Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Extra avond

woensdag 8 november 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
M.F. (Maarten) Poorter
Toelichting

Zo werkt het: tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen als hamerstuk of bespreekstuk. Over een bespreekstuk kunnen raadsleden nog in gesprek voor ze een besluit nemen. Meer weten over een onderwerp? Alle stukken staan in de agenda.U bent welkom bij de raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom en benoemd vervolgens de afwezigen.

  00:03:47 - 00:06:32 - Maarten Poorter
 2. 2

  Besluit

  De voorzitter geeft aan dat er diverse raadsinstrumenten zijn aangekondigd. Mevrouw Bosscher (BVNL) doet een ordevoorstel om agendapunt 8a Concept Integraal parkeerbeleid Dijk en Waard van de agenda te halen. Na stemming blijft het punt geagendeerd staan. Er zijn daarmee 3 bespreekpunten voor vanavond. Er worden stemverklaringen aangekondigd bij 2 hamerstukken.

  00:05:36 - 00:06:32 - Maarten Poorter
  00:06:32 - 00:06:33 - Carmen Bosscher
  00:06:33 - 00:07:25 - Carmen Bosscher
  00:07:25 - 00:09:23 - Maarten Poorter
  00:09:23 - 00:09:24 - Carmen Bosscher
  00:09:24 - 00:10:00 - Carmen Bosscher
  00:10:00 - 00:10:01 - Maarten Poorter
  00:10:01 - 00:10:07 - Carmen Bosscher
  00:10:07 - 00:10:08 - Maarten Poorter
  00:10:08 - 00:10:17 - Maarten Poorter
  00:10:17 - 00:10:36 - René Schoemaker
  00:10:36 - 00:14:21 - Maarten Poorter
 3. 3

  00:11:18 - 00:14:21 - Maarten Poorter
 4. 3.a

  Mevrouw Van ’t Schip-Nieuwboer heeft haar functie binnen de werkgeverscommissie neergelegd. Een nieuwe kandidaat wordt benoemd. Als er meerdere kandidaten zijn wordt er gestemd.
  De stemming is verschoven naar de raad van 28 november.

  Besluit

  Er wordt gestemd, daar er meerdere kandidaten zijn. Er zijn 31 stemmen uitgebracht: 15 voor mevrouw Bankras- van der Klein en 15 voor mevrouw Grim en één ongeldige stem. Daarmee staken de stemmen. Het agendapunt wordt op 28 november opnieuw voor de raad geagendeerd.

  00:22:37 - 00:22:41 - Maarten Poorter
  00:22:50 - 00:22:59 - Maarten Poorter
  00:22:59 - 00:23:13 - Floris de Boer
  00:23:13 - 00:23:14 - Maarten Poorter
  00:23:14 - 00:24:24 - Maarten Poorter
 5. 4

  Besluit

  Er zijn vragen van Lokaal Dijk en Waard over arbeidsomstandigheden rondom de aanleg van glasvezelkabels en vragen van BVNL over de wegwerkzaamheden aan de Middenweg.

  00:24:09 - 00:24:24 - Maarten Poorter
  00:24:24 - 00:24:29 - Lea van der Zee
  00:24:29 - 00:26:07 - Lea van der Zee
  00:26:08 - 00:26:18 - Maarten Poorter
  00:26:20 - 00:29:34 - Annette Groot
  00:29:34 - 00:29:35 - Maarten Poorter
  00:29:35 - 00:29:53 - Maarten Poorter
  00:29:56 - 00:31:01 - Dennis Koopman
  00:31:01 - 00:31:02 - Maarten Poorter
  00:31:02 - 00:31:07 - Maarten Poorter
  00:31:09 - 00:32:33 - John Does
  00:32:34 - 00:32:37 - Maarten Poorter
  00:32:38 - 00:33:07 - Carmen Bosscher
  00:33:08 - 00:33:09 - John Does
  00:33:09 - 00:33:29 - John Does
  00:33:29 - 00:34:25 - Maarten Poorter
 6. 5

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:33:41 - 00:34:25 - Maarten Poorter
 7. 6

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld.

  00:33:57 - 00:34:25 - Maarten Poorter
 8. 7

  Na de tafelbehandelingen 31 oktober en 01 november worden de stukken als hamer- of bespreekstuk ingedeeld.

  00:34:13 - 00:34:25 - Maarten Poorter
  00:34:25 - 00:34:28 - Joke van Ruitenbeek
 9. 7.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit: 
  1. Het preventie- en handhavingsplan (Alcoholwet artikel 43a) vast te stellen. 
  2. Het preventie- en handhavingsplan Preventie- en handhavingsplan Langedijk alcoholgebruik onder jongeren 2014-2016 (Alcoholwet artikel 43a) in te trekken.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. Het preventie- en handhavingsplan (Alcoholwet artikel 43a) vast te stellen.
  2. Het preventie- en handhavingsplan Preventie- en handhavingsplan Langedijk alcoholgebruik onder jongeren 2014-2016 (Alcoholwet artikel 43a) in te trekken.


