Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

maandag 3 januari 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
J.P. (Peter) Rehwinkel
Toelichting

Om het beeldverslag van de vergadering te bekijken klikt u deze link:
https://channel.royalcast.com/landingpage/dijkenwaard/20220103\_1/

Agendapunten

 1. 1
  Aanvang 20:00 uur
 2. 2
  Opening en welkom
 3. 3
  Installatie en beëdiging raadsleden
 4. 4
  Installatietoespraak burgemeester
 5. 5
  Mededelingen
 6. 7

  Besluit

  1. De aanwijzing van de heer J.A. Vullings tot griffier te beëindigen.
  2. De aanwijzing van mevrouw B.M.M. de Jong tot plaatsvervangend griffier te beëindigen.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 januari 2022

  Algemene stemmen

 7. 8

  Besluit

  1. De heer R. (Ronald) Vennik te aan te wijzen als griffier van de gemeente Dijk en Waard;
  2. De heer H. (Hans) Wijnveen aan te wijzen als plaatsvervangend griffier van de gemeente Dijk
  en Waard
  3. Mevrouw drs. K.I. (Karin) Hannink aan te wijzen als 2e
   plaatsvervangend griffier van de
  gemeente Dijk en Waard.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 januari 2022

  Algemene stemmen

 8. 9

  Besluit

  1. Het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de
  gemeente Dijk en Waard vast te stellen en per 3 januari 2022 in werking te laten treden,
  onder gelijktijdige intrekking van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere
  werkzaamheden van de gemeenteraden van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk, de
  verordening op de commissies van de gemeente Heerhugowaard en de verordening op de
  fora van de gemeente Langedijk.
  2. Deze besluiten bekend te maken via Overheid.nl.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 januari 2022

  Algemene stemmen

 9. 10

  Besluit

  besluit:
  De Verordening Werkgeverscommissie gemeente Dijk en Waard vast te stellen.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 januari 2022

  Algemene stemmen

 10. 11

  Besluit

  vast te stellen de navolgende Instructie:
  Instructie voor de griffier gemeente Dijk en Waard 2022

  Algemene stemmen

 11. 12

  Besluit

  te benoemen tot wethouder van de gemeente Dijk en Waard:
  - J.M. Does, namens fractie DOP (in voltijd)
  - R.H. Schoemaker, namens de fractie DOP (in voltijd)
  - N. Langedijk, namens de fractie LDW (in voltijd)
  - G.J. Rep, namens de fractie LDW (in voltijd)
  - A.M. Groot, namens de fractie Senioren Dijk en Waard (in voltijd)
  - F. Hoekstra, namens de fractie VVD (in voltijd).
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 januari 2022

  Uitslag schriftelijke stemming:
  33 geldige stemmen.
  J.M. Does:32
  R.H. Schoemaker:24
  N. Langedijk:32
  G.J. Rep: 28
  A.M. Groot:33
  F. Hoekstra: 30


  Dhr. Thomas heeft zijn stembiljet na het meedelen van de uitslag ingeleverd. Deze is samen met de andere stembiljetten ingenomen en vernietigd door de griffier.

 12. 13

  Besluit

  de volgende personen toe te laten als raadslid:
  1. N.F. (Francis) de Nijs (fractie DOP)
  2. H.G. (Henk) Corbee
  3.L.C. (Lea) van der Zee(fractie LDW)
  4.B. (Ben) Hoejenbos (fractie VVD)
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 januari 2022

 13. 14

  Besluit

  de volgende personen te benoemen tot fractievertegenwoordiger:
  - namens de fractie LDW: N. van der Wel; C. van Hoorn - Danenberg
  - namens de fractie VVD: W. Boer; R. Vermeulen
  - namens de fractie SDW: R. den Bak
  - namens de fractie D66: J. van Ling; P. Stet
  - namens de fractie GL: R. Korbijn; M. Schoutsen
  - namens de fractie FvD; M. Goselink; R. Lute
  - namens de fractie CDA: M. Walter; E. Wegman; N. Kevek
  - namens de fractie PvdA: H. Louis; J. Hink; M. Hageman
  - namens de fractie CU: J. Koning
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 januari 2022

  Algemene stemmen

 14. 15

  Besluit

  De volgende raadsleden te benoemen tot lid van de Agenda Commissie:
  1. J. Kramer
  2. A. Kloosterboer
  3. S. Visser
  4. D. Koopman


  Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 januari 2022

  Algemene stemmen

 15. 16

  Besluit

  te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie:
  1.C. van ’t Schip (DOP);
  2.A.E. Kloosterboer (LDW);
  3.V.T.A. Wanst (VVD)
  4.W.J. Mandersloot (SDW)
  T.J. Visser-Hogeterp (CU)


  Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 januari 2022

  Uitslag schriftelijke stemming:
  36 geldige stemmen.
  1.C. van ’t Schip: 34
  2.A.E. Kloosterboer: 30
  3.V.T.A. Wanst:35
  4.W.J. Mandersloot: 36
  5. T. Groot:10
  6. T.J. Visser-Hogeterp: 36

 16. 17

  Besluit

  de volgende raadsleden en/of fractievertegenwoordigers te benoemen tot lid van de
  Auditcommissie:
  1. K. Tesselaar
  2. J. Bakkum
  3. B. Hoejenbos
  4. S. Visser
  5. F. Ruiten


  Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 januari 2022

  Uitslag schriftelijke stemming:
  36 geldige stemmen.
  1. K. Tesselaar:26
  2. J. Bakkum:19
  3. B. Hoejenbos: 26
  4. J. van der Starre: 6
  5. S. Visser: 22
  6. M. Schoutsen: 14
  7. R. Lute: 4
  8. M. Walter: 15
  9. H. Louis: 16
  10. F. Ruiten: 29

 17. 18

  Besluit

  besluit:
  a. J. Nieuwenhuizen te benoemen tot 1e
      plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad;
  b. F. Ruiten te benoemen tot 2e
      plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad;
  c. de onder a. en b. benoemde personen in die volgorde tevens te belasten met de
      waarneming van het ambt van burgemeester bij verhindering of ontstentenis van de
      burgemeester én alle  wethouders.


  Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 januari 2022

  Uitslag schriftelijke stemming 1e ronde
  36 geldige stemmen.
  1e: J. Nieuwenhuizen: 26
  1e: J. van der Starre:3
  1e: J. John: 4
  1e: F. Ruiten: 3


  2e: J. van der Starre: 13
  2e:J. John: 7
  2e: F. Ruiten: 16


  Uitslag schriftelijke stemming 2e ronde uitsluitend voor 2e plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.
  36 geldige stemmen.
  2e: J. van der Starre: 11
  2e:J. John: 6
  2e: F. Ruiten: 19

 18. 19

  Besluit

  de volgende raadsleden te benoemen tot tafel-voorzitter van de Politieke Avonden:
  1. F. de Nijs
  2. J. Kramer
  3. A. Kloosterboer
  4. F. de Boer
  5. E. Nieuwland
  6. J. Nieuwenhuizen
  7. V. Wanst
  8. F. Lammerts
  9. A. Grim
  10. F. Ruiten
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 januari 2022


  Algemene stemmen

 19. 20

  Besluit

  besluit:
  1. De gedragscode voor de gemeenteraad van Dijk en Waard vast te stellen;
  2. De gedragscode voor de gemeenteraad van Langedijk, vastgesteld op 25 februari 2020,
       in te trekken voor zover deze van toepassing is op raadsleden;
  3. De gedragscode voor de gemeenteraad, burgemeester en wethouders van
      Heerhugowaard d.d. 24 november 2015, in te trekken voor zover deze van toepassing
      is op raadsleden;
  4. De gedragscode voor de gemeenteraad van Heerhugowaard d.d. 24 november 2015, in
      te trekken.
  5. De gedragscode publiceren persoonsgegevens door raad en griffie Dijk en Waard vast       te stellen;
  6. De gedragscode publiceren persoonsgegevens door raad en griffie, vastgesteld door de
      gemeenteraad van Heerhugowaard op 30 oktober 2019, in te trekken.


  Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 januari 2022


  Algemene stemmen

 20. 21

  Besluit

  besluit:
  1. de “Verordening rechtspositie raads- en fractievertegenwoordigers gemeente Dijk en
      Waard  2022” vast te stellen;
  2. de nagenoemde verordeningen in te trekken:
   - Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Heerhugowaard 2016;
   - Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Heerhugowaard 2019;
   - Verordening raads- en burgerraadsleden Langedijk


  Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 januari 2022


  Algemene stemmen

 21. 22

  Besluit

  1. De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Dijk en Waard 2022 vast te
      stellen.
  2. De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Langedijk, vastgesteld op 6
      maart 2018, in te trekken.
  3. De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Heerhugowaard, vastgesteld
      op 28 juni 2016, in te trekken.


  Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 januari 2022


  Algemene stemmen

 22. 23
  Sluiting