Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 28 november 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
M. (Maarten) Poorter
Toelichting

Zo werkt het: tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen als hamerstuk of bespreekstuk. Over een bespreekstuk kunnen raadsleden nog in gesprek voor ze een besluit nemen. Meer weten over een onderwerp? Alle stukken staan in de agenda.


U bent welkom bij de raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Afwezig zijn mevrouw Ajouaau (PvdA), de heer Stet (D66) en de heer Walter (CDA).

  00:02:34 - 00:03:45 - Maarten Poorter
 2. 2

  Besluit

  De voorzitter geeft aan dat er twee raadsinstrumenten zijn aangekondigd. Senioren Dijk en Waard geeft aan dat agendapunt 8b met een stemverklaring een hamerstuk kan worden. De voorzitter geeft aan dat daarmee agendapunt 8b nu als 7g op de agenda wordt behandeld. Er worden stemverklaringen aangekondigd bij 4 hamerstukken.

  00:03:30 - 00:03:45 - Maarten Poorter
  00:03:46 - 00:04:00 - Willem Jan Mandersloot
  00:04:00 - 00:09:33 - Maarten Poorter
 3. 3

  00:05:42 - 00:09:33 - Maarten Poorter
 4. 3.a

  Mevrouw Van ’t Schip-Nieuwboer heeft haar functie binnen de werkgeverscommissie neergelegd. Er zijn twee kandidaten voor de functie.
  In de vergadering van 8 november jl. staakten de stemmen. Er wordt opnieuw gestemd.

  Besluit

  Mevrouw Van ’t Schip-Nieuwboer heeft haar functie binnen de werkgeverscommissie neergelegd.
  De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de werkgeverscommissie bedanken mevrouw Van ’t Schip voor haar inzet en bijdrage.


  Er zijn twee kandidaten voor de functie. In de vergadering van 8 november jl. staakten de stemmen. Er wordt opnieuw gestemd.
  Er zijn 34 stemmen uitgebracht: 20 voor mevrouw Bankras- van der Klein en 14 voor mevrouw Grim. Daarmee wordt mevrouw Bankras- van der Klein benoemd tot lid van de werkgeverscommissie Dijk en Waard.

  00:05:47 - 00:09:33 - Maarten Poorter
  00:09:38 - 00:10:35 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:10:47 - 00:11:52 - Maarten Poorter
  00:18:01 - 00:18:07 - Maarten Poorter
  00:18:07 - 00:18:21 - Floris de Boer
  00:18:24 - 00:20:24 - Maarten Poorter
 5. 4

  Besluit

  Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier.

  00:18:51 - 00:20:24 - Maarten Poorter
 6. 5

  Besluit

  De besluitenlijsten wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:19:02 - 00:20:24 - Maarten Poorter
 7. 6

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld.

  00:19:38 - 00:20:24 - Maarten Poorter
 8. 7

  Na de tafelbehandelingen 21 en 23 november worden de stukken als hamer- of bespreekstuk ingedeeld.

  00:20:00 - 00:20:24 - Maarten Poorter
 9. 7.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:
  1. Technische harmonisatie toe te passen op de Speelautomatenhalverordening en de Beleidsnota Speelautomatenhal.
  2. De Speelautomatenhalverordening (Heerhugowaard) en de Beleidsnota Speelautomatenhal (Heerhugowaard) in te trekken.
  3. De Speelautomatenhalverordening Dijk en Waard 2023 en de Beleidsnota Speelautomatenhal Dijk en Waard 2023 vast te stellen.
  4. Het college op te dragen beleidsevaluatie te agenderen voor 2024/2025.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. Technische harmonisatie toe te passen op de Speelautomatenhalverordening en de Beleidsnota Speelautomatenhal.
  2. De Speelautomatenhalverordening (Heerhugowaard) en de Beleidsnota Speelautomatenhal (Heerhugowaard) in te trekken.
  3. De Speelautomatenhalverordening Dijk en Waard 2023 en de Beleidsnota Speelautomatenhal Dijk en Waard 2023 vast te stellen.
  4. Het college op te dragen beleidsevaluatie te agenderen voor 2024/2025.


