Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 14 februari 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
M. (Maarten) Poorter
Toelichting

Zo werkt het: tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen als hamerstuk of bespreekstuk. Over een bespreekstuk kunnen raadsleden nog in gesprek voor ze een besluit nemen. Meer weten over een onderwerp? Alle stukken staan in de agenda.


U bent welkom bij de raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Moties

  Titel
  Motie Onderzoek rekenkamer GGiD GGD
  00:00:24 - 00:00:27 - A.S. Wolkorte-Flijders
  00:02:53 - 00:04:01 - Maarten Poorter
  00:04:04 - 00:05:23 - Annette Groot
  00:05:24 - 00:07:59 - Maarten Poorter
 2. 2

  00:05:40 - 00:07:59 - Maarten Poorter
  00:08:01 - 00:08:11 - Joke van Ruitenbeek
  00:08:11 - 00:08:12 - Maarten Poorter
  00:08:12 - 00:08:36 - Maarten Poorter
 3. 3

  00:08:29 - 00:08:36 - Maarten Poorter
  00:08:36 - 00:08:37 - Anja Grim
  00:08:37 - 00:09:27 - Anja Grim
  00:09:28 - 00:09:38 - Maarten Poorter
  00:09:45 - 00:10:59 - Gerard Rep
  00:11:01 - 00:12:29 - Maarten Poorter
 4. 4

 5. 5

  00:12:12 - 00:12:29 - Maarten Poorter
  00:12:33 - 00:14:57 - Annelies Kloosterboer
  00:14:58 - 00:15:42 - Maarten Poorter
  00:15:46 - 00:16:19 - Annelies Kloosterboer
  00:16:19 - 00:16:21 - Maarten Poorter
  00:16:21 - 00:16:36 - Maarten Poorter
  00:16:36 - 00:16:41 - Annelies Kloosterboer
  00:16:41 - 00:16:42 - Jasper John
  00:16:42 - 00:16:48 - Jasper John
  00:16:49 - 00:17:03 - Annelies Kloosterboer
  00:17:05 - 00:18:59 - Maarten Poorter
 6. 6

  00:17:22 - 00:18:59 - Maarten Poorter
 7. 6.a

  Voorgesteld besluit:
  De gemeenteraad besluit: 
  1. Aan roeivereniging Ossa een eenmalige financiële bijdrage te verstrekken ad € 95.000 als compensatie voor de gestegen bouwkosten. 
  2. Deze financiële bijdrage ten laste te brengen van de algemene reserve.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (2), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Feenstra (1), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de raad unaniem:


  de termijn waarin de werkgeverscommissie is aangewezen als een bijzondere commissie als bedoeld in artikel 3.1.4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers met drie maanden te verlengen tot en met mei 2023.

  00:17:46 - 00:18:59 - Maarten Poorter
 8. 6.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (2), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Feenstra (1), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. Aan roeivereniging Ossa een eenmalige financiële bijdrage te verstrekken ad € 95.000 als compensatie voor de gestegen bouwkosten. 
  2. Deze financiële bijdrage ten laste te brengen van de algemene reserve.

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de raad unaniem:

  1. Aan roeivereniging Ossa een eenmalige financiële bijdrage te verstrekken ad €95.000 als compensatie voor de gestegen bouwkosten.
  2. Deze financiële bijdrage ten laste te brengen van de algemene reserve.

  Dhr. Van der Starre (ADW) legt een stemverklaring af.

  00:18:21 - 00:18:59 - Maarten Poorter
  00:19:01 - 00:19:20 - Jan van der Starre
  00:19:21 - 00:20:49 - Maarten Poorter
 9. 6.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (2), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Feenstra (1), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de OD NHN: 
  a. in te stemmen met de uitbreiding van de bestaande formatie met 3 FTE en daarbij behorende salariskosten voor de behandeling van verzoeken inzake de Wet open overheid, echter te verzoeken deze te monitoren en separaat te verantwoorden in de periodieke uitvoeringsrapportage(s) alsmede in de jaarstukken; 
  b. niet in te stemmen met de voorgestelde jaarlijkse verhoging van €406.000,- voor de afhandeling van Woo-verzoeken en te verzoeken dit bedrag aan te passen naar het bedrag dat voor 3 FTE nodig is; 
  c. niet in te stemmen met de voorgestelde indexatie(percentage) van 7,26% en te verzoeken het percentage dat door de Regietafel gecommuniceerd is (7,1%) aan te houden. 
  2. het college te verzoeken deze zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord kenbaar te maken

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de raad unaniem:

