Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

extra gemeenteraad voor de behandeling onderwerpen Politieke Tafel 5 juli

woensdag 12 juli 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
C.G.A. (Kees) Tesselaar
Toelichting

Vanwege de grote stukkenstroom heeft de agendacommissie een extra PA en raadsvergadering ingelast. 5 juli voor de Politieke Avond en 12 juli voor de raadsvergadering.


Vanwege de afwezigheid van de raadsvoorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de heer Tesselaar, de 2e plaatsvervangend raadsvoorzitter.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:31 - 00:02:56 - Kees Tesselaar
  00:03:00 - 00:05:11 - Gerard Rep
  00:05:11 - 00:05:12 - Kees Tesselaar
  00:05:12 - 00:05:20 - Kees Tesselaar
  00:05:20 - 00:06:14 - John Does
  00:06:16 - 00:06:52 - Kees Tesselaar
 2. 2

  00:06:19 - 00:06:52 - Kees Tesselaar
 3. 3

  00:06:46 - 00:06:52 - Kees Tesselaar
  00:06:53 - 00:06:59 - Dennis Koopman
  00:07:07 - 00:07:12 - Dennis Koopman
  00:07:12 - 00:07:22 - Kees Tesselaar
  00:07:23 - 00:07:56 - Kees Tesselaar
 4. 3.a

  Raadsbesluit:
  1. de heer R. (Rolie) Tromp te benoemen als lid en voorzitter van de rekenkamer Dijk en Waard voor de duur van zes jaar; 
  2. de heer D.G.D. (Dylan) Donia te benoemen als lid van de rekenkamer Dijk en Waard voor de duur van zes jaar; 
  3. de heer R.A.G. (Remko) in 't Veld als lid van de rekenkamer Dijk en Waard voor de duur van zes jaar.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:
  Als lid van de Rekenkamer Dijk en Waard te benoemen:
  de heer R. (Rolie) Tromp te benoemen als lid en voorzitter van de rekenkamer Dijk en Waard voor de duur van zes jaar;
  2. de heer D.G.D. (Dylan) Donia te benoemen als lid van de rekenkamer Dijk en Waard voor de duur van zes jaar;
  3. de heer R.A.G. (Remko) in ’t Veld als lid van de rekenkamer Dijk en Waard voor de duur van zes jaar.

  00:07:43 - 00:07:56 - Kees Tesselaar
  00:08:03 - 00:10:09 - Ben Hoejenbos
  00:10:10 - 00:10:40 - Kees Tesselaar
  00:10:52 - 00:12:59 - Kees Tesselaar
  00:13:47 - 00:14:04 - Kees Tesselaar
  00:14:07 - 00:15:51 - Insprekerspas 2
  00:15:51 - 00:15:54 - Kees Tesselaar
  00:15:54 - 00:16:00 - Kees Tesselaar
 5. 3.b

  Raadsbesluit
  1. de heer R.E. (Robert) Vermeulen te benoemen tot lid van de agendacommissie van de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:
  de heer R.E. (Robert) Vermeulen te benoemen tot lid van de agendacommissie van de raad.

  00:19:30 - 00:20:54 - Kees Tesselaar
 6. 4

  00:20:15 - 00:20:54 - Kees Tesselaar
 7. 5

 8. 6

  00:20:46 - 00:20:54 - Kees Tesselaar
  00:20:56 - 00:21:17 - Femke Lammerts-Dekker
  00:21:19 - 00:21:30 - Kees Tesselaar
  00:21:32 - 00:22:17 - Kees Tesselaar
 9. 7

  00:21:34 - 00:22:17 - Kees Tesselaar
  00:22:18 - 00:22:35 - Dennis Koopman
  00:22:38 - 00:22:41 - Kees Tesselaar
  00:22:45 - 00:23:13 - Kees Tesselaar
 10. 7.a

  Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend, zet de agendacommissie dit voorstel direct op de agenda van de raadsvergadering van 12 juli.


  Raadsbesluit:
  1. Het bestemmingsplan Westdijk 12-14 in Heerhugowaard gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met identificatiecode: NL.IMRO.1980. BPBRHRN17WDIJK1214-VA01;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. Geen milieueffectrapportage vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan Westdijk 12-14 in Heerhugowaard gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met identificatiecode: NL.IMRO.1980. BPBRHRN17WDIJK1214-VA01;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. Geen milieueffectrapportage vast te stellen.

  Besluit

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:
  1. Het bestemmingsplan Westdijk 12-14 in Heerhugowaard gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met identificatiecode: NL.IMRO.1980. BPBRHRN17WDIJK1214-VA01;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. Geen milieueffectrapportage vast te stellen.


  Het besluit wordt unaniem aangenomen

  00:23:10 - 00:23:13 - Kees Tesselaar
 11. 7.b

  Op de politieke avond van 5 juli  is geconcludeerd dat dit agendapunt als hamerstuk op de raadagenda van 12 juli wordt geplaatst.


  Raadsbesluit:

  1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven

  2. om, als er geen zienswijzen worden ingediend, en er dus geen heroverweging van het besluit door de raad hoeft plaats te vinden, de ontwerp-vvgb te beschouwen als een definitieve verklaring van geen bedenkingen en de afhandeling van de omgevingsvergunning aan het college van burgemeester en wethouders te mandateren. De aanvraag omgevingsvergunning komt dan niet terug in de raad.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie BVNL (2)

  Voorgesteld besluit

  1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven

  2. om, als er geen zienswijzen worden ingediend, en er dus geen heroverweging van het besluit door de raad hoeft plaats te vinden, de ontwerp-vvgb te beschouwen als een definitieve verklaring van geen bedenkingen en de afhandeling van de omgevingsvergunning aan het college van burgemeester en wethouders te mandateren. De aanvraag omgevingsvergunning komt dan niet terug in de raad

  Besluit

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:
  1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven
  2. om, als er geen zienswijzen worden ingediend, en er dus geen heroverweging van het besluit door de raad hoeft plaats te vinden, de ontwerp-vvgb te beschouwen als een definitieve verklaring van geen bedenkingen en de afhandeling van de omgevingsvergunning aan het college van burgemeester en wethouders te mandateren. De aanvraag omgevingsvergunning komt dan niet terug in de raad.


