Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Kadernota (algemene beschouwingen)

dinsdag 12 juli 2022

17:00 - 22:30
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
J.P. (Peter) Rehwinkel
Toelichting

In de Raadszaal:  fysiek

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:07:36 - 00:08:47 - Peter Rehwinkel
  00:09:34 - 00:12:50 - Peter Rehwinkel
  00:12:53 - 00:13:40 - Fred Ruiten
  00:13:42 - 00:14:06 - Peter Rehwinkel
  00:14:13 - 00:15:32 - B. Hoejenbos
  00:15:32 - 00:15:38 - Peter Rehwinkel
  00:15:38 - 00:16:07 - Floris de Boer
  00:16:10 - 00:16:41 - Peter Rehwinkel
  00:16:41 - 00:17:28 - Soledad van Eijk
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3.a

  Besluit

  De raad besluit eerst over beslispunten 1 tot en met 8, en daarna over beslispunt 9.
  Stemming over beslispunten 1 t/m 8
  Voor: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU, ADW
  Tegen: FvD
  Conform besloten
  Stemming over beslispunt 9
  Voor: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, CDA
  Tegen: GL, FvD, PvdA, CU, ADW
  Conform besloten

  00:17:06 - 00:17:28 - Soledad van Eijk
  00:17:28 - 00:18:07 - Soledad van Eijk
  00:18:08 - 00:18:10 - Peter Rehwinkel
  00:18:11 - 00:18:13 - B. Hoejenbos
  00:18:13 - 00:18:48 - Soledad van Eijk
  00:18:48 - 00:18:50 - Peter Rehwinkel
  00:18:50 - 00:18:51 - Peter Rehwinkel
  00:18:51 - 00:19:02 - Soledad van Eijk
  00:19:03 - 00:19:33 - Peter Rehwinkel
  00:19:33 - 00:19:41 - Nils Langedijk
  00:19:41 - 00:20:52 - Nils Langedijk
  00:20:52 - 00:20:53 - Peter Rehwinkel
  00:20:54 - 00:21:21 - Soledad van Eijk
  00:21:22 - 00:21:23 - Peter Rehwinkel
  00:21:24 - 00:22:13 - Nils Langedijk
  00:22:13 - 00:22:14 - Peter Rehwinkel
  00:22:16 - 00:22:22 - Peter Rehwinkel
  00:22:27 - 00:22:36 - Soledad van Eijk
  00:22:36 - 00:22:39 - Peter Rehwinkel
  00:22:39 - 00:22:40 - Peter Rehwinkel
  00:22:48 - 00:23:01 - Peter Rehwinkel
  00:28:14 - 00:28:36 - Peter Rehwinkel
  00:28:41 - 00:28:53 - Kees Tesselaar
  00:28:53 - 00:28:55 - Peter Rehwinkel
  00:28:55 - 00:28:58 - Peter Rehwinkel
  00:29:03 - 00:29:16 - Nils Langedijk
  00:29:16 - 00:29:40 - Peter Rehwinkel
  00:29:40 - 00:29:44 - Fred Ruiten
  00:29:44 - 00:30:33 - Fred Ruiten
  00:30:33 - 00:30:39 - Peter Rehwinkel
  00:30:39 - 00:30:40 - B. Hoejenbos
  00:30:40 - 00:30:51 - B. Hoejenbos
  00:30:52 - 00:30:54 - Peter Rehwinkel
  00:30:54 - 00:30:58 - B. Hoejenbos
  00:30:58 - 00:31:23 - B. Hoejenbos
  00:31:23 - 00:31:25 - Peter Rehwinkel
  00:31:25 - 00:31:38 - Peter Rehwinkel
  00:31:38 - 00:31:39 - Fred Ruiten
  00:31:39 - 00:31:40 - Fred Ruiten
  00:31:40 - 00:31:44 - Fred Ruiten
  00:31:44 - 00:31:49 - Peter Rehwinkel
  00:31:49 - 00:34:37 - Peter Rehwinkel
  00:34:52 - 00:41:22 - Anja Grim
 4. 3.b

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Feenstra (1), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie BVNL (2), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1)

  Besluit

  Amendementen worden ingediend en toegelicht.
  Ben Hoejenbos (VVD) licht het amendement A ‘€ 150.000,- mandaat per initiatief + Informatievoorziening Gemeenteraad’, toe.
  Soledad van Eijk (GroenLinks) licht het amendement B ‘Jaarlijkse rapportage’ toe.
  Stemming over amendement A ‘€ 150.000,- mandaat per initiatief + Informatievoorziening Gemeenteraad’
  Voor: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU, ADW
  Tegen: FvD
  Het amendement A is aangenomen.
  Stemming over amendement B ‘Jaarlijkse rapportage’
  Voor: GL, CDA, PvdA, CU
  Tegen: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, FvD, ADW
  Het amendement B is verworpen.
  Stemming over het geamendeerde voorstel
  Voor: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU, ADW
  Tegen: FvD
  Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement A VVD DOP SDW 150000 mandaat per initiatief en informatievoorziening gemeenteraad
  Amendement B GL PvdA CU - amendement bij raadsvoorstel nieuwe reserve ruimtelijke initiatieven gebiedsontwikkeling
 5. 4

  Behandelwijze Kadernota 2023 Dijk en Waard
  1e termijn
  Algemene Beschouwingen
  ±7 minuten per fractie
  Volgorde: eerst grootste oppositie partij, dan grootste coalitie partij enzovoort.


  2e termijn
  Aankondiging moties en amendementen
  Reactie fracties op moties en amendementen
  Reactie Wethouder Financiën (en eventueel andere wethouders) op moties en amendementen


  3e termijn
  Termijn of besluitvorming
  (Volgordelijk: besluitvorming over evt. amendementen; besluitvorming Kadernota; besluitvorming over evt. moties)

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Feenstra (1), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie BVNL (2), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1)
  00:35:32 - 00:41:22 - Anja Grim
  00:41:22 - 00:41:29 - Peter Rehwinkel
  00:41:40 - 00:48:26 - Kees Tesselaar
  00:48:27 - 00:48:31 - Peter Rehwinkel
  00:48:54 - 00:53:39 - Soledad van Eijk
  00:53:43 - 00:53:55 - Peter Rehwinkel
  00:53:55 - 01:01:20 - Lea van der Zee
  01:01:20 - 01:01:22 - Peter Rehwinkel
  01:01:22 - 01:01:24 - Lea van der Zee
  01:01:24 - 01:01:32 - Peter Rehwinkel
  01:01:32 - 01:02:19 - Lea van der Zee
  01:02:19 - 01:02:22 - Peter Rehwinkel
  01:02:22 - 01:02:23 - Peter Rehwinkel
  01:02:40 - 01:07:57 - Carmen Bosscher
  01:07:57 - 01:07:58 - Peter Rehwinkel
  01:07:58 - 01:08:02 - Peter Rehwinkel
  01:08:21 - 01:16:06 - B. Hoejenbos
  01:16:06 - 01:16:11 - Peter Rehwinkel
  01:16:25 - 01:22:40 - Jasper John
  01:22:42 - 01:22:47 - Peter Rehwinkel
  01:23:07 - 01:30:01 - Joke van Ruitenbeek
  01:30:01 - 01:30:06 - Peter Rehwinkel
  01:30:06 - 01:30:23 - Joke van Ruitenbeek
  01:30:24 - 01:38:11 - Naïma Ajouaau
  01:38:11 - 01:38:13 - Peter Rehwinkel
  01:38:13 - 01:38:54 - Naïma Ajouaau
  01:38:54 - 01:38:55 - Peter Rehwinkel
  01:38:55 - 01:38:59 - Peter Rehwinkel
  01:39:09 - 01:45:49 - Fred Ruiten
  01:45:49 - 01:45:57 - Peter Rehwinkel
  01:45:57 - 01:46:08 - Fred Ruiten
  01:46:14 - 01:51:06 - Jan van der Starre
  01:51:06 - 01:52:08 - Peter Rehwinkel
  01:52:08 - 01:52:42 - Lea van der Zee
  01:52:42 - 01:53:33 - Peter Rehwinkel
  01:53:33 - 01:53:39 - Fred Ruiten
  01:53:39 - 01:54:00 - Fred Ruiten
  01:54:00 - 01:54:19 - Peter Rehwinkel
  01:54:19 - 01:54:45 - Peter Rehwinkel
 6. 4.a

