Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Tafel de Binding

(oordeelsvormend)

dinsdag 28 maart 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Werkcafé De Binding

Voorzitter
Anja Grim
Toelichting

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar.

De raad beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Door van u te laten horen, kan u invloed hebben op wat de raad besluit.

Wilt u iets zeggen over iets dat op de agenda staat? Zit dan aan tafel bij onderwerpen over beeldvorming. Of spreek 5 minuten bij onderwerpen over oordeelsvorming. Meldt u aan bij de griffie via griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. 1
    Opening en mededelingen
  2. 2
    Vaststellen agenda
  3. 6
    Sluiting