  1. de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de OD NHN:
   a. in te stemmen met de uitbreiding van de bestaande formatie met 3 FTE en daarbij behorende salariskosten voor de behandeling van verzoeken inzake de Wet open overheid, echter te verzoeken deze te monitoren en separaat te verantwoorden in de periodieke uitvoeringsrapportage(s) alsmede in de jaarstukken;
   b. niet in te stemmen met de voorgestelde jaarlijkse verhoging van €406.000,- voor de afhandeling van Woo-verzoeken en te verzoeken dit bedrag aan te passen naar het bedrag dat voor 3 FTE nodig is;
   c. niet in te stemmen met de voorgestelde indexatie(percentage) van 7,26% en te verzoeken het percentage dat door de Regietafel gecommuniceerd is (7,1%) aan te houden.
  2. het college te verzoeken deze zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord kenbaar te maken.
  00:19:30 - 00:20:49 - Maarten Poorter
 10. 6.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (2), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Feenstra (1), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Onderstaande zienswijze af te geven over de kadernota 2024 van de GR Recreatieschap Geestmerambacht:
  a. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken het in 2022 ontwikkelde dashboard vanaf 2023 toe te passen als sturingsinstrument door het recreatieschap naast de reguliere P&C cyclus instrumenten. b. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken de jaarlijkse en tussentijdse scans van de risico’s onderdeel te laten zijn van het dashboard.
  c. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken het dashboard uit te breiden met inzicht in de gerealiseerde structurele inkomsten gekoppeld aan de visie en uitvoeringsprogramma’s van het recreatieschap.

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de raad unaniem:

  1. Onderstaande zienswijze af te geven over de kadernota 2024 van de GR Recreatieschap Geestmerambacht:
   a. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken het in 2022 ontwikkelde dashboard vanaf 2023 toe te passen als sturingsinstrument door het recreatieschap naast de reguliere P&C cyclus instrumenten.
   b. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken de jaarlijkse en tussentijdse scans van de risico’s onderdeel te laten zijn van het dashboard.
   c. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken het dashboard uit te breiden met inzicht in de gerealiseerde structurele inkomsten gekoppeld aan de visie en uitvoeringsprogramma’s van het recreatieschap.

  Mw. van Ruitenbeek (SDW) legt een stemverklaring af.

  00:20:07 - 00:20:49 - Maarten Poorter
  00:20:49 - 00:20:50 - Joke van Ruitenbeek
  00:20:50 - 00:21:08 - Joke van Ruitenbeek
  00:21:10 - 00:22:53 - Maarten Poorter
 11. 6.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (2), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Feenstra (1), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. Geen zienswijze in te dienen voor de kadernota van de Cocensus;

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de raad unaniem:


  1. Geen zienswijze in te dienen voor de kadernota van de Cocensus.
  00:21:19 - 00:22:53 - Maarten Poorter
 12. 6.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (2), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Feenstra (1), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. Geen zienswijze in te dienen voor de kadernota 2024 van de gemeenschappelijke regeling Zaffier;

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de raad unaniem:

  1. Geen zienswijze in te dienen voor de kadernota 2024 van de gemeenschappelijke
   regeling Zaffier.
  00:21:37 - 00:22:53 - Maarten Poorter
 13. 6.g

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (2), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Feenstra (1), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. Geen zienswijze in te dienen over de kadernota 2024 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR-RHCA).

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de raad unaniem:

  1. Geen zienswijze in te dienen over de kadernota 2024 van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR-RHCA).
  00:21:52 - 00:22:53 - Maarten Poorter
 14. 6.h

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (2), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Feenstra (1), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. Geen zienswijze in te dienen voor de kadernota 2024 van de Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI);

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de raad unaniem:

  1. Geen zienswijze in te dienen voor de kadernota 2024 van de Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI).
  00:22:12 - 00:22:53 - Maarten Poorter
 15. 7

  00:22:36 - 00:22:53 - Maarten Poorter
 16. 7.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (2), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Feenstra (1), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. Onderstaande zienswijze af te geven over de kadernota van de Veiligheidsregio NoordHolland Noord: 
  a. Niet akkoord gaan met een verhoging van de bijdrage in verband met de overname beheerstaken ICT Meldkamer Noord-Holland. 
  b. Niet akkoord gaan met het verhogen van de bijdrage in verband met versterking informatieveiligheid, maar de veiligheidsregio te verzoeken om te onderzoeken welk bedrag er noodzakelijk is om uitsluitend te voldoen aan de wettelijke vereisten. 
  c. In de zienwijze kenbaar maken dat de gevraagde middelen pas per 2024 beschikbaar worden gesteld en niet al in 2023. 
  2. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:

  1. Onderstaande zienswijze af te geven over de kadernota van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord:
   a. Niet akkoord gaan met een verhoging van de bijdrage in verband met de overname beheerstaken ICT Meldkamer Noord-Holland.
   b. Niet akkoord gaan met het verhogen van de bijdrage in verband met versterking informatieveiligheid, maar de veiligheidsregio te verzoeken om te onderzoeken welk bedrag er noodzakelijk is om uitsluitend te voldoen aan de wettelijke vereisten.
   c. In de zienwijze kenbaar maken dat de gevraagde middelen pas per 2024 beschikbaar worden gesteld en niet al in 2023.
  2. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