  Besluit

  Eerst wordt er gestemd over het amendement, daarna over het raadsvoorstel Kadernota.
  Fred Ruiten (CU), indiener van het amendement, brengt alleen beslispunten 2, 3 en 5 in stemming.
  Stemming over het amendement ‘Keuzes maken bij de Kadernota’ Beslispunt 2
  Voor: GL, CU, PvdA
  Tegen: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, FvD, CDA, ADW
  Stemming over het amendement ‘Keuzes maken bij de Kadernota’ Beslispunt 3
  Voor: GL, CU, PvdA
  Tegen: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, FvD, CDA, ADW
  Stemming over het amendement ‘Keuzes maken bij de Kadernota’ Beslispunt 5
  GL, CU, PvdA
  Tegen: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, FvD, CDA, ADW
  Het amendement is verworpen

  Amendementen

  Titel
  Amendement CU Keuzes maken bij de kadernota
 7. 4.b

  03:44:22 - 03:45:30 - Soledad van Eijk
  03:45:30 - 03:45:31 - Peter Rehwinkel
  03:45:31 - 03:45:32 - Milo Poland
  03:45:32 - 03:45:34 - Milo Poland
  03:45:34 - 03:45:35 - Milo Poland
  03:45:35 - 03:45:50 - Soledad van Eijk
  03:45:50 - 03:46:53 - Milo Poland
  03:46:56 - 03:46:58 - Peter Rehwinkel
  03:46:58 - 03:47:22 - Soledad van Eijk
  03:47:23 - 03:47:35 - Peter Rehwinkel
  03:47:35 - 03:47:37 - Joke van Ruitenbeek
  03:47:37 - 03:48:04 - Joke van Ruitenbeek
  03:48:05 - 03:48:06 - Peter Rehwinkel
  03:48:07 - 03:48:15 - Peter Rehwinkel
  03:48:28 - 03:49:14 - Naïma Ajouaau
  03:49:14 - 03:49:29 - Peter Rehwinkel
  03:49:29 - 03:49:30 - Naïma Ajouaau
  03:49:30 - 03:50:27 - W. Boer
  03:50:27 - 03:50:34 - Peter Rehwinkel
  03:50:34 - 03:50:42 - W. Boer
  03:50:42 - 03:51:22 - Naïma Ajouaau
  03:51:22 - 03:51:36 - Peter Rehwinkel
  03:51:36 - 03:51:37 - W. Boer
  03:51:37 - 03:51:38 - Peter Rehwinkel
  03:51:38 - 03:51:39 - Peter Rehwinkel
  03:51:39 - 03:51:53 - Naïma Ajouaau
  03:51:53 - 03:51:55 - Peter Rehwinkel
  03:51:55 - 03:51:56 - Naïma Ajouaau
  03:51:56 - 03:52:00 - Jasper John
  03:52:00 - 03:52:28 - Jasper John
  03:52:28 - 03:52:40 - Peter Rehwinkel
  03:52:40 - 03:52:42 - Peter Rehwinkel
  03:52:42 - 03:52:57 - Naïma Ajouaau
  03:52:57 - 03:52:59 - Peter Rehwinkel
  03:52:59 - 03:53:57 - Monique Bankras-van der Klein
  03:53:57 - 03:54:10 - Peter Rehwinkel
  03:54:10 - 03:54:31 - Monique Bankras-van der Klein
  03:54:31 - 03:54:32 - Peter Rehwinkel
  03:54:32 - 03:55:25 - Naïma Ajouaau
  03:55:25 - 03:55:34 - Peter Rehwinkel
  03:55:34 - 03:55:36 - Naïma Ajouaau
  03:55:36 - 03:55:59 - Anja Grim
  03:55:59 - 03:56:18 - Naïma Ajouaau
  03:56:18 - 03:56:27 - Peter Rehwinkel
  03:56:27 - 03:56:28 - Naïma Ajouaau
  03:56:28 - 03:56:53 - Rob Lute
  03:56:53 - 03:56:59 - Peter Rehwinkel
  03:56:59 - 03:57:05 - Fred Ruiten
  03:57:05 - 03:57:19 - Fred Ruiten
  03:57:19 - 03:57:28 - Peter Rehwinkel
  03:57:28 - 03:57:47 - Fred Ruiten
  03:57:47 - 03:58:03 - Peter Rehwinkel
  03:58:03 - 03:58:06 - Peter Rehwinkel
  03:58:06 - 03:58:07 - Naïma Ajouaau
  03:58:07 - 03:58:19 - Annelies Kloosterboer
  03:58:19 - 03:58:54 - Annelies Kloosterboer
  03:58:54 - 03:59:20 - Peter Rehwinkel
  03:59:21 - 04:06:09 - Falco Hoekstra
  04:06:09 - 04:06:10 - Peter Rehwinkel
  04:06:10 - 04:06:11 - Peter Rehwinkel
  04:06:12 - 04:06:23 - Soledad van Eijk
  04:06:24 - 04:06:25 - Falco Hoekstra
  04:06:25 - 04:06:28 - Peter Rehwinkel
  04:06:28 - 04:10:45 - Falco Hoekstra
  04:10:45 - 04:10:46 - Peter Rehwinkel
  04:10:46 - 04:11:07 - Peter Rehwinkel
  04:11:27 - 04:12:44 - Annette Groot
  04:12:44 - 04:12:48 - Peter Rehwinkel
  04:12:48 - 04:12:52 - Annette Groot
  04:12:52 - 04:12:53 - Peter Rehwinkel
  04:12:53 - 04:13:22 - Annette Groot
  04:13:22 - 04:13:28 - Peter Rehwinkel
  04:13:28 - 04:13:29 - Anja Grim
  04:13:29 - 04:13:35 - Peter Rehwinkel
  04:13:35 - 04:14:09 - Annette Groot
  04:14:09 - 04:14:12 - Peter Rehwinkel
  04:14:12 - 04:14:55 - Jan van der Starre
  04:14:55 - 04:15:54 - Annette Groot
  04:15:54 - 04:15:56 - Peter Rehwinkel
  04:15:56 - 04:16:17 - Annette Groot
  04:16:17 - 04:16:27 - Peter Rehwinkel
  04:16:27 - 04:16:29 - Annette Groot
  04:16:29 - 04:16:30 - Peter Rehwinkel
  04:16:30 - 04:16:34 - Annette Groot
  04:16:34 - 04:16:41 - Peter Rehwinkel
  04:16:41 - 04:19:05 - Annette Groot
  04:19:05 - 04:19:09 - Peter Rehwinkel
  04:19:09 - 04:19:15 - Peter Rehwinkel
  04:19:25 - 04:20:55 - René Schoemaker
  04:20:55 - 04:20:56 - Peter Rehwinkel
  04:20:56 - 04:20:59 - René Schoemaker
  04:20:59 - 04:21:38 - Sebastian Visser
  04:21:38 - 04:21:43 - Peter Rehwinkel
  04:21:43 - 04:22:35 - Soledad van Eijk
  04:22:35 - 04:22:36 - Peter Rehwinkel
  04:22:36 - 04:23:12 - Soledad van Eijk
  04:23:12 - 04:23:13 - René Schoemaker
  04:23:13 - 04:23:14 - Peter Rehwinkel
  04:23:14 - 04:23:17 - Peter Rehwinkel
  04:23:17 - 04:23:34 - René Schoemaker
  04:23:34 - 04:24:12 - Soledad van Eijk
  04:24:12 - 04:24:14 - Peter Rehwinkel
  04:24:14 - 04:24:16 - Jasper John
  04:24:16 - 04:24:56 - Jasper John
  04:24:56 - 04:25:05 - Peter Rehwinkel
  04:25:05 - 04:25:18 - René Schoemaker
  04:25:18 - 04:25:28 - Peter Rehwinkel
  04:25:28 - 04:25:36 - René Schoemaker
  04:25:36 - 04:25:46 - Peter Rehwinkel
  04:25:46 - 04:25:48 - René Schoemaker
  04:25:48 - 04:25:49 - Rob Lute
  04:25:49 - 04:26:03 - Rob Lute
  04:26:04 - 04:26:23 - René Schoemaker
  04:26:26 - 04:26:28 - Peter Rehwinkel
  04:26:28 - 04:26:33 - Rob Lute
  04:26:33 - 04:26:36 - Peter Rehwinkel
  04:26:36 - 04:26:38 - René Schoemaker
  04:26:38 - 04:26:40 - Peter Rehwinkel
  04:26:47 - 04:26:50 - Peter Rehwinkel
  04:26:50 - 04:26:51 - Jasper Nieuwenhuizen
  04:26:51 - 04:27:00 - Jasper Nieuwenhuizen
  04:27:00 - 04:27:02 - Peter Rehwinkel
  04:27:02 - 04:27:04 - Jasper Nieuwenhuizen
  04:27:06 - 04:27:07 - Peter Rehwinkel
  04:27:08 - 04:27:21 - René Schoemaker
  04:27:21 - 04:27:23 - Peter Rehwinkel
  04:27:23 - 04:27:48 - Peter Rehwinkel
