Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 10 oktober 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
M.F. (Maarten) Poorter
Toelichting

De uitloop van deze raadsvergadering is op woensdag 11 oktober. Aan het eind van de vergadering van 10 oktober is duidelijk wel agendapunten op 11 oktober worden behandeld.


Zo werkt het: tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen als hamerstuk of bespreekstuk. Over een bespreekstuk kunnen raadsleden nog in gesprek voor ze een besluit nemen. Meer weten over een onderwerp? Alle stukken staan in de agenda.


U bent welkom bij de raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:10 - 00:07:27 - Maarten Poorter
 2. 2

  00:05:55 - 00:07:27 - Maarten Poorter
  00:07:29 - 00:07:49 - Maarten Poorter
  00:07:53 - 00:10:31 - Maarten Poorter
 3. 3

  00:09:38 - 00:10:31 - Maarten Poorter
 4. 3.a

  De gemeenteraad besluit:
  de heer R. Does toe te laten als lid van de gemeenteraad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit: de heer R. Does toe te laten als lid van de gemeenteraad.


  Het besluit wordt unaniem aangenomen.


  Daarna neemt de voorzitter de heer Does belofte af.

  00:09:44 - 00:10:31 - Maarten Poorter
  00:10:33 - 00:11:11 - Perry Stet
  00:11:11 - 00:11:13 - Maarten Poorter
  00:11:13 - 00:11:35 - Maarten Poorter
  00:11:50 - 00:13:25 - Maarten Poorter
  00:13:26 - 00:13:32 - Maarten Poorter
  00:13:39 - 00:15:51 - Maarten Poorter
 5. 3.b

  Er zijn twee kandidaten voor deze functie. Er wordt geheim gestemd via stembriefjes .
  Nadat de uitslag bekend is, wordt het juiste raadsbesluit getekend.


  De gemeenteraad besluit:
  1. De heer R. E. Vermeulen / mevrouw A.E. Kloosterboer te benoemen tot 1e plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad;
  2. Benoemde tevens te belasten met de waarneming van het ambt van burgemeester bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester én alle wethouders.

  Besluit

  De gemeenteraad van de gemeente Dijk en Waard besluit:
  1. De heer R. E. Vermeulen te benoemen tot 1e plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad;
  2. Benoemde tevens te belasten met de waarneming van het ambt van burgemeester bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester én alle wethouders.  Er wordt geheim schriftelijk gestemd.
  Er worden 36 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 23 ten gunste van de heer Vermeulen en 13 voor mevrouw Kloosterboer.

  00:13:56 - 00:15:51 - Maarten Poorter
  00:16:18 - 00:16:25 - Shirley Wolkorte-Flijders
  00:24:49 - 00:25:10 - Maarten Poorter
  00:25:11 - 00:25:25 - Quincy Naarden
  00:25:25 - 00:25:26 - Maarten Poorter
  00:25:26 - 00:27:33 - Maarten Poorter
 6. 4

  00:26:20 - 00:27:33 - Maarten Poorter
 7. 5

  De vaststelling van de notulen van de politieke avonden is niet meer bij dit agendapunt opgenomen. Bij de agendapunten zitten nu adviezen van de politieke tafels. In deze adviezen staan een korte weergave van de behandeling, de conclusie van de politieke tafel aan de raad, mogelijk in te zetten raadinstrumenten en toezeggingen die door de leden van het college zijn gedaan. De adviezen hoeven niet door de raad te worden vastgesteld en zijn bedoeld om de besluitvorming door de raad te ondersteunen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  Met een enkele tekstuele wijziging wordt de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.

  00:26:27 - 00:27:33 - Maarten Poorter
 8. 6

  De actuele lijst is bijgevoegd.

  Besluit

  De lijst met ingekomen stukken van 10 oktober 2023 wordt vastgesteld.

  00:26:49 - 00:27:33 - Maarten Poorter
 9. 7

  00:27:01 - 00:27:33 - Maarten Poorter
  00:27:33 - 00:27:36 - Francis de Nijs - van Marle
  00:27:36 - 00:27:55 - Francis de Nijs - van Marle
  00:27:56 - 00:28:13 - Maarten Poorter
  00:28:21 - 00:28:39 - Dennis Koopman
 10. 7.a

  Het betreft een harmonisatie van de beleidskaders Minimabeleid en Schuldhulpverlening van de voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. In het Beleidskader Armoedebeleid Dijk en Waard 2024 wordt beschreven hoe de gemeente Dijk en Waard de komende jaren ondersteuning biedt aan inwoners met een laag inkomen of met (dreigende) schulden. Het beleid wordt door de uitvoeringsorganisatie Zaffier uitgevoerd.  Deze harmonisatie betreft een technische harmonisatie, waarbij rekening is gehouden met de Visie sociaal domein, het Integraal beleidskader sociaal domein en tussentijdse wijzigingen vanaf 2017 als gevolg van wet- en regelgeving en evaluaties. De tussentijdse wijzigingen zijn via bestuurlijke besluitvorming geformaliseerd. Deze aanpassingen worden nader toegelicht in bijlage 5, Toelichting tussentijdse aanpassingen armoedebeleid Heerhugowaard en Langedijk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. Het Beleidskader Armoedebeleid Dijk en Waard 2024 vast te stellen. 
  2. De oude beleidskaders van de voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk in te trekken per 1 januari 2024, te weten: 
  a. Het ‘Beleidskader schuldhulpverlening Heerhugowaard 2018’ 
  b. Het ‘Beleidskader Schuldhulpverlening 2019-2022 Gemeente Langedijk’ 
  c. Het ‘Beleidskader Minimabeleid 2017-2020 gemeente Langedijk en Heerhugowaard’

  Besluiten

  De gemeenteraad besluit: 
  1. Het Beleidskader Armoedebeleid Dijk en Waard 2024 vast te stellen. 
  2. De oude beleidskaders van de voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk in te trekken per 1 januari 2024, te weten: 
  a. Het ‘Beleidskader schuldhulpverlening Heerhugowaard 2018’ 
  b. Het ‘Beleidskader Schuldhulpverlening 2019-2022 Gemeente Langedijk’ 
  c. Het ‘Beleidskader Minimabeleid 2017-2020 gemeente Langedijk en Heerhugowaard’

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:


  1. het Beleidskader Armoedebeleid Dijk en Waard 2024 vast te stellen.
  2. De oude beleidskaders van de voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk in te trekken per 1 januari 2024, te weten:
  a. Het ‘Beleidskader schuldhulpverlening Heerhugowaard 2018’
  b. Het ‘Beleidskader Schuldhulpverlening 2019-2022 Gemeente Langedijk’
  c. Het ‘Beleidskader Minimabeleid 2017-2020 gemeente Langedijk en Heerhugowaard’.


  Het besluit wordt unaniem aangenomen.
  Stemverklaring: DOP

 11. 7.b

  In de Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda Regio Alkmaar vastgesteld staat hoe de gemeenten en het hoogheemraadschap in regio Alkmaar omgaan met de gevolgen van klimaatverandering zoals hevigere buien, langere periodes van droogte en toenemende hitte. De regionale strategie en uitvoeringsagenda zijn eerder door de gemeenteraden van de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard vastgesteld. Door de herindeling was het nodig dit besluit opnieuw als gemeente Dijk en Waard te nemen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
   1. De Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda Regio Alkmaar vast te stellen. 
  2. Het raadsbesluit van gemeente Heerhugowaard (RB2021040, 6 juli 2021) en daarmee het Beleidsprogramma klimaatadaptatie 2021-2026 in te trekken.

  Besluit

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:
  1. De Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda Regio Alkmaar vast te stellen.
  2. Het raadsbesluit van gemeente Heerhugowaard (RB2021040, 6 juli 2021) en daarmee het Beleidsprogramma klimaatadaptatie 2021-2026 in te trekken.


  Het besluit wordt unaniem aangenomen.

  00:28:31 - 00:28:39 - Dennis Koopman
  00:28:40 - 00:28:54 - Maarten Poorter
 12. 7.c

  1 juli 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De bedoeling van deze wetswijziging is dat gemeenteraden meer invloed hebben op de gemeenschappelijke regelingen. Na een intensief voorbereidingstraject met alle betrokkenen wordt de raad gevraagd de richting te bepalen waarmee hierna alle gemeenschappelijke regelingen hun regelingen kunnen aanpassen.


