Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Begroting 2024

dinsdag 7 november 2023

15:00 - 22:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
M. (Maarten) Poorter
Toelichting

Deze vergadering staat in het teken van de behandeling van de begroting 2024. 


U bent welkom bij de raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij geeft aan dat mevrouw Feenstra (Lijst Feenstra), de heer Hendriks(DOP) en de heer Walter (CDA) afwezig zijn.

  00:00:28 - 00:00:36 - Shirley Wolkorte-Flijders
  00:00:45 - 00:00:54 - Shirley Wolkorte-Flijders
  00:01:06 - 00:01:13 - Shirley Wolkorte-Flijders
  00:06:20 - 00:10:19 - Maarten Poorter
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:08:51 - 00:10:19 - Maarten Poorter
 3. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. De Prognose reserves 2023-2027 vast te stellen en de financiële effecten te verwerken in de jaarrekening 2023. 
  2. Twee nieuwe reserves in te stellen, t.w. Reserve kapitaallasten en Reserve sociaal domein en de saldi van de in paragraaf 2.1 van de bijlage Prognose reserves 2023-2027 genoemde bestaande reserves daar samen te voegen; 
  3. In te stemmen met de voorgestelde overhevelingen tussen bestaande reserves, zoals benoemd in paragraaf 2.2 van bijlage Prognose reserves 2023-2027; 
  4. De in paragraaf 2.3 van de bijlage Prognose reserves 2023-2027 genoemde reserves met een totaalbedrag van € 2.728.000 in 2023 vrij te laten vallen; 
  5. De saldi van de Reserve Beheer & Sociale Structuur NBK2 en de Reserve Grote Projecten aan te vullen met een bedrag van per saldo € 273.000. 


  Het besluit wordt unaniem aangenomen

  Amendementen

  Titel
  Behoud reserve sociale woningbouw

  Toezeggingen

  Titel
  Bouwprojecten en sociale koop
  00:09:10 - 00:10:19 - Maarten Poorter
  00:10:26 - 00:11:52 - Jasper John
  00:11:54 - 00:11:55 - Maarten Poorter
  00:11:55 - 00:12:09 - Jasper John
  00:12:09 - 00:13:07 - Jasper John
  00:13:08 - 00:13:37 - Maarten Poorter
  00:13:37 - 00:13:39 - Jasper John
  00:13:39 - 00:13:48 - Jasper John
  00:13:48 - 00:13:49 - Maarten Poorter
  00:13:49 - 00:13:53 - Jasper John
  00:13:53 - 00:14:00 - Maarten Poorter
  00:14:00 - 00:14:10 - Maarten Poorter
  00:14:13 - 00:14:36 - Robert Vermeulen
  00:14:36 - 00:14:37 - Jasper John
  00:14:37 - 00:14:40 - Maarten Poorter
  00:14:40 - 00:14:57 - Jasper John
  00:14:58 - 00:15:00 - Maarten Poorter
  00:15:00 - 00:15:19 - Robert Vermeulen
  00:15:20 - 00:15:25 - Jasper John
  00:15:29 - 00:16:06 - Maarten Poorter
  00:25:19 - 00:25:32 - Maarten Poorter
  00:25:34 - 00:25:40 - Maarten Poorter
  00:25:43 - 00:25:46 - Maarten Poorter
  00:25:48 - 00:25:54 - Annelies Kloosterboer
  00:25:54 - 00:25:55 - Maarten Poorter
  00:25:55 - 00:25:57 - Maarten Poorter
  00:26:33 - 00:26:38 - Maarten Poorter
  00:26:45 - 00:26:46 - Maarten Poorter
  00:27:22 - 00:27:30 - Maarten Poorter
  00:27:42 - 00:28:51 - Maarten Poorter
  00:28:58 - 00:30:29 - Fred Ruiten
  00:30:29 - 00:30:33 - Maarten Poorter
  00:30:33 - 00:30:34 - Jasper John
  00:30:34 - 00:30:41 - Maarten Poorter
  00:30:41 - 00:31:18 - Jasper John
  00:31:18 - 00:31:19 - Maarten Poorter
  00:31:19 - 00:31:20 - Fred Ruiten
  00:31:22 - 00:31:46 - Fred Ruiten
  00:31:46 - 00:31:47 - Maarten Poorter
  00:31:47 - 00:36:31 - Maarten Poorter
 4. 4

  De behandelwijze in de raad staat bij deze agenda.

  Stemuitslag

  voor 65%
  tegen 35%
  voor
  Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie D66 (3), Fractie VVD (5)

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit (geamendeerd):
  1. De Programmabegroting 2024-2027 vast te stellen.
  2. De 1e begrotingswijziging, behorend bij de begroting 2024, als volgt vast te stellen:
  · Voor de uitvoering van de Woonzorgvisie:
  o voor 2024 en 2025 jaarlijks € 210.000;
  · Voor de uitvoering van het Beleidsplan Harmonisatie buitensportaccommodaties en subsidie sportclubs:
  o met ingang van 2024 structureel € 314.000 per jaar; en
  o in 2024 een eenmalige onttrekking aan de Algemene Reserve voor de vorming van een nieuwe Reserve Herinvesteringsbijdragen BOL, DTS en LSVV, groot € 1.000.000;
  · Voor kapitaallasten ten behoeve van de 1e fase Stationskwartier:
  o met ingang van 2026 structureel € 150.000 per jaar; en
  o met ingang van 2027 structureel een extra bedrag van € 108.000 per jaar;
  · Voor de kapitaallasten met betrekking tot de verbouwing 2e fase van het gemeentehuis:
  o met ingang van 2025 structureel € 68.000 per jaar; en
  o met ingang van 2024 een eenmalige onttrekking aan de Algemene Reserve van € 1.900.000 en overheveling van dat bedrag naar de Reserve Kapitaallasten.
  3. € 95.000 structureel beschikbaar te stellen voor extra fte op de griffie. De kosten te dekken uit het positieve begrotingsresultaat en meerjarenperspectief en te verwerken middels een 1e begrotingswijziging 2024.


  Het besluit wordt aangenomen


  Stemverklaring: D66 en CDA
  Voor (22): LDW, D66, GL, CU, PvdA, SDW en DOP
  Tegen (12): VVD, CDA, FVD, 50PLUS en BVNL

  Amendementen

  Titel
  Extra middelen voor de ondersteuning van de gemeenteraad

  Moties

  Titel
  Bushokjes Hugohopper
  Elektrisch laden in openbare ruimte - kabelgoot
  Gemeentelijke Maatwerkvoorschriften Padelbanen
  herinvoering subsidieregeling sedumdak
  Inclusieve speeltuin
  Indexering OZB
  KPI Dijk en Waard en leesbare begroting
  Muziek terug op basisschool
  Nestkasten voor gierzwaluw
  Seniorenagenda
  Slimme lantaarnpalen
  Tegenprestatie op maat