  Het besluit wordt unaniem aangenomen
  Stemverklaring: Senioren Dijk en Waarden GroenLinks

  00:34:27 - 00:34:28 - Joke van Ruitenbeek
  00:34:28 - 00:34:49 - Joke van Ruitenbeek
  00:34:49 - 00:34:51 - Maarten Poorter
  00:34:51 - 00:34:52 - Quincy Naarden
  00:34:52 - 00:35:03 - Quincy Naarden
  00:35:03 - 00:35:04 - Maarten Poorter
  00:35:04 - 00:35:25 - Maarten Poorter
  00:35:26 - 00:36:02 - Carmen Bosscher
 10. 7.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Het bestemmingsplan "Uitkoopregeling Hoogspanning" zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1980.BP06HOOGSPANNING-VA01 vast te stellen. 
  2. Geen milieu-effectrapportage (m.e.r.) procedure te doorlopen. 
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. Het bestemmingsplan "Uitkoopregeling Hoogspanning" zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1980.BP06HOOGSPANNING-VA01 vast te stellen.
  2. Geen milieu-effectrapportage (m.e.r.) procedure te doorlopen.
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.


  Het besluit wordt unaniem aangenomen

  00:35:57 - 00:36:02 - Carmen Bosscher
 11. 7.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De Verordening uitvoering en handhaving Omgevingsrecht Dijk en Waard 2024 vast te stellen; 
  2. De bestaande kwaliteitsverordeningen vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht van de voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk per 1 januari 2024 in te trekken.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. De Verordening uitvoering en handhaving Omgevingsrecht Dijk en Waard 2024 vast te stellen;
  2. De bestaande kwaliteitsverordeningen vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht van de voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk per 1 januari 2024 in te trekken.


  Het besluit wordt unaniem aangenomen

  00:35:59 - 00:36:02 - Carmen Bosscher
  00:36:02 - 00:36:03 - Maarten Poorter
  00:36:03 - 00:36:04 - Maarten Poorter
  00:36:04 - 00:36:05 - Lea van der Zee
  00:36:05 - 00:36:22 - Lea van der Zee
  00:36:23 - 00:38:38 - Maarten Poorter
 12. 7.d

  Tijdens de politieke avond van 1 november is geconcludeerd dat dit punt als hamerstuk op de raad wordt geagendeerd. Aangezien er een motie is aangekondigd op dit agendapunt staat het als bespreekpunt op de agenda.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De Participatieverordening Dijk en Waard 2023 vast te stellen. 
  2. De Inspraakverordening, vastgesteld op 26 oktober 2004 door de gemeente Heerhugowaard, in te trekken 
  3. De Inspraakverordening Langedijk 2009, vastgesteld op 3 maart 2009 door de gemeente Langedijk, in te trekken.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. De Participatieverordening Dijk en Waard 2023 vast te stellen.
  2. De Inspraakverordening, vastgesteld op 26 oktober 2004 door de gemeente Heerhugowaard, in te trekken
  3. De Inspraakverordening Langedijk 2009, vastgesteld op 3 maart 2009 door de gemeente Langedijk, in te trekken.


  Het besluit wordt unaniem aangenomen


  Stemverklaring: BVNL en GL

  Toezeggingen

  Titel
  Uitwerking participatiebeleid
 13. 8

  00:36:48 - 00:38:38 - Maarten Poorter
 14. 8.a

  Stemuitslag

  voor 68%
  tegen 32%
  voor
  Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. Het integraal parkeerbeleid in concept vast te stellen. 
  2. Inwoners, ondernemers en organisaties in de gelegenheid te stellen om zienswijzen naar voren te brengen door het conceptbeleid 6 weken ter inzage te leggen. 
  3. Een incidenteel voorbereidingskrediet van € 160.000 beschikbaar te stellen voor onderzoek en ontwikkeling van het parkeercluster Stationskwartier en dit te dekken uit het later te activeren investeringskrediet.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit:
  1. Het integraal parkeerbeleid in concept vast te stellen.
  2. Inwoners, ondernemers en organisaties in de gelegenheid te stellen om zienswijzen naar voren te brengen door het conceptbeleid 6 weken ter inzage te leggen.
  3. Een incidenteel voorbereidingskrediet van € 160.000 beschikbaar te stellen voor onderzoek en ontwikkeling van het parkeercluster Stationskwartier en dit te dekken uit het later te activeren investeringskrediet.


  Het besluit wordt aangenomen
  Voor (21): LDW, D66, GL, CU, PvdA, SDW en DOP
  Tegen (10): VVD, CDA, FVD, 50PLUS en BVNL


  Amendement A Tarief tweede parkeervergunning
  We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen:
  Het raadsbesluit vast te stellen, maar het concept parkeerbeleid als volgt aan te passen:
  Op biz. 31 (en op alle plekken waar dit tarief in het document terugkomt) van het concept parkeerbeleid bij de derde bullit de tekst:
  "de 1e bewonervergunning is gratis. Bewonersvergunningen voor 2° en daaropvolgende auto's zijn betaald (€200)."


  Te schrappen en te vervangen door:
  "de 1e bewonervergunning is gratis. Bewonersvergunningen voor 2° en daaropvolgende auto's zijn betaald (€100)."