  De gemeenteraad besluit:
  De door de Regietafel NHN voorgestelde kaderstellende besluiten over te nemen, te weten, 
  1. De verplichte zienswijzeprocedure van art. 1 Wgr bij het treffen, het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een GR niet op te nemen in de regeling zelf. 
  2. Op basis van art. 9 Wgr een minimale termijn van deelname te hanteren van 4 jaar, te rekenen vanaf de datum van deelname aan/toetreding tot de regeling en een opzegtermijn van tenminste één jaar in acht te nemen. De uittreedsom wordt berekend aan de hand van de directe reële schade, berekend over een overbruggingsperiode van 5 jaar. De hoogte van de reële schade wordt berekend door de accountant van de GR, aangevuld met een bindend advies van een onafhankelijke derde (bijvoorbeeld een externe accountant). 
  3. Op grond van art. 10 leden 5 en 6 Wgr naast de verplichte zienswijzeprocedure op de begroting een aanvullende zienswijze procedure vast te leggen voor drie soorten besluiten: a. Kadernota, b. Bestemming van het rekeningresultaat c. Strategische- of meerjarenplannen. 
  4. Op grond van de art. 34, 34b en 35 Wgr de termijnen voor indiening van kadernota, ontwerpbegroting en begroting te handhaven die in 2018 zijn overeengekomen in het kader van vaststelling van FUGR (en Spoorboekje) en deze op te nemen in de GR. 
  5. Op grond van artikel 10, lid 7 Wgr participatie voor ingezetenen en belanghebbenden alleen op te nemen in de gemeenschappelijke regeling als de raden bevoegdheden hebben overgedragen aan het algemeen bestuur van een openbaar lichaam. 
  6. Op grond van artikel 11a van de Wgr in elke GR een tekst op te nemen over de evaluatie van de regeling. Dit betekent dat in elke regeling wordt aangegeven of er wel of niet evaluaties plaatsvinden, en zo ja, op welke wijze. 
  7. Op grond van art. 17 Wgr de informatieverstrekking aan de raden zo vroeg mogelijk te geven, schriftelijk en op hoofdlijnen. Het bestuur (DB, AB en/of voorzitter) zendt deze informatie altijd schriftelijk, rechtstreeks naar en gelijktijdig aan de raden van de deelnemende gemeenten (en staten), in cc aan de colleges van de deelnemers. Indien de informatie wordt verstrekt door DB of voorzitter dan worden de AB-leden vooraf geïnformeerd. 
  8. De verplichting van de gemeenschappelijke adviescommissie van art. 24a Wgr niet op te nemen in de regeling zelf. 
  9. De archiefparagrafen te actualiseren en in overeenstemming te brengen met de Archiefwettelijke vereisten. De nieuwe paragraaf in de GR bevat artikelen over Archiefzorg, Archiefbeheer, Archiefbewaarplaats, Toezicht, Verantwoording, Terbeschikkingstelling en Beheer.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:
  De door de Regietafel NHN voorgestelde kaderstellende besluiten over te nemen, te weten,
  1. De verplichte zienswijzeprocedure van art. 1 Wgr bij het treffen, het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een GR niet op te nemen in de regeling zelf.
  2. Op basis van art. 9 Wgr een minimale termijn van deelname te hanteren van 4 jaar, te rekenen vanaf de datum van deelname aan/toetreding tot de regeling en een opzegtermijn van tenminste één jaar in acht te nemen. De uittreedsom wordt berekend aan de hand van de directe reële schade, berekend over een overbruggingsperiode van 5 jaar. De hoogte van de reële schade wordt berekend door de accountant van de GR, aangevuld met een bindend advies van een onafhankelijke derde (bijvoorbeeld een externe accountant).
  3. Op grond van art. 10 leden 5 en 6 Wgr naast de verplichte zienswijzeprocedure op de begroting een aanvullende zienswijze procedure vast te leggen voor drie soorten besluiten:
  a. Kadernota,
  b. Bestemming van het rekeningresultaat
  c. Strategische- of meerjarenplannen.
  1. Op grond van de art. 34, 34b en 35 Wgr de termijnen voor indiening van kadernota, ontwerpbegroting en begroting te handhaven die in 2018 zijn overeengekomen in het kader van vaststelling van FUGR (en Spoorboekje) en deze op te nemen in de GR.
  2. Op grond van artikel 10, lid 7 Wgr participatie voor ingezetenen en belanghebbenden alleen opte nemen in de gemeenschappelijke regeling als de raden bevoegdheden hebben overgedragen aan het algemeen bestuur van een openbaar lichaam.
  3. Op grond van artikel 11a van de Wgr in elke GR een tekst op te nemen over de evaluatie van de regeling. Dit betekent dat in elke regeling wordt aangegeven of er wel of niet evaluaties plaatsvinden, en zo ja, op welke wijze.
  4. Op grond van art. 17 Wgr de informatieverstrekking aan de raden zo vroeg mogelijk te geven, schriftelijk en op hoofdlijnen. Het bestuur (DB, AB en/of voorzitter) zendt deze informatie altijd schriftelijk, rechtstreeks naar en gelijktijdig aan de raden van de deelnemende gemeenten (en staten), in cc aan de colleges van de deelnemers. Indien de informatie wordt verstrekt door DB of voorzitter dan worden de AB-leden vooraf geïnformeerd.
  5. De verplichting van de gemeenschappelijke adviescommissie van art. 24a Wgr niet op te nemen in de regeling zelf.
  6. De archiefparagrafen te actualiseren en in overeenstemming te brengen met de Archiefwettelijke vereisten. De paragraaf in de GR bevat artikelen over Archiefzorg, Archiefbeheer, Archiefbewaarplaats, Toezicht, Verantwoording, Terbeschikkingstelling en Beheer.  Het besluit wordt unaniem aangenomen.

 13. 7.d

  Op 14 juni 2022 heeft het college van Dijk en Waard besloten om met de transformatie van De Frans aan de slag te gaan. In de afgelopen maanden is in samenwerking met ‘gebiedspartners’ (initiatiefnemers, betrokken ondernemers en maatschappelijke instellingen in het gebied) gewerkt aan een integraal plan (gebiedsvisie en ontwikkelstrategie) voor de transformatie van De Frans. Inmiddels is de Gebiedsvisie klaar om ter vaststelling aan de raad aan te bieden en wordt in aansluiting hierop een vervolg op de gebiedsontwikkeling voorgesteld


  De gemeenteraad besluit: 
  1. De door SITE voorgestelde ruimtelijke en programmatische koers in de Gebiedsvisie Proeftuin De Frans (bijlage 1) als uitgangspunt te nemen voor de volgende stap in het proces van gebiedsontwikkeling De Frans. De koers is gebaseerd op 6 essenties: 
  ▪ Developing Apart Together; gezamenlijk wat moet, apart wat kan.
  ▪ De Fitte Frans; er wordt voortgeborduurd op de sterke maatschappelijke ankers en het gebied richt zich op mensen die van verbinding houden. 
  ▪ Vijf complementaire deelgebieden; ieder deelgebied krijgt een eigen sfeer, inrichting en programmamix. 
  ▪ Levensader als verbinder en activator; de levensader is een route door De Frans, waarlangs bijzondere plekken en functies te vinden zijn. 
  ▪ Gezond mobiliteitsprincipe; de focus ligt op innovatieve en duurzame mobiliteit. 
  ▪ Toekomstbestendig en duurzaam; de levensader legt ook een ecologische verbinding, doordat er een doorlopende groenstructuur ontstaat. Boven- en ondergrondse ontwikkelingen worden gekoppeld. 
  2. Een voorbereidingskrediet ter grootte van € 520.000,- ter beschikking te stellen voor de volgende fase van de gebiedsontwikkeling.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:
  1. De door SITE voorgestelde ruimtelijke en programmatische koers in de Gebiedsvisie Proeftuin De Frans (bijlage 1) als uitgangspunt te nemen voor de volgende stap in het proces van gebiedsontwikkeling De Frans. De koers is gebaseerd op 6 essenties:

  • Developing Apart Together; gezamenlijk wat moet, apart wat kan.
  • De Fitte Frans; er wordt voortgeborduurd op de sterke maatschappelijke ankers en het gebied richt zich op mensen die van verbinding houden.
  • Vijf complementaire deelgebieden; ieder deelgebied krijgt een eigen sfeer, inrichting en programmamix.
  • Levensader als verbinder en activator; de levensader is een route door De Frans, waarlangs bijzondere plekken en functies te vinden zijn.
  • Gezond mobiliteitsprincipe; de focus ligt op innovatieve en duurzame mobiliteit.
  • Toekomstbestendig en duurzaam; de levensader legt ook een ecologische verbinding, doordat er een doorlopende groenstructuur ontstaat. Boven- en ondergrondse ontwikkelingen worden gekoppeld. 
   2.Een voorbereidingskrediet ter grootte van € 520.000,- ter beschikking te stellen voor de volgende fase van de gebiedsontwikkeling en het bedrag te zijner tijd op basis van de Wro en Omgevingswet te verhalen op toekomstige ontwikkelingen middels anterieure overeenkomsten.
  • Het besluit wordt unaniem aangenomen.
   Stemverklaring: BVNL
 14. 7.e

  Voor het realiseren van 29 sociale huurwoningen aan de Rembrandtstraat in Heerhugowaard (woningbouwproject Berckheidelaan) is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Medewerking aan deze aanvraag is alleen mogelijk door toepassing van een uitgebreide afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan. Een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de gemeenteraad is daarbij nodig.  Eerder heeft de raad besloten dat de afgegeven ontwerp vvgb bij geen zienswijzen aangemerkt kan worden als definitief. Tegen het project zijn zienswijzen ingediend. De zienswijzen leiden niet tot een ander oordeel over het project. Het college stelt de raad voor de zienswijzen niet over te nemen en de verklaring van geen bedenkingen af te geven. Daarna kan het college de omgevingsvergunning verlenen.

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie BVNL (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  voor het realiseren van het woningbouwproject Berckheidelaan (met 29 woningen) in Heerhugowaard 
  1. de zienswijzen te beantwoorden conform de Nota zienswijzen woningbouwproject Berckheidelaan; 
  2. een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het strijdig planologisch gebruik en daartoe af te wijken van het bepaalde in het bestemmingsplan Heerhugowaard Kern Noord.

  Besluit

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:
  voor het realiseren van het woningbouwproject Berckheidelaan (met 29 woningen) in Heerhugowaard,
  1. de zienswijzen te beantwoorden conform de Nota zienswijzen woningbouwproject Berckheidelaan;
  2. een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het strijdig planologisch gebruik en daartoe af te wijken van het bepaalde in het bestemmingsplan Heerhugowaard Kern Noord.  Het besluit wordt aangenomen.
  Stemverklaring: SDW en BVNL
  Voor (34): DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, CU, PvdA, 50PLUS, FVD en LF
  Tegen (2): BVNL

  00:28:51 - 00:28:54 - Maarten Poorter
  00:29:00 - 00:29:15 - Joke van Ruitenbeek
  00:29:17 - 00:29:21 - Maarten Poorter
  00:29:26 - 00:29:47 - Carmen Bosscher
  00:29:48 - 00:30:14 - Maarten Poorter
 15. 7.f

  Het voornemen is om op de Hectorlaan twee appartementengebouw te realiseren. De bestaande bebouwing zal worden gesloopt waarna op de locatie Hectorlaan 17-19 en Hectorlaan 21-31 in totaal 65 woningen en 2 commerciële ruimten worden gerealiseerd. Met de vaststelling van het bestemmingsplan wordt de woningbouw planologisch mogelijk gemaakt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. het bestemmingsplan Hectorlaan 17-31 Heerhugowaard ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met identificatiecode NL.IMRO.1980.BP04HECTORLAAN1731-VA01; 
  2. op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins worden verhaald; 
  3. te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum: 8 december 2020; 
  4. Tot gelijktijdige bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan Hectorlaan 17-31 Heerhugowaard, de hiermee gecoördineerde omgevingsvergunning voor het deelgebied Hectorlaan 17-19 en het besluit hogere waarde Wet geluidhinder, conform het coördinatiebesluit van de gemeenteraad van 28 juni 2018 ex artikel 3.30 van de Wro, middels de website www.officiëlebekendmakingen.nl en het bestemmingsplan digitaal beschikbaar te stellen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

  Besluiten

  De gemeenteraad besluit:
  1. het bestemmingsplan Hectorlaan 17-31 Heerhugowaard ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met identificatiecode NL.IMRO.1980.BP04HECTORLAAN1731-VA01;
  2. op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins worden verhaald;
  3. te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum: 8 december 2020;
  4. Tot gelijktijdige bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan Hectorlaan 17-31 Heerhugowaard, de hiermee gecoördineerde omgevingsvergunning voor het deelgebied Hectorlaan 17-19 en het besluit hogere waarde Wet geluidhinder, conform het coördinatiebesluit van de gemeenteraad van 28 juni 2018 ex artikel 3.30 van de Wro, middels de website www.officiëlebekendmakingen.nl en het bestemmingsplan digitaal beschikbaar te stellen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.


