Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Raadsvergadering

dinsdag 15 maart 2022

21:45 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
J.P. (Peter) Rehwinkel
Toelichting

In de Raadszaal van gemeente Heerhugowaard (Parelhof 1)

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

  00:04:11 - 00:04:15 - Jasper Nieuwenhuizen
  00:05:33 - 00:06:23 - Peter Rehwinkel
  00:06:31 - 00:06:33 - Peter Rehwinkel
  00:06:34 - 00:06:54 - Gerard Rep
  00:06:54 - 00:07:02 - Peter Rehwinkel
  00:07:02 - 00:07:42 - Gerard Rep
  00:07:42 - 00:08:32 - Peter Rehwinkel
 2. 2

  De agenda wordt als volgt aangepast
  6a Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Dijk en Waard 2022
  6b Toestemming redactionele wijziging gemeenschappelijke regeling SORA
  7a Onze Kijk op Dijk en Waard
  7b Verordening voorziening huisvesting onderwijs Dijk en Waard
  7c Harmonisatie Meedoenpas
  7d Parkeergeldverordening en Legesverordening 2022 voor Dijk en Waard
  Er volgt een ordedebat over de motie van CU, PvdA, GL en Authentiek "Minimabeleid op 130%". In eerst instantie wordt motie gehandhaafd. Na intern beraad wordt  alsnog verzocht om agendering op een tafel.
  Bij agendapunt 7 d wordt een tweetal amendementen en een motie ingediend.

  00:05:46 - 00:06:23 - Peter Rehwinkel
  00:06:31 - 00:06:33 - Peter Rehwinkel
  00:06:34 - 00:06:54 - Gerard Rep
  00:06:54 - 00:07:02 - Peter Rehwinkel
  00:07:02 - 00:07:42 - Gerard Rep
  00:07:42 - 00:08:32 - Peter Rehwinkel
  00:08:32 - 00:09:23 - Carmen Bosscher
  00:09:23 - 00:09:34 - Carmen Bosscher
  00:09:34 - 00:10:34 - Peter Rehwinkel
  00:10:34 - 00:10:55 - Carmen Bosscher
  00:10:55 - 00:10:56 - Peter Rehwinkel
  00:10:56 - 00:11:10 - Peter Rehwinkel
  00:11:10 - 00:11:11 - Carmen Bosscher
  00:11:11 - 00:11:20 - Peter Rehwinkel
  00:11:29 - 00:11:55 - Kees Tesselaar
  00:11:55 - 00:12:02 - Peter Rehwinkel
  00:12:02 - 00:12:12 - Peter Rehwinkel
  00:12:12 - 00:12:18 - Joke Visser
  00:12:18 - 00:12:20 - Peter Rehwinkel
  00:12:20 - 00:12:21 - Joke Visser
  00:12:21 - 00:12:45 - Peter Rehwinkel
  00:12:50 - 00:12:56 - Soledad van Eijk
  00:12:56 - 00:13:12 - Soledad van Eijk
  00:13:15 - 00:13:54 - Peter Rehwinkel
  00:13:54 - 00:13:59 - Peter Rehwinkel
  00:14:01 - 00:14:21 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:14:21 - 00:15:45 - Peter Rehwinkel
 3. 3

  Vragen worden naar tevredenheid beantwoord.

  00:15:34 - 00:15:45 - Peter Rehwinkel
  00:15:48 - 00:15:54 - Peter Rehwinkel
  00:15:56 - 00:17:50 - Anja Grim
  00:17:50 - 00:17:52 - Peter Rehwinkel
  00:17:52 - 00:22:02 - Peter Rehwinkel
  00:22:03 - 00:22:41 - Peter Rehwinkel
 4. 5

 5. 6

  00:23:30 - 00:23:57 - Peter Rehwinkel
 6. 6.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (3), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  1. De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Dijk en Waard 2022 en de bijbehorende toelichting zoals opgenomen in de bijlage vast te stellen.
  2. de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 2021 van de gemeente Langedijk en de bijbehorende toelichtingen in te trekken.
  3. de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren 2021 van de gemeente
  Heerhugowaard en de bijbehorende toelichtingen in te trekken.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 maart 2022