  Toezeggingen

  Titel
  Mogelijke bezuinigingen
  Motie KPI en leesbare begroting
  Weerbaarheid jongeren en ondermijning
  00:32:47 - 00:36:31 - Maarten Poorter
  00:36:35 - 00:40:00 - Femke Lammerts-Dekker
  00:40:02 - 00:40:04 - Maarten Poorter
  00:40:04 - 00:40:13 - Femke Lammerts-Dekker
  00:40:13 - 00:41:49 - Femke Lammerts-Dekker
  00:41:49 - 00:41:56 - Maarten Poorter
  00:41:56 - 00:42:11 - Maarten Poorter
  00:42:16 - 00:46:27 - Kees Tesselaar
  00:46:27 - 00:46:37 - Maarten Poorter
  00:46:37 - 00:48:21 - Kees Tesselaar
  00:48:21 - 00:48:22 - Maarten Poorter
  00:48:22 - 00:48:33 - Maarten Poorter
  00:48:33 - 00:52:38 - Anja Grim
  00:52:38 - 00:52:53 - Maarten Poorter
  00:52:53 - 00:52:56 - Maarten Poorter
  00:52:58 - 00:53:05 - Floris de Boer
  00:53:05 - 00:53:14 - Maarten Poorter
  00:53:14 - 00:53:51 - Floris de Boer
  00:53:52 - 00:53:53 - Anja Grim
  00:53:53 - 00:54:27 - Anja Grim
  00:54:27 - 00:54:28 - Maarten Poorter
  00:54:28 - 00:54:29 - Floris de Boer
  00:54:29 - 00:54:45 - Floris de Boer
  00:54:45 - 00:54:46 - Maarten Poorter
  00:54:46 - 00:54:51 - Maarten Poorter
  00:54:52 - 00:55:32 - Nicky Stammis
  00:55:32 - 00:55:33 - Maarten Poorter
  00:55:33 - 00:55:34 - Maarten Poorter
  00:55:34 - 00:55:36 - Anja Grim
  00:55:36 - 00:56:38 - Anja Grim
  00:56:38 - 00:56:39 - Maarten Poorter
  00:56:39 - 00:56:46 - Anja Grim
  00:56:46 - 00:56:53 - Maarten Poorter
  00:56:53 - 00:57:29 - Nicky Stammis
  00:57:29 - 00:57:34 - Maarten Poorter
  00:57:34 - 00:57:37 - Anja Grim
  00:57:37 - 00:57:47 - Maarten Poorter
  00:57:50 - 00:57:57 - Robert Vermeulen
  00:57:57 - 00:57:59 - Anja Grim
  00:57:59 - 00:58:31 - Robert Vermeulen
  00:58:31 - 00:58:32 - Maarten Poorter
  00:58:32 - 00:58:59 - Anja Grim
  00:58:59 - 00:59:00 - Maarten Poorter
  00:59:01 - 00:59:43 - Robert Vermeulen
  00:59:43 - 00:59:44 - Maarten Poorter
  00:59:44 - 00:59:45 - Maarten Poorter
  00:59:45 - 01:00:17 - Anja Grim
  01:00:17 - 01:00:22 - Maarten Poorter
  01:00:24 - 01:01:44 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:01:44 - 01:01:45 - Maarten Poorter
  01:01:45 - 01:01:52 - Maarten Poorter
  01:01:52 - 01:02:02 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:02:02 - 01:02:10 - Maarten Poorter
  01:02:10 - 01:02:59 - Anja Grim
  01:02:59 - 01:03:01 - Maarten Poorter
  01:03:01 - 01:03:13 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:03:13 - 01:03:14 - Maarten Poorter
  01:03:14 - 01:03:19 - Anja Grim
  01:03:19 - 01:03:21 - Maarten Poorter
  01:03:21 - 01:03:25 - Maarten Poorter
  01:03:25 - 01:03:59 - Dennis Koopman
  01:03:59 - 01:04:00 - Maarten Poorter
  01:04:00 - 01:04:06 - Anja Grim
  01:04:06 - 01:04:07 - Maarten Poorter
  01:04:07 - 01:04:10 - Maarten Poorter
  01:04:10 - 01:04:11 - Annelies Kloosterboer
  01:04:11 - 01:04:21 - Annelies Kloosterboer
  01:04:22 - 01:04:23 - Maarten Poorter
  01:04:23 - 01:04:35 - Anja Grim
  01:04:35 - 01:04:36 - Annelies Kloosterboer
  01:04:36 - 01:04:58 - Annelies Kloosterboer
  01:04:58 - 01:04:59 - Maarten Poorter
  01:04:59 - 01:05:28 - Anja Grim
  01:05:28 - 01:05:30 - Annelies Kloosterboer
  01:05:30 - 01:05:33 - Annelies Kloosterboer
  01:05:33 - 01:05:52 - Annelies Kloosterboer
  01:05:52 - 01:05:58 - Annelies Kloosterboer
  01:05:58 - 01:05:59 - Maarten Poorter
  01:06:00 - 01:06:07 - Anja Grim
  01:06:07 - 01:06:08 - Maarten Poorter
  01:06:08 - 01:06:13 - Annelies Kloosterboer
  01:06:13 - 01:06:36 - Maarten Poorter
  01:06:36 - 01:06:43 - Lea van der Zee
  01:06:43 - 01:10:59 - Lea van der Zee
  01:10:59 - 01:11:20 - Maarten Poorter
  01:11:20 - 01:11:56 - Lea van der Zee
  01:11:56 - 01:12:35 - Maarten Poorter
  01:12:35 - 01:13:08 - Maarten Poorter
  01:13:08 - 01:17:33 - Jasper John
  01:17:33 - 01:17:42 - Maarten Poorter
  01:17:42 - 01:18:01 - Maarten Poorter
  01:18:07 - 01:21:18 - Willem Jan Mandersloot
  01:21:18 - 01:21:24 - Maarten Poorter
  01:21:24 - 01:21:27 - Maarten Poorter
  01:21:28 - 01:21:47 - Milo Poland
  01:21:47 - 01:21:48 - Maarten Poorter
  01:21:49 - 01:22:16 - Willem Jan Mandersloot
  01:22:16 - 01:22:17 - Maarten Poorter
  01:22:17 - 01:22:18 - Maarten Poorter
  01:22:18 - 01:22:43 - Femke Lammerts-Dekker
  01:22:43 - 01:22:44 - Maarten Poorter
  01:22:45 - 01:23:06 - Willem Jan Mandersloot
  01:23:06 - 01:23:07 - Maarten Poorter
  01:23:07 - 01:23:08 - Femke Lammerts-Dekker
  01:23:08 - 01:23:09 - Femke Lammerts-Dekker
  01:23:09 - 01:23:19 - Femke Lammerts-Dekker
  01:23:19 - 01:23:20 - Maarten Poorter
  01:23:21 - 01:23:54 - Willem Jan Mandersloot
  01:23:54 - 01:23:55 - Maarten Poorter
  01:23:55 - 01:23:56 - Femke Lammerts-Dekker
  01:23:56 - 01:24:01 - Femke Lammerts-Dekker
