Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

dinsdag 20 december 2022

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
M. (Maarten) Poorter
Toelichting

Zo werkt het: tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen als hamerstuk of bespreekstuk. Over een bespreekstuk kunnen raadsleden nog in gesprek voor ze een besluit nemen. Meer weten over een onderwerp? Alle stukken staan in de agenda.
U bent welkom bij de raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:18 - 00:04:24 - Maarten Poorter
  00:04:31 - 00:06:40 - Maarten Poorter
  00:07:03 - 00:07:06 - Annette Groot
  00:07:06 - 00:07:12 - Maarten Poorter
  00:07:12 - 00:07:46 - Maarten Poorter
  00:07:46 - 00:07:49 - Annette Groot
  00:07:49 - 00:10:44 - Annette Groot
  00:10:44 - 00:10:45 - Maarten Poorter
  00:10:45 - 00:11:13 - Maarten Poorter
 2. 2

  00:11:02 - 00:11:13 - Maarten Poorter
  00:11:13 - 00:11:15 - Jasper John
  00:11:15 - 00:11:58 - Jasper John
  00:11:59 - 00:12:30 - Maarten Poorter
  00:12:30 - 00:13:12 - Annette Groot
  00:13:12 - 00:13:13 - Maarten Poorter
  00:13:13 - 00:13:16 - Maarten Poorter
  00:13:16 - 00:13:55 - Jasper John
  00:13:56 - 00:13:57 - Maarten Poorter
  00:13:57 - 00:14:18 - Annette Groot
  00:14:18 - 00:14:19 - Maarten Poorter
  00:14:19 - 00:14:30 - Maarten Poorter
  00:14:33 - 00:14:49 - Jan van der Starre
  00:14:49 - 00:14:51 - Maarten Poorter
  00:14:55 - 00:15:02 - Annette Groot
  00:15:02 - 00:15:04 - Maarten Poorter
  00:15:04 - 00:20:43 - Maarten Poorter
 3. 3.a

  Besluit

  De raad besluit de heer G.F. Ruiten, voorgedragen namens de fracties ChristenUnie, GroenLinks en PvdA, te benoemen tot wethouder van de gemeente Dijk en Waard (in voltijd).

  Voor deze benoeming is schriftelijk gestemd. De voorzitter van het tijdelijke stembureau, mw. Van ’t Schip, maakt bekend dat er 35 stembriefjes zijn ingeleverd, waarvan 33 voor de benoeming en 2 ongeldig.


  Dhr. Ruiten legt ten overstaan van de voorzitter de eed af.

  00:18:30 - 00:20:43 - Maarten Poorter
  00:20:43 - 00:23:02 - Robert Vermeulen
  00:23:02 - 00:23:04 - Maarten Poorter
  00:23:04 - 00:24:09 - Maarten Poorter
  00:32:21 - 00:32:33 - Maarten Poorter
  00:32:33 - 00:32:34 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:32:34 - 00:32:54 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  00:32:54 - 00:33:19 - Maarten Poorter
  00:33:30 - 00:34:57 - Maarten Poorter
  00:35:29 - 00:35:32 - Maarten Poorter
  00:35:32 - 00:35:34 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:35:34 - 00:37:10 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:37:10 - 00:37:15 - Maarten Poorter
  00:37:15 - 00:38:24 - Maarten Poorter
 4. 3.b

  Besluit

  De raad besluit de heer J. Koning toe te laten tot lid van de gemeenteraad.

  Dhr. Koning legt ten overstaan van de voorzitter de eed af.

  00:38:09 - 00:38:24 - Maarten Poorter
  00:38:30 - 00:38:33 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  00:38:36 - 00:39:19 - Robert Vermeulen
  00:39:19 - 00:39:22 - Maarten Poorter
  00:39:22 - 00:39:31 - Maarten Poorter
  00:39:48 - 00:40:38 - Maarten Poorter
  00:41:22 - 00:41:53 - Maarten Poorter
  00:50:08 - 00:50:48 - Maarten Poorter
 5. 4

  00:50:31 - 00:50:48 - Maarten Poorter
  00:50:50 - 00:53:55 - Annelies Kloosterboer
  00:53:55 - 00:54:01 - Maarten Poorter
  00:54:06 - 00:58:11 - Annette Groot
  00:58:11 - 00:58:17 - Maarten Poorter
  00:58:20 - 00:59:50 - Annelies Kloosterboer
  00:59:50 - 01:00:09 - Maarten Poorter
  01:00:10 - 01:00:37 - Annette Groot
  01:00:37 - 01:00:38 - Annelies Kloosterboer
  01:00:38 - 01:00:39 - Maarten Poorter
  01:00:39 - 01:00:47 - Maarten Poorter
  01:00:47 - 01:00:57 - Annelies Kloosterboer
  01:00:57 - 01:01:02 - Maarten Poorter
  01:01:02 - 01:01:12 - Maarten Poorter
  01:01:12 - 01:01:39 - Maarten Poorter
 6. 5

  01:01:21 - 01:01:39 - Maarten Poorter
  01:01:39 - 01:01:41 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:01:41 - 01:02:00 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  01:02:01 - 01:05:08 - Maarten Poorter
 7. 6

