Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 13 september 2022

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
M.F. (Maarten) Poorter
Toelichting

Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen als hamerstuk of bespreekstuk. Over een bespreekstuk kunnen raadsleden nog in gesprek voor ze een besluit nemen. Meer weten over
een onderwerp? Alle stukken staan in de agenda.


U bent welkom op de Politieke Avond en bij de raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:41 - 00:05:31 - Maarten Poorter
  00:06:05 - 00:06:08 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:06:10 - 00:06:12 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:06:14 - 00:06:16 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:06:17 - 00:06:19 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:06:24 - 00:06:26 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:06:30 - 00:06:36 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:06:43 - 00:07:18 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:07:18 - 00:07:19 - A.S. Wolkorte-Flijders
  00:07:19 - 00:08:06 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:08:06 - 00:08:13 - Maarten Poorter
  00:08:13 - 00:10:15 - Maarten Poorter
 2. 2

  00:08:37 - 00:10:15 - Maarten Poorter
  00:10:15 - 00:10:24 - Véronique Wanst
  00:10:24 - 00:11:19 - Véronique Wanst
  00:11:19 - 00:11:40 - Maarten Poorter
  00:11:40 - 00:11:41 - Soledad van Eijk
  00:11:41 - 00:12:11 - Soledad van Eijk
  00:12:13 - 00:12:14 - Maarten Poorter
  00:12:14 - 00:12:15 - Soledad van Eijk
  00:12:15 - 00:12:27 - Maarten Poorter
  00:12:29 - 00:12:49 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:12:51 - 00:12:54 - Maarten Poorter
  00:12:54 - 00:12:56 - Soledad van Eijk
  00:12:56 - 00:13:07 - Soledad van Eijk
  00:13:07 - 00:13:08 - Maarten Poorter
  00:13:08 - 00:13:09 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:13:09 - 00:13:34 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:13:34 - 00:13:35 - Maarten Poorter
  00:13:35 - 00:13:40 - Maarten Poorter
  00:13:42 - 00:13:50 - Soledad van Eijk
  00:13:51 - 00:13:53 - Maarten Poorter
  00:13:53 - 00:13:55 - B. Hoejenbos
  00:13:55 - 00:14:11 - B. Hoejenbos
  00:14:11 - 00:14:12 - Maarten Poorter
  00:14:12 - 00:14:18 - Maarten Poorter
  00:14:18 - 00:14:22 - B. Hoejenbos
  00:14:22 - 00:15:00 - Maarten Poorter
 3. 3

  00:14:51 - 00:15:00 - Maarten Poorter
  00:15:00 - 00:15:01 - Els Nieuwland-Rijs
  00:15:01 - 00:16:02 - Els Nieuwland-Rijs
  00:16:03 - 00:16:12 - Maarten Poorter
  00:16:14 - 00:18:58 - Falco Hoekstra
  00:18:59 - 00:19:02 - Falco Hoekstra
  00:19:02 - 00:19:06 - Maarten Poorter
  00:19:06 - 00:19:26 - Maarten Poorter
  00:19:26 - 00:19:30 - Els Nieuwland-Rijs
  00:19:30 - 00:19:31 - Falco Hoekstra
  00:19:31 - 00:19:33 - Els Nieuwland-Rijs
  00:19:33 - 00:19:40 - Els Nieuwland-Rijs
  00:19:40 - 00:19:42 - Maarten Poorter
  00:19:42 - 00:19:44 - Falco Hoekstra
  00:19:44 - 00:20:39 - Falco Hoekstra
  00:20:40 - 00:20:42 - Els Nieuwland-Rijs
  00:20:42 - 00:20:57 - Els Nieuwland-Rijs
  00:20:57 - 00:21:01 - Maarten Poorter
  00:21:01 - 00:21:21 - Maarten Poorter
  00:21:36 - 00:21:58 - Carmen Bosscher
  00:21:58 - 00:22:03 - Maarten Poorter
  00:22:03 - 00:24:56 - Carmen Bosscher
  00:24:56 - 00:25:14 - Maarten Poorter
  00:25:14 - 00:26:11 - Carmen Bosscher
  00:26:11 - 00:26:12 - Maarten Poorter
  00:26:12 - 00:26:13 - Maarten Poorter
  00:26:13 - 00:26:19 - Carmen Bosscher
  00:26:19 - 00:26:20 - Maarten Poorter
  00:26:26 - 00:29:48 - Gerard Rep
  00:29:48 - 00:29:52 - Maarten Poorter
  00:29:52 - 00:31:39 - Carmen Bosscher
  00:31:39 - 00:31:43 - Maarten Poorter
  00:31:43 - 00:31:55 - Maarten Poorter
  00:31:55 - 00:32:00 - Gerard Rep
  00:32:00 - 00:32:27 - Gerard Rep
  00:32:30 - 00:32:31 - Maarten Poorter
  00:32:31 - 00:32:32 - Carmen Bosscher
  00:32:32 - 00:33:06 - Carmen Bosscher
  00:33:06 - 00:33:12 - Maarten Poorter
  00:33:12 - 00:34:44 - Maarten Poorter
 4. 5