  04:27:48 - 04:27:52 - Jasper Nieuwenhuizen
  04:27:52 - 04:27:58 - Jasper Nieuwenhuizen
  04:27:58 - 04:28:06 - Peter Rehwinkel
  04:28:06 - 04:28:15 - Peter Rehwinkel
  04:29:31 - 04:29:55 - Peter Rehwinkel
  04:29:55 - 04:29:57 - René Schoemaker
  04:29:57 - 04:30:26 - René Schoemaker
  04:30:27 - 04:30:29 - Peter Rehwinkel
  04:30:29 - 04:30:39 - Rob Lute
  04:30:39 - 04:30:40 - Peter Rehwinkel
  04:30:40 - 04:30:41 - René Schoemaker
  04:30:41 - 04:30:43 - René Schoemaker
  04:30:43 - 04:30:55 - Peter Rehwinkel
  04:30:55 - 04:30:57 - Peter Rehwinkel
  04:30:57 - 04:30:58 - Rob Lute
  04:30:58 - 04:31:03 - Rob Lute
  04:31:03 - 04:31:05 - Peter Rehwinkel
  04:31:05 - 04:31:08 - Rob Lute
  04:31:09 - 04:31:16 - Peter Rehwinkel
  04:31:16 - 04:31:25 - René Schoemaker
  04:31:25 - 04:33:40 - René Schoemaker
  04:33:40 - 04:33:42 - René Schoemaker
  04:33:42 - 04:33:43 - Peter Rehwinkel
  04:33:43 - 04:33:49 - Jasper John
  04:33:49 - 04:33:50 - Peter Rehwinkel
  04:33:50 - 04:33:52 - René Schoemaker
  04:33:52 - 04:33:55 - Soledad van Eijk
  04:33:55 - 04:34:28 - Soledad van Eijk
  04:34:29 - 04:34:31 - René Schoemaker
  04:34:31 - 04:34:42 - Peter Rehwinkel
  04:34:42 - 04:34:55 - René Schoemaker
  04:34:55 - 04:34:56 - Peter Rehwinkel
  04:34:57 - 04:35:13 - Floris de Boer
  04:35:13 - 04:35:14 - René Schoemaker
  04:35:14 - 04:35:16 - Peter Rehwinkel
  04:35:16 - 04:35:48 - René Schoemaker
  04:35:49 - 04:35:52 - Peter Rehwinkel
  04:35:52 - 04:36:04 - Floris de Boer
  04:36:04 - 04:36:07 - René Schoemaker
  04:36:07 - 04:36:24 - René Schoemaker
  04:36:25 - 04:36:26 - Floris de Boer
  04:36:26 - 04:36:28 - Peter Rehwinkel
  04:36:29 - 04:36:46 - Peter Rehwinkel
  04:36:46 - 04:38:06 - John Does
  04:38:06 - 04:38:47 - John Does
  04:38:47 - 04:38:48 - Peter Rehwinkel
  04:38:48 - 04:38:49 - Peter Rehwinkel
  04:38:50 - 04:38:51 - Peter Rehwinkel
  04:38:51 - 04:39:17 - Sebastian Visser
  04:39:17 - 04:39:25 - Sebastian Visser
  04:39:25 - 04:39:28 - Peter Rehwinkel
  04:39:28 - 04:39:30 - Peter Rehwinkel
  04:39:30 - 04:39:35 - Soledad van Eijk
  04:39:35 - 04:39:36 - Peter Rehwinkel
  04:39:36 - 04:39:49 - Soledad van Eijk
  04:39:49 - 04:39:52 - John Does
  04:39:52 - 04:40:14 - John Does
  04:40:14 - 04:40:33 - Peter Rehwinkel
  04:40:33 - 04:42:28 - John Does
  04:42:28 - 04:42:29 - Peter Rehwinkel
  04:42:29 - 04:42:57 - John Does
  04:42:58 - 04:42:59 - Naïma Ajouaau
  04:42:59 - 04:43:00 - Naïma Ajouaau
  04:43:00 - 04:43:01 - Peter Rehwinkel
  04:43:01 - 04:43:11 - John Does
  04:43:11 - 04:43:12 - Peter Rehwinkel
  04:43:12 - 04:43:58 - Naïma Ajouaau
  04:43:58 - 04:44:43 - Peter Rehwinkel
  04:44:43 - 04:44:45 - John Does
  04:44:45 - 04:45:27 - John Does
  04:45:28 - 04:45:43 - Peter Rehwinkel
  04:45:43 - 04:45:47 - Annelies Kloosterboer
  04:45:47 - 04:45:57 - Annelies Kloosterboer
  04:45:57 - 04:46:00 - John Does
  04:46:00 - 04:46:03 - Peter Rehwinkel
  04:46:03 - 04:46:07 - Peter Rehwinkel
  04:46:07 - 04:46:18 - John Does
  04:46:18 - 04:46:19 - Peter Rehwinkel
  04:46:19 - 04:46:20 - Annelies Kloosterboer
  04:46:20 - 04:46:25 - Peter Rehwinkel
  04:46:34 - 04:48:16 - Gerard Rep
  04:48:16 - 04:48:18 - Peter Rehwinkel
  04:48:18 - 04:49:00 - Gerard Rep
  04:49:00 - 04:49:05 - Peter Rehwinkel
  04:49:05 - 04:49:06 - Fred Ruiten
  04:49:06 - 04:49:37 - Fred Ruiten
  04:49:37 - 04:49:39 - Peter Rehwinkel
  04:49:39 - 04:49:42 - Peter Rehwinkel
  04:49:42 - 04:50:23 - Gerard Rep
  04:50:23 - 04:50:50 - Peter Rehwinkel
  04:50:52 - 04:51:05 - Soledad van Eijk
  04:51:05 - 04:51:08 - Peter Rehwinkel
  04:51:08 - 04:51:09 - Peter Rehwinkel
  04:51:11 - 04:51:13 - Peter Rehwinkel
  04:57:52 - 04:58:29 - Peter Rehwinkel
  04:58:29 - 04:58:53 - Rob Lute
  04:58:53 - 04:59:04 - Rob Lute
  04:59:04 - 04:59:06 - Peter Rehwinkel
  04:59:07 - 04:59:34 - Soledad van Eijk
  04:59:34 - 04:59:37 - Peter Rehwinkel
  04:59:37 - 04:59:42 - Soledad van Eijk
  04:59:42 - 04:59:45 - Peter Rehwinkel
  04:59:45 - 04:59:46 - Peter Rehwinkel
  04:59:47 - 04:59:50 - Peter Rehwinkel
  04:59:50 - 04:59:51 - Soledad van Eijk
  04:59:51 - 04:59:52 - Peter Rehwinkel
  04:59:53 - 05:00:01 - Naïma Ajouaau
  05:00:01 - 05:00:07 - Peter Rehwinkel
  05:00:07 - 05:00:27 - Naïma Ajouaau
  05:00:27 - 05:00:28 - Peter Rehwinkel
  05:00:28 - 05:00:29 - Peter Rehwinkel
  05:00:31 - 05:00:46 - Fred Ruiten
  05:00:47 - 05:00:50 - Peter Rehwinkel
  05:00:50 - 05:00:58 - Jan van der Starre
  05:00:58 - 05:00:59 - Peter Rehwinkel
  05:00:59 - 05:01:18 - Peter Rehwinkel
  05:01:23 - 05:01:24 - Kees Tesselaar
  05:01:24 - 05:01:40 - Peter Rehwinkel
  05:01:40 - 05:01:41 - Kees Tesselaar
  05:05:02 - 05:05:10 - Peter Rehwinkel
  05:05:13 - 05:05:21 - Kees Tesselaar
  05:05:22 - 05:05:44 - Peter Rehwinkel
  05:05:44 - 05:05:45 - Fred Ruiten
  05:05:45 - 05:06:48 - Fred Ruiten
  05:06:48 - 05:06:49 - Peter Rehwinkel
  05:06:50 - 05:07:04 - B. Hoejenbos
  05:07:04 - 05:07:15 - Peter Rehwinkel
  05:07:15 - 05:09:49 - Peter Rehwinkel
  05:09:49 - 05:09:56 - B. Hoejenbos
  05:09:56 - 05:10:14 - B. Hoejenbos
  05:10:14 - 05:10:19 - Peter Rehwinkel
  05:10:19 - 05:10:39 - B. Hoejenbos
  05:10:39 - 05:10:43 - Peter Rehwinkel
  05:10:43 - 05:10:44 - B. Hoejenbos
  05:10:44 - 05:10:54 - Peter Rehwinkel
  05:10:54 - 05:10:55 - B. Hoejenbos
  05:10:55 - 05:11:10 - B. Hoejenbos
  05:11:10 - 05:11:40 - B. Hoejenbos
  05:11:40 - 05:11:47 - Peter Rehwinkel
  05:11:47 - 05:11:53 - B. Hoejenbos
  05:11:55 - 05:12:28 - Lea van der Zee
  05:12:28 - 05:12:31 - Peter Rehwinkel
  05:12:31 - 05:14:28 - Peter Rehwinkel
  05:14:28 - 05:14:57 - Sebastian Visser
  05:14:57 - 05:15:07 - Peter Rehwinkel
  05:15:07 - 05:15:10 - Sebastian Visser
  05:15:10 - 05:15:23 - Peter Rehwinkel
  05:15:23 - 05:15:25 - Sebastian Visser
  05:15:25 - 05:18:24 - Peter Rehwinkel
 8. 4.b.1