  01:24:01 - 01:24:02 - Maarten Poorter
  01:24:02 - 01:24:05 - Willem Jan Mandersloot
  01:24:05 - 01:24:06 - Maarten Poorter
  01:24:06 - 01:24:42 - Jasper John
  01:24:42 - 01:24:43 - Maarten Poorter
  01:24:45 - 01:25:25 - Willem Jan Mandersloot
  01:25:25 - 01:25:26 - Maarten Poorter
  01:25:26 - 01:25:28 - Maarten Poorter
  01:25:31 - 01:26:26 - Daniëlle Barhorst
  01:26:26 - 01:26:28 - Maarten Poorter
  01:26:28 - 01:26:34 - Maarten Poorter
  01:26:34 - 01:26:35 - Willem Jan Mandersloot
  01:26:35 - 01:26:36 - Willem Jan Mandersloot
  01:26:36 - 01:26:37 - Jan van der Starre
  01:26:37 - 01:26:45 - Willem Jan Mandersloot
  01:26:45 - 01:26:50 - Maarten Poorter
  01:26:50 - 01:26:51 - Jan van der Starre
  01:26:51 - 01:26:52 - Jan van der Starre
  01:26:52 - 01:27:27 - Jan van der Starre
  01:27:27 - 01:27:28 - Maarten Poorter
  01:27:29 - 01:27:55 - Maarten Poorter
  01:28:06 - 01:31:01 - Carmen Bosscher
  01:31:01 - 01:31:06 - Maarten Poorter
  01:31:06 - 01:31:08 - Maarten Poorter
  01:31:08 - 01:31:29 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:31:29 - 01:31:30 - Maarten Poorter
  01:31:35 - 01:31:44 - Carmen Bosscher
  01:31:44 - 01:31:45 - Maarten Poorter
  01:31:45 - 01:31:46 - Maarten Poorter
  01:31:46 - 01:31:56 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:31:57 - 01:32:40 - Maarten Poorter
  01:45:25 - 01:45:31 - Daniëlle Barhorst
  01:45:35 - 01:45:42 - Maarten Poorter
  01:46:18 - 01:46:26 - Maarten Poorter
  01:46:26 - 01:49:43 - Daniëlle Barhorst
  01:49:44 - 01:50:05 - Maarten Poorter
  01:50:12 - 01:54:59 - Jan van der Starre
  01:54:59 - 01:55:24 - Maarten Poorter
  01:55:24 - 01:55:52 - Joris Koning
  01:55:52 - 01:55:55 - Maarten Poorter
  01:55:55 - 01:55:56 - Maarten Poorter
  01:55:56 - 01:56:25 - Jan van der Starre
  01:56:25 - 01:56:26 - Joris Koning
  01:56:26 - 01:56:42 - Joris Koning
  01:56:42 - 01:56:43 - Maarten Poorter
  01:56:43 - 01:56:53 - Jan van der Starre
  01:56:53 - 01:56:54 - Joris Koning
  01:56:54 - 01:56:58 - Maarten Poorter
  01:56:58 - 01:57:14 - Joris Koning
  01:57:14 - 01:57:15 - Maarten Poorter
  01:57:15 - 01:57:50 - Jan van der Starre
  01:57:50 - 01:57:53 - Maarten Poorter
  01:57:53 - 01:57:58 - Joris Koning
  01:57:58 - 01:58:19 - Joris Koning
  01:58:19 - 01:58:20 - Maarten Poorter
  01:58:20 - 01:58:43 - Jan van der Starre
  01:58:43 - 01:58:45 - Maarten Poorter
  01:58:45 - 01:58:46 - Joris Koning
  01:58:46 - 01:59:01 - Joris Koning
  01:59:01 - 01:59:02 - Maarten Poorter
  01:59:02 - 01:59:07 - Jan van der Starre
  01:59:07 - 01:59:15 - Ben Hoejenbos
  01:59:15 - 01:59:17 - Maarten Poorter
  01:59:17 - 01:59:47 - Ben Hoejenbos
  01:59:47 - 02:00:17 - Ben Hoejenbos
  02:00:17 - 02:00:18 - Maarten Poorter
  02:00:18 - 02:00:19 - Ben Hoejenbos
  02:00:19 - 02:00:20 - Maarten Poorter
  02:00:20 - 02:00:30 - Ben Hoejenbos
  02:00:30 - 02:00:31 - Maarten Poorter
  02:00:31 - 02:00:34 - Maarten Poorter
  02:00:34 - 02:00:46 - Jan van der Starre
  02:00:46 - 02:00:47 - Maarten Poorter
  02:00:47 - 02:00:54 - Ben Hoejenbos
  02:00:54 - 02:01:05 - Ben Hoejenbos
  02:01:05 - 02:01:08 - Maarten Poorter
  02:01:08 - 02:01:11 - Kees Tesselaar
  02:01:11 - 02:01:24 - Kees Tesselaar
  02:01:24 - 02:01:25 - Kees Tesselaar
  02:01:25 - 02:01:34 - Jan van der Starre
  02:01:34 - 02:01:35 - Maarten Poorter
  02:01:35 - 02:01:50 - Kees Tesselaar
  02:01:50 - 02:01:51 - Kees Tesselaar
  02:01:51 - 02:01:52 - Maarten Poorter
  02:01:52 - 02:01:57 - Maarten Poorter
  02:01:57 - 02:01:59 - Floris de Boer
  02:01:59 - 02:02:22 - Floris de Boer
  02:02:22 - 02:02:23 - Maarten Poorter
  02:02:23 - 02:03:30 - Jan van der Starre
  02:03:30 - 02:03:31 - Maarten Poorter
  02:03:31 - 02:04:19 - Floris de Boer
  02:04:19 - 02:04:20 - Maarten Poorter
  02:04:20 - 02:04:36 - Jan van der Starre
  02:04:36 - 02:04:37 - Maarten Poorter
  02:04:37 - 02:04:38 - Floris de Boer
  02:04:38 - 02:04:47 - Floris de Boer
  02:04:47 - 02:04:50 - Maarten Poorter
  02:04:50 - 02:04:54 - Jan van der Starre
  02:04:54 - 02:05:10 - Maarten Poorter
  02:05:16 - 02:09:41 - Joris Koning
  02:09:41 - 02:09:55 - Maarten Poorter
  02:10:06 - 02:14:56 - Naïma Ajouaau
  02:14:57 - 02:15:14 - Maarten Poorter
  02:15:18 - 02:15:23 - Véronique Wanst
  02:15:23 - 02:15:25 - Maarten Poorter
  02:15:25 - 02:15:28 - Maarten Poorter
  02:15:28 - 02:16:19 - Naïma Ajouaau
  02:16:19 - 02:16:23 - Maarten Poorter
  02:16:23 - 02:16:38 - Maarten Poorter
  02:16:38 - 02:16:39 - Véronique Wanst
  02:16:39 - 02:17:39 - Véronique Wanst
  02:17:39 - 02:17:41 - Maarten Poorter
  02:17:41 - 02:18:05 - Naïma Ajouaau
  02:18:05 - 02:18:06 - Maarten Poorter