  Toezeggingen

  Titel
  Met het Aanjaagteam Wonen en Zorg om tafel gaan om aanhaken te bekijken
  00:22:43 - 00:22:53 - Maarten Poorter
  00:23:09 - 00:23:12 - Maarten Poorter
  00:23:36 - 00:24:34 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:24:45 - 00:27:47 - Niek Hendriks
  00:27:47 - 00:27:53 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:27:53 - 00:27:54 - Jasper John
  00:27:54 - 00:28:16 - Jasper John
  00:28:16 - 00:28:17 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:28:17 - 00:28:55 - Niek Hendriks
  00:28:55 - 00:28:57 - Jasper John
  00:28:57 - 00:28:58 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:28:58 - 00:29:19 - Jasper John
  00:29:19 - 00:29:20 - Niek Hendriks
  00:29:20 - 00:29:21 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:29:21 - 00:29:57 - Niek Hendriks
  00:29:57 - 00:30:00 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:30:00 - 00:30:05 - Jasper John
  00:30:05 - 00:30:06 - Niek Hendriks
  00:30:06 - 00:30:10 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:30:10 - 00:30:13 - Robert Vermeulen
  00:30:13 - 00:30:44 - Robert Vermeulen
  00:30:44 - 00:30:45 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:30:45 - 00:31:48 - Niek Hendriks
  00:31:48 - 00:31:51 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:31:51 - 00:32:27 - Robert Vermeulen
  00:32:27 - 00:32:28 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:32:28 - 00:32:32 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:32:32 - 00:32:33 - Niek Hendriks
  00:32:33 - 00:32:45 - Anja Grim
  00:32:45 - 00:32:46 - Niek Hendriks
  00:32:46 - 00:32:48 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:32:48 - 00:33:00 - Niek Hendriks
  00:33:00 - 00:33:19 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:33:19 - 00:33:20 - Niek Hendriks
  00:33:29 - 00:36:23 - Maarten Poorter
  00:36:23 - 00:36:24 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:36:24 - 00:36:25 - Jasper John
  00:36:25 - 00:36:38 - Jasper John
  00:36:39 - 00:36:50 - Maarten Poorter
  00:36:50 - 00:37:14 - Maarten Poorter
  00:37:14 - 00:38:17 - Jasper Nieuwenhuizen
 17. 7.b

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (2), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Feenstra (1), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie BVNL (2)

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraad besluit:
  1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van het financieel herstelplan GGiD:
  - In te stemmen met herstel van de financiële positie van de GGD volgens de midden variant;
  - De GGD opdracht te geven om binnen de organisatie te onderzoeken of de bedrijfsvoering zodanig kan worden ingericht dat herhalingvan de GGiD mislukkingkan worden voorkomen;
  2. Het college te verzoeken deze zienswijze aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden mede te delen;
  3. Het bedrag à € 465.444 ten lasten te brengen van de realisatie 2022.

  Besluit

  Amendement A bij financieel herstelplan GGiD GGD HN
  Indiener: Mw. Grim (D66)
  Mede indieners: VVD, CDA, ADW, BVNL en FvD
  De indiener, mw. Grim, brengt het amendement met een aangepaste tekst in stemming. Amendement A is unaniem aangenomen.


  De raad besluit:
  De volgende passage van het door het College voorgestelde raadsbesluit te schrappen:
  De GGD opdracht te geven om binnen de organisatie te onderzoeken of de
  bedrijfsvoering zodanig kan worden ingericht dat herhaling van de GGiD mislukking kan worden voorkomen;
  Het door het College voorgestelde raadsbesluit - als volgt te wijzigen:

  • Een onafhankelijke partij opdracht te geven om vast te stellen of de huidige bedrijfsvoering zodanig is ingericht zodat in de toekomst mislukkingen zoals de GGiD kunnen worden voorkomen en de uitkomsten met de raad te delen;
  • De aanbevelingen die hieruit voortkomen te implementeren en ook met de raad te delen.

  Amendement B bij financieel herstelplan GGiD GGD HN
  Indiener: Mw. Bosscher (BVNL)
  Amendement B is met 4 stemmen voor en 31 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: BVNL, ADW, FvD
  Tegen stemden: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, CU, PvdA, LF


  Stemming over het geamendeerde voorstel financieel herstelplan GGiD GGD HN
  De raad besluit met 33 stemmen voor en 2 stemmen tegen:

  1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van het financieel herstelplan GGiD:
  • In te stemmen met herstel van de financiële positie van de GGD volgens de midden variant;
  • Een onafhankelijke partij opdracht te geven om vast te stellen of de huidige bedrijfsvoering zodanig is ingericht zodat in de toekomst mislukkingen zoals de GGiD kunnen worden voorkomen en de uitkomsten met de raad te delen;
  • De aanbevelingen die hieruit voortkomen te implementeren en ook met de raad te delen.
  1. Het college te verzoeken deze zienswijze aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden mede te delen;
  2. Het bedrag à € 465.444 ten lasten te brengen van de realisatie 2022.
   Voor stemden: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, CU, PvdA, ADW, FvD, LF
   Tegen stemde: BVNL

  Motie onderzoek rekenkamer GGiD
  Indiener: Mw. Barhorst (GroenLinks)
  Mede indiener: PvdA
  De motie is met 14 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: VVD, D66, GL, CDA, FvD, PvdA
  Tegen stemden: DOP, LDW, SDW, CU, BVNL, ADW, LF

  Amendementen

  Titel
  Amendement BVNL bij financieel herstelplan GGiD GGD HN
  Amendement D66, VVD, CDA, ADW, BVNL, FVD bij Financieel herstelplan GGiD GGD HN