  Bijlagen

  01:02:26 - 01:05:08 - Maarten Poorter
 8. 7

  01:03:28 - 01:05:08 - Maarten Poorter
 9. 7.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (1), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de raad unaniem:

  1. De Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie (SMI) Dijk en Waard, zoals opgenomen in bijlage 1. Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie (SMI) Dijk en Waard, vast te stellen per 1-1-2023.
  2. De Verordening tegemoetkoming kosten peuter- en kinderopvang Langedijk, zoals opgenomen in bijlage 2. Verordening tegemoetkoming kosten peuter- en kinderopvang 2016, in te trekken per 1-1-2023.
  3. De Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Langedijk, zoals opgenomen in bijlage 3. Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente Langedijk, in te trekken per 1-1-2023.
  4. De Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Heerhugowaard, zoals opgenomen in bijlage 4. Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Heerhugowaard, in te trekken per 1-1-2023.
  01:04:20 - 01:05:08 - Maarten Poorter
 10. 7.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (1), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de raad unaniem:

  1. de Parkeerverordening 2023 voor de gemeente Dijk en Waard vast te stellen;
  2. de Parkeerverordening 2007 voor de gemeente Heerhugowaard in te trekken.
  01:04:21 - 01:05:08 - Maarten Poorter
 11. 7.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (1), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de raad unaniem:

  1. Het Programma Stedelijk water en Riolering gemeente Dijk en Waard 2022-2027 vast te stellen;
  2. De kredieten uit het investeringsprogramma 2022-2027 in het Meerjaren Investeringsplan (MIP) op te nemen en:
   voor het jaar 2022 in totaal krediet van € 17.952.000 te voteren
   voor het jaar 2023 in totaal krediet van € 12.156.000 te voteren.
  01:05:02 - 01:05:08 - Maarten Poorter
  01:05:10 - 01:07:24 - Maarten Poorter
 12. 7.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (1), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  Zonder beraadslaging besluit de raad unaniem:
  vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dijk en Waard 2022:
  Artikel I
  De Algemene plaatselijke verordening Dijk en Waard 2022 wordt gewijzigd als volgt.
  A
  Artikel 2:28 wordt als volgt gewijzigd:
  1. Het vijfde lid vervalt en de leden 6 en 7 worden vernummerd tot 5 en 6.
  B
  In artikel 2:60, eerste lid, en artikel 5:12, eerste lid, wordt ‘opheffing’ vervangen door ‘beëindiging’.
  C
  Artikel 2:65 komt te luiden:
  Artikel 2:65 Bedelarij
  Het is verboden op een openbare plaats te bedelen om geld of andere zaken in door het college ter voorkoming of beëindiging van overlast aangewezen gebieden.
  D
  In artikel 4:11 wordt ‘artikel 5.7.1.3’ vervangen door ‘artikel 5.7.1.2’.
  E
  Artikel 4:15 vervalt en wordt vervangen door:
  Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame
  1. Het is verboden zonder vergunning op, aan of in een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding.
  2. Het college stelt nadere regels ten aanzien van het aanbrengen van handelsreclame op, aan of in een onroerende zaak, met specifieke criteria waaraan de reclame moet voldoen en in welke situatie de vergunningplicht niet geldt.
  3. Het verbod is niet van toepassing op een:
  a. opschrift, aankondiging en afbeelding in het inwendig gedeelte van een onroerende zaak, die niet kennelijk gericht zijn op zichtbaarheid vanaf de weg;
  b. opschrift, aankondiging en afbeelding op zuilen, borden, muren of andere constructies, aangewezen door de overheid;
  c. opschrift, aankondiging en afbeelding betrekking hebbend op:
  - openbare verkoping, aanbiedingen ter verkoop, verhuur of verpachting van een onroerende zaak voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;
  - het beroep, de dienst, of het bedrijf dat in of op de onroerende zaak wordt uitgeoefend of waarvoor die zaak is bestemd, zomede op naamborden,
  mits dit opschrift, aankondiging en afbeelding gezamenlijk geen grotere oppervlakte hebben dan 0,50 m2 en geen van alle een grotere afmeting in een richting hebben dan 1,00 meter en mits dit opschrift, aankondiging en afbeelding niet zijn verlicht en zijn aangebracht op een plat bord dan wel losse letters tegen de gevel op beganegrond-niveau van de onroerende zaak;
  d. opschriften betrekking hebbend op de naam of aard van in uitvoering zijnde bouwwerken of op de namen van degenen die bij het ontwerp of de uitvoering van het bouwwerk betrokken zijn, mits deze opschriften zijn aangebracht op borden bij of op de in uitvoering zijnde bouwwerken zelf en niet verlicht zijn, zulks voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;
  e. opschriften en aankondigingen aan gebouwen en inrichtingen van openbaar vervoer, indien deze zijn aangebracht ten dienste van dat vervoer.
  4. In afwijking van artikel 1:8 kan een vergunning worden geweigerd:
  a. als de reclame, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;
  b. in het belang van de verkeersveiligheid;
  c. in het belang van voorkoming of beperking van hinder of overlast voor de omgeving.
  5. a. De weigeringsgrond van het vierde lid, onder a, geldt niet voor bouwwerken;
  b. De weigeringsgrond van het vierde lid, onder c, geldt niet voor zover in het daarin
     geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.
  F
  In artikel 5:8 wordt ‘achtste’ vervangen door ‘derde’.
  G
  Artikel 5:10 vervalt.
  H
  Na artikel 5:12 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt als volgt:
  Artikel 5:12a Deelvoertuigen
  1. Het is verboden zonder vergunning van het college bedrijfsmatig voertuigen voor gebruik door derden op de weg te plaatsen.
  2. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 en artikel 1:8 kan het college de vergunning weigeren of intrekken indien:
  a. een door het college vastgesteld vergunningen- of voertuigenplafond door het verlenen van de vergunning wordt overschreden;
  b. indien de aanvraag wordt ingediend buiten een daartoe door het college vastgesteld tijdvak; of
  c. als het ter gebruik aanbieden van de voertuigen:
  I. gevaar oplevert voor de veiligheid van de gebruikers, de verkeersveiligheid of de doorstroming van het verkeer;
  II. hinder veroorzaakt voor het woon- of leefklimaat;
  III. een nadelige invloed heeft op het milieu;
  IV. onevenredig beslag legt op de openbare ruimte, of
  V. afbreuk doet aan het uiterlijk aanzien van de openbare ruimte.
  d. in strijd wordt gehandeld met het bedrijfsconcept van de vergunninghouder.
  3. Op de in het eerste lid bedoelde vergunning is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
  4. De in het eerste lid bedoelde vergunning wordt verstrekt voor de duur van twee jaar. Het college kan besluiten de duur te verlengen met maximaal 1 jaar.
  5. Het college kan met het oog op de bescherming van de belangen genoemd in het tweede lid en met het oog op de verdelingsprocedure en indieningsvereisten voor de aanvraagprocedure, nadere regels vaststellen. Er worden in ieder geval regels vastgesteld betreffende:
  a. het maximaal aantal voertuigen waarvoor vergunning verleend kan worden en het maximaal aantal te verlenen vergunningen;
  b. de inhoud en wijze van indiening van een aanvraag;
  c. de verdelings- en toekenningsprocedure voor een vergunning;
  d. de voorschriften die aan de vergunning kunnen worden verbonden.
  6. Het college kan wegen of weggedeelten aanwijzen waar uitsluitend voertuigen als bedoeld in het eerste lid mogen worden geplaatst en ter gebruik mogen worden aangeboden of waar deze voertuigen niet mogen worden geplaatst en niet ter gebruik mogen worden aangeboden.
  7. Het college kan categorieën of typen voertuigen, stallingsplaatsen, wegen of weggedeelten of gebieden aanwijzen waarvoor of waar het in het eerste lid genoemde verbod niet geldt.
  8. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid genoemde verbod voor het experimenteren met vormen van deelvervoer. Een experiment is een tijdelijke proef met een maximale tijdsduur van één jaar.
  Artikel II
  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat zij op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt.

