Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 14 maart 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
M. (Maarten) Poorter
Toelichting

Zo werkt het: tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen als hamerstuk of bespreekstuk. Over een bespreekstuk kunnen raadsleden nog in gesprek voor ze een besluit nemen. Meer weten over een onderwerp? Alle stukken staan in de agenda.


U bent welkom bij de raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:56 - 00:03:32 - Maarten Poorter
  00:03:54 - 00:04:03 - Maarten Poorter
  00:06:56 - 00:08:15 - Maarten Poorter
  00:08:16 - 00:08:34 - Fred Ruiten
  00:08:38 - 00:08:46 - Maarten Poorter
  00:08:47 - 00:09:25 - John Does
  00:09:26 - 00:11:56 - Maarten Poorter
 2. 2

  00:09:58 - 00:11:56 - Maarten Poorter
  00:12:01 - 00:12:18 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:12:18 - 00:13:11 - Maarten Poorter
 3. 3.a

  Voorgesteld besluit:
  De gemeenteraad besluit: 
  1. De aanwijzing van mevrouw B.M.M. (Bregje) de Jong als griffier te beëindigen met ingang van 15 maart 2023. 
  2. Mevrouw E. (Eva) van der Voorde met ingang van 15 maart 2023 aan te wijzen als interim-griffier van de gemeenteraad van Dijk en Waard tot dat de vacature voor een definitieve griffier is vervuld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (1), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (3), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de raad per acclamatie:
  1. De aanwijzing van mevrouw B.M.M. (Bregje) de Jong als griffier te beëindigen met ingang van 15 maart 2023.
  2. Mevrouw E. (Eva) van der Voorde met ingang van 15 maart 2023 aan te wijzen als interim-griffier van de gemeenteraad van Dijk en Waard tot dat de vacature voor een definitieve griffier is vervuld.

  Mw. Van der Voorde legt ten overstaan van de voorzitter de verklaring en belofte af.

  00:12:35 - 00:13:11 - Maarten Poorter
  00:13:16 - 00:20:16 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:20:17 - 00:21:50 - Maarten Poorter
  00:21:52 - 00:23:10 - Maarten Poorter
  00:23:21 - 00:23:37 - Maarten Poorter
  00:23:43 - 00:24:40 - Eva van der Voorde
  00:24:40 - 00:24:41 - Maarten Poorter
  00:24:41 - 00:25:32 - Maarten Poorter
 4. 3.b

  Voorgesteld besluit:
  De gemeenteraad besluit:
  De heer C. Kamp te benoemen tot fractievertegenwoordiger namens de fractie Senioren Dijk en Waard.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (1), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (3), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  De raad besluit de heer C. Kamp te benoemen tot fractievertegenwoordiger namens de fractie Senioren Dijk en Waard.

  Voor deze benoeming is schriftelijk gestemd. De voorzitter van het tijdelijke stembureau, dhr. Stet, maakt bekend dat er 33 stembriefjes zijn ingeleverd, waarvan 33 voor de benoeming.


  Dhr. Kamp legt ten overstaan van de voorzitter de verklaring en belofte af.

  00:24:46 - 00:25:32 - Maarten Poorter
  00:25:33 - 00:25:56 - Floris de Boer
  00:25:56 - 00:26:36 - Maarten Poorter
  00:33:20 - 00:33:32 - Maarten Poorter
  00:33:34 - 00:33:46 - Perry Stet
  00:33:46 - 00:34:00 - Maarten Poorter
  00:34:00 - 00:34:13 - Perry Stet
  00:34:24 - 00:35:44 - Maarten Poorter
  00:35:57 - 00:36:32 - Maarten Poorter
 5. 4

  00:36:16 - 00:36:32 - Maarten Poorter
  00:36:35 - 00:37:35 - Femke Lammerts-Dekker
  00:37:35 - 00:37:42 - Maarten Poorter
  00:37:46 - 00:41:13 - John Does
  00:41:13 - 00:41:15 - Maarten Poorter
  00:41:15 - 00:43:38 - Maarten Poorter
 6. 5