  Moties

  Titel
  Motie GroenLinks PvdA onderzoek rekenkamer GGiD
  00:38:30 - 00:40:43 - Maarten Poorter
  00:41:08 - 00:44:19 - Anja Grim
  00:44:19 - 00:44:41 - Maarten Poorter
  00:44:47 - 00:45:22 - Carmen Bosscher
  00:45:22 - 00:45:38 - Maarten Poorter
  00:45:38 - 00:50:00 - Carmen Bosscher
  00:50:00 - 00:50:02 - Maarten Poorter
  00:50:02 - 00:50:08 - Carmen Bosscher
  00:50:08 - 00:50:16 - Maarten Poorter
  00:50:16 - 00:51:01 - Jan van der Starre
  00:51:01 - 00:51:02 - Maarten Poorter
  00:51:04 - 00:51:41 - Carmen Bosscher
  00:51:41 - 00:51:43 - Maarten Poorter
  00:51:43 - 00:51:52 - Maarten Poorter
  00:51:59 - 00:54:35 - Daniëlle Barhorst
  00:54:38 - 00:54:41 - Maarten Poorter
  00:54:41 - 00:54:42 - Jan van der Starre
  00:54:42 - 00:55:21 - Jan van der Starre
  00:55:21 - 00:55:22 - Maarten Poorter
  00:55:22 - 00:55:23 - Daniëlle Barhorst
  00:55:23 - 00:56:06 - Daniëlle Barhorst
  00:56:06 - 00:56:07 - Maarten Poorter
  00:56:08 - 00:56:27 - Jan van der Starre
  00:56:28 - 00:56:29 - Maarten Poorter
  00:56:29 - 00:56:32 - Daniëlle Barhorst
  00:56:33 - 00:56:34 - Maarten Poorter
  00:56:34 - 00:56:37 - Jan van der Starre
  00:56:39 - 00:56:44 - Maarten Poorter
  00:56:44 - 00:56:45 - Jasper John
  00:56:45 - 00:57:12 - Jasper John
  00:57:12 - 00:57:14 - Maarten Poorter
  00:57:14 - 00:57:15 - Maarten Poorter
  00:57:15 - 00:57:40 - Daniëlle Barhorst
  00:57:41 - 00:57:42 - Maarten Poorter
  00:57:42 - 00:58:01 - Jasper John
  00:58:02 - 00:58:04 - Maarten Poorter
  00:58:04 - 00:58:05 - Daniëlle Barhorst
  00:58:05 - 00:58:28 - Maarten Poorter
  00:58:40 - 00:58:41 - Maarten Poorter
  00:58:42 - 00:59:27 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:59:27 - 00:59:29 - Maarten Poorter
  00:59:29 - 00:59:53 - Femke Lammerts-Dekker
  00:59:53 - 00:59:54 - Maarten Poorter
  00:59:54 - 00:59:55 - Maarten Poorter
  00:59:55 - 01:00:25 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:00:25 - 01:00:26 - Maarten Poorter
  01:00:26 - 01:00:28 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:00:28 - 01:00:30 - Maarten Poorter
  01:00:30 - 01:01:05 - Femke Lammerts-Dekker
  01:01:05 - 01:01:06 - Maarten Poorter
  01:01:06 - 01:01:07 - Maarten Poorter
  01:01:07 - 01:01:17 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:01:17 - 01:01:19 - Maarten Poorter
  01:01:19 - 01:01:20 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:01:20 - 01:01:55 - Jan van der Starre
  01:01:55 - 01:01:57 - Maarten Poorter
  01:01:57 - 01:02:31 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:02:31 - 01:02:46 - Maarten Poorter
  01:02:51 - 01:04:41 - Joke van Ruitenbeek
  01:04:41 - 01:04:44 - Maarten Poorter
  01:04:44 - 01:05:07 - Jan van der Starre
  01:05:07 - 01:05:08 - Maarten Poorter
  01:05:08 - 01:05:18 - Joke van Ruitenbeek
  01:05:18 - 01:05:20 - Maarten Poorter
  01:05:20 - 01:05:21 - Femke Lammerts-Dekker
  01:05:21 - 01:05:34 - Femke Lammerts-Dekker
  01:05:34 - 01:05:36 - Maarten Poorter
  01:05:36 - 01:06:30 - Joke van Ruitenbeek
  01:06:30 - 01:06:31 - Femke Lammerts-Dekker
  01:06:31 - 01:06:33 - Maarten Poorter
  01:06:33 - 01:06:35 - Femke Lammerts-Dekker
  01:06:35 - 01:07:05 - Femke Lammerts-Dekker
  01:07:05 - 01:07:06 - Maarten Poorter
  01:07:09 - 01:07:24 - Joke van Ruitenbeek
  01:07:24 - 01:07:25 - Maarten Poorter
  01:07:25 - 01:07:27 - Joke van Ruitenbeek
  01:07:27 - 01:07:29 - Maarten Poorter
  01:07:29 - 01:07:42 - Femke Lammerts-Dekker
  01:07:42 - 01:07:43 - Maarten Poorter
  01:07:43 - 01:07:48 - Joke van Ruitenbeek
  01:07:48 - 01:07:50 - Maarten Poorter
  01:07:50 - 01:07:51 - Naïma Ajouaau
  01:07:51 - 01:08:48 - Naïma Ajouaau
  01:08:48 - 01:08:51 - Maarten Poorter
  01:08:51 - 01:08:59 - Maarten Poorter
  01:08:59 - 01:09:08 - Joke van Ruitenbeek
  01:09:08 - 01:09:11 - Maarten Poorter
  01:09:11 - 01:09:12 - Joke van Ruitenbeek
  01:09:12 - 01:09:40 - Anja Grim
  01:09:40 - 01:09:41 - Maarten Poorter
  01:09:41 - 01:10:00 - Maarten Poorter
  01:10:00 - 01:10:01 - Joke van Ruitenbeek
  01:10:01 - 01:10:23 - Anja Grim
  01:10:23 - 01:10:30 - Anja Grim
  01:10:30 - 01:10:44 - Maarten Poorter
  01:10:44 - 01:10:45 - Maarten Poorter
  01:10:46 - 01:11:02 - Joke van Ruitenbeek
  01:11:03 - 01:11:19 - Maarten Poorter
  01:11:19 - 01:11:22 - Francis de Nijs - van Marle
  01:11:22 - 01:14:18 - Francis de Nijs - van Marle
  01:14:18 - 01:14:21 - Maarten Poorter
  01:14:21 - 01:14:31 - Maarten Poorter
  01:14:35 - 01:16:02 - Annelies Kloosterboer
  01:16:02 - 01:16:03 - Maarten Poorter
  01:16:03 - 01:16:06 - Maarten Poorter
  01:16:06 - 01:16:25 - Femke Lammerts-Dekker
  01:16:25 - 01:16:26 - Maarten Poorter
  01:16:26 - 01:16:32 - Annelies Kloosterboer
