Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 29 november 2022

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
M. (Maarten) Poorter
Toelichting

Zo werkt het: tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen als hamerstuk of bespreekstuk. Over een bespreekstuk kunnen raadsleden nog in gesprek voor ze een besluit nemen. Meer weten over een onderwerp? Alle stukken staan in de agenda.


U bent welkom bij de raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:37 - 00:02:41 - Maarten Poorter
  00:02:54 - 00:04:49 - Maarten Poorter
  00:05:17 - 00:05:43 - Tag 2 Insprekerspas
  00:05:45 - 00:05:57 - Maarten Poorter
  00:05:59 - 00:06:59 - John Does
  00:07:00 - 00:07:21 - Maarten Poorter
  00:07:42 - 00:08:03 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:08:04 - 00:10:53 - Maarten Poorter
  00:10:54 - 00:11:08 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:11:08 - 00:11:09 - Carmen Bosscher
  00:11:09 - 00:11:53 - Carmen Bosscher
  00:11:54 - 00:11:55 - Carmen Bosscher
  00:11:55 - 00:11:57 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:11:57 - 00:11:58 - Carmen Bosscher
  00:11:58 - 00:12:38 - Maarten Poorter
  00:12:38 - 00:12:42 - Maarten Poorter
  00:12:42 - 00:12:49 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:12:55 - 00:12:56 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:13:01 - 00:16:41 - Maarten Poorter
 2. 2

  00:13:14 - 00:16:41 - Maarten Poorter
  00:16:41 - 00:16:42 - Anja Grim
  00:16:42 - 00:16:58 - Anja Grim
  00:16:59 - 00:18:30 - Maarten Poorter
  00:18:30 - 00:19:09 - B. Hoejenbos
  00:19:10 - 00:20:30 - Maarten Poorter
 3. 2.a

  Besluit

  De raad besluit de heer P.A. Stet toe te laten als lid van de gemeenteraad.

  Dhr. Stet (D66) legt ten overstaan van de voorzitter de verklaring en belofte af.

  00:19:51 - 00:20:30 - Maarten Poorter
  00:20:38 - 00:21:18 - Rob Lute
  00:21:18 - 00:21:19 - Maarten Poorter
  00:21:19 - 00:21:26 - Maarten Poorter
  00:21:42 - 00:22:33 - Maarten Poorter
  00:23:09 - 00:26:16 - Maarten Poorter
 4. 2.b

  Besluit

  De raad besluit de heer D.R. Pheijffer te benoemen tot fractievertegenwoordiger namens de fractie D66.

  Voor deze benoeming is schriftelijk gestemd. De voorzitter van het tijdelijke stembureau mw. Bankras-van der Klein maakt bekend dat er 33 stembriefjes zijn ingeleverd, waarvan 33 stemmen voor de benoeming.


  Dhr. Pheijffer (D66) legt ten overstaan van de voorzitter de verklaring en belofte af.

  00:23:39 - 00:26:16 - Maarten Poorter
  00:47:41 - 00:47:47 - Maarten Poorter
  00:47:47 - 00:47:51 - Monique Bankras-van der Klein
  00:47:51 - 00:49:30 - Monique Bankras-van der Klein
 5. 2.c

  Besluit

  De raad besluit de heer P. Tijsen te benoemen tot fractievertegenwoordiger namens de fractie VVD.

  Voor deze benoeming is schriftelijk gestemd. De voorzitter van het tijdelijke stembureau mw. Bankras-van der Klein maakt bekend dat er 33 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 33 stemmen vóór de benoeming.


  Dhr. Tijsen (VVD) legt ten overstaan van de voorzitter de verklaring en belofte af

  00:48:18 - 00:49:30 - Monique Bankras-van der Klein
 6. 2.d

  Besluit

  De raad besluit de heer P.A. Stet te benoemen als lid van de agendacommissie.

  Voor deze benoeming is schriftelijk gestemd. De voorzitter van het tijdelijke stembureau mw. Bankras-van der Klein maakt bekend dat er 33 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 33 stemmen vóór de benoeming.

  00:48:25 - 00:49:30 - Monique Bankras-van der Klein
 7. 2.e

  Besluit

  De raad besluit te benoemen tot lid van de auditcommissie: dhr. M. Walter.

  Voor deze benoeming is schriftelijk gestemd. De voorzitter van het tijdelijke stembureau mw. Bankras-van der Klein maakt bekend dat er 33 stemmen zijn uitgebracht, met de volgende uitslag:
  Mw. van Ling-Wanst: 5
  Dhr. Louis: 10
  Dhr. Walter: 13
  Dhr. Van Dongen: 5

  00:48:44 - 00:49:30 - Monique Bankras-van der Klein
 8. 2.f

  Besluit

  De raad besluit te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie:
  1. de heer J.J. van der Starre;
  2. de heer R. Lute.

  Voor deze benoemingen is schriftelijk gestemd. De voorzitter van het tijdelijke stembureau mw. Bankras-van der Klein maakt bekend dat er 33 stemmen zijn uitgebracht, met de volgende uitslag:
  Dhr. Van der Starre: 24 stemmen voor, 8 stemmen tegen en 1 ongeldig.
  Dhr. Lute: 22 stemmen voor, 9 stemmen tegen en 2 ongeldig.

  00:49:06 - 00:49:30 - Monique Bankras-van der Klein
  00:49:31 - 00:50:18 - Maarten Poorter
  00:50:43 - 00:51:43 - Maarten Poorter
  00:52:39 - 00:53:21 - Maarten Poorter
 9. 3

  00:52:52 - 00:53:21 - Maarten Poorter
  00:53:22 - 00:55:02 - Carmen Bosscher
  00:55:02 - 00:55:04 - Maarten Poorter
  00:55:04 - 00:55:14 - Carmen Bosscher
  00:55:14 - 00:55:17 - Carmen Bosscher
  00:55:20 - 00:58:05 - René Schoemaker
  00:58:05 - 00:58:06 - Maarten Poorter
  00:58:06 - 00:58:10 - Maarten Poorter
  00:58:13 - 00:59:16 - Carmen Bosscher
  00:59:16 - 00:59:17 - Maarten Poorter
  00:59:17 - 00:59:18 - Maarten Poorter
  00:59:18 - 00:59:50 - René Schoemaker
  00:59:51 - 01:00:05 - Maarten Poorter
  01:00:06 - 01:01:28 - Jasper Nieuwenhuizen
  01:01:28 - 01:01:35 - Maarten Poorter
  01:01:42 - 01:02:47 - John Does
  01:02:48 - 01:07:48 - Maarten Poorter
 10. 4

 11. 7

  01:04:20 - 01:07:48 - Maarten Poorter
 12. 7.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie ChristenUnie (CU) (1), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de raad unaniem:
  1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van basisschool De
  Helix van € 472.000,-;
  2. Dit bedrag te dekken uit de in de lopende begroting opgenomen middelen voor
  scholenhuisvesting in de Draai;
  3. Het college te mandateren om binnen de ruimte die de begrotingspost scholenhuisvesting in De Draai biedt indien nodig een besluit te nemen over een aanvullend krediet voor de nieuwbouw van De Nieuwe Draai onder de voorwaarde dat het college de raad hierover onmiddellijk informeert;
  4. Het college de opdracht te geven om in het proces integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) inzichtelijk te maken welke voorzieningen voor scholenhuisvesting er de komende jaren in De Draai nodig zijn en welke aanvullende middelen hiervoor in de begroting moeten worden opgenomen.

 13. 7.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie ChristenUnie (CU) (1), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de raad unaniem:
  De Algemene Subsidieverordening Dijk en Waard 2022 vast te stellen, conform bijlage 1 Algemene subsidieverordening Dijk en Waard 2022.

