasper John
  06:31:30 - 06:31:32 - Maarten Poorter
  06:31:32 - 06:31:46 - Lea van der Zee
  06:31:46 - 06:31:47 - Jasper John
  06:31:47 - 06:31:56 - Maarten Poorter
  06:31:56 - 06:32:04 - Jasper John
  06:32:04 - 06:32:07 - Maarten Poorter
  06:32:07 - 06:32:35 - Jasper John
  06:32:35 - 06:32:45 - Maarten Poorter
  06:32:59 - 06:33:01 - Carmen Bosscher
  06:33:01 - 06:33:02 - Maarten Poorter
  06:33:02 - 06:33:30 - Carmen Bosscher
  06:33:30 - 06:33:42 - Maarten Poorter
  06:33:57 - 06:34:34 - Jan van der Starre
  06:34:34 - 06:34:35 - Maarten Poorter
  06:34:35 - 06:34:40 - Maarten Poorter
  06:34:40 - 06:34:41 - Joke van Ruitenbeek
  06:34:41 - 06:35:12 - Joke van Ruitenbeek
  06:35:12 - 06:35:43 - Maarten Poorter
  06:35:43 - 06:35:46 - Joke van Ruitenbeek
  06:35:46 - 06:35:50 - Maarten Poorter
  06:35:50 - 06:35:52 - Joke van Ruitenbeek
  06:35:52 - 06:35:58 - Jan van der Starre
  06:35:58 - 06:36:02 - Maarten Poorter
  06:36:02 - 06:36:22 - Maarten Poorter
  06:36:22 - 06:36:24 - Joke van Ruitenbeek
  06:36:24 - 06:36:27 - Maarten Poorter
  06:36:27 - 06:36:33 - Joke van Ruitenbeek
  06:36:33 - 06:36:52 - Lea van der Zee
  06:36:52 - 06:36:57 - Lea van der Zee
  06:36:57 - 06:36:59 - Maarten Poorter
  06:36:59 - 06:38:34 - Maarten Poorter
  06:43:44 - 06:44:07 - Maarten Poorter
  06:44:07 - 06:44:08 - Jan van der Starre
  06:44:08 - 06:44:24 - Jan van der Starre
  06:44:25 - 06:44:44 - Maarten Poorter
  06:44:45 - 06:44:51 - Jasper John
  06:44:52 - 06:46:08 - Maarten Poorter
  06:46:11 - 06:46:19 - Rob Lute
  06:46:19 - 06:46:23 - Maarten Poorter
  06:46:23 - 06:46:27 - Rob Lute
  06:46:27 - 06:46:31 - Maarten Poorter
  06:46:31 - 06:47:48 - Maarten Poorter
  06:47:51 - 06:48:02 - Rob Lute
  06:48:02 - 06:48:03 - Maarten Poorter
  06:48:03 - 06:48:04 - Maarten Poorter
  06:48:05 - 06:48:08 - Dennis Koopman
  06:48:08 - 06:48:09 - Maarten Poorter
  06:48:09 - 06:48:10 - Maarten Poorter
  06:48:11 - 06:48:33 - Maarten Poorter
  06:48:33 - 06:48:34 - Milo Poland
  06:48:34 - 06:48:39 - Milo Poland
  06:48:39 - 06:50:30 - Maarten Poorter
  06:50:32 - 06:50:47 - Nicky Stammis
  06:50:48 - 06:50:53 - Maarten Poorter
  06:50:55 - 06:56:22 - Maarten Poorter
  06:56:22 - 06:56:57 - Jorrit Bakkum
  06:56:57 - 06:56:58 - Maarten Poorter
  06:56:58 - 06:58:11 - Maarten Poorter