Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 23 mei 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
M. (Maarten) Poorter
Toelichting

Zo werkt het: tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen als hamerstuk of bespreekstuk. Over een bespreekstuk kunnen raadsleden nog in gesprek voor ze een besluit nemen. Meer weten over een onderwerp? Alle stukken staan in de agenda.


U bent welkom bij de raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:52 - 00:03:37 - Maarten Poorter
  00:03:37 - 00:03:38 - Femke Lammerts-Dekker
  00:03:38 - 00:03:59 - Femke Lammerts-Dekker
  00:03:59 - 00:04:19 - Maarten Poorter
  00:04:19 - 00:04:22 - Femke Lammerts-Dekker
  00:04:22 - 00:04:25 - Maarten Poorter
  00:04:25 - 00:04:27 - Carmen Bosscher
  00:04:27 - 00:04:58 - Carmen Bosscher
  00:04:58 - 00:05:07 - Maarten Poorter
  00:05:07 - 00:05:14 - Maarten Poorter
  00:05:14 - 00:05:43 - Carmen Bosscher
  00:05:43 - 00:06:35 - Maarten Poorter
  00:06:35 - 00:07:36 - Ben Hoejenbos
  00:07:37 - 00:07:48 - Maarten Poorter
  00:07:48 - 00:07:54 - Ben Hoejenbos
  00:07:54 - 00:08:08 - Maarten Poorter
  00:08:17 - 00:08:31 - Jorrit Bakkum
  00:08:32 - 00:08:47 - Maarten Poorter
  00:09:00 - 00:09:09 - René Schoemaker
  00:09:09 - 00:09:28 - Maarten Poorter
  00:09:28 - 00:09:29 - Maarten Poorter
  00:18:15 - 00:18:22 - Maarten Poorter
  00:18:22 - 00:18:55 - René Schoemaker
  00:18:55 - 00:19:02 - Maarten Poorter
  00:19:02 - 00:19:21 - Carmen Bosscher
  00:19:21 - 00:19:42 - Maarten Poorter
  00:19:44 - 00:20:03 - René Schoemaker
  00:20:03 - 00:20:04 - Maarten Poorter
  00:20:04 - 00:20:12 - Carmen Bosscher
  00:20:12 - 00:20:26 - Carmen Bosscher
 2. 2

  00:20:16 - 00:20:26 - Carmen Bosscher
  00:20:26 - 00:20:30 - Maarten Poorter
  00:20:30 - 00:21:08 - Maarten Poorter
  00:21:08 - 00:21:12 - Maarten Poorter
  00:21:14 - 03:14:05 - Francis de Nijs - van Marle
 3. 4

 4. 6

  01:03:16 - 03:14:05 - Francis de Nijs - van Marle
 5. 6.a

  De raad besluit:
  - mevrouw T.H. Prud’homme de Lodder te benoemen tot fractievertegenwoordiger namens de fractie Senioren Dijk en Waard.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:
  mevrouw T.H. Prud’homme de Lodder te benoemen tot fractievertegenwoordiger namens de fractie Senioren Dijk en Waard.

  01:03:24 - 03:14:05 - Francis de Nijs - van Marle
 6. 6.b

  De raad besluit:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-regeling ‘Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2023’; om dan vervolgens:
  2. Toestemming te verlenen aan het college om de ‘Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2023’ vast te stellen.
  3. Het college te verzoeken het bovenstaande kenbaar te maken bij het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad unaniem:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-regeling ‘Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2023’; om dan vervolgens:
  2. Toestemming te verlenen aan het college om de ‘Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2023’ vast te stellen.
  3. Het college te verzoeken het bovenstaande kenbaar te maken bij het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

  01:03:33 - 03:14:05 - Francis de Nijs - van Marle
 7. 6.c

  1. De Verordening Fysieke Leefomgeving 2023 vast te stellen inclusief wijzigingen zoals opgenomen in bijlage 1.
  2. De Verordening Fysieke Leefomgeving Dijk en Waard 2022 in te trekken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad unaniem:
  1. De Verordening Fysieke Leefomgeving 2023 vast te stellen inclusief wijzigingen zoals opgenomen in bijlage 1.
  2. De Verordening Fysieke Leefomgeving Dijk en Waard 2022 in te trekken.

  01:04:26 - 03:14:05 - Francis de Nijs - van Marle
 8. 6.d

  De raad besluit:
  1. de Visie sociaal domein Dijk en Waard van medio 2021 vast te stellen
  2. het Integraal beleidskader sociaal domein 2023-2027 vast te stellen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de gemeenteraad unaniem:
  1. de Visie sociaal domein Dijk en Waard van medio 2021 vast te stellen
  2. het Integraal beleidskader sociaal domein 2023-2027 vast te stellen

  01:04:45 - 03:14:05 - Francis de Nijs - van Marle
 9. 7

  01:05:42 - 03:14:05 - Francis de Nijs - van Marle
 10. 7.a

  De raad besluit:
  1. het subsidiebeleid sociaal domein 2023 vast te stellen.
  2. het subsidiebeleidskader Langedijk 2015 in te trekken.
  3. het budget voor de subsidies sociaal domein structureel te verhogen met € 285.000 per jaar;
  4. het budget voor de subsidieregeling Inwonersinitiatieven 2023 van € 75.000 structureel jaarlijks beschikbaar te stellen.

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3)
  tegen
  Fractie BVNL (2), Fractie D66 (3), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. het subsidiebeleid sociaal domein 2023 vast te stellen.
  2. het subsidiebeleidskader Langedijk 2015 in te trekken.
  3. het budget voor de subsidies sociaal domein structureel te verhogen met € 285.000 per jaar;
  4. het budget voor de subsidieregeling Inwonersinitiatieven 2023 van € 75.000 structureel jaarlijks beschikbaar te stellen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement D66 , BVNL en VVD Subsidiebeleid Sociaal Domein.doc
  01:05:40 - 03:14:05 - Francis de Nijs - van Marle
 11. 7.b

  De raad besluit:
  1. Het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026, gemeente Dijk en Waard, vast te stellen;
  2. De Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2023 uit de voormalige gemeente Heerhugowaard en het Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 uit de voormalige gemeente Langedijk in te trekken

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Besluit

  De gemeenteraad besluit unaniem:
  1. Het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026, gemeente Dijk en Waard, vast te stellen;
  2. De Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2023 uit de voormalige gemeente Heerhugowaard en het Lokaal

  02:28:55 - 03:14:05 - Francis de Nijs - van Marle
 12. 8

  02:52:20 - 03:14:05 - Francis de Nijs - van Marle
 13. 9

  02:52:31 - 03:14:05 - Francis de Nijs - van Marle
 14. 10

  03:13:53 - 03:14:05 - Francis de Nijs - van Marle