  Het amendement wordt verworpen.
  Voor (7):VVD, CDA en FVD
  Tegen (24): LDW, D66, GL, CU, 50PLUS, BVNL, PvdA, SDW en DOP


  Amendement B Tariefaanpassing parkeerkosten
  We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen en het concept parkeerbeleid als volgt aan te passen:
  Op pagina 30, de volgende tekst te schrappen:
  • Het tarief wordt verhoogd naar €2,20 per uur, waarbij het eerste uur gratis wordt;
  • Betaald parkeren geldt 24 uur per dag met een 24-uurstarief van €12. Dit bedrag is hoog genoeg om langparkeerders te verminderen en betaalbaar om incidenteel te parkeren;


  en te veranderen in:
  • Het tarief wordt verhoogd naar €2 per uur, waarbij het eerste uur gratis wordt;
  • Betaald parkeren geldt 24 uur per dag met het eerste 24-uurstarief van €6. Dit bedrag is hoog genoeg om langparkeerders te verminderen en betaalbaar om incidenteel te parkeren;


  Het amendement wordt verworpen
  Voor (10):VVD, CDA, FVD, 50PLUS en BVNL
  Tegen (21): LDW, D66, GL, CU, PvdA, SDW en DOP

  Amendementen

  Titel
  Amendement Tariefaanpassing parkeerkosten
  Amendent Tarief tweede parkeervergunning

  Moties

  Titel
  Motie 2022-03-15 Parkeerverordening
  Motie Concept Integraal Parkeerbeleid - Tussen het ''wal en het schip''