 14. 8

  01:06:46 - 01:07:48 - Maarten Poorter
 15. 8.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie ChristenUnie (CU) (1), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  Na beraadslaging stemt de raad eerst over het amendement, ingediend door de fracties BVNL en ADW.
  Het amendement is met 9 stemmen voor en 24 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: D66, GL, PvdA en BVNL
  Tegen stemden: DOP, LDW, VVD, SDW, CDA, CU, FvD.
  De fractie VVD legde een stemverklaring af.


  De raad besluit unaniem:
  1. De Verordening bekostiging leerlingenvervoer Dijk en Waard 2023 vast te stellen.
  2. De verordening Leerlingenvervoer Heerhugowaard en de verordening leerlingenvervoer gemeente Langedijk 2010 in te trekken.

  Amendementen

  Titel
  Amendement BVNL, ADW - Verordening leerlingenvervoer
  01:06:55 - 01:07:48 - Maarten Poorter
  01:08:01 - 01:11:02 - Carmen Bosscher
  01:11:02 - 01:11:06 - Maarten Poorter
  01:11:06 - 01:11:07 - Willem Jan Mandersloot
  01:11:07 - 01:11:29 - Willem Jan Mandersloot
  01:11:29 - 01:11:30 - Carmen Bosscher
  01:11:30 - 01:12:25 - Carmen Bosscher
  01:12:25 - 01:12:30 - Maarten Poorter
  01:12:30 - 01:12:31 - Maarten Poorter
  01:12:31 - 01:13:17 - Monique Bankras-van der Klein
  01:13:17 - 01:13:20 - Maarten Poorter
  01:13:21 - 01:14:40 - Carmen Bosscher
  01:14:40 - 01:14:41 - Maarten Poorter
  01:14:41 - 01:14:42 - Monique Bankras-van der Klein
  01:14:42 - 01:15:12 - Monique Bankras-van der Klein
  01:15:13 - 01:15:14 - Maarten Poorter
  01:15:14 - 01:15:27 - Carmen Bosscher
  01:15:27 - 01:15:30 - Carmen Bosscher
  01:15:30 - 01:15:36 - Maarten Poorter
  01:15:36 - 01:16:20 - Anja Grim
  01:16:20 - 01:16:21 - Maarten Poorter
  01:16:21 - 01:16:46 - Carmen Bosscher
  01:16:46 - 01:16:47 - Maarten Poorter
  01:16:47 - 01:16:48 - Maarten Poorter
  01:16:48 - 01:17:53 - Véronique Wanst
  01:17:53 - 01:17:55 - Maarten Poorter
  01:17:57 - 01:18:37 - Carmen Bosscher
  01:18:37 - 01:18:39 - Maarten Poorter
  01:18:39 - 01:18:40 - Véronique Wanst
  01:18:40 - 01:19:14 - Véronique Wanst
  01:19:14 - 01:19:15 - Maarten Poorter
  01:19:16 - 01:19:29 - Carmen Bosscher
  01:19:29 - 01:19:31 - Maarten Poorter
  01:19:32 - 01:20:14 - Jorrit Bakkum
  01:20:14 - 01:20:15 - Maarten Poorter
  01:20:16 - 01:21:15 - Carmen Bosscher
  01:21:15 - 01:21:16 - Maarten Poorter
  01:21:16 - 01:21:17 - Carmen Bosscher
  01:21:18 - 01:21:50 - Jorrit Bakkum
  01:21:50 - 01:21:51 - Maarten Poorter
  01:21:51 - 01:21:52 - Maarten Poorter
  01:21:52 - 01:22:00 - Carmen Bosscher
  01:22:00 - 01:22:02 - Carmen Bosscher
  01:22:02 - 01:22:04 - Maarten Poorter
  01:22:04 - 01:22:24 - Maarten Poorter
  01:22:28 - 01:24:06 - John Does
  01:24:06 - 01:24:08 - Maarten Poorter
  01:24:08 - 01:24:09 - John Does
  01:24:09 - 01:24:21 - Maarten Poorter
  01:24:21 - 01:24:23 - Maarten Poorter
  01:24:23 - 01:25:12 - Carmen Bosscher
  01:25:12 - 01:25:13 - John Does
  01:25:13 - 01:25:36 - Carmen Bosscher
  01:25:36 - 01:25:53 - Maarten Poorter
  01:25:53 - 01:25:54 - John Does
  01:25:54 - 01:26:00 - Carmen Bosscher
  01:26:00 - 01:26:02 - Maarten Poorter
  01:26:02 - 01:26:56 - John Does
  01:26:56 - 01:26:57 - Maarten Poorter
  01:26:57 - 01:26:59 - Maarten Poorter
  01:26:59 - 01:27:23 - Carmen Bosscher
  01:27:23 - 01:27:24 - John Does
  01:27:24 - 01:27:45 - John Does
  01:27:45 - 01:27:46 - Maarten Poorter
  01:27:46 - 01:27:47 - Carmen Bosscher
  01:27:47 - 01:27:55 - Carmen Bosscher
  01:27:55 - 01:27:56 - John Does
  01:27:56 - 01:27:57 - Maarten Poorter
  01:27:57 - 01:27:58 - John Does
  01:27:58 - 01:27:59 - Carmen Bosscher
  01:27:59 - 01:28:03 - John Does
  01:28:04 - 01:28:06 - Maarten Poorter
  01:28:07 - 01:28:45 - Anja Grim
  01:28:46 - 01:28:47 - Maarten Poorter
  01:28:47 - 01:28:48 - John Does
  01:28:48 - 01:28:51 - John Does
  01:28:52 - 01:28:54 - Maarten Poorter
  01:28:59 - 01:29:10 - Daniëlle Barhorst
  01:29:10 - 01:29:11 - Maarten Poorter
  01:29:12 - 01:29:27 - John Does
  01:29:29 - 01:29:31 - Maarten Poorter
  01:29:31 - 01:29:32 - Daniëlle Barhorst
  01:29:32 - 01:29:36 - Daniëlle Barhorst
  01:29:36 - 01:29:38 - Maarten Poorter
  01:29:38 - 01:30:17 - Véronique Wanst
  01:30:17 - 01:30:18 - Maarten Poorter
  01:30:18 - 01:30:32 - John Does
  01:30:32 - 01:30:52 - Maarten Poorter
  01:31:02 - 01:32:19 - Tag 2 Insprekerspas
  01:32:19 - 01:32:22 - Maarten Poorter
  01:32:22 - 01:32:24 - Maarten Poorter
  01:32:25 - 01:32:28 - Daniëlle Barhorst
  01:32:32 - 01:33:54 - Daniëlle Barhorst
  01:33:54 - 01:33:58 - Maarten Poorter
  01:33:58 - 01:34:21 - Tag 2 Insprekerspas
  01:34:21 - 01:34:23 - Tag 2 Insprekerspas
  01:34:23 - 01:34:25 - Maarten Poorter
  01:34:25 - 01:34:26 - Maarten Poorter
  01:34:28 - 01:35:01 - Jorrit Bakkum
  01:35:01 - 01:35:11 - Maarten Poorter
  01:35:11 - 01:35:17 - Tag 2 Insprekerspas
  01:35:17 - 01:35:20 - Tag 2 Insprekerspas
  01:35:20 - 01:35:21 - Maarten Poorter
  01:35:21 - 01:35:57 - Maarten Poorter
  01:36:04 - 01:36:19 - Véronique Wanst
  01:36:19 - 01:36:20 - Maarten Poorter
  01:36:20 - 01:38:57 - Maarten Poorter
 16. 8.b

  Stemuitslag

  voor 79%
  tegen 21%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie ChristenUnie (CU) (1), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie BVNL (2), Fractie VVD (5)

  Besluit

  Na beraadslaging stemt de raad eerst over het amendement, ingediend door de fractie D66. Het amendement is met 9 stemmen voor en 24 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: D66, BVNL en de leden Hoejenbos, Lammerts, Vermeulen en Wanst.
  Tegen stemden: DOP, LDW, SDW, GL, CDA, PvdA, CU, FvD en het lid Nieuwenhuizen.


