Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Extra raadsvergadering

maandag 19 december 2022

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal (G0-01 Parelhof)

Voorzitter
M. (Maarten) Poorter
Toelichting

Dit is een extra raadsvergadering van de gemeenteraad van Dijk en Waard, uitgeschreven door de voorzitter van de raad.


Het verzoek om deze extra raadsvergadering is ingediend door de fracties DOP, Lokaal Dijk en Waard, Senioren Dijk en Waard, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie, met als doel het presenteren van het nieuwe coalitieakkoord.


U bent welkom bij de raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk later terug.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:03:15 - 00:03:17 - Maarten Poorter
  00:03:20 - 00:03:23 - Maarten Poorter
  00:03:50 - 00:06:04 - Maarten Poorter
  00:06:05 - 00:06:19 - Kees Tesselaar
  00:06:19 - 00:06:20 - Maarten Poorter
  00:06:20 - 00:08:51 - Maarten Poorter
  00:08:56 - 00:10:47 - Kees Tesselaar
 2. 2.a

  00:09:22 - 00:10:47 - Kees Tesselaar
  00:10:47 - 00:10:48 - Maarten Poorter
  00:10:48 - 00:11:09 - Maarten Poorter
  00:11:09 - 00:13:52 - Tag 1 Insprekerspas
 3. 2.b

  00:11:12 - 00:13:52 - Tag 1 Insprekerspas
  00:13:52 - 00:14:40 - Maarten Poorter
 4. 3

  00:14:48 - 00:15:11 - Kees Tesselaar
  00:15:11 - 00:15:12 - Maarten Poorter
  00:15:12 - 00:15:16 - Maarten Poorter
  00:15:16 - 00:17:23 - Kees Tesselaar
  00:17:23 - 00:17:40 - Maarten Poorter
  00:17:40 - 00:17:53 - Kees Tesselaar
  00:17:53 - 00:18:07 - Maarten Poorter
  00:18:07 - 00:22:00 - Kees Tesselaar
  00:22:00 - 00:22:05 - Maarten Poorter
  00:22:05 - 00:22:06 - Lea van der Zee
  00:22:06 - 00:26:51 - Lea van der Zee
  00:26:51 - 00:26:54 - Maarten Poorter
  00:26:54 - 00:26:55 - Maarten Poorter
  00:26:55 - 00:27:07 - Maarten Poorter
  00:27:07 - 00:27:08 - Petra Feenstra
  00:27:08 - 00:30:04 - Petra Feenstra
  00:30:04 - 00:30:14 - Maarten Poorter
  00:30:22 - 00:33:20 - Soledad van Eijk
  00:33:20 - 00:33:34 - Maarten Poorter
  00:33:50 - 00:33:52 - Maarten Poorter
  00:33:53 - 00:36:22 - Joke van Ruitenbeek
  00:36:24 - 00:36:38 - Maarten Poorter
  00:36:49 - 00:43:38 - Fred Ruiten
  00:43:38 - 00:43:51 - Maarten Poorter
  00:43:51 - 00:43:52 - Maarten Poorter
  00:43:52 - 00:43:54 - Kees Tesselaar
  00:43:54 - 00:44:49 - Kees Tesselaar
  00:44:49 - 00:44:59 - Maarten Poorter
  00:44:59 - 00:45:02 - Jasper John
  00:45:02 - 00:45:42 - Jasper John
  00:45:42 - 00:45:59 - Maarten Poorter
  00:45:59 - 00:46:04 - Maarten Poorter
  00:46:04 - 00:46:05 - B. Hoejenbos
  00:46:05 - 00:47:23 - B. Hoejenbos
  00:47:23 - 00:47:24 - Maarten Poorter
  00:47:24 - 00:47:26 - Maarten Poorter
  00:47:28 - 00:48:30 - Kees Tesselaar
  00:48:30 - 00:48:32 - Maarten Poorter
  00:48:32 - 00:49:40 - Maarten Poorter
  00:49:49 - 00:51:40 - Milo Poland
  00:51:40 - 00:51:57 - Maarten Poorter
  00:52:08 - 00:53:45 - Dennis Koopman
  00:53:45 - 00:53:47 - Maarten Poorter
  00:53:47 - 00:53:50 - Dennis Koopman
  00:53:50 - 00:54:14 - Maarten Poorter
  01:10:38 - 01:10:45 - Maarten Poorter
  01:11:09 - 01:11:34 - Maarten Poorter
  01:11:34 - 01:11:35 - Lea van der Zee
  01:11:35 - 01:13:19 - Lea van der Zee
  01:13:19 - 01:13:20 - Maarten Poorter
  01:13:20 - 01:13:26 - Maarten Poorter
  01:13:26 - 01:14:32 - Soledad van Eijk
  01:14:33 - 01:14:46 - Maarten Poorter
  01:14:49 - 01:15:48 - Joke van Ruitenbeek
  01:15:48 - 01:15:52 - Maarten Poorter
  01:15:52 - 01:15:54 - Joke van Ruitenbeek
  01:15:54 - 01:15:57 - Milo Poland
  01:15:57 - 01:16:33 - Milo Poland
  01:16:33 - 01:16:34 - Maarten Poorter
  01:16:34 - 01:16:35 - Maarten Poorter
  01:16:36 - 01:17:11 - Joke van Ruitenbeek
  01:17:11 - 01:17:12 - Maarten Poorter
  01:17:12 - 01:18:14 - Joke van Ruitenbeek
  01:18:14 - 01:18:15 - Maarten Poorter
  01:18:15 - 01:18:19 - Maarten Poorter
  01:18:20 - 01:18:44 - Dennis Koopman
  01:18:44 - 01:18:45 - Maarten Poorter
  01:18:47 - 01:18:49 - Dennis Koopman
  01:18:49 - 01:19:29 - Joke van Ruitenbeek
  01:19:29 - 01:19:41 - Joke van Ruitenbeek
  01:19:42 - 01:20:35 - Maarten Poorter
  01:20:45 - 01:21:37 - Jasper John
  01:21:37 - 01:21:48 - Maarten Poorter
  01:21:48 - 01:21:50 - Jasper John
  01:21:50 - 01:21:51 - Maarten Poorter
  01:21:51 - 01:24:53 - Jasper John
 5. 4