  Het besluit wordt unaniem aangenomen
  Stemverklaring: ChristenUnie

  00:20:24 - 00:20:24 - Maarten Poorter
  00:20:27 - 00:20:46 - Joris Koning
  00:20:47 - 00:21:13 - Maarten Poorter
 10. 7.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:
  1. het bestemmingsplan Rembrandt Erf met planidentificatiecode NL.IMRO.1980.BP01REMBRANDTERF-VA01ongewijzigd vast te stellen;
  2. op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn verzekerd;
  3. te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum: 16 maart 2021.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. het bestemmingsplan Rembrandt Erf met planidentificatiecode NL.IMRO.1980.BP01REMBRANDTERF-VA01ongewijzigd vast te stellen;
  2. op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn verzekerd;
  3. te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum: 16 maart 2021.  Het besluit wordt unaniem aangenomen.

 11. 7.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:
  1. de Havenverordening Dijk en Waard 2023 vast te stellen.
  2. de Havenverordening van de gemeente Langedijk in te trekken.
  3. bovengenoemde besluiten gelijktijdig bekend te maken.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. de Havenverordening Dijk en Waard 2023 vast te stellen.
  2. de Havenverordening van de gemeente Langedijk in te trekken.
  3. bovengenoemde besluiten gelijktijdig bekend te maken.


  Het besluit wordt unaniem aangenomen.

 12. 7.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:
  te verklaren geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college tot omzetting van Heerhugowaard Sport nv naar Dijk en Waard Sport bv per 1 januari 2024.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  Te verklaren geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college tot omzetting van Heerhugowaard Sport N.V. naar Dijk en Waard Sport B.V. per 1 januari 2024.


  Het besluit wordt unaniem aangenomen.

  00:21:11 - 00:21:13 - Maarten Poorter
  00:21:16 - 00:21:26 - Carmen Bosscher
  00:21:27 - 00:21:30 - Maarten Poorter
  00:21:32 - 00:21:41 - Maarten Poorter
  00:21:43 - 00:22:05 - Jan van der Starre
  00:22:06 - 00:23:00 - Maarten Poorter
  00:23:06 - 00:23:07 - Maarten Poorter
  00:23:07 - 00:23:08 - Willem Jan Mandersloot
  00:23:08 - 00:23:36 - Willem Jan Mandersloot
 13. 7.e

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5)
  tegen
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2)

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit:
  om voor het realiseren van het woningbouwproject Woodstone (met 204 woningen) in Heerhugowaard
  1. de zienswijzen te beantwoorden conform de Nota zienswijzen woningbouwproject Woodstone;
  2. een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het strijdig planologisch gebruik en daartoe af te wijken van het bepaalde in het bestemmingsplan Stadshart 2013.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  voor het realiseren van het woningbouwproject Woodstone (met 204 woningen) in Heerhugowaard
  1. de zienswijzen te beantwoorden conform de Nota zienswijzen woningbouwproject Woodstone;
  2. een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het strijdig planologisch gebruik en daartoe af te wijken van het bepaalde in het bestemmingsplan Stadshart 2013.


  Het besluit wordt aangenomen.
  Stemverklaring: 50PLUS
  Voor (31): DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CA, CU, FVD en LF
  Tegen (3): 50PLUS en BVNL

 14. 7.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit: 
  1. de ‘Beleidsregels verstrekken gemeentegaranties en geldleningen gemeente Dijk en Waard 2024’ vast te stellen; 
  2. de ‘Beleidsregels verstrekken gemeentegaranties en geldleningen gemeente Dijk en Waard 2024’ met ingang van 1 januari 2024 in te laten gaan; 
  3. de ‘Beleidsregels gemeentegaranties gemeente Langedijk 2010’ met ingang van 1 januari 2024 in te trekken.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. de ‘Beleidsregels verstrekken gemeentegaranties en geldleningen gemeente Dijk en Waard 2024’ vast te stellen;
  2. de ‘Beleidsregels verstrekken gemeentegaranties en geldleningen gemeente Dijk en Waard 2024’ met ingang van 1 januari 2024 in te laten gaan;
  3. de ‘Beleidsregels gemeentegaranties gemeente Langedijk 2010’ met ingang van 1 januari 2024 in te trekken.