  01:16:32 - 01:16:33 - Femke Lammerts-Dekker
  01:16:33 - 01:16:34 - Annelies Kloosterboer
  01:16:34 - 01:16:35 - Maarten Poorter
  01:16:35 - 01:16:36 - Femke Lammerts-Dekker
  01:16:36 - 01:16:52 - Femke Lammerts-Dekker
  01:16:52 - 01:16:53 - Maarten Poorter
  01:16:54 - 01:17:05 - Annelies Kloosterboer
  01:17:05 - 01:17:07 - Maarten Poorter
  01:17:07 - 01:17:18 - Femke Lammerts-Dekker
  01:17:18 - 01:17:19 - Maarten Poorter
  01:17:19 - 01:18:45 - Maarten Poorter
  01:18:45 - 01:18:46 - Annelies Kloosterboer
  01:18:47 - 01:19:06 - Annelies Kloosterboer
  01:19:07 - 01:19:13 - Maarten Poorter
  01:19:22 - 01:21:03 - Jasper John
  01:21:05 - 01:21:22 - Maarten Poorter
  01:21:29 - 01:24:15 - Gerard Rep
  01:24:15 - 01:24:16 - Maarten Poorter
  01:24:16 - 01:24:23 - Gerard Rep
  01:24:23 - 01:24:26 - Maarten Poorter
  01:24:26 - 01:24:27 - Daniëlle Barhorst
  01:24:27 - 01:24:38 - Daniëlle Barhorst
  01:24:38 - 01:24:39 - Maarten Poorter
  01:24:39 - 01:24:54 - Gerard Rep
  01:24:54 - 01:24:56 - Maarten Poorter
  01:24:56 - 01:24:57 - Maarten Poorter
  01:24:57 - 01:24:59 - Maarten Poorter
  01:24:59 - 01:25:07 - Daniëlle Barhorst
  01:25:07 - 01:25:08 - Maarten Poorter
  01:25:08 - 01:25:09 - Daniëlle Barhorst
  01:25:09 - 01:25:27 - Gerard Rep
  01:25:27 - 01:25:28 - Maarten Poorter
  01:25:28 - 01:25:31 - Maarten Poorter
  01:25:31 - 01:25:33 - Anja Grim
  01:25:33 - 01:25:53 - Anja Grim
  01:25:53 - 01:25:55 - Maarten Poorter
  01:25:55 - 01:25:56 - Anja Grim
  01:25:56 - 01:25:57 - Maarten Poorter
  01:25:57 - 01:25:59 - Maarten Poorter
  01:25:59 - 01:26:01 - Gerard Rep
  01:26:01 - 01:26:34 - Gerard Rep
  01:26:34 - 01:26:35 - Anja Grim
  01:26:35 - 01:26:39 - Anja Grim
  01:26:40 - 01:26:41 - Maarten Poorter
  01:26:41 - 01:26:45 - Gerard Rep
  01:26:46 - 01:27:01 - Femke Lammerts-Dekker
  01:27:01 - 01:27:02 - Maarten Poorter
  01:27:02 - 01:27:37 - Gerard Rep
  01:27:37 - 01:27:38 - Maarten Poorter
  01:27:38 - 01:27:39 - Maarten Poorter
  01:27:40 - 01:28:14 - Carmen Bosscher
  01:28:14 - 01:28:16 - Maarten Poorter
  01:28:16 - 01:28:17 - Carmen Bosscher
  01:28:17 - 01:28:18 - Gerard Rep
  01:28:18 - 01:29:24 - Gerard Rep
  01:29:24 - 01:29:26 - Maarten Poorter
  01:29:26 - 01:29:27 - Maarten Poorter
  01:29:28 - 01:30:26 - Carmen Bosscher
  01:30:26 - 01:30:30 - Maarten Poorter
  01:30:30 - 01:30:41 - Carmen Bosscher
  01:30:41 - 01:30:42 - Maarten Poorter
  01:30:43 - 01:31:34 - Gerard Rep
  01:31:34 - 01:31:36 - Maarten Poorter
  01:31:36 - 01:31:39 - Maarten Poorter
  01:31:39 - 01:32:28 - Carmen Bosscher
  01:32:28 - 01:32:29 - Maarten Poorter
  01:32:30 - 01:32:58 - Gerard Rep
  01:32:58 - 01:33:03 - Gerard Rep
  01:33:03 - 01:33:04 - Maarten Poorter
  01:33:04 - 01:33:05 - Maarten Poorter
  01:33:05 - 01:33:28 - Femke Lammerts-Dekker
  01:33:28 - 01:33:30 - Maarten Poorter
  01:33:31 - 01:34:00 - Gerard Rep
  01:34:00 - 01:34:02 - Maarten Poorter
  01:34:02 - 01:34:07 - Maarten Poorter
  01:34:07 - 01:34:11 - Femke Lammerts-Dekker
  01:34:11 - 01:34:13 - Femke Lammerts-Dekker
  01:34:13 - 01:34:14 - Maarten Poorter
  01:34:14 - 01:34:29 - Maarten Poorter
  01:34:29 - 01:34:35 - Gerard Rep
  01:34:35 - 01:34:36 - Gerard Rep
  01:34:36 - 01:34:55 - Maarten Poorter
  01:34:55 - 01:34:57 - Maarten Poorter
  01:50:36 - 01:52:12 - Maarten Poorter
  01:52:12 - 01:52:17 - Gerard Rep
  01:52:17 - 01:53:46 - Gerard Rep
  01:53:46 - 01:53:47 - Maarten Poorter
  01:53:47 - 01:54:20 - Maarten Poorter
  01:54:20 - 01:54:21 - Anja Grim
  01:54:21 - 01:55:05 - Anja Grim
  01:55:05 - 01:55:15 - Maarten Poorter
  01:55:15 - 01:55:35 - Maarten Poorter
  01:55:35 - 01:55:37 - Joke van Ruitenbeek
  01:55:37 - 01:55:56 - Joke van Ruitenbeek
  01:55:56 - 01:56:05 - Anja Grim
  01:56:05 - 01:56:06 - Maarten Poorter
  01:56:06 - 01:56:14 - Anja Grim
  01:56:14 - 01:56:16 - Maarten Poorter
  01:56:16 - 01:56:18 - Maarten Poorter
  01:56:18 - 01:56:22 - Anja Grim
  01:56:22 - 01:56:23 - Anja Grim
  01:56:23 - 01:57:10 - Maarten Poorter
  01:57:26 - 02:00:27 - Maarten Poorter
 18. 7.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (2), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Feenstra (1), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. Onderstaande zienswijze af te geven over de kadernota 2024 van de GGD HN 
  a. niet in te stemmen met een verhoging van de deelnemersbijdrage voor informatiebeveiliging en privacybescherming; 
  b. de GGD HN te verzoeken om binnen de eigen begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming.
   2. Het college te verzoeken deze zienswijze aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden mede te delen.