  Bijlagen

  00:34:31 - 00:34:44 - Maarten Poorter
  00:34:44 - 00:34:48 - Petra Feenstra
  00:34:48 - 00:35:05 - Petra Feenstra
  00:35:05 - 00:37:02 - Maarten Poorter
 5. 6

  00:35:43 - 00:37:02 - Maarten Poorter
 6. 6.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  Besluit:
  1. De Verordening naamgeving en nummering Dijk en Waard 2022 vast te stellen.
  2. De Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2013 in te trekken.
  3. De Verordening naamgeving en adressering Gemeente Langedijk 2007 in te trekken.
  Conform besloten, unaniem.

  00:35:55 - 00:37:02 - Maarten Poorter
 7. 6.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  Besluit:
  1. Het bestemmingsplan ‘Heerhugowaard Zuid-West 2021’ gewijzigd vast te stellen
  overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, planregels, verbeelding en
  reactienota beantwoording overlegreacties met identificatiecode NL.IMRO.0398.BP203HHWZUIDWEST-VA01;
  2. Op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening geen
  exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd;
  3. Te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum 20 juli 2021;
  4. De vaststelling van het bestemmingsplan ‘Heerhugowaard Zuid-West 2021’ te publiceren in het digitale gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl), het Stadsnieuws en het bestemmingsplan digitaal beschikbaar te stellen via de website
  www.ruimtelijkeplannen.nl.
  Conform besloten, unaniem

  00:36:12 - 00:37:02 - Maarten Poorter
 8. 6.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  Besluit:
  1. het Treasurystatuut 2014 van de voormalige gemeente Heerhugowaard met
  terugwerkende kracht per 1 januari 2022 in te trekken;
  2. de nota Treasurystatuut 2004 zoals laatstelijk gewijzigd in 2007 van de voormalige
  gemeente Langedijk met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 in te trekken.
  Conform besloten, unaniem.

  00:36:37 - 00:37:02 - Maarten Poorter
 9. 6.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  Besluit:
  1. De ingediende zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan Benedenweg naast 143 Sint Pancras, conform het bepaalde in de reactienota, ongegrond te verklaren;
  2. Het bestemmingsplan Benedenweg naast 143, Sint Pancras gewijzigd vast te stellen, conform het bepaalde in de reactienota, overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met identificatiecode: NL.IMRO.1980.BPSP2012part008-va01;
  3. Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro) geen exploitatieplan op te stellen;
  4. Te bepalen dat voor de bepaling van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT);
  5. Met de conclusie in de toelichting bestemmingsplan paragraaf 4.10 Vormvrije m.e.r.-
  beoordeling dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.
  Conform besloten, unaniem.
  Stemverklaring: dhr. Hoejenbos (VVD).