  Het besluit wordt unaniem aangenomen.

 15. 7.g

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De volgende zienswijze in te dienen over de financiële gevolgen van de CAO voor de GGD Hollands Noorden in 2023;
  a. In te stemmen met voorgestelde éénmalige ophoging van de deelnemersbijdrage in 2023;
  b. Hieraan de voorwaarde te verbinden dat de herrekening in de kadernota 2026 over het jaar 2023 voor de GGD HN niet wordt meegenomen.
  2. De financiële gevolgen die dit heeft voor Dijk en Waard (€ 264.667) te verwerken in de najaarsrapportage 2023;
  3. Het college te verzoeken bovenstaand besluit aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden mede te delen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. De volgende zienswijze in te dienen over de financiële gevolgen van de CAO voor de GGD Hollands Noorden in 2023;
  a. In te stemmen met voorgestelde éénmalige ophoging van de deelnemersbijdrage in 2023;
  b. Hieraan de voorwaarde te verbinden dat de herrekening in de kadernota 2026 over het jaar 2023 voor de GGD HN niet wordt meegenomen.
  2. De financiële gevolgen die dit heeft voor Dijk en Waard (€ 264.667) te verwerken in de najaarsrapportage 2023;
  3. Het college te verzoeken bovenstaand besluit aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden mede te delen.


  Het besluit wordt unaniem aangenomen.
  Stemverklaring: Senioren Dijk en Waard

  00:23:21 - 00:23:36 - Willem Jan Mandersloot
  00:23:36 - 00:23:37 - Maarten Poorter
  00:23:37 - 00:24:56 - Maarten Poorter
 16. 8

  00:23:56 - 00:24:56 - Maarten Poorter
 17. 8.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Het “Integraal beleidsplan Openbare Ruimte 2024-2023” vast te stellen. 
  2. De extra structureel benodigde middelen van ca. € 122.000 voor de harmonisatie van het onderhoudsniveau en zelfbeheer groen (participatie) mee te nemen in de kadernota en begroting 2025. 
  3. De incidenteel benodigde middelen, in totaal ca. € 180.000, voor het uitvoeren van het uitvoeringsplan 2024-2033, de eerste vier jaar zo veel als mogelijk te dekken uit meevallers binnen de reguliere (beheer)budgetten. 
  4. De in bijlage “Overzicht in te trekken beleidsdocumenten Openbare Ruimte” opgenomen beleidsdocumenten in te trekken.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. Het “Integraal beleidsplan Openbare Ruimte 2024-2033” vast te stellen.
  2. De extra structureel benodigde middelen van ca. € 122.000 voor de harmonisatie van het onderhoudsniveau en zelfbeheer groen (participatie) mee te nemen in de kadernota en begroting 2025.
  3. De incidenteel benodigde middelen, in totaal ca. € 180.000, voor het uitvoeren van het uitvoeringsplan 2024-2033, de eerste vier jaar zo veel als mogelijk te dekken uit meevallers binnen de reguliere (beheer)budgetten.
  4. De in bijlage “Overzicht in te trekken beleidsdocumenten Openbare Ruimte” opgenomen beleidsdocumenten in te trekken.


  Het besluit wordt unaniem aangenomen.