  Het besluit wordt aangenomen
  Stemverklaring: BVNL
  Voor (32): DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, CU, BVNL, PVDA, ADW, FVD en LF
  Tegen (2): BVNL

  00:23:09 - 00:23:13 - Kees Tesselaar
  00:23:14 - 00:23:35 - Dennis Koopman
 12. 7.c

  Op de politieke avond van 5 juli is geconcludeerd dat dit agendapunt als hamerstuk op de raadagenda van 12 juli wordt geplaatst.


  Raadsbesluit:
  1. de Kroon te verzoeken om te besluiten tot de aanwijzing ter onteigening van het op de grondtekening en de onteigeningslijst vermelde perceel
  2. het verzoek te baseren op dit raadsbesluit en de daarbij behorende stukken bestaande uit onder meer het bestemmingsplan De Draai 2019, en het uitwerkingsplan 1 De Draai 2023, alsmede een grondtekening en een onteigeningslijst
  3. de uitvoering van dit besluit over te dragen aan het college, inclusief de bevoegdheid tot het wijzigen en aanvullen van het verzoekschrift

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie BVNL (2)

  Voorgesteld besluit

  1. de Kroon te verzoeken om te besluiten tot de aanwijzing ter onteigening van het op de grondtekening en de onteigeningslijst vermelde perceel
  2. het verzoek te baseren op dit raadsbesluit en de daarbij behorende stukken bestaande uit onder meer het bestemmingsplan De Draai 2019, en het uitwerkingsplan 1 De Draai 2023, alsmede een grondtekening en een onteigeningslijst
  3. de uitvoering van dit besluit over te dragen aan het college, inclusief de bevoegdheid tot het wijzigen en aanvullen van het verzoekschrift.

  Besluit

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:
  1. de Kroon te verzoeken om te besluiten tot de aanwijzing ter onteigening van het op de grondtekening en de onteigeningslijst vermelde perceel;
  2. het verzoek te baseren op dit raadsbesluit en de daarbij behorende stukken bestaande uit onder meer het bestemmingsplan De Draai 2019, en het uitwerkingsplan 1 De Draai 2023, alsmede een grondtekening en een onteigeningslijst;
  3. de uitvoering van dit besluit over te dragen aan het college, inclusief de bevoegdheid tot het wijzigen en aanvullen van het verzoekschrift.


  Het besluit wordt aangenomen
  Stemverklaring: BVNL
  Voor (32): DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, CU, BVNL, PVDA, ADW, FVD en LF
  Tegen (2): BVNL

  00:23:17 - 00:23:35 - Dennis Koopman
  00:23:42 - 00:26:01 - Kees Tesselaar
 13. 8

  00:24:02 - 00:26:01 - Kees Tesselaar
 14. 8.a

  Op de politieke avond van 5 juli is geconcludeerd dat dit agendapunt als bespreekstuk op de raadagenda van 12 juli wordt geplaatst.


  Raadsbesluit:

  1. de Nota van Beantwoording en Staat van Wijzigingen vast te stellen
  2. het bestemmingsplan De Scheg gewijzigd vast te stellen
  3. geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd
  4. te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie
  5. aanvullende welstandscriteria, zoals opgenomen in het Beeldkwaliteitsplan (bijlage 1) vast te stellen

  Stemuitslag

  voor 56%
  tegen 44%
  voor
  Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie D66 (3), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Voorgesteld besluit

  1. de Nota van Beantwoording en Staat van Wijzigingen vast te stellen
  2. het bestemmingsplan De Scheg gewijzigd vast te stellen
  3. geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd
  4. te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie
  5. aanvullende welstandscriteria, zoals opgenomen in het Beeldkwaliteitsplan (bijlage 1) vast te stellen

  Besluit

  Het ordevoorstel om dit raadsvoorstel te behandelen in de raadsvergadering van 19 september wordt verworpen.
  Voor (15): VVD, D66, CDA, FVD, ADW, BVNL en LF
  Tegen (19): LDW, GL, CU, PvdA, SDW en DOP


  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:

  1. de Nota van Beantwoording en Staat van Wijzigingen vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan De Scheg gewijzigd vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd;
  4. te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
  5. aanvullende welstandscriteria, zoals opgenomen in het Beeldkwaliteitsplan (bijlage 1) vast te stellen.

  Het besluit wordt aangenomen
  Voor (19): VVD, D66, CDA, FVD, ADW, BVNL en LF
  Tegen (15): LDW, GL, CU, PvdA, SDW en DOP