  De raad besluit met 26 stemmen voor en 7 stemmen tegen:
  1. De kaders voor de pilot Armoedebeleid 2023-2024 Dijk en Waard vast te stellen, inhoudend:
  1.1. De doelgroep vergroten door de inkomensgrens voor de bijzondere bijstand van 120% naar 150% wettelijk sociaal minimum (wsm) te verhogen, waarbij de vergoeding voor huishoudens tot 120% wsm 100% van het aangevraagde bedrag blijft en voor de huishoudens tussen de 120% en 150% wsm de vergoeding 50% wordt
  1.2. Een toeslag van € 130 voor senioren op de Meedoenpas Dijk en Waard en deze vrij besteedbaar maken bij aangesloten winkels voor noodzakelijke uitgaven, waardoor het budget voor senioren van € 170 naar dan € 300 gaat
  1.3. De bestedingsmogelijkheden van de Meedoenpas Dijk en Waard verbreden en het aantal aangesloten winkels vergroten, zodat de Meedoenpas beter aansluit bij de behoefte van de minima
  1.4. Het voorzieningenpakket uitbreiden met een uitstroompremie ter hoogte van het maximaal toegestane belastingvrije bedrag per jaar voor langdurig bijstands-
  gerechtigden
  1.5. Het voorzieningenpakket uitbreiden met een vrijwilligerspremie ter hoogte van het maximaal toegestane belastingvrije bedrag per jaar voor langdurig bijstands-
  gerechtigden die geen vergoeding krijgen voor hun vrijwilligerswerk
  1.6. Het project Samenwerking rondom preventie met als doel intensivering van preventie en vroegsignalering van armoede en schulden met de maatschappelijke partners starten
  1.7. Het project Integrale uitvoering met als doel intensivering van integrale en kindgerichte uitvoering rondom schulden, armoede, jeugdhulp en wmo starten en hiervoor een regelluw budget van € 30.000 ter beschikking stellen uit de huidige budgetten wmo en jeugd
  2. Voor de uitvoering van de pilot Armoedebeleid 2023-2024 een budget van € 758.000 voor de jaren 2023 en 2024 ter beschikking te stellen


  Voor stemden: DOP, LDW, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU, FvD
  Tegen stemden: VVD en BVNL


  ++Stemming over de moties
  ++
  Motie 1 - Fysieke Sociale Kaart
  Indieners: Dhr. Ruiten (CU), mw. Ajouaau (PvdA) en Mw. van Eijk (GL)
  Motie 01 is met 10 stemmen voor en 23 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: D66, GL, PvdA, CU, BVNL
  Tegen stemden: DOP, LDW, VVD, SDW, CDA, FvD


  Motie 2 – Betere samenwerking en communicatie
  Indieners: Dhr. Ruiten (CU), mw. Ajouaau (PvdA) en Mw. van Eijk (GL)
  Motie 02 is met 10 stemmen voor en 23 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: D66, GL, PvdA, CU, BVNL
  Tegen stemden: DOP, LDW, VVD, SDW, CDA, FvD


  Motie 3 – Armoedebestrijding voor alle minima
  Indieners: Dhr. Ruiten (CU), mw. Ajouaau (PvdA) en Mw. van Eijk (GL)
  Motie 03 is met 20 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen.
  Voor stemden: DOP, LDW, SDW, GL, PvdA, CU
  Tegen stemden: VVD, D66, CDA, BVNL, FvD


  Motie 4 – Weg met de armoedeval
  Indieners: Dhr. John (CDA), mw. Grim (D66), mw. Wanst (VVD)
  Motie 04 is unaniem aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement D66 - Armoedebestrijding voor alle minima