  Het besluit wordt unaniem aangenomen.

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:
  1. het bestemmingsplan Hectorlaan 17-31 Heerhugowaard ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met identificatiecode NL.IMRO.1980.BP04HECTORLAAN1731-VA01;
  2. op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins worden verhaald;
  3. te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum: 8 december 2020;
  4. Tot gelijktijdige bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan Hectorlaan 17-31 Heerhugowaard, de hiermee gecoördineerde omgevingsvergunning voor het deelgebied Hectorlaan 17-19 en het besluit hogere waarde Wet geluidhinder, conform het coördinatiebesluit van de gemeenteraad van 28 juni 2018 ex artikel 3.30 van de Wro, middels de website www.officiëlebekendmakingen.nl en het bestemmingsplan digitaal beschikbaar te stellen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 16. 7.g

  In het IMV 2024-2027 worden op hoofdlijnen vier thema’s beschreven die gebaat zijn bij een gecoördineerde aanpak op regionaal niveau. Eveneens is in het IMV de verdeling van de politiesterkte, waaronder de beschikbare wijkagenten, over de Eenheid Noord-Holland weergegeven. Het IMV 2024-2027 geeft een goed inzicht in de beoogde regionale doelen en resultaten die de Eenheid Noord-Holland de komende vier jaar nastreeft en de verdeling van de politiesterke. De raad wordt daarom gevraagd geen zienswijze mee te geven aan de burgemeester over het IMV 2024-2027.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  Geen zienswijze mee te geven aan de burgemeester over het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2024-2027.

  Besluit

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:
  Geen zienswijze mee te geven aan de burgemeester over het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2024-2027.


  Het besluit wordt unaniem aangenomen.

 17. 8
  Bespreekstukken
 18. 8.a

  Omdat Dijk en Waard naast zes maatschappelijke voetbalaccommodaties ook drie private voetbalaccommodaties telt, bestaat er tussen de voetbalclubs een groot verschil in kosten. In het nieuwe subsidiebeleid sociaal domein – addendum sport is aangegeven hoe we met deze verschillen willen omgaan en hoe dit past binnen de overige vraagstukken die met sportsubsidies te maken hebben. Voor dit addendum sport is een afzonderlijk traject gevolgd dat nu wordt toegevoegd aan het integraal beleidskader sociaal domein en het subsidiebeleid sociaal domein dat de raad op 23 mei 2023 heeft vastgesteld. Daarmee wordt niet alleen voldaan aan de verplichting om het subsidiebeleid uiterlijk op 1 januari 2024 te hebben geharmoniseerd maar ook aan de ambitie dat sport en bewegen in Dijk en Waard voor iedereen mogelijk en betaalbaar is, voor jong en oud, met of zonder een beperking.


  De gemeenteraad besluit:
  1. Het “Beleidsplan harmonisatie buitensportaccommodaties en subsidie sportclubs” van 6 september 2023 vast te stellen (bijlage 1);
  2. Bijlage 5. Subsidiebeleid sociaal domein - addendum sport van het “Beleidsplan harmonisatie buitensportaccommodaties en subsidie sportclubs” als addendum sport toe te voegen aan het Subsidiebeleid sociaal domein;
  3. Het budget onderdeel sport beschikbaar te stellen via:
  a. instellen van een reserve harmonisatie buitensportaccommodaties € 1.000.000 vanuit de algemene reserve, RAADSVOORSTEL 2
  b. jaarlijkse dotatie aan de reserve harmonisatie buitensportaccommodaties € 135.000 uit de exploitatie;
  c. bijstelling van het subsidieplafond sport met € 38.000 naar € 225.000;
  d. bijstelling van exploitatie harmonisatiegevolgen buitensportaccommodaties met € 141.023
  4. De integrale financiële afweging plaats te laten vinden bij de begroting 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:
  1. Het “Beleidsplan harmonisatie buitensportaccommodaties en subsidie sportclubs” van 6 september 2023 vast te stellen (bijlage 1);
  2. Bijlage 5. Subsidiebeleid sociaal domein - addendum sport van het “Beleidsplan harmonisatie buitensportaccommodaties en subsidie sportclubs” als addendum sport toe te voegen aan het Subsidiebeleid sociaal domein;
  3. Het budget onderdeel sport beschikbaar te stellen via:
  a. instellen van een reserve harmonisatie buitensportaccommodaties € 1.000.000 vanuit de algemene reserve,
  b. jaarlijkse dotatie aan de reserve harmonisatie buitensportaccommodaties € 135.000 uit de exploitatie;
  c. bijstelling van het subsidieplafond sport met € 38.000 naar € 225.000;
  d. bijstelling van exploitatie harmonisatiegevolgen buitensportaccommodaties met € 141.023
  4. De integrale financiële afweging plaats te laten vinden bij de begroting 2024.  Het besluit wordt unaniem aangenomen.
  Stemverklaring: D66

  00:31:31 - 00:32:04 - Maarten Poorter
  00:32:08 - 00:32:09 - Maarten Poorter
  00:32:09 - 00:34:16 - Anja Grim
  00:34:18 - 00:34:22 - Maarten Poorter
  00:34:28 - 00:35:25 - Kees Tesselaar
  00:35:25 - 00:35:31 - Maarten Poorter
  00:35:35 - 00:36:41 - Nicky Stammis
  00:36:42 - 00:36:56 - Maarten Poorter
  00:36:56 - 00:36:57 - John Does
  00:36:57 - 00:38:53 - John Does
  00:38:53 - 00:38:56 - Maarten Poorter
  00:38:56 - 00:38:57 - Maarten Poorter
  00:38:57 - 00:38:59 - Anja Grim
  00:38:59 - 00:39:09 - Anja Grim
  00:39:09 - 00:39:10 - Maarten Poorter
  00:39:10 - 00:40:04 - John Does
  00:40:04 - 00:40:28 - Maarten Poorter
  00:40:28 - 00:40:38 - Anja Grim
  00:40:39 - 00:42:19 - Maarten Poorter
 19. 8.b

  Met dit harmonisatie-voorstel worden de vier oude verordeningen voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning van de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard geharmoniseerd tot één gecombineerde verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor Dijk en Waard. Deze verordening regelt de rechten en plichten van inwoners met een hulpvraag (en van hun omgeving) bij hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De verordening is het juridisch kader waarbinnen de gemeente maatwerkvoorzieningen voor hulp en ondersteuning indiceert.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. de verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente Dijk en Waard 2024 vast te stellen (bijlage 1);

  Besluit

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:
  1. de verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente Dijk en Waard 2024 vast te stellen (bijlage 1).


  Het besluit wordt unaniem aangenomen.

  00:41:05 - 00:42:19 - Maarten Poorter
 20. 8.c

  Vanwege de fusie van de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard en de afspraak dat het beleid dat door Zaffier wordt uitgevoerd zoveel mogelijk geharmoniseerd wordt, ligt een aantal verordeningen ter vaststelling voor. In dit voorstel liggen negen verordeningen ter vaststelling voor aan de raad. Het vaststellen van een nieuwe verordening betekent ook het intrekken van de oude verordeningen. De andere gemeenten die deelnemen aan Zaffier leggen deze verordeningen ook ter vaststelling voor aan hun raden (met uitzondering van de DijkenWaardPas) vanwege de afspraak dat de gemeenten het beleid dat door Zaffier wordt uitgevoerd, zoveel mogelijk harmoniseren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De ‘Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ, gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 1 vast te stellen.
  2. De ‘Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 2 vast te stellen.
  3. De ‘Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 3 vast te stellen.
  4. De ‘Nalevingsverordening gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 4 vast te stellen.
  5. De ‘Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 5 vast te stellen.
  6. De ‘Verordening DijkenwaardPas’ conform bijlage 6 vast te stellen.
  7. De ‘Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 7 vast te stellen.
  8. De ‘Verordening cliëntenparticipatie gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 8 vast te stellen.
  9. De ‘Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening (WSW) gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 9 vast te stellen.
  10. De ‘Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerhugowaard 2016’ in te trekken per 1 januari 2024.
  11. De ‘Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Langedijk 2016’ in te trekken per 1 januari 2024.
  12. De ‘Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Heerhugowaard 2017’ met terugwerkende kracht in te trekken per 1 juli 2023.
  13. De ‘Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Langedijk 2017’ met terugwerkende kracht in te trekken per 1 juli 2023.
  14. De ‘Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Heerhugowaard 2017’ met terugwerkende kracht in te trekken per 1 juli 2023.
  15. De ‘Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Langedijk 2017’ met terugwerkende kracht in te trekken per 1 juli 2023.
  16. De ‘Verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015’ in te trekken per 1 januari 2024.
  17. De ‘Verordening tegenprestatie gemeente Langedijk 2015’ in te trekken per 1 januari 2024.
  18. De ‘Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Heerhugowaard 2018’ met terugwerkende kracht in te trekken per 1 januari 2023.
  19. De ‘Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Langedijk 2015’ met terugwerkende kracht in te trekken per 1 januari 2023.
  20. De ‘Verordening MeedoenPas Dijk en Waard’ met terugtrekkende kracht in te trekken per 1 januari 2023.
  21. De ‘Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard’ in te trekken per 1 januari 2024.
  22. De ‘Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Langedijk’ in te trekken per 1 januari 2024.
  23. De ‘Verordening cliëntenparticipatie HalteWerk’ met terugwerkende kracht in te trekken per 1 april 2023.
  24. De ‘Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015’ in te trekken per 1 april 2023.
  25. De ‘Verordening WSW cliëntenraad’ zoals vastgesteld op 25 juni 2008 in te trekken per 1 januari 2024.
  26. De ‘Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wet Sociale Werkvoorziening’ zoals vastgesteld op 25 juni 2008, in te trekken.
  27. De ‘Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Langedijk 2015’ in te trekken.
  28. Het ‘Beleidskader Participatiewet Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk 2015-2018’ in te trekken.