  02:18:06 - 02:18:07 - Véronique Wanst
  02:18:07 - 02:18:41 - Véronique Wanst
  02:18:41 - 02:18:42 - Maarten Poorter
  02:18:42 - 02:18:58 - Naïma Ajouaau
  02:18:59 - 02:19:02 - Maarten Poorter
  02:19:02 - 02:19:07 - Véronique Wanst
  02:19:07 - 02:20:18 - Véronique Wanst
  02:20:18 - 02:20:19 - Naïma Ajouaau
  02:20:19 - 02:20:20 - Maarten Poorter
  02:20:20 - 02:20:28 - Naïma Ajouaau
  02:20:28 - 02:20:48 - Maarten Poorter
  02:20:53 - 02:21:38 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:21:38 - 02:21:39 - Maarten Poorter
  02:21:39 - 02:23:20 - Maarten Poorter
  03:26:52 - 03:27:05 - Véronique Wanst
  03:35:25 - 03:36:44 - Maarten Poorter
  03:36:50 - 03:41:43 - Fred Ruiten
  03:41:43 - 03:42:11 - Maarten Poorter
  03:42:11 - 03:42:19 - Fred Ruiten
  03:42:19 - 03:42:21 - Maarten Poorter
  03:42:21 - 03:42:23 - Ben Hoejenbos
  03:42:23 - 03:42:39 - Ben Hoejenbos
  03:42:39 - 03:42:40 - Maarten Poorter
  03:42:40 - 03:43:18 - Fred Ruiten
  03:43:18 - 03:43:20 - Ben Hoejenbos
  03:43:20 - 03:43:32 - Fred Ruiten
  03:43:32 - 03:43:33 - Ben Hoejenbos
  03:43:33 - 03:43:43 - Ben Hoejenbos
  03:43:43 - 03:43:44 - Fred Ruiten
  03:43:44 - 03:44:09 - Fred Ruiten
  03:44:09 - 03:44:10 - Ben Hoejenbos
  03:44:10 - 03:44:11 - Maarten Poorter
  03:44:11 - 03:44:21 - Ben Hoejenbos
  03:44:21 - 03:44:23 - Maarten Poorter
  03:44:23 - 03:44:33 - Ben Hoejenbos
  03:44:33 - 03:44:40 - Fred Ruiten
  03:44:40 - 03:44:47 - Ben Hoejenbos
  03:44:47 - 03:44:50 - Maarten Poorter
  03:44:50 - 03:44:51 - Femke Lammerts-Dekker
  03:44:51 - 03:45:24 - Femke Lammerts-Dekker
  03:45:24 - 03:45:25 - Maarten Poorter
  03:45:25 - 03:46:04 - Fred Ruiten
  03:46:04 - 03:46:05 - Maarten Poorter
  03:46:05 - 03:46:06 - Femke Lammerts-Dekker
  03:46:06 - 03:46:17 - Femke Lammerts-Dekker
  03:46:17 - 03:46:18 - Maarten Poorter
  03:46:18 - 03:46:52 - Fred Ruiten
  03:46:52 - 03:46:54 - Femke Lammerts-Dekker
  03:46:54 - 03:47:01 - Femke Lammerts-Dekker
  03:47:01 - 03:47:04 - Maarten Poorter
  03:47:04 - 03:47:05 - Fred Ruiten
  03:47:05 - 03:47:48 - Kees Tesselaar
  03:47:48 - 03:47:49 - Maarten Poorter
  03:47:49 - 03:47:53 - Kees Tesselaar
  03:47:53 - 03:47:55 - Kees Tesselaar
  03:47:55 - 03:47:56 - Maarten Poorter
  03:47:56 - 03:48:27 - Fred Ruiten
  03:48:27 - 03:48:28 - Maarten Poorter
  03:48:28 - 03:48:29 - Fred Ruiten
  03:48:29 - 03:48:33 - Kees Tesselaar
  03:48:33 - 03:48:37 - Maarten Poorter
  03:48:37 - 03:48:43 - Maarten Poorter
  03:48:43 - 03:48:44 - Jan van der Starre
  03:48:44 - 03:49:28 - Jan van der Starre
  03:49:28 - 03:49:35 - Maarten Poorter
  03:49:37 - 03:49:59 - Fred Ruiten
  03:49:59 - 03:50:01 - Jan van der Starre
  03:50:01 - 03:50:08 - Jan van der Starre
  03:50:08 - 03:50:23 - Fred Ruiten
  03:50:23 - 03:50:26 - Maarten Poorter
  03:50:26 - 03:50:27 - Jan van der Starre
  03:50:27 - 03:50:31 - Jan van der Starre
  03:50:31 - 03:50:35 - Maarten Poorter
  03:50:35 - 03:51:33 - Carmen Bosscher
  03:51:33 - 03:51:34 - Maarten Poorter
  03:51:34 - 03:52:36 - Fred Ruiten
  03:52:36 - 03:52:38 - Maarten Poorter
  03:52:38 - 03:53:18 - Carmen Bosscher
  03:53:18 - 03:53:20 - Maarten Poorter
  03:53:20 - 03:53:24 - Maarten Poorter
  03:53:24 - 03:54:02 - Fred Ruiten
  03:54:02 - 03:54:04 - Maarten Poorter
  03:54:04 - 03:54:24 - Carmen Bosscher
  03:54:24 - 03:54:25 - Maarten Poorter
  03:54:25 - 03:54:36 - Carmen Bosscher
  03:54:36 - 03:54:37 - Maarten Poorter
  03:54:37 - 03:54:48 - Maarten Poorter
  03:54:48 - 03:54:49 - Fred Ruiten
  03:54:49 - 03:54:53 - Maarten Poorter
  03:54:53 - 03:55:24 - Anja Grim
  03:55:24 - 03:55:25 - Maarten Poorter
  03:55:25 - 03:56:03 - Fred Ruiten
  03:56:03 - 03:56:04 - Maarten Poorter
  03:56:04 - 03:56:07 - Anja Grim
  03:56:07 - 03:56:10 - Fred Ruiten
  03:56:10 - 03:56:11 - Maarten Poorter
  03:56:11 - 03:56:36 - Anja Grim
  03:56:36 - 03:56:38 - Maarten Poorter
  03:56:38 - 03:57:15 - Fred Ruiten
  03:57:15 - 03:57:23 - Maarten Poorter
  03:57:23 - 03:57:33 - Maarten Poorter
  03:57:36 - 04:01:07 - John Does
  04:01:07 - 04:01:10 - Maarten Poorter
  04:01:10 - 04:01:11 - John Does
  04:01:11 - 04:01:19 - Véronique Wanst
  04:01:19 - 04:01:21 - Véronique Wanst
  04:01:21 - 04:01:22 - John Does
  04:01:22 - 04:01:50 - John Does
  04:01:50 - 04:02:39 - John Does
  04:02:39 - 04:02:40 - Maarten Poorter
  04:02:40 - 04:02:41 - Véronique Wanst
  04:02:41 - 04:02:53 - Véronique Wanst
  04:02:53 - 04:02:54 - John Does
  04:02:56 - 04:03:28 - Annelies Kloosterboer
  04:03:29 - 04:03:30 - John Does
  04:03:30 - 04:03:31 - Maarten Poorter
  04:03:31 - 04:03:42 - John Does
  04:03:42 - 04:03:43 - Maarten Poorter