  Besluit

  De raad besluit unaniem:

  1. Onderstaande zienswijze af te geven over de kadernota 2024 van de GGD HN
   a. niet in te stemmen met een verhoging van de deelnemersbijdrage voor informatiebeveiliging en privacybescherming;
   b. de GGD HN te verzoeken om binnen de eigen begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming.
  2. Het college te verzoeken deze zienswijze aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden mede te delen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement B Stappenplan normering privacy en informatiebeveiliging
  03:05:22 - 03:05:36 - Maarten Poorter
  03:05:42 - 03:07:27 - Femke Lammerts-Dekker
  03:07:27 - 03:07:30 - Maarten Poorter
  03:07:30 - 03:07:37 - Maarten Poorter
  03:07:46 - 03:08:51 - Perry Stet
  03:08:52 - 03:08:56 - Maarten Poorter
  03:09:08 - 03:09:29 - Daniëlle Barhorst
  03:09:31 - 03:09:42 - Maarten Poorter
  03:09:55 - 03:11:59 - Gerard Rep
  03:12:01 - 03:12:30 - Maarten Poorter
  03:12:30 - 03:12:56 - Niek Hendriks
  03:12:57 - 03:13:06 - Maarten Poorter
  03:13:09 - 03:14:15 - Femke Lammerts-Dekker
  03:14:16 - 03:14:20 - Maarten Poorter
  03:14:27 - 03:14:45 - Gerard Rep
  03:14:46 - 03:16:27 - Maarten Poorter
 19. 8

  We stellen vast dat:


