Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 1 november 2022

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
M. (Maarten) Poorter
Toelichting

Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen als hamerstuk of bespreekstuk. Over een bespreekstuk kunnen raadsleden nog in gesprek voor ze een besluit nemen. Meer weten over een onderwerp? Alle stukken staan in de agenda.


U bent welkom bij de raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:29 - 00:04:35 - Maarten Poorter
  00:04:44 - 00:07:26 - Maarten Poorter
 2. 2

  00:06:29 - 00:07:26 - Maarten Poorter
  00:07:26 - 00:07:27 - Jan van der Starre
  00:07:27 - 00:08:02 - Jan van der Starre
  00:08:02 - 00:08:03 - Jan van der Starre
  00:08:03 - 00:08:04 - Jan van der Starre
  00:08:04 - 00:08:16 - Maarten Poorter
  00:08:16 - 00:08:21 - Jan van der Starre
  00:08:21 - 00:08:22 - Floris de Boer
  00:08:22 - 00:08:28 - Floris de Boer
  00:08:28 - 00:08:30 - Maarten Poorter
  00:08:30 - 00:08:31 - Maarten Poorter
  00:08:31 - 00:08:32 - Maarten Poorter
  00:08:32 - 00:08:33 - Milo Poland
  00:08:33 - 00:08:34 - Milo Poland
  00:08:34 - 00:08:36 - Carmen Bosscher
  00:08:36 - 00:08:39 - Maarten Poorter
  00:08:39 - 00:08:47 - Carmen Bosscher
  00:08:47 - 00:08:48 - Maarten Poorter
  00:08:48 - 00:08:49 - Carmen Bosscher
  00:08:49 - 00:08:52 - Maarten Poorter
  00:08:52 - 00:08:53 - Monique Bankras-van der Klein
  00:08:53 - 00:08:58 - Monique Bankras-van der Klein
  00:08:58 - 00:09:02 - Maarten Poorter
  00:09:02 - 00:09:06 - Joke van Ruitenbeek
  00:09:08 - 00:09:13 - Maarten Poorter
  00:09:15 - 00:09:33 - Fred Ruiten
  00:09:33 - 00:09:41 - Maarten Poorter
  00:09:45 - 00:09:57 - Nils Langedijk
  00:09:57 - 00:10:01 - Maarten Poorter
  00:10:01 - 00:10:58 - Nils Langedijk
  00:10:58 - 00:10:59 - Maarten Poorter
  00:10:59 - 00:11:42 - Maarten Poorter
  00:11:42 - 00:11:43 - Femke Lammerts-Dekker
  00:11:43 - 00:11:51 - Femke Lammerts-Dekker
  00:11:52 - 00:12:37 - Maarten Poorter
 3. 2.a

  Besluit

  de volgende persoon te benoemen tot fractievertegenwoordiger:
  - namens de fractie van GroenLinks: mevrouw M.C. (Pauline) Bovenkerk

  Voor deze benoeming is schriftelijk gestemd. De voorzitter van de tijdelijke stemcommissie mw. Stammis maakt bekend dat er 33 stembriefjes zijn ingeleverd, waarvan 32 stemmen voor de benoeming en één stemonthouding.

  00:12:29 - 00:12:37 - Maarten Poorter
  00:12:41 - 00:13:11 - Maarten Poorter
  00:20:19 - 00:20:29 - Maarten Poorter
  00:20:29 - 00:20:47 - Nicky Stammis
  00:20:47 - 00:20:54 - Maarten Poorter
  00:21:06 - 00:22:06 - Maarten Poorter
  00:22:50 - 00:25:23 - Maarten Poorter
 4. 3

  00:22:50 - 00:25:23 - Maarten Poorter
 5. 4

 6. 5

  Bijlagen

  00:23:53 - 00:25:23 - Maarten Poorter
 7. 6

  00:24:23 - 00:25:23 - Maarten Poorter
 8. 6.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (3), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Besluit

  1. de werkgeverscommissie voor de duur van vijf maanden (oktober 2022 tot en met
      februari 2023) aan te wijzen als een bijzondere commissie als bedoeld in
      artikel 3.1.4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke
      ambtsdragers.