  00:37:22 - 00:37:33 - B. Hoejenbos
  00:37:34 - 00:40:13 - Maarten Poorter
 10. 7

  00:36:47 - 00:37:02 - Maarten Poorter
  00:37:03 - 00:37:33 - B. Hoejenbos
 11. 7.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  Besluit:
  1. Het ‘Reglement van Orde voor de Politieke Avond en Raadsvergaderingen van de gemeente Dijk en Waard 2022’ vast te stellen en op 13 september 2022 in werking te laten treden.
  2. Het ‘Reglement van orde voor de raad van Dijk en Waard 2022’, vastgesteld op 3 januari 2022, in te trekken.
  3. Dat hetgeen bepaald is in artikel 11, lid 2, van het Reglement van orde voor de raad van Dijk en Waard 2022, tijdens de huidige raadsperiode (2022-2026) geen beperkend effect heeft op die fracties die op het moment van inwerkingtreding een ruimere bezetting van fractievertegenwoordigers hebben op grond van het vorige reglement (overgangsbepaling).
  Conform besloten, unaniem.

  00:38:03 - 00:40:13 - Maarten Poorter
 12. 7.b

  Besluit

  Stemming gebeurt middels stembriefjes. De voorzitter stelt een stembureau in, bestaande uit de leden: Dhr. Corbee, mw. Visser-Bet en mw. Barhorst.
  Besluit:
  De gemeenteraad besluit de volgende persoon/personen te benoemen als uitbreiding van de bezetting van de agendacommissie:
  1. T.J. Visser-Hogeterp
  Conform besloten, unaniem.

  00:38:28 - 00:40:13 - Maarten Poorter
 13. 7.c

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie BVNL (2), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1)

  Besluit

  Besluit:
  1. De verordening BIZ Centrumwaard 2023-2027 vast te stellen.
  2. De verordening in werking te laten treden op het moment dat gebleken is dat er
  voldoende steun is voor de BIZ.
  Conform besloten.
  30 stemmen voor: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU, ADW
  3 stemmen tegen: FvD

  00:38:29 - 00:40:13 - Maarten Poorter
  00:49:53 - 00:49:58 - Maarten Poorter
  00:50:35 - 00:51:42 - Maarten Poorter
  00:51:45 - 00:52:36 - Joke van Ruitenbeek
  00:52:37 - 00:52:45 - Maarten Poorter
  00:52:54 - 00:53:20 - Daniëlle Barhorst
  00:53:21 - 00:53:27 - Maarten Poorter
  00:53:32 - 00:54:07 - Nicky Stammis
  00:54:08 - 00:54:12 - Maarten Poorter
  00:54:21 - 00:54:46 - Dennis Koopman
  00:54:47 - 00:54:52 - Maarten Poorter
  00:55:01 - 00:55:38 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:55:39 - 00:55:47 - Maarten Poorter
  00:55:50 - 00:56:16 - Jorrit Bakkum
  00:56:16 - 00:56:17 - Maarten Poorter
  00:56:17 - 00:56:27 - Maarten Poorter
  00:56:45 - 00:57:10 - A.S. Wolkorte-Flijders
  00:57:11 - 00:57:17 - Maarten Poorter
  00:57:17 - 00:57:48 - Jorrit Bakkum
  00:57:48 - 00:57:50 - Maarten Poorter
  00:57:55 - 00:58:17 - A.S. Wolkorte-Flijders
  00:58:17 - 00:58:18 - Maarten Poorter
  00:58:18 - 01:00:00 - Maarten Poorter
 14. 7.d

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Fractie BVNL (2), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (4), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie GroenLinks (GL) (3)