  Stemuitslag

  voor 77%
  tegen 23%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (CU) (2), Fractie Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP) (7), Fractie GroenLinks (GL) (3), Fractie Lokaal Dijk en Waard (LDW) (5), Fractie Senioren Dijk en Waard (SDW) (3), Fractie PvdA (1)
  tegen
  Fractie D66 (2), Fractie VVD (5)

  Besluit

  De leden Bosscher en Koopman (BVNL), Van der Starre (ADW) en Lute (FvD) onthouden zich van stemming over de amendementen en het initiatiefvoorstel en verlaten de raadzaal.


  Na beraadslaging worden eerst de amendementen in stemming gebracht.


  Amendement 1 - Prioriteit voor senioren en starters
  Indiener: Dhr. John (CDA)
  Amendement 1 is met 9 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: VVD, D66 en CDA
  Tegen stemden: DOP, LDW, SDW, GL, PvdA, CU


  Amendement 2 - Huisvesting statushouders
  Indiener: Dhr. John (CDA)
  Amendement 2 is met algemene stemmen aangenomen.


  B e s l u i t :
  Het voorstel vast te stellen, maar als volgt aan te passen:
  Door de volgende tekst toe te voegen aan hoofdstuk 1 Wonen, aan de laatste alinea van de eerste paragraaf:
  ‘De gemeente Dijk en Waard, samen met de regionale gemeenten, de provincie en het Rijk, op zoek moet naar geschikte locaties voor statushouders. Niet met zijn allen bij elkaar, maar verspreid over de wijken en buurten van Dijk en Waard. Door deze aanpak worden mensen sneller onderdeel van de buurt en dit bevordert draagvlak onder inwoners.’