  Toezeggingen

  Titel
  In gesprek met Wereldhave (n.a.v. concept integraal parkeerbeleid)
  Kijken naar (grootte) doelgroep, vraagstuk en mogelijkheden
  00:37:32 - 00:38:38 - Maarten Poorter
  00:38:51 - 00:41:12 - Perry Stet
  00:41:12 - 00:41:19 - Maarten Poorter
  00:41:19 - 00:41:39 - Perry Stet
  00:41:39 - 00:41:41 - Maarten Poorter
  00:41:41 - 00:41:43 - Jan van der Starre
  00:41:43 - 00:42:26 - Jan van der Starre
  00:42:26 - 00:42:35 - Maarten Poorter
  00:42:35 - 00:42:45 - Jan van der Starre
  00:42:45 - 00:42:46 - Maarten Poorter
  00:42:46 - 00:43:39 - Perry Stet
  00:43:39 - 00:43:41 - Maarten Poorter
  00:43:41 - 00:44:30 - Jan van der Starre
  00:44:30 - 00:44:42 - Maarten Poorter
  00:44:42 - 00:45:06 - Carmen Bosscher
  00:45:06 - 00:45:07 - Maarten Poorter
  00:45:07 - 00:45:28 - Perry Stet
  00:45:28 - 00:45:29 - Maarten Poorter
  00:45:29 - 00:45:35 - Perry Stet
  00:45:35 - 00:45:36 - Maarten Poorter
  00:45:36 - 00:45:37 - Carmen Bosscher
  00:45:37 - 00:45:38 - Perry Stet
  00:45:38 - 00:46:00 - Carmen Bosscher
  00:46:00 - 00:46:01 - Maarten Poorter
  00:46:01 - 00:46:24 - Perry Stet
  00:46:24 - 00:46:27 - Maarten Poorter
  00:46:27 - 00:46:28 - Maarten Poorter
  00:46:28 - 00:46:29 - Perry Stet
  00:46:29 - 00:46:54 - Carmen Bosscher
  00:46:54 - 00:46:55 - Maarten Poorter
  00:46:55 - 00:47:01 - Perry Stet
  00:47:01 - 00:47:09 - Maarten Poorter
  00:47:09 - 00:47:10 - Nicky Stammis
  00:47:10 - 00:48:05 - Nicky Stammis
  00:48:05 - 00:48:08 - Maarten Poorter
  00:48:08 - 00:48:09 - Nicky Stammis
  00:48:09 - 00:48:12 - Maarten Poorter
  00:48:12 - 00:48:23 - Maarten Poorter
  00:48:23 - 00:48:46 - Perry Stet
  00:48:46 - 00:48:55 - Maarten Poorter
  00:48:55 - 00:50:55 - Perry Stet
  00:50:55 - 00:50:59 - Maarten Poorter
  00:50:59 - 00:51:00 - Maarten Poorter
  00:51:11 - 00:53:10 - Jan van der Starre
  00:53:10 - 00:53:22 - Maarten Poorter
  00:53:22 - 00:53:23 - Jan van der Starre
  00:53:23 - 00:53:33 - Maarten Poorter
  00:53:33 - 00:54:12 - Jan van der Starre
  00:54:12 - 00:54:19 - Maarten Poorter
  00:54:19 - 00:54:53 - Floris de Boer
  00:54:53 - 00:54:58 - Floris de Boer
  00:54:58 - 00:54:59 - Maarten Poorter
  00:54:59 - 00:55:23 - Jan van der Starre
  00:55:23 - 00:55:24 - Maarten Poorter
  00:55:24 - 00:55:31 - Jan van der Starre
  00:55:31 - 00:55:32 - Maarten Poorter
  00:55:32 - 00:55:33 - Floris de Boer
  00:55:33 - 00:55:50 - Floris de Boer
  00:55:50 - 00:55:52 - Maarten Poorter
  00:55:52 - 00:55:58 - Jan van der Starre
  00:55:58 - 00:56:32 - Maarten Poorter
  00:56:32 - 00:56:34 - Floris de Boer
  00:56:34 - 00:56:48 - Floris de Boer
  00:56:48 - 00:56:55 - Maarten Poorter
  00:56:55 - 00:57:06 - Floris de Boer
  00:57:06 - 00:57:07 - Maarten Poorter
  00:57:07 - 00:57:27 - Jan van der Starre
  00:57:27 - 00:57:29 - Maarten Poorter
  00:57:29 - 00:57:30 - Floris de Boer
  00:57:30 - 00:58:00 - Floris de Boer
  00:58:00 - 00:58:01 - Maarten Poorter
  00:58:01 - 00:58:02 - Maarten Poorter
  00:58:02 - 00:58:06 - Jan van der Starre
  00:58:06 - 00:58:07 - Maarten Poorter
  00:58:07 - 00:58:19 - Maarten Poorter
  00:58:26 - 01:00:51 - Nicky Stammis
  01:00:51 - 01:00:53 - Maarten Poorter
  01:00:53 - 01:01:34 - Nicky Stammis
  01:01:36 - 01:02:03 - Maarten Poorter
  01:02:11 - 01:03:38 - Jasper John
  01:03:38 - 01:03:44 - Maarten Poorter
  01:03:44 - 01:03:45 - Maarten Poorter
  01:03:45 - 01:03:46 - Floris de Boer
  01:03:46 - 01:04:24 - Floris de Boer
  01:04:24 - 01:04:25 - Maarten Poorter
  01:04:25 - 01:05:03 - Jasper John
  01:05:03 - 01:05:04 - Maarten Poorter
  01:05:05 - 01:05:30 - Floris de Boer
  01:05:30 - 01:05:31 - Jasper John
  01:05:31 - 01:05:39 - Jasper John
  01:05:39 - 01:05:44 - Maarten Poorter
  01:05:44 - 01:08:35 - Jasper John
  01:08:35 - 01:08:36 - Maarten Poorter
  01:08:36 - 01:08:48 - Maarten Poorter
  01:08:59 - 01:12:10 - Monique Bankras-van der Klein
  01:12:10 - 01:12:13 - Maarten Poorter
  01:12:13 - 01:12:14 - Monique Bankras-van der Klein
  01:12:14 - 01:12:47 - Nicky Stammis
  01:12:47 - 01:12:48 - Monique Bankras-van der Klein
  01:12:48 - 01:14:07 - Monique Bankras-van der Klein