  Besluit

  Dhr. Hoejenbos (VVD) neemt geen deel aan de beraadslaging en de besluitvorming.
  Besluit:
  1. de ingediende zienswijzen op het bestemmingsplan Westrand in Sint Pancras, conform het bepaalde in de reactienota, deels gegrond en deels ongegrond te verklaren;
  2. het bestemmingsplan Westrand in Sint Pancras gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met identificatiecode NL.IMRO.1980.BPSP2012part007-va01;
  3. de ingediende zienswijzen op het exploitatieplan Westrand in Sint Pancras, conform het bepaalde in de reactienota, deels gegrond en deels ongegrond te verklaren;
  4. op grond van artikel 6.12 lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening het exploitatieplan Westrand in Sint Pancras vast te stellen overeenkomstig het bij dit besluit behorende Exploitatieplan Westrand in Sint Pancras met identificatiecode
  NL.IMRO.1980.BPSP2012part007EP-va01;
  5. in te stemmen om geen milieueffectrapport op te stellen.
  Conform besloten.
  29 stemmen voor: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, FvD, CDA, PvdA, CU, ADW
  3 stemmen tegen: GL
  Stemming over de motie ‘Westrand’ van LDW, VVD, SDW, DOP.
  29 stemmen voor: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, FvD, CDA, PvdA, CU, ADW
  3 stemmen tegen: GL
  De motie is aangenomen.

  Moties

  Titel
  Motie LDW - Westrand
 15. 7.e

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (5), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (6), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie BVNL (2), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1)

  Besluit

  Besluit:
  1. De ‘Visie Grenzeloos Dijk en Waard (Kanaalpark) vast te stellen en zo als uitgangspunt te nemen voor de ruimtelijke en functionele koers van het plangebied.
  Conform besloten.
  30 stemmen voor: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU, ADW
  3 stemmen tegen: FvD
  Er zijn 3 moties ingediend en behandeld:
  Stemming over motie 1 ‘Middelen voor Kanaalzone’ van CU
  5 stemmen voor: CDA, PvdA, CU
  28 stemmen tegen: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, FvD, ADW
  De motie is verworpen.
  Stemming over motie 2 ‘Kanaalzone Oosterdelgebied’ van CU en D66.
  11 stemmen voor: D66, GL, CDA, PvdA, CU, ADW
  22 stemmen tegen: DOP, LDW, VVD, SDW, FvD
  De motie is verworpen.