  01:05:43 - 01:07:24 - Maarten Poorter
 13. 8
  Bespreekstukken
 14. 8.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (1), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  Na beraadslaging besluit de raad met algemene stemmen:

  1. De volgende verordeningen vast te stellen:
   a. Verordening Rioolheffing 2023
   b. Verordening Afvalstoffenheffing 2023
   c. Verordening Marktgelden 2023
   d. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2023
   e. Verordening Campergelden 2023
   f. Verordening Liggeld Vaartuigen 2023
   g. Verordening Toeristenbelasting 2023
   h. Verordening Forensenbelasting 2023
   i. Verordening Parkeerbelasting 2023
   j. Verordening Sluisgeld 2023
   k. Verordening Onroerende zaakbelasting 2023
   l. Legesverordening 2023
   m. Besluit kwijtscheldingsregels 2023
  2. De volgende verordening in te trekken voor zowel voormalig gemeente Heerhugowaard als voor voormalig gemeente Langedijk:
   a. Verordening Rioolheffing 2022
   b. Verordening Afvalstoffenheffing 2022
   c. Verordening Marktgelden 2022
   d. Verordening Lijkbezorgingsrechten 2022
   e. Verordening Campergelden 2022
   f. Verordening Liggeld Vaartuigen 2022
   g. Verordening Toeristenbelasting 2022
   h. Verordening Forensenbelasting 2022
   i. Verordening Parkeerbelasting 2022
   j. Verordening Sluisgeld 2022
   k. Legesverordening 2022
   l. Besluit kwijtscheldingsregels 2022
  3. De verordening Onroerende zaakbelasting 2022 van gemeente Dijk en Waard in te trekken.
  4. De in de Legesverordening 2023, onder onderdeel Fysieke leefomgeving, artikel 2.1.1.2 genoemde “tabel eenheidsprijzen bouwkosten 2023” vast te stellen.
  5. De financiële consequenties te verwerken in de voorjaarsrapportage 2023 en eventueel kadernota 2024.

  Noot griffier: Later tijdens de vergadering is geconstateerd dat niet de juiste versie van de Legesverordening bij de stukken heeft gestaan. Dit is staande de vergadering gerectificeerd: De juiste versie van de legesverordening, met daarin verwerkt o.a. tarieven voor paspoorten, is bij de stukken gevoegd. Hierover heeft de raad nog apart gestemd.
  Zonder beraadslaging besluit de raad unaniem:
  Vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023. (Legesverordening 2023)

  Dhr. Van der Starre brengt zijn ingediende motie en amendementen niet in stemming.