  01:14:07 - 01:14:08 - Maarten Poorter
  01:14:08 - 01:14:10 - Monique Bankras-van der Klein
  01:14:10 - 01:14:12 - Maarten Poorter
  01:14:12 - 01:14:32 - Nicky Stammis
  01:14:32 - 01:14:33 - Maarten Poorter
  01:14:33 - 01:14:53 - Monique Bankras-van der Klein
  01:14:53 - 01:14:55 - Maarten Poorter
  01:14:55 - 01:15:01 - Nicky Stammis
  01:15:01 - 01:15:02 - Maarten Poorter
  01:15:02 - 01:15:42 - Monique Bankras-van der Klein
  01:15:42 - 01:15:46 - Maarten Poorter
  01:15:46 - 01:15:57 - Monique Bankras-van der Klein
  01:15:57 - 01:16:05 - Monique Bankras-van der Klein
  01:16:05 - 01:16:07 - Maarten Poorter
  01:16:07 - 01:16:08 - Jan van der Starre
  01:16:08 - 01:16:23 - Jan van der Starre
  01:16:23 - 01:16:24 - Maarten Poorter
  01:16:24 - 01:16:49 - Monique Bankras-van der Klein
  01:16:49 - 01:16:51 - Maarten Poorter
  01:16:51 - 01:17:09 - Jan van der Starre
  01:17:09 - 01:17:11 - Maarten Poorter
  01:17:11 - 01:17:12 - Monique Bankras-van der Klein
  01:17:12 - 01:17:17 - Maarten Poorter
  01:17:17 - 01:17:24 - Maarten Poorter
  01:17:24 - 01:18:05 - Monique Bankras-van der Klein
  01:18:05 - 01:18:08 - Maarten Poorter
  01:18:08 - 01:18:09 - Monique Bankras-van der Klein
  01:18:09 - 01:18:36 - Nicky Stammis
  01:18:36 - 01:18:37 - Maarten Poorter
  01:18:37 - 01:18:47 - Monique Bankras-van der Klein
  01:18:47 - 01:18:51 - Maarten Poorter
  01:18:51 - 01:19:05 - Maarten Poorter
  01:19:07 - 01:20:13 - Floris de Boer
  01:20:13 - 01:20:15 - Maarten Poorter
  01:20:17 - 01:20:39 - Nicky Stammis
  01:20:41 - 01:21:07 - Floris de Boer
  01:21:07 - 01:21:08 - Maarten Poorter
  01:21:09 - 01:21:17 - Nicky Stammis
  01:21:17 - 01:21:18 - Maarten Poorter
  01:21:19 - 01:22:08 - Floris de Boer
  01:22:08 - 01:22:09 - Maarten Poorter
  01:22:09 - 01:22:12 - Maarten Poorter
  01:22:12 - 01:22:50 - Jan van der Starre
  01:22:50 - 01:22:51 - Maarten Poorter
  01:22:52 - 01:22:58 - Floris de Boer
  01:22:58 - 01:22:59 - Maarten Poorter
  01:23:00 - 01:23:01 - Jan van der Starre
  01:23:01 - 01:23:18 - Jan van der Starre
  01:23:18 - 01:23:19 - Maarten Poorter
  01:23:19 - 01:23:45 - Floris de Boer
  01:23:45 - 01:23:47 - Maarten Poorter
  01:23:47 - 01:24:05 - Jan van der Starre
  01:24:06 - 01:24:07 - Maarten Poorter
  01:24:07 - 01:24:09 - Floris de Boer
  01:24:09 - 01:24:14 - Floris de Boer
  01:24:15 - 01:24:19 - Maarten Poorter
  01:24:19 - 01:24:50 - Joke van Ruitenbeek
  01:24:50 - 01:24:51 - Maarten Poorter
  01:24:51 - 01:24:52 - Floris de Boer
  01:24:52 - 01:25:14 - Floris de Boer
  01:25:14 - 01:25:16 - Maarten Poorter
  01:25:16 - 01:25:31 - Maarten Poorter
  01:25:36 - 01:26:49 - Willem Jan Mandersloot
  01:26:49 - 01:26:50 - Maarten Poorter
  01:26:50 - 01:26:51 - Nicky Stammis
  01:26:51 - 01:26:57 - Nicky Stammis
  01:26:57 - 01:27:01 - Nicky Stammis
  01:27:01 - 01:27:02 - Maarten Poorter
  01:27:03 - 01:27:07 - Willem Jan Mandersloot
  01:27:07 - 01:28:06 - Willem Jan Mandersloot
  01:28:06 - 01:28:07 - Maarten Poorter
  01:28:07 - 01:28:10 - Maarten Poorter
  01:28:24 - 01:30:30 - Carmen Bosscher
  01:30:30 - 01:30:32 - Maarten Poorter
  01:30:32 - 01:30:33 - Monique Bankras-van der Klein
  01:30:33 - 01:30:55 - Monique Bankras-van der Klein
  01:30:55 - 01:30:56 - Maarten Poorter
  01:30:56 - 01:30:58 - Monique Bankras-van der Klein
  01:30:58 - 01:30:59 - Monique Bankras-van der Klein
  01:30:59 - 01:31:00 - Carmen Bosscher
  01:31:00 - 01:31:34 - Carmen Bosscher
  01:31:34 - 01:31:35 - Maarten Poorter
  01:31:35 - 01:31:38 - Maarten Poorter
  01:31:38 - 01:32:14 - Monique Bankras-van der Klein
  01:32:14 - 01:32:15 - Monique Bankras-van der Klein
  01:32:15 - 01:32:16 - Maarten Poorter
  01:32:17 - 01:32:33 - Carmen Bosscher
  01:32:33 - 01:32:34 - Maarten Poorter
  01:32:34 - 01:32:35 - Maarten Poorter
  01:32:35 - 01:32:59 - Floris de Boer
  01:32:59 - 01:33:00 - Maarten Poorter
  01:33:02 - 01:33:16 - Carmen Bosscher
  01:33:16 - 01:33:17 - Maarten Poorter
  01:33:18 - 01:33:28 - Floris de Boer
  01:33:28 - 01:33:29 - Floris de Boer
  01:33:29 - 01:33:30 - Maarten Poorter
  01:33:30 - 01:34:32 - Carmen Bosscher
  01:34:32 - 01:34:35 - Carmen Bosscher