  Unaniem besloten

  00:24:28 - 00:25:23 - Maarten Poorter
 9. 6.b

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (3), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)
  tegen
  Fractie BVNL (2)

  Besluit

  1. een ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen (verder ontwerpbesluit-vvbg) af
      te geven inzake de door burgemeester en wethouders voorgenomen verlening van
      een omgevingsvergunning voor het realiseren van het woningbouwproject
      Krusemanlaan Noord (met 79 woningen) in Heerhugowaard en daartoe af te wijken
      van het bepaalde in het bestemmingsplan Buitengebied 2014;
  2. om, in het geval er geen zienswijzen worden ingediend en er dus geen
      heroverweging van het besluit door de raad hoeft plaats te vinden, het
      ontwerpbesluit-vvgb te beschouwen als een definitieve verklaring van geen
      bedenkingen en de afhandeling van de omgevingsvergunning aan het college van
      burgemeester en wethouders te mandateren.

  Besloten met 31 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
  Voor stemden: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU, ADW
  Tegen stemde: BVNL

  00:25:01 - 00:25:23 - Maarten Poorter
  00:25:25 - 00:26:07 - Jasper John
  00:26:07 - 00:26:14 - Maarten Poorter
  00:26:21 - 00:27:10 - Dennis Koopman
  00:27:10 - 00:27:14 - Maarten Poorter
  00:27:19 - 00:27:49 - B. Hoejenbos
  00:27:50 - 00:28:22 - Maarten Poorter
  00:28:22 - 00:28:23 - Maarten Poorter
  00:28:23 - 00:28:25 - Naïma Ajouaau
  00:28:25 - 00:28:46 - Naïma Ajouaau
  00:28:47 - 00:29:17 - Maarten Poorter
 10. 7

  00:28:54 - 00:29:17 - Maarten Poorter
 11. 7.a

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (3), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)
  tegen
  Fractie BVNL (2)

  Besluit

  - De eventueel vrijkomende middelen als gevolg van de beëindiging van de regeling
    Primeurfonds toe te voegen aan de bestemmingsreserve ‘Motie sociale woningbouw’.

  Besloten met 31 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
  Voor stemden: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU, ADW
  Tegen stemde: BVNL