  Besluit

  Voor: DOP, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU, ADW
  Tegen: LDW, VVD, FvD
  De motie is aangenomen.

  Moties

  Titel
  Motie D66 Lokaal Preventie Akkoord
  01:54:55 - 01:55:55 - Petra Feenstra
  01:55:55 - 01:55:59 - Peter Rehwinkel
  01:56:03 - 01:56:05 - Peter Rehwinkel
  01:56:05 - 01:56:39 - Lea van der Zee
  01:56:39 - 01:56:52 - Lea van der Zee
  01:56:52 - 01:56:53 - Peter Rehwinkel
  01:56:53 - 01:56:54 - Petra Feenstra
  01:56:54 - 01:57:26 - Petra Feenstra
  01:57:26 - 01:57:27 - Peter Rehwinkel
  01:57:27 - 01:57:28 - Peter Rehwinkel
  01:57:28 - 01:57:29 - W. Boer
  01:57:29 - 01:57:30 - Peter Rehwinkel
  01:57:30 - 01:57:48 - Lea van der Zee
  01:57:48 - 01:57:50 - Peter Rehwinkel
  01:57:50 - 01:58:17 - W. Boer
  01:58:17 - 01:58:36 - Peter Rehwinkel
 9. 4.b.2

  Besluit

  Voor: DOP, LDW, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU, ADW
  Tegen: FvD, VVD
  De motie is aangenomen.