  Moties

  Titel
  Motie CDA D66 VVD - Armoedeval
  Motie CU PvdA GL - Armoedebestrijding voor alle minima
  Motie CU PvdA GL - Betere samenwerking en communicatie
  Motie CU PvdA GL - Fysieke Sociale Kaart
  01:38:01 - 01:38:57 - Maarten Poorter
  01:38:57 - 01:38:58 - Jasper Nieuwenhuizen
  01:38:58 - 01:39:15 - Jasper Nieuwenhuizen
  01:39:15 - 01:39:16 - Maarten Poorter
  01:39:16 - 01:39:21 - Maarten Poorter
  01:51:28 - 01:52:16 - Maarten Poorter
  01:52:23 - 01:56:10 - Fred Ruiten
  01:56:10 - 01:56:30 - Maarten Poorter
  01:56:30 - 01:56:34 - Véronique Wanst
  01:56:34 - 01:56:37 - Véronique Wanst
  01:56:37 - 01:56:38 - Maarten Poorter
  01:56:38 - 01:56:42 - Fred Ruiten
  01:56:42 - 01:56:43 - Maarten Poorter
  01:56:43 - 01:56:53 - Fred Ruiten
  01:56:54 - 01:56:55 - Maarten Poorter
  01:56:55 - 01:57:13 - Véronique Wanst
  01:57:14 - 01:57:15 - Maarten Poorter
  01:57:15 - 01:57:24 - Fred Ruiten
  01:57:26 - 01:57:28 - Véronique Wanst
  01:57:28 - 01:57:53 - Véronique Wanst
  01:57:53 - 01:57:54 - Maarten Poorter
  01:57:54 - 01:58:20 - Fred Ruiten
  01:58:20 - 01:58:22 - Maarten Poorter
  01:58:23 - 01:58:32 - Anja Grim
  01:58:32 - 01:58:33 - Maarten Poorter
  01:58:33 - 01:58:34 - Fred Ruiten
  01:58:34 - 01:58:55 - Fred Ruiten
  01:58:55 - 01:58:56 - Maarten Poorter
  01:58:56 - 01:58:57 - Fred Ruiten
  01:58:58 - 01:59:01 - Maarten Poorter
  01:59:02 - 01:59:20 - Francis de Nijs - van Marle
  01:59:20 - 01:59:21 - Maarten Poorter
  01:59:21 - 02:00:03 - Fred Ruiten
  02:00:03 - 02:00:06 - Maarten Poorter
  02:00:06 - 02:00:20 - Francis de Nijs - van Marle
  02:00:20 - 02:00:23 - Fred Ruiten
  02:00:23 - 02:00:25 - Fred Ruiten
  02:00:25 - 02:00:50 - Fred Ruiten
  02:00:50 - 02:00:52 - Maarten Poorter
  02:00:52 - 02:00:54 - Francis de Nijs - van Marle
  02:00:54 - 02:01:05 - Francis de Nijs - van Marle
  02:01:05 - 02:01:07 - Maarten Poorter
  02:01:07 - 02:01:09 - Francis de Nijs - van Marle
  02:01:09 - 02:01:26 - Fred Ruiten
  02:01:26 - 02:01:30 - Maarten Poorter
  02:01:30 - 02:01:35 - Maarten Poorter
  02:01:36 - 02:02:14 - Willem Jan Mandersloot
  02:02:14 - 02:02:15 - Maarten Poorter
  02:02:15 - 02:02:16 - Fred Ruiten
  02:02:16 - 02:02:37 - Fred Ruiten
  02:02:37 - 02:02:38 - Maarten Poorter
  02:02:38 - 02:02:39 - Willem Jan Mandersloot
  02:02:39 - 02:02:59 - Willem Jan Mandersloot
  02:02:59 - 02:03:00 - Fred Ruiten
  02:03:00 - 02:03:17 - Fred Ruiten
  02:03:18 - 02:03:35 - Maarten Poorter
  02:03:36 - 02:03:52 - Francis de Nijs - van Marle
  02:03:52 - 02:03:53 - Maarten Poorter
  02:03:53 - 02:03:54 - Fred Ruiten
  02:03:54 - 02:03:59 - Fred Ruiten
  02:03:59 - 02:04:16 - Fred Ruiten
  02:04:16 - 02:04:18 - Maarten Poorter
  02:04:19 - 02:04:43 - Francis de Nijs - van Marle
  02:04:43 - 02:04:44 - Maarten Poorter
  02:04:44 - 02:04:46 - Fred Ruiten
  02:04:46 - 02:05:05 - Fred Ruiten
  02:05:06 - 02:05:10 - Maarten Poorter
  02:05:11 - 02:05:16 - Carmen Bosscher
  02:05:16 - 02:05:17 - Maarten Poorter
  02:05:17 - 02:05:48 - Carmen Bosscher
  02:05:48 - 02:05:50 - Maarten Poorter
  02:05:50 - 02:05:52 - Maarten Poorter
  02:05:52 - 02:05:53 - Carmen Bosscher
  02:05:53 - 02:05:55 - Fred Ruiten
  02:05:55 - 02:05:57 - Fred Ruiten
  02:05:57 - 02:06:02 - Maarten Poorter
  02:06:02 - 02:06:04 - Fred Ruiten
  02:06:04 - 02:06:16 - Maarten Poorter
  02:06:34 - 02:12:16 - Véronique Wanst
  02:12:16 - 02:12:18 - Maarten Poorter
  02:12:18 - 02:12:19 - Véronique Wanst
  02:12:19 - 02:12:20 - Maarten Poorter
  02:12:20 - 02:12:24 - Maarten Poorter
  02:12:33 - 02:15:07 - Jasper John
  02:15:07 - 02:15:09 - Maarten Poorter
  02:15:09 - 02:15:10 - Fred Ruiten
  02:15:10 - 02:15:21 - Fred Ruiten
  02:15:21 - 02:15:48 - Fred Ruiten
  02:15:48 - 02:15:49 - Maarten Poorter
  02:15:49 - 02:16:02 - Jasper John
  02:16:02 - 02:16:11 - Jasper John
  02:16:11 - 02:16:12 - Fred Ruiten
  02:16:12 - 02:16:13 - Maarten Poorter
  02:16:13 - 02:16:29 - Fred Ruiten
  02:16:29 - 02:16:30 - Maarten Poorter
  02:16:32 - 02:17:31 - Jasper John
  02:17:32 - 02:17:34 - Fred Ruiten
  02:17:34 - 02:17:45 - Fred Ruiten
  02:17:45 - 02:17:46 - Jasper John
  02:17:46 - 02:17:50 - Jasper John
  02:17:50 - 02:17:53 - Maarten Poorter
  02:17:53 - 02:18:36 - Willem Jan Mandersloot
  02:18:36 - 02:18:37 - Maarten Poorter
  02:18:37 - 02:18:38 - Willem Jan Mandersloot
  02:18:38 - 02:18:39 - Maarten Poorter
  02:18:39 - 02:18:40 - Jasper John
  02:18:40 - 02:18:52 - Jasper John
  02:18:52 - 02:18:53 - Maarten Poorter
  02:18:53 - 02:18:54 - Willem Jan Mandersloot
  02:18:54 - 02:19:02 - Willem Jan Mandersloot
  02:19:03 - 02:19:04 - Jasper John
  02:19:04 - 02:19:12 - Jasper John
  02:19:13 - 02:19:15 - Maarten Poorter
  02:19:15 - 02:19:18 - Willem Jan Mandersloot
  02:19:18 - 02:19:23 - Willem Jan Mandersloot
  02:19:23 - 02:19:27 - Maarten Poorter
  02:19:27 - 02:19:34 - Jasper John
  02:19:34 - 02:20:01 - Jasper John
  02:20:03 - 02:20:11 - Maarten Poorter
  02:20:17 - 02:22:42 - Francis de Nijs - van Marle
  02:22:43 - 02:22:54 - Maarten Poorter
  02:22:55 - 02:24:43 - Floris de Boer
  02:24:43 - 02:24:44 - Maarten Poorter
  02:24:44 - 02:24:46 - Maarten Poorter
  02:24:46 - 02:24:48 - Fred Ruiten