  Moties

  Titel
  Motie CU Kanaalzone Oosterdelgebied
  Motie CU Middelen voor kanaalzone
  Motie FvD Gebrekkige participatie visie Kanaalpark
  01:18:51 - 01:19:29 - Maarten Poorter
  01:19:39 - 01:26:20 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:26:22 - 01:26:27 - Maarten Poorter
  01:26:30 - 01:26:42 - Maarten Poorter
  01:26:42 - 01:26:50 - Carmen Bosscher
  01:26:50 - 01:28:20 - Carmen Bosscher
  01:28:20 - 01:28:21 - Maarten Poorter
  01:28:21 - 01:28:23 - Carmen Bosscher
  01:28:23 - 01:28:32 - Maarten Poorter
  01:28:42 - 01:28:47 - Floris de Boer
  01:28:47 - 01:28:56 - Maarten Poorter
  01:28:56 - 01:29:30 - Floris de Boer
  01:29:30 - 01:29:33 - Maarten Poorter
  01:29:33 - 01:30:48 - Floris de Boer
  01:30:48 - 01:30:54 - Maarten Poorter
  01:30:54 - 01:30:56 - Soledad van Eijk
  01:30:56 - 01:31:05 - Soledad van Eijk
  01:31:05 - 01:31:06 - Maarten Poorter
  01:31:06 - 01:31:20 - Floris de Boer
  01:31:20 - 01:31:21 - Soledad van Eijk
  01:31:21 - 01:31:27 - Floris de Boer
  01:31:27 - 01:31:29 - Maarten Poorter
  01:31:29 - 01:31:30 - Soledad van Eijk
  01:31:30 - 01:31:47 - Soledad van Eijk
  01:31:48 - 01:31:49 - Floris de Boer
  01:31:49 - 01:32:03 - Floris de Boer
  01:32:04 - 01:32:07 - Maarten Poorter
  01:32:07 - 01:32:12 - Soledad van Eijk
  01:32:12 - 01:32:40 - Soledad van Eijk
  01:32:41 - 01:32:42 - Maarten Poorter
  01:32:42 - 01:32:52 - Floris de Boer
  01:32:52 - 01:33:29 - Floris de Boer
  01:33:30 - 01:33:38 - Maarten Poorter
  01:33:44 - 01:33:46 - Maarten Poorter
  01:33:47 - 01:34:44 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:34:44 - 01:34:59 - Maarten Poorter
  01:34:59 - 01:35:00 - Milo Poland
  01:35:00 - 01:35:27 - Milo Poland
  01:35:27 - 01:35:42 - Maarten Poorter
  01:35:42 - 01:35:43 - Maarten Poorter
  01:35:43 - 01:36:38 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:36:38 - 01:36:41 - Maarten Poorter
  01:36:41 - 01:36:43 - Jasper John
  01:36:43 - 01:37:02 - Jasper John
  01:37:02 - 01:37:31 - Maarten Poorter
  01:37:31 - 01:39:25 - Carmen Bosscher
  01:39:25 - 01:39:33 - Maarten Poorter
  01:39:33 - 01:39:46 - Carmen Bosscher
  01:39:46 - 01:39:47 - Maarten Poorter
  01:39:47 - 01:40:20 - Carmen Bosscher
  01:40:20 - 01:40:25 - Maarten Poorter
  01:40:25 - 01:40:45 - Carmen Bosscher
  01:40:45 - 01:40:50 - Maarten Poorter
  01:40:50 - 01:40:55 - Carmen Bosscher
  01:40:55 - 01:40:56 - Maarten Poorter
  01:40:56 - 01:41:35 - Carmen Bosscher
  01:41:35 - 01:41:42 - Maarten Poorter
  01:41:42 - 01:41:43 - B. Hoejenbos
  01:41:43 - 01:41:44 - Carmen Bosscher
  01:41:44 - 01:42:02 - Carmen Bosscher
  01:42:02 - 01:42:11 - B. Hoejenbos
  01:42:11 - 01:42:22 - Maarten Poorter
  01:42:22 - 01:42:23 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:42:23 - 01:43:05 - B. Hoejenbos
  01:43:05 - 01:43:44 - Maarten Poorter
  01:43:44 - 01:43:47 - B. Hoejenbos
  01:43:47 - 01:44:00 - Maarten Poorter
  01:44:00 - 01:44:01 - B. Hoejenbos
  01:44:01 - 01:44:02 - Maarten Poorter
  01:44:02 - 01:44:08 - B. Hoejenbos
  01:44:08 - 01:44:16 - Maarten Poorter
  01:44:16 - 01:44:20 - Maarten Poorter
  01:44:20 - 01:45:36 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:45:36 - 01:45:48 - Maarten Poorter
  01:45:48 - 01:46:07 - Maarten Poorter
  01:46:10 - 01:47:03 - Dennis Koopman
  01:47:03 - 01:47:04 - Maarten Poorter
  01:47:04 - 01:47:13 - Maarten Poorter
  01:47:16 - 01:47:20 - Maarten Poorter
  01:47:20 - 01:47:21 - Jasper John
  01:47:21 - 01:50:38 - Jasper John
  01:50:38 - 01:50:44 - Maarten Poorter