  Amendement 3 - Realistisch parkeren
  Indiener: Dhr. John (CDA)
  Amendement 3 is met 7 stemmen voor en 23 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: VVD en CDA
  Tegen stemden: DOP, LDW, SDW, D66, GL, PvdA, CU


  Amendement 4 - Subsidies
  Indiener: Dhr. John (CDA)
  Amendement 4 is met 9 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: VVD, D66 en CDA
  Tegen stemden: DOP, LDW, SDW, GL, PvdA, CU


  Amendement 5 - De Vork
  Indiener: Dhr. John (CDA)
  Amendement 5 is met 9 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: VVD, D66 en CDA
  Tegen stemden: DOP, LDW, SDW, GL, PvdA, CU


  Amendement 6 - Sterke verenigingen
  Indiener: Dhr. John (CDA)
  Amendement 6 is met algemene stemmen aangenomen.


  B e s l u i t:
  Het voorstel vast te stellen, maar als volgt aan te passen:
  Door de volgende tekst toe te voegen aan hoofdstuk 3 Sport, Kunst en Cultuur voor jong en oud;
  Binnen de ondersteuning van verenigingen gaat het niet per definitie om financiële steun, maar ook moet gekeken worden naar de echte behoefte van verenigingen. Hierbij kan het dus ook gaan om het delen van kennis, materieel of het verbinden van verschillende partijen. Verenigingen moeten hierin zich vooral kunnen focussen op de club zelf en daarom moet het contact met de gemeente laagdrempelig en toegankelijk zijn. Daarom moet er binnen de gemeente een verenigingen- verbinder zijn. Deze verbinder heeft als taak het helpen en ondersteunen van de verenigingen binnen onze gemeente.


  Amendement 7 - Meer ruimte voor sport
  Indiener: Dhr. John (CDA)
  Amendement 7 is met algemene stemmen aangenomen.


  B e s l u i t:
  Het voorstel vast te stellen, maar als volgt aan te passen:
  Door de volgende tekst toe te voegen aan hoofdstuk 3, Sport, Kunst en Cultuur voor jong en oud, aan alinea 8;
  ‘Binnen toekomstige ontwikkelingen breiden we dergelijke voorzieningen uit en wanneer daar behoefte toe is kijken we of we het huidige aanbod uit kunnen breiden.’


  Amendement 8 - Samenwerken loont
  Indiener: Dhr. John (CDA)
  Amendement 8 is met algemene stemmen aangenomen.


  B e s l u i t:
  Het voorstel vast te stellen, maar als volgt aan te passen:
  Door de volgende tekst toe te voegen aan hoofdstuk 4, Onderwijs, bij alinea 3;
  We investeren in samenwerking tussen de kinderopvang, het onderwijs en jeugdzorg. De gemeente treedt op als de verbindende en faciliterende schakel, waarbij het kind centraal staat. Hierbij is het denken in systemen een gepasseerd station en kijken we samen met ouders en de professionals uit de kinderopvang, het onderwijs en de zorg.


  Amendement 9 - Betaalbare zorg
  Indiener: Dhr. John (CDA)
  Amendement 9 is met algemene stemmen aangenomen.


  B e s l u i t:
  Het voorstel vast te stellen, maar als volgt aan te passen:
  Door de volgende tekst toe te voegen aan hoofdstuk 5, Sociaal Domein, einde van paragraaf ‘WMO en Jeugdzorg’;
  De gemeente mag evenwel kritisch kijken naar de kosten versus de baten en moet zich daarbij laten informeren door deskundige professionals of wetenschappelijke instituten. De gemeente dient ook kritisch te zijn in het bepalen van het aanbod dat zij financiert om wildgroei aan aanbod te voorkomen. De gemeente dient haar ingekochte hulpaanbod goed af te stemmen met gemeenten in de regio en zeker bij specialistische zorg samen optrekken om te voorkomen dat zorgaanbieders geen perspectief hebben op continuïteit. Hierbij willen wij ook innovatie en nieuwe initiatieven stimuleren.


