Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 10 mei 2022

21:45 - 23:00

Locatie
Raadszaal (G0-01 Parelhof)
Voorzitter
J.P. (Peter) Rehwinkel

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:00:14 - 00:00:15 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:03:05 - 00:04:06 - Peter Rehwinkel
  00:04:06 - 00:04:27 - Joke Ruitenbeek - Schonewille
  00:04:27 - 00:05:21 - Peter Rehwinkel
  00:06:54 - 00:07:09 - Petra Feenstra
  00:07:09 - 00:07:10 - Peter Rehwinkel
  00:11:00 - 00:11:37 - Soledad van Eijk
  00:11:37 - 00:11:57 - Peter Rehwinkel
  00:12:04 - 00:12:06 - Lea van der Zee
  00:12:38 - 00:12:43 - Rob Lute
  00:12:43 - 00:12:44 - Peter Rehwinkel
  00:12:53 - 00:13:08 - Femke Lammerts-Dekker
  00:13:09 - 00:13:11 - Peter Rehwinkel
  00:13:11 - 00:13:17 - Willem Jan Mandersloot
  00:13:19 - 00:13:20 - Peter Rehwinkel
  00:13:20 - 00:13:21 - Willem Jan Mandersloot
  00:13:21 - 00:13:22 - Peter Rehwinkel
  00:13:22 - 00:13:35 - Monique Bankras-van der Klein
  00:13:35 - 00:13:36 - Peter Rehwinkel
  00:13:36 - 00:13:41 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:13:45 - 00:14:01 - Naïma Ajouaau
  00:14:02 - 00:14:03 - Peter Rehwinkel
  00:14:07 - 00:14:14 - Jasper John
  00:14:16 - 00:14:38 - Peter Rehwinkel
  00:14:46 - 00:14:48 - Milo Poland
  00:14:48 - 00:14:49 - Peter Rehwinkel
  00:15:33 - 00:17:10 - Jasper John
  00:17:11 - 00:17:12 - Peter Rehwinkel
  00:17:33 - 00:19:31 - Gerard Rep
  00:19:31 - 00:19:33 - Peter Rehwinkel
  00:20:09 - 00:20:46 - Joke Ruitenbeek - Schonewille
  00:20:46 - 00:20:49 - Peter Rehwinkel
  00:20:58 - 00:21:00 - Daniëlle Barhorst
  00:21:00 - 00:21:01 - Peter Rehwinkel
  00:21:01 - 00:21:23 - Daniëlle Barhorst
  00:21:25 - 00:22:36 - Peter Rehwinkel
  00:22:47 - 00:23:17 - Kees Tesselaar
  00:23:17 - 00:23:18 - Peter Rehwinkel
  00:25:32 - 00:26:14 - Quincy Naarden
  00:26:16 - 00:26:17 - Peter Rehwinkel
  00:26:23 - 00:26:53 - Joke Ruitenbeek - Schonewille
  00:26:54 - 00:26:55 - Peter Rehwinkel
  00:27:08 - 00:27:19 - Quincy Naarden
  00:27:21 - 00:27:29 - Peter Rehwinkel
  00:27:29 - 00:27:40 - B. Hoejenbos
  00:28:04 - 00:28:05 - Peter Rehwinkel
  00:30:16 - 00:31:14 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:31:47 - 00:31:52 - Peter Rehwinkel
  00:31:59 - 00:34:39 - Ronald Vennik
  00:34:39 - 00:34:40 - Peter Rehwinkel
  00:34:59 - 00:36:34 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:36:35 - 00:36:37 - Peter Rehwinkel
 2. Besluit

  GL dient stelt voor Centrumwaard over twee weken te agenderen.
  Ordevoorstel wordt aangenomen.
  Voor: LDW, GL, D66, FvD(2), PvdA, CDA(1)

 3. Bijlagen

  Besluit

  SDW vraagt om reactie op brief
  Volgens GL gaat het om andere vragen, doch wil een afschrift van de antwoorden.

 4. Het voorstel wordt nog toegevoegd

  Besluit

  besluit:
  Raadslid W. Boer (VVD) te benoemen tot tafel-voorzitter van de Politieke Avonden.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 mei 2022

 5. Besluit

  1. het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om in te stemmen met
  de 6e
   wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
  (GR RHCA), overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 mei 2022

 6. Besluit

  1. Een voorbereidingskrediet ter grootte van € 250.000,- ter beschikking te stellen voor de
  gebiedsontwikkeling van Westpoort-De Scheg;
  2. Het bedrag van dit voorbereidingskrediet te verwerken in de op te stellen grondexploitatie
  voor Westpoort.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 mei 2022

 7. Het voorstel wordt nog toegevoegd

  Besluit

  besluit:
  kennis te nemen van het ontslagverzoek van de heer R. Vennik per 1 juni 2022 en te constateren
  dat de aanwijzing door de raad tot griffier van Dijk en Waard per die datum van rechtswege
  vervalt.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 mei 2022