  01:50:44 - 01:50:45 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:50:45 - 01:51:08 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:51:08 - 01:51:14 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:51:14 - 01:51:15 - Jasper John
  01:51:15 - 01:51:16 - Maarten Poorter
  01:51:16 - 01:52:13 - Jasper John
  01:52:13 - 01:52:14 - Maarten Poorter
  01:52:14 - 01:52:15 - Maarten Poorter
  01:52:15 - 01:52:25 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:52:25 - 01:52:33 - Maarten Poorter
  01:52:33 - 01:52:36 - Maarten Poorter
  01:52:36 - 01:52:38 - Jasper John
  01:52:38 - 01:53:04 - Jasper John
  01:53:04 - 01:53:10 - Maarten Poorter
  01:53:10 - 01:53:15 - Maarten Poorter
  01:53:27 - 01:55:11 - Joke van Ruitenbeek
  01:55:11 - 01:55:14 - Maarten Poorter
  01:55:14 - 01:55:15 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:55:15 - 01:55:16 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:55:16 - 01:55:26 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:55:26 - 01:55:31 - Maarten Poorter
  01:55:31 - 01:55:32 - Joke van Ruitenbeek
  01:55:32 - 01:55:41 - Joke van Ruitenbeek
  01:55:41 - 01:55:42 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:55:45 - 01:55:47 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:55:47 - 01:55:51 - Maarten Poorter
  01:55:51 - 01:55:52 - Maarten Poorter
  01:55:52 - 01:55:53 - Joke van Ruitenbeek
  01:55:53 - 01:56:25 - Joke van Ruitenbeek
  01:56:25 - 01:56:30 - Maarten Poorter
  01:56:30 - 01:56:47 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:56:48 - 01:56:49 - Joke van Ruitenbeek
  01:56:49 - 01:57:01 - Joke van Ruitenbeek
  01:57:01 - 01:57:07 - Maarten Poorter
  01:57:07 - 01:57:35 - Joke van Ruitenbeek
  01:57:35 - 01:57:36 - Maarten Poorter
  01:57:36 - 01:57:56 - Joke van Ruitenbeek
  01:57:57 - 01:57:58 - Maarten Poorter
  01:57:58 - 01:58:03 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:58:03 - 01:58:38 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:58:38 - 01:58:44 - Maarten Poorter
  01:58:44 - 01:58:49 - Joke van Ruitenbeek
  01:58:49 - 01:59:02 - Joke van Ruitenbeek
  01:59:03 - 01:59:20 - Maarten Poorter
  01:59:20 - 01:59:21 - B. Hoejenbos
  01:59:21 - 02:01:07 - B. Hoejenbos
  02:01:07 - 02:01:08 - Jasper John
  02:01:08 - 02:01:10 - Maarten Poorter
  02:01:10 - 02:01:28 - Jasper John
  02:01:28 - 02:01:30 - Maarten Poorter
  02:01:30 - 02:03:14 - B. Hoejenbos
  02:03:15 - 02:03:19 - Maarten Poorter
  02:03:29 - 02:05:46 - Daniëlle Barhorst
  02:05:46 - 02:05:47 - Maarten Poorter
  02:05:47 - 02:05:59 - Maarten Poorter
  02:06:06 - 02:07:26 - Nils Langedijk
  02:07:26 - 02:07:28 - Maarten Poorter
  02:07:28 - 02:07:29 - Jasper John
  02:07:29 - 02:07:54 - Jasper John
  02:07:54 - 02:07:55 - Maarten Poorter
  02:07:55 - 02:07:56 - Maarten Poorter
  02:07:56 - 02:08:07 - Nils Langedijk
  02:08:07 - 02:08:09 - Maarten Poorter
  02:08:09 - 02:11:10 - Nils Langedijk
  02:11:10 - 02:11:11 - Maarten Poorter
  02:11:11 - 02:11:20 - Maarten Poorter
  02:11:20 - 02:11:28 - Daniëlle Barhorst
  02:11:28 - 02:12:01 - Maarten Poorter
  02:12:03 - 02:13:29 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  02:13:30 - 02:13:33 - Maarten Poorter
  02:13:40 - 02:13:46 - Daniëlle Barhorst
  02:13:47 - 02:13:49 - Maarten Poorter
  02:13:49 - 02:13:53 - Daniëlle Barhorst
  02:13:53 - 02:14:17 - Daniëlle Barhorst
  02:14:17 - 02:14:26 - Maarten Poorter
  02:14:31 - 02:15:04 - Jasper John
  02:15:04 - 02:15:15 - Maarten Poorter
  02:15:17 - 02:15:51 - Nils Langedijk
  02:15:53 - 02:18:32 - Maarten Poorter
 16. 8

 17. 9

  02:18:12 - 02:18:32 - Maarten Poorter