  01:06:14 - 01:07:24 - Maarten Poorter
  01:07:35 - 01:11:53 - Jan van der Starre
  01:11:53 - 01:12:03 - Maarten Poorter
  01:12:11 - 01:12:59 - B. Hoejenbos
  01:12:59 - 01:13:00 - Maarten Poorter
  01:13:00 - 01:13:08 - Maarten Poorter
  01:13:13 - 01:16:21 - Annelies Kloosterboer
  01:16:22 - 01:16:51 - Maarten Poorter
  01:16:51 - 01:18:45 - John Does
  01:18:45 - 01:18:46 - Maarten Poorter
  01:18:46 - 01:18:48 - Maarten Poorter
  01:18:50 - 01:19:33 - B. Hoejenbos
  01:19:33 - 01:19:34 - Maarten Poorter
  01:19:34 - 01:19:35 - John Does
  01:19:37 - 01:19:41 - Maarten Poorter
  01:19:41 - 01:20:24 - Jan van der Starre
  01:20:25 - 01:20:40 - Maarten Poorter
  01:20:42 - 01:20:56 - Rob Lute
  01:20:56 - 01:20:58 - Maarten Poorter
  01:21:02 - 01:21:16 - John Does
  01:21:16 - 01:21:24 - John Does
  01:21:24 - 01:21:36 - Maarten Poorter
  01:24:06 - 01:24:17 - Maarten Poorter
  01:24:19 - 01:24:45 - Jan van der Starre
  01:24:45 - 01:24:46 - Maarten Poorter
  01:24:46 - 01:24:47 - Maarten Poorter
  01:24:47 - 01:24:52 - John Does
  01:24:54 - 01:24:57 - Maarten Poorter
  01:24:57 - 01:24:59 - Jan van der Starre
  01:24:59 - 01:25:04 - Jan van der Starre
  01:25:04 - 01:25:44 - Maarten Poorter
  01:25:44 - 01:25:45 - John Does
  01:25:45 - 01:26:00 - John Does
  01:26:01 - 01:26:04 - Maarten Poorter
  01:26:04 - 01:26:10 - Kees Tesselaar
  01:26:10 - 01:26:30 - Kees Tesselaar
  01:26:30 - 01:26:31 - John Does
  01:26:31 - 01:26:32 - Maarten Poorter
  01:26:32 - 01:26:36 - John Does
  01:26:37 - 01:27:03 - Maarten Poorter
  01:27:03 - 01:27:05 - John Does
  01:27:05 - 01:27:11 - John Does
  01:27:12 - 01:27:34 - Maarten Poorter
  01:27:34 - 01:27:35 - B. Hoejenbos
  01:27:35 - 01:27:39 - B. Hoejenbos
  01:27:40 - 01:29:30 - Maarten Poorter
 15. 8.b

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie BVNL (1), Fractie CDA (2), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Besluit

  Na beraadslaging wordt er eerst gestemd over de ingediende amendementen.


  Amendement A – Deelfietsen
  Indiener: Dhr. Nieuwenhuizen (VVD)
  Amendement A is met 10 stemmen voor en 24 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: VVD, CDA, BVNL, ADW en FvD
  Tegen stemden: DOP, LDW, SDW, D66, GL, PvdA, CU


  Amendement B – Fietsparkeerruimte
  Indiener: Dhr. Nieuwenhuizen (VVD)
  Amendement B is met 10 stemmen voor en 24 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: VVD, CDA, BVNL, ADW en FvD
  Tegen stemden: DOP, LDW, SDW, D66, GL, PvdA, CU


  Amendement C – Termijnen reductiefactoren
  Indiener: Dhr. Nieuwenhuizen (VVD)
  Amendement C is met 10 stemmen voor en 24 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: VVD, CDA, BVNL, ADW en FvD
  Tegen stemden: DOP, LDW, SDW, D66, GL, PvdA, CU


  Stemming over het raadsvoorstel Nota Parkeernormen 2022
  De raad besluit met 24 stemmen voor en 10 stemmen tegen:

  1. de Nota Parkeernormen 2022 vast te stellen als beleidsregel voor het opstellen van de parkeereis bij ruimtelijke ontwikkelingen en de toetsing daarvan, met als belangrijkste onderdelen:
   a. parkeernormen per ruimtelijke functie;
   b. toevoegen van een parkeernorm voor studio’s en sociale huur;
   c. gebiedsindeling met vier verschillende zones;
   d. reductiefactoren voor het stimuleren van actieve en duurzame vervoerswijzen;
   e. voorwaarden voor het benutten en bouwen van parkeerplaatsen buiten het plangebied;
   f. een bijdrageregeling voor aanleg, gebruik en instandhouding van openbare parkeerplaatsen;
   g. een stappenplan voor het bepalen van een passende parkeerbalans.
  2. een overgangsregeling te hanteren voor ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor burgemeester en wethouders voor de datum van inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd met een andere parkeernorm;
  3. De Nota Parkeernormen 2016 (Langedijk) in te trekken.

  Voor stemden: DOP, LDW, SDW, D66, GL, PvdA, CU
  Tegen stemden: VVD, CDA, BVNL, ADW, FvD

  Dhr. Nieuwenhuizen (VVD) brengt de ingediende motie niet in stemming.