  04:03:43 - 04:03:44 - Annelies Kloosterboer
  04:03:44 - 04:03:46 - Annelies Kloosterboer
  04:03:46 - 04:03:49 - Maarten Poorter
  04:03:49 - 04:03:53 - John Does
  04:03:53 - 04:05:16 - John Does
  04:05:16 - 04:05:18 - Maarten Poorter
  04:05:18 - 04:05:20 - Maarten Poorter
  04:05:20 - 04:05:24 - Jasper John
  04:05:24 - 04:05:43 - Jasper John
  04:05:45 - 04:06:14 - John Does
  04:06:14 - 04:06:15 - Maarten Poorter
  04:06:15 - 04:06:36 - Jasper John
  04:06:37 - 04:06:54 - John Does
  04:06:54 - 04:06:55 - Maarten Poorter
  04:06:55 - 04:07:16 - Jasper John
  04:07:18 - 04:07:52 - John Does
  04:07:52 - 04:08:05 - Maarten Poorter
  04:08:05 - 04:08:55 - John Does
  04:08:55 - 04:09:07 - Maarten Poorter
  04:09:07 - 04:09:14 - Anja Grim
  04:09:14 - 04:09:20 - Anja Grim
  04:09:20 - 04:09:28 - John Does
  04:09:28 - 04:09:29 - Anja Grim
  04:09:29 - 04:09:34 - Maarten Poorter
  04:09:34 - 04:10:33 - Anja Grim
  04:10:33 - 04:10:34 - Maarten Poorter
  04:10:34 - 04:10:35 - John Does
  04:10:35 - 04:11:03 - John Does
  04:11:03 - 04:11:06 - Anja Grim
  04:11:06 - 04:11:09 - Maarten Poorter
  04:11:09 - 04:11:10 - Floris de Boer
  04:11:10 - 04:11:57 - Floris de Boer
  04:11:57 - 04:11:58 - Maarten Poorter
  04:11:58 - 04:11:59 - Floris de Boer
  04:11:59 - 04:12:00 - Maarten Poorter
  04:12:00 - 04:12:01 - John Does
  04:12:01 - 04:12:38 - John Does
  04:12:38 - 04:12:39 - Maarten Poorter
  04:12:39 - 04:12:40 - Floris de Boer
  04:12:40 - 04:12:45 - Floris de Boer
  04:12:45 - 04:12:47 - Floris de Boer
  04:12:48 - 04:12:51 - Maarten Poorter
  04:12:51 - 04:12:54 - John Does
  04:12:54 - 04:13:39 - John Does
  04:13:40 - 04:13:58 - Maarten Poorter
  04:14:00 - 04:15:26 - Nils Langedijk
  04:15:26 - 04:15:27 - Maarten Poorter
  04:15:27 - 04:15:31 - Maarten Poorter
  04:15:31 - 04:15:32 - Jan van der Starre
  04:15:32 - 04:16:02 - Jan van der Starre
  04:16:02 - 04:16:03 - Maarten Poorter
  04:16:04 - 04:17:07 - Nils Langedijk
  04:17:07 - 04:17:08 - Maarten Poorter
  04:17:08 - 04:17:09 - Maarten Poorter
  04:17:09 - 04:17:11 - Jan van der Starre
  04:17:11 - 04:17:17 - Maarten Poorter
  04:17:28 - 04:20:01 - Gerard Rep
  04:20:01 - 04:20:02 - Maarten Poorter
  04:20:02 - 04:20:46 - Gerard Rep
  04:20:46 - 04:20:48 - Maarten Poorter
  04:20:48 - 04:20:50 - Anja Grim
  04:20:50 - 04:21:02 - Anja Grim
  04:21:02 - 04:21:03 - Maarten Poorter
  04:21:03 - 04:21:54 - Gerard Rep
  04:21:54 - 04:21:55 - Maarten Poorter
  04:21:55 - 04:21:56 - Anja Grim
  04:21:56 - 04:22:02 - Maarten Poorter
  04:22:02 - 04:22:11 - Véronique Wanst
  04:22:11 - 04:22:52 - Véronique Wanst
  04:22:52 - 04:22:53 - Maarten Poorter
  04:22:53 - 04:23:51 - Gerard Rep
  04:23:51 - 04:23:54 - Maarten Poorter
  04:23:54 - 04:24:40 - Véronique Wanst
  04:24:41 - 04:25:31 - Gerard Rep
  04:25:31 - 04:25:33 - Maarten Poorter
  04:25:33 - 04:25:42 - Gerard Rep
  04:25:42 - 04:25:44 - Maarten Poorter
  04:25:44 - 04:25:58 - Maarten Poorter
  04:25:59 - 04:26:07 - Véronique Wanst
  04:26:07 - 04:26:21 - Maarten Poorter
  04:26:30 - 04:29:03 - Annette Groot
  04:29:03 - 04:29:06 - Maarten Poorter
  04:29:06 - 04:29:07 - Dennis Koopman
  04:29:07 - 04:29:41 - Dennis Koopman
  04:29:41 - 04:29:42 - Maarten Poorter
  04:29:42 - 04:29:56 - Annette Groot
  04:29:56 - 04:29:57 - Maarten Poorter
  04:29:57 - 04:30:08 - Dennis Koopman
  04:30:08 - 04:30:09 - Maarten Poorter
  04:30:09 - 04:30:25 - Annette Groot
  04:30:25 - 04:30:26 - Maarten Poorter
  04:30:26 - 04:30:27 - Annette Groot
  04:30:27 - 04:30:30 - Maarten Poorter
  04:30:30 - 04:31:03 - Annette Groot
  04:31:03 - 04:31:07 - Maarten Poorter
  04:31:07 - 04:31:11 - Robert Vermeulen
  04:31:11 - 04:31:17 - Robert Vermeulen
  04:31:17 - 04:31:18 - Maarten Poorter
  04:31:18 - 04:31:24 - Robert Vermeulen
  04:31:24 - 04:31:30 - Robert Vermeulen
  04:31:30 - 04:31:33 - Maarten Poorter
  04:31:33 - 04:31:37 - Maarten Poorter
  04:31:37 - 04:32:56 - Annette Groot
  04:32:56 - 04:32:59 - Maarten Poorter
  04:32:59 - 04:33:01 - Annette Groot
  04:33:01 - 04:33:19 - Femke Lammerts-Dekker
  04:33:19 - 04:33:20 - Annette Groot
  04:33:20 - 04:33:21 - Maarten Poorter
  04:33:21 - 04:33:34 - Annette Groot
  04:33:34 - 04:33:35 - Maarten Poorter
  04:33:35 - 04:33:42 - Femke Lammerts-Dekker
  04:33:42 - 04:33:43 - Maarten Poorter
  04:33:43 - 04:33:50 - Annette Groot
  04:33:50 - 04:33:58 - Maarten Poorter
  04:33:58 - 04:34:00 - Annette Groot
  04:34:00 - 04:34:44 - Jasper John
  04:34:44 - 04:34:48 - Jasper John
  04:34:48 - 04:34:49 - Maarten Poorter
  04:34:49 - 04:34:50 - Maarten Poorter
  04:34:50 - 04:35:06 - Annette Groot
  04:35:06 - 04:35:12 - Maarten Poorter