  · Turkije en Syrië op maandag 6 februari en daarna getroffen zijn door meerdere zeer krachtige aardbevingen en naschokken;
  · De bevingen veroorzaakten enorm veel doden en gewonden en materiële schade.
  · Kinderen en gezinnen, vanwege instortingsgevaar, in de kou zitten zonder enige bescherming  We hebben nagedacht over en houden rekening met:
  · Uit humanitaire overwegingen, morele ondersteuning en solidariteit een financiële bijdrage op zijn plaats is.
  · We hebben vernomen dat verschillende steden waaronder Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Deventer en Utrecht, 1 euro per inwoner doneren voor de slachtoffers;
  · Alle hulp hard nodig is om de slachtoffers te helpen


  We vinden dat:
  · Dijk en waard dit voorbeeld moet volgen door een 1 euro per inwoner beschikbaar te stellen voor financiële ondersteuning van de slachtoffers voor de gevolgen van deze ramp
  · Dit bedrag te doneren aan giro 555
  · Dit bedrag ten laste te brengen van de post Algemene reserve
  · De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen  We vragen het college om:
  Uitvoering te geven aan deze motie

  Besluit

  Motie vreemd Noodhulp Turkije Syrië 1
  Indiener: Mw. Ajouaau (PvdA)
  Mede indiener: GroenLinks
  De motie is met 28 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen.
  Voor stemden: VVD, D66, GL, CDA, FvD, CU, PvdA, LF, SDW; de leden Van der Zee, Nieuwland-Rijs en Van der Vliet-de Boer (LDW); de leden Tesselaar, Bankras-van der Klein, Hendriks, Kramer, De Nijs-van Marle en Van ’t Schip-Nieuwboer (DOP).
  Tegen stemden: BVNL, ADW, de leden De Boer, Bakkum en Kloosterboer (LDW); en het lid Corbee (DOP).


  De raad besluit:
  We vinden dat:
  • Dijk en waard dit voorbeeld moet volgen door een 1 euro per inwoner beschikbaar te stellen voor financiële ondersteuning van de slachtoffers voor de gevolgen van deze ramp
  • Dit bedrag te doneren aan giro 555
  • Dit bedrag ten laste te brengen van de post Algemene reserve
  • De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen
  We vragen het college om:
  Uitvoering te geven aan deze motie