  00:24:11 - 00:26:01 - Kees Tesselaar
  00:26:05 - 00:27:04 - Nils Langedijk
  00:27:05 - 00:27:10 - Kees Tesselaar
  00:27:20 - 00:27:23 - Kees Tesselaar
  00:27:23 - 00:27:35 - Ben Hoejenbos
  00:27:35 - 00:27:39 - Kees Tesselaar
  00:27:39 - 00:27:43 - Ben Hoejenbos
  00:27:43 - 00:27:44 - Kees Tesselaar
  00:34:10 - 00:34:30 - Kees Tesselaar
  00:34:30 - 00:34:31 - Ben Hoejenbos
  00:34:31 - 00:35:25 - Ben Hoejenbos
  00:35:31 - 00:35:48 - Kees Tesselaar
  00:35:48 - 00:35:57 - Rob Lute
  00:35:57 - 00:35:58 - Kees Tesselaar
  00:35:58 - 00:36:12 - Rob Lute
  00:36:13 - 00:36:15 - Kees Tesselaar
  00:36:16 - 00:36:30 - Carmen Bosscher
  00:36:31 - 00:36:33 - Kees Tesselaar
  00:36:33 - 00:36:34 - Joke van Ruitenbeek
  00:36:34 - 00:36:44 - Joke van Ruitenbeek
  00:36:45 - 00:36:47 - Kees Tesselaar
  00:36:47 - 00:37:08 - Annelies Kloosterboer
  00:37:10 - 00:37:11 - Kees Tesselaar
  00:37:11 - 00:37:12 - Milo Poland
  00:37:12 - 00:37:23 - Milo Poland
  00:37:26 - 00:37:27 - Joris Koning
  00:37:27 - 00:37:28 - Kees Tesselaar
  00:37:28 - 00:37:46 - Joris Koning
  00:37:48 - 00:37:50 - Kees Tesselaar
  00:37:52 - 00:37:53 - Joris Koning
  00:37:54 - 00:38:13 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:38:14 - 00:38:16 - Kees Tesselaar
  00:38:17 - 00:38:28 - Mike Walter
  00:38:30 - 00:38:31 - Kees Tesselaar
  00:38:31 - 00:38:50 - Petra Feenstra
  00:38:51 - 00:38:53 - Kees Tesselaar
  00:38:53 - 00:39:11 - Jan van der Starre
  00:39:11 - 00:39:14 - Kees Tesselaar
  00:39:14 - 00:39:29 - Jan van der Starre
  00:39:30 - 00:39:31 - Kees Tesselaar
  00:39:31 - 00:39:33 - Kees Tesselaar
  00:39:33 - 00:39:35 - Quincy Naarden
  00:39:37 - 00:39:39 - Kees Tesselaar
  00:39:39 - 00:40:00 - Quincy Naarden
  00:40:01 - 00:40:12 - Kees Tesselaar
  00:40:13 - 00:40:32 - Nils Langedijk
  00:40:32 - 00:40:34 - Kees Tesselaar
  00:40:34 - 00:40:37 - Jan van der Starre
  00:40:37 - 00:41:16 - Jan van der Starre
  00:41:16 - 00:41:22 - Jan van der Starre
  00:41:22 - 00:41:30 - Kees Tesselaar
  00:41:30 - 00:41:36 - Jan van der Starre
  00:41:36 - 00:41:48 - Jan van der Starre
  00:41:48 - 00:41:49 - Nils Langedijk
  00:41:49 - 00:41:52 - Kees Tesselaar
  00:41:52 - 00:42:41 - Nils Langedijk
  00:42:41 - 00:42:45 - Kees Tesselaar
  00:42:45 - 00:42:49 - Nils Langedijk
  00:42:49 - 00:43:00 - Nils Langedijk
  00:43:04 - 00:43:13 - Kees Tesselaar
  00:43:14 - 00:43:16 - Kees Tesselaar
  00:43:16 - 00:43:18 - Joris Koning
  00:43:18 - 00:43:28 - Joris Koning
  00:43:29 - 00:43:32 - Kees Tesselaar
  00:43:34 - 00:44:27 - Kees Tesselaar
  00:44:29 - 00:44:36 - Kees Tesselaar
  00:44:38 - 00:44:42 - Kees Tesselaar
  00:44:52 - 00:45:08 - Ben Hoejenbos
  00:45:11 - 00:45:13 - Kees Tesselaar
  00:45:13 - 00:45:22 - Soledad van Eijk
  00:45:22 - 00:45:25 - Ben Hoejenbos
  00:45:25 - 00:45:26 - Ben Hoejenbos
  00:45:26 - 00:45:28 - Kees Tesselaar
  00:45:28 - 00:45:44 - Ben Hoejenbos
  00:45:44 - 00:45:46 - Kees Tesselaar
  00:45:46 - 00:46:03 - Ben Hoejenbos
  00:46:03 - 00:46:05 - Soledad van Eijk
  00:46:05 - 00:46:20 - Ben Hoejenbos
  00:46:21 - 00:46:23 - Kees Tesselaar
  00:46:23 - 00:46:25 - Soledad van Eijk
  00:46:25 - 00:46:35 - Soledad van Eijk
  00:46:37 - 00:46:38 - Kees Tesselaar
  00:46:38 - 00:46:50 - Ben Hoejenbos
  00:46:53 - 00:46:56 - Kees Tesselaar
  00:46:56 - 00:46:57 - Annelies Kloosterboer
  00:46:57 - 00:47:12 - Annelies Kloosterboer
  00:47:13 - 00:47:14 - Kees Tesselaar
  00:47:14 - 00:47:18 - Ben Hoejenbos
  00:47:19 - 00:47:21 - Annelies Kloosterboer
  00:47:21 - 00:47:24 - Kees Tesselaar
  00:47:24 - 00:47:42 - Annelies Kloosterboer
  00:47:43 - 00:47:45 - Kees Tesselaar
  00:47:45 - 00:48:18 - Ben Hoejenbos
  00:48:18 - 00:48:19 - Kees Tesselaar
  00:48:19 - 00:48:23 - Annelies Kloosterboer
  00:48:23 - 00:48:28 - Annelies Kloosterboer
  00:48:29 - 00:48:30 - Kees Tesselaar
  00:48:31 - 00:48:32 - Ben Hoejenbos
  00:48:32 - 00:48:38 - Kees Tesselaar
  00:48:39 - 00:48:50 - Kees Tesselaar
  00:48:50 - 00:48:51 - Kees Tesselaar
  00:48:52 - 00:48:55 - Kees Tesselaar
  00:49:01 - 00:49:20 - Milo Poland
  00:49:21 - 00:49:27 - Kees Tesselaar
  00:49:43 - 00:53:45 - Mike Walter
  00:53:46 - 00:53:49 - Kees Tesselaar
  00:54:00 - 00:55:01 - Rob Lute
  00:55:07 - 00:55:11 - Kees Tesselaar
  00:55:19 - 00:56:39 - Annelies Kloosterboer
  00:56:39 - 00:56:42 - Kees Tesselaar
  00:56:44 - 00:56:56 - Carmen Bosscher
  00:56:56 - 00:56:59 - Annelies Kloosterboer
  00:56:59 - 00:57:00 - Annelies Kloosterboer
  00:57:00 - 00:57:22 - Annelies Kloosterboer
  00:57:22 - 00:57:24 - Kees Tesselaar
  00:57:24 - 00:57:26 - Carmen Bosscher
  00:57:26 - 00:57:27 - Carmen Bosscher
  00:57:27 - 00:57:37 - Carmen Bosscher
  00:57:37 - 00:57:38 - Kees Tesselaar
  00:57:38 - 00:57:43 - Carmen Bosscher
  00:57:43 - 00:57:45 - Kees Tesselaar
  00:57:45 - 00:57:49 - Annelies Kloosterboer
  00:57:49 - 00:57:51 - Annelies Kloosterboer
  00:57:51 - 00:57:52 - Kees Tesselaar
  00:57:52 - 00:58:40 - Annelies Kloosterboer
  00:58:40 - 00:58:41 - Kees Tesselaar
  00:58:41 - 00:58:42 - Kees Tesselaar
  00:58:43 - 00:58:54 - Rob Lute
  00:58:54 - 00:58:55 - Annelies Kloosterboer
  00:58:55 - 00:58:56 - Kees Tesselaar
  00:58:56 - 00:58:58 - Kees Tesselaar
  00:58:58 - 00:59:14 - Annelies Kloosterboer
  00:59:14 - 00:59:15 - Kees Tesselaar
  00:59:15 - 00:59:18 - Kees Tesselaar
  00:59:18 - 00:59:32 - Rob Lute
  00:59:32 - 00:59:33 - Kees Tesselaar
  00:59:34 - 00:59:38 - Rob Lute
  00:59:38 - 00:59:39 - Annelies Kloosterboer
  00:59:39 - 00:59:41 - Kees Tesselaar
  00:59:41 - 00:59:48 - Annelies Kloosterboer
  00:59:49 - 01:00:01 - Kees Tesselaar
  01:00:05 - 01:00:07 - Kees Tesselaar
  01:00:09 - 01:00:38 - Quincy Naarden
  01:00:38 - 01:00:45 - Kees Tesselaar