  Besluit

  De gemeenteraad van de Dijk en Waard besluit:
  1. De ‘Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ, gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 1 vast te stellen.
  2. De ‘Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 2 vast te stellen.
  3. De ‘Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 3 vast te stellen.
  4. De ‘Nalevingsverordening gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 4 vast te stellen.
  5. De ‘Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 5 vast te stellen.
  6. De ‘Verordening DijkenwaardPas’ conform bijlage 6 vast te stellen.
  7. De ‘Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 7 vast te stellen.
  8. De ‘Verordening cliëntenparticipatie gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 8 vast te stellen.
  9. De ‘Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening (WSW) gemeente Dijk en Waard’ conform bijlage 9 vast te stellen.
  10. De ‘Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heerhugowaard 2016’ in te trekken per 1 januari 2024.
  11. De ‘Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Langedijk 2016’ in te trekken per 1 januari 2024.
  12. De ‘Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Heerhugowaard 2017’ met terugwerkende kracht in te trekken per 1 juli 2023.
  13. De ‘Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Langedijk 2017’ met terugwerkende kracht in te trekken per 1 juli 2023.
  14. De ‘Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Heerhugowaard 2017’ met terugwerkende kracht in te trekken per 1 juli 2023.
  15. De ‘Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Langedijk 2017’ met terugwerkende kracht in te trekken per 1 juli 2023.
  16. De ‘Verordening tegenprestatie gemeente Heerhugowaard 2015’ in te trekken per 1 januari 2024.
  17. De ‘Verordening tegenprestatie gemeente Langedijk 2015’ in te trekken per 1 januari 2024.
  18. De ‘Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Heerhugowaard 2018’ met terugwerkende kracht in te trekken per 1 januari 2023.
  19. De ‘Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Langedijk 2015’ met terugwerkende kracht in te trekken per 1 januari 2023.
  20. De ‘Verordening MeedoenPas Dijk en Waard’ met terugtrekkende kracht in te trekken per 1 januari 2023.
  21. De ‘Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard’ in te trekken per 1 januari 2024.
  22. De ‘Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Langedijk’ in te trekken per 1 januari 2024.
  23. De ‘Verordening cliëntenparticipatie HalteWerk’ met terugwerkende kracht in te trekken per 1 april 2023.
  24. De ‘Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015’ in te trekken per 1 april 2023.
  25. De ‘Verordening WSW cliëntenraad’ zoals vastgesteld op 25 juni 2008 in te trekken per 1 januari 2024.
  26. De ‘Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wet Sociale Werkvoorziening’ zoals vastgesteld op 25 juni 2008, in te trekken.
  27. De ‘Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Langedijk 2015’ in te trekken.
  28. Het ‘Beleidskader Participatiewet Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk 2015-2018’ in te trekken.


  Het besluit wordt unaniem aangenomen.
  Stemverklaring: SDW en VVD

  00:30:12 - 00:30:14 - Maarten Poorter
  00:30:18 - 00:30:38 - Véronique Wanst
  00:30:38 - 00:30:41 - Maarten Poorter
  00:30:41 - 00:30:42 - Joke Visser
  00:30:42 - 00:30:59 - Joke Visser
  00:30:59 - 00:32:04 - Maarten Poorter
  00:32:08 - 00:32:09 - Maarten Poorter
  00:32:09 - 00:34:16 - Anja Grim
  00:34:18 - 00:34:22 - Maarten Poorter
  00:34:28 - 00:35:25 - Kees Tesselaar
  00:35:25 - 00:35:31 - Maarten Poorter
  00:35:35 - 00:36:41 - Nicky Stammis
  00:36:42 - 00:36:56 - Maarten Poorter
  00:36:56 - 00:36:57 - John Does
  00:36:57 - 00:38:53 - John Does
  00:38:53 - 00:38:56 - Maarten Poorter
  00:38:56 - 00:38:57 - Maarten Poorter
  00:38:57 - 00:38:59 - Anja Grim
  00:38:59 - 00:39:09 - Anja Grim
  00:39:09 - 00:39:10 - Maarten Poorter
  00:39:10 - 00:40:04 - John Does
  00:40:04 - 00:40:28 - Maarten Poorter
  00:40:28 - 00:40:38 - Anja Grim
  00:40:39 - 00:42:19 - Maarten Poorter
 21. 8.d

  Om meer grip te krijgen op de opgave op het gebied van wonen en zorg in Dijk en Waard, heeft de gemeente een woonzorganalyse en woonzorgvisie opgesteld. De woonzorganalyse beschrijft de opgave op het gebied van wonen en zorg. In de woonzorgvisie zijn de ambities gegroepeerd in vijf thema's en per ambitie zijn acties en prioriteiten benoemd:
  - Passend wonen voor alle ouderen
  - Passend wonen voor andere doelgroepen met een zorg- of ondersteuningsvraag
  - Versterking sociale basis voor beschikbaarheid en betaalbaarheid van zorg
  - Een geschikte woonomgeving waar mensen omkijken naar elkaar
  - Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg
  De gemeente werkt deze ambities samen met inwoners en maatschappelijke partners verder uit naar concrete projecten. De motie 'Iedereen Thuis in een Zorgbuurthuis' is in deze visie meegenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. De Woonzorganalyse en -visie vast te stellen. 
  2. Budget beschikbaar te stellen uit algemene middelen ten behoeve van twee fte’s voor de uitvoering van de ambities uit de woonzorgvisie à € 220.000,- voor 2024 en € 220.000,- in 2025. 
  3. De integrale financiële afweging plaats te laten vinden bij de begroting 2024.

  Besluit

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit (geamendeerd):
  1. De Woonzorganalyse en -visie vast te stellen.
  2. Budget beschikbaar te stellen uit algemene middelen ten behoeve van twee fte’s voor de uitvoering van de ambities uit de woonzorgvisie à € 220.000,- voor 2024 en € 220.000,- in 2025.
  3. De integrale financiële afweging plaats te laten vinden bij de begroting 2024.


  Amendement 8dA:
  de woonzorgvisie als volgt aan te passen:
  Op blz. 11 van de woonzorgvisie bij Thema 1, passend wonen voor alle ouderen, de tekst: “Ook zetten we het huidige beleid voort waarbij we woningaanpassingen niet of minder via de WMO vergoeden als verhuizen een optie is.”


  Te schrappen en te vervangen door:
  “Ook zetten we het huidige beleid voort waarbij de gemeente met betrokkenen de opties bespreken waarbij of de woning wordt aangepast, maar ook de mogelijkheid wordt bekeken van een verhuizing.”


  Het amendement en het besluit worden unaniem aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Woonzorgvisie CDA GL PVDA LDW SDW BVNL LF DOP D66 50PLUS VVD CU (getekend)

  Moties

  Titel
  Wandel- en rustbankjes
  Zebrapaden
  00:41:09 - 00:42:19 - Maarten Poorter
  00:42:40 - 00:43:39 - Mike Walter
  00:43:39 - 00:43:44 - Maarten Poorter
  00:43:44 - 00:44:03 - Mike Walter
  00:44:03 - 00:44:04 - Maarten Poorter
  00:44:04 - 00:45:56 - Mike Walter
  00:45:56 - 00:46:36 - Maarten Poorter
  00:46:50 - 00:49:54 - Joke van Ruitenbeek
  00:49:54 - 00:50:45 - Maarten Poorter
  00:50:45 - 00:51:13 - Joke van Ruitenbeek
  00:51:13 - 00:51:24 - Maarten Poorter
  00:51:24 - 00:51:26 - Maarten Poorter
  00:51:26 - 00:51:30 - Joke van Ruitenbeek
  00:51:30 - 00:51:31 - Joke van Ruitenbeek
  00:51:34 - 00:51:55 - Mike Walter
  00:51:55 - 00:52:00 - Joke van Ruitenbeek
  00:52:00 - 00:52:02 - Maarten Poorter
  00:52:02 - 00:52:13 - Joke van Ruitenbeek
  00:52:13 - 00:52:18 - Maarten Poorter
  00:52:18 - 00:52:20 - Maarten Poorter
  00:52:20 - 00:53:29 - Joke van Ruitenbeek
  00:53:29 - 00:53:30 - Maarten Poorter
  00:53:30 - 00:53:31 - Maarten Poorter
  00:53:31 - 00:53:32 - Mike Walter
  00:53:32 - 00:53:35 - Maarten Poorter
  00:53:36 - 00:54:02 - Rob Lute
  00:54:02 - 00:54:03 - Maarten Poorter
  00:54:03 - 00:54:27 - Joke van Ruitenbeek
  00:54:27 - 00:54:47 - Joke van Ruitenbeek
  00:54:47 - 00:54:48 - Maarten Poorter
  00:54:48 - 00:54:49 - Rob Lute
  00:54:49 - 00:54:50 - Rob Lute
  00:54:50 - 00:54:58 - Rob Lute
  00:54:58 - 00:54:59 - Maarten Poorter
  00:54:59 - 00:55:00 - Joke van Ruitenbeek
  00:55:00 - 00:55:06 - Joke van Ruitenbeek
  00:55:06 - 00:55:08 - Maarten Poorter
  00:55:08 - 00:55:21 - Maarten Poorter
  00:55:21 - 00:55:22 - Anja Grim
  00:55:22 - 00:58:53 - Anja Grim
  00:58:54 - 00:58:59 - Maarten Poorter
  00:59:02 - 01:02:58 - Lea van der Zee
  01:02:58 - 01:03:00 - Maarten Poorter
  01:03:00 - 01:03:02 - Joke van Ruitenbeek
  01:03:02 - 01:03:12 - Joke van Ruitenbeek
  01:03:12 - 01:03:18 - Maarten Poorter
  01:03:18 - 01:03:28 - Joke van Ruitenbeek
  01:03:28 - 01:03:30 - Maarten Poorter
  01:03:30 - 01:03:49 - Maarten Poorter
  01:03:59 - 01:04:59 - Daniëlle Barhorst
  01:04:59 - 01:05:13 - Maarten Poorter
  01:05:16 - 01:06:59 - Nils Langedijk
  01:06:59 - 01:07:00 - Maarten Poorter
  01:07:00 - 01:07:03 - Maarten Poorter
  01:07:03 - 01:07:04 - Femke Lammerts-Dekker
  01:07:04 - 01:07:13 - Femke Lammerts-Dekker
  01:07:13 - 01:07:14 - Maarten Poorter
  01:07:16 - 01:07:45 - Nils Langedijk
  01:07:45 - 01:07:46 - Maarten Poorter
  01:07:46 - 01:07:51 - Joke van Ruitenbeek
  01:07:51 - 01:08:03 - Joke van Ruitenbeek
  01:08:03 - 01:08:05 - Maarten Poorter
  01:08:05 - 01:08:20 - Maarten Poorter
  01:08:21 - 01:10:10 - Nils Langedijk
  01:10:10 - 01:10:13 - Maarten Poorter
  01:10:13 - 01:10:14 - Joke van Ruitenbeek
  01:10:14 - 01:10:32 - Joke van Ruitenbeek
  01:10:32 - 01:10:33 - Maarten Poorter
  01:10:34 - 01:11:11 - Nils Langedijk
  01:11:11 - 01:11:14 - Maarten Poorter
  01:11:14 - 01:11:16 - Maarten Poorter
  01:11:17 - 01:11:18 - Maarten Poorter
  01:11:18 - 01:11:19 - Femke Lammerts-Dekker
  01:11:19 - 01:11:34 - Femke Lammerts-Dekker
  01:11:34 - 01:11:35 - Maarten Poorter
  01:11:38 - 01:12:52 - Nils Langedijk
  01:12:53 - 01:13:16 - Maarten Poorter
  01:23:21 - 01:23:39 - Maarten Poorter
  01:23:46 - 01:23:47 - Nils Langedijk
  01:23:48 - 01:24:23 - Joke van Ruitenbeek
  01:24:25 - 01:24:36 - Maarten Poorter
  01:24:45 - 01:25:35 - Daniëlle Barhorst
  01:25:36 - 01:25:39 - Maarten Poorter
  01:25:40 - 01:26:20 - Lea van der Zee
  01:26:20 - 01:26:21 - Maarten Poorter
  01:26:21 - 01:26:22 - Joke van Ruitenbeek
  01:26:22 - 01:26:41 - Joke van Ruitenbeek
  01:26:42 - 01:26:45 - Maarten Poorter
  01:26:45 - 01:27:26 - Lea van der Zee
  01:27:26 - 01:27:27 - Lea van der Zee
  01:27:27 - 01:27:29 - Joke van Ruitenbeek
  01:27:29 - 01:27:45 - Joke van Ruitenbeek
  01:27:45 - 01:27:46 - Maarten Poorter
  01:27:46 - 01:27:58 - Joke van Ruitenbeek
  01:27:59 - 01:28:00 - Maarten Poorter
  01:28:00 - 01:28:07 - Lea van der Zee
  01:28:07 - 01:28:12 - Maarten Poorter
  01:28:12 - 01:28:25 - Joke van Ruitenbeek
  01:28:25 - 01:28:28 - Maarten Poorter
  01:28:28 - 01:28:49 - Lea van der Zee
  01:28:50 - 01:29:05 - Maarten Poorter
  01:29:05 - 01:29:07 - Rob Lute
  01:29:07 - 01:29:23 - Rob Lute
  01:29:23 - 01:30:14 - Maarten Poorter
  01:30:17 - 01:30:29 - Anja Grim
  01:30:30 - 01:34:13 - Maarten Poorter
 22. 8.e

