Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 18 januari 2022

21:45 - 23:00

Locatie
ZOOM
Voorzitter
J.P. (Peter) Rehwinkel

Uitzending

Agendapunten

 1. Bijlagen

 2. Bijlagen

 3. Besluit

  1. De Functionaris Gegevensbescherming -inclusief inhuurkrachten op deze functie- die door het
  college en de burgemeester van Dijk en Waard is aangewezen eveneens aan te wijzen
  voor de gemeenteraad van Dijk en Waard, en;
  2. deze als zodanig te belasten met het toezicht op de verwerking van de persoonsgegevens
  voor zover het onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad valt, conform het
  gestelde in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
  2. Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot
  en met 1 januari 2022.
  3. Voor zover de aanwijzing niet van rechtswege vervalt, het eerder vastgestelde
  aanwijzingsbesluit in te trekken per 1 januari 2022.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 januari 2022
  de griffier, de voorzitter,

  Unaniem

  Raadsvragen

  Onderwerp
  jaarverslag functionaris gegevensbescherming AVG privacy
 4. Toezeggingen

  Titel
  Toezegging 2022-01-18 over minimabeleid