  01:34:35 - 01:34:37 - Maarten Poorter
  01:34:37 - 01:34:43 - Carmen Bosscher
  01:34:43 - 01:34:44 - Maarten Poorter
  01:34:44 - 01:34:45 - Maarten Poorter
  01:34:45 - 01:35:15 - Floris de Boer
  01:35:16 - 01:35:18 - Carmen Bosscher
  01:35:18 - 01:35:20 - Maarten Poorter
  01:35:20 - 01:35:38 - Maarten Poorter
  01:35:38 - 01:35:39 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:35:39 - 01:38:38 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:38:38 - 01:38:39 - Maarten Poorter
  01:38:39 - 01:38:52 - Maarten Poorter
  01:38:54 - 01:38:55 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:38:56 - 01:40:23 - Quincy Naarden
  01:40:23 - 01:40:24 - Maarten Poorter
  01:40:24 - 01:40:33 - Maarten Poorter
  01:40:47 - 01:45:19 - Nils Langedijk
  01:45:19 - 01:45:22 - Maarten Poorter
  01:45:22 - 01:45:46 - Nicky Stammis
  01:45:50 - 01:46:27 - Nils Langedijk
  01:46:27 - 01:46:28 - Maarten Poorter
  01:46:28 - 01:46:29 - Jan van der Starre
  01:46:29 - 01:46:41 - Jan van der Starre
  01:46:41 - 01:46:42 - Maarten Poorter
  01:46:42 - 01:46:44 - Nils Langedijk
  01:46:44 - 01:46:46 - Nils Langedijk
  01:46:46 - 01:46:47 - Jan van der Starre
  01:46:47 - 01:46:48 - Maarten Poorter
  01:46:48 - 01:46:56 - Jan van der Starre
  01:46:56 - 01:46:57 - Maarten Poorter
  01:46:57 - 01:46:59 - Nils Langedijk
  01:47:00 - 01:47:02 - Jan van der Starre
  01:47:02 - 01:47:07 - Jan van der Starre
  01:47:07 - 01:47:08 - Nils Langedijk
  01:47:08 - 01:47:20 - Nils Langedijk
  01:47:20 - 01:47:26 - Maarten Poorter
  01:47:26 - 01:48:05 - Carmen Bosscher
  01:48:05 - 01:48:06 - Maarten Poorter
  01:48:06 - 01:48:07 - Maarten Poorter
  01:48:10 - 01:48:26 - Nils Langedijk
  01:48:26 - 01:48:27 - Maarten Poorter
  01:48:28 - 01:48:33 - Carmen Bosscher
  01:48:35 - 01:49:01 - Nils Langedijk
  01:49:01 - 01:49:02 - Maarten Poorter
  01:49:02 - 01:49:10 - Carmen Bosscher
  01:49:10 - 01:49:13 - Maarten Poorter
  01:49:13 - 01:49:31 - Carmen Bosscher
  01:49:34 - 01:49:54 - Nils Langedijk
  01:49:54 - 01:49:58 - Maarten Poorter
  01:49:58 - 01:50:00 - Carmen Bosscher
  01:50:00 - 01:50:42 - Carmen Bosscher
  01:50:42 - 01:50:43 - Maarten Poorter
  01:50:43 - 01:50:47 - Maarten Poorter
  01:50:47 - 01:50:48 - Nils Langedijk
  01:50:48 - 01:51:10 - Nils Langedijk
  01:51:10 - 01:51:15 - Maarten Poorter
  01:51:15 - 01:51:17 - Nils Langedijk
  01:51:17 - 01:51:21 - Maarten Poorter
  01:51:21 - 01:52:45 - Nils Langedijk
  01:52:45 - 01:52:46 - Maarten Poorter
  01:52:46 - 01:53:03 - Nils Langedijk
  01:53:03 - 01:53:04 - Maarten Poorter
  01:53:05 - 01:53:32 - Nicky Stammis
  01:53:32 - 01:53:33 - Maarten Poorter
  01:53:33 - 01:54:04 - Nils Langedijk
  01:54:04 - 01:54:05 - Maarten Poorter
  01:54:05 - 01:54:06 - Nils Langedijk
  01:54:06 - 01:54:17 - Maarten Poorter
  01:54:17 - 01:56:14 - Nils Langedijk
  01:56:14 - 01:56:37 - Nils Langedijk
  01:56:37 - 01:56:38 - Maarten Poorter
  01:56:38 - 01:56:39 - Nils Langedijk
  01:56:39 - 01:56:40 - Maarten Poorter
  01:56:40 - 01:57:38 - Nils Langedijk
  01:57:38 - 01:57:40 - Maarten Poorter
  01:57:40 - 01:57:44 - Maarten Poorter
  01:57:44 - 01:57:45 - Nicky Stammis
  01:57:45 - 01:57:59 - Nicky Stammis
  01:58:04 - 01:58:45 - Nils Langedijk
  01:58:45 - 01:58:51 - Maarten Poorter
  01:58:51 - 02:00:32 - Nils Langedijk
  02:00:32 - 02:00:33 - Maarten Poorter
  02:00:33 - 02:00:34 - Maarten Poorter
  02:00:34 - 02:00:35 - Monique Bankras-van der Klein
  02:00:35 - 02:00:51 - Monique Bankras-van der Klein
  02:00:51 - 02:00:53 - Maarten Poorter
  02:00:53 - 02:00:59 - Monique Bankras-van der Klein
  02:00:59 - 02:01:01 - Maarten Poorter
  02:01:01 - 02:01:02 - Nils Langedijk
  02:01:02 - 02:01:04 - Nils Langedijk
  02:01:04 - 02:01:05 - Monique Bankras-van der Klein
  02:01:05 - 02:01:06 - Maarten Poorter
  02:01:06 - 02:01:13 - Monique Bankras-van der Klein
  02:01:13 - 02:01:15 - Maarten Poorter
  02:01:15 - 02:01:34 - Monique Bankras-van der Klein
  02:01:34 - 02:01:35 - Maarten Poorter
  02:01:35 - 02:01:36 - Maarten Poorter
  02:01:36 - 02:01:51 - Monique Bankras-van der Klein
  02:01:51 - 02:01:53 - Monique Bankras-van der Klein