  00:29:00 - 00:29:17 - Maarten Poorter
  00:29:36 - 00:29:38 - Maarten Poorter
  00:29:38 - 00:29:54 - Dennis Koopman
  00:29:54 - 00:29:55 - Maarten Poorter
  00:29:55 - 00:30:02 - Maarten Poorter
  00:30:07 - 00:31:40 - Milo Poland
  00:31:40 - 00:31:45 - Maarten Poorter
  00:31:57 - 00:34:15 - Jasper John
  00:34:16 - 00:34:22 - Maarten Poorter
  00:34:31 - 00:35:01 - Quincy Naarden
  00:35:01 - 00:35:04 - Maarten Poorter
  00:35:14 - 00:36:09 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:36:10 - 00:36:15 - Maarten Poorter
  00:36:25 - 00:37:47 - Joke van Ruitenbeek
  00:37:48 - 00:37:52 - Maarten Poorter
  00:38:04 - 00:39:50 - Jan van der Starre
  00:39:51 - 00:39:56 - Maarten Poorter
  00:40:07 - 00:41:08 - Fred Ruiten
  00:41:08 - 00:41:09 - Maarten Poorter
  00:41:09 - 00:41:15 - Maarten Poorter
  00:41:18 - 00:42:02 - B. Hoejenbos
  00:42:04 - 00:42:16 - Maarten Poorter
  00:42:25 - 00:43:52 - Nils Langedijk
  00:43:52 - 00:43:54 - Maarten Poorter
  00:43:54 - 00:43:55 - Maarten Poorter
  00:43:56 - 00:44:01 - Jasper John
  00:44:01 - 00:44:02 - Nils Langedijk
  00:44:02 - 00:44:13 - Nils Langedijk
  00:44:13 - 00:44:14 - Nils Langedijk
  00:44:14 - 00:44:15 - Maarten Poorter
  00:44:15 - 00:44:17 - Milo Poland
  00:44:17 - 00:44:41 - Milo Poland
  00:44:41 - 00:44:42 - Maarten Poorter
  00:44:43 - 00:47:41 - Nils Langedijk
  00:47:41 - 00:47:47 - Maarten Poorter
  00:47:47 - 00:47:48 - Joke van Ruitenbeek
  00:47:48 - 00:48:21 - Joke van Ruitenbeek
  00:48:21 - 00:48:26 - Maarten Poorter
  00:48:26 - 00:48:27 - Maarten Poorter
  00:48:27 - 00:48:59 - Nils Langedijk
  00:48:59 - 00:49:02 - Maarten Poorter
  00:49:02 - 00:49:03 - Nils Langedijk
  00:49:03 - 00:49:18 - Milo Poland
  00:49:18 - 00:49:42 - Nils Langedijk
  00:49:42 - 00:49:44 - Maarten Poorter
  00:49:44 - 00:49:46 - Milo Poland
  00:49:46 - 00:50:17 - Milo Poland
  00:50:17 - 00:50:18 - Maarten Poorter
  00:50:18 - 00:50:19 - Maarten Poorter
  00:50:19 - 00:50:29 - Nils Langedijk
  00:50:29 - 00:50:32 - Maarten Poorter
  00:50:32 - 00:50:35 - Joke van Ruitenbeek
  00:50:35 - 00:50:54 - Joke van Ruitenbeek
  00:50:54 - 00:50:55 - Maarten Poorter
  00:50:55 - 00:50:56 - Maarten Poorter
  00:50:56 - 00:50:59 - Nils Langedijk
  00:50:59 - 00:51:00 - Maarten Poorter
  00:51:00 - 00:51:02 - B. Hoejenbos
  00:51:02 - 00:51:35 - B. Hoejenbos
  00:51:35 - 00:51:36 - Nils Langedijk
  00:51:36 - 00:51:37 - Maarten Poorter
  00:51:37 - 00:52:06 - Nils Langedijk
  00:52:08 - 00:52:10 - Maarten Poorter
  00:52:10 - 00:52:13 - Fred Ruiten
  00:52:13 - 00:52:19 - Jan van der Starre
  00:52:19 - 00:53:08 - Jan van der Starre
  00:53:08 - 00:53:09 - Maarten Poorter