  Moties

  Titel
  Motie vreemd PvdA GroenLinks noodhulp Turkije Syrië
  02:00:20 - 02:00:27 - Maarten Poorter
  02:00:37 - 02:03:27 - Naïma Ajouaau
  02:03:27 - 02:03:29 - Maarten Poorter
  02:03:29 - 02:04:26 - Dennis Koopman
  02:04:26 - 02:04:28 - Maarten Poorter
  02:04:28 - 02:04:31 - Dennis Koopman
  02:04:31 - 02:04:45 - Naïma Ajouaau
  02:04:45 - 02:04:48 - Maarten Poorter
  02:04:48 - 02:05:24 - Jan van der Starre
  02:05:24 - 02:05:40 - Jan van der Starre
  02:05:40 - 02:05:48 - Maarten Poorter
  02:05:48 - 02:05:49 - Maarten Poorter
  02:05:50 - 02:05:52 - Naïma Ajouaau
  02:05:53 - 02:06:13 - Maarten Poorter
  02:06:14 - 02:08:52 - Jasper Nieuwenhuizen
  02:08:53 - 02:09:04 - Maarten Poorter
  02:09:04 - 02:10:16 - Lea van der Zee
  02:10:16 - 02:10:17 - Maarten Poorter
  02:10:17 - 02:10:21 - Maarten Poorter
  02:10:32 - 02:12:31 - Perry Stet
  02:12:32 - 02:12:35 - Maarten Poorter
  02:12:50 - 02:12:51 - Perry Stet
  02:12:52 - 02:12:56 - Quincy Naarden
  02:13:04 - 02:13:33 - Quincy Naarden
  02:13:34 - 02:13:38 - Maarten Poorter
  02:13:44 - 02:15:12 - Jasper John
  02:15:13 - 02:15:23 - Maarten Poorter
  02:15:30 - 02:16:23 - Jan van der Starre
  02:16:24 - 02:16:31 - Maarten Poorter
  02:16:32 - 02:16:58 - Jasper Nieuwenhuizen
  02:16:59 - 02:17:00 - Maarten Poorter
  02:17:00 - 02:17:03 - Jan van der Starre
  02:17:03 - 02:17:12 - Maarten Poorter
  02:17:24 - 02:18:45 - Joris Koning
  02:18:46 - 02:18:56 - Maarten Poorter
  02:19:02 - 02:19:39 - Rob Lute
  02:19:39 - 02:19:40 - Maarten Poorter
  02:19:40 - 02:19:49 - Maarten Poorter
  02:20:03 - 02:20:36 - Petra Feenstra
  02:20:37 - 02:20:43 - Maarten Poorter
  02:20:51 - 02:21:31 - Dennis Koopman
  02:21:32 - 02:21:38 - Maarten Poorter
  02:21:51 - 02:24:44 - Joke van Ruitenbeek
  02:24:45 - 02:24:49 - Maarten Poorter
  02:24:55 - 02:27:11 - Kees Tesselaar
  02:27:11 - 02:27:12 - Maarten Poorter
  02:27:12 - 02:27:13 - Maarten Poorter
  02:27:13 - 02:27:14 - Jasper John
  02:27:14 - 02:27:29 - Jasper John
  02:27:30 - 02:27:31 - Kees Tesselaar
  02:27:31 - 02:27:32 - Maarten Poorter
  02:27:32 - 02:27:57 - Kees Tesselaar
  02:27:58 - 02:28:16 - Maarten Poorter
  02:28:16 - 02:28:19 - Fred Ruiten
  02:28:19 - 02:29:10 - Fred Ruiten
  02:29:11 - 02:29:52 - Fred Ruiten
  02:29:52 - 02:29:54 - Maarten Poorter
  02:29:54 - 02:30:07 - Jasper Nieuwenhuizen
  02:30:07 - 02:30:08 - Maarten Poorter
  02:30:08 - 02:30:27 - Fred Ruiten
  02:30:27 - 02:30:28 - Maarten Poorter
  02:30:28 - 02:30:30 - Jasper Nieuwenhuizen
  02:30:30 - 02:31:12 - Jasper Nieuwenhuizen
  02:31:12 - 02:31:16 - Maarten Poorter
  02:31:16 - 02:31:34 - Fred Ruiten
  02:31:35 - 02:31:38 - Maarten Poorter
  02:31:38 - 02:31:55 - Dennis Koopman
  02:31:55 - 02:31:56 - Maarten Poorter
  02:31:56 - 02:32:21 - Fred Ruiten
  02:32:22 - 02:32:23 - Maarten Poorter
  02:32:23 - 02:32:25 - Maarten Poorter
  02:32:25 - 02:32:26 - Petra Feenstra
  02:32:26 - 02:32:36 - Petra Feenstra
  02:32:37 - 02:32:38 - Fred Ruiten
  02:32:38 - 02:32:44 - Maarten Poorter
  02:32:44 - 02:32:59 - Fred Ruiten
  02:33:02 - 02:33:20 - Maarten Poorter
  02:33:27 - 02:33:34 - Jasper Nieuwenhuizen
  02:33:35 - 02:36:48 - Maarten Poorter
  02:36:55 - 02:37:06 - Joke van Ruitenbeek
  02:37:06 - 02:37:21 - Joke van Ruitenbeek
  02:37:22 - 02:37:26 - Jasper Nieuwenhuizen
  02:37:28 - 02:38:02 - Maarten Poorter
  02:38:02 - 02:38:03 - Jasper Nieuwenhuizen
  02:38:03 - 02:38:04 - Jasper Nieuwenhuizen
  02:38:09 - 02:38:15 - Jasper Nieuwenhuizen
  02:38:17 - 02:38:28 - Maarten Poorter
  02:51:38 - 02:51:42 - Maarten Poorter
  02:51:53 - 02:52:15 - Maarten Poorter
  02:52:20 - 02:53:04 - Naïma Ajouaau
  02:53:04 - 02:53:05 - Maarten Poorter
  02:53:05 - 02:53:06 - Maarten Poorter
  02:53:06 - 02:53:10 - Naïma Ajouaau
  02:53:10 - 02:53:16 - Naïma Ajouaau
  02:53:18 - 02:53:20 - Naïma Ajouaau
  02:53:20 - 02:53:22 - Maarten Poorter
  02:53:22 - 02:53:23 - Jasper Nieuwenhuizen
  02:53:23 - 02:53:32 - Jasper Nieuwenhuizen
  02:53:32 - 02:53:33 - Naïma Ajouaau
  02:53:33 - 02:53:34 - Naïma Ajouaau
  02:53:34 - 02:53:58 - Maarten Poorter
  02:53:58 - 02:53:59 - Naïma Ajouaau
  02:53:59 - 02:54:00 - Naïma Ajouaau
  02:54:00 - 02:54:02 - Naïma Ajouaau
  02:54:02 - 02:54:06 - Maarten Poorter
  02:54:06 - 02:54:28 - Naïma Ajouaau
  02:54:31 - 02:54:43 - Maarten Poorter
  02:54:43 - 02:54:44 - Jan van der Starre
  02:54:44 - 02:54:52 - Jan van der Starre
  02:54:52 - 02:54:53 - Naïma Ajouaau
  02:54:53 - 02:55:07 - Jan van der Starre
  02:55:07 - 02:55:10 - Naïma Ajouaau
  02:55:10 - 02:55:16 - Jan van der Starre
  02:55:17 - 02:55:40 - Maarten Poorter
  02:55:48 - 02:56:46 - Kees Tesselaar
  02:56:46 - 02:56:49 - Maarten Poorter
  02:57:03 - 02:57:28 - Joke van Ruitenbeek
  02:57:30 - 02:57:36 - Maarten Poorter
  02:57:37 - 02:58:13 - Joke van Ruitenbeek
  02:58:14 - 02:58:17 - Maarten Poorter
  02:58:25 - 03:00:33 - Jasper Nieuwenhuizen
  03:00:34 - 03:00:50 - Maarten Poorter
  03:00:53 - 03:01:42 - Fred Ruiten
  03:01:43 - 03:05:36 - Maarten Poorter
 20. 9

  03:15:24 - 03:16:27 - Maarten Poorter