  Unaniem

  00:23:36 - 00:23:57 - Peter Rehwinkel
 7. 6.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (3), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  1. Het college van B en W toestemming te verlenen om de GR SORA aan te passen met de
  naam van de (nieuwe) gemeente Dijk en Waard.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 maart 2022

  Unaniem

  00:23:47 - 00:23:57 - Peter Rehwinkel
  00:24:01 - 00:24:33 - Peter Rehwinkel
 8. 7

  00:24:18 - 00:24:33 - Peter Rehwinkel
  00:24:35 - 00:24:39 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:24:44 - 00:25:18 - Joke Visser
  00:25:18 - 00:25:40 - Peter Rehwinkel
  00:25:42 - 00:25:43 - Peter Rehwinkel
  00:25:43 - 00:26:19 - John Does
  00:26:19 - 00:26:20 - Peter Rehwinkel
  00:26:20 - 00:26:40 - Peter Rehwinkel
  00:26:40 - 00:26:41 - Joke Visser
  00:26:41 - 00:26:49 - Peter Rehwinkel
  00:26:49 - 00:26:50 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:26:50 - 00:27:11 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:27:12 - 00:27:19 - Peter Rehwinkel
  00:30:50 - 00:30:53 - Soledad van Eijk
  00:30:53 - 00:31:10 - Peter Rehwinkel
  00:31:10 - 00:31:39 - Soledad van Eijk
  00:31:39 - 00:31:55 - Peter Rehwinkel
  00:31:55 - 00:32:32 - Peter Rehwinkel
  00:32:33 - 00:33:05 - Anja Grim
  00:33:12 - 00:33:25 - Peter Rehwinkel
  00:33:25 - 00:33:27 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:33:27 - 00:33:29 - Peter Rehwinkel
  00:33:30 - 00:34:10 - Lea van der Zee
  00:34:10 - 00:34:11 - Peter Rehwinkel
  00:34:11 - 00:34:12 - Peter Rehwinkel
  00:34:13 - 00:34:15 - Peter Rehwinkel
  00:34:15 - 00:34:32 - Francis de Nijs - van Marle
  00:34:32 - 00:34:34 - Peter Rehwinkel
  00:34:34 - 00:34:40 - Peter Rehwinkel
  00:34:46 - 00:35:51 - Véronique Wanst
  00:35:51 - 00:35:52 - Peter Rehwinkel
  00:35:52 - 00:36:13 - Peter Rehwinkel
  00:36:16 - 00:36:18 - Peter Rehwinkel
  00:36:23 - 00:37:23 - Gerard Rep
  00:37:23 - 00:37:39 - Peter Rehwinkel
  00:37:39 - 00:37:46 - Peter Rehwinkel
  00:37:49 - 00:38:31 - Anja Grim
  00:38:31 - 00:38:34 - Peter Rehwinkel
  00:38:34 - 00:38:52 - Lea van der Zee
  00:38:52 - 00:38:53 - Peter Rehwinkel
  00:38:53 - 00:38:54 - Anja Grim
  00:38:54 - 00:38:55 - Peter Rehwinkel
  00:38:55 - 00:39:04 - Anja Grim
  00:39:04 - 00:39:05 - Peter Rehwinkel
  00:39:05 - 00:39:21 - Peter Rehwinkel
  00:39:24 - 00:40:03 - Gerard Rep
  00:40:03 - 00:40:10 - Peter Rehwinkel
  00:40:10 - 00:40:12 - Peter Rehwinkel
  00:40:12 - 00:40:14 - Véronique Wanst
  00:40:14 - 00:40:15 - Peter Rehwinkel
  00:40:15 - 00:40:50 - Véronique Wanst
  00:40:50 - 00:40:51 - Peter Rehwinkel
  00:40:51 - 00:41:14 - Peter Rehwinkel
  00:41:25 - 00:42:15 - Peter Rehwinkel
  00:43:52 - 00:44:33 - Peter Rehwinkel
  00:44:33 - 00:44:56 - Lea van der Zee
  00:44:57 - 00:44:58 - Peter Rehwinkel
  00:45:00 - 00:45:16 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:45:17 - 00:46:29 - Peter Rehwinkel
  00:46:30 - 00:46:46 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:46:47 - 00:46:49 - Peter Rehwinkel
  00:46:53 - 00:47:20 - Kees Tesselaar
  00:47:20 - 00:47:22 - Peter Rehwinkel
  00:47:22 - 00:47:27 - Peter Rehwinkel
  00:47:27 - 00:47:50 - Carmen Bosscher
  00:47:51 - 00:47:53 - Carmen Bosscher
  00:47:55 - 00:48:19 - Joke Ruitenbeek - Schonewille
  00:48:20 - 00:48:25 - Peter Rehwinkel
  00:48:28 - 00:48:30 - Peter Rehwinkel
  00:48:31 - 00:48:38 - Jorrit Bakkum
  00:48:38 - 00:48:47 - Peter Rehwinkel
  00:48:47 - 00:49:11 - Peter Rehwinkel
  00:49:13 - 00:49:15 - Gerard Rep
  00:49:18 - 00:49:38 - Jorrit Bakkum
  00:49:38 - 00:49:44 - Peter Rehwinkel
  00:49:44 - 00:49:55 - Carmen Bosscher
  00:49:55 - 00:49:56 - Peter Rehwinkel
  00:49:56 - 00:49:57 - Carmen Bosscher
  00:49:57 - 00:50:01 - Peter Rehwinkel
  00:50:01 - 00:50:02 - Petra Feenstra
  00:50:02 - 00:50:19 - Petra Feenstra
  00:50:20 - 00:50:24 - Peter Rehwinkel
  00:50:26 - 00:50:41 - Daniëlle Barhorst
  00:50:41 - 00:50:42 - Peter Rehwinkel
  00:50:42 - 00:50:44 - Daniëlle Barhorst
  00:50:45 - 00:52:58 - Peter Rehwinkel
 9. 7.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (3), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  1. De visie Onze kijk op Dijk en Waard vast te stellen
   Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 maart 2022