  Amendement 10 - Duidelijkheid over windmolens
  Indiener: Dhr. John (CDA)
  Amendement 10 is met 25 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.
  Voor stemden: DOP, LDW, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU
  Tegen stemde: VVD


  B e s l u i t:
  Het voorstel vast te stellen, maar als volgt aan te passen:
  Door de volgende tekst toe te voegen aan hoofdstuk 7, Klimaat, energie, natuur en biodiversiteit, einde paragraaf één.
  Om een duidelijk kader en richting te geven aan het plaatsen van windmolens komt er een richtlijn die gevolgd moet worden. Want een betrouwbare overheid is een duidelijke en transparante overheid.


  Amendement 11 - Circulaire economie
  Indiener: Dhr. John (CDA)
  Amendement 11 is met algemene stemmen aangenomen.


  B e s l u i t:
  Het voorstel vast te stellen, maar als volgt aan te passen:
  Door de volgende tekst toe te voegen aan hoofdstuk 10, Economie;
  Circulaire economie
  Het afval vandaag is de grondstof van morgen, dat is de essentie van een circulaire economie. De vraag naar grondstoffen is de laatste decennia hard gegroeid en wanneer er niks verandert zal deze vraag alleen maar verder toenemen. De gemeente beheert een groot deel van de buitenruimte, we halen afval op en verwerken dit en we hebben ons eigen vastgoed. Drie gebieden waar de overgang naar een circulaire economie terugkomt. De transitie biedt ook kansen voor ondernemers en op het gebied van werkgelegenheid. We moeten dus vooral eerst naar onszelf kijken door circulariteit toe te gaan passen bij projecten in de openbare ruimte en binnen eventuele projecten in of aan ons eigen vastgoed.
  Ten aanzien van afval betekent het dat in een circulaire economie we hoeveelheid restafval verder verlagen. We moeten ervoor zorgen dat scheiden zo eenvoudig mogelijk is en dat het voor iedere type gezin mogelijk is om de hoeveelheid restafval verder te verlagen. Wat overigens ook een financieel voordeel heeft want het verbranden van restafval zal de komende jaren alleen maar duurder worden.


  Amendement 12 - Inbraakpreventie
  Indiener: Dhr. John (CDA)
  Amendement 12 is met algemene stemmen aangenomen.


  B e s l u i t:
  Het voorstel vast te stellen, maar als volgt aan te passen:
  Door de volgende tekst toe te voegen aan hoofdstuk 9, Veiligheid en handhaving
  Het is duidelijk dat voorlichting over wat je zelf kunt doen aan inbraakpreventie het gevoel van veiligheid kan vergroten. Door middel van slimme en handige tips voor in en rondom het huis kun je je huis beter beveiligen. Daarom stellen we met betrokken partners een inbraakpreventieprogramma op.


  Amendement 13 - Hulp voor agrariërs
  Indiener: Dhr. John (CDA)
  Amendement 13 is met 7 stemmen voor en 23 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: VVD en CDA
  Tegen stemden: DOP, LDW, SDW, D66, GL, PvdA, CU


  Amendement 14 - Energie neutraal met kleine windmolens
  Indiener: Dhr. John (CDA)
  Amendement 14 is met 4 stemmen voor en 26 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: D66 en CDA
  Tegen stemden: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, PvdA, CU


  Amendement 15 - Verduurzaming voor middeninkomens
  Indiener: Dhr. John (CDA)
  Amendement 15 is met 4 stemmen voor en 26 stemmen tegen verworpen.
  Voor stemden: D66 en CDA
  Tegen stemden: DOP, LDW, VVD, SDW, D66, GL, PvdA, CU


  Amendement 16 – Triple Helix
  Indiener: Dhr. John (CDA)
  Amendement 16 is met algemene stemmen aangenomen.