  Amendementen

  Titel
  Amendement parkeernota deelfietsen (VVD)
  Amendement parkeernota fietsparkeerruimte (VVD)
  Amendement parkeernota termijnen reductie factoren(
  01:28:38 - 01:29:30 - Maarten Poorter
  01:29:35 - 01:31:09 - Jasper Nieuwenhuizen
  01:31:09 - 01:31:11 - Maarten Poorter
  01:31:11 - 01:31:13 - Floris de Boer
  01:31:13 - 01:31:31 - Floris de Boer
  01:31:31 - 01:31:32 - Maarten Poorter
  01:31:32 - 01:31:55 - Jasper Nieuwenhuizen
  01:31:55 - 01:31:59 - Maarten Poorter
  01:31:59 - 01:35:07 - Jasper Nieuwenhuizen
  01:35:07 - 01:35:10 - Maarten Poorter
  01:35:10 - 01:35:17 - Maarten Poorter
  01:35:27 - 01:37:03 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:37:03 - 01:37:07 - Maarten Poorter
  01:37:07 - 01:37:23 - Jasper Nieuwenhuizen
  01:37:23 - 01:37:25 - Maarten Poorter
  01:37:25 - 01:37:26 - Maarten Poorter
  01:37:26 - 01:40:33 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:40:33 - 01:40:36 - Maarten Poorter
  01:40:36 - 01:40:45 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:40:45 - 01:40:49 - Maarten Poorter
  01:40:49 - 01:40:51 - Rob Lute
  01:40:51 - 01:41:22 - Rob Lute
  01:41:22 - 01:41:23 - Maarten Poorter
  01:41:24 - 01:41:50 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:41:50 - 01:41:57 - Maarten Poorter
  01:41:57 - 01:42:02 - Maarten Poorter
  01:42:02 - 01:42:03 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:42:03 - 01:42:19 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:42:19 - 01:42:20 - Maarten Poorter
  01:42:22 - 01:42:33 - Jasper Nieuwenhuizen
  01:42:33 - 01:42:34 - Maarten Poorter
  01:42:34 - 01:42:35 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:42:35 - 01:42:40 - Carola van 't Schip-Nieuwboer
  01:42:41 - 01:43:18 - Maarten Poorter
  01:43:23 - 01:46:59 - Joris Koning
  01:47:00 - 01:47:17 - Maarten Poorter
  01:47:20 - 01:49:29 - Floris de Boer
  01:49:30 - 01:49:33 - Maarten Poorter
  01:49:45 - 01:51:02 - Jasper John
  01:51:02 - 01:51:09 - Maarten Poorter
  01:51:22 - 01:52:17 - Rob Lute
  01:52:17 - 01:52:18 - Maarten Poorter
  01:52:18 - 01:52:22 - Maarten Poorter
  01:52:22 - 01:52:25 - Floris de Boer
  01:52:25 - 01:52:40 - Floris de Boer
  01:52:40 - 01:52:41 - Maarten Poorter
  01:52:41 - 01:53:21 - Floris de Boer
  01:53:21 - 01:53:23 - Maarten Poorter
  01:53:23 - 01:53:24 - Maarten Poorter
  01:53:24 - 01:53:53 - Rob Lute
  01:53:54 - 01:53:55 - Maarten Poorter
  01:53:55 - 01:53:56 - Floris de Boer
  01:53:56 - 01:54:12 - Floris de Boer
  01:54:12 - 01:54:13 - Maarten Poorter
  01:54:13 - 01:54:15 - Maarten Poorter
  01:54:15 - 01:54:16 - Floris de Boer
  01:54:16 - 01:54:17 - Rob Lute
  01:54:17 - 01:54:18 - Floris de Boer
  01:54:18 - 01:54:19 - Rob Lute
  01:54:19 - 01:54:20 - Rob Lute
  01:54:20 - 01:54:24 - Rob Lute
  01:54:24 - 01:54:26 - Maarten Poorter
  01:54:26 - 01:54:28 - Maarten Poorter
  01:54:28 - 01:54:29 - Willem Jan Mandersloot
  01:54:29 - 01:54:31 - Willem Jan Mandersloot
  01:54:31 - 01:54:34 - Maarten Poorter
  01:54:34 - 01:55:00 - Willem Jan Mandersloot
  01:55:00 - 01:55:01 - Maarten Poorter
  01:55:01 - 01:55:44 - Rob Lute
  01:55:44 - 01:55:45 - Maarten Poorter
  01:55:45 - 01:55:47 - Willem Jan Mandersloot
  01:55:47 - 01:56:11 - Willem Jan Mandersloot
  01:56:11 - 01:56:13 - Maarten Poorter
  01:56:13 - 01:56:18 - Rob Lute
  01:56:18 - 01:56:20 - Maarten Poorter
  01:56:20 - 01:56:22 - Rob Lute
  01:56:22 - 01:56:23 - Maarten Poorter
  01:56:23 - 01:56:32 - Maarten Poorter
  01:56:38 - 01:58:00 - Milo Poland
  01:58:00 - 01:58:01 - Maarten Poorter
  01:58:01 - 01:58:06 - Maarten Poorter
  01:58:18 - 01:58:48 - Dennis Koopman
  01:58:48 - 01:58:49 - Maarten Poorter
  01:58:49 - 01:58:59 - Maarten Poorter
  01:59:06 - 02:02:57 - Nils Langedijk
  02:02:57 - 02:02:58 - Maarten Poorter
  02:02:58 - 02:02:59 - Maarten Poorter
  02:02:59 - 02:03:00 - Jasper Nieuwenhuizen
  02:03:00 - 02:03:22 - Jasper Nieuwenhuizen
  02:03:30 - 02:04:36 - Nils Langedijk
  02:04:36 - 02:04:57 - Maarten Poorter
  02:04:57 - 02:05:29 - Jasper Nieuwenhuizen
  02:05:29 - 02:05:31 - Maarten Poorter
  02:05:38 - 02:05:51 - Nils Langedijk
  02:05:52 - 02:05:54 - Maarten Poorter
  02:05:58 - 02:06:27 - Jasper Nieuwenhuizen
  02:06:28 - 02:06:29 - Maarten Poorter
  02:06:32 - 02:06:59 - Nils Langedijk
  02:07:00 - 02:07:25 - Maarten Poorter
  02:17:21 - 02:17:43 - Maarten Poorter
  02:17:44 - 02:18:18 - Jasper Nieuwenhuizen
  02:18:19 - 02:22:06 - Maarten Poorter
 16. 8.c