  In het het Grondstoffenbeleidsplan Dijk en Waard 2024- 2027 zijn een grondstoffenvisie, ambities en maatregelen opgenomen, om te komen tot minder restafval en meer grondstoffen. Naast de harmonisatie van de frequentie, bevat het beleidsplan acties en maatregelen, die samen moeten zorgen voor minder restafval en meer ingezamelde grondstoffen voor hergebruik. Ook wordt om een besluit over de Afvalstoffenverordening Dijk en Waard 2024 gevraagd. Op 13 september heeft de raad een presentatie ontvangen op de werf in Heerhugowaard.

  Stemuitslag

  voor 64%
  tegen 36%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. Het Grondstoffenbeleidsplan Dijk en Waard 2024-2027 vast te stellen. 
  2. Binnen het Grondstoffenbeleidsplan te kiezen voor de ambitie van maximaal 170 kg huishoudelijk restafval per jaar per inwoner in 2027. Daarbij de frequentie voor de afvalinzameling aan huis als volgt vast te stellen: Restafval 1x per 3 weken, GFT 1x per 2 weken, PMD 1x per 2 weken en Grof huishoudelijk afval 1x per 4 weken. 
  3. De Afvalstoffenverordening Dijk en Waard 2024 vast te stellen.

  Besluit

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit geamendeerd:
  1. Het Grondstoffenbeleidsplan Dijk en Waard 2024-2027 vast te stellen.
  2. Binnen het Grondstoffenbeleidsplan te kiezen voor een ambitie van maximaal 100 kg fijnrestafval en maximaal 20 kg grof restafval per jaar per bewoner in 2027, en/of een scheidingspercentage te behalen van 80%. En hiertoe inwoners met behulp van heldere communicatie toe te bewegen. Daarbij de frequentie voor de afvalinzameling aan huis als volgt vast te stellen: Restafval 1x per 4 weken, GFT 1x per 2 weken, PMD 1x per 2 weken op een vaste dag in de week en Grof huishoudelijk afval 1x per 4 weken.
  3. De Afvalstoffenverordening Dijk en Waard 2024 vast te stellen.  Het besluit wordt aangenomen.
  Stemverklaring: VVD
  Voor (23): LDW, D66, GL, CDA, CU, PVDA en DOP,
  Tegen (13): VVD, SDW, FVD, BVNL, LF en 50PLUS