  04:35:12 - 04:35:14 - Annette Groot
  04:35:14 - 04:35:48 - Milo Poland
  04:35:48 - 04:35:59 - Annette Groot
  04:35:59 - 04:36:00 - Maarten Poorter
  04:36:00 - 04:36:04 - Milo Poland
  04:36:04 - 04:36:05 - Maarten Poorter
  04:36:05 - 04:36:32 - Milo Poland
  04:36:32 - 04:37:07 - Annette Groot
  04:37:07 - 04:37:10 - Maarten Poorter
  04:37:10 - 04:37:11 - Daniëlle Barhorst
  04:37:11 - 04:37:13 - Daniëlle Barhorst
  04:37:13 - 04:37:16 - Maarten Poorter
  04:37:16 - 04:37:57 - Daniëlle Barhorst
  04:37:57 - 04:37:58 - Maarten Poorter
  04:37:58 - 04:38:07 - Annette Groot
  04:38:07 - 04:38:08 - Daniëlle Barhorst
  04:38:08 - 04:38:10 - Annette Groot
  04:38:10 - 04:38:11 - Maarten Poorter
  04:38:11 - 04:38:34 - Daniëlle Barhorst
  04:38:34 - 04:38:35 - Maarten Poorter
  04:38:35 - 04:38:37 - Annette Groot
  04:38:37 - 04:38:38 - Maarten Poorter
  04:38:38 - 04:38:49 - Annette Groot
  04:38:49 - 04:38:59 - Maarten Poorter
  04:38:59 - 04:39:05 - Maarten Poorter
  04:39:06 - 04:39:34 - Joke van Ruitenbeek
  04:39:34 - 04:39:35 - Maarten Poorter
  04:39:35 - 04:39:37 - Joke van Ruitenbeek
  04:39:38 - 04:39:55 - Annette Groot
  04:39:55 - 04:39:56 - Maarten Poorter
  04:39:56 - 04:39:57 - Maarten Poorter
  04:39:57 - 04:39:58 - Ben Hoejenbos
  04:39:58 - 04:41:10 - Ben Hoejenbos
  04:41:10 - 04:41:11 - Maarten Poorter
  04:41:12 - 04:41:16 - Annette Groot
  04:41:16 - 04:41:18 - Ben Hoejenbos
  04:41:18 - 04:41:23 - Maarten Poorter
  04:41:23 - 04:41:25 - Maarten Poorter
  04:41:25 - 04:41:46 - Annette Groot
  04:41:46 - 04:41:47 - Maarten Poorter
  04:41:47 - 04:42:08 - Ben Hoejenbos
  04:42:08 - 04:42:32 - Maarten Poorter
  04:42:32 - 04:42:33 - Annette Groot
  04:42:33 - 04:42:45 - Maarten Poorter
  04:42:45 - 04:42:46 - René Schoemaker
  04:42:46 - 04:45:25 - René Schoemaker
  04:45:25 - 04:45:27 - Maarten Poorter
  04:45:27 - 04:45:29 - Jan van der Starre
  04:45:29 - 04:45:59 - Jan van der Starre
  04:45:59 - 04:46:00 - Maarten Poorter
  04:46:00 - 04:46:01 - Maarten Poorter
  04:46:01 - 04:46:04 - René Schoemaker
  04:46:04 - 04:46:07 - Maarten Poorter
  04:46:07 - 04:46:08 - Maarten Poorter
  04:46:08 - 04:46:17 - René Schoemaker
  04:46:17 - 04:46:30 - Daniëlle Barhorst
  04:46:30 - 04:46:31 - René Schoemaker
  04:46:32 - 04:47:23 - Maarten Poorter
  05:07:51 - 05:09:20 - Maarten Poorter
  05:09:31 - 05:09:43 - Femke Lammerts-Dekker
  05:09:43 - 05:09:54 - Maarten Poorter
  05:09:54 - 05:12:01 - Femke Lammerts-Dekker
  05:12:02 - 05:12:06 - Maarten Poorter
  05:12:08 - 05:13:37 - Véronique Wanst
  05:13:37 - 05:13:40 - Maarten Poorter
  05:13:40 - 05:13:41 - Véronique Wanst
  05:13:41 - 05:14:17 - Daniëlle Barhorst
  05:14:17 - 05:14:18 - Maarten Poorter
  05:14:18 - 05:16:06 - Véronique Wanst
  05:16:06 - 05:16:07 - Maarten Poorter
  05:16:07 - 05:16:10 - Daniëlle Barhorst
  05:16:10 - 05:16:37 - Daniëlle Barhorst
  05:16:37 - 05:16:38 - Maarten Poorter
  05:16:38 - 05:17:29 - Véronique Wanst
  05:17:30 - 05:17:31 - Maarten Poorter
  05:17:31 - 05:17:34 - Daniëlle Barhorst
  05:17:34 - 05:17:38 - Daniëlle Barhorst
  05:17:38 - 05:17:39 - Maarten Poorter
  05:17:39 - 05:17:43 - Maarten Poorter
  05:17:43 - 05:17:46 - Véronique Wanst
  05:17:46 - 05:18:07 - Véronique Wanst
  05:18:07 - 05:18:11 - Véronique Wanst
  05:18:11 - 05:18:13 - Maarten Poorter
  05:18:13 - 05:18:14 - Maarten Poorter
  05:18:14 - 05:18:45 - Naïma Ajouaau
  05:18:45 - 05:18:46 - Maarten Poorter
  05:18:46 - 05:19:36 - Véronique Wanst
  05:19:36 - 05:19:39 - Maarten Poorter
  05:19:39 - 05:19:40 - Maarten Poorter
  05:19:40 - 05:19:41 - Naïma Ajouaau
  05:19:41 - 05:19:43 - Naïma Ajouaau
  05:19:43 - 05:19:44 - Véronique Wanst
  05:19:44 - 05:20:15 - Naïma Ajouaau
  05:20:15 - 05:20:16 - Maarten Poorter
  05:20:16 - 05:20:17 - Maarten Poorter
  05:20:17 - 05:20:18 - Véronique Wanst
  05:20:18 - 05:21:07 - Véronique Wanst
  05:21:07 - 05:21:26 - Maarten Poorter
  05:21:26 - 05:22:03 - Carmen Bosscher
  05:22:03 - 05:22:04 - Maarten Poorter
  05:22:05 - 05:22:56 - Véronique Wanst
  05:22:56 - 05:22:57 - Maarten Poorter
  05:22:57 - 05:23:01 - Véronique Wanst
  05:23:01 - 05:23:02 - Maarten Poorter
  05:23:02 - 05:23:03 - Maarten Poorter
  05:23:03 - 05:23:04 - Carmen Bosscher
  05:23:04 - 05:23:05 - Maarten Poorter
  05:23:05 - 05:23:06 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  05:23:06 - 05:23:07 - Maarten Poorter
  05:23:07 - 05:23:25 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  05:23:26 - 05:23:28 - Maarten Poorter
  05:23:28 - 05:23:29 - Véronique Wanst
  05:23:29 - 05:23:56 - Véronique Wanst
  05:23:56 - 05:23:57 - Maarten Poorter
  05:23:57 - 05:23:58 - Véronique Wanst