  02:24:48 - 02:25:43 - Fred Ruiten
  02:25:43 - 02:25:44 - Maarten Poorter
  02:25:44 - 02:25:45 - Floris de Boer
  02:25:45 - 02:25:47 - Floris de Boer
  02:25:47 - 02:26:00 - Maarten Poorter
  02:26:00 - 02:26:18 - Floris de Boer
  02:26:19 - 02:26:21 - Maarten Poorter
  02:26:21 - 02:26:22 - Floris de Boer
  02:26:22 - 02:26:23 - Maarten Poorter
  02:26:23 - 02:28:05 - Floris de Boer
  02:28:05 - 02:28:09 - Maarten Poorter
  02:28:14 - 02:30:16 - Anja Grim
  02:30:16 - 02:30:17 - Maarten Poorter
  02:30:17 - 02:30:18 - Fred Ruiten
  02:30:18 - 02:30:35 - Fred Ruiten
  02:30:35 - 02:30:36 - Anja Grim
  02:30:36 - 02:30:37 - Maarten Poorter
  02:30:37 - 02:30:56 - Anja Grim
  02:30:56 - 02:30:58 - Anja Grim
  02:30:58 - 02:30:59 - Maarten Poorter
  02:31:01 - 02:31:36 - Willem Jan Mandersloot
  02:31:36 - 02:31:37 - Anja Grim
  02:31:37 - 02:32:17 - Anja Grim
  02:32:18 - 02:32:40 - Maarten Poorter
  02:32:41 - 02:33:24 - Fred Ruiten
  02:33:25 - 02:33:37 - Maarten Poorter
  02:33:40 - 02:34:47 - Daniëlle Barhorst
  02:34:49 - 02:35:10 - Maarten Poorter
  02:35:17 - 02:37:04 - Gerard Rep
  02:37:04 - 02:37:07 - Maarten Poorter
  02:37:07 - 02:37:17 - Willem Jan Mandersloot
  02:37:17 - 02:37:18 - Maarten Poorter
  02:37:18 - 02:37:30 - Gerard Rep
  02:37:30 - 02:37:31 - Maarten Poorter
  02:37:31 - 02:37:47 - Willem Jan Mandersloot
  02:37:47 - 02:37:51 - Maarten Poorter
  02:37:51 - 02:37:56 - Willem Jan Mandersloot
  02:37:56 - 02:37:57 - Maarten Poorter
  02:37:57 - 02:38:10 - Gerard Rep
  02:38:10 - 02:38:14 - Maarten Poorter
  02:38:14 - 02:39:40 - Gerard Rep
  02:39:40 - 02:39:44 - Maarten Poorter
  02:39:44 - 02:39:45 - Gerard Rep
  02:39:45 - 02:40:08 - Anja Grim
  02:40:08 - 02:40:09 - Maarten Poorter
  02:40:09 - 02:40:38 - Gerard Rep
  02:40:38 - 02:40:39 - Maarten Poorter
  02:40:39 - 02:40:40 - Anja Grim
  02:40:40 - 02:40:41 - Anja Grim
  02:40:41 - 02:40:43 - Maarten Poorter
  02:40:43 - 02:40:51 - Gerard Rep
  02:40:51 - 02:40:52 - Naïma Ajouaau
  02:40:52 - 02:40:53 - Maarten Poorter
  02:40:53 - 02:41:40 - Naïma Ajouaau
  02:41:40 - 02:41:41 - Maarten Poorter
  02:41:41 - 02:42:43 - Gerard Rep
  02:42:43 - 02:42:44 - Naïma Ajouaau
  02:42:44 - 02:42:48 - Gerard Rep
  02:42:48 - 02:42:49 - Maarten Poorter
  02:42:49 - 02:42:50 - Naïma Ajouaau
  02:42:50 - 02:42:54 - Naïma Ajouaau
  02:42:54 - 02:42:56 - Maarten Poorter
  02:42:56 - 02:42:58 - Gerard Rep
  02:42:58 - 02:43:00 - Maarten Poorter
  02:43:00 - 02:43:02 - Gerard Rep
  02:43:02 - 02:43:14 - Anja Grim
  02:43:14 - 02:43:15 - Gerard Rep
  02:43:15 - 02:43:18 - Maarten Poorter
  02:43:18 - 02:43:57 - Gerard Rep
  02:43:57 - 02:44:00 - Maarten Poorter
  02:44:00 - 02:44:02 - Gerard Rep
  02:44:02 - 02:44:13 - Willem Jan Mandersloot
  02:44:13 - 02:44:14 - Maarten Poorter
  02:44:14 - 02:44:18 - Willem Jan Mandersloot
  02:44:18 - 02:44:29 - Maarten Poorter
  02:44:29 - 02:44:49 - Willem Jan Mandersloot
  02:44:49 - 02:44:50 - Maarten Poorter
  02:44:50 - 02:44:53 - Willem Jan Mandersloot
  02:44:53 - 02:44:54 - Gerard Rep
  02:44:54 - 02:45:11 - Maarten Poorter
  02:45:11 - 02:45:18 - B. Hoejenbos
  02:45:18 - 02:45:50 - B. Hoejenbos
  02:45:50 - 02:45:51 - Maarten Poorter
  02:45:51 - 02:45:52 - Maarten Poorter
  02:45:52 - 02:46:17 - Gerard Rep
  02:46:17 - 02:46:20 - B. Hoejenbos
  02:46:20 - 02:46:30 - B. Hoejenbos
  02:46:30 - 02:47:09 - Maarten Poorter
  02:47:09 - 02:47:14 - Gerard Rep
  02:47:14 - 02:47:18 - Maarten Poorter
  02:47:18 - 02:48:33 - Gerard Rep
  02:48:33 - 02:48:34 - Maarten Poorter
  02:48:34 - 02:48:35 - Gerard Rep
  02:48:35 - 02:48:46 - Véronique Wanst
  02:48:46 - 02:48:47 - Maarten Poorter
  02:48:47 - 02:49:12 - Gerard Rep
  02:49:12 - 02:49:15 - Maarten Poorter
  02:49:15 - 02:49:16 - Jasper John
  02:49:16 - 02:49:49 - Jasper John
  02:49:49 - 02:49:54 - Maarten Poorter
  02:49:54 - 02:49:55 - Maarten Poorter
  02:49:55 - 02:50:09 - Gerard Rep
  02:50:09 - 02:50:17 - Maarten Poorter
  02:50:17 - 02:50:21 - Gerard Rep
  02:50:21 - 02:50:42 - Maarten Poorter
  02:50:42 - 02:50:50 - Anja Grim
  02:50:50 - 02:51:18 - Anja Grim
  02:51:18 - 02:51:23 - Anja Grim
  02:51:23 - 02:51:29 - Maarten Poorter
  02:51:29 - 02:51:44 - Anja Grim
  02:51:44 - 02:51:47 - Maarten Poorter
  02:51:47 - 02:52:02 - Maarten Poorter
  02:52:44 - 02:52:45 - Maarten Poorter
  02:52:45 - 02:53:15 - Gerard Rep
  02:53:15 - 02:53:16 - Maarten Poorter
  02:53:16 - 02:53:18 - Gerard Rep
  02:53:18 - 02:53:50 - Willem Jan Mandersloot
  02:53:50 - 02:53:52 - Maarten Poorter
  02:53:52 - 02:54:14 - Willem Jan Mandersloot
  02:54:14 - 02:54:18 - Maarten Poorter
  02:54:18 - 02:54:22 - Maarten Poorter
  02:54:22 - 02:54:47 - Gerard Rep
  02:54:47 - 02:54:48 - Maarten Poorter
  02:54:48 - 02:54:49 - Gerard Rep
  02:54:49 - 02:54:56 - Maarten Poorter
  02:54:56 - 02:55:19 - Anja Grim
  02:55:19 - 02:55:21 - Maarten Poorter
  02:55:21 - 02:55:41 - Gerard Rep
  02:55:41 - 02:55:44 - Maarten Poorter
  02:55:44 - 02:55:49 - Gerard Rep
  02:55:49 - 02:55:51 - Maarten Poorter
  02:55:51 - 02:57:10 - Maarten Poorter
  02:57:10 - 02:57:14 - Jasper John
  02:57:14 - 02:57:28 - Jasper John
  02:57:28 - 03:02:09 - Maarten Poorter
 17. 8.c