  Amendementen

  Titel
  Doelstelling hoeveelheid restafval
  Ja-sticker
  Ophaalfrequentie

  Moties

  Titel
  Omgekeerd inzamelen LDW D66 GL PvdA (getekend)
  01:33:06 - 01:34:13 - Maarten Poorter
  01:34:13 - 01:34:14 - Perry Stet
  01:34:14 - 01:36:29 - Perry Stet
  01:36:29 - 01:36:42 - Maarten Poorter
  01:36:42 - 01:37:03 - Dennis Koopman
  01:37:03 - 01:37:04 - Maarten Poorter
  01:37:04 - 01:37:23 - Perry Stet
  01:37:23 - 01:37:28 - Maarten Poorter
  01:37:28 - 01:37:30 - Maarten Poorter
  01:37:36 - 01:38:00 - Floris de Boer
  01:38:00 - 01:38:01 - Maarten Poorter
  01:38:01 - 01:38:03 - Floris de Boer
  01:38:03 - 01:38:05 - Maarten Poorter
  01:38:05 - 01:40:05 - Floris de Boer
  01:40:05 - 01:40:07 - Maarten Poorter
  01:40:07 - 01:40:08 - Maarten Poorter
  01:40:08 - 01:40:35 - Mike Walter
  01:40:35 - 01:40:36 - Maarten Poorter
  01:40:36 - 01:41:21 - Floris de Boer
  01:41:21 - 01:41:22 - Maarten Poorter
  01:41:22 - 01:41:26 - Mike Walter
  01:41:26 - 01:41:27 - Maarten Poorter
  01:41:27 - 01:41:28 - Mike Walter
  01:41:28 - 01:41:30 - Maarten Poorter
  01:41:30 - 01:41:39 - Mike Walter
  01:41:39 - 01:41:41 - Maarten Poorter
  01:41:41 - 01:41:44 - Floris de Boer
  01:41:44 - 01:41:45 - Maarten Poorter
  01:41:45 - 01:41:48 - Maarten Poorter
  01:41:48 - 01:41:51 - Mike Walter
  01:41:51 - 01:42:01 - Mike Walter
  01:42:01 - 01:42:02 - Maarten Poorter
  01:42:02 - 01:42:05 - Mike Walter
  01:42:06 - 01:42:09 - Maarten Poorter
  01:42:09 - 01:42:12 - Floris de Boer
  01:42:12 - 01:42:45 - Floris de Boer
  01:42:46 - 01:42:48 - Maarten Poorter
  01:42:48 - 01:42:51 - Maarten Poorter
  01:42:52 - 01:43:11 - Robert Vermeulen
  01:43:11 - 01:43:12 - Maarten Poorter
  01:43:12 - 01:43:39 - Floris de Boer
  01:43:41 - 01:43:42 - Maarten Poorter
  01:43:44 - 01:43:57 - Robert Vermeulen
  01:43:57 - 01:43:58 - Robert Vermeulen
  01:43:58 - 01:43:59 - Maarten Poorter
  01:44:00 - 01:44:46 - Floris de Boer
  01:44:46 - 01:44:52 - Maarten Poorter
  01:44:52 - 01:44:53 - Floris de Boer
  01:44:53 - 01:46:26 - Floris de Boer
  01:46:26 - 01:46:27 - Maarten Poorter
  01:46:27 - 01:46:28 - Floris de Boer
  01:46:28 - 01:46:30 - Maarten Poorter
  01:46:30 - 01:46:42 - Maarten Poorter
  01:46:46 - 01:49:45 - Quincy Naarden
  01:49:46 - 01:49:52 - Maarten Poorter
  01:50:04 - 01:52:23 - Robert Vermeulen
  01:52:23 - 01:52:27 - Maarten Poorter
  01:52:27 - 01:53:03 - Quincy Naarden
  01:53:03 - 01:53:04 - Maarten Poorter
  01:53:04 - 01:53:21 - Robert Vermeulen
  01:53:21 - 01:53:22 - Quincy Naarden
  01:53:22 - 01:53:36 - Robert Vermeulen
  01:53:36 - 01:53:37 - Maarten Poorter
  01:53:37 - 01:53:39 - Quincy Naarden
  01:53:39 - 01:54:00 - Quincy Naarden
  01:54:00 - 01:54:01 - Maarten Poorter
  01:54:01 - 01:54:11 - Robert Vermeulen
  01:54:11 - 01:54:14 - Maarten Poorter
  01:54:14 - 01:54:22 - Perry Stet
  01:54:22 - 01:54:53 - Perry Stet
  01:54:53 - 01:54:54 - Maarten Poorter
  01:54:54 - 01:55:05 - Robert Vermeulen
  01:55:05 - 01:55:22 - Perry Stet
  01:55:22 - 01:55:23 - Maarten Poorter
  01:55:23 - 01:55:39 - Perry Stet
  01:55:39 - 01:55:40 - Maarten Poorter
  01:55:40 - 01:55:49 - Robert Vermeulen
  01:55:49 - 01:55:55 - Maarten Poorter
  01:55:55 - 01:56:35 - Robert Vermeulen
  01:56:35 - 01:56:37 - Maarten Poorter
  01:56:37 - 01:56:38 - Floris de Boer
  01:56:38 - 01:57:19 - Floris de Boer
  01:57:19 - 01:57:20 - Maarten Poorter
  01:57:20 - 01:57:43 - Robert Vermeulen
  01:57:43 - 01:57:45 - Floris de Boer
  01:57:45 - 01:58:21 - Floris de Boer
  01:58:21 - 01:58:22 - Maarten Poorter
  01:58:22 - 01:58:23 - Maarten Poorter
  01:58:23 - 01:58:58 - Robert Vermeulen
  01:58:58 - 01:58:59 - Maarten Poorter
  01:58:59 - 01:59:00 - Floris de Boer
  01:59:00 - 01:59:19 - Floris de Boer
  01:59:19 - 01:59:23 - Maarten Poorter
  01:59:23 - 02:00:21 - Perry Stet
  02:00:21 - 02:00:22 - Maarten Poorter
  02:00:22 - 02:00:23 - Maarten Poorter
  02:00:23 - 02:00:55 - Robert Vermeulen
  02:00:55 - 02:01:08 - Robert Vermeulen
  02:01:08 - 02:01:10 - Maarten Poorter
  02:01:10 - 02:01:13 - Maarten Poorter
  02:01:13 - 02:01:16 - Robert Vermeulen
  02:01:16 - 02:01:26 - Perry Stet
  02:01:26 - 02:01:27 - Maarten Poorter
  02:01:27 - 02:01:51 - Robert Vermeulen
  02:01:51 - 02:01:54 - Maarten Poorter
  02:01:54 - 02:03:12 - Robert Vermeulen
  02:03:12 - 02:04:07 - Maarten Poorter
  02:04:08 - 02:07:31 - Monique Bankras-van der Klein
  02:07:31 - 02:07:39 - Maarten Poorter
  02:07:39 - 02:07:42 - Monique Bankras-van der Klein
  02:07:42 - 02:07:57 - Floris de Boer
  02:07:57 - 02:07:58 - Maarten Poorter
  02:07:58 - 02:08:14 - Maarten Poorter
  02:08:14 - 02:08:35 - Maarten Poorter
  02:08:39 - 02:11:58 - Dennis Koopman
  02:11:59 - 02:12:05 - Maarten Poorter
  02:12:06 - 02:12:30 - Floris de Boer
  02:12:31 - 02:12:55 - Dennis Koopman
  02:12:55 - 02:12:58 - Maarten Poorter
  02:12:58 - 02:13:00 - Floris de Boer
  02:13:00 - 02:13:30 - Floris de Boer
  02:13:31 - 02:13:53 - Dennis Koopman
  02:13:53 - 02:14:13 - Maarten Poorter
  02:14:13 - 02:14:15 - Joke van Ruitenbeek
  02:14:15 - 02:16:24 - Joke van Ruitenbeek
  02:16:24 - 02:16:26 - Maarten Poorter
  02:16:26 - 02:16:27 - Maarten Poorter
  02:16:27 - 02:16:36 - Quincy Naarden
  02:16:37 - 02:16:38 - Maarten Poorter
  02:16:38 - 02:16:39 - Joke van Ruitenbeek
  02:16:39 - 02:18:27 - Joke van Ruitenbeek
  02:18:27 - 02:18:28 - Maarten Poorter
  02:18:28 - 02:18:30 - Joke van Ruitenbeek
  02:18:30 - 02:18:31 - Quincy Naarden
  02:18:31 - 02:18:56 - Quincy Naarden
  02:18:56 - 02:18:57 - Maarten Poorter
  02:18:57 - 02:19:01 - Quincy Naarden
  02:19:01 - 02:19:02 - Maarten Poorter
  02:19:02 - 02:19:04 - Maarten Poorter
  02:19:04 - 02:19:22 - Joke van Ruitenbeek
  02:19:22 - 02:19:23 - Maarten Poorter
  02:19:23 - 02:20:41 - Joke van Ruitenbeek
  02:20:41 - 02:20:45 - Maarten Poorter
  02:20:45 - 02:20:47 - Quincy Naarden
  02:20:47 - 02:20:49 - Quincy Naarden
  02:20:49 - 02:20:50 - Maarten Poorter
  02:20:50 - 02:20:52 - Maarten Poorter
  02:20:52 - 02:21:34 - Quincy Naarden
  02:21:34 - 02:21:35 - Maarten Poorter
  02:21:36 - 02:22:02 - Joke van Ruitenbeek
  02:22:03 - 02:22:21 - Maarten Poorter
  02:22:30 - 02:25:25 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:25:25 - 02:25:27 - Maarten Poorter
  02:25:27 - 02:26:15 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:26:15 - 02:26:26 - Maarten Poorter
  02:26:26 - 02:27:51 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:27:52 - 02:28:00 - Maarten Poorter
  02:28:17 - 02:31:40 - Mike Walter
  02:31:40 - 02:31:42 - Maarten Poorter
  02:31:42 - 02:32:21 - Maarten Poorter
  02:42:18 - 02:42:52 - Maarten Poorter
  02:42:52 - 02:42:58 - Nils Langedijk
  02:42:58 - 02:46:00 - Nils Langedijk
  02:46:00 - 02:46:03 - Maarten Poorter
  02:46:03 - 02:46:05 - Nils Langedijk
  02:46:07 - 02:46:10 - Floris de Boer
  02:46:15 - 02:46:26 - Nils Langedijk
  02:46:26 - 02:46:28 - Maarten Poorter
  02:46:28 - 02:46:29 - Perry Stet
  02:46:29 - 02:46:30 - Perry Stet
  02:46:34 - 02:46:59 - Monique Bankras-van der Klein
  02:46:59 - 02:47:00 - Maarten Poorter
  02:47:00 - 02:47:01 - Monique Bankras-van der Klein
  02:47:01 - 02:47:24 - Nils Langedijk
  02:47:24 - 02:47:33 - Monique Bankras-van der Klein
  02:47:33 - 02:47:34 - Maarten Poorter
  02:47:34 - 02:47:54 - Nils Langedijk
  02:47:54 - 02:47:55 - Maarten Poorter
  02:47:55 - 02:47:57 - Maarten Poorter
  02:47:57 - 02:48:00 - Nils Langedijk
  02:48:00 - 02:48:01 - Maarten Poorter
  02:48:01 - 02:48:07 - Maarten Poorter
  02:48:07 - 02:48:08 - Nils Langedijk
  02:48:08 - 02:48:42 - Nils Langedijk
  02:48:42 - 02:49:25 - Maarten Poorter
  02:49:26 - 02:49:33 - Maarten Poorter
  02:50:19 - 02:50:36 - Maarten Poorter
  02:50:38 - 02:50:55 - Floris de Boer
  02:50:55 - 02:50:58 - Maarten Poorter
  02:50:58 - 02:51:06 - Floris de Boer
  02:51:06 - 02:51:07 - Maarten Poorter
  02:51:07 - 02:51:14 - Maarten Poorter
  02:51:22 - 02:51:43 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:51:43 - 02:51:58 - Maarten Poorter
  02:51:58 - 02:52:02 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:52:02 - 02:52:19 - Maarten Poorter
  02:52:19 - 02:53:01 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:53:01 - 02:53:04 - Maarten Poorter
  02:53:04 - 02:53:05 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:53:05 - 02:53:14 - Robert Vermeulen
  02:53:14 - 02:53:59 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:53:59 - 02:54:03 - Maarten Poorter
  02:54:11 - 02:54:25 - Joke van Ruitenbeek
  02:54:25 - 02:54:30 - Maarten Poorter
  02:54:42 - 02:55:20 - Dennis Koopman
  02:55:21 - 02:55:32 - Maarten Poorter
  02:55:35 - 02:56:04 - Robert Vermeulen
  02:56:04 - 02:56:05 - Maarten Poorter
  02:56:05 - 02:56:15 - Maarten Poorter
  02:56:15 - 02:57:22 - Nils Langedijk
  02:57:24 - 02:57:25 - Maarten Poorter
  02:57:25 - 02:57:26 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:57:26 - 02:57:45 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:57:45 - 02:57:46 - Maarten Poorter
  02:57:48 - 02:58:54 - Nils Langedijk
  02:58:56 - 02:59:00 - Maarten Poorter
  02:59:00 - 02:59:05 - Nils Langedijk
  02:59:05 - 02:59:37 - Nils Langedijk
  02:59:37 - 02:59:38 - Maarten Poorter
  02:59:38 - 02:59:42 - Maarten Poorter
  02:59:43 - 03:00:20 - Dennis Koopman
  03:00:20 - 03:00:21 - Maarten Poorter
  03:00:21 - 03:00:28 - Nils Langedijk
  03:00:28 - 03:00:31 - Maarten Poorter
  03:00:31 - 03:00:33 - Dennis Koopman
  03:00:33 - 03:04:00 - Maarten Poorter
  03:04:04 - 03:04:25 - Robert Vermeulen
  03:04:25 - 03:04:27 - Maarten Poorter
  03:04:27 - 03:04:29 - Joke van Ruitenbeek
  03:04:29 - 03:04:36 - Joke van Ruitenbeek
  03:04:37 - 03:06:36 - Maarten Poorter
 23. 8.f

  Het college van de voormalige gemeente Heerhugowaard besloot in 2019 tot deelname aan het Rijks-Experiment Gesloten Coffeeshopketen (hierna (Rijks-experiment) waarbij voor minimaal 4 jaar landelijk 10 telers worden aangewezen, die legaal geproduceerde cannabis gaan leveren aan coffeeshops in 10 gemeenten. Voor een beoogde teeltlocatie in Heerhugowaard is al enige tijd een intentieovereenkomst van kracht, met een teler die nog niet is aangewezen in het Rijksexperiment. De voortgang van het Rijks-experiment stagneert omdat nog steeds te weinig telers in productie kunnen komen. Het college vraagt de gemeenteraad nu om zijn opvatting over het gevoerd beleid, en ook richting voor de toekomst aan te geven.

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lijst Feenstra (LF) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. in te stemmen met het gevoerde beleid omtrent deelname in het Rijksexperiment en dit overeenkomstig voort te zetten 
  2. De criteria te onderschrijven die het college onder meer kan hanteren voor het al dan niet verlengen van de intentieovereenkomst met Arista B.V.: a. De kans dat Arista nog wordt aangewezen als teler binnen het Experiment Gesloten Coffeeshopketen b. De termijn die verstreken is sinds de aanvang van de intentieovereenkomst c. De kans dat de voor vestiging van Arista vereiste bestemmingsplanwijziging tot stand zal komen 
  3. Een eventueel benodigde wijziging van het bestemmingsplan dat cannabisteelt op de locatie van Arista mogelijk maakt in overweging te zullen nemen.