  B e s l u i t:
  Het voorstel vast te stellen, maar als volgt aan te passen:
  Door de laatste alinea van hoofdstuk 4, Onderwijs, te vervangen door;
  Onze gemeente kent veel mbo-onderwijs, hetzelfde geldt voor omliggende gemeente en in Alkmaar is de Hogeschool gevestigd. Het is voor zowel het onderwijs, de ondernemers als de gemeente van belang dat er een goede samenwerking is tussen deze drie partijen. Hierbij is het hebben van voldoende stageplaatsen een belangrijk onderdeel. Daarom nemen we als gemeente een actieve rol in de samenwerking in de zogenoemde ‘Triple Helix’, de samenwerking tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid.


  Stemming over het geamendeerde initiatiefvoorstel vaststellen Coalitieakkoord 2023-2026
  De raad besluit met 23 stemmen voor en 7 stemmen tegen:
  1. Het Coalitieakkoord 2023-2026 ‘Thuis in Dijk en Waard-Sociaal en Vooruitstrevend’ vast te stellen.
  Voor stemden: DOP, LDW, SDW, GL, CDA, PvdA, CU
  Tegen stemden: VVD en D66

  Amendementen

  Titel
  Amendement 01 - CDA Prioriteit voor seniore en starters
  Amendement 02 - CDA Huisvesting statushouders
  Amendement 03 - CDA Realistisch parkeren
  Amendement 04 - CDA Subsidies
  Amendement 05 - CDA De Vork
  Amendement 06 - CDA Sterke verenigingen
  Amendement 07 - CDA Meer ruimte voor sport
  Amendement 08 - CDA Samenwerken loont
  Amendement 09 - CDA Betaalbare zorg
  Amendement 10 - CDA Duidelijkheid over windmolens
  Amendement 11 - CDA Circulaire economie
  Amendement 12 - CDA Inbraakpreventie
  Amendement 13 - CDA Hulp voor agrariërs
  Amendement 14 - CDA Energie neutraal met kleine windmolens
  Amendement 15 - CDA Verduurzaming voor middeninkomens
  Amendement 16 - CDA Triple Helix
  01:22:31 - 01:24:53 - Jasper John
  01:24:53 - 01:24:54 - Maarten Poorter
  01:24:54 - 01:25:09 - Maarten Poorter
  01:25:09 - 01:25:15 - Jasper John
  01:25:15 - 01:25:20 - Maarten Poorter
  01:25:20 - 01:38:15 - Jasper John
  01:38:16 - 01:38:31 - Maarten Poorter
  01:38:41 - 01:44:49 - Milo Poland
  01:44:49 - 01:44:51 - Maarten Poorter
  01:44:51 - 01:45:02 - Maarten Poorter
  01:45:05 - 01:47:33 - B. Hoejenbos
  01:47:33 - 01:47:35 - Maarten Poorter
  01:47:35 - 01:47:37 - Joke van Ruitenbeek
  01:47:37 - 01:47:44 - Joke van Ruitenbeek
  01:47:44 - 01:47:46 - Maarten Poorter
  01:47:46 - 01:49:21 - B. Hoejenbos
  01:49:21 - 01:49:24 - Maarten Poorter
  01:49:24 - 01:49:38 - Soledad van Eijk
  01:49:38 - 01:49:39 - B. Hoejenbos
  01:49:39 - 01:49:41 - Maarten Poorter
  01:49:41 - 01:51:42 - B. Hoejenbos
  01:51:43 - 01:51:59 - Maarten Poorter
  01:52:16 - 01:54:46 - Dennis Koopman
  01:54:46 - 01:54:48 - Maarten Poorter
  01:54:48 - 01:54:51 - Dennis Koopman
  01:54:51 - 01:55:16 - Maarten Poorter
  01:55:38 - 01:55:44 - Kees Tesselaar