  Moties

  Titel
  Integraal Beleidsplan openbare ruimte - begraafplaatsen
  Uitvoeringsparagraaf reclame abri's en rotondes
  00:24:02 - 00:24:56 - Maarten Poorter
  00:25:11 - 00:26:59 - Jan van der Starre
  00:26:59 - 00:27:04 - Maarten Poorter
  00:27:04 - 00:27:37 - Soledad van Eijk
  00:27:37 - 00:27:38 - Maarten Poorter
  00:27:38 - 00:27:39 - Soledad van Eijk
  00:27:39 - 00:28:11 - Jan van der Starre
  00:28:11 - 00:28:28 - Maarten Poorter
  00:28:31 - 00:31:16 - Annelies Kloosterboer
  00:31:16 - 00:31:17 - Maarten Poorter
  00:31:17 - 00:31:32 - Maarten Poorter
  00:31:43 - 00:33:16 - Henk Corbee
  00:33:16 - 00:33:18 - Maarten Poorter
  00:33:18 - 00:33:21 - Maarten Poorter
  00:33:27 - 00:33:51 - Annelies Kloosterboer
  00:33:52 - 00:33:53 - Henk Corbee
  00:33:53 - 00:34:00 - Henk Corbee
  00:34:00 - 00:34:01 - Maarten Poorter
  00:34:01 - 00:34:15 - Annelies Kloosterboer
  00:34:15 - 00:34:16 - Maarten Poorter
  00:34:16 - 00:34:24 - Henk Corbee
  00:34:24 - 00:34:25 - Maarten Poorter
  00:34:25 - 00:34:27 - Annelies Kloosterboer
  00:34:27 - 00:34:40 - Annelies Kloosterboer
  00:34:40 - 00:34:41 - Maarten Poorter
  00:34:41 - 00:34:42 - Henk Corbee
  00:34:43 - 00:35:02 - Henk Corbee
  00:35:02 - 00:35:09 - Maarten Poorter
  00:35:09 - 00:35:22 - Annelies Kloosterboer
  00:35:22 - 00:35:23 - Maarten Poorter
  00:35:23 - 00:35:27 - Maarten Poorter
  00:35:27 - 00:35:46 - Henk Corbee
  00:35:46 - 00:35:50 - Maarten Poorter
  00:35:50 - 00:36:11 - Maarten Poorter
  00:36:14 - 00:38:40 - Robert Vermeulen
  00:38:40 - 00:38:46 - Maarten Poorter
  00:38:46 - 00:38:53 - Robert Vermeulen
  00:38:54 - 00:40:00 - Soledad van Eijk
  00:40:00 - 00:40:10 - Maarten Poorter
  00:40:19 - 00:40:22 - Joke van Ruitenbeek
  00:40:22 - 00:40:23 - Maarten Poorter
  00:40:23 - 00:41:40 - Joke van Ruitenbeek
  00:41:40 - 00:41:41 - Maarten Poorter
  00:41:41 - 00:41:43 - Maarten Poorter
  00:41:43 - 00:42:28 - Annelies Kloosterboer
  00:42:28 - 00:42:29 - Maarten Poorter
  00:42:29 - 00:42:32 - Joke van Ruitenbeek
  00:42:32 - 00:42:45 - Joke van Ruitenbeek
  00:42:45 - 00:42:46 - Annelies Kloosterboer
  00:42:46 - 00:42:48 - Maarten Poorter
  00:42:48 - 00:43:16 - Annelies Kloosterboer
  00:43:16 - 00:43:17 - Maarten Poorter
  00:43:17 - 00:43:19 - Maarten Poorter
  00:43:19 - 00:43:22 - Annelies Kloosterboer
  00:43:22 - 00:43:28 - Annelies Kloosterboer
  00:43:28 - 00:43:29 - Maarten Poorter
  00:43:29 - 00:43:42 - Joke van Ruitenbeek
  00:43:42 - 00:43:43 - Annelies Kloosterboer
  00:43:43 - 00:43:45 - Maarten Poorter
  00:43:45 - 00:43:46 - Annelies Kloosterboer
  00:43:46 - 00:43:56 - Maarten Poorter