 7. 6

 8. 7

  00:44:55 - 00:48:26 - Maarten Poorter
 9. 7.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (1), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (4), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. De Erfgoedcommissie Langedijk per 1 mei 2023 op te heffen. 
  2. De taken met betrekking tot de advisering over omgevingsactiviteit voor rijks, provinciale en gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden te beleggen bij een gemeentelijke adviescommissie erfgoed Dijk en Waard, zoals bedoeld in de Omgevingswet, uitgevoerd door Mooi Noord-Holland. 
  3. Het college van burgemeester en wethouders conform bijgevoegd mandaatbesluit te mandateren voor het op eigen verzoek ontslaan van leden van en het aanstellen van nieuwe leden voor de gemeentelijke adviescommissie erfgoed Dijk en Waard. 
  4. De nieuwe gemeentelijke adviescommissie erfgoed Dijk en Waard op 1 mei 2023 in werking te laten treden. 
  5. De Concept Verordening op de gemeentelijke adviescommissie erfgoed Dijk en Waard vast te stellen. 
  6. Het Reglement van Orde op de gemeentelijke adviescommissie erfgoed Dijk en Waard te accepteren als reglement voor de werkwijze van deze adviescommissie.

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de raad unaniem:
  1. De Erfgoedcommissie Langedijk per 1 mei 2023 op te heffen.
  2. De taken met betrekking tot de advisering over omgevingsactiviteit voor rijks, provinciale en gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden te beleggen bij een gemeentelijke adviescommissie erfgoed Dijk en Waard, zoals bedoeld in de Omgevingswet, uitgevoerd door Mooi Noord-Holland.
  3. Het college van burgemeester en wethouders conform bijgevoegd mandaatbesluit te
  mandateren voor het op eigen verzoek ontslaan van leden van en het aanstellen van
  nieuwe leden voor de gemeentelijke adviescommissie erfgoed Dijk en Waard.
  4. De nieuwe gemeentelijke adviescommissie erfgoed Dijk en Waard op 1 mei 2023 in
  werking te laten treden.
  5. De Concept Verordening op de gemeentelijke adviescommissie erfgoed Dijk en Waard vast te stellen.
  6. Het Reglement op de gemeentelijke adviescommissie erfgoed Dijk en Waard te
  accepteren als reglement voor de werkwijze van de adviescommissie.

  00:45:54 - 00:48:26 - Maarten Poorter
 10. 7.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (1), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (4), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. De strategie voor de linten van Heerhugowaard: Samen werken aan de Linten, vastgesteld door de raad van de gemeente Heerhugowaard op 23 januari 2018, opnieuw vast te stellen voor de gemeente Dijk en Waard
  2. De strategie Samen werken aan de Linten uit 2018 in te trekken

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de raad unaniem:
  1. De strategie voor de linten van Heerhugowaard: Samen werken aan de Linten,
  vastgesteld door de raad van de gemeente Heerhugowaard op 23 januari 2018, opnieuw vast te stellen voor de gemeente Dijk en Waard
  2. De strategie voor de linten van Heerhugowaard: Samen werken aan de Linten,
  vastgesteld door de raad van de gemeente Heerhugowaard op 23 januari 2018, in te
  trekken.

  00:46:49 - 00:48:26 - Maarten Poorter
 11. 7.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (1), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (4), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. Het bestemmingsplan Veenhuizerweg 47 - 49a in Heerhugowaard ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met identificatiecode: NL.IMRO.1980.Veenhuizerweg4749a-VA01; 
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
  3. Geen milieueffectrapportage vast te stellen.

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de raad unaniem:
  1. Het bestemmingsplan Veenhuizerweg 47 - 49a in Heerhugowaard ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met identificatiecode: NL.IMRO.1980.Veenhuizerweg4749a-VA01;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  3. Geen milieueffectrapportage vast te stellen.