  Moties

  Titel
  Motie D66 CDA CU - Dijk en Waard Circulair in 2050
  01:58:29 - 01:58:36 - Peter Rehwinkel
  01:58:40 - 01:58:44 - Peter Rehwinkel
  01:58:47 - 01:58:57 - Sebastian Visser
  01:58:57 - 01:59:03 - Peter Rehwinkel
  01:59:03 - 02:01:05 - Sebastian Visser
  02:01:05 - 02:01:08 - Peter Rehwinkel
  02:01:08 - 02:01:14 - Peter Rehwinkel
  02:01:14 - 02:01:19 - Sebastian Visser
 10. 4.b.3

  Besluit

  Voor: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU, ADW
  Tegen: FvD
  De motie is aangenomen.

  Moties

  Titel
  Motie D66 Schooldakrevolutie Dijk en Waard
  02:01:14 - 02:01:19 - Sebastian Visser
  02:01:19 - 02:03:08 - Sebastian Visser
  02:03:08 - 02:03:10 - Peter Rehwinkel
  02:03:10 - 02:03:13 - Peter Rehwinkel
  02:03:13 - 02:03:45 - W. Boer
  02:03:45 - 02:03:46 - Peter Rehwinkel
  02:03:46 - 02:04:15 - Sebastian Visser
  02:04:15 - 02:04:17 - Peter Rehwinkel
  02:04:17 - 02:04:57 - Fred Ruiten
  02:04:57 - 02:04:58 - Peter Rehwinkel
  02:04:58 - 02:05:05 - Sebastian Visser
  02:05:05 - 02:05:06 - Peter Rehwinkel
  02:05:07 - 02:05:54 - Annelies Kloosterboer
  02:05:54 - 02:06:19 - Peter Rehwinkel
  02:06:19 - 02:06:22 - Sebastian Visser
  02:06:22 - 02:06:56 - Sebastian Visser
  02:06:56 - 02:07:00 - Peter Rehwinkel
  02:07:00 - 02:07:09 - Sebastian Visser
  02:07:09 - 02:07:10 - Peter Rehwinkel
  02:07:10 - 02:07:11 - Peter Rehwinkel
  02:07:12 - 02:07:13 - Fred Ruiten
  02:07:15 - 02:07:42 - Kees Tesselaar
  02:07:42 - 02:07:44 - Peter Rehwinkel
  02:07:44 - 02:07:46 - Sebastian Visser
  02:07:46 - 02:07:53 - Peter Rehwinkel
  02:07:55 - 02:08:24 - Soledad van Eijk
  02:08:25 - 02:08:30 - Peter Rehwinkel
  02:08:35 - 02:08:37 - Peter Rehwinkel
  02:08:40 - 02:08:53 - Kees Tesselaar
  02:08:53 - 02:08:55 - Peter Rehwinkel
  02:08:55 - 02:09:12 - Peter Rehwinkel
 11. 4.b.4

  Besluit

  De indiener, Jan van der Starre (ADW) brengt de motie niet in stemming.

  02:09:00 - 02:09:12 - Peter Rehwinkel
  02:09:15 - 02:09:54 - Jan van der Starre
  02:09:54 - 02:10:04 - Peter Rehwinkel
  02:10:04 - 02:10:05 - Jan van der Starre
  02:10:05 - 02:10:34 - Jasper Nieuwenhuizen
  02:10:34 - 02:10:35 - Peter Rehwinkel
  02:10:35 - 02:10:38 - Peter Rehwinkel
  02:10:38 - 02:10:39 - Soledad van Eijk
  02:10:39 - 02:10:41 - Jan van der Starre
  02:10:41 - 02:11:22 - Soledad van Eijk
  02:11:22 - 02:11:24 - Peter Rehwinkel
  02:11:24 - 02:11:37 - Peter Rehwinkel
  02:11:37 - 02:11:41 - Jan van der Starre
  02:11:41 - 02:11:53 - Peter Rehwinkel
  02:11:53 - 02:12:10 - Jan van der Starre
  02:12:10 - 02:12:11 - Peter Rehwinkel
  02:12:11 - 02:12:12 - Jan van der Starre
  02:12:12 - 02:13:09 - Annelies Kloosterboer
  02:13:09 - 02:13:18 - Peter Rehwinkel
  02:13:18 - 02:13:30 - Annelies Kloosterboer
  02:13:30 - 02:13:40 - Peter Rehwinkel
  02:13:40 - 02:13:43 - Peter Rehwinkel
  02:13:43 - 02:13:45 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:13:45 - 02:13:51 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:13:51 - 02:13:52 - Peter Rehwinkel
  02:13:52 - 02:14:17 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:14:17 - 02:14:18 - Peter Rehwinkel
  02:14:18 - 02:14:23 - Jan van der Starre
  02:14:23 - 02:14:26 - Peter Rehwinkel
  02:14:26 - 02:14:27 - Jan van der Starre
  02:14:27 - 02:15:02 - Kees Tesselaar
  02:15:02 - 02:15:04 - Peter Rehwinkel
  02:15:04 - 02:15:07 - Peter Rehwinkel
  02:15:07 - 02:15:15 - Peter Rehwinkel
  02:15:19 - 02:15:20 - Peter Rehwinkel
  02:15:22 - 02:15:29 - Jan van der Starre
  02:15:29 - 02:15:32 - Peter Rehwinkel
  02:15:45 - 02:16:41 - Jan Kramer
 12. 4.b.5

  Besluit

  Voor: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, CU
  Tegen: GL, FvD, CDA, PvdA, ADW
  De motie is aangenomen.

  Moties

  Titel
  Motie DOP Nu smeren voor later
  02:15:47 - 02:16:41 - Jan Kramer
  02:16:42 - 02:16:56 - Peter Rehwinkel
  02:16:56 - 02:17:32 - Naïma Ajouaau
  02:17:32 - 02:17:33 - Peter Rehwinkel
  02:17:37 - 02:18:19 - Jan Kramer
  02:18:19 - 02:18:20 - Peter Rehwinkel
  02:18:20 - 02:18:28 - Naïma Ajouaau
  02:18:28 - 02:18:49 - Naïma Ajouaau
  02:18:49 - 02:18:59 - Peter Rehwinkel
  02:18:59 - 02:19:02 - Naïma Ajouaau
  02:19:02 - 02:19:04 - Jan Kramer
  02:19:05 - 02:19:33 - Carmen Bosscher
  02:19:33 - 02:19:38 - Peter Rehwinkel
  02:19:38 - 02:19:40 - Carmen Bosscher
  02:19:43 - 02:20:24 - Jan Kramer
  02:20:24 - 02:20:26 - Peter Rehwinkel
  02:20:26 - 02:20:35 - Carmen Bosscher
  02:20:35 - 02:21:04 - Carmen Bosscher
  02:21:05 - 02:21:06 - Carmen Bosscher
  02:21:06 - 02:21:07 - Peter Rehwinkel
  02:21:07 - 02:21:13 - Peter Rehwinkel
  02:21:13 - 02:21:16 - Jan Kramer
  02:21:16 - 02:21:30 - Jan Kramer
  02:21:31 - 02:21:34 - Peter Rehwinkel
  02:21:34 - 02:21:42 - B. Hoejenbos
  02:21:42 - 02:21:46 - Peter Rehwinkel
  02:21:46 - 02:22:31 - B. Hoejenbos
  02:22:31 - 02:22:32 - Peter Rehwinkel
  02:22:32 - 02:22:34 - Peter Rehwinkel
  02:22:34 - 02:22:37 - Jan Kramer
  02:22:37 - 02:22:45 - Jan Kramer
  02:22:45 - 02:22:46 - B. Hoejenbos
  02:22:46 - 02:23:29 - Jan Kramer
  02:23:29 - 02:23:35 - Peter Rehwinkel
  02:23:35 - 02:23:36 - Jasper John
  02:23:36 - 02:24:20 - Jasper John
  02:24:20 - 02:24:23 - Peter Rehwinkel
  02:24:23 - 02:24:32 - Peter Rehwinkel
  02:24:35 - 02:25:37 - Jorrit Bakkum
  02:25:37 - 02:25:54 - Peter Rehwinkel
  02:25:54 - 02:25:58 - Peter Rehwinkel
  02:26:02 - 02:26:41 - Joke van Ruitenbeek
  02:26:41 - 02:26:42 - Peter Rehwinkel
  02:26:42 - 02:26:46 - Peter Rehwinkel
 13. 4.b.6