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie BVNL (1)

  Besluit

  Na beraadslaging wordt er eerst gestemd over het ingediende amendement.


  Amendement onttrekken uit de reserve steunfonds Corona
  Indiener: Dhr. Koopman (BVNL)
  Dhr. Hoejenbos (VVD) legt een stemverklaring af.
  Het amendement is met 1 stem voor en 33 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemde: Dhr. Koopman (BVNL)
  Tegen stemden: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU, ADW, FvD


  Stemming over het raadsvoorstel Slotwijziging begroting 2022
  De raad besluit met 33 stemmen voor en 1 stem tegen:

  1. De slotwijziging 2022 vast te stellen en de mutaties van de slotwijziging 2022 te verwerken in de gewijzigde begroting 2022;
  2. het ophogen van het investeringskrediet Reconstructie Voorburggracht, Zaagmolenweg- Kasteelstraat met € 131.000;
  3. € 5.635.000 te onttrekken uit de algemene reserve;
  4. € 528.000 per saldo te onttrekken uit de reserve NBK deel 1 hoofdinfrastructuur;
  5. € 198.000 te onttrekken uit de reserve duurzaamheid;
  6. € 118.000 te storten in de reserve huisvesting primair onderwijs;
  7. € 114.000 te onttrekken uit de reserve integrale ontwikkeling stationsgebied;
  8. € 65.000 te onttrekken uit de reserve Vanadium;
  9. € 108.000 te onttrekken uit de reserve bedrijfsvoering werkvoorraad CUP;
  10. € 301.000 te storten in de reserve expertisecentrum;
  11. € 199.000 te onttrekken uit de reserve projecten leefomgeving en voorzieningen;
  12. € 168.000 te onttrekken uit de reserve steunfonds Corona;
  13. € 77.000 te onttrekken uit de reserve dorpskernen;
  14. € 30.000 minder te onttrekken uit de reserve LOMW;
  15. € 233.000 te onttrekken uit de reserve TOZO;
  16. € 175.000 te onttrekken uit de reserve budget overhevelingen;
  17. € 2.378.000 te storten in de reserve budget overhevelingen;
  18. € 136.000 te onttrekken uit de reserve ruimtelijke initiatieven.

  Voor stemden: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU, ADW, FvD
  Tegen stemde: Dhr. Koopman (BVNL)

  Amendementen

  Titel
  Amendement Slotwijziging begroting (BVNL)
  01:04:52 - 01:05:08 - Maarten Poorter
 17. 9

  02:32:41 - 02:32:47 - Maarten Poorter
 18. 9.a

  Stemuitslag

  voor 50%
  tegen 50%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie VVD (5), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie BVNL (1), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1)

  Besluit

  De stemmen over de motie staken.
  17 stemmen voor: VVD, D66, GL, CDA, PvdA, CU, FvD
  17 stemmen tegen: DOP, LDW, SDW, BVNL, ADW


  De voorzitter concludeert dat deze motie tijdens de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw in stemming moet worden gebracht.