  02:01:53 - 02:01:59 - Nils Langedijk
  02:01:59 - 02:02:41 - Nils Langedijk
  02:02:41 - 02:02:42 - Maarten Poorter
  02:02:42 - 02:02:44 - Monique Bankras-van der Klein
  02:02:44 - 02:02:46 - Monique Bankras-van der Klein
  02:02:46 - 02:02:47 - Maarten Poorter
  02:02:47 - 02:02:48 - Nils Langedijk
  02:02:48 - 02:02:49 - Nils Langedijk
  02:02:49 - 02:02:51 - Nicky Stammis
  02:02:51 - 02:03:01 - Nicky Stammis
  02:03:01 - 02:03:02 - Maarten Poorter
  02:03:05 - 02:03:08 - Nils Langedijk
  02:03:08 - 02:03:11 - Maarten Poorter
  02:03:12 - 02:03:16 - Maarten Poorter
  02:03:16 - 02:03:31 - Nicky Stammis
  02:03:31 - 02:03:32 - Maarten Poorter
  02:03:35 - 02:03:36 - Nils Langedijk
  02:03:36 - 02:03:53 - Nils Langedijk
  02:03:54 - 02:03:56 - Maarten Poorter
  02:03:56 - 02:04:08 - Nicky Stammis
  02:04:09 - 02:04:10 - Maarten Poorter
  02:04:13 - 02:04:15 - Nils Langedijk
  02:04:16 - 02:04:18 - Maarten Poorter
  02:04:18 - 02:04:20 - Nicky Stammis
  02:04:20 - 02:04:23 - Maarten Poorter
  02:04:23 - 02:04:50 - Nicky Stammis
  02:04:50 - 02:04:51 - Maarten Poorter
  02:04:52 - 02:05:21 - Nils Langedijk
  02:05:21 - 02:05:25 - Maarten Poorter
  02:05:25 - 02:05:48 - Perry Stet
  02:05:48 - 02:05:49 - Maarten Poorter
  02:05:49 - 02:06:23 - Nils Langedijk
  02:06:23 - 02:06:24 - Maarten Poorter
  02:06:24 - 02:06:25 - Maarten Poorter
  02:06:25 - 02:06:26 - Maarten Poorter
  02:06:26 - 02:07:05 - Jan van der Starre
  02:07:05 - 02:07:06 - Maarten Poorter
  02:07:07 - 02:07:57 - Nils Langedijk
  02:07:58 - 02:08:00 - Maarten Poorter
  02:08:00 - 02:08:09 - Jan van der Starre
  02:08:09 - 02:08:10 - Maarten Poorter
  02:08:10 - 02:08:11 - Jan van der Starre
  02:08:11 - 02:08:30 - Nils Langedijk
  02:08:30 - 02:08:31 - Jan van der Starre
  02:08:31 - 02:08:32 - Maarten Poorter
  02:08:32 - 02:08:36 - Maarten Poorter
  02:08:36 - 02:08:43 - Nils Langedijk
  02:08:43 - 02:09:09 - Nils Langedijk
  02:09:10 - 02:09:11 - Maarten Poorter
  02:09:11 - 02:09:12 - Nils Langedijk
  02:09:12 - 02:09:26 - Maarten Poorter
  02:09:26 - 02:09:29 - Nicky Stammis
  02:09:29 - 02:09:31 - Nicky Stammis
  02:09:31 - 02:09:40 - Maarten Poorter
  02:09:40 - 02:10:04 - Maarten Poorter
  02:22:44 - 02:23:01 - Maarten Poorter
  02:23:18 - 02:24:24 - Maarten Poorter
  02:24:27 - 02:25:14 - Véronique Wanst
  02:25:15 - 02:25:26 - Maarten Poorter
  02:25:34 - 02:25:36 - Lea van der Zee
  02:25:36 - 02:25:39 - Maarten Poorter
  02:25:39 - 02:26:06 - Lea van der Zee
  02:26:06 - 02:26:07 - Maarten Poorter
  02:26:07 - 02:26:09 - Maarten Poorter
  02:26:18 - 02:26:50 - Perry Stet
  02:26:50 - 02:27:03 - Maarten Poorter
  02:27:12 - 02:27:34 - Monique Bankras-van der Klein
  02:27:36 - 02:30:29 - Maarten Poorter
 15. 8.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. De Retailvisie Dijk en Waard 2023 vast te stellen. 
  2. De Visie werklocaties Dijk en Waard 2023 vast te stellen. 
  3. De Retailvisie Dijk en Waard, vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk op 17-11- 2020, in te trekken.
  4. De Retailvisie Dijk en Waard, vastgesteld door de raad van de gemeente Heerhugowaard op 24-11-2020, in te trekken. 
  5. De Visie werklocaties Dijk en Waard, vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk op 17-11-2020, in te trekken. 
  6. De Visie werklocaties Dijk en Waard, vastgesteld door de raad van de gemeente Heerhugowaard op 24-11-2020, in te trekken.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit (geamendeerd, zie 8.a.A):
  1. De Retailvisie Dijk en Waard 2023 vast te stellen, met uitzondering voor kringloopwinkels en ambachtscentra.
  2. De Visie werklocaties Dijk en Waard 2023 vast te stellen.
  3. De Retailvisie Dijk en Waard, vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk op 17-11- 2020, in te trekken.
  4. De Retailvisie Dijk en Waard, vastgesteld door de raad van de gemeente Heerhugowaard op 24-11-2020, in te trekken.
  5. De Visie werklocaties Dijk en Waard, vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk op 17-11-2020, in te trekken.
  6. De Visie werklocaties Dijk en Waard, vastgesteld door de raad van de gemeente Heerhugowaard op 24-11-2020, in te trekken.


  Het besluit wordt unaniem aangenomen  Amendement Retailvisie - Nieuw beleid voor kringloopwinkels en ambachtscentra
  We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen:
  Besluitpunt 1 aan te vullen met: met uitzondering van het beleid voor kringloopwinkels en ambachtscentra.


  Besluitpunt 1 wordt dan:
  De Retailvisie Dijk en Waard 2023 vast te stellen, met uitzondering voor kringloopwinkels en ambachtscentra.


  Het amendement wordt unaniem aangenomen
  Stemverklaring: BVNL

  Amendementen

  Titel
  Amendement Retailvisie - nieuw beleid voor kringloopwinkels en ambachtscentra
  02:29:52 - 02:30:29 - Maarten Poorter
  02:30:34 - 02:32:45 - Milo Poland
  02:32:45 - 02:33:12 - Maarten Poorter
  02:33:12 - 02:33:36 - Milo Poland
  02:33:36 - 02:33:39 - Maarten Poorter
  02:33:39 - 02:33:49 - Femke Lammerts-Dekker
  02:33:49 - 02:33:50 - Milo Poland
  02:33:50 - 02:34:33 - Milo Poland
  02:34:33 - 02:34:34 - Maarten Poorter
  02:34:34 - 02:34:38 - Femke Lammerts-Dekker
  02:34:38 - 02:34:56 - Femke Lammerts-Dekker
  02:34:56 - 02:34:57 - Milo Poland
  02:34:57 - 02:35:34 - Milo Poland
  02:35:34 - 02:35:35 - Maarten Poorter
  02:35:35 - 02:35:39 - Femke Lammerts-Dekker
  02:35:39 - 02:35:41 - Maarten Poorter
  02:35:41 - 02:35:44 - Maarten Poorter
  02:35:44 - 02:35:45 - Milo Poland
  02:35:48 - 02:35:51 - Daniëlle Barhorst
  02:35:51 - 02:35:52 - Maarten Poorter
  02:35:52 - 02:37:39 - Daniëlle Barhorst
  02:37:39 - 02:37:41 - Maarten Poorter
  02:37:41 - 02:38:03 - Maarten Poorter
  02:38:03 - 02:38:04 - Jan van der Starre
  02:38:04 - 02:38:30 - Jan van der Starre
  02:38:30 - 02:38:50 - Maarten Poorter
  02:38:52 - 02:41:43 - Fred Ruiten
  02:41:43 - 02:41:45 - Maarten Poorter
  02:41:45 - 02:42:25 - Maarten Poorter
  02:42:27 - 02:42:47 - Dennis Koopman
  02:42:47 - 02:43:48 - Maarten Poorter
 16. 8.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie 50+ (was ADW) (1), Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad besluit:
  1. het ‘Delegatiebesluit omgevingsplan’ vast te stellen, waardoor aan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheden tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan worden gedelegeerd in de volgende situaties: 
  a. het in overeenstemming brengen van het omgevingsplan met onherroepelijk geworden omgevingsvergunningen; 
  b. het uitvoeren van de instructieregels vanuit de provincie of het Rijk, voor zover hier geen afwegingsruimte in aanwezig is; 
  c. juridisch-technische en redactionele aanpassingen en correcties van omissies, verschrijvingen van het omgevingsplan, allen met geen of geringe invloed op de fysieke leefomgeving. 
  2. bijgevoegde tabel ‘Lijst van gevallen met bindend adviesrecht en participatieplicht’ voor het onderdeel ‘Bindend adviesrecht’ vast te stellen. 
  3. bijgevoegde tabel ‘Lijst van gevallen met bindend adviesrecht en participatieplicht’ voor het onderdeel ‘Verplichte participatie’ vast te stellen. 
  4. dat dit besluit in werking treedt op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt.

  Besluit

  De gemeenteraad van Dijk en Waard besluit (geamendeerd, zie 8.c.A):
  1. het ‘Delegatiebesluit omgevingsplan’ vast te stellen, waardoor aan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheden tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan worden gedelegeerd in de volgende situaties:
  a. het in overeenstemming brengen van het omgevingsplan met onherroepelijk geworden omgevingsvergunningen;
  b. het uitvoeren van de instructieregels vanuit de provincie of het Rijk, voor zover hier geen afwegingsruimte in aanwezig is;
  c. juridisch-technische en redactionele aanpassingen en correcties van omissies, verschrijvingen van het omgevingsplan, allen met geen of geringe invloed op de fysieke leefomgeving.
  2. bijgevoegde tabel ‘Lijst van gevallen met bindend adviesrecht en participatieplicht’ voor het onderdeel ‘Bindend adviesrecht’ vast te stellen.
  3. bijgevoegde tabel ‘Lijst van gevallen met bindend adviesrecht en participatieplicht’ voor het onderdeel ‘Verplichte participatie’ vast te stellen.
  4. dat dit besluit in werking treedt op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt.


  Het besluit wordt unaniem aangenomen.  Amendement 8cA:Windmolens
  Wijzigt in Lijst van gevallen waar de gemeenteraad bindend advies geeft:
  Het realiseren van één of meer windturbine(s) met een ashoogte van 15 meter of hoger.
  In
  Het realiseren van één of meer windturbine(s) ongeacht de hoogte.


  Het amendement wordt unaniem aangenomen

  Amendementen

  Titel
  Amendement Windmolens
  02:43:36 - 02:43:48 - Maarten Poorter
  02:43:48 - 02:43:49 - Lea van der Zee
  02:43:49 - 02:44:26 - Lea van der Zee
  02:44:26 - 02:45:48 - Maarten Poorter
  02:45:51 - 02:46:18 - Maarten Poorter
 17. 9
  MOGELIJKE Motie vreemd aan de orde van de dag