  Unaniem
  Mw Visser-Bet legt een stemverklaring af

 10. 7.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (3), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  besluit:
  De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dijk en Waard vast te stellen met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2022.
  Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 maart 2022

  Unaniem
  Wethouder Does somt op verzoek de betreffende scholen op.

 11. 7.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (3), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  met inachtneming van Amendement C;

  1. De Verordening Meedoenpas Dijk en Waard vast te stellen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022
  2. Uiterlijk 6 weken na de aanvraag het besluit kenbaar gemaakt zal zijn, bij positief besluit door middel van het verzenden van de Meedoenpas en bij negatief besluit schriftelijk en onderbouwt kenbaar te maken aan de aanvrager.
   Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 maart 2022

  Unaniem

  Amendementen

  Titel
  Amendement 2022-03-15 C D66 VVD SDW FvD Meedoenpas
 12. 7.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (6), Fractie GroenLinks (GL) (2), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (3), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  Met in achtneming van Amendement B:

  1. Geen uitvoering geven aan het eerder door de gemeenteraad vastgestelde tarief voor 2022 van € 55,-- per parkeervergunning/-ontheffing.
  2. De niet behaalde financiële maatregel van €100.000 in de begroting ten laste van de algemene reserve te brengen.
   Vastgesteld in de openbare vergadering van 15 maart 2022

  Unaniem

  Amendementen

  Titel
  Amendement 2022-03-15 B DOP- LDW- SDW-VVD-D66-CU-CDA en PvdA Parkeerverordening
  Amendement 2022-03-15 A FvD Parkeerheffing
 13. 8

  Ingetrokken. Wordt eerst geagendeerd voor een discussietafel.

 14. 9

  De vorozitter sluit om 22.35 uur de vergadering.

  00:52:46 - 00:52:58 - Peter Rehwinkel