  01:00:56 - 01:01:59 - Dennis Koopman
  01:01:59 - 01:02:03 - Kees Tesselaar
  01:02:03 - 01:02:04 - Kees Tesselaar
  01:02:04 - 01:02:23 - Annelies Kloosterboer
  01:02:23 - 01:02:26 - Kees Tesselaar
  01:02:26 - 01:02:27 - Annelies Kloosterboer
  01:02:27 - 01:02:29 - Dennis Koopman
  01:02:29 - 01:02:46 - Dennis Koopman
  01:02:47 - 01:02:49 - Kees Tesselaar
  01:02:49 - 01:03:40 - Annelies Kloosterboer
  01:03:40 - 01:03:41 - Kees Tesselaar
  01:03:43 - 01:03:46 - Dennis Koopman
  01:03:46 - 01:03:52 - Dennis Koopman
  01:03:52 - 01:03:54 - Annelies Kloosterboer
  01:03:54 - 01:03:55 - Kees Tesselaar
  01:03:55 - 01:03:57 - Annelies Kloosterboer
  01:03:57 - 01:04:01 - Annelies Kloosterboer
  01:04:01 - 01:04:06 - Kees Tesselaar
  01:04:06 - 01:04:07 - Kees Tesselaar
  01:04:08 - 01:04:10 - Dennis Koopman
  01:04:11 - 01:04:19 - Kees Tesselaar
  01:04:29 - 01:05:51 - Joke van Ruitenbeek
  01:05:51 - 01:05:52 - Kees Tesselaar
  01:05:52 - 01:05:56 - Kees Tesselaar
  01:05:58 - 01:06:45 - Ben Hoejenbos
  01:06:45 - 01:06:46 - Joke van Ruitenbeek
  01:06:46 - 01:06:48 - Kees Tesselaar
  01:06:48 - 01:07:00 - Joke van Ruitenbeek
  01:07:00 - 01:07:02 - Kees Tesselaar
  01:07:02 - 01:07:04 - Ben Hoejenbos
  01:07:04 - 01:07:27 - Ben Hoejenbos
  01:07:27 - 01:07:28 - Joke van Ruitenbeek
  01:07:28 - 01:07:30 - Kees Tesselaar
  01:07:30 - 01:07:46 - Joke van Ruitenbeek
  01:07:46 - 01:07:50 - Ben Hoejenbos
  01:07:50 - 01:07:51 - Kees Tesselaar
  01:07:51 - 01:07:55 - Ben Hoejenbos
  01:07:55 - 01:07:58 - Kees Tesselaar
  01:07:58 - 01:08:06 - Ben Hoejenbos
  01:08:08 - 01:08:14 - Kees Tesselaar
  01:08:14 - 01:08:22 - Joke van Ruitenbeek
  01:08:22 - 01:08:23 - Kees Tesselaar
  01:08:23 - 01:08:30 - Kees Tesselaar
  01:08:30 - 01:08:31 - Jan van der Starre
  01:08:31 - 01:09:21 - Jan van der Starre
  01:09:21 - 01:09:22 - Joke van Ruitenbeek
  01:09:22 - 01:09:23 - Kees Tesselaar
  01:09:23 - 01:09:31 - Joke van Ruitenbeek
  01:09:33 - 01:09:35 - Kees Tesselaar
  01:09:36 - 01:10:03 - Jan van der Starre
  01:10:03 - 01:10:04 - Kees Tesselaar
  01:10:04 - 01:10:05 - Joke van Ruitenbeek
  01:10:05 - 01:10:30 - Joke van Ruitenbeek
  01:10:30 - 01:10:33 - Kees Tesselaar
  01:10:33 - 01:10:56 - Jan van der Starre
  01:10:57 - 01:10:58 - Kees Tesselaar
  01:10:58 - 01:10:59 - Joke van Ruitenbeek
  01:10:59 - 01:11:10 - Joke van Ruitenbeek
  01:11:11 - 01:11:15 - Kees Tesselaar
  01:11:15 - 01:11:35 - Milo Poland
  01:11:35 - 01:11:36 - Kees Tesselaar
  01:11:37 - 01:11:58 - Joke van Ruitenbeek
  01:11:58 - 01:11:59 - Kees Tesselaar
  01:11:59 - 01:12:01 - Milo Poland
  01:12:01 - 01:12:04 - Joke van Ruitenbeek
  01:12:04 - 01:12:05 - Kees Tesselaar
  01:12:06 - 01:12:38 - Milo Poland
  01:12:39 - 01:12:40 - Joke van Ruitenbeek
  01:12:40 - 01:12:45 - Joke van Ruitenbeek
  01:12:46 - 01:12:48 - Kees Tesselaar
  01:12:48 - 01:12:49 - Dennis Koopman
  01:12:49 - 01:13:04 - Dennis Koopman
  01:13:05 - 01:13:06 - Joke van Ruitenbeek
  01:13:06 - 01:13:13 - Joke van Ruitenbeek
  01:13:13 - 01:13:15 - Kees Tesselaar
  01:13:16 - 01:13:38 - Dennis Koopman
  01:13:39 - 01:13:42 - Kees Tesselaar
  01:13:42 - 01:13:43 - Joke van Ruitenbeek
  01:13:43 - 01:13:45 - Joke van Ruitenbeek
  01:13:45 - 01:13:46 - Kees Tesselaar
  01:13:46 - 01:13:56 - Joke van Ruitenbeek
  01:13:57 - 01:14:07 - Kees Tesselaar
  01:14:18 - 01:16:43 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:16:43 - 01:16:44 - Ben Hoejenbos
  01:16:44 - 01:16:45 - Kees Tesselaar
  01:16:45 - 01:16:52 - Ben Hoejenbos
  01:16:52 - 01:16:55 - Ben Hoejenbos
  01:16:55 - 01:17:00 - Kees Tesselaar
  01:17:00 - 01:17:22 - Ben Hoejenbos
  01:17:22 - 01:17:45 - Ben Hoejenbos
  01:17:45 - 01:17:46 - Kees Tesselaar
  01:17:46 - 01:17:47 - Kees Tesselaar
  01:17:47 - 01:17:51 - Ben Hoejenbos
  01:17:52 - 01:17:53 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:17:53 - 01:18:20 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:18:20 - 01:18:23 - Kees Tesselaar
  01:18:23 - 01:18:24 - Kees Tesselaar
  01:18:24 - 01:19:01 - Rob Lute
  01:19:01 - 01:19:02 - Kees Tesselaar
  01:19:02 - 01:19:09 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:19:09 - 01:19:11 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:19:12 - 01:19:13 - Rob Lute
  01:19:13 - 01:19:17 - Rob Lute
  01:19:17 - 01:19:18 - Kees Tesselaar
  01:19:18 - 01:19:19 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:19:19 - 01:19:30 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:19:30 - 01:19:31 - Kees Tesselaar
  01:19:31 - 01:19:32 - Kees Tesselaar
  01:19:32 - 01:19:36 - Rob Lute
  01:19:37 - 01:19:40 - Kees Tesselaar
  01:19:40 - 01:19:43 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:19:43 - 01:19:44 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:19:44 - 01:19:46 - Kees Tesselaar
  01:19:46 - 01:19:47 - Kees Tesselaar
  01:19:47 - 01:20:01 - Dennis Koopman
  01:20:01 - 01:20:02 - Kees Tesselaar
  01:20:02 - 01:20:13 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:20:13 - 01:20:15 - Kees Tesselaar
  01:20:15 - 01:20:18 - Dennis Koopman
  01:20:18 - 01:20:35 - Dennis Koopman
  01:20:35 - 01:20:37 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:20:37 - 01:20:38 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:20:38 - 01:21:26 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:21:28 - 01:21:40 - Kees Tesselaar
  01:21:51 - 01:23:00 - Joris Koning
  01:23:01 - 01:23:15 - Kees Tesselaar
  01:23:17 - 01:26:57 - Nils Langedijk
  01:26:58 - 01:27:21 - Kees Tesselaar
  01:27:21 - 01:27:22 - Jan van der Starre
  01:27:22 - 01:27:44 - Jan van der Starre
  01:27:45 - 01:28:35 - Kees Tesselaar
  01:28:42 - 01:29:15 - Kees Tesselaar
  01:29:17 - 01:31:53 - Kees Tesselaar
  01:39:30 - 01:42:11 - Kees Tesselaar
 15. 8.b