  Besluit

  Voor: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, FvD, CDA, PvdA, CU, ADW
  Tegen: -
  De motie is unaniem aangenomen

  Moties

  Titel
  Motie D66 Heldere Taal binnen de gemeente
  02:26:45 - 02:26:46 - Peter Rehwinkel
  02:26:47 - 02:26:51 - Peter Rehwinkel
  02:26:52 - 02:27:01 - Soledad van Eijk
  02:27:01 - 02:27:24 - Soledad van Eijk
  02:27:27 - 02:27:28 - Peter Rehwinkel
  02:27:29 - 02:27:51 - Jorrit Bakkum
  02:27:52 - 02:27:57 - Peter Rehwinkel
  02:27:57 - 02:28:19 - Naïma Ajouaau
  02:28:20 - 02:28:25 - Peter Rehwinkel
  02:28:25 - 02:28:26 - Jorrit Bakkum
  02:28:26 - 02:28:43 - Jorrit Bakkum
  02:28:43 - 02:28:47 - Peter Rehwinkel
  02:28:47 - 02:28:52 - Jorrit Bakkum
  02:28:52 - 02:28:55 - Peter Rehwinkel
  02:28:57 - 02:29:03 - Anja Grim
  02:29:03 - 02:29:09 - Peter Rehwinkel
  02:29:09 - 02:29:49 - Anja Grim
  02:29:49 - 02:29:54 - Peter Rehwinkel
  02:29:54 - 02:29:55 - Peter Rehwinkel
  02:29:56 - 02:30:34 - Lea van der Zee
  02:30:34 - 02:30:35 - Peter Rehwinkel
  02:30:36 - 02:31:03 - Anja Grim
  02:31:03 - 02:31:04 - Peter Rehwinkel
  02:31:09 - 02:31:50 - Niek Hendriks
  02:31:50 - 02:31:51 - Peter Rehwinkel
  02:31:51 - 02:31:52 - Peter Rehwinkel
  02:31:52 - 02:32:07 - Anja Grim
  02:32:07 - 02:32:17 - Peter Rehwinkel
  02:32:19 - 02:32:49 - B. Hoejenbos
  02:32:50 - 02:33:05 - Peter Rehwinkel
 14. 4.b.7

  Besluit

  Voor: D66, GL, CDA, PvdA, CU, ADW
  Tegen: DOP, LDW, VVD, SDW, FvD
  De motie is verworpen.

  Moties

  Titel
  Motie CDA - Is de buurtbatterij onze motor
  02:33:02 - 02:33:05 - Peter Rehwinkel
  02:33:15 - 02:33:18 - Jasper John
  02:33:18 - 02:33:20 - Peter Rehwinkel
  02:33:20 - 02:33:38 - Jasper John
  02:33:38 - 02:33:39 - Peter Rehwinkel
  02:33:40 - 02:33:41 - Peter Rehwinkel
  02:33:45 - 02:34:00 - Floris de Boer
  02:34:00 - 02:34:01 - Jasper John
  02:34:01 - 02:34:03 - Peter Rehwinkel
  02:34:03 - 02:34:38 - Jasper John
  02:34:38 - 02:34:40 - Peter Rehwinkel
  02:34:40 - 02:34:42 - Floris de Boer
  02:34:42 - 02:34:45 - Floris de Boer
  02:34:45 - 02:35:05 - Floris de Boer
  02:35:05 - 02:35:08 - Peter Rehwinkel
  02:35:08 - 02:35:11 - Peter Rehwinkel
  02:35:12 - 02:35:23 - Rob Lute
  02:35:23 - 02:35:25 - Jasper John
  02:35:25 - 02:35:31 - Rob Lute
  02:35:32 - 02:35:33 - Jasper John
  02:35:33 - 02:35:34 - Jasper John
  02:35:35 - 02:35:40 - Peter Rehwinkel
  02:35:40 - 02:35:54 - Rob Lute
  02:35:54 - 02:36:06 - Rob Lute
  02:36:06 - 02:36:15 - Peter Rehwinkel
  02:36:15 - 02:36:25 - Rob Lute
  02:36:25 - 02:36:26 - Peter Rehwinkel
  02:36:26 - 02:36:27 - Jasper John
  02:36:27 - 02:37:01 - Jasper John
  02:37:01 - 02:37:02 - Peter Rehwinkel
  02:37:02 - 02:37:03 - Rob Lute
  02:37:03 - 02:37:04 - Peter Rehwinkel
  02:37:04 - 02:37:05 - Peter Rehwinkel
  02:37:07 - 02:37:08 - Willem Jan Mandersloot
  02:37:08 - 02:37:33 - Willem Jan Mandersloot
  02:37:33 - 02:37:41 - Jasper John
  02:37:41 - 02:38:09 - Jasper John
  02:38:09 - 02:38:12 - Peter Rehwinkel
  02:38:12 - 02:38:14 - Peter Rehwinkel
  02:38:14 - 02:38:53 - Fred Ruiten
  02:38:54 - 02:38:56 - Peter Rehwinkel
  02:38:56 - 02:38:58 - Kees Tesselaar
  02:38:58 - 02:39:15 - Kees Tesselaar
  02:39:15 - 02:39:18 - Peter Rehwinkel
  02:39:18 - 02:39:21 - Peter Rehwinkel
  02:39:21 - 02:39:31 - Jasper Nieuwenhuizen
  02:39:31 - 02:39:47 - Peter Rehwinkel
  02:39:49 - 02:39:51 - Peter Rehwinkel
  02:39:57 - 02:39:58 - Peter Rehwinkel
  02:39:58 - 02:40:01 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:40:01 - 02:40:25 - Peter Rehwinkel
  02:40:35 - 02:40:37 - Peter Rehwinkel
  03:33:39 - 03:34:12 - Peter Rehwinkel
  03:34:27 - 03:36:02 - Fred Ruiten
  03:36:02 - 03:36:06 - Peter Rehwinkel
  03:36:06 - 03:36:14 - Lea van der Zee
  03:36:14 - 03:36:16 - Lea van der Zee
  03:36:16 - 03:37:00 - Lea van der Zee
  03:37:01 - 03:37:03 - Peter Rehwinkel
  03:37:03 - 03:37:43 - Fred Ruiten
  03:37:43 - 03:37:44 - Peter Rehwinkel
  03:37:46 - 03:37:47 - W. Boer
  03:37:47 - 03:37:48 - W. Boer
  03:37:48 - 03:37:50 - Peter Rehwinkel
  03:37:50 - 03:38:33 - W. Boer
  03:38:33 - 03:38:59 - Fred Ruiten
  03:39:00 - 03:39:02 - Peter Rehwinkel
  03:39:03 - 03:39:54 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  03:39:54 - 03:39:56 - Peter Rehwinkel
  03:39:56 - 03:39:57 - Peter Rehwinkel
  03:39:57 - 03:39:59 - Jasper John
  03:39:59 - 03:40:09 - Fred Ruiten
  03:40:09 - 03:40:11 - Peter Rehwinkel
  03:40:11 - 03:40:46 - Jasper John
  03:40:47 - 03:40:58 - Fred Ruiten
  03:41:01 - 03:41:09 - Peter Rehwinkel
  03:41:09 - 03:41:26 - Carmen Bosscher
  03:41:26 - 03:41:27 - Fred Ruiten
  03:41:27 - 03:41:28 - Fred Ruiten
  03:41:28 - 03:41:31 - Carmen Bosscher
  03:41:31 - 03:41:51 - Fred Ruiten
  03:41:51 - 03:41:52 - Fred Ruiten
  03:41:54 - 03:42:00 - Peter Rehwinkel
  03:42:00 - 03:42:01 - W. Boer
  03:42:01 - 03:42:21 - W. Boer
  03:42:21 - 03:43:14 - Fred Ruiten
  03:43:16 - 03:43:17 - Peter Rehwinkel
  03:43:17 - 03:43:34 - W. Boer
  03:43:34 - 03:43:35 - Peter Rehwinkel
  03:43:35 - 03:43:36 - Fred Ruiten
  03:43:36 - 03:43:37 - Carmen Bosscher
  03:43:37 - 03:43:38 - Fred Ruiten
  03:43:38 - 03:43:53 - Fred Ruiten
  03:43:53 - 03:44:02 - Peter Rehwinkel
 15. 4.b.10