  02:32:42 - 02:32:47 - Maarten Poorter
  02:32:47 - 02:32:49 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:32:49 - 02:35:52 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:35:52 - 02:35:55 - Maarten Poorter
  02:35:55 - 02:36:27 - Rob Lute
  02:36:27 - 02:36:29 - Maarten Poorter
  02:36:29 - 02:36:45 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:36:45 - 02:36:46 - Rob Lute
  02:36:46 - 02:36:47 - Rob Lute
  02:36:47 - 02:36:48 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:36:48 - 02:36:49 - Maarten Poorter
  02:36:49 - 02:36:52 - Rob Lute
  02:36:52 - 02:36:54 - Maarten Poorter
  02:36:54 - 02:36:56 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:36:56 - 02:37:44 - Dennis Koopman
  02:37:44 - 02:37:45 - Maarten Poorter
  02:37:45 - 02:37:57 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:38:00 - 02:38:01 - Dennis Koopman
  02:38:01 - 02:38:02 - Dennis Koopman
  02:38:02 - 02:38:10 - Maarten Poorter
  02:38:10 - 02:38:23 - Dennis Koopman
  02:38:23 - 02:38:24 - Maarten Poorter
  02:38:24 - 02:38:26 - Maarten Poorter
  02:38:26 - 02:38:29 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:38:29 - 02:38:36 - Maarten Poorter
  02:38:36 - 02:38:46 - Maarten Poorter
  02:38:56 - 02:39:01 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:39:07 - 02:39:46 - Henk Corbee
  02:39:46 - 02:39:48 - Maarten Poorter
  02:39:48 - 02:39:50 - Maarten Poorter
  02:39:50 - 02:39:51 - Henk Corbee
  02:39:51 - 02:40:23 - Jasper Nieuwenhuizen
  02:40:23 - 02:40:24 - Maarten Poorter
  02:40:24 - 02:41:09 - Henk Corbee
  02:41:09 - 02:41:10 - Maarten Poorter
  02:41:10 - 02:41:11 - Henk Corbee
  02:41:11 - 02:41:33 - Rob Lute
  02:41:33 - 02:41:34 - Maarten Poorter
  02:41:34 - 02:41:58 - Henk Corbee
  02:41:58 - 02:42:00 - Maarten Poorter
  02:42:00 - 02:42:08 - Rob Lute
  02:42:08 - 02:42:23 - Maarten Poorter
  02:42:23 - 02:42:56 - Petra Feenstra
  02:42:56 - 02:42:58 - Maarten Poorter
  02:42:58 - 02:42:59 - Maarten Poorter
  02:42:59 - 02:43:08 - Henk Corbee
  02:43:08 - 02:43:13 - Maarten Poorter
  02:43:13 - 02:44:01 - Joke van Ruitenbeek
  02:44:01 - 02:44:06 - Maarten Poorter
  02:44:06 - 02:44:16 - Joke van Ruitenbeek
  02:44:16 - 02:44:25 - Maarten Poorter
  02:44:25 - 02:44:27 - Joke van Ruitenbeek
  02:44:27 - 02:44:46 - Henk Corbee
  02:44:46 - 02:44:51 - Maarten Poorter
  02:44:51 - 02:44:52 - Daniëlle Barhorst
  02:44:52 - 02:45:06 - Daniëlle Barhorst
  02:45:06 - 02:45:26 - Daniëlle Barhorst
  02:45:27 - 02:45:28 - Maarten Poorter
  02:45:30 - 02:45:34 - Henk Corbee
  02:45:34 - 02:45:41 - Maarten Poorter
  02:45:41 - 02:45:54 - Maarten Poorter
  02:45:54 - 02:46:38 - Floris de Boer
  02:46:38 - 02:46:52 - Maarten Poorter
  02:46:57 - 02:48:11 - Nils Langedijk
  02:48:11 - 02:48:12 - Maarten Poorter
  02:48:12 - 02:48:57 - Maarten Poorter
  02:50:35 - 02:50:50 - Maarten Poorter
  02:50:59 - 02:51:20 - Trijntje Johanne Visser-Hogeterp
  02:51:21 - 02:54:18 - Maarten Poorter
 19. 9.b

 20. 9.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie BVNL (1), Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie D66 (3), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie Forum voor Democratie (FvD) (1), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie VVD (5), Fractie Authentiek Dijk en Waard (ADW) (1), Fractie PvdA (1)

  Besluit

  De motie wordt in aangepaste vorm ingediend door alle fracties in de raad en in stemming gebracht.


  De raad besluit met algemene stemmen:
  Dat de gemeenteraad van Dijk en Waard zichzelf opdraagt dat zij in het eerste kwartaal van 2023 een methodiek ontwikkelt om een aantal thema’s die de gemeenteraad van dusdanig belang vindt dat zij hierin als gemeenteraad het voortouw neemt. De gemeenteraad gaat hiervoor het gesprek aan met inwoners en het maatschappelijke middenveld.