  Op de politieke avond van 5 juli is geconcludeerd dat dit agendapunt als bespreekstuk op de raadagenda van 12 juli wordt geplaatst. Op 5 juli heeft alleen de beeldvorming plaatsgevonden. Tijdens de politieke avond is afgesproken dat de oordeelsvorming en besluitvorming in de gemeenteraad van 12 juli plaatsvindt.


  Raadsbesluit:
  De peilnota en het advies van MuConsult vast te stellen met richtinggevende uitspraken over financiële maatregelen, herziening vergunningenstelsel, uitbreiden betaald parkeren, uitwerken clusterparkeren stationsgebied en investeren in gebiedsspecifieke parkeeroplossingen en dit advies te gebruiken voor de verdere uitwerking van het integraal parkeerbeleid.

  Stemuitslag

  voor 65%
  tegen 35%
  voor
  Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:
  De peilnota en het advies van MuConsult vast te stellen met richtinggevende uitspraken over financiële maatregelen, herziening vergunningenstelsel, uitbreiden betaald parkeren, uitwerken clusterparkeren stationsgebied en investeren in gebiedsspecifieke parkeeroplossingen en dit advies te gebruiken voor de verdere uitwerking van het integraal parkeerbeleid.


  Het besluit wordt aangenomen
  Stemverklaring: VVD en CDA
  Voor (22): DOP, SDW, PvdA, CU, GL, D66 en LDW,
  Tegen (12): VVD, CDA, ADW, LF, BVNL en FVD


  Aangenomen motie:


  Wij vragen het college om: - Toe te werken naar een parkeerbeleid dat, (exclusief de kapitaallasten voor het clusterparkeren in het stationsgebied) kostendekkend is in 2030, en dit te verwerken in het integrale Parkeerbeleid.