  00:53:09 - 00:53:10 - Nils Langedijk
  00:53:10 - 00:53:12 - Nils Langedijk
  00:53:12 - 00:53:52 - Nils Langedijk
  00:53:52 - 00:54:00 - Maarten Poorter
  00:54:00 - 00:54:03 - Maarten Poorter
  00:54:03 - 00:54:46 - Jan van der Starre
  00:54:46 - 00:54:48 - Maarten Poorter
  00:54:53 - 00:56:01 - Nils Langedijk
  00:56:02 - 00:56:08 - Maarten Poorter
  00:56:11 - 00:57:02 - Jan van der Starre
  00:57:02 - 00:57:05 - Maarten Poorter
  00:57:05 - 00:57:11 - Jan van der Starre
  00:57:11 - 00:57:12 - Maarten Poorter
  00:57:12 - 00:57:14 - Maarten Poorter
  00:57:14 - 00:57:38 - Nils Langedijk
  00:57:38 - 00:57:55 - Nils Langedijk
  00:57:55 - 00:57:57 - Maarten Poorter
  00:57:57 - 00:58:00 - Maarten Poorter
  00:58:01 - 00:58:03 - Nils Langedijk
  00:58:03 - 00:58:05 - Maarten Poorter
  00:58:05 - 00:58:18 - Maarten Poorter
  00:58:27 - 00:58:28 - Nils Langedijk
  00:58:30 - 00:59:22 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:59:22 - 00:59:23 - Maarten Poorter
  00:59:23 - 00:59:25 - Maarten Poorter
  00:59:25 - 00:59:26 - Fred Ruiten
  00:59:26 - 00:59:39 - Fred Ruiten
  00:59:39 - 00:59:48 - Maarten Poorter
  00:59:49 - 00:59:50 - Maarten Poorter
  00:59:50 - 00:59:51 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:59:51 - 01:00:12 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:00:13 - 01:00:22 - Maarten Poorter
  01:00:30 - 01:00:42 - Dennis Koopman
  01:00:46 - 01:00:48 - Maarten Poorter
  01:00:54 - 01:01:01 - Maarten Poorter
  01:01:01 - 01:01:02 - Dennis Koopman
  01:01:02 - 01:01:16 - Dennis Koopman
  01:01:16 - 01:01:35 - Maarten Poorter
  01:01:36 - 01:01:44 - Maarten Poorter
  01:01:52 - 01:02:38 - Jasper John
  01:02:39 - 01:02:46 - Maarten Poorter
  01:02:49 - 01:03:29 - B. Hoejenbos
  01:03:30 - 01:03:41 - Maarten Poorter
  01:03:41 - 01:03:43 - Jorrit Bakkum
  01:03:43 - 01:04:09 - Jorrit Bakkum
  01:04:09 - 01:04:10 - Maarten Poorter
  01:04:10 - 01:04:13 - Fred Ruiten
  01:04:13 - 01:04:27 - Fred Ruiten
  01:04:27 - 01:04:33 - Jorrit Bakkum
  01:04:33 - 01:04:50 - Maarten Poorter
  01:04:50 - 01:05:06 - Jorrit Bakkum
  01:05:07 - 01:05:18 - Maarten Poorter
  01:05:20 - 01:05:37 - Nils Langedijk
  01:05:37 - 01:05:41 - Maarten Poorter
  01:05:41 - 01:06:30 - Nils Langedijk
  01:06:32 - 01:07:13 - Maarten Poorter
  01:07:13 - 01:07:37 - Jan van der Starre
  01:07:37 - 01:07:44 - Maarten Poorter
  01:07:44 - 01:07:49 - Fred Ruiten
  01:07:49 - 01:08:16 - Fred Ruiten
  01:08:16 - 01:08:21 - Maarten Poorter
  01:08:21 - 01:08:25 - Maarten Poorter
  01:08:25 - 01:08:26 - Dennis Koopman
  01:08:26 - 01:08:36 - Dennis Koopman
  01:08:37 - 01:09:59 - Maarten Poorter
 12. 7.b