  05:23:58 - 05:23:59 - Maarten Poorter
  05:23:59 - 05:24:04 - Maarten Poorter
  05:24:12 - 05:24:23 - Kees Tesselaar
  05:24:23 - 05:24:31 - Maarten Poorter
  05:24:31 - 05:24:34 - Kees Tesselaar
  05:24:34 - 05:24:35 - Maarten Poorter
  05:24:35 - 05:26:05 - Kees Tesselaar
  05:26:05 - 05:26:07 - Maarten Poorter
  05:26:07 - 05:26:17 - Maarten Poorter
  05:26:17 - 05:26:18 - Anja Grim
  05:26:18 - 05:33:15 - Anja Grim
  05:33:16 - 05:33:27 - Maarten Poorter
  05:33:27 - 05:33:29 - Annelies Kloosterboer
  05:33:29 - 05:36:28 - Annelies Kloosterboer
  05:36:28 - 05:36:30 - Maarten Poorter
  05:36:30 - 05:37:10 - Annelies Kloosterboer
  05:37:10 - 05:37:11 - Maarten Poorter
  05:37:11 - 05:37:12 - Annelies Kloosterboer
  05:37:12 - 05:37:14 - Maarten Poorter
  05:37:14 - 05:37:22 - Annelies Kloosterboer
  05:37:22 - 05:37:35 - Maarten Poorter
  05:37:35 - 05:38:29 - Annelies Kloosterboer
  05:38:29 - 05:38:32 - Maarten Poorter
  05:38:33 - 05:39:25 - Robert Vermeulen
  05:39:25 - 05:39:26 - Annelies Kloosterboer
  05:39:26 - 05:40:23 - Annelies Kloosterboer
  05:40:23 - 05:40:25 - Maarten Poorter
  05:40:25 - 05:40:26 - Annelies Kloosterboer
  05:40:26 - 05:40:31 - Maarten Poorter
  05:40:31 - 05:40:49 - Maarten Poorter
  05:40:49 - 05:40:50 - Robert Vermeulen
  05:40:50 - 05:41:26 - Robert Vermeulen
  05:41:26 - 05:41:27 - Annelies Kloosterboer
  05:41:27 - 05:42:03 - Annelies Kloosterboer
  05:42:03 - 05:42:08 - Maarten Poorter
  05:42:08 - 05:42:44 - Jasper John
  05:42:45 - 05:42:46 - Maarten Poorter
  05:42:46 - 05:43:25 - Annelies Kloosterboer
  05:43:25 - 05:43:26 - Maarten Poorter
  05:43:26 - 05:43:27 - Maarten Poorter
  05:43:27 - 05:43:28 - Jasper John
  05:43:28 - 05:43:56 - Jasper John
  05:43:56 - 05:43:58 - Maarten Poorter
  05:43:58 - 05:43:59 - Jasper John
  05:43:59 - 05:44:02 - Maarten Poorter
  05:44:02 - 05:44:07 - Annelies Kloosterboer
  05:44:07 - 05:44:11 - Annelies Kloosterboer
  05:44:12 - 05:44:16 - Maarten Poorter
  05:44:16 - 05:44:17 - Daniëlle Barhorst
  05:44:17 - 05:44:59 - Daniëlle Barhorst
  05:44:59 - 05:45:02 - Maarten Poorter
  05:45:02 - 05:45:03 - Annelies Kloosterboer
  05:45:03 - 05:45:16 - Annelies Kloosterboer
  05:45:16 - 05:45:19 - Daniëlle Barhorst
  05:45:19 - 05:45:32 - Daniëlle Barhorst
  05:45:32 - 05:45:33 - Maarten Poorter
  05:45:33 - 05:45:38 - Daniëlle Barhorst
  05:45:38 - 05:45:40 - Maarten Poorter
  05:45:40 - 05:45:49 - Annelies Kloosterboer
  05:45:49 - 05:45:51 - Maarten Poorter
  05:45:51 - 05:45:59 - Annelies Kloosterboer
  05:45:59 - 05:46:19 - Annelies Kloosterboer
  05:46:19 - 05:46:22 - Maarten Poorter
  05:46:22 - 05:46:40 - Annelies Kloosterboer
  05:46:40 - 05:47:17 - Maarten Poorter
  05:47:31 - 05:50:51 - Jasper John
  05:50:51 - 05:50:52 - Maarten Poorter
  05:50:52 - 05:51:03 - Maarten Poorter
  05:51:07 - 05:53:12 - Joke van Ruitenbeek
  05:53:12 - 05:53:14 - Maarten Poorter
  05:53:14 - 05:53:17 - Maarten Poorter
  05:53:17 - 05:53:54 - Jasper John
  05:53:54 - 05:53:55 - Maarten Poorter
  05:53:55 - 05:53:56 - Maarten Poorter
  05:53:56 - 05:54:14 - Joke van Ruitenbeek
  05:54:14 - 05:54:16 - Maarten Poorter
  05:54:16 - 05:55:38 - Joke van Ruitenbeek
  05:55:38 - 05:55:41 - Maarten Poorter
  05:55:41 - 05:55:50 - Maarten Poorter
  05:55:50 - 05:55:52 - Véronique Wanst
  05:55:52 - 05:55:54 - Maarten Poorter
  05:55:54 - 05:56:24 - Véronique Wanst
  05:56:24 - 05:56:25 - Maarten Poorter
  05:56:25 - 05:56:26 - Joke van Ruitenbeek
  05:56:26 - 05:56:39 - Joke van Ruitenbeek
  05:56:40 - 05:56:41 - Véronique Wanst
  05:56:41 - 05:56:46 - Maarten Poorter
  05:56:46 - 05:56:52 - Véronique Wanst
  05:56:52 - 05:57:03 - Véronique Wanst
  05:57:03 - 05:57:04 - Véronique Wanst
  05:57:04 - 05:57:05 - Maarten Poorter
  05:57:05 - 05:57:07 - Maarten Poorter
  05:57:07 - 05:57:18 - Joke van Ruitenbeek
  05:57:18 - 05:57:19 - Maarten Poorter
  05:57:19 - 05:57:23 - Maarten Poorter
  05:57:28 - 05:59:07 - Willem Jan Mandersloot
  05:59:07 - 05:59:08 - Maarten Poorter
  05:59:08 - 05:59:36 - Maarten Poorter
  05:59:36 - 05:59:57 - Daniëlle Barhorst
  05:59:57 - 06:02:19 - Daniëlle Barhorst
  06:02:19 - 06:02:23 - Maarten Poorter
  06:02:23 - 06:04:31 - Daniëlle Barhorst
  06:04:31 - 06:04:33 - Maarten Poorter
  06:04:33 - 06:04:36 - Daniëlle Barhorst
  06:04:36 - 06:04:48 - Véronique Wanst
  06:04:48 - 06:05:19 - Véronique Wanst
  06:05:19 - 06:05:20 - Maarten Poorter
  06:05:20 - 06:05:21 - Maarten Poorter
  06:05:22 - 06:05:59 - Daniëlle Barhorst
  06:05:59 - 06:06:02 - Véronique Wanst
  06:06:02 - 06:06:21 - Véronique Wanst
  06:06:21 - 06:06:23 - Maarten Poorter
  06:06:23 - 06:06:30 - Daniëlle Barhorst