  00:43:57 - 00:44:09 - Maarten Poorter
  00:44:09 - 00:45:04 - Joris Koning
  00:45:05 - 00:45:15 - Maarten Poorter
  00:45:16 - 00:45:56 - Milo Poland
  00:45:57 - 00:46:14 - Maarten Poorter
  00:46:19 - 00:47:53 - Annette Groot
  00:47:53 - 00:47:56 - Maarten Poorter
  00:47:56 - 00:47:58 - Maarten Poorter
  00:47:59 - 00:48:47 - Jan van der Starre
  00:48:47 - 00:48:50 - Maarten Poorter
  00:48:50 - 00:49:00 - Annette Groot
  00:49:00 - 00:49:03 - Jan van der Starre
  00:49:03 - 00:49:12 - Jan van der Starre
  00:49:12 - 00:49:13 - Maarten Poorter
  00:49:13 - 00:49:21 - Annette Groot
  00:49:21 - 00:50:44 - Annette Groot
  00:50:44 - 00:50:45 - Maarten Poorter
  00:50:45 - 00:50:46 - Annelies Kloosterboer
  00:50:46 - 00:51:03 - Annelies Kloosterboer
  00:51:03 - 00:51:04 - Annelies Kloosterboer
  00:51:04 - 00:51:05 - Maarten Poorter
  00:51:07 - 00:51:11 - Annette Groot
  00:51:11 - 00:51:12 - Maarten Poorter
  00:51:12 - 00:51:14 - Annette Groot
  00:51:14 - 00:51:15 - Annelies Kloosterboer
  00:51:15 - 00:51:16 - Annelies Kloosterboer
  00:51:16 - 00:51:26 - Annelies Kloosterboer
  00:51:26 - 00:51:27 - Annette Groot
  00:51:27 - 00:51:28 - Maarten Poorter
  00:51:28 - 00:51:29 - Maarten Poorter
  00:51:29 - 00:51:31 - Annette Groot
  00:51:31 - 00:51:33 - Annelies Kloosterboer
  00:51:33 - 00:51:35 - Maarten Poorter
  00:51:35 - 00:51:37 - Maarten Poorter
  00:51:37 - 00:51:43 - Annelies Kloosterboer
  00:51:43 - 00:51:53 - Annelies Kloosterboer
  00:51:53 - 00:51:54 - Maarten Poorter
  00:51:56 - 00:52:09 - Annette Groot
  00:52:09 - 00:52:10 - Maarten Poorter
  00:52:10 - 00:52:12 - Annelies Kloosterboer
  00:52:12 - 00:52:23 - Annelies Kloosterboer
  00:52:23 - 00:52:24 - Maarten Poorter
  00:52:25 - 00:52:36 - Annette Groot
  00:52:36 - 00:52:39 - Annelies Kloosterboer
  00:52:39 - 00:52:49 - Annelies Kloosterboer
  00:52:49 - 00:52:51 - Maarten Poorter
  00:52:51 - 00:52:53 - Annelies Kloosterboer
  00:52:53 - 00:53:13 - Annelies Kloosterboer
  00:53:13 - 00:53:15 - Maarten Poorter
  00:53:15 - 00:53:21 - Maarten Poorter
  00:53:21 - 00:53:24 - Annette Groot
  00:53:24 - 00:53:40 - Annette Groot
  00:53:41 - 00:53:42 - Maarten Poorter
  00:53:42 - 00:53:43 - Annette Groot
  00:53:43 - 00:53:45 - Maarten Poorter
  00:53:45 - 00:53:49 - Annette Groot
  00:53:49 - 00:53:55 - Maarten Poorter
  00:53:55 - 00:54:43 - Annette Groot
  00:54:43 - 00:54:44 - Maarten Poorter
  00:54:44 - 00:54:46 - Annette Groot
  00:54:46 - 00:55:50 - Maarten Poorter
 18. 9

  Besluit

  Er zijn geen moties vreemd aan de orde van de dag.

 19. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20:56 uur.

  00:57:36 - 00:57:49 - Maarten Poorter