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (3)
  tegen
  Fractie BVNL (2), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Besluit

  1. de al ingerekende reserveringen in de Reserve NBK-1 voor Stationsgebied Dijk en
      Waard Fase 1 ad. € 3,3 mln. te voteren;
  2. de recente prijsstijgingen en risico's van € 4,91 mln. te activeren en te dekken door
      de huidige geprognotiseerde extra kapitaalslasten á € 150.000,- , aflopend over 80
      jaar naar € 50.000,- na realisatie van Stationsgebied Dijk en Waard Fase 1 vanaf
      2026 te laten opnemen in de exploitatie van de gemeente Dijk en Waard.
  3. Subsidie-aanvraag bij de EU in te dienen (i.c. een ‘CEF proposal’) voor de uitvoering
      Van spooronderdoorgangen Zuidtangent en Stationsweg.

  Besloten met 30 stemmen voor en 3 stemmen tegen.
  Voor stemden: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU
  Tegen stemden: BVNL, ADW

  01:09:20 - 01:09:59 - Maarten Poorter
  01:10:08 - 01:10:09 - Nils Langedijk
  01:10:09 - 01:10:11 - Maarten Poorter
  01:10:11 - 01:10:21 - Nils Langedijk
  01:10:23 - 01:11:19 - Monique Bankras-van der Klein
  01:11:20 - 01:11:25 - Maarten Poorter
  01:11:38 - 01:13:40 - Joke van Ruitenbeek
  01:13:40 - 01:13:45 - Maarten Poorter
  01:13:45 - 01:13:57 - Joke van Ruitenbeek
  01:14:00 - 01:14:48 - Fred Ruiten
  01:14:48 - 01:14:54 - Maarten Poorter
  01:14:54 - 01:15:04 - Fred Ruiten
  01:15:07 - 01:15:44 - Quincy Naarden
  01:15:44 - 01:15:45 - Maarten Poorter
  01:15:45 - 01:15:49 - Maarten Poorter
  01:15:59 - 01:18:00 - Jan van der Starre
  01:18:01 - 01:18:06 - Maarten Poorter
  01:18:16 - 01:19:56 - Floris de Boer
  01:19:56 - 01:19:57 - Maarten Poorter
  01:19:57 - 01:20:01 - Maarten Poorter
  01:20:12 - 01:21:12 - Dennis Koopman
  01:21:12 - 01:21:18 - Maarten Poorter
  01:21:27 - 01:23:38 - Milo Poland
  01:23:38 - 01:23:42 - Maarten Poorter
  01:23:58 - 01:25:49 - Jasper John
  01:25:50 - 01:25:53 - Maarten Poorter
  01:25:53 - 01:25:55 - Jan van der Starre
  01:25:55 - 01:26:14 - Jan van der Starre
  01:26:14 - 01:26:23 - Maarten Poorter
  01:26:23 - 01:26:24 - Maarten Poorter
  01:26:24 - 01:26:47 - Jasper John
  01:26:47 - 01:26:52 - Maarten Poorter
  01:27:00 - 01:28:40 - Femke Lammerts-Dekker
  01:28:40 - 01:28:41 - Maarten Poorter
  01:28:41 - 01:28:50 - Maarten Poorter
  01:28:59 - 01:29:44 - Naïma Ajouaau
  01:29:45 - 01:30:00 - Maarten Poorter
  01:30:00 - 01:34:05 - Nils Langedijk
  01:34:05 - 01:34:07 - Maarten Poorter
  01:34:07 - 01:34:08 - Jan van der Starre
  01:34:08 - 01:34:17 - Jan van der Starre
  01:34:17 - 01:34:20 - Maarten Poorter
  01:34:20 - 01:34:26 - Jan van der Starre
  01:34:26 - 01:34:30 - Maarten Poorter
  01:34:30 - 01:34:35 - Maarten Poorter
  01:34:35 - 01:34:36 - Nils Langedijk
  01:34:36 - 01:36:09 - Nils Langedijk
  01:36:10 - 01:36:15 - Maarten Poorter
  01:36:15 - 01:36:24 - Jasper John
  01:36:24 - 01:36:41 - Jasper John
  01:36:41 - 01:36:43 - Maarten Poorter
  01:36:43 - 01:36:44 - Maarten Poorter
  01:36:44 - 01:36:45 - Nils Langedijk
  01:36:45 - 01:37:30 - Nils Langedijk
  01:37:30 - 01:37:31 - Maarten Poorter
  01:37:31 - 01:38:18 - Jasper John
  01:38:18 - 01:38:22 - Maarten Poorter
  01:38:22 - 01:38:24 - Maarten Poorter
  01:38:24 - 01:38:26 - Jasper John
  01:38:26 - 01:38:29 - Maarten Poorter
  01:38:29 - 01:38:32 - Nils Langedijk
  01:38:32 - 01:39:07 - Nils Langedijk
  01:39:07 - 01:39:08 - Maarten Poorter
  01:39:08 - 01:40:32 - Maarten Poorter
 13. 7.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (1), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie PvdA (2), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (3), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Besluit

  1. De najaarsrapportage 2022 vast te stellen en de mutaties van de najaarsrapportage
      te verwerken in de begroting 2022.
  2. De administratieve overhevelingen (budgetneutrale wijzigingen) van de budgetten
      tussen programma’s te verwerken in de meerjarenbegroting 2022.

  Unaniem besloten.

  01:40:02 - 01:40:32 - Maarten Poorter
  01:40:51 - 01:42:22 - Carmen Bosscher
  01:42:22 - 01:42:24 - Maarten Poorter
  01:42:24 - 01:42:26 - Milo Poland
  01:42:26 - 01:42:32 - Milo Poland
  01:42:32 - 01:42:33 - Maarten Poorter
  01:42:33 - 01:42:35 - Maarten Poorter
  01:42:35 - 01:42:47 - Carmen Bosscher
  01:42:47 - 01:42:49 - Maarten Poorter
  01:42:49 - 01:43:56 - Carmen Bosscher
  01:43:56 - 01:43:57 - Maarten Poorter
  01:43:57 - 01:44:03 - Carmen Bosscher
  01:44:03 - 01:44:18 - Carmen Bosscher
  01:44:20 - 01:47:31 - Quincy Naarden
  01:47:31 - 01:47:37 - Maarten Poorter
  01:47:37 - 01:47:45 - Quincy Naarden
  01:47:46 - 01:49:32 - Fred Ruiten
  01:49:33 - 01:49:53 - Maarten Poorter
  01:49:58 - 01:53:18 - Falco Hoekstra
  01:53:21 - 01:54:46 - Maarten Poorter
 14. 8

  01:54:00 - 01:54:46 - Maarten Poorter
 15. 9

  01:54:04 - 01:54:46 - Maarten Poorter