  Besluit

  Voor: GL, PvdA, CU
  Tegen: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, FvD, CDA, ADW
  De motie is verworpen.

  Moties

  Titel
  Motie CU PvdA GL - Huiswerkbegeleiding op elke school
 16. 5

  05:17:28 - 05:18:24 - Peter Rehwinkel
 17. 5.a

  Besluit

  Voor: DOP, LDW, SDW, GL, PvdA, CU
  Tegen: VVD, D66, FvD, CDA, ADW
  De motie is aangenomen.

  Moties

  Titel
  Motie vreemd CU - Meer (grondgebonden) woningen voor ouderen in de eigen kern
  05:18:10 - 05:18:24 - Peter Rehwinkel
  05:18:24 - 05:18:31 - Fred Ruiten
  05:18:31 - 05:19:07 - Fred Ruiten
  05:19:08 - 05:19:11 - Peter Rehwinkel
  05:19:11 - 05:19:51 - B. Hoejenbos
  05:19:51 - 05:19:52 - B. Hoejenbos
  05:19:52 - 05:19:56 - Peter Rehwinkel
  05:19:58 - 05:20:07 - Dennis Koopman
  05:20:08 - 05:20:56 - Jasper John
  05:20:58 - 05:20:59 - Peter Rehwinkel
  05:20:59 - 05:21:25 - Soledad van Eijk
  05:21:25 - 05:21:27 - Peter Rehwinkel
  05:21:27 - 05:22:25 - Milo Poland
  05:22:26 - 05:22:30 - Milo Poland
  05:22:34 - 05:22:49 - Milo Poland
  05:22:49 - 05:22:51 - Peter Rehwinkel
  05:22:51 - 05:22:56 - Fred Ruiten
  05:22:56 - 05:23:53 - Fred Ruiten
  05:23:53 - 05:23:59 - Peter Rehwinkel
  05:23:59 - 05:24:04 - Peter Rehwinkel
  05:24:04 - 05:24:06 - Kees Tesselaar
  05:24:06 - 05:24:33 - Kees Tesselaar
  05:24:33 - 05:24:36 - Peter Rehwinkel
  05:24:36 - 05:24:47 - Peter Rehwinkel
  05:24:47 - 05:24:50 - Kees Tesselaar
  05:24:50 - 05:24:51 - Peter Rehwinkel
  05:24:51 - 05:24:52 - Fred Ruiten
  05:24:52 - 05:24:59 - Soledad van Eijk
  05:24:59 - 05:25:00 - Fred Ruiten
  05:25:00 - 05:25:01 - Fred Ruiten
  05:25:01 - 05:25:02 - Peter Rehwinkel
  05:25:02 - 05:25:20 - Fred Ruiten
  05:25:21 - 05:26:07 - Peter Rehwinkel
 18. 5.b

  Besluit

  13 stemmen voor: D66, GL, CDA, PvdA, CU, en het lid Nieuwland-Rijs (LDW)
  24 stemmen tegen: DOP, LDW (5), VVD, SDW, FvD, ADW
  De motie is verworpen.