  Besluit

  Na beraadslaging doet de voorzitter een ordevoorstel om het raadsvoorstel terug te laten trekken door het college. De raad gaat met 18 stemmen voor en 15 stemmen tegen akkoord met dit ordevoorstel.
  Voor stemden: VVD, D66, GL, CDA, PvdA, CU, BVNL en FvD
  Tegen stemden: DOP, LDW en SDW

  01:51:28 - 01:52:16 - Maarten Poorter
  01:52:23 - 01:56:10 - Fred Ruiten
  01:56:10 - 01:56:30 - Maarten Poorter
  01:56:30 - 01:56:34 - Véronique Wanst
  01:56:34 - 01:56:37 - Véronique Wanst
  01:56:37 - 01:56:38 - Maarten Poorter
  01:56:38 - 01:56:42 - Fred Ruiten
  01:56:42 - 01:56:43 - Maarten Poorter
  01:56:43 - 01:56:53 - Fred Ruiten
  01:56:54 - 01:56:55 - Maarten Poorter
  01:56:55 - 01:57:13 - Véronique Wanst
  01:57:14 - 01:57:15 - Maarten Poorter
  01:57:15 - 01:57:24 - Fred Ruiten
  01:57:26 - 01:57:28 - Véronique Wanst
  01:57:28 - 01:57:53 - Véronique Wanst
  01:57:53 - 01:57:54 - Maarten Poorter
  01:57:54 - 01:58:20 - Fred Ruiten
  01:58:20 - 01:58:22 - Maarten Poorter
  01:58:23 - 01:58:32 - Anja Grim
  01:58:32 - 01:58:33 - Maarten Poorter
  01:58:33 - 01:58:34 - Fred Ruiten
  01:58:34 - 01:58:55 - Fred Ruiten
  01:58:55 - 01:58:56 - Maarten Poorter
  01:58:56 - 01:58:57 - Fred Ruiten
  01:58:58 - 01:59:01 - Maarten Poorter
  01:59:02 - 01:59:20 - Francis de Nijs - van Marle
  01:59:20 - 01:59:21 - Maarten Poorter
  01:59:21 - 02:00:03 - Fred Ruiten
  02:00:03 - 02:00:06 - Maarten Poorter
  02:00:06 - 02:00:20 - Francis de Nijs - van Marle
  02:00:20 - 02:00:23 - Fred Ruiten
  02:00:23 - 02:00:25 - Fred Ruiten
  02:00:25 - 02:00:50 - Fred Ruiten
  02:00:50 - 02:00:52 - Maarten Poorter
  02:00:52 - 02:00:54 - Francis de Nijs - van Marle
  02:00:54 - 02:01:05 - Francis de Nijs - van Marle
  02:01:05 - 02:01:07 - Maarten Poorter
  02:01:07 - 02:01:09 - Francis de Nijs - van Marle
  02:01:09 - 02:01:26 - Fred Ruiten
  02:01:26 - 02:01:30 - Maarten Poorter
  02:01:30 - 02:01:35 - Maarten Poorter
  02:01:36 - 02:02:14 - Willem Jan Mandersloot
  02:02:14 - 02:02:15 - Maarten Poorter
  02:02:15 - 02:02:16 - Fred Ruiten
  02:02:16 - 02:02:37 - Fred Ruiten
  02:02:37 - 02:02:38 - Maarten Poorter
  02:02:38 - 02:02:39 - Willem Jan Mandersloot
  02:02:39 - 02:02:59 - Willem Jan Mandersloot
  02:02:59 - 02:03:00 - Fred Ruiten
  02:03:00 - 02:03:17 - Fred Ruiten
  02:03:18 - 02:03:35 - Maarten Poorter
  02:03:36 - 02:03:52 - Francis de Nijs - van Marle
  02:03:52 - 02:03:53 - Maarten Poorter
  02:03:53 - 02:03:54 - Fred Ruiten
  02:03:54 - 02:03:59 - Fred Ruiten
  02:03:59 - 02:04:16 - Fred Ruiten
  02:04:16 - 02:04:18 - Maarten Poorter
  02:04:19 - 02:04:43 - Francis de Nijs - van Marle
  02:04:43 - 02:04:44 - Maarten Poorter
  02:04:44 - 02:04:46 - Fred Ruiten
  02:04:46 - 02:05:05 - Fred Ruiten
  02:05:06 - 02:05:10 - Maarten Poorter
  02:05:11 - 02:05:16 - Carmen Bosscher
  02:05:16 - 02:05:17 - Maarten Poorter
  02:05:17 - 02:05:48 - Carmen Bosscher
  02:05:48 - 02:05:50 - Maarten Poorter
  02:05:50 - 02:05:52 - Maarten Poorter
  02:05:52 - 02:05:53 - Carmen Bosscher
  02:05:53 - 02:05:55 - Fred Ruiten
  02:05:55 - 02:05:57 - Fred Ruiten
  02:05:57 - 02:06:02 - Maarten Poorter
  02:06:02 - 02:06:04 - Fred Ruiten
  02:06:04 - 02:06:16 - Maarten Poorter
  02:06:34 - 02:12:16 - Véronique Wanst
  02:12:16 - 02:12:18 - Maarten Poorter
  02:12:18 - 02:12:19 - Véronique Wanst
  02:12:19 - 02:12:20 - Maarten Poorter
  02:12:20 - 02:12:24 - Maarten Poorter
  02:12:33 - 02:15:07 - Jasper John
  02:15:07 - 02:15:09 - Maarten Poorter
  02:15:09 - 02:15:10 - Fred Ruiten
  02:15:10 - 02:15:21 - Fred Ruiten
  02:15:21 - 02:15:48 - Fred Ruiten
  02:15:48 - 02:15:49 - Maarten Poorter
  02:15:49 - 02:16:02 - Jasper John
  02:16:02 - 02:16:11 - Jasper John
  02:16:11 - 02:16:12 - Fred Ruiten
  02:16:12 - 02:16:13 - Maarten Poorter
  02:16:13 - 02:16:29 - Fred Ruiten
  02:16:29 - 02:16:30 - Maarten Poorter
  02:16:32 - 02:17:31 - Jasper John
  02:17:32 - 02:17:34 - Fred Ruiten
  02:17:34 - 02:17:45 - Fred Ruiten
  02:17:45 - 02:17:46 - Jasper John
  02:17:46 - 02:17:50 - Jasper John
  02:17:50 - 02:17:53 - Maarten Poorter
  02:17:53 - 02:18:36 - Willem Jan Mandersloot
  02:18:36 - 02:18:37 - Maarten Poorter
  02:18:37 - 02:18:38 - Willem Jan Mandersloot
  02:18:38 - 02:18:39 - Maarten Poorter
  02:18:39 - 02:18:40 - Jasper John
  02:18:40 - 02:18:52 - Jasper John
  02:18:52 - 02:18:53 - Maarten Poorter
  02:18:53 - 02:18:54 - Willem Jan Mandersloot
  02:18:54 - 02:19:02 - Willem Jan Mandersloot
  02:19:03 - 02:19:04 - Jasper John
  02:19:04 - 02:19:12 - Jasper John
  02:19:13 - 02:19:15 - Maarten Poorter
  02:19:15 - 02:19:18 - Willem Jan Mandersloot
  02:19:18 - 02:19:23 - Willem Jan Mandersloot
  02:19:23 - 02:19:27 - Maarten Poorter
  02:19:27 - 02:19:34 - Jasper John
  02:19:34 - 02:20:01 - Jasper John
  02:20:03 - 02:20:11 - Maarten Poorter
  02:20:17 - 02:22:42 - Francis de Nijs - van Marle
  02:22:43 - 02:22:54 - Maarten Poorter
  02:22:55 - 02:24:43 - Floris de Boer
  02:24:43 - 02:24:44 - Maarten Poorter
  02:24:44 - 02:24:46 - Maarten Poorter
  02:24:46 - 02:24:48 - Fred Ruiten
  02:24:48 - 02:25:43 - Fred Ruiten
  02:25:43 - 02:25:44 - Maarten Poorter
  02:25:44 - 02:25:45 - Floris de Boer
  02:25:45 - 02:25:47 - Floris de Boer
  02:25:47 - 02:26:00 - Maarten Poorter
  02:26:00 - 02:26:18 - Floris de Boer
  02:26:19 - 02:26:21 - Maarten Poorter
  02:26:21 - 02:26:22 - Floris de Boer
  02:26:22 - 02:26:23 - Maarten Poorter
  02:26:23 - 02:28:05 - Floris de Boer
  02:28:05 - 02:28:09 - Maarten Poorter
  02:28:14 - 02:30:16 - Anja Grim
  02:30:16 - 02:30:17 - Maarten Poorter
  02:30:17 - 02:30:18 - Fred Ruiten