  00:47:26 - 00:48:26 - Maarten Poorter
 12. 8

  00:48:08 - 00:48:26 - Maarten Poorter
  00:48:33 - 00:50:28 - Joke van Ruitenbeek
  00:50:28 - 00:50:55 - Maarten Poorter
  00:50:55 - 00:50:59 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:50:59 - 00:51:08 - Maarten Poorter
  00:51:10 - 00:51:11 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:51:11 - 00:51:12 - Maarten Poorter
  00:51:12 - 00:51:14 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:51:14 - 00:51:22 - Maarten Poorter
  00:51:22 - 00:52:56 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:52:56 - 00:53:00 - Maarten Poorter
  00:53:14 - 00:54:09 - Perry Stet
  00:54:09 - 00:54:11 - Maarten Poorter
  00:54:12 - 00:55:27 - Lea van der Zee
  00:55:27 - 00:55:28 - Maarten Poorter
  00:55:28 - 00:55:53 - Maarten Poorter
  00:55:53 - 00:55:54 - Jan van der Starre
  00:55:54 - 00:56:45 - Jan van der Starre
  00:56:46 - 00:56:50 - Maarten Poorter
  00:56:59 - 00:57:57 - Joris Koning
  00:57:58 - 00:58:01 - Maarten Poorter
  00:58:15 - 00:59:47 - Carmen Bosscher
  00:59:47 - 00:59:48 - Maarten Poorter
  00:59:48 - 01:00:09 - Maarten Poorter
  01:00:13 - 01:01:10 - Joke van Ruitenbeek
  01:01:10 - 01:01:11 - Maarten Poorter
  01:01:11 - 01:01:12 - Maarten Poorter
  01:01:13 - 01:01:23 - Jasper Nieuwenhuizen
  01:01:23 - 01:01:24 - Maarten Poorter
  01:01:24 - 01:01:29 - Joke van Ruitenbeek
  01:01:29 - 01:01:30 - Maarten Poorter
  01:01:30 - 01:01:31 - Jasper Nieuwenhuizen
  01:01:31 - 01:01:44 - Jasper Nieuwenhuizen
  01:01:44 - 01:01:47 - Maarten Poorter
  01:01:49 - 01:02:02 - Joke van Ruitenbeek
  01:02:02 - 01:02:04 - Maarten Poorter
  01:02:04 - 01:02:05 - Jan van der Starre
  01:02:05 - 01:02:19 - Jan van der Starre
  01:02:20 - 01:02:21 - Joke van Ruitenbeek
  01:02:21 - 01:02:36 - Joke van Ruitenbeek
  01:02:37 - 01:02:38 - Jan van der Starre
  01:02:38 - 01:02:52 - Jan van der Starre
  01:02:52 - 01:02:53 - Joke van Ruitenbeek
  01:02:53 - 01:03:14 - Joke van Ruitenbeek
  01:03:15 - 01:03:17 - Jan van der Starre
  01:03:17 - 01:03:24 - Jan van der Starre
  01:03:24 - 01:03:25 - Maarten Poorter
  01:03:25 - 01:03:29 - Maarten Poorter
  01:03:29 - 01:03:44 - Kees Tesselaar
  01:03:44 - 01:03:45 - Maarten Poorter
  01:03:45 - 01:03:51 - Kees Tesselaar
  01:03:51 - 01:03:53 - Maarten Poorter
  01:03:53 - 01:03:58 - Maarten Poorter
  01:04:03 - 01:07:19 - Nils Langedijk
  01:07:21 - 01:07:28 - Maarten Poorter
  01:07:32 - 01:07:51 - Carmen Bosscher
  01:07:53 - 01:08:25 - Nils Langedijk
  01:08:25 - 01:08:26 - Maarten Poorter
  01:08:27 - 01:08:57 - Jasper Nieuwenhuizen
  01:08:58 - 01:09:05 - Maarten Poorter
  01:09:05 - 01:09:13 - Carmen Bosscher
  01:09:13 - 01:09:45 - Carmen Bosscher
  01:09:45 - 01:09:46 - Maarten Poorter
  01:09:46 - 01:09:50 - Maarten Poorter
  01:09:50 - 01:09:51 - Nils Langedijk
  01:09:51 - 01:10:03 - Nils Langedijk
  01:10:04 - 01:10:05 - Maarten Poorter
  01:10:06 - 01:10:21 - Jan van der Starre
  01:10:21 - 01:10:23 - Maarten Poorter
  01:10:23 - 01:10:58 - Nils Langedijk
  01:10:58 - 01:10:59 - Maarten Poorter
  01:10:59 - 01:11:00 - Lea van der Zee
  01:11:00 - 01:11:34 - Lea van der Zee
  01:11:34 - 01:11:35 - Maarten Poorter
  01:11:37 - 01:11:56 - Nils Langedijk
  01:11:57 - 01:12:15 - Maarten Poorter
  01:12:19 - 01:12:34 - Joke van Ruitenbeek
  01:12:34 - 01:12:41 - Maarten Poorter
 13. 8.a

  Besluit

  De motie wordt door de indiener, mw. Van Ruitenbeek (SDW), niet in stemming gebracht.

  Moties

  Titel
  Motie Beveiligde fietsenstalling NS
  01:19:39 - 01:19:55 - Maarten Poorter
  01:19:56 - 01:20:58 - Joke van Ruitenbeek
  01:20:59 - 01:22:35 - Maarten Poorter
 14. 9

  01:21:28 - 01:22:35 - Maarten Poorter
  01:22:42 - 01:28:32 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:28:37 - 01:30:04 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:30:19 - 01:32:44 - Maarten Poorter