  06:06:30 - 06:06:36 - Maarten Poorter
  06:06:39 - 06:07:15 - Carmen Bosscher
  06:07:15 - 06:07:30 - Maarten Poorter
  06:07:30 - 06:07:49 - Carmen Bosscher
  06:07:50 - 06:07:54 - Daniëlle Barhorst
  06:07:54 - 06:07:56 - Daniëlle Barhorst
  06:07:57 - 06:08:12 - Maarten Poorter
  06:08:46 - 06:09:48 - Jan van der Starre
  06:09:48 - 06:09:52 - Maarten Poorter
  06:09:52 - 06:10:08 - Daniëlle Barhorst
  06:10:08 - 06:10:10 - Maarten Poorter
  06:10:10 - 06:10:19 - Jan van der Starre
  06:10:19 - 06:10:20 - Maarten Poorter
  06:10:20 - 06:10:30 - Daniëlle Barhorst
  06:10:30 - 06:10:51 - Maarten Poorter
  06:10:51 - 06:10:53 - Jan van der Starre
  06:10:53 - 06:11:00 - Maarten Poorter
  06:11:00 - 06:11:02 - Jan van der Starre
  06:11:02 - 06:11:03 - Maarten Poorter
  06:11:03 - 06:11:07 - Floris de Boer
  06:11:07 - 06:11:08 - Jan van der Starre
  06:11:08 - 06:11:09 - Maarten Poorter
  06:11:09 - 06:11:15 - Jan van der Starre
  06:11:15 - 06:11:24 - Jan van der Starre
  06:11:24 - 06:11:25 - Floris de Boer
  06:11:25 - 06:11:28 - Maarten Poorter
  06:11:28 - 06:11:29 - Floris de Boer
  06:11:29 - 06:11:30 - Maarten Poorter
  06:11:30 - 06:11:31 - Maarten Poorter
  06:11:31 - 06:11:33 - Floris de Boer
  06:11:33 - 06:11:57 - Floris de Boer
  06:11:57 - 06:11:59 - Maarten Poorter
  06:11:59 - 06:12:00 - Maarten Poorter
  06:12:00 - 06:12:28 - Jan van der Starre
  06:12:28 - 06:12:29 - Maarten Poorter
  06:12:29 - 06:12:31 - Floris de Boer
  06:12:31 - 06:13:03 - Floris de Boer
  06:13:03 - 06:13:04 - Jan van der Starre
  06:13:04 - 06:13:08 - Maarten Poorter
  06:13:08 - 06:13:43 - Jan van der Starre
  06:13:44 - 06:14:03 - Maarten Poorter
  06:14:04 - 06:16:05 - Joris Koning
  06:16:05 - 06:16:09 - Maarten Poorter
  06:16:09 - 06:16:10 - Kees Tesselaar
  06:16:10 - 06:16:57 - Kees Tesselaar
  06:16:58 - 06:17:00 - Maarten Poorter
  06:17:00 - 06:17:16 - Joris Koning
  06:17:16 - 06:17:17 - Maarten Poorter
  06:17:17 - 06:17:21 - Kees Tesselaar
  06:17:21 - 06:17:31 - Kees Tesselaar
  06:17:31 - 06:17:32 - Maarten Poorter
  06:17:33 - 06:17:40 - Joris Koning
  06:17:40 - 06:18:51 - Joris Koning
  06:18:51 - 06:18:52 - Maarten Poorter
  06:18:52 - 06:18:53 - Maarten Poorter
  06:18:53 - 06:19:24 - Femke Lammerts-Dekker
  06:19:25 - 06:19:26 - Maarten Poorter
  06:19:26 - 06:19:27 - Joris Koning
  06:19:27 - 06:19:35 - Joris Koning
  06:19:35 - 06:19:36 - Femke Lammerts-Dekker
  06:19:36 - 06:19:37 - Maarten Poorter
  06:19:37 - 06:19:53 - Femke Lammerts-Dekker
  06:19:53 - 06:19:54 - Maarten Poorter
  06:19:54 - 06:21:17 - Joris Koning
  06:21:17 - 06:21:28 - Ben Hoejenbos
  06:21:28 - 06:21:29 - Maarten Poorter
  06:21:29 - 06:21:31 - Maarten Poorter
  06:21:31 - 06:22:27 - Ben Hoejenbos
  06:22:27 - 06:22:29 - Maarten Poorter
  06:22:29 - 06:22:43 - Ben Hoejenbos
  06:22:44 - 06:22:46 - Joris Koning
  06:22:46 - 06:23:36 - Joris Koning
  06:23:36 - 06:23:44 - Ben Hoejenbos
  06:23:44 - 06:23:45 - Ben Hoejenbos
  06:23:45 - 06:24:29 - Ben Hoejenbos
  06:24:29 - 06:24:31 - Maarten Poorter
  06:24:31 - 06:24:35 - Joris Koning
  06:24:35 - 06:24:42 - Joris Koning
  06:24:42 - 06:24:43 - Maarten Poorter
  06:24:43 - 06:24:45 - Maarten Poorter
  06:24:45 - 06:24:46 - Joris Koning
  06:24:46 - 06:24:47 - Maarten Poorter
  06:24:47 - 06:25:03 - Maarten Poorter
  06:25:04 - 06:25:25 - Naïma Ajouaau
  06:25:25 - 06:25:26 - Maarten Poorter
  06:25:26 - 06:25:28 - Maarten Poorter
  06:25:28 - 06:25:31 - Naïma Ajouaau
  06:25:31 - 06:26:41 - Maarten Poorter
  06:26:42 - 06:27:26 - Fred Ruiten
  06:27:27 - 06:27:35 - Maarten Poorter
  06:27:35 - 06:27:41 - Ben Hoejenbos
  06:27:41 - 06:28:05 - Ben Hoejenbos
  06:28:05 - 06:28:06 - Maarten Poorter
  06:28:07 - 06:28:46 - Fred Ruiten
  06:28:47 - 06:29:01 - Maarten Poorter
  06:29:03 - 06:30:11 - Nils Langedijk
  06:30:11 - 06:30:22 - Maarten Poorter
  06:30:22 - 06:30:37 - Daniëlle Barhorst
  06:30:37 - 06:30:41 - Maarten Poorter
  06:30:41 - 06:31:10 - Ben Hoejenbos
  06:31:10 - 06:31:14 - Maarten Poorter
  06:31:14 - 06:31:15 - Fred Ruiten
  06:31:15 - 06:32:00 - Fred Ruiten
  06:32:00 - 06:32:08 - Maarten Poorter
  06:32:11 - 06:33:18 - Annette Groot
  06:33:18 - 06:33:19 - Maarten Poorter
  06:33:19 - 06:33:45 - Maarten Poorter
  06:40:01 - 06:40:17 - Maarten Poorter
  06:40:32 - 06:42:20 - Maarten Poorter
  06:42:20 - 06:42:23 - Anja Grim
  06:42:23 - 06:42:55 - Anja Grim
  06:42:56 - 06:42:58 - Maarten Poorter
  06:42:58 - 06:42:59 - Jasper John
  06:42:59 - 06:43:10 - Jasper John
  06:43:10 - 06:48:40 - Maarten Poorter
 5. 5

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21:50 uur.

  06:52:06 - 06:52:27 - Maarten Poorter