  Moties

  Titel
  Motie vreemd GL PvdA CU Verankeren 30% sociale huur in lokale Woonvisie Dijk en Waard
  05:25:55 - 05:26:07 - Peter Rehwinkel
  05:26:07 - 05:26:09 - Daniëlle Barhorst
  05:26:09 - 05:26:27 - Daniëlle Barhorst
  05:26:27 - 05:26:28 - Peter Rehwinkel
  05:26:28 - 05:26:29 - Daniëlle Barhorst
  05:26:29 - 05:27:30 - Peter Rehwinkel
  05:27:30 - 05:27:40 - Dennis Koopman
  05:27:40 - 05:27:52 - Dennis Koopman
  05:27:52 - 05:27:53 - Peter Rehwinkel
  05:27:53 - 05:27:54 - Dennis Koopman
  05:27:54 - 05:28:02 - Jasper John
  05:28:02 - 05:28:03 - Jasper John
  05:28:04 - 05:28:08 - Peter Rehwinkel
  05:28:08 - 05:29:53 - Fred Ruiten
  05:29:53 - 05:30:06 - Peter Rehwinkel
  05:30:06 - 05:31:02 - Fred Ruiten
  05:31:02 - 05:31:08 - Peter Rehwinkel
  05:31:08 - 05:31:16 - Fred Ruiten
  05:31:18 - 05:31:41 - B. Hoejenbos
  05:31:41 - 05:32:17 - B. Hoejenbos
  05:32:17 - 05:32:18 - Peter Rehwinkel
  05:32:20 - 05:32:53 - Willem Jan Mandersloot
  05:32:53 - 05:32:54 - Peter Rehwinkel
  05:32:54 - 05:33:33 - Floris de Boer
  05:33:33 - 05:33:35 - Peter Rehwinkel
  05:33:36 - 05:33:37 - Peter Rehwinkel
  05:33:37 - 05:33:39 - Willem Jan Mandersloot
  05:33:39 - 05:33:42 - Peter Rehwinkel
  05:33:42 - 05:34:05 - Soledad van Eijk
  05:34:05 - 05:34:14 - Soledad van Eijk
  05:34:14 - 05:34:15 - Peter Rehwinkel
  05:34:15 - 05:34:16 - Soledad van Eijk
  05:34:16 - 05:34:57 - Peter Rehwinkel
  05:34:57 - 05:35:27 - Soledad van Eijk
  05:35:27 - 05:35:28 - Willem Jan Mandersloot
  05:35:28 - 05:36:04 - Willem Jan Mandersloot
  05:36:04 - 05:36:05 - Soledad van Eijk
  05:36:05 - 05:36:06 - Peter Rehwinkel
  05:36:06 - 05:36:08 - Soledad van Eijk
  05:36:08 - 05:36:09 - Soledad van Eijk
  05:36:09 - 05:36:22 - Soledad van Eijk
  05:36:23 - 05:36:24 - Peter Rehwinkel
  05:36:25 - 05:36:33 - Peter Rehwinkel
  05:36:33 - 05:36:37 - Willem Jan Mandersloot
  05:36:37 - 05:36:39 - Peter Rehwinkel
  05:36:40 - 05:36:41 - Peter Rehwinkel
  05:36:41 - 05:36:44 - Peter Rehwinkel
  05:36:44 - 05:37:02 - Willem Jan Mandersloot
  05:37:02 - 05:37:11 - Peter Rehwinkel
  05:37:16 - 05:37:17 - Nils Langedijk
  05:37:17 - 05:38:10 - Peter Rehwinkel
  05:38:10 - 05:38:11 - Nils Langedijk
  05:38:11 - 05:38:14 - Peter Rehwinkel
  05:38:14 - 05:38:22 - Jasper John
  05:38:22 - 05:38:24 - Peter Rehwinkel
  05:38:24 - 05:38:27 - Jasper John
  05:38:27 - 05:38:39 - Nils Langedijk
  05:38:39 - 05:38:40 - Peter Rehwinkel
  05:38:40 - 05:38:41 - Peter Rehwinkel
  05:38:41 - 05:38:50 - Peter Rehwinkel
  05:38:53 - 05:40:14 - Daniëlle Barhorst
  05:40:14 - 05:40:15 - Peter Rehwinkel
  05:40:15 - 05:40:16 - Peter Rehwinkel
  05:40:16 - 05:40:17 - B. Hoejenbos
  05:40:17 - 05:40:28 - B. Hoejenbos
  05:40:28 - 05:40:33 - Peter Rehwinkel
  05:40:33 - 05:40:34 - Peter Rehwinkel
  05:40:34 - 05:41:25 - Daniëlle Barhorst
  05:41:25 - 05:41:26 - Peter Rehwinkel
  05:41:26 - 05:41:45 - Daniëlle Barhorst
  05:41:46 - 05:41:50 - Peter Rehwinkel
  05:41:50 - 05:41:55 - Fred Ruiten
  05:41:55 - 05:41:59 - Fred Ruiten
  05:41:59 - 05:42:13 - Peter Rehwinkel
  05:42:13 - 05:43:16 - Fred Ruiten
  05:43:16 - 05:44:40 - Peter Rehwinkel
 19. 5.c

  Besluit

  Voor: D66, GL, FvD, PvdA, CU, ADW
  Tegen: DOP, LDW, VVD, SDW, CDA
  De motie is verworpen.

  Moties

  Titel
  Motie vreemd FvD - Voortbestaan Pluktuin van Geesje
  05:44:33 - 05:44:40 - Peter Rehwinkel
  05:44:56 - 05:46:19 - Rob Lute
  05:46:19 - 05:46:28 - Peter Rehwinkel
  05:46:28 - 05:46:29 - Rob Lute
  05:46:29 - 05:46:55 - Joke van Ruitenbeek
  05:46:55 - 05:46:56 - Peter Rehwinkel
  05:46:56 - 05:46:58 - Peter Rehwinkel
  05:46:58 - 05:47:24 - Soledad van Eijk
  05:47:24 - 05:47:25 - Peter Rehwinkel
  05:47:25 - 05:48:27 - W. Boer
  05:48:28 - 05:48:33 - Peter Rehwinkel
  05:48:45 - 05:50:05 - Annette Groot
  05:50:05 - 05:50:06 - Peter Rehwinkel
  05:50:06 - 05:50:28 - Peter Rehwinkel
  05:50:28 - 05:50:35 - Rob Lute
  05:50:35 - 05:50:53 - Peter Rehwinkel
  05:50:53 - 05:51:05 - Rob Lute
  05:51:05 - 05:51:09 - Peter Rehwinkel
  05:51:17 - 05:51:23 - Annette Groot
  05:51:23 - 05:51:37 - Peter Rehwinkel
  05:51:37 - 05:51:43 - Peter Rehwinkel
  05:51:43 - 05:51:59 - Kees Tesselaar
  05:52:01 - 05:52:08 - Peter Rehwinkel
  05:52:15 - 05:52:20 - Rob Lute
  05:52:20 - 05:53:09 - Peter Rehwinkel
 20. 5.d

  Besluit

  Voor: FvD
  Tegen: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU, ADW
  De motie is verworpen.

  Moties

  Titel
  Motie vreemd FvD Neutraliteit gemeente Dijk en Waard behouden mbt vlagvertoon
  05:52:58 - 05:53:09 - Peter Rehwinkel
  05:53:09 - 05:53:12 - Jasper John
  05:53:12 - 05:53:24 - Jasper John
  05:53:40 - 05:53:51 - Jasper John
  05:53:51 - 05:54:04 - Jasper Nieuwenhuizen
  05:54:04 - 05:54:08 - Jasper John
  05:54:08 - 05:54:09 - Dennis Koopman
  05:54:09 - 05:54:15 - Jasper Nieuwenhuizen
  05:54:15 - 05:56:49 - Jasper Nieuwenhuizen
 21. 5.e

  Besluit

  Voor: DOP, LDW (5), VVD, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU, ADW
  Tegen: FvD, en het lid Bakkum (LDW)
  De motie is aangenomen.

  Moties

  Titel
  Motie vreemd GL Steunbetuiging Oekraine
  05:55:23 - 05:56:49 - Jasper Nieuwenhuizen
 22. 6

  05:56:43 - 05:56:49 - Jasper Nieuwenhuizen
  05:57:08 - 06:01:29 - Jasper Nieuwenhuizen
  06:01:29 - 06:01:30 - W. Boer
  06:01:30 - 06:01:44 - Jasper Nieuwenhuizen
  06:01:44 - 06:07:16 - W. Boer
  06:07:26 - 06:07:46 - Jasper Nieuwenhuizen
  06:07:46 - 06:07:55 - B. Hoejenbos
  06:07:55 - 06:08:46 - B. Hoejenbos
  06:08:53 - 06:08:57 - Jasper Nieuwenhuizen
  06:09:00 - 06:13:01 - Jasper Nieuwenhuizen
  06:13:55 - 06:16:39 - Nils Langedijk
  06:16:46 - 06:23:50 - Peter Rehwinkel
  06:24:16 - 06:24:18 - Peter Rehwinkel
 23. 7
  Sluiting