  02:53:54 - 02:54:18 - Maarten Poorter
  02:54:30 - 02:56:16 - Jasper John
  02:56:18 - 02:56:28 - Maarten Poorter
  02:56:44 - 02:58:34 - Kees Tesselaar
  02:58:34 - 02:58:36 - Maarten Poorter
  02:58:36 - 02:58:38 - Kees Tesselaar
  02:58:38 - 02:59:36 - Jasper John
  02:59:36 - 02:59:37 - Maarten Poorter
  02:59:37 - 03:00:12 - Kees Tesselaar
  03:00:12 - 03:00:13 - Jasper John
  03:00:13 - 03:00:14 - Jasper John
  03:00:14 - 03:00:15 - Jasper John
  03:00:15 - 03:00:16 - Jasper John
  03:00:16 - 03:01:06 - Jasper John
  03:01:06 - 03:01:07 - Maarten Poorter
  03:01:07 - 03:01:21 - Kees Tesselaar
  03:01:21 - 03:01:22 - Maarten Poorter
  03:01:22 - 03:01:32 - Maarten Poorter
  03:01:37 - 03:02:42 - Femke Lammerts-Dekker
  03:02:42 - 03:02:44 - Maarten Poorter
  03:02:44 - 03:02:49 - Maarten Poorter
  03:02:51 - 03:04:15 - Lea van der Zee
  03:04:15 - 03:04:18 - Maarten Poorter
  03:04:18 - 03:04:21 - Maarten Poorter
  03:04:21 - 03:04:29 - Femke Lammerts-Dekker
  03:04:29 - 03:04:30 - Maarten Poorter
  03:04:30 - 03:05:27 - Lea van der Zee
  03:05:27 - 03:05:32 - Maarten Poorter
  03:05:34 - 03:06:44 - Jasper John
  03:06:46 - 03:07:21 - Lea van der Zee
  03:07:21 - 03:07:23 - Maarten Poorter
  03:07:23 - 03:07:57 - Anja Grim
  03:07:58 - 03:07:59 - Maarten Poorter
  03:08:00 - 03:08:22 - Lea van der Zee
  03:08:22 - 03:08:23 - Maarten Poorter
  03:08:23 - 03:08:36 - Femke Lammerts-Dekker
  03:08:36 - 03:08:37 - Maarten Poorter
  03:08:37 - 03:08:38 - Femke Lammerts-Dekker
  03:08:38 - 03:08:39 - Maarten Poorter
  03:08:40 - 03:09:02 - Lea van der Zee
  03:09:02 - 03:09:03 - Maarten Poorter
  03:09:03 - 03:09:18 - Lea van der Zee
  03:09:18 - 03:09:19 - Maarten Poorter
  03:09:19 - 03:09:28 - Femke Lammerts-Dekker
  03:09:28 - 03:09:30 - Lea van der Zee
  03:09:30 - 03:09:31 - Maarten Poorter
  03:09:31 - 03:09:32 - Lea van der Zee
  03:09:32 - 03:09:44 - Lea van der Zee
  03:09:44 - 03:09:45 - Maarten Poorter
  03:09:45 - 03:09:46 - Femke Lammerts-Dekker
  03:09:46 - 03:10:15 - Femke Lammerts-Dekker
  03:10:16 - 03:10:17 - Maarten Poorter
  03:10:17 - 03:10:24 - Lea van der Zee
  03:10:24 - 03:10:38 - Lea van der Zee
  03:10:38 - 03:10:40 - Maarten Poorter
  03:10:40 - 03:10:47 - Maarten Poorter
  03:10:57 - 03:11:28 - Joke van Ruitenbeek
  03:11:28 - 03:11:29 - Maarten Poorter
  03:11:29 - 03:11:30 - Jasper John
  03:11:30 - 03:12:03 - Jasper John
  03:12:03 - 03:12:09 - Maarten Poorter
  03:12:09 - 03:12:37 - Joke van Ruitenbeek
  03:12:37 - 03:12:53 - Joke van Ruitenbeek
  03:12:53 - 03:12:55 - Maarten Poorter
  03:12:55 - 03:12:56 - Maarten Poorter
  03:12:56 - 03:13:17 - Femke Lammerts-Dekker
  03:13:17 - 03:13:20 - Femke Lammerts-Dekker
  03:13:20 - 03:13:21 - Maarten Poorter
  03:13:21 - 03:13:22 - Maarten Poorter
  03:13:22 - 03:13:24 - Joke van Ruitenbeek
  03:13:24 - 03:13:36 - Joke van Ruitenbeek
  03:13:36 - 03:13:37 - Maarten Poorter
  03:13:37 - 03:13:38 - Maarten Poorter
  03:13:38 - 03:14:19 - Rob Lute
  03:14:19 - 03:14:29 - Maarten Poorter
  03:14:29 - 03:14:30 - Maarten Poorter
  03:14:30 - 03:14:58 - Joke van Ruitenbeek
  03:15:00 - 03:15:02 - Maarten Poorter
  03:15:02 - 03:15:04 - Anja Grim
  03:15:04 - 03:15:06 - Joke van Ruitenbeek
  03:15:06 - 03:15:31 - Anja Grim
  03:15:31 - 03:15:32 - Maarten Poorter
  03:15:33 - 03:15:34 - Joke van Ruitenbeek
  03:15:36 - 03:15:45 - Joke van Ruitenbeek
  03:15:45 - 03:15:47 - Maarten Poorter
  03:15:47 - 03:15:51 - Anja Grim
  03:15:51 - 03:16:03 - Anja Grim
  03:16:03 - 03:16:06 - Anja Grim
  03:16:06 - 03:16:07 - Maarten Poorter
  03:16:07 - 03:16:17 - Joke van Ruitenbeek
  03:16:19 - 03:16:33 - Maarten Poorter
  03:16:34 - 03:19:08 - Daniëlle Barhorst
  03:19:08 - 03:19:09 - Maarten Poorter
  03:19:09 - 03:19:50 - Maarten Poorter
  03:36:37 - 03:36:59 - Maarten Poorter
  03:36:59 - 03:37:00 - Daniëlle Barhorst
  03:37:00 - 03:37:26 - Daniëlle Barhorst
  03:37:27 - 03:37:29 - Maarten Poorter
  03:37:30 - 03:37:56 - Jasper John
  03:37:56 - 03:37:57 - Maarten Poorter
  03:37:57 - 03:37:59 - Jasper John
  03:37:59 - 03:38:01 - Maarten Poorter
  03:38:01 - 03:40:59 - Maarten Poorter
 21. 10

  03:39:26 - 03:40:59 - Maarten Poorter
  03:41:23 - 03:44:05 - Maarten Poorter