  Besluit

  De raad van de gemeente Dijk en Waard besluit:
  1. in te stemmen met het gevoerde beleid omtrent deelname in het Rijksexperiment en dit overeenkomstig voort te zetten
  2. De criteria te onderschrijven die het college onder meer kan hanteren voor het al dan niet verlengen van de intentieovereenkomst met Arista B.V.:
  a. De kans dat Arista nog wordt aangewezen als teler binnen het Experiment Gesloten Coffeeshopketen
  b. De termijn die verstreken is sinds de aanvang van de intentieovereenkomst
  c. De kans dat de voor vestiging van Arista vereiste bestemmingsplanwijziging tot stand zal komen
  3. Een eventueel benodigde wijziging van het bestemmingsplan dat cannabisteelt op de locatie van Arista mogelijk maakt in overweging te zullen nemen.  Het besluit wordt aangenomen.
  Stemverklaring: D66
  Voor (31): DOP, LDW, VVD, D66, GL, CDA, BVNL, PVDA, FVD, LF en 50PLUS


  Tegen (5): CU en SDW

  00:53:58 - 00:54:02 - Rob Lute
  00:54:02 - 00:54:03 - Maarten Poorter
  00:54:03 - 00:54:27 - Joke van Ruitenbeek
  00:54:27 - 00:54:47 - Joke van Ruitenbeek
  00:54:47 - 00:54:48 - Maarten Poorter
  00:54:48 - 00:54:49 - Rob Lute
  00:54:49 - 00:54:50 - Rob Lute
  00:54:50 - 00:54:58 - Rob Lute
  00:54:58 - 00:54:59 - Maarten Poorter
  00:54:59 - 00:55:00 - Joke van Ruitenbeek
  00:55:00 - 00:55:06 - Joke van Ruitenbeek
  00:55:06 - 00:55:08 - Maarten Poorter
  00:55:08 - 00:55:21 - Maarten Poorter
  00:55:21 - 00:55:22 - Anja Grim
  00:55:22 - 00:58:53 - Anja Grim
  00:58:54 - 00:58:59 - Maarten Poorter
  00:59:02 - 01:02:58 - Lea van der Zee
  01:02:58 - 01:03:00 - Maarten Poorter
  01:03:00 - 01:03:02 - Joke van Ruitenbeek
  01:03:02 - 01:03:12 - Joke van Ruitenbeek
  01:03:12 - 01:03:18 - Maarten Poorter
  01:03:18 - 01:03:28 - Joke van Ruitenbeek
  01:03:28 - 01:03:30 - Maarten Poorter
  01:03:30 - 01:03:49 - Maarten Poorter
  01:03:59 - 01:04:59 - Daniëlle Barhorst
  01:04:59 - 01:05:13 - Maarten Poorter
  01:05:16 - 01:06:59 - Nils Langedijk
  01:06:59 - 01:07:00 - Maarten Poorter
  01:07:00 - 01:07:03 - Maarten Poorter
  01:07:03 - 01:07:04 - Femke Lammerts-Dekker
  01:07:04 - 01:07:13 - Femke Lammerts-Dekker
  01:07:13 - 01:07:14 - Maarten Poorter
  01:07:16 - 01:07:45 - Nils Langedijk
  01:07:45 - 01:07:46 - Maarten Poorter
  01:07:46 - 01:07:51 - Joke van Ruitenbeek
  01:07:51 - 01:08:03 - Joke van Ruitenbeek
  01:08:03 - 01:08:05 - Maarten Poorter
  01:08:05 - 01:08:20 - Maarten Poorter
  01:08:21 - 01:10:10 - Nils Langedijk
  01:10:10 - 01:10:13 - Maarten Poorter
  01:10:13 - 01:10:14 - Joke van Ruitenbeek
  01:10:14 - 01:10:32 - Joke van Ruitenbeek
  01:10:32 - 01:10:33 - Maarten Poorter
  01:10:34 - 01:11:11 - Nils Langedijk
  01:11:11 - 01:11:14 - Maarten Poorter
  01:11:14 - 01:11:16 - Maarten Poorter
  01:11:17 - 01:11:18 - Maarten Poorter
  01:11:18 - 01:11:19 - Femke Lammerts-Dekker
  01:11:19 - 01:11:34 - Femke Lammerts-Dekker
  01:11:34 - 01:11:35 - Maarten Poorter
  01:11:38 - 01:12:52 - Nils Langedijk
  01:12:53 - 01:13:16 - Maarten Poorter
  01:23:21 - 01:23:39 - Maarten Poorter
  01:23:46 - 01:23:47 - Nils Langedijk
  01:23:48 - 01:24:23 - Joke van Ruitenbeek
  01:24:25 - 01:24:36 - Maarten Poorter
  01:24:45 - 01:25:35 - Daniëlle Barhorst
  01:25:36 - 01:25:39 - Maarten Poorter
  01:25:40 - 01:26:20 - Lea van der Zee
  01:26:20 - 01:26:21 - Maarten Poorter
  01:26:21 - 01:26:22 - Joke van Ruitenbeek
  01:26:22 - 01:26:41 - Joke van Ruitenbeek
  01:26:42 - 01:26:45 - Maarten Poorter
  01:26:45 - 01:27:26 - Lea van der Zee
  01:27:26 - 01:27:27 - Lea van der Zee
  01:27:27 - 01:27:29 - Joke van Ruitenbeek
  01:27:29 - 01:27:45 - Joke van Ruitenbeek
  01:27:45 - 01:27:46 - Maarten Poorter
  01:27:46 - 01:27:58 - Joke van Ruitenbeek
  01:27:59 - 01:28:00 - Maarten Poorter
  01:28:00 - 01:28:07 - Lea van der Zee
  01:28:07 - 01:28:12 - Maarten Poorter
  01:28:12 - 01:28:25 - Joke van Ruitenbeek
  01:28:25 - 01:28:28 - Maarten Poorter
  01:28:28 - 01:28:49 - Lea van der Zee
  01:28:50 - 01:29:05 - Maarten Poorter
  01:29:05 - 01:29:07 - Rob Lute
  01:29:07 - 01:29:23 - Rob Lute
  01:29:23 - 01:30:14 - Maarten Poorter
  01:30:17 - 01:30:29 - Anja Grim
  01:30:30 - 01:34:13 - Maarten Poorter
  01:34:13 - 01:34:14 - Perry Stet
  01:34:14 - 01:36:29 - Perry Stet
  01:36:29 - 01:36:42 - Maarten Poorter
  01:36:42 - 01:37:03 - Dennis Koopman
  01:37:03 - 01:37:04 - Maarten Poorter
  01:37:04 - 01:37:23 - Perry Stet
  01:37:23 - 01:37:28 - Maarten Poorter
  01:37:28 - 01:37:30 - Maarten Poorter
  01:37:36 - 01:38:00 - Floris de Boer
  01:38:00 - 01:38:01 - Maarten Poorter
  01:38:01 - 01:38:03 - Floris de Boer
  01:38:03 - 01:38:05 - Maarten Poorter
  01:38:05 - 01:40:05 - Floris de Boer
  01:40:05 - 01:40:07 - Maarten Poorter
  01:40:07 - 01:40:08 - Maarten Poorter
  01:40:08 - 01:40:35 - Mike Walter
  01:40:35 - 01:40:36 - Maarten Poorter
  01:40:36 - 01:41:21 - Floris de Boer
  01:41:21 - 01:41:22 - Maarten Poorter
  01:41:22 - 01:41:26 - Mike Walter
  01:41:26 - 01:41:27 - Maarten Poorter
  01:41:27 - 01:41:28 - Mike Walter
  01:41:28 - 01:41:30 - Maarten Poorter
  01:41:30 - 01:41:39 - Mike Walter
  01:41:39 - 01:41:41 - Maarten Poorter
  01:41:41 - 01:41:44 - Floris de Boer
  01:41:44 - 01:41:45 - Maarten Poorter
  01:41:45 - 01:41:48 - Maarten Poorter
  01:41:48 - 01:41:51 - Mike Walter
  01:41:51 - 01:42:01 - Mike Walter
  01:42:01 - 01:42:02 - Maarten Poorter
  01:42:02 - 01:42:05 - Mike Walter
  01:42:06 - 01:42:09 - Maarten Poorter
  01:42:09 - 01:42:12 - Floris de Boer
  01:42:12 - 01:42:45 - Floris de Boer
  01:42:46 - 01:42:48 - Maarten Poorter
  01:42:48 - 01:42:51 - Maarten Poorter
  01:42:52 - 01:43:11 - Robert Vermeulen
  01:43:11 - 01:43:12 - Maarten Poorter
  01:43:12 - 01:43:39 - Floris de Boer
  01:43:41 - 01:43:42 - Maarten Poorter
  01:43:44 - 01:43:57 - Robert Vermeulen
  01:43:57 - 01:43:58 - Robert Vermeulen
  01:43:58 - 01:43:59 - Maarten Poorter
  01:44:00 - 01:44:46 - Floris de Boer
  01:44:46 - 01:44:52 - Maarten Poorter
  01:44:52 - 01:44:53 - Floris de Boer
  01:44:53 - 01:46:26 - Floris de Boer
  01:46:26 - 01:46:27 - Maarten Poorter
  01:46:27 - 01:46:28 - Floris de Boer
  01:46:28 - 01:46:30 - Maarten Poorter
  01:46:30 - 01:46:42 - Maarten Poorter
  01:46:46 - 01:49:45 - Quincy Naarden
  01:49:46 - 01:49:52 - Maarten Poorter
  01:50:04 - 01:52:23 - Robert Vermeulen
  01:52:23 - 01:52:27 - Maarten Poorter
  01:52:27 - 01:53:03 - Quincy Naarden
  01:53:03 - 01:53:04 - Maarten Poorter
  01:53:04 - 01:53:21 - Robert Vermeulen
  01:53:21 - 01:53:22 - Quincy Naarden
  01:53:22 - 01:53:36 - Robert Vermeulen
  01:53:36 - 01:53:37 - Maarten Poorter
  01:53:37 - 01:53:39 - Quincy Naarden
  01:53:39 - 01:54:00 - Quincy Naarden
  01:54:00 - 01:54:01 - Maarten Poorter
  01:54:01 - 01:54:11 - Robert Vermeulen
  01:54:11 - 01:54:14 - Maarten Poorter
  01:54:14 - 01:54:22 - Perry Stet
  01:54:22 - 01:54:53 - Perry Stet
  01:54:53 - 01:54:54 - Maarten Poorter
  01:54:54 - 01:55:05 - Robert Vermeulen
  01:55:05 - 01:55:22 - Perry Stet
  01:55:22 - 01:55:23 - Maarten Poorter