  01:55:44 - 01:55:53 - Maarten Poorter
  01:55:53 - 01:55:57 - Kees Tesselaar
  01:55:57 - 01:56:00 - Maarten Poorter
  01:56:00 - 02:00:10 - Kees Tesselaar
  02:00:10 - 02:00:12 - Maarten Poorter
  02:00:12 - 02:00:19 - Jasper John
  02:00:19 - 02:00:22 - Jasper John
  02:00:22 - 02:00:23 - Maarten Poorter
  02:00:23 - 02:01:28 - Kees Tesselaar
  02:01:28 - 02:01:57 - Maarten Poorter
  02:01:57 - 02:02:28 - Kees Tesselaar
  02:02:28 - 02:02:31 - Maarten Poorter
  02:02:31 - 02:03:05 - Kees Tesselaar
  02:03:05 - 02:03:06 - Maarten Poorter
  02:03:06 - 02:03:08 - Jasper John
  02:03:08 - 02:03:37 - Jasper John
  02:03:37 - 02:03:38 - Maarten Poorter
  02:03:38 - 02:03:42 - Jasper John
  02:03:42 - 02:03:52 - Maarten Poorter
  02:03:52 - 02:03:54 - Kees Tesselaar
  02:03:54 - 02:04:00 - Maarten Poorter
  02:04:00 - 02:05:32 - Kees Tesselaar
  02:05:32 - 02:05:34 - Maarten Poorter
  02:05:34 - 02:05:35 - Kees Tesselaar
  02:05:35 - 02:05:44 - Jasper John
  02:05:44 - 02:05:45 - Kees Tesselaar
  02:05:45 - 02:05:47 - Maarten Poorter
  02:05:47 - 02:05:49 - Kees Tesselaar
  02:05:49 - 02:06:21 - Maarten Poorter
  02:06:21 - 02:06:24 - Kees Tesselaar
  02:06:24 - 02:06:51 - Maarten Poorter
  02:06:51 - 02:07:47 - Maarten Poorter
  02:20:02 - 02:20:13 - Maarten Poorter
  02:20:28 - 02:20:41 - Maarten Poorter
  02:20:42 - 02:21:04 - Kees Tesselaar
  02:21:05 - 02:21:37 - Maarten Poorter
  02:21:37 - 02:21:57 - Jasper John
  02:21:57 - 02:22:04 - Jasper John
  02:22:04 - 02:22:05 - Maarten Poorter
  02:22:05 - 02:22:56 - Jasper John
  02:23:29 - 02:23:38 - Jasper John
  02:23:53 - 02:24:00 - Jasper John
  02:24:02 - 02:24:07 - Maarten Poorter
  02:24:07 - 02:24:10 - Jasper John
  02:24:10 - 02:27:25 - Jasper John
  02:27:25 - 02:27:26 - Maarten Poorter
  02:27:26 - 02:27:39 - Jasper John
  02:27:40 - 02:27:56 - Maarten Poorter
  02:28:01 - 02:29:14 - B. Hoejenbos
  02:29:15 - 02:29:49 - Maarten Poorter
  02:29:49 - 02:30:18 - Dennis Koopman
  02:30:18 - 02:30:25 - Maarten Poorter
  02:30:25 - 02:30:38 - Dennis Koopman
  02:30:38 - 02:30:39 - Maarten Poorter
  02:30:39 - 02:31:08 - Jasper John
  02:31:09 - 02:31:13 - Maarten Poorter
  02:31:13 - 02:31:14 - B. Hoejenbos
  02:31:14 - 02:31:32 - B. Hoejenbos
  02:31:33 - 02:31:35 - Maarten Poorter
  02:31:37 - 02:31:53 - Kees Tesselaar
  02:31:53 - 02:31:54 - Maarten Poorter
  02:31:54 - 02:31:56 - Maarten Poorter
  02:31:56 - 02:31:57 - Jan van der Starre
  02:31:57 - 02:32:21 - Jan van der Starre
  02:32:22 - 02:40:10 - Maarten Poorter
  02:40:10 - 02:40:11 - Dennis Koopman
  02:40:11 - 02:40:24 - Dennis Koopman
  02:40:24 - 02:40:51 - Maarten Poorter
  02:40:51 - 02:40:59 - Maarten Poorter
  02:40:59 - 02:41:03 - Jasper John
  02:41:03 - 02:41:19 - Jasper John
  02:41:20 - 02:43:14 - Maarten Poorter
 6. 5
  Sluiting