  02:30:18 - 02:30:35 - Fred Ruiten
  02:30:35 - 02:30:36 - Anja Grim
  02:30:36 - 02:30:37 - Maarten Poorter
  02:30:37 - 02:30:56 - Anja Grim
  02:30:56 - 02:30:58 - Anja Grim
  02:30:58 - 02:30:59 - Maarten Poorter
  02:31:01 - 02:31:36 - Willem Jan Mandersloot
  02:31:36 - 02:31:37 - Anja Grim
  02:31:37 - 02:32:17 - Anja Grim
  02:32:18 - 02:32:40 - Maarten Poorter
  02:32:41 - 02:33:24 - Fred Ruiten
  02:33:25 - 02:33:37 - Maarten Poorter
  02:33:40 - 02:34:47 - Daniëlle Barhorst
  02:34:49 - 02:35:10 - Maarten Poorter
  02:35:17 - 02:37:04 - Gerard Rep
  02:37:04 - 02:37:07 - Maarten Poorter
  02:37:07 - 02:37:17 - Willem Jan Mandersloot
  02:37:17 - 02:37:18 - Maarten Poorter
  02:37:18 - 02:37:30 - Gerard Rep
  02:37:30 - 02:37:31 - Maarten Poorter
  02:37:31 - 02:37:47 - Willem Jan Mandersloot
  02:37:47 - 02:37:51 - Maarten Poorter
  02:37:51 - 02:37:56 - Willem Jan Mandersloot
  02:37:56 - 02:37:57 - Maarten Poorter
  02:37:57 - 02:38:10 - Gerard Rep
  02:38:10 - 02:38:14 - Maarten Poorter
  02:38:14 - 02:39:40 - Gerard Rep
  02:39:40 - 02:39:44 - Maarten Poorter
  02:39:44 - 02:39:45 - Gerard Rep
  02:39:45 - 02:40:08 - Anja Grim
  02:40:08 - 02:40:09 - Maarten Poorter
  02:40:09 - 02:40:38 - Gerard Rep
  02:40:38 - 02:40:39 - Maarten Poorter
  02:40:39 - 02:40:40 - Anja Grim
  02:40:40 - 02:40:41 - Anja Grim
  02:40:41 - 02:40:43 - Maarten Poorter
  02:40:43 - 02:40:51 - Gerard Rep
  02:40:51 - 02:40:52 - Naïma Ajouaau
  02:40:52 - 02:40:53 - Maarten Poorter
  02:40:53 - 02:41:40 - Naïma Ajouaau
  02:41:40 - 02:41:41 - Maarten Poorter
  02:41:41 - 02:42:43 - Gerard Rep
  02:42:43 - 02:42:44 - Naïma Ajouaau
  02:42:44 - 02:42:48 - Gerard Rep
  02:42:48 - 02:42:49 - Maarten Poorter
  02:42:49 - 02:42:50 - Naïma Ajouaau
  02:42:50 - 02:42:54 - Naïma Ajouaau
  02:42:54 - 02:42:56 - Maarten Poorter
  02:42:56 - 02:42:58 - Gerard Rep
  02:42:58 - 02:43:00 - Maarten Poorter
  02:43:00 - 02:43:02 - Gerard Rep
  02:43:02 - 02:43:14 - Anja Grim
  02:43:14 - 02:43:15 - Gerard Rep
  02:43:15 - 02:43:18 - Maarten Poorter
  02:43:18 - 02:43:57 - Gerard Rep
  02:43:57 - 02:44:00 - Maarten Poorter
  02:44:00 - 02:44:02 - Gerard Rep
  02:44:02 - 02:44:13 - Willem Jan Mandersloot
  02:44:13 - 02:44:14 - Maarten Poorter
  02:44:14 - 02:44:18 - Willem Jan Mandersloot
  02:44:18 - 02:44:29 - Maarten Poorter
  02:44:29 - 02:44:49 - Willem Jan Mandersloot
  02:44:49 - 02:44:50 - Maarten Poorter
  02:44:50 - 02:44:53 - Willem Jan Mandersloot
  02:44:53 - 02:44:54 - Gerard Rep
  02:44:54 - 02:45:11 - Maarten Poorter
  02:45:11 - 02:45:18 - B. Hoejenbos
  02:45:18 - 02:45:50 - B. Hoejenbos
  02:45:50 - 02:45:51 - Maarten Poorter
  02:45:51 - 02:45:52 - Maarten Poorter
  02:45:52 - 02:46:17 - Gerard Rep
  02:46:17 - 02:46:20 - B. Hoejenbos
  02:46:20 - 02:46:30 - B. Hoejenbos
  02:46:30 - 02:47:09 - Maarten Poorter
  02:47:09 - 02:47:14 - Gerard Rep
  02:47:14 - 02:47:18 - Maarten Poorter
  02:47:18 - 02:48:33 - Gerard Rep
  02:48:33 - 02:48:34 - Maarten Poorter
  02:48:34 - 02:48:35 - Gerard Rep
  02:48:35 - 02:48:46 - Véronique Wanst
  02:48:46 - 02:48:47 - Maarten Poorter
  02:48:47 - 02:49:12 - Gerard Rep
  02:49:12 - 02:49:15 - Maarten Poorter
  02:49:15 - 02:49:16 - Jasper John
  02:49:16 - 02:49:49 - Jasper John
  02:49:49 - 02:49:54 - Maarten Poorter
  02:49:54 - 02:49:55 - Maarten Poorter
  02:49:55 - 02:50:09 - Gerard Rep
  02:50:09 - 02:50:17 - Maarten Poorter
  02:50:17 - 02:50:21 - Gerard Rep
  02:50:21 - 02:50:42 - Maarten Poorter
  02:50:42 - 02:50:50 - Anja Grim
  02:50:50 - 02:51:18 - Anja Grim
  02:51:18 - 02:51:23 - Anja Grim
  02:51:23 - 02:51:29 - Maarten Poorter
  02:51:29 - 02:51:44 - Anja Grim
  02:51:44 - 02:51:47 - Maarten Poorter
  02:51:47 - 02:52:02 - Maarten Poorter
  02:52:44 - 02:52:45 - Maarten Poorter
  02:52:45 - 02:53:15 - Gerard Rep
  02:53:15 - 02:53:16 - Maarten Poorter
  02:53:16 - 02:53:18 - Gerard Rep
  02:53:18 - 02:53:50 - Willem Jan Mandersloot
  02:53:50 - 02:53:52 - Maarten Poorter
  02:53:52 - 02:54:14 - Willem Jan Mandersloot
  02:54:14 - 02:54:18 - Maarten Poorter
  02:54:18 - 02:54:22 - Maarten Poorter
  02:54:22 - 02:54:47 - Gerard Rep
  02:54:47 - 02:54:48 - Maarten Poorter
  02:54:48 - 02:54:49 - Gerard Rep
  02:54:49 - 02:54:56 - Maarten Poorter
  02:54:56 - 02:55:19 - Anja Grim
  02:55:19 - 02:55:21 - Maarten Poorter
  02:55:21 - 02:55:41 - Gerard Rep
  02:55:41 - 02:55:44 - Maarten Poorter
  02:55:44 - 02:55:49 - Gerard Rep
  02:55:49 - 02:55:51 - Maarten Poorter
  02:55:51 - 02:57:10 - Maarten Poorter
  02:57:10 - 02:57:14 - Jasper John
  02:57:14 - 02:57:28 - Jasper John
  02:57:28 - 03:02:09 - Maarten Poorter
  03:02:11 - 03:03:33 - Jasper Nieuwenhuizen
  03:03:33 - 03:03:45 - Maarten Poorter
  03:03:52 - 03:09:59 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  03:09:59 - 03:10:03 - Maarten Poorter
  03:10:07 - 03:10:19 - Jasper Nieuwenhuizen
  03:10:20 - 03:10:21 - Maarten Poorter
  03:10:22 - 03:11:18 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  03:11:18 - 03:11:19 - Maarten Poorter
  03:11:21 - 03:11:52 - Jasper Nieuwenhuizen
  03:11:52 - 03:11:53 - Maarten Poorter
  03:11:53 - 03:12:08 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  03:12:08 - 03:12:09 - Maarten Poorter
  03:12:09 - 03:12:15 - Maarten Poorter
  03:12:19 - 03:12:22 - Maarten Poorter
  03:12:25 - 03:12:51 - Tag 2 Insprekerspas
  03:12:52 - 03:13:03 - Maarten Poorter
  03:13:22 - 03:14:26 - Quincy Naarden
  03:14:26 - 03:14:29 - Maarten Poorter
  03:14:29 - 03:14:39 - Maarten Poorter
  03:14:45 - 03:14:55 - Perry Stet
  03:14:55 - 03:15:00 - Maarten Poorter
  03:15:00 - 03:17:02 - Perry Stet