  01:55:23 - 01:55:39 - Perry Stet
  01:55:39 - 01:55:40 - Maarten Poorter
  01:55:40 - 01:55:49 - Robert Vermeulen
  01:55:49 - 01:55:55 - Maarten Poorter
  01:55:55 - 01:56:35 - Robert Vermeulen
  01:56:35 - 01:56:37 - Maarten Poorter
  01:56:37 - 01:56:38 - Floris de Boer
  01:56:38 - 01:57:19 - Floris de Boer
  01:57:19 - 01:57:20 - Maarten Poorter
  01:57:20 - 01:57:43 - Robert Vermeulen
  01:57:43 - 01:57:45 - Floris de Boer
  01:57:45 - 01:58:21 - Floris de Boer
  01:58:21 - 01:58:22 - Maarten Poorter
  01:58:22 - 01:58:23 - Maarten Poorter
  01:58:23 - 01:58:58 - Robert Vermeulen
  01:58:58 - 01:58:59 - Maarten Poorter
  01:58:59 - 01:59:00 - Floris de Boer
  01:59:00 - 01:59:19 - Floris de Boer
  01:59:19 - 01:59:23 - Maarten Poorter
  01:59:23 - 02:00:21 - Perry Stet
  02:00:21 - 02:00:22 - Maarten Poorter
  02:00:22 - 02:00:23 - Maarten Poorter
  02:00:23 - 02:00:55 - Robert Vermeulen
  02:00:55 - 02:01:08 - Robert Vermeulen
  02:01:08 - 02:01:10 - Maarten Poorter
  02:01:10 - 02:01:13 - Maarten Poorter
  02:01:13 - 02:01:16 - Robert Vermeulen
  02:01:16 - 02:01:26 - Perry Stet
  02:01:26 - 02:01:27 - Maarten Poorter
  02:01:27 - 02:01:51 - Robert Vermeulen
  02:01:51 - 02:01:54 - Maarten Poorter
  02:01:54 - 02:03:12 - Robert Vermeulen
  02:03:12 - 02:04:07 - Maarten Poorter
  02:04:08 - 02:07:31 - Monique Bankras-van der Klein
  02:07:31 - 02:07:39 - Maarten Poorter
  02:07:39 - 02:07:42 - Monique Bankras-van der Klein
  02:07:42 - 02:07:57 - Floris de Boer
  02:07:57 - 02:07:58 - Maarten Poorter
  02:07:58 - 02:08:14 - Maarten Poorter
  02:08:14 - 02:08:35 - Maarten Poorter
  02:08:39 - 02:11:58 - Dennis Koopman
  02:11:59 - 02:12:05 - Maarten Poorter
  02:12:06 - 02:12:30 - Floris de Boer
  02:12:31 - 02:12:55 - Dennis Koopman
  02:12:55 - 02:12:58 - Maarten Poorter
  02:12:58 - 02:13:00 - Floris de Boer
  02:13:00 - 02:13:30 - Floris de Boer
  02:13:31 - 02:13:53 - Dennis Koopman
  02:13:53 - 02:14:13 - Maarten Poorter
  02:14:13 - 02:14:15 - Joke van Ruitenbeek
  02:14:15 - 02:16:24 - Joke van Ruitenbeek
  02:16:24 - 02:16:26 - Maarten Poorter
  02:16:26 - 02:16:27 - Maarten Poorter
  02:16:27 - 02:16:36 - Quincy Naarden
  02:16:37 - 02:16:38 - Maarten Poorter
  02:16:38 - 02:16:39 - Joke van Ruitenbeek
  02:16:39 - 02:18:27 - Joke van Ruitenbeek
  02:18:27 - 02:18:28 - Maarten Poorter
  02:18:28 - 02:18:30 - Joke van Ruitenbeek
  02:18:30 - 02:18:31 - Quincy Naarden
  02:18:31 - 02:18:56 - Quincy Naarden
  02:18:56 - 02:18:57 - Maarten Poorter
  02:18:57 - 02:19:01 - Quincy Naarden
  02:19:01 - 02:19:02 - Maarten Poorter
  02:19:02 - 02:19:04 - Maarten Poorter
  02:19:04 - 02:19:22 - Joke van Ruitenbeek
  02:19:22 - 02:19:23 - Maarten Poorter
  02:19:23 - 02:20:41 - Joke van Ruitenbeek
  02:20:41 - 02:20:45 - Maarten Poorter
  02:20:45 - 02:20:47 - Quincy Naarden
  02:20:47 - 02:20:49 - Quincy Naarden
  02:20:49 - 02:20:50 - Maarten Poorter
  02:20:50 - 02:20:52 - Maarten Poorter
  02:20:52 - 02:21:34 - Quincy Naarden
  02:21:34 - 02:21:35 - Maarten Poorter
  02:21:36 - 02:22:02 - Joke van Ruitenbeek
  02:22:03 - 02:22:21 - Maarten Poorter
  02:22:30 - 02:25:25 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:25:25 - 02:25:27 - Maarten Poorter
  02:25:27 - 02:26:15 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:26:15 - 02:26:26 - Maarten Poorter
  02:26:26 - 02:27:51 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:27:52 - 02:28:00 - Maarten Poorter
  02:28:17 - 02:31:40 - Mike Walter
  02:31:40 - 02:31:42 - Maarten Poorter
  02:31:42 - 02:32:21 - Maarten Poorter
  02:42:18 - 02:42:52 - Maarten Poorter
  02:42:52 - 02:42:58 - Nils Langedijk
  02:42:58 - 02:46:00 - Nils Langedijk
  02:46:00 - 02:46:03 - Maarten Poorter
  02:46:03 - 02:46:05 - Nils Langedijk
  02:46:07 - 02:46:10 - Floris de Boer
  02:46:15 - 02:46:26 - Nils Langedijk
  02:46:26 - 02:46:28 - Maarten Poorter
  02:46:28 - 02:46:29 - Perry Stet
  02:46:29 - 02:46:30 - Perry Stet
  02:46:34 - 02:46:59 - Monique Bankras-van der Klein
  02:46:59 - 02:47:00 - Maarten Poorter
  02:47:00 - 02:47:01 - Monique Bankras-van der Klein
  02:47:01 - 02:47:24 - Nils Langedijk
  02:47:24 - 02:47:33 - Monique Bankras-van der Klein
  02:47:33 - 02:47:34 - Maarten Poorter
  02:47:34 - 02:47:54 - Nils Langedijk
  02:47:54 - 02:47:55 - Maarten Poorter
  02:47:55 - 02:47:57 - Maarten Poorter
  02:47:57 - 02:48:00 - Nils Langedijk
  02:48:00 - 02:48:01 - Maarten Poorter
  02:48:01 - 02:48:07 - Maarten Poorter
  02:48:07 - 02:48:08 - Nils Langedijk
  02:48:08 - 02:48:42 - Nils Langedijk
  02:48:42 - 02:49:25 - Maarten Poorter
  02:49:26 - 02:49:33 - Maarten Poorter
  02:50:19 - 02:50:36 - Maarten Poorter
  02:50:38 - 02:50:55 - Floris de Boer
  02:50:55 - 02:50:58 - Maarten Poorter
  02:50:58 - 02:51:06 - Floris de Boer
  02:51:06 - 02:51:07 - Maarten Poorter
  02:51:07 - 02:51:14 - Maarten Poorter
  02:51:22 - 02:51:43 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:51:43 - 02:51:58 - Maarten Poorter
  02:51:58 - 02:52:02 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:52:02 - 02:52:19 - Maarten Poorter
  02:52:19 - 02:53:01 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:53:01 - 02:53:04 - Maarten Poorter
  02:53:04 - 02:53:05 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:53:05 - 02:53:14 - Robert Vermeulen
  02:53:14 - 02:53:59 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:53:59 - 02:54:03 - Maarten Poorter
  02:54:11 - 02:54:25 - Joke van Ruitenbeek
  02:54:25 - 02:54:30 - Maarten Poorter
  02:54:42 - 02:55:20 - Dennis Koopman
  02:55:21 - 02:55:32 - Maarten Poorter
  02:55:35 - 02:56:04 - Robert Vermeulen
  02:56:04 - 02:56:05 - Maarten Poorter
  02:56:05 - 02:56:15 - Maarten Poorter
  02:56:15 - 02:57:22 - Nils Langedijk
  02:57:24 - 02:57:25 - Maarten Poorter
  02:57:25 - 02:57:26 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:57:26 - 02:57:45 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:57:45 - 02:57:46 - Maarten Poorter
  02:57:48 - 02:58:54 - Nils Langedijk
  02:58:56 - 02:59:00 - Maarten Poorter
  02:59:00 - 02:59:05 - Nils Langedijk
  02:59:05 - 02:59:37 - Nils Langedijk
  02:59:37 - 02:59:38 - Maarten Poorter
  02:59:38 - 02:59:42 - Maarten Poorter
  02:59:43 - 03:00:20 - Dennis Koopman
  03:00:20 - 03:00:21 - Maarten Poorter
  03:00:21 - 03:00:28 - Nils Langedijk
  03:00:28 - 03:00:31 - Maarten Poorter
  03:00:31 - 03:00:33 - Dennis Koopman
  03:00:33 - 03:04:00 - Maarten Poorter
  03:04:04 - 03:04:25 - Robert Vermeulen
  03:04:25 - 03:04:27 - Maarten Poorter
  03:04:27 - 03:04:29 - Joke van Ruitenbeek
  03:04:29 - 03:04:36 - Joke van Ruitenbeek
  03:04:37 - 03:06:36 - Maarten Poorter
  03:06:40 - 03:07:58 - Willem Jan Mandersloot
  03:07:58 - 03:07:59 - Maarten Poorter
  03:07:59 - 03:08:02 - Maarten Poorter
  03:08:12 - 03:09:39 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  03:09:41 - 03:10:10 - Maarten Poorter
  03:10:10 - 03:10:24 - Milo Poland
  03:10:24 - 03:11:17 - Maarten Poorter
 24. 9
  MOGELIJKE Motie vreemd aan de orde van de dag
 25. 10

  03:11:15 - 03:11:17 - Maarten Poorter