  Stemverklaring: VVD en LDW
  Voor (18): LDW, D66, GL, ADW, PvdA en DOP
  Tegen (16): VVD, CDA, FVD, CU, BVNL, LF en SDW

  Moties

  Titel
  Budgetneutraal parkeerbeleid
  Duurzame alternatieven vervoersmiddelen
  01:41:28 - 01:42:11 - Kees Tesselaar
  01:42:11 - 01:42:13 - Perry Stet
  01:42:13 - 01:45:24 - Perry Stet
  01:45:24 - 01:45:29 - Kees Tesselaar
  01:45:29 - 01:45:30 - Floris de Boer
  01:45:30 - 01:45:40 - Floris de Boer
  01:45:40 - 01:45:55 - Kees Tesselaar
  01:45:55 - 01:45:58 - Floris de Boer
  01:45:58 - 01:46:01 - Kees Tesselaar
  01:46:01 - 01:46:10 - Perry Stet
  01:46:10 - 01:46:16 - Kees Tesselaar
  01:46:16 - 01:46:24 - Perry Stet
  01:46:24 - 01:46:31 - Kees Tesselaar
  01:46:31 - 01:46:50 - Perry Stet
  01:46:50 - 01:46:55 - Kees Tesselaar
  01:46:55 - 01:47:38 - Floris de Boer
  01:47:38 - 01:47:39 - Kees Tesselaar
  01:47:39 - 01:47:40 - Kees Tesselaar
  01:47:40 - 01:47:41 - Perry Stet
  01:47:41 - 01:47:42 - Kees Tesselaar
  01:47:42 - 01:48:20 - Perry Stet
  01:48:20 - 01:48:22 - Kees Tesselaar
  01:48:22 - 01:48:23 - Floris de Boer
  01:48:23 - 01:48:37 - Floris de Boer
  01:48:37 - 01:48:38 - Perry Stet
  01:48:38 - 01:48:40 - Kees Tesselaar
  01:48:40 - 01:49:03 - Perry Stet
  01:49:03 - 01:49:07 - Floris de Boer
  01:49:07 - 01:49:41 - Floris de Boer
  01:49:41 - 01:49:44 - Kees Tesselaar
  01:49:44 - 01:50:07 - Perry Stet
  01:50:07 - 01:50:09 - Kees Tesselaar
  01:50:09 - 01:50:10 - Jasper John
  01:50:10 - 01:50:52 - Jasper John
  01:50:52 - 01:50:53 - Kees Tesselaar
  01:50:53 - 01:52:11 - Perry Stet
  01:52:11 - 01:52:15 - Kees Tesselaar
  01:52:15 - 01:52:16 - Jasper John
  01:52:16 - 01:52:35 - Jasper John
  01:52:35 - 01:52:37 - Kees Tesselaar
  01:52:37 - 01:53:36 - Perry Stet
  01:53:36 - 01:53:37 - Kees Tesselaar
  01:53:37 - 01:53:39 - Kees Tesselaar
  01:53:39 - 01:53:42 - Jasper John
  01:53:42 - 01:53:47 - Jasper John
  01:53:47 - 01:53:49 - Kees Tesselaar
  01:53:49 - 01:54:02 - Jasper John
  01:54:02 - 01:54:03 - Kees Tesselaar
  01:54:03 - 01:54:10 - Perry Stet
  01:54:10 - 01:54:14 - Kees Tesselaar
  01:54:14 - 01:54:15 - Perry Stet
  01:54:15 - 01:54:16 - Carmen Bosscher
  01:54:16 - 01:54:18 - Kees Tesselaar
  01:54:18 - 01:54:23 - Carmen Bosscher
  01:54:23 - 01:54:24 - Kees Tesselaar
  01:54:24 - 01:54:38 - Carmen Bosscher
  01:54:38 - 01:54:39 - Kees Tesselaar
  01:54:39 - 01:54:48 - Carmen Bosscher
  01:54:48 - 01:54:50 - Kees Tesselaar
  01:54:50 - 01:54:57 - Carmen Bosscher
  01:54:57 - 01:54:58 - Kees Tesselaar
  01:54:58 - 01:55:24 - Perry Stet
  01:55:24 - 01:55:34 - Kees Tesselaar
  01:55:34 - 01:55:35 - Niek Hendriks
  01:55:35 - 01:56:15 - Niek Hendriks
  01:56:15 - 01:56:17 - Kees Tesselaar
  01:56:17 - 01:56:19 - Niek Hendriks
  01:56:19 - 01:57:01 - Perry Stet
  01:57:01 - 01:57:08 - Kees Tesselaar
  01:57:08 - 01:57:27 - Rob Lute
  01:57:27 - 01:57:31 - Kees Tesselaar
  01:57:31 - 01:57:34 - Perry Stet
  01:57:34 - 01:57:37 - Kees Tesselaar
  01:57:37 - 01:57:38 - Perry Stet
  01:57:38 - 01:57:41 - Kees Tesselaar
  01:57:41 - 01:57:42 - Perry Stet
  01:57:42 - 01:57:46 - Kees Tesselaar
  01:57:46 - 01:59:02 - Perry Stet
  01:59:02 - 01:59:10 - Kees Tesselaar
  01:59:10 - 01:59:34 - Perry Stet
  01:59:34 - 01:59:47 - Kees Tesselaar
  01:59:47 - 01:59:53 - Perry Stet
  01:59:53 - 02:00:22 - Niek Hendriks
  02:00:22 - 02:00:27 - Kees Tesselaar
  02:00:27 - 02:00:36 - Perry Stet
  02:00:36 - 02:00:39 - Kees Tesselaar
  02:00:39 - 02:00:52 - Kees Tesselaar
  02:01:02 - 02:02:44 - Niek Hendriks
  02:02:44 - 02:02:47 - Kees Tesselaar
  02:02:47 - 02:02:51 - Kees Tesselaar
  02:02:59 - 02:04:33 - Joke van Ruitenbeek
  02:04:35 - 02:04:40 - Kees Tesselaar
  02:04:52 - 02:08:29 - Jasper John
  02:08:29 - 02:08:33 - Kees Tesselaar
  02:08:33 - 02:08:34 - Jasper John
  02:08:34 - 02:08:38 - Floris de Boer
  02:08:38 - 02:08:48 - Floris de Boer
  02:08:49 - 02:08:50 - Kees Tesselaar
  02:08:50 - 02:09:26 - Jasper John
  02:09:26 - 02:09:27 - Kees Tesselaar
  02:09:27 - 02:09:29 - Floris de Boer
  02:09:29 - 02:10:04 - Floris de Boer
  02:10:04 - 02:10:05 - Kees Tesselaar
  02:10:05 - 02:10:06 - Jasper John
  02:10:06 - 02:10:09 - Jasper John
  02:10:11 - 02:10:12 - Kees Tesselaar
  02:10:12 - 02:10:20 - Floris de Boer
  02:10:20 - 02:10:30 - Floris de Boer
  02:10:30 - 02:10:31 - Kees Tesselaar
  02:10:31 - 02:10:32 - Floris de Boer
  02:10:32 - 02:10:47 - Floris de Boer
  02:10:48 - 02:10:49 - Kees Tesselaar
  02:10:49 - 02:10:51 - Jasper John
  02:10:51 - 02:11:09 - Jasper John
  02:11:09 - 02:11:14 - Kees Tesselaar
  02:11:14 - 02:11:15 - Floris de Boer
  02:11:15 - 02:11:22 - Floris de Boer
  02:11:22 - 02:11:24 - Kees Tesselaar
  02:11:24 - 02:11:30 - Jasper John
  02:11:30 - 02:11:36 - Kees Tesselaar
  02:11:36 - 02:11:37 - Nicky Stammis
  02:11:37 - 02:11:43 - Nicky Stammis
  02:11:43 - 02:11:49 - Kees Tesselaar
  02:11:50 - 02:11:51 - Kees Tesselaar
  02:11:51 - 02:11:53 - Perry Stet
  02:11:53 - 02:12:24 - Perry Stet
  02:12:24 - 02:12:25 - Kees Tesselaar
  02:12:25 - 02:12:29 - Perry Stet
  02:12:29 - 02:12:30 - Kees Tesselaar
  02:12:31 - 02:12:49 - Jasper John
  02:12:49 - 02:12:52 - Kees Tesselaar
  02:12:52 - 02:12:57 - Perry Stet
  02:12:57 - 02:12:58 - Jasper John
  02:12:58 - 02:13:13 - Kees Tesselaar
  02:13:13 - 02:13:31 - Perry Stet
  02:13:31 - 02:13:32 - Perry Stet
  02:13:32 - 02:13:33 - Kees Tesselaar
  02:13:33 - 02:14:01 - Perry Stet
  02:14:01 - 02:14:02 - Kees Tesselaar
  02:14:02 - 02:14:03 - Jasper John
  02:14:03 - 02:14:51 - Jasper John
  02:14:51 - 02:14:55 - Jasper John
  02:14:55 - 02:14:58 - Kees Tesselaar
  02:14:58 - 02:15:02 - Nicky Stammis
  02:15:02 - 02:15:15 - Joke van Ruitenbeek
  02:15:15 - 02:15:44 - Kees Tesselaar
  02:15:44 - 02:15:46 - Kees Tesselaar
  02:15:53 - 02:15:55 - Quincy Naarden
  02:15:56 - 02:17:50 - Quincy Naarden
  02:17:50 - 02:18:00 - Kees Tesselaar
  02:18:13 - 02:20:13 - Nicky Stammis
  02:20:13 - 02:20:16 - Kees Tesselaar
  02:20:16 - 02:20:18 - Perry Stet
  02:20:18 - 02:20:27 - Perry Stet
  02:20:27 - 02:20:28 - Kees Tesselaar
  02:20:30 - 02:20:49 - Nicky Stammis
  02:20:49 - 02:20:53 - Kees Tesselaar
  02:20:53 - 02:23:27 - Nicky Stammis
  02:23:27 - 02:23:36 - Kees Tesselaar
  02:23:38 - 02:24:00 - Floris de Boer
  02:24:00 - 02:24:01 - Nicky Stammis
  02:24:01 - 02:24:02 - Kees Tesselaar
  02:24:02 - 02:24:16 - Nicky Stammis
  02:24:16 - 02:24:18 - Floris de Boer
  02:24:18 - 02:24:23 - Floris de Boer
  02:24:23 - 02:24:24 - Kees Tesselaar
  02:24:25 - 02:25:01 - Nicky Stammis
  02:25:01 - 02:25:03 - Kees Tesselaar
  02:25:03 - 02:25:04 - Floris de Boer
  02:25:04 - 02:25:24 - Floris de Boer
  02:25:24 - 02:25:25 - Kees Tesselaar
  02:25:25 - 02:25:26 - Nicky Stammis
  02:25:26 - 02:25:38 - Nicky Stammis
  02:25:39 - 02:25:42 - Kees Tesselaar
  02:25:42 - 02:26:01 - Mike Walter
  02:26:01 - 02:26:03 - Nicky Stammis
  02:26:03 - 02:26:06 - Mike Walter
  02:26:06 - 02:26:07 - Nicky Stammis
  02:26:07 - 02:26:08 - Kees Tesselaar
  02:26:08 - 02:26:09 - Nicky Stammis
  02:26:09 - 02:26:13 - Kees Tesselaar
  02:26:13 - 02:26:15 - Perry Stet
  02:26:15 - 02:26:28 - Perry Stet
  02:26:28 - 02:26:30 - Kees Tesselaar
  02:26:30 - 02:26:31 - Perry Stet
  02:26:31 - 02:26:34 - Nicky Stammis
  02:26:34 - 02:26:47 - Kees Tesselaar
  02:26:54 - 02:28:57 - Floris de Boer
  02:28:57 - 02:28:58 - Kees Tesselaar
  02:28:58 - 02:29:12 - Kees Tesselaar
  02:29:12 - 02:30:08 - Jan van der Starre
  02:30:08 - 02:30:14 - Kees Tesselaar
  02:30:26 - 02:32:33 - Joris Koning
  02:32:33 - 02:32:36 - Kees Tesselaar
  02:32:36 - 02:32:46 - Perry Stet
  02:32:46 - 02:32:47 - Kees Tesselaar
  02:32:47 - 02:32:48 - Kees Tesselaar
  02:32:48 - 02:33:20 - Joris Koning
  02:33:20 - 02:33:22 - Perry Stet
  02:33:22 - 02:33:37 - Perry Stet
  02:33:37 - 02:33:38 - Kees Tesselaar
  02:33:38 - 02:34:31 - Joris Koning
  02:34:31 - 02:34:32 - Kees Tesselaar
  02:34:32 - 02:36:51 - Joris Koning
  02:36:52 - 02:37:06 - Kees Tesselaar
  02:37:06 - 02:37:07 - Nils Langedijk
  02:37:07 - 02:43:04 - Nils Langedijk
  02:43:04 - 02:43:07 - Kees Tesselaar
  02:43:07 - 02:43:08 - Nicky Stammis
  02:43:08 - 02:43:19 - Nicky Stammis
  02:43:21 - 02:44:29 - Nils Langedijk
  02:44:29 - 02:44:30 - Kees Tesselaar
  02:44:30 - 02:44:36 - Nils Langedijk
  02:44:36 - 02:44:39 - Kees Tesselaar
  02:44:39 - 02:44:41 - Nils Langedijk
  02:44:42 - 02:44:51 - Jan van der Starre
  02:44:51 - 02:44:52 - Kees Tesselaar
  02:44:52 - 02:45:04 - Nils Langedijk
  02:45:06 - 02:45:08 - Kees Tesselaar
  02:45:08 - 02:45:09 - Jan van der Starre
  02:45:09 - 02:45:38 - Jan van der Starre
  02:45:39 - 02:45:40 - Kees Tesselaar
  02:45:40 - 02:46:09 - Nils Langedijk
  02:46:09 - 02:46:10 - Kees Tesselaar
  02:46:16 - 02:46:18 - Jan van der Starre
  02:46:18 - 02:46:19 - Kees Tesselaar
  02:46:19 - 02:47:11 - Jan van der Starre
  02:47:11 - 02:47:12 - Kees Tesselaar
  02:47:12 - 02:47:39 - Nils Langedijk
  02:47:39 - 02:47:40 - Kees Tesselaar
  02:47:40 - 02:47:42 - Kees Tesselaar
  02:47:43 - 02:48:24 - Carmen Bosscher
  02:48:24 - 02:48:25 - Nils Langedijk
  02:48:25 - 02:48:27 - Nils Langedijk
  02:48:28 - 02:48:35 - Kees Tesselaar
  02:48:39 - 02:48:55 - Floris de Boer
  02:48:56 - 02:49:36 - Kees Tesselaar
  02:49:36 - 02:49:41 - Perry Stet
  02:49:41 - 02:49:43 - Perry Stet
  02:49:44 - 02:49:47 - Kees Tesselaar
  02:58:06 - 02:58:09 - Kees Tesselaar
  02:58:27 - 02:58:51 - Kees Tesselaar
  02:58:53 - 03:00:19 - Perry Stet
  03:00:19 - 03:00:31 - Kees Tesselaar
  03:00:32 - 03:00:48 - Jan van der Starre
  03:00:48 - 03:00:50 - Kees Tesselaar
  03:00:50 - 03:01:02 - Kees Tesselaar
  03:01:02 - 03:01:13 - Jan van der Starre
  03:01:13 - 03:02:28 - Jan van der Starre
  03:02:29 - 03:02:34 - Kees Tesselaar
  03:02:47 - 03:03:22 - Carmen Bosscher
  03:03:22 - 03:03:33 - Kees Tesselaar
  03:03:35 - 03:04:13 - Nils Langedijk
  03:04:13 - 03:04:14 - Kees Tesselaar
  03:04:14 - 03:04:15 - Kees Tesselaar
  03:04:15 - 03:04:50 - Jan van der Starre
  03:04:51 - 03:04:52 - Kees Tesselaar
  03:04:52 - 03:05:22 - Kees Tesselaar
  03:05:22 - 03:05:25 - Nicky Stammis
  03:05:25 - 03:05:33 - Nicky Stammis
  03:05:33 - 03:05:35 - Kees Tesselaar
  03:05:35 - 03:05:36 - Jasper John
  03:05:36 - 03:05:46 - Jasper John
  03:05:49 - 03:07:08 - Kees Tesselaar
  03:07:08 - 03:07:09 - Nicky Stammis
  03:07:09 - 03:07:23 - Nicky Stammis
  03:07:25 - 03:07:31 - Kees Tesselaar
  03:07:36 - 03:07:46 - Floris de Boer
  03:07:49 - 03:09:26 - Kees Tesselaar
 16. 9

  De moties 3 (Zie ginds komt de stoomboot van de VVD) en 4 (Een Groen en bruisend stadshart van de CU en SDW) zijn doorgeschoven naar de raad van 19 september.

  Besluit

  Wij vragen de raad om:
  - Gezamenlijk een visie te ontwikkelen op de groei van de gemeente en de stijging van het aantal inwoners.

  Moties

  Titel
  Oei ik groei
  03:09:22 - 03:09:26 - Kees Tesselaar
  03:09:31 - 03:09:51 - Jasper John
  03:09:53 - 03:11:31 - Kees Tesselaar
 17. 10

  03:10:48 - 03:11:31 - Kees Tesselaar
  03:11:32 - 03:18:51 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  03:18:51 - 03:19:02 - Kees Tesselaar
  03:19:02 - 03:19:23 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  03:19:25 - 03:19:27 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  03:19:29 - 03:19:58 - Kees Tesselaar
  03:19:58 - 03:20:01 - Hans Wijnveen
  03:20:01 - 03:22:21 - Hans Wijnveen
  03:22:33 - 03:22:56 - Kees Tesselaar
 18. 11

  03:22:50 - 03:22:56 - Kees Tesselaar