  03:17:02 - 03:17:17 - Maarten Poorter
  03:17:22 - 03:21:15 - Annelies Kloosterboer
  03:21:15 - 03:21:16 - Maarten Poorter
  03:21:16 - 03:21:19 - Maarten Poorter
  03:21:19 - 03:21:46 - Jasper Nieuwenhuizen
  03:21:47 - 03:21:48 - Maarten Poorter
  03:21:50 - 03:22:56 - Annelies Kloosterboer
  03:22:56 - 03:23:08 - Maarten Poorter
  03:23:30 - 03:26:56 - Annette Groot
  03:26:56 - 03:26:58 - Maarten Poorter
  03:26:58 - 03:27:00 - Willem Jan Mandersloot
  03:27:00 - 03:27:01 - Willem Jan Mandersloot
  03:27:04 - 03:27:30 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  03:27:30 - 03:27:31 - Maarten Poorter
  03:27:31 - 03:27:32 - Annette Groot
  03:27:32 - 03:27:40 - Annette Groot
  03:27:40 - 03:27:41 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  03:27:41 - 03:27:47 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  03:27:47 - 03:27:49 - Annette Groot
  03:27:49 - 03:27:51 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  03:27:51 - 03:27:52 - Maarten Poorter
  03:27:53 - 03:27:54 - Annette Groot
  03:27:55 - 03:27:56 - Maarten Poorter
  03:27:57 - 03:28:06 - Annelies Kloosterboer
  03:28:06 - 03:28:07 - Maarten Poorter
  03:28:07 - 03:28:13 - Annelies Kloosterboer
  03:28:14 - 03:28:15 - Maarten Poorter
  03:28:16 - 03:28:30 - Annette Groot
  03:28:30 - 03:28:31 - Maarten Poorter
  03:28:31 - 03:28:32 - Annelies Kloosterboer
  03:28:32 - 03:28:40 - Annelies Kloosterboer
  03:28:43 - 03:28:52 - Annette Groot
  03:28:52 - 03:28:54 - Annelies Kloosterboer
  03:28:54 - 03:28:55 - Annelies Kloosterboer
  03:28:55 - 03:28:57 - Maarten Poorter
  03:28:57 - 03:29:39 - Annelies Kloosterboer
  03:29:39 - 03:29:43 - Annelies Kloosterboer
  03:29:43 - 03:29:45 - Maarten Poorter
  03:29:45 - 03:29:46 - Maarten Poorter
  03:29:47 - 03:30:28 - Annette Groot
  03:30:28 - 03:30:29 - Maarten Poorter
  03:30:29 - 03:30:30 - Maarten Poorter
  03:30:30 - 03:30:32 - Annelies Kloosterboer
  03:30:32 - 03:30:55 - Annelies Kloosterboer
  03:30:55 - 03:30:56 - Maarten Poorter
  03:30:56 - 03:30:58 - Maarten Poorter
  03:30:58 - 03:31:04 - Annette Groot
  03:31:04 - 03:31:05 - Annette Groot
  03:31:05 - 03:31:06 - Annelies Kloosterboer
  03:31:06 - 03:31:07 - Maarten Poorter
  03:31:07 - 03:31:11 - Maarten Poorter
  03:31:11 - 03:31:12 - Annelies Kloosterboer
  03:31:12 - 03:31:14 - Maarten Poorter
  03:31:14 - 03:31:44 - Maarten Poorter
  03:31:44 - 03:31:45 - Jasper Nieuwenhuizen
  03:31:45 - 03:32:07 - Jasper Nieuwenhuizen
  03:32:07 - 03:32:08 - Maarten Poorter
  03:32:09 - 03:32:24 - Annette Groot
  03:32:24 - 03:32:25 - Jasper Nieuwenhuizen
  03:32:25 - 03:32:34 - Annette Groot
  03:32:34 - 03:32:35 - Jasper Nieuwenhuizen
  03:32:35 - 03:32:39 - Jasper Nieuwenhuizen
  03:32:41 - 03:32:43 - Maarten Poorter
  03:32:43 - 03:32:47 - Annette Groot
  03:32:47 - 03:32:58 - Jasper Nieuwenhuizen
  03:32:58 - 03:33:03 - Maarten Poorter
  03:33:03 - 03:33:09 - Annette Groot
  03:33:09 - 03:33:26 - Maarten Poorter
  03:33:29 - 03:33:51 - Jasper Nieuwenhuizen
  03:33:52 - 03:33:54 - Maarten Poorter
  03:33:55 - 03:34:04 - Annette Groot
  03:34:04 - 03:34:11 - Maarten Poorter
  03:34:11 - 03:34:14 - Maarten Poorter
  03:34:14 - 03:34:20 - Quincy Naarden
  03:34:20 - 03:34:34 - Quincy Naarden
  03:34:34 - 03:34:52 - Maarten Poorter
  03:34:52 - 03:34:58 - Maarten Poorter
  03:34:58 - 03:35:02 - Annette Groot
  03:35:02 - 03:35:08 - Maarten Poorter
  03:35:09 - 03:35:51 - Rob Lute
  03:35:51 - 03:35:52 - Maarten Poorter
  03:35:53 - 03:36:02 - Annette Groot
  03:36:02 - 03:36:03 - Maarten Poorter
  03:36:03 - 03:36:15 - Maarten Poorter
  03:36:15 - 03:36:18 - Quincy Naarden
  03:36:18 - 03:36:19 - Maarten Poorter
  03:36:21 - 03:36:27 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  03:36:27 - 03:36:33 - Maarten Poorter
  03:36:33 - 03:36:57 - Jorrit Bakkum
  03:36:58 - 03:38:03 - Maarten Poorter
  03:44:38 - 03:47:22 - Maarten Poorter
  03:47:23 - 03:47:36 - Jorrit Bakkum
  03:47:37 - 03:47:41 - Maarten Poorter
  03:47:41 - 03:48:02 - Jorrit Bakkum
  03:48:02 - 03:49:25 - Maarten Poorter
  03:49:42 - 03:51:25 - Maarten Poorter
 18. 8.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie ChristenUnie (CU) (1), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de raad:
  1. Het eenmalig te ontvangen bedrag van € 234.920 in verband met de overdracht van diverse dijkwegen en weggedeelten buiten de bebouwde kom aan de gemeente Dijk en Waard mee te nemen in de voorjaarsrapportage 2023 en te verwerken conform de financiële uitwerking in de financiële paragraaf;
  2. De structurele gevolgen ad € 16.256 te verwerken in de kadernota 2024.

  De fractie VVD legde een stemverklaring af.

  03:50:50 - 03:51:25 - Maarten Poorter
  03:51:25 - 03:51:26 - Jasper Nieuwenhuizen
  03:51:26 - 03:52:02 - Jasper Nieuwenhuizen
  03:52:03 - 03:52:39 - Maarten Poorter
 19. 8.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie ChristenUnie (CU) (1), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de raad unaniem:
  1. De grondexploitatie IKOC Noord-Scharwoude vast te stellen en te openen met een
  negatief resultaat van € 533.000,= netto contante waarde per 1 januari 2022 (zie bijlage 1);
  2. Een voorziening te treffen ter hoogte van het negatieve grondexploitatieresultaat van ad € 533.000,=;
  3. De dotatie aan de voorziening te dekken door dit bedrag te onttrekken aan de reserve bouwgrondexploitaties (B064);
  4. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen (zie bijlage 2).

 20. 9
  Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
 21. 9.a

 22. 9.b

 23. 10

  03:52:34 